สัญลักษณ์ในหัวใจ


นกบิน (พี่ป้อม) สะท้อนอิสรภาพจากภายใน

วิมาน (แม่ปุ๋ย) ผลของการใช้วัตถุธาตุด้วยอำนาจจิต


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.