Om Sweet Home บ้านโอมขอต้อนรับ
สู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่...
ตุลาคม 2564


ตลอดเดือนตุลาคม (1-31 ตุลาคม)
แต่ละวันคุณธรรมประจำตัวในแต่ละเดือนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงเริ่มต้นในเวลาอมฤต(ช่วงตี 4-5) ในการประชุมสายออนไลน์เป็นประจำเพื่อ
-รับฟังพรจากมูร์ลีตอนตี 4
-รับฟังเสียงขอบคุณตอนตี 4:30 (ไม่เกิน 21 คำ) ที่แต่ละคนผลัดกันพูดขอบคุณบาบาสำหรับคุณธรรมประจำตัวในเดือนตุลาคม ที่ส่งผลมาจากคุณธรรมในเดือนกันยายน เพื่อทำให้เรามองเห็นเป้าหมายในอนาคตชัดเจนขึ้น

ในกระบวนการเรียนรู้จักกันในครอบครัวทางจิต ทุกสิ่งที่บันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกที่เรียกว่าสันสการ์หรือรอยประทับนี้ จะถูกนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่เส้นทางของการสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง เป็นการเปิดเผยความลับของละครโลกที่มีการบันทึกไว้ในความทรงจำของเราผู้กำหนดโชคชะตาของตนบนพื้นฐานของศรีมัทหรือหนทางสูงสุดของพระเจ้า

คลิกอ่านตามรายชื่อที่บางวันมีโอกาสบันทึกไว้
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 หล้า
3 ภา 4 กระต่าย 5 เหมียว 6 ปุ๋ย 7 อุดม 8 แดง 9 ไก่
10 หญิง 11 12 สมหมาย 13 นิ 14 15 นันท์ 16 ปุ้ม
17 แก้ว 18 เก๋ 19 กฤษณะ 20 อึ่ง 21 22 ชิ้ง 23 นงค์
24 เจเจ 25 26 27 ศรี 28 29 ปุ้ม 30

หลังมูร์ลีเรามีการขยายความคุณธรรมนั้นจากหนังสือของดาดี้แจงกีเพื่อให้บางท่านนำไปเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือสำหรับประชาชนทั่วไป

การบันทึกของพี่หล้า

"ขอบคุณบาบา สำหรับ 'อิสรภาพ' ที่เกิดจากความไว้วางใจอันส่งผลต่อความสุขที่เกิดจากภายในได้อย่างแท้จริง

พี่หล้าเป็นคนแรกในเดือน ตุลาคม ได้บันทึกความเข้าใจในคุณธรรม 'อิสรภาพ' ไว้ในสมุดจด ส่วนวันหลังๆ เมื่อมีช่องว่างที่ใครขาดหรือพลาดเวลา พี่หล้ามีโอกาสพูดซ้ำย้ำความพยายาม สร้างสมคุณธรรมเดิม แต่ต่างมุม ต่างภาพ เพราะต่างเวลา จึงมีผลลัพธ์ต่างไปจากที่ตั้งใจ นี่คืออิสรภาพ!

...เมื่อกลับไปทบทวนคุณธรรมความไว้วางใจในเดือนกันยายน 2021 (Trust) ....ขอเริ่มต้นจากภายในที่ต้องไว้วางใจตนเอง แล้วจึงส่งผลต่อการไว้วางใจในสถานการณ์ และชะตากรรม ในที่สุดคือการไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง แต่แล้วความเข้าใจผิดก็ทำให้มนุษย์หมดสิ้นความไว้วางใจ เมื่อมีใครมากระซิบบอกอะไรแล้วยอมรับคำเล่าลือ คำว่าร้าย การซุบซิบนินทา ซึ่งเปรียบเหมือนยาพิษที่ทำลายความสัมพันธ์ นั่นเรียกว่าบุคคลที่สาม ที่มาพร้อมกับข้ออ้างหรือเหตุผลในการทำให้ผู้อื่นเสียหาย

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใครจะไม่ไว้วางใจเรา เรายังทำดีมีความรู้สึกรักและดีกับตนเอง ที่จะทำงานเงียบๆลับๆ อยู่ภายในใจ เป็นการจบสิ้นบัญชีกรรมที่อาจทำมาในอดีตร่วมกัน เพียงแต่ยึดมั่นว่าเราจะคงรักษาสายใยแห่งมิตรภาพไว้ไม่ขลาดกลัว หายตัวไปไหน จนกระทั่งให้อภัยกับทุกสิ่งที่ใครทำผิดมา ก่อนที่สันสการ์ของการสูญเสียความไว้วางใจจะก่อให้เกิดความหดหู่ เป็นทุกข์ ในหัวใจ เพราะเมื่อเราไม่ให้เวลาเยียวยาความสัมพันธ์เราจะขาดแสงสว่างในชีวิต และไม่ไว้วางใจในพระเจ้าในที่สุด (คลิกอ่านต่อ)

...เมื่อมีความสงบ ความรัก และความสุขในชีวิต เราจะเต็มไปด้วยพลังภายใน เพราะความสงบจะทำให้เกิดความอดกลั้น ไม่เช่นนั้นเราจะให้ความทุกข์ด้วยคำพูดที่ไม่อดกลั้น เนื่องจากขาดความสงบและความรัก ใบหน้า แววตาจึงเปลี่ยนไป ขณะที่เรากำลังติดกับอยู่ในวังวนของความคิด-ความรู้สึกที่เป็นลบ

และแล้ว... อิสรภาพจะอยู่ ณ ที่ใดหรือ?

2 ต.ค. ให้มูร์ลี แก่ครอบครัวในยุโรป

อาจเริ่มจากการสื่อสารแบบไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัว แต่เราต่างรู้ใจและไว้วางใจที่บาบาเป็นผู้กำหนดทิศทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่อง...การให้มูร์ลี ที่เป็นฐานของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวชาวโลก ด้วยการรับฟังคำสอนเดียวกัน ทำตามหนทางเดียวกัน สร้างอาณาจักรเดียวกัน ด้วยอำนาจของศาสนาและการปกครองสูงสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
ตามขั้นตอนของการติดต่อสื่อสารของบราห์มา กุมารี พี่หล้าได้รับเชิญจากครอบครัวทางยุโรป ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมจากศูนย์ประสานงานด้านเทคนิคการถ่ายทอด

On 9 Sep 2021, at 14:09, Geneva - Switzerland - Brahma Kumaris < geneva@ch.brahmakumaris.org> wrote:
Dear sister La,
Loving greetings from Switzerland. I hope this message will find Thai family well in this special period of the confluence age.
I hope that you will get this message because I am not sure it is the right one.
For more than one year, we have online murli each Saturday morning at 7AM (Swiss time) now around 200 bks from all europe are connected.
Each time we have a special guest and we would be very happy if you could read murli for us on the 2nd of october.
In case that you are available, I will need your photo and your biodata.
brother Lois will contact you a few days before the technical details.
Thank you in advance for your reply.
In Sweet Baba's yaad
Sis Isnelle


On 28 Sep 2021, at 13:15, geneva < geneva@ch.brahmakumaris.org> wrote:
Om shanti sister La,
Greetings from Geneva!
The Swiss family is inviting you to conduct murli class on zoom on the coming Saturday.
The connection link and details are below
https://us02web.zoom.us/j/84351581852?pwd=Z0tuUjQzZUExRHJML1pIbWVhQ01yQT09
Id: 843 5158 1852
Passcode: 16108
There will be souls attending from Switzerland, most of European countries as well as Middle East and overseas. Normal murli students. (คลิกอ่านต่อ)

คลิกฟังการอธิบายเป็นไทย
หลังการให้มูร์ลีภาษาไทยในตอนเช้า Sr.La ได้พูดถึงการเตรียมให้มูร์ลีภาษาอังกฤษ จากการประสานงานของครอบครัวสวิตเซอร์แลนด์ในตอนเย็น

On 2 Oct 2021, at 19:31, geneva wrote:
Thank you sister La for this morning murli and class.
It was very beautiful and all benefited indeed.
Thanks again and maybe for a next time
In Baba's yaad
Loïs

ดีดี้ ดร.เนอร์มาละ พบคนศูนย์
โปรแกรมประจำเดือนที่ดีดี้ให้ความสำคัญต่อการหล่อเลี้ยงผู้ที่อุทิศตนให้กับยักย่า หัวข้อของเดือนนี้ คือ Spiritual Maturity in Reality ความเป็นผู้ใหญ่ทางจิตวิญญาณในความเป็นจริง ซึ่งดีดี้ได้อธิบายให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ทางจิตวิญญาณ ดังนี้
  • เขาใส่ใจที่จะกลับเข้ามาหาตนเอง ไม่เสียเวลา ความคิด และพลังงานไปในทางเปล่าประโยชน์
  • เขาจะไม่พูดคุยเรื่องทางโลก แต่พูดคุยเกี่ยวกับความรู้ทางจิตเท่านั้น
  • เขาจะไม่มีวันอยู่อย่างขุ่นเคือง ไม่พอใจ แต่มีสายใยทางจิต และให้วิธีการแก้ไขปัญหาแก่ทุกคน
(คลิกอ่านต่อ)

6 ต.ค. คลาส Didi.Mohoni


คำจำกัดความและ
ความลึกล้ำของอุทิศตน

ดีดี้โมฮินี ให้แรงบันดาลใจแก่เราต่อการอุทิศตนให้กับบาบา การอุทิศตนไม่ได้หมายถึงเพียงแต่เข้ามาอยู่ที่ศูนย์ แต่เป็นการตระหนักรู้ถึงความยิ่งใหญ่ และความสำคัญของพระเจ้าและสิ่งที่ท่านให้แก่เรา การเป็นของบาบา คือมีเพียงบาบา ยักย่า และงานรับใช้เท่านั้น รวมถึงการเป็นของกันและกัน(มีความรัก)ต่อครอบครัวทางจิต เป็นการยกมอบทุกสิ่งทั้งจิตใจ สติปัญญา ร่างกาย และทรัพยากรทั้งหมดให้กับท่าน อยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ด้วยการเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตน


7 ต.ค. เทศกาลนวราตรี

นวราตรี พูดถึงคุณสมบัติเทวี (จนถึงวันที่ 14)
เป็นช่วงเวลาที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั่วโลกทำพิธีกรรมเพื่อกราบไหว้บูชาเทวีทั้ง 9 ในขณะที่เรา(นักเรียนทางจิตวิญญาณ) เข้าสู่นัยยะสำคัญของเทศกาล รวมถึงคุณสมบัติพิเศษและพลังของแต่ละเทวี เพื่อนำมาสร้างสม และเรียนรู้ว่าเราจะพัฒนาความเมตตาต่อผู้อื่นได้อย่างไรเช่นเทวีทั้งหลาย ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น Shiv Shakti ผู้มีพลังของพระเจ้าชีวา ในการกู้โลกด้วยความเมตตาและความไม่ขลาดกลัว มีเพลงที่ปลุกเรียกพลังทางจิตมากมายตามตำนานของการเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพลัง

9-10 ต.ค. รายการ DF Retreat Madhuban

9 ต.ค. ชีวิตที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ
ของฉันกับผู้สูงสุด (พันดาบ บาวัน)
เป็นรายการพิเศษสำหรับลูกๆต่างแดน ซึ่งทำให้เราได้อยู่ในบรรยากาศของการหล่อเลี้ยงที่สูงส่งจากบาบาในมธุบัน เราได้เห็นมุมต่างๆของมธุบันที่ทำให้หวนนึกถึงชีวิตนักเรียนทางจิต และการมีบาบาคอยดูแลเอาใจใส่เราเสมอทุกย่างก้าว แม้จะไม่สามารถเดินทางไปได้ในปีนี้เพราะสถานการณ์โควิด แต่เรากลับได้รับประสบการณ์ที่ละเอียดอ่อนราวกับได้ไปอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ในรายการ ยังมีช่วงของคำถามให้เราสะท้อนความคิด ซึ่งฉันเห็นว่าเป็นการปลุกเรียกความทรงจำของความสุขได้เป็นอย่างดี
9 ต.ค. ชีวิตที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ
ของฉันกับผู้สูงสุด (ญาณสโรว่าร์)
10 ต.ค. ชีวิตที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ
ของฉันกับผู้สูงสุด (ชานติวัน)


14 ต.ค. เทศกาลดะเซร่า


สัญลักษณ์ ราวัน 10 หัว
แทนกิเลสทั้ง 5 ของชาย
และทั้ง 5 ของหญิง
เทศกาลแห่งการเผาหุ่นจำลองของราวันที่จัดขึ้นเฉพาะในอินเดีย ในทางจิตวิญญาณ ราวัน เป็นสัญลักษณ์ของปีศาจ กิเลส หรือ ความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ในภายตัวเรา ที่ทำให้เราน่าเกลียดและจะต้องขจัดทิ้ง ที่นี่เราจัดคลาสเพื่อตรวจสอบกิเลสที่หยาบและละเอียดของตนเอง เพื่อจะหาทำกำจัดหรือเผาด้วยไฟของโยคะ
คลิกอ่าน รูปแบบต่างๆ ของกิเลส

17 ต.ค. World Meditation และ เปิดตัว Global Living Library

อาทิตย์ที่สามของเดือนเป็นเวลาที่เราจากหลายๆศูนย์รวมตัวกันนั่งสมาธิเพื่อโลก ในความเป็นสิริมงคลนี้ เราถือโอกาสเปิดตัว Global Living Library (ห้องสมุดที่มีชีวิตเพื่อโลก) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของการสร้างโลกใหม่ที่สวยงามจากโครงการนานาชาติ "ร่วมกันสรรสร้างโลก” โดยมีการรวบรวมผลงานทางด้านจิตวิญญาณ จากผู้เรียบเรียงหลากหลายสาขาอาชีพผ่านมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่มีค่า นำมาแบ่งปันแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้เกิดการเรียนรู้ถึงสาระของชีวิต ออกมาในรูปแบบของ Living Book (หนังสือที่มีชีวิต) หนังสือรุ่นแรกเป็นหลักการในการใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณ 8 เล่ม เราได้นำเสนอต่อพีน้อง BK และเชิญชวนให้พี่น้องท่านอื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันสาระทางจิตนี้ให้กับประชาชน สุดท้ายของรายการในวันนี้คือการได้รับพรพิเศษ “ประภาคารแห่งแสงและพลังอำนาจ”

🔸️ดีดี้ให้พร Sr.La เปิด Global Living Library
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)


23 ต.ค. บรรยายโดย Br.Charlie 'ความลึกล้ำของกรรม'

รายการสำหรับการรู้แจ้ง “ความลึกล้ำของกฏแห่งกรรม” (Depth of Law of Karma) โดย Charlie Hogg วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ทาง Zoom meeting

ชาร์ลี ฮอกก ผู้ประสานงานระดับประเทศของศูนย์ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ออสเตรเลีย ผู้ฝึกฝนการฝึกจิตในช่วง42 ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ท่านเชื่อว่าการฝึกจิตเป็นเครื่องมือพิเศษที่คงรักษาสุขภาพทางจิต อารมณ์ และจิตวิญญาณ ในโลกที่ท้าทายด้วยความวิตกกังวล ความเครียด และความกดดันที่ทวีคูณ

ความลึกล้ำของกฎแห่งกรรม
วันนี้ฉันจะสํารวจกฎพิเศษที่ควบคุมชีวิตเราทุกคนนั่นคือกฎแห่งกรรม ฉันคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่ดูรายการนี้เป็นผู้ฝึกสมาธิจึงขอถามว่าการทําสมาธิของคุณเป็นอย่างไร? คุณมีความสุขกับการทำสมาธิไหม? คุณพบว่าง่ายหรือบางครั้งคุณพบว่ายาก? คุณพบว่าการทําสมาธิของคุณมีเสถียรภาพหรือบางครั้งผันผวน บางครั้งคุณพยายามที่จะนั่งสมาธิด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ เพราะโหยหารสชาติที่หวานชื่นอันลึกล้ำของความเงียบ แต่แล้วจิตใจกลับติดอยู่ในความคิดเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับครอบครัว สิ่งที่ชอบ อะไรจะเกิดขึ้นสําหรับอาหารกลางวัน? เป็นต้น และดังนั้นวันนี้เราจะสํารวจว่าทําไมบางครั้งเรามีรูปแบบความคิดเชิงลบเป็นนิสัย บางครั้งเกี่ยวกับตัวเองบางครั้งเกี่ยวกับคนอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ ที่บางครั้งฉันต้องการไปไกลกว่า ไปสู่ความสงบ แต่ฉันไม่สามารถ เหมือนเป็นแรงโน้มถ่วงที่ทําให้ฉันติดอยู่ในความคิดไร้สาระและความคิดเชิงลบ (คลิกอ่านต่อ)

ตอนจบบรรยาย Br.Charlie ได้แนะความคิดสำหรับการฝึกจิต ที่น้องต่ายอัดเสียงภาษาไทยไว้ให้ (คลิกฟังเสียง)

ขอบคุณพี่ภา สำหรับงานแปลภาษาไทยที่สมบูรณ์ เพื่อให้ประโยชน์เต็มที่ทั้งสองภาษา

รายการ Avyakt Meeting

15 ต.ค.
23 ต.ค.
ขอบคุณน้องโสมที่มีความสุขกับการทำหน้าที่แปลอย่างดีให้พี่น้องทุกท่านได้รับประโยชน์เสมอมา

รายการ Online โดย Dr.Nirmala


3 ต.ค. การตื่นขึ้นมาเพื่อ
ความสมบูรณ์พร้อม
และฉลองวันเกิดดีดี้
ในรายการช่วงสุดท้าย ประเทศต่างๆในการดูแลของดีดี้ มีโอกาสร่วมอวยพรวันเกิดของ DidiJi กัน รวมทั้งประเทศไทย
พี่หล้าต้องขอโทษดีดี้ผ่านกลุ่ม NC ทั้งหมดไป ทันทีหลังจบรายการ เพราะมีเหตุขัดข้องในการนำเสนอ ภาพ-เสียง ภายในเวลา 10 นาทีที่ต้องพร้อมทั้งรับหน้าที่มอบช่อดอกไม้แทนทั้งกลุ่ม ฉับพลันทันที แต่ก็อุตส่าห์หาดอกไม้สีชมพูที่ดีดี้ชอบมามอบให้ได้ในที่สุด
บอกดีดี้ไปว่า... ตอนจบฉันได้แต่ร้องเพลง I have a dream ที่เน้นว่า 'ฉันเชื่อมั่น ในนางฟ้า'

Didiji,Please let us present our thoughts for your birthday. Apologies for not being able to convey the message in 10 minutes arrangement with extra bouquet requested me to present. At least I could find your favorite pinky roses..When everything turned out like that ,I ended up singing the song ...I have a dream ...I believe in Angel to my self.

ดีดี้จึงขอบคุณมาทันทีเช่นกันเมื่อรับทราบความตั้งใจว่าจะให้อะไรปรากฏบนจอตามนี้
Thanks Received your mail Sr.La and card

ภาพแรกพูดถึง 'หัวใจของดีดี้'
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราทำการ์ด ใบนี้เป็นพิเศษให้ดีดี้เพื่อเตือนเราว่า... พระเจ้าเลือกดีดี้ เพราะหัวใจของดีดี้ ขอบคุณดีดี้สำหรับ หัวใจที่บริสุทธิ์ และ ความพยายามที่ไม่รู้เหนื่อยในการปลุกความทรงจำของเราเกี่ยวกับเรื่องความรักที่บริสุทธิ์ ที่ฟื้นฟูความสงบและความสอดคล้องกลมกลืนในครอบครัวที่สูงส่ง เป็นความรักที่เชื่อมรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน จากการฉลองเทศกาลรักชาบันดาลด้วยกัน

ภาพที่สอง/สาม พูดถึงคำพูดของดีดี้
มูรลีในวันนี้ ยืนยันด้วยเช่นกันว่า ดีดี้ได้รับพร ในการประหยัด คำพูดตั้งแต่เกิด ตามนิยาม... คำพูดของเทวดา นางฟ้า มีคำพูดที่อ่อนหวาน และเพียงไม่กี่คำ
เราเห็นว่าดีดี้กำลังเติมเต็มความปรารถนาของตนเอง ที่จะเป็นเทวดา-นางฟ้าได้อย่างง่ายดาย

ภาพที่สี่ พูดถึงการกระทำของดีดี้
สำหรับประเทศไทย เรากำลังจับมือกัน ทำงานกับดีดี้ ที่จะมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ขอให้เราได้รับพรจากบาบา ในวันเกิดของดีดี้ด้วยกัน 'ความเป็นหนึ่งเดียวกันของศรัทธาและความไว้วางใจของลูกในพ่อจะนำไปสู่ความมหัศจรรย์'

ภาพที่ห้า I have a dream
โอกาสนี้ ขอมอบเพลงจริงไว้ให้ทุกคน สานฝันในการเป็นเทวดานางฟ้า ซึ่งเราได้ร้องส่งไปให้ดีดี้ในวันเกิดปี 2020

16 ต.ค. รวมการขยายความไปสู่สาระ


24 ต.ค. การเอาชนะผลกระทบในการเพิ่มขึ้นของสถานการณ์ที่โกลาหล
31 ต.ค. นัยสำคัญของดิวาลีสุดท้าย


โอมชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.