บัตตีแห่งโลก (27 ส.ค.)บุคลิกภาพของความบริสุทธิ์
โดย Sr.Jayanti

Commentary
โดย Sr.Jayanti
เป็นโชคของพี่น้องทุกท่านที่ผลัดกันทำหน้าที่อ่านข้อความในโยคะของแต่ละช่วงเวลา

มูร์ลีที่ตัดตอนมาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการทําสมาธิ

อมฤต เวลา
(ตัดตอนมาจากอะแวคมูร์ลีของ 02/02/2008)
คําแนะนํา: ไตร่ตรองว่า บาบาเป็นมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์และผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ และบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ของตนเองตลอดทั้งวงจรที่คงอยู่ตลอดไป

ครึ่งชั่วโมงแรก
รากฐานของความสูงศักดิ์และบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณคือความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อม (...) มีเพียงลูกครอบครัวบราห์มินเท่านั้นที่สวมมงกุฎที่เปล่งประกาย ผู้ที่มีความสูงศักดิ์ทางจิตวิญญาณและบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณ เพราะลูกได้นําความบริสุทธิ์มาใช้แล้ว จดจําในเวลาที่เป็นนิรันดร์ ในรูปของจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ลูกดวงดาวเปล่งประกายด้วยประกายพิเศษอย่างไร มีดวงวิญญาณอื่นๆ ด้วย แต่ขณะที่อยู่กับทุกคนอื่น ประกายของลูกดวงดาวเป็นประกายพิเศษ เช่นเดียวกับที่มีดวงดาวมากมายบนท้องฟ้า แต่เพียงดวงดาวไม่กี่ดวงเท่านั้นที่มีประกายพิเศษ ลูกทั้งหมดกำลังมองเห็นตัวลูกเองหรือไม่?

ครึ่งชั่วโมงที่สอง ในเวลานั้นในช่วงเวลาเริ่มต้น ความสูงศักดิ์และบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ของลูกยิ่งใหญ่เพียงใด! ลูกทั้งหมดได้มาถึงช่วงเวลาเริ่มต้นแล้วหรือไม่? ไปที่นั่นตอนนี้ (...) ตอนนี้ในช่วงเวลาเริ่มต้น รูปของความสูงศักดิ์ของความบริสุทธิ์ของลูกนั้นยิ่งใหญ่มาก! ลูกทั้งหมดได้มาถึงยุคทองแล้วหรือไม่? (...) รูปเทพเป็นรูปที่น่ารักมาก ตลอดทั้งวงจรไม่มีดวงวิญญาณอื่นใดมีความสูงศักดิ์และบุคลิกภาพที่เทพมี ลูกกําลังมีประสบการณ์กับประกายของรูปเทพนั้น ใช่หรือไม่? บุคลิกภาพทางจิตวิญญาณเช่นนี้ - ทั้งหมดนี้คือการบรรลุถึงความบริสุทธิ์
(คลิกอ่านต่อ)
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.