ถาม - ตอบ - Dr.Nirmala

3 เม.ย.
อยู่เหนือความคิดไร้ประโยชน์และความรู้สึกไร้ประโยชน์ โดย Dr.Nirmala
17 เม.ย.
การสิ้นสุดของสงครามทั้งหมด ผ่านสายใยที่ต่อเนื่องกับพระเจ้า โดย Dr.Nirmala

โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.