ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


เสริมสร้างคุณธรรม 'มองโลกในแง่ดี Positive' (La)
ขอเริ่มต้นเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่ 1เพื่อเน้นความยิ่งใหญ่ของเดือนความบริสุทธิ์ มูร์ลีประโยคแรกให้ความสำคัญแก่ความรู้เพื่อการหลุดพ้นจากกระแสลบหรือการมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งตอนจบมูร์ลี มาม่าก็ยังย้ำถึงความรู้ของพระเจ้านั้นแตกต่างจากความรู้ที่มนุษย์ถ่ายทอดกันมา และนำพาไปสู่ความหลอกลวง หลงทาง อ้างเหตุและผลจากสภาวะที่ไม่มีความบริสุทธิ์ของสติปัญญา นับวันก็มากยิ่งขึ้น จึงยึดมั่นและพร้อมพิสูจน์สิ่งที่ตนคิดตนฝัน ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้จางหายไปพร้อมกับการเอาตัวรอดของแต่ละชีวิต ในการสร้างฐานความสำเร็จที่จอมปลอม อาจเรียกว่า การรู้แจ้ง ขณะที่ปัญญาภายใน(Inner Wisdom) อันตรธานไปในความไม่รู้จริง เสียงมโนธรรมซึ่งเคยเตือนสติเราได้ก็หยุดทำงาน ปล่อยให้อำนาจมืดของจิตใจที่อ่อนแออยู่กับความเจ็บช้ำ และความรู้สึก 'ทุกข์' ไม่สามารถรื้อฟื้นความจำของการเกิดมาตอนต้นของวงจรชีวิตที่สวยงามและเต็มไปด้วยความสุขของแต่ละคน จึงเป็นเวลาที่จะกลับมาฟังเสียงมโนธรรม เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกล้ำ

ความรู้ที่สมบูรณ์ของสัจจะ เท่านั้นที่สามารถกู้เรือชีวิตที่ลอยละล่องอยู่กลางทะเลอย่างอ้างว้าง เป็นการปลุกให้ตื่นรู้ และกอบกู้อาณาจักรภายในอีกครั้งตามบทบาท-หน้าที่และบัญชีกรรมของแต่ละคน ตราบจนกระทั่งเกิดการหยั่งรู้ถึงความดีงามภายในมนุษยชาติบนฐานของสัจธรรมแล้วเท่านั้น จิตใจจึงเริ่มเย็นลงและร่วมมือกับสติปัญญาในการเข้าใจเหตุและผลตามกลไกของธรรมชาติภายในที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติภายนอกของโลกวัตถุ

การบันทึกเสียงจากคลาสคืนวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม คือการสรุปความหมายของการมองโลกในแง่ดีซึ่งไม่เพียงแต่เป็นทฤษฎีที่ให้กำลังใจกันผิวเผินตามหลักจิตวิทยา หรือการสร้างจินตนาการ มีกระบวนการฝึกฝนสมอง แม้กระทั่งมองย้อนระลึกถึงอดีตชาติ แต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อปลุกเรียกปัญญาญาณของตนขึ้นมาแก้ปัญหาชีวิตท่ามกลางกระแสลบจากการมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งส่งผลให้มนุษย์มุ่งร้ายทำลายกันมากยิ่งขึ้น…จนถึงที่สุด จุดจบจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น ของความเป็นนิรันดร์นี้

ประโยคแรกของมูร์ลี,
“Sweet children Imbibe the sweet point of knowledge that the Father gives you…Become very sweet like milk and sugar” (SM 1/8/22)
ลูกที่แสนหวาน...ซึมซับประเด็นความรู้ที่แสนหวานที่พ่อให้แก่ลูก กลับมาอ่อนหวานให้มากเหมือนน้ำนมและน้ำตาล

ประเด็นสุดท้ายของมูร์ลี(จากมาม่า)
“This Godly knowledge of ours hasn’t emerge from our own intellects, nor is it our understanding, our imagination or our thoughts, for this knowledge is what we have heard from the Creator of the world.

…Whatever we imbibe, it is considered ours when our conscience accepts it and we have experienced it”. (Mama’s Murli 1/8/22)
ความรู้ของพระเจ้าของเรานี้ ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากสติปัญญาของเรา หรือเป็นความเข้าใจของเรา จินตนาการของเรา หรือความคิดของเรา สำหรับความรู้นี้คือสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระเจ้า ผู้สร้างโลก

...ไม่ว่าเราซึมซับอะไรไว้ กล่าวได้ว่าเป็นของเรา เมื่อเสียงมโนธรรม (ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี) ของเรายอมรับสิ่งนี้ และเราได้มีประสบการณ์แล้ว

ไตร่ตรอง
คลิกฟังคลาส คืนวันพฤหัสที่ 4 ส.ค.
การเข้าใจ conscience หรือเสียงมโนธรรมนั้นจำเป็นยิ่งสำหรับชีวิตด้านใน (Inner Being) ซึ่งเรียกว่า พุทธิ (buddhi) หรือสติปัญญา เพราะเป็นรากฐานของปัญญาภายใน ที่ปลุกเสียงมโนธรรมให้ดังขึ้นมา นำพาจิตใจไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถเลือกสรรปั้นแต่งบุคลิกภาพของตนให้ดีงาม

การทำงานทั้งสามระดับของ ‘ตนเอง’ (self)
  • ระดับผิวเผิน: จิตใจสร้างความคิด ทั้งที่เป็นลบ เป็นบวก หรือระหว่างกลาง
  • ระดับต่อมา: พุทธิ สติปัญญา หรือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (เสียงมโนธรรม) มีความเข้าใจ แยกแยะ ตัดสิน
  • ระดับที่ลึกที่สุด: ฐานของประสบการณ์ที่ก่อเกิดบุคลิกภาพของตนเอง เปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็ง (iceberg) โผล่เหนือน้ำเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบ ที่เหลือนั้นซ่อนอยู่ลึกๆ ซึ่งต้องใช้เวลา แม้กระทั่งการรู้จักตนเอง ส่วนการรู้จักผู้อื่น ก็ต้องพยายามมากขึ้น ยิ่งรู้จักตนเองได้มากเท่าใด ก็ยิ่งง่ายในการเปลี่ยนแปลงตนเองและรับฟังเสียงมโนธรรมของตนเองได้มากตามนั้น (ขอขอบคุณซิสเตอร์แจนทีที่ให้ความกระจ่างในการปลุกปัญญาในของเราให้ตื่นขึ้น (‘Awaken Your Inner Wisdom’)

เสริมสร้างคุณธรรม ‘สดชื่นแจ่มใส Cheerful’ (ปุ๋ย)
Sweet children, this confluence of the Father, the Ocean of Knowledge, and the Brahmaputra River is like a diamond. You children come here to change from shells into diamonds. (SM 6/8/22)

ลูกๆที่แสนหวาน การบรรจบกันของพ่อมหาสมุทรแห่งความรู้และแม่น้ำพรหมบุตรเป็นดั่งเพชร ลูกๆ มาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากเปลือกหอยให้เป็นเพชร

ไตร่ตรอง
ดวงวิญญาณกลับมาสดชื่นแจ่มใสด้วยการรู้ค่าชีวิตของตนเอง
ชีวิตดวงวิญญาณบราห์มินมีค่าเช่นไร? มีค่าเช่นเพชร...
คุณภาพของดวงวิญญาณแต่ละประเภทต่างกันตามคุณภาพของสัจจะ
ผู้ใดได้มีสัจจะหล่อเลี้ยงตนเอง ในระบบความคิด ในการใช้สติปัญญา และการดำเนินชีวิตมากเท่าไร ผู้นั้นเรียกว่ามีความจริงแท้ และบริสุทธิ์มากตามนั้น บุคลิกภาพและการกระทำของพวกเขาจะสูงส่ง
บาบา มหาสมุทรแห่งความรู้ กล่าวได้ว่าคือ ผู้เดียว ที่เรียกว่าเป็นสัจจะ
ทุกคำพูด ทุกคำสอนของท่านนั้นเป็นสัจจะ แล้วเหตุใดลูกๆที่รับฟังและนำไปปฏิบัติตามจะไม่กลับมามีค่าเช่นเพชรได้เล่า? เมื่อเรานำสัจจะเข้ามาสู่ชีวิต เราเริ่มเปลี่ยนแปลงและยกระดับตนเอง เราเห็นว่าความปลอม ความอ่อนแอ ความไม่บริสุทธิ์ กำลังถูกขจัดออกไป และเรากำลังกลับมาเบาสบายมากขึ้น เราจึงได้สัมผัสกับความสดชื่นแจ่มใสอันจริงแท้ และรู้สึกได้ถึงชีวิตอันมีค่าที่ประมาณมิได้...ราวกับเพชรที่ต้องแสงอาทิตย์ระยิบระยับวับวาว

เสริมสร้างคุณธรรม ‘ให้อภัย Forgiving’ (อุดม)
So, become a master ocean of love and uplift those who defame you. Just as the Father has mercy and benevolent feelings for all the children, in the same way, you children who are merciful and oceans of forgiveness, like the Father, cannot have any feelings of dislike for anyone (SM 12/8/22)

จงกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ และยกระดับผู้ที่ประณามลูก เช่นที่พ่อมีความเมตตา และความรู้สึกของการให้ คุณประโยชน์สำหรับลูกๆทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน ลูกๆผู้ที่มีความเมตตาและเป็นเจ้าสมุทรของการให้อภัยเช่นเดียวกับพ่อ ไม่สามารถมีความรู้สึกใดๆ ของความไม่ชอบต่อผู้ใด

ไตร่ตรอง
การให้อภัยเป็นผลพวงของความสัมพันธ์ระหว่างตนกับทุกคน โดยปราศจากโทษภัยระหว่างกัน นั่นจึงจะเรียกว่าเป็นการให้อภัยที่แท้จริง สิ่งนั้นเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อย่างบริสุทธิ์ พ่อสอนว่า ให้เริ่มจากความรัก ความเมตตา และให้คุณประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัด แม้แต่ผู้ที่มาประณามลูก ลูกก็ยังคงต้องให้การยกย่องเขาอยู่ดี เพราะเบื้องหลังสิ่งนั้น ลูกรักที่พิเศษของพ่อเป็นผู้ที่ล่วงรู้ถึงความลับของวงจรละครโลกว่าทุกฉากตอนนั้นจริงแท้ไม่ผิดเพี้ยน ถูกต้องและสวยงามเสมอ แล้วลูกก็จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อในสมญาเจ้าสมุทรแห่งการให้อภัย

เสริมสร้างคุณธรรม ยืดหยุ่น (นิ)
The confluence age is an age of happiness it is an age of pleasure therefore remain constantly happy and continue to share this happiness. Always remember your fortune and the bestower of fortune. Having found the Father you have everything. This aware will make you an easy yogi. You found the ocean of happiness this is easy yogi. (SM 16/8/22)

ยุคบรรจบพบกันคือยุคแห่งความสุขสันต์ ดังนั้นจงอยู่อย่างมีความสุข เฝ้าแต่แบ่งปันความสุขอย่างสม่ำเสมอ จดจำโชค ของลูกและผู้ประทานโชคสม่ำเสมอ การได้พบพ่อลูกได้พบทุกสิ่ง สำนึกรู้จะทำให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายดาย

ไตร่ตรอง
ในยุคบรรจบพบกัน ทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าพ่อสูงสุดคือ มหาสมุทรแห่งความสุขและผู้ประทานโชค ดังนั้นเมื่อลูกพบพ่อลูกจึงพบทุกสิ่ง พร้อมที่จะเรียนรู้มีศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่น ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้และโยคะจากมูร์ลีที่บาบาสอนทุกวัน จนกระทั่งประสบความสำเร็จตามขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา...จากการตระหนักรู้ ยอมรับและทำตามด้วยมีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะและตัดสินอย่างถูกต้อง© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.