ดาดี้ปรากาชมณี; พร / โชค

เราได้ส่งจดหมายถึงครอบครัวทางจิต เพื่อมอบของขวัญพิเศษ ตามพรที่บาบาให้ในมูร์ลี วันที่ 25 ส.ค. นั้น


วันที่ 26 สิงหาคม 2565

Dear Family…
Greetings of Love from Om Sweet Home
ถึงครอบครัวที่รัก-เคารพยิ่ง ขอทักทายมาด้วยความรักจากบ้านโอม
We are so lucky that God give a blessing everyday. We are in fact being sustained by blessing.
Do you remember the blessing? Or, do you only remember it at the time of hearing it? One is to remember the blessing and other is to use the blessings…
You simply have to know the method to use the blessing. One is to know the method and second, you should use the blessing at the right time.
…The more you use them, the more the blessing will increase, and you will experience the unlimited form of the blessing(AVM 7/3/95)
First, from being obedient, you receive blessing, and with the power of the blessing, you become a complete renunciate(AVM 19/1/95)

เราโชคดีที่มีพระเจ้าให้พรเราทุกวัน ความจริงแล้วเราได้รับการหล่อเลี้ยงโดยพร...
ลูกจำพรได้ไหม...หรือลูกเพียงแต่จำได้ เวลาที่ได้ยิน? หนึ่งนั้นคือการจำพร และอีกหนึ่งนั้นคือการใช้พร
ลูกเพียงแต่รู้วิธีใช้พร หนึ่งนั้นคือการรู้วิธี ประการที่สอง ลูกควรใช้พรในเวลาที่ถูกต้อง...
ยิ่งลูกใช้พรมากเท่าใด พรจะเพิ่มมากขึ้น และลูกจะมีประสบการณ์พรที่ไม่มีขีดจำกัด...
แรกเริ่ม จากการมีความเชื่อฟัง ลูกได้รับพร และด้วยพลังของพร ลูกกลายเป็นผู้สละละทิ้งที่แท้จริง

พรจากมูร์ลีทุกวันนั้นหล่อเลี้ยงชีวิตของบราห์มินทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันสำคัญ ที่เราจดจำระลึกถึง ดาดี้ปรากาซมณี บาบาให้โอกาสเรา นำพรนั้นมาไตร่ตรองพิจารณา จากเนื้อหาเกี่ยวกับ โชค ที่นำไปสู่ความซาบซึ้งและความสุขที่แท้จริง
พร: ขอให้ลูกมีโชคแห่งความสุขแล้วเฝ้าแต่ร่ายรำในความสุขอย่างสม่ำเสมอด้วยการตระหนักรู้ของโชคของลูก
ลูกๆบราห์มินควรเก็บรายการของโชคทั้งหมดที่ลูกได้รับมาแล้วไว้เบื้องหน้าลูกตั้งแต่อมฤตเวลาจนกระทั่งเวลากลางคืนและเฝ้าแต่ร้องเพลง "ว้าว โชคที่สูงส่งที่ผู้ประทานโชคเป็นของฉัน ด้วยความซาบซึ้งนี้เฝ้าแต่ร่ายรำในความสุขอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้น แม้เมื่อถึงจุดของการตายของลูก อย่าได้ทิ้งความสุขของลูกไป แม้เมื่อลูกต้องจากร่างของลูกก็ไม่เป็นไร แต่ความสุขของลูกต้องไม่หายไป
Blessing: May you have the fortune of happiness and constantly dance in happiness by being aware of your fortune.
You Brahmin children should constantly keep in front of you a list of all the fortune you have received from amrit vela until night time and continue to sing the song: "Wah! The elevated fortune that the Bestower of Fortune is mine!" With this intoxication, constantly continue to dance in happiness. No matter what happens, even when coming to the point of your dying, do not let go of your happiness. Even when you have to leave your body, it doesn't matter, but your happiness must not disappear.


ขอให้หนังสือ ที่เล่าเรื่องราวของ ‘ความเป็นอมตะ’ ตั้งแต่หน้าที่ 81 ถึง 88 ในหัวข้อ ‘กรรม และโชค’ นั้นเป็นของขวัญสำหรับพี่น้องครอบครัวทางจิตทุกท่าน...ซึ่งพี่หล้าได้ถ่ายทอดไว้ในชั้นเรียนในคืนวันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม (คลิกฟังเสียง)

Karma and Fortune กรรมและโชค Creating Fortune through the mind การสร้างโชคด้วยจิตใจ
Creating Fortune through Karma การสร้างโชคด้วยกรรม Creating Fortune through Relationships and contacts การสร้างโชคด้วยสายใยและความสัมพันธ์
Creating Fortune while Settling Karmic Accounts การสร้างโชคขณะที่สะสางบัญชีกรรม Creating Fortune through Wealth การสร้างโชคด้วยทรัพย์สมบัติ
Creating Fortune through Individual Action การสร้างโชคด้วยการกระทำของแต่ละบุคคล Creating Fortune through Service การสร้างโชคด้วยงานรับใช้
Creating Fortune through the body การสร้างโชคด้วยร่างกาย Creating Fortune through Collective Actions การสร้างโชคด้วยการกระทำร่วมกันเป็นกลุ่ม

ขอบคุณ ดาดี้ปรากาชมณี ที่มอบมรดกแห่งคำพูดที่มีค่าและสูงส่งไว้ : เมื่อดวงตาที่สามของความรู้เปิดอยู่เสมอ ผู้นั้นจะมีความคิดที่มีพลัง นี่คือ สิ่งบ่งชี้ถึงสภาพที่สมบูรณ์พร้อม เป็นการตอกย้ำให้เราเข้าใจเรื่องราวทั้งสามที่เกี่ยวโยงกันคือ
1) ดวงตาที่สามของความรู้ 2) การเป็นนารายณ์ที่แท้จริง 3) ความเป็นอมตะ

ขอบคุณดาดี้แจงกี ที่กล่าวถึงดาดี้จี (ปรากาชมณี) ว่าเป็นดวงวิญญาณที่มหัศจรรย์ เพียงแต่นั่งอยู่กับดาดี้จีก็ให้ความรู้สึกที่มหัศจรรย์ ใครทำให้ดาดี้จีเป็นเช่นนั้นหรือ? บาบา ท่านคือ บาบาของฉัน...รักษาสำนึกรู้นี้ไว้ แต่ละคนพูดว่า “My Baba” บาบาของฉันจากภายใน บาบาเรียกเราแต่ละคนว่าลูกที่สุดแสนหวาน (His sweetest child)
ฉันจะสามารถกลับมาอ่อนหวานได้อย่างไร?
ฉันต้องขจัดความเป็นลบทั้งหมดออกไปจากหัวใจ จิตใจ และสติปัญญา
ฉันต้องรับฟัง มูร์ลี (คำสอนทุกเช้า) ด้วยความรักเช่นนั้น ที่จะเข้าไปข้างในด้วยสำนึกรู้ว่า บาบากำลังพูดกับฉันโดยตรง
ด้วยการจดจำระลึกถึงบาบา ที่สุดแสนหวาน
พี่หล้า

หมายเหตุ: ให้พี่น้องช่วยกันสร้างโชคตามศรีมัทที่บาบาอธิบายไว้ชัดเจน จากหนังสือ 'เรื่องราวของความเป็นอมตะ' ในหมวดพิเศษต่อไปนะคะ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.