เรื่องราวของความเป็นอมตะ


English


กรรมและโชค
 1. การสร้างโชคด้วยกรรม
  ในยุคแห่งการบรรจบพบกันมีพรนี้ที่ว่า : สำหรับการกระทำ 1 การกระทำ มีผลตอบแทนหลายล้านเท่า ด้วยสำนึกรู้นี้ คุณสามารถที่จะสร้างโชคได้ตามที่คุณต้องการในเวลานี้ เพียงการกระทำที่ได้กระทำในอดีตได้กำหนดคุณภาพของการกระทำในปัจจุบันนี้ของคุณ การกระทำในอนาคตจะเชื่อมโยงกับการกระทำในเวลานี้ พื้นฐานของการกระทำที่สูงส่งอย่างสม่ำเสมอและการได้รับผลที่สูงส่ง คือ การจดจำอย่างสม่ำเสมอถึงความสำคัญของเวลาปัจจุบันและผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีความเชื่อมโยงกันกับจิตใจ, ร่างกาย, ทรัพย์สมบัติ และความสัมพันธ์

 2. การสร้างโชคขณะที่สะสางบัญชีกรรม
  การสะสางบัญชีกรรมเกิดขึ้นใน 3 วิธี ประการแรก คุณสะสางบัญชีกรรมส่วนตัว เป็นรายบุคคล โดยการสะสางด้วยร่างกาย, จิตใจ และทรัพย์สมบัติ ยกตัวอย่างเช่น มีการสะสางด้วยการเจ็บป่วยทางร่ายงกายและด้วยความทุกข์ทรมานของจิตใจ ประการที่ 2 มีการสะสางบัญชีกรรมในระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านสายใยและความสัมพันธ์ ประการที่ 3 มีการสะสางบัญชีร่วมกันเป็นหมู่ด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติและความหายนะที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น ระเบิดปรมาณูและ สงครามกลางเมือง

  เนื่องด้วยคุณต้องสะสางบัญชีกรรมของการกระทำในอดีต ดังนั้นคุณควรใช้เวลาที่มีสิริมงคลของปัจจุบันนี้ที่จะมีศิลปะของความเป็นนายของการกระทำที่สูงส่งและสร้างโชคของคุณสำหรับอนาคต ใส่จุดหยุดอดีตและการคิดถึงความผิดของอดีตกรรม เข้าใจว่าการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ที่ได้กระทำขึ้นนั้นเป็นไปด้วยเหตุของความมืดของความไม่รู้และอิทธิพลของกิเลส เวลานี้คุณมีความรู้ คุณได้รับการรู้แจ้งและดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพของการกระทำของคุณ

 3. การสร้างโชคด้วยการกระทำของแต่ละบุคคล
  การที่จะสร้างโชคด้วยการกระทำของแต่ละบุคคล เราจำเป็นต้องรับความรักจากพ่อ เผาและจบสิ้นอย่างสมบูรณ์ด้วยการจดจำการขยายตัวของบัญชีกรรมของคุณ

  จากตอนต้นถึงตอนจบของวงจรโลก ในฐานะของสมาชิกของต้นไม้ครอบครัวของมนุษยชาตินี้ คุณได้เข้ามาสู่การขยายตัวของบัญชีอย่างมาก คุณรู้ถึงกิ่งก้านของบัญชีกรรมของคุณ สิ่งนี้ก็ คือ ต้นไม้ของการขยายตัวใช่หรือไม่ มีกิ่งก้านของบัญชีของร่างกาย,ความสัมพันธ์ทางร่างกาย,ของดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในบ่วงพันธะของเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับร่างกาย,ของบ่วงพันธะต่อนิสัยที่ไม่ดีมากมายหลายประเภท,ความทุกข์ทรมานทางร่างกาย สิ่งนี้ให้ขยายตัวเป็นอย่างมาก

  คุณต้องไม่เพียงจบสิ้นเฉพาะในแต่ละกิ่งก้าน แต่ด้วยการเชื่อมโยงกับพ่อ ผู้เป็นเมล็ดด้วยความรัก การสะสางจะเกิดขึ้นอย่างง่ายตายด้วยไฟของความรัก อย่าได้เพียงตัดแต่ละกิ่งก้านของบัญชีออก แต่ต้องเผาสิ่งเหล่านั้นไป การตัดเพียงกิ่งก้านของบัญชีหมายถึง ความพยายามที่จะแยกสะสางแต่ละบัญชีกันไป เมื่อคุณตัดสิ่งเหล่านั้น และแล้วหลังจากนั้น สิ่งเหล่านั้นก็เริ่มที่ปรากฏขึ้นมาอีก อะไรคือเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ ก็เป็นเพราะคุณเพียงตัดกิ่งก้านแต่ไม่ได้เผาทำลายกิ่งก้านเหล่านั้นทิ้ง ดังนั้นเวลานี้จบสิ้นกิ่งก้านของการขยายตัวของบัญชีกรรมในไฟของความรัก

 4. การสร้างโชคด้วยร่างกาย
  การสร้างโชคด้วยบัญชีกรรมของร่างกาย หมายถึง โรคภัยของของร่างกายหลากหลายประเภทนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคของหนทางของความก้าวหน้าทางจิต หรือเป็นอุปสรรคในการได้รับมาซึ่งคุณประโยชน์ในชีวิต

  ความเจ็บป่วยทั้งหมดของร่างกายและความหลากหลายของการเจ็บปวดหัวใจ คือ บัญชีกรรมของอดีตและสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสร้างผลที่ยิ่งใหญ่ของความทุกข์ทรมาน ในเวลานี้ คุณกำลังสะสางบัญชีกรรมในอดีตทั้งหมดของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คงอยู่และสิงอยู่ในคุณที่เรียกว่า สันสการ์ความเจ็บป่วยใดๆก็ตามที่คงอยู่ มันจะต้องปะทุขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการสะสาง คุณต้องไม่กลัวในสิ่งเหล่านั้น การสะสางไม่ว่าจะเป็นบัญชีกรรมใดก็ตาม จงสะสางบัญชีกรรมอะไรก็ตามที่คุณยังหลงเหลืออยู่ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงและความรัก และเปลี่ยนแปลงบัญชีที่เป็นลบให้เป็นบัญชีที่เป็นบวก

  ไม่ว่าโรคภัยหรือความอ่อนแอใดของร่างกายของคุณจะเป็นเช่นไร ใช้จิตใจสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความสงบและปล่อยให้ความสุขสันต์ทางจิตกระจายรัศมีผ่านใบหน้าและดวงตา ให้การหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยยาทางจิตวิญญาณของความสุข ด้วยความสงบและจิตใจที่ให้คุณประโยชน์ของคุณ ร่างกายจะได้รับการหล่อเลี้ยง การทำสิ่งนี้แม้ในช่วงเวลาอันสั้น ความเจ็บป่วยนั้นจะได้รับการเยียวยารักษา

  อย่าได้พูดถึงเรื่องราวของความทุกข์ทรมานของคุณเพราะด้วยการพูดถึงสิ่งนี้ เวลาและพลังงานจะถูกใช้ในทิศทางนั้นในรูปของความวิตกกังวล สภาพของการวิตกกังวลอย่างสม่ำเสมอนั้นจะทำให้พลังทางจิตวิญญาณหมดไปอย่างช้าๆและทำให้กระทบระบบประสาท จงให้พละกำลังแก่ร่างกายด้วยพลังของจิตใจ

  มองดูความเจ็บป่วยของคุณด้วยความอดกลั้น ด้วยจิตสำนึกของความอดทนและด้วยสภาพของการสำรวจตรวจสอบตนเองภายใน และคุณต้องไม่ผูกตนเองด้วยเชือกของคำว่า "ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉัน" หรือ "อาจจะเป็นเพราะโชคของฉันเป็นเช่นนั้น" แต่แทนที่ด้วยสิ่งนั้น คุณควรที่จะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านของความเจ็บป่วยนี้ ความเจ็บป่วยคือเครื่องมือสำหรับการพักผ่อน เรียนรู้ที่จะจัดการกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอันเป็นผลมาจากอดีตกรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจทางจิตวิญญาณ

 5. การสร้างโชคด้วยจิตใจ
  ความสามารถที่จะคงความสดชื่นแจ่มใสด้วยความเข้าใจที่ว่ามีคุณประโยชน์ของแต่ละฉากตอนในการสร้างโชคด้วยจิตใจ เราจำเป็นต้องมีพลังของความคิดที่บริสุทธิ์และการมีละครชีวิตนี้

  ผู้ที่มีความพอใจอยู่ภายในจะสามารถคงความสดชื่นแจ่มใสในจิตใจได้อย่างสม่ำเสมอ พ่อพึงพอใจกับดวงวิญญาณเช่นนั้นเพราะพวกเขาสามารถใช้คุณประโยชน์ของทุกสิ่งที่พ่อได้ให้กับพวกเขาและจิตใจของพวกเขา ไม่แม้แต่จะถูกดึงดูดโดยความอยากปรารถนาที่มีขีดจำกัด ไม่ทั้งจะก้มลงให้กับบุคคลหรือวัตถุสิ่งของใดๆ จิตใจของพวกเขาอยู่ในสภาพของ "มานมานบาฟ" ซึ่งหมายถึง จิตใจคงอยู่ในโลกของความรักของพ่ออย่างง่ายดาย

  เมื่อคุณมีความพอใจในจิตใจเช่นนั้น ไม่แม้จะมีที่ว่างใดสำหรับความคิดที่ไร้ประโยชน์ที่ว่า "ทำไมผู้นั้นจึงพูดสิ่งนี้หรือทำสิ่งนี้" หรือ "สิ่งนี้ไม่ควรจะเป็นเช่นนี้, มันควรเป็นเช่นนี้" ผู้ที่มีทิวแถวของคำถามในจิตใจ จะไม่สามารถคงอยู่อย่างพอใจเพราะเวลาที่ใช้ในการวิตกกังวลว่าจะทำอย่างไรที่จะจบสิ้นทิวแถวของคำถามที่ไม่รู้จบนี้ได้ และแม้แต้คุณปรารถนาที่จะทิ้งทิวแถวของคำถามเหล่านี้ คุณก็ไม่สามารถทำได้ เพราะคุณได้สร้างมันเองและมันของคุณ มันเริ่มที่จะดึงให้คุณดูแลเอาใจใส่ คุณจึงต้องให้เวลาและพลังงานของคุณแก่สิ่งนั้น

  ขอให้มีการคุมกำเนิดความคิดที่ไม่ดีและไร้ประโยชน์นี้ คุณมีความกล้าหาญเช่นนั้นไหม คุณต้องระมัดระวังอย่างมาก ความคิดที่ไม่ดีมากมายจะเข้ามาในจิตใจของคุณ แต่คุณจะต้องไม่กลัวในสิ่งเหล่านั้น แทนที่จะเป็นเช่นนั้น จงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ความรู้ได้ เป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ของความคิด

  ในขณะที่ทำในทุกการกระทำ ในขณะที่เห็นหรือได้ยิน จงคิดว่า "อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นดีและอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นก็จะดีด้วย" ในความสงบ จงสำรวจตรวจสอบตนเองและด้วยการฝึกฝนของ "มานมานบาฟ" เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือประสบการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีให้กลายเป็นบางสิ่งที่ดีและดูดซับประสบการณ์เช่นนั้นภายในตนเองด้วยความคิดที่สูงส่ง, ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์

 6. การสร้างโชคด้วยสายใยและความสัมพันธ์
  การสร้างโชคด้วยสายใยและความสัมพันธ์กับผู้คนคือการทำความเพียรพยายามสำหรับสันสการ์ที่จะพบกันในความสอดคล้อง มันควรจะเป็นการพบปะกันของหัวใจเช่นเดียวกันกับของจิตใจ

  สิ่งบ่งขี้ของโชคในความสัมพันธ์ คือในเวลาที่ต้องการ คุณจะได้รับความรักและความร่วมมือจากผู้อื่น อย่างน้อยควรเป็นจาก 95 เปอร์เซ็นต์ ของดวงวิญญาณที่มีสายใยและความสัมพันธ์กับคุณ บัญชีของ 5 เปอร์เช็นต์ที่เหลือจะต้องมีการสะสาง เหตุนี้คุณได้รับความรักและความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่ และมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่มาในรูปของข้อสอบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อสอบเหล่านั้นไม่ควรจะมามากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ การสะสางบัญชีกรรมกับดวงวิญญาณเช่นนั้นด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์และความคิดที่ให้คุณประโยชน์และเป็นไปเรื่อยๆ เมื่อบัญชีกรรมนั้นสิ้นสุดและแล้วสมุดบัญชีจะปิดลงและไม่มีบัญชีเก่าหลงเหลืออยู่

  นี่คือความรับผิดชอบของคุณที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจ,ความรักและความร่วมมือและไม่รอให้ผู้อื่นต้องทำสิ่งใดก่อน คุณมีโอกาสที่ดี คุณต้องทำสิ่งนั้นก่อน ดังนั้นสะสางบัญชีกรรมทั้งหมดอย่างง่ายดายและมีประสบการณ์ของความรักและความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับคุณ

  ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นขึ้นอยู่กับงบดุลธนาคารของกระทำที่ดีและไม่ดี ในการปฏิสัมพันธ์ของคุณและผู้อื่น สำนึกรู้.ความเข้มแข็ง,วิสัยทัศน์,ความเข้าใจ,ความเกี่ยวโยงและวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์จะกำหนดคุณภาพของการกระทำของคุณกับเขา ถ้าพฤติกรรมและนิสัยของคุณมีแรงกระตุ้นมาจากความโกรธ,ความหยิ่งยโส. ความละโมบ, ความผูกพันยึดมั่นหรือการตำหนิผู้อื่น คุณจะสร้างบัญชีเดบิตของการกระทำที่ไม่ดีที่จะผูกคุณไว้ในบ่วงพันธะ

  อย่างไรก็ตาม ถ้าพฤติกรรมของคุณคือผู้ที่มีความสงบ,ความถ่อมตน,ความใจกว้างและความไว้วางใจ และแล้วคุณก็จะมองเห็นและพูดถึงคุณสมบัติที่ดีของแต่ละคน คุณจะมีความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ในการทำให้แต่ละคนนั้นพิเศษอย่างสม่ำเสมอ คุณจะใส่ใจที่ว่าดวงตาของคุณจะปิดที่จะไม่เห็นความอ่อนแอและข้อบกพร่องของผู้อื่น และสายตาของคุณจะเปิดเพื่อนำความรักและความร่วมมือ ผลของพฤติกรรมเช่นนี้ คุณจะได้รับผลทันทีทันใดของความสุขและพลังในความสัมพันธ์ของคุณ การเป็นตัวอย่างเช่นนี้ คือการทำการกระทำที่ดี ความสุขเช่นนั้นที่คุณสร้างในหัวใจของทุกคนได้จะกลายเป็นพรที่จะสะสมในบัญชีเครดิตของคุณ

 7. การสร้างโชคด้วยทรัพย์สมบัติ
  การสร้างโชคด้วยสมบัติ คือความใจกว้างในวิญญาณและการตระหนักได้ว่าคุณมีความรับผิดชอบสำหรับสมบัติใดก็ตามของคุณที่ได้ใช้ไป

  อย่างไรก็ตาม คุณมีสมบัติของความรู้ แต่ก็มีความสำคัญในสมบัติทางวัตถุด้วยเช่นกัน ในฐานะที่คุณกลายเป็นเพียงผู้ดูแลผลประโยชน์ของทรัพย์สมบัติทางจิตและด้วยความเพียรพยายามของคุณ คุณสะสมรายได้ที่สูงส่ง ทำนองเดียวกันคุณต้องกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของสมบัติทางวัตถุและใช้สิ่งนั้นสำหรับการให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและให้คุณประโยชน์โลก ความหมายของโชคในสมบัติของยุคแห่งการบรรจบพบกันนั้นไม่ใช่ที่ว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีหรืออภิมหาเศรษฐี แต่หมายถึง คุณได้รับมากเท่าที่คุณมีความจำเป็นต้องกินและดื่มและใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายและสะดวกสบาย

  สมบัติได้กลายเป็นแหล่งที่มาของการคดโกงและเป็นเครื่องมือของสิ่งลวงตา เหตุนี้เอง สมบัติจึงถูกเรียกว่ามายา อย่างไรก็ตาม สมบัติคือ ทรัพยากรทางวัตถุที่ไม่ได้คดโกง แต่ด้วยวิธีใช้โดยมนุษย์นั้นเองที่คดโกง เมื่อสมบัติที่หามาได้อย่างซื่อสัตย์และใช้ในงานรับใช้ด้วยความถ่อมตนนี่คือการลงทุนที่นำมาซึ่งผลกำไร

  กฎแห่งกรรมที่ให้คุณประโยชน์ เมื่อได้ใช้ในเวลาที่ทรัพย์สมบัติเชื่อมโยงกันกับงานของพระเจ้า หมายถึงงานบรรลุผลสำเร็จผ่านควงวิญญาณจำนวนมาก ทีละเล็ก ทีละน้อย นี่คือวิธีสำหรับอนาคตของดวงวิญญาณจำนวนมากที่จะถูกสร้างขึ้น

  มันไม่ใช่เพียง 10 หรือ 20 ดวงวิญญาณผู้ที่ต้องใช้ทุกสิ่งของเขาอย่างมีคุณค่า แต่ดวงวิญญาณจำนวนมากผู้ที่ได้รับโอกาสที่จะใช้ทุกสิ่งที่พวกเขามีอย่างมีค่า

  เมื่อทรัพย์สมบัติได้ใช้เพื่องานรับใช้ทางจิต คุณไม่แม้กระทั้งจะมีประสบการณ์ของความอับจนในสมบัติในเวลาใดก็ตามที่คุณต้องการ หรือจะมีประสบการณ์ของการกระเสือกกระสนดิ้นรนในสิ่งใดๆ งานรับใช้ทางจิต คืองานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง, ณ ที่หนึ่งที่ใด, ณ เวลาของการรับใช้ผู้อื่น พระเจ้า,ผู้เป็นพ่อ,ผู้ประทานจะทำให้ใครบางคนเป็นเครื่องมือที่จะจัดหาในสิ่งใดก็ตามที่จำเป็น

 8. การสร้างโชคด้วยงานรับใช้
  การสร้างโชคด้วยงานรับใช้ทางจิต คือ การกระทำที่สูงส่ง ผู้ที่มีโชคจะไม่เคยรับใช้ด้วยเจตนาหรือความปรารถนาสำหรับการเป็นที่รู้จัก การรับใช้ด้วยความปรารถนาสำหรับการเป็นที่รู้จักถูกรู้ได้ว่า เป็นความอยากปรารถนาในชื่อเสียงและเกียรติยศ และมันคือความเห็นแก่ตัว มีความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน ระหว่างงานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและงานรับใช้ที่เห็นแก่ตัว

  ในงานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ถ้ามีความต้องการอย่างแท้จริง ถ้ามีหัวใจที่จริงแท้ ไม่เพียงงานนั้นจะประสบความสำเร็จ แต่คลังสมบัติที่มีค่าของทรัพยากรทั้งหลายจะเต็มเปี่ยม งานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจะไม่ถูกจำกัดด้วยทรัพยากร แต่เป็นการรับใช้โดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรใดๆ เหตุนี้เองจึงเป็นที่จดจำว่า "คลังสมบัติที่มีค่าของชีวานั้นเปี่ยมลัน"

  ดังนั้นสิ่งบ่งชี้ของผู้ที่รับใช้ด้วยหัวใจที่จริงแท้ ผู้ที่ทำให้พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนั้นพอใจ ก็คือ คลังสมบัติที่มีค่าของเขาจะเปี่ยมล้น หัวใจที่กว้างใหญ่ของเขาที่ทำให้พวกเขารับใช้ด้วยความใจกว้างของจิตวิญญาณ นี่คือสิ่งบ่งขี้ของผู้ที่ใช้ทรัพยากรของพวกเขาอย่างมีคุณค่า

 9. การสร้างโชคด้วยการกระทำร่วมกันเป็นกลุ่ม
  การสร้างโชคด้วยการกระทำร่วมกันเป็นกลุ่ม หมายถึง มนุษย์ทั้งหมดต้องการที่จะให้นิ้วมือของความร่วมมือของพวกเขาในเวลาเดียวกันที่จะยกภูเขาของความทุกข์ของยุคเหล็กนี้ออกไป

  มีเพียงพ่อเท่านั้นที่จะอธิบายความลับเหล่านี้ทั้งหมด ที่ว่าทุกสิ่งในเวลานี้เป็นสภาพของการไร้ระบบระเบียบอย่างสิ้นเชิง เวลานี้พ่อได้มาแล้ว

  พ่อมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและแรกเริ่มพ่อต้องเปลี่ยนแปลงดวงวิญญาณทั้งหมดและแล้วจากดวงวิญญาณ ทุกสิ่งจะได้รับการเปลี่ยนแปลง มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความคิดที่สูงส่ง ความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ บรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยทัศนคติที่สูงส่ง และวัตถุธาตุจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกระแสจิตที่มีพลัง

  ดังนั้นลูกของพ่อมากมาย ถามว่า "พระเจ้า เหตุใดผู้คนมากมายจึงตายพร้อมกันในคราวเดียว อะไรคือเหตุผลสำหรับสิ่งนั้น คุณเข้าใจในเวลานี้ว่า เวลาของการกลับมาเพียบพร้อมนั้นกำลังเข้ามาใกล้และบัญชีของการกระทำบาปที่ยังไม่ได้สะสางตั้งแต่ในยุคทองแดงยังคงหลงเหลืออยู่ เวลานี้เป็นเวลาของการกลับบ้าน

  จากยุคทองแดงเป็นต้นมา ไม่ว่าดวงวิญญาณจะทำการกระทำการที่ดีหรือไม่ดี ถ้าพวกเขายังไม่ได้สะสางบัญชีกรรมของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ในชาติเกิดเดียวนั้น พวกเขาจะต้องสะสางบัญชีกรรมนั้นในชาติเกิดถัดไป

  แต่เวลานี้ เพราะคุณมาถึงฉากสุดท้ายในละครโลกและเพราะมีบัญชีกรรมที่ยิ่งใหญ่ของการกระทำบาปยังคงหลงเหลือยู่ ดวงวิญญาณได้ละร่างอย่างรวดเร็ว มันเป็นเพียงแต่การเกิดและการตายในช่วงระยะเวลาอันสั้น การเกิดถึงการตายอยู่ในช่วงห่างกันสั้นๆ และจากสิ่งนั้นเอง ดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของการลงโทษ บัญชีกรรมเก่าของพวกเขาจะต้องถูกสะสางในวิธีการนี้ในเวลาปัจจุบัน ทั้งการเกิดและการตายนั้นน่าสะพรึงกลัว และดวงวิญญาณส่วนใหญ่จะมีความทุกข์ทรมานจากสิ่งนี้ ไม่ทั้งการเกิดหรือการตายนั่นง่าย การเกิดนั้นเจ็บปวดและความตายน่าสะพรึงกลัว นี่คือวิธีสำหรับการสะสางบัญชีกรรมอย่างรวดเร็ว มนุษย์กำลังจะตายอย่างไม่รู้ตัว เพราะพวกเขาต้องสะสางบัญชีของพวกเขาพร้อมกันในเวลาอันสั้นมาก นี่คือสาเหตุว่าทำไมพายุไซโคลนของการตายอย่างไม่รู้ตัวเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า

  ในทุกๆความคิดที่สูงส่งและการกระทำที่ให้คุณประโยชน์นั้นเป็นการวางรากฐานสำหรับโลกใหม่ การสร้างความคิดและการกะทำด้วยสำนึกรู้ที่สูงส่ง "อะไรก็ตามที่ฉันทำในเวลานี้จะกลายเป็นระบบสำหรับโลกใหม่และจะกลายเป็นอนุสรณ์ที่มีชีวิต" ในแต่ละดวงวิญญาณสามารถที่จะรับความรับผิดชอบของการกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างโลกใหม่แต่มากเท่าที่มีความรับผิดชอบ พวกเขาจะมีความเบาสบาย เพราะพ่อนายผู้ทรงอำนาจอยู่กับคุณ© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.