Golden Drops หยดทองคำ
ทุกหยาดหยดสีทอง กำลังสาดส่องไปทั่วโลก เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศ ให้เราสามารถช่วยกันสร้างโลกที่สวยงามด้วยความตั้งใจ

กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวของหยดทองคำ ที่มาพร้อมกับปัญญาเบื้องหลัง (Wisdom Behind *) ในทุกระยะของผู้นำด้านต่างๆจากปฏิทินVDOตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ใน www.bkthai.com

ปฏิทิน VDO GOLDEN DROPS เดือนสิงหาคมสำหรับทั่วโลกผ่าน Youtube (คลิกที่วันเพื่อเปิด video)
ขอบคุณ Energy
ใหม่สำหรับโลกใหม่
จาก Young Leader
‘Kaushal Ladha’ CFA
Senior Analyst
– ASEAN Energy

สำหรับประเทศไทย ทุกจังหวะ พบปะใครที่พร้อมแบ่งปันเสียงจากหัวใจสำหรับมนุษยชาติ เราได้บันทึกไว้
ส่วนในการฉลองวันเกิดเจ้าชายกฤษณะ ครอบครัวจากบ้านสุขุมวิทมารวมตัวกันกับบ้านโอม เรามีโอกาสแบ่งปันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหยดทองคำในระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนสร้างหยดทองคำ แต่ละคนได้รับการ์ดผีเสื้อเพื่อให้เขียนคำตอบของ “ฉันรักอะไรมากที่สุดสำหรับมนุษยชาติ”
คำตอบที่ได้ ถูกจัดกลุ่มตามภาษา อังกฤษ ไทย ฮินดี ดังรูปขั้นตอนต่อไปเราจะนำความรู้สึกและทัศนคติที่ดีเหล่านี้ ใส่ลงในวิดิโอออกสื่อสู่มวลชนเพื่อกระจายผลในวงกว้างต่อไป

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.