เมษายน 2565  1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'อ่อนหวานและถ่อมตน'
  2. ขลุ่ยวิเศษ
  3. ชาร์จพลัง - รีทรีตสุขภาพ(1-3 เม.ย.)
  4. ประสบการณ์เชียงใหม่
  5. นำทางด้วยความเงียบสงบ ความเรียบง่าย และการอุทิศตน
  6. พลังแห่งการตระหนักรู้ - บัตตีแห่งโลก
  7. สัญลักษณ์ในหัวใจ
  8. ร่วมกันสรรค์สร้างโลก (Global Vision)
  9. ถาม - ตอบ - Dr.Nirmala

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.