สิงหาคม 2565  1. Avyakt Signal - สัญญาณที่ละเอียดอ่อน ความสำคัญของความบริสุทธิ์
  2. Magic Flute - ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)
  3. Rakshabandhan - ฉลองรักชาบันดาน
  4. Q/A-Dr.Nirmala - ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ
  5. Janamashmi - ฉลองเทศกาลจานามาชมี
  6. Dadi Prakashmani; Blessing/Fortune - ดาดี้ปรากาชมณี; พร / โชค
  7. The story of Immortality - เรื่องราวของความเป็นอมตะ
  8. Global Bhatti - บัตตีแห่งโลก (27 ส.ค.)
  9. Virtues Reality - คุณธรรมหนุนนำชีวิต
  10. Golden Drops - หยดทองคำ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.