Om Sweet Home บ้านโอมขอต้อนรับ
สู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่...
ธันวาคม 2564

1-31 ธ.ค. ประเด็นการบ้านของ "การอยู่เหนือบ่วงกรรม"

พี่น้องได้รับประเด็นการบ้านของการอยู่เหนือบ่วงกรรมที่ต้องอ่านในเวลาอมฤต (4.30 น.) จากนั้นหลังมูร์ลีแบ่งปันการเชื่อมโยงประเด็นกับคุณธรรมของตนเอง และจบลงด้วยการเชื่อมโยงคุณธรรมของตนเองกับมูร์ลีในโยคะเย็น (18.30 น.) ก่อนทบทวนมูร์ลีประจำวัน(19.30 น.)
SunMonTueWedThuFriSat
1 หล้า 2 กระต่าย 3 ศรี 4 ภา 5 หญิง 6 ทิพย์
7 ปุ๋ย 8 แดง 9 ปุ้ม 10 เหมียว 11 แก้ว 12 ป้าแมว 13 นุ่น
14 อุดม 15 ชิ้ง 16 สมหมาย 17 นันท์ 18 หล้า 19 เก๋ 20 ไก่
21 นิ 22 เพชร 23 อึ่ง 24 ป้อม 25 ต่าย 26 หญิง 27 แดง
28 นงค์ 29 กฤษดา 30 ภา 31 เจเจ


พี่หล้าได้เริ่มต้นเดือนธันวาคม ด้วยประเด็นแรก คำแรกเกี่ยวกับความโกรธในมูร์ลีวันที่ 1 ธันวาคม จึงกำหนดวิถีของความเพียรพยายามเพื่อก้าวเข้าไปใกล้บาบามากยิ่งขึ้น ในเส้นทางไปสู่สภาพที่สมบูรณ์พร้อม จนอยู่เหนือบ่วงกรรมเมื่อบาบาพูดว่า
Anger is a very big thorn. Many receive sorrow through it and you must therefore, remove that thorn and become a true flower. เราจึงคิดตาม ปฏิบัติตาม...
“ความโกรธ” มาในรูปของไฟ เผาไหม้สมบัติที่มีค่าที่พระเจ้าให้เรามา ถ้าแรงกล้าก็จะทำให้ทุกคนสิ้นสติ กิเลสของความโกรธจึงต้องเปลี่ยนเป็นพละกำลังทางจิต หรือความซาบซึ้งทางจิต เพื่อรับผิดชอบต่อการทำให้ผู้อื่นฟื้นคืนสู่สติ ด้วยการอยู่ในความสงบที่จับต้องได้และปฏิบัติจริง
จงเปลี่ยนกิเลสนี้ให้เป็นพลังความสงบที่ใช้เป็นอาวุธเพื่อช่วยเราดับไฟกิเลสอื่นๆ ขณะที่ถืออาวุธนี้อยู่...แทนที่จะเผาไหม้ตนเอง จงเผาบาป...
เปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุข
คุณธรรม 'ความสงบ' (peaceful) ประจำเดือนธันวาคมนี้จึงตรงเป้าหมายในการเอาชนะ 'ความโกรธ' ด้วยการทำการบ้านร่วมกับพี่น้องทุกวันทั่วโลก เพื่ออยู่เหนือบ่วงกรรม พร้อมทั้งปรับกลไกของรายการ Only One ที่ครอบครัวเอเชียแปซิฟิก ทำมาตลอดเดือน(ช่วง 7 พ.ย.-7 ธ.ค.) ซึ่งประเทศไทยใช้คุณสมบัติหลักทั้ง 7 ของ The One ก่อนปิดรายการ วันที่ 7 ธันวาคม


ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการสรุปสาระในแต่ละช่วงจาก พี่ศรี แม่เก๋ และแม่ชิ้ง ที่ได้รับความร่วมมือจากลูกในการผลิตสื่อ
ขอขอบคุณสำหรับ 'เพลงความรัก' จากพี่น้อย จึงแปลเนื้อร้องให้ความหมายทางจิตไว้เป็นพิเศษ ช่วงที่ศูนย์เชียงใหม่รับผิดชอบ 'ความรัก'
ขอขอบคุณ 'ผู้สร้างความสงบ' (Peace Maker) ที่เราต่างมีส่วนร่วมสร้างสมคุณสมบัติเหล่านั้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 ในรูปที่เป็นปฏิทิน/notebook ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ตลอดเวลา

เมตตา Compassion

ความรัก Love

ความสงบ Peace

ความบริสุทธิ์ Purity

การให้อภัย Forgiveness

สัจจะ Truth


2 ธ.ค. ปลูกฝังปัญญาด้วยมูร์ลีของบาบา

บาบามีการย้ำเตือนเรื่องความเคารพ-นับถือต่อซีเนียร์ หรือผู้ที่อาวุโสด้านจิตวิญญาณนั้นมาเป็นระยะๆ ถี่ๆ จนเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาที่บานปลายมาจากสำนึกที่เป็นร่างกายได้เลย
จากมูร์ลีวันที่ 25 พ.ย. 21
You are body conscious or not? You give regard to your seniors (maharathis) Yes, it is possible that a younger one can become clever and then the older ones have to give regard to that younger one, because his intellect gallops ahead.
จากมูร์ลีวันที่ 28 พ.ย. 21
Deities means those who give. If you do not give respect in this birth, how would you become deities? Be master creator, the bestower of respect to all, the original jewels

Because of having the right to rule your own kingdom, you receive respect from your subjects, devotees… They are giving respect to the deity souls and to the Shakti forms.
จากมูร์ลีวันที่ 2 ธ.ค. 21
Practise being soul conscious.
The more soul conscious you become the more love you will have for the Father.
Wisdom do soul conscious children easily develop…how to give regard to those who are seniors to you.
Arrogance makes you into such complete corpses that you are unable to imbibe well.
Your sins are absolved and you also have regard for the seniors. Those who have honest heart understand for how long they remain soul conscious and remember the Father.

“May you be bodiless”
“May you be soul conscious”
“You must only follow Baba’s shrimat”
การฝึกฝนที่จะอยู่ในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ
ยิ่งลูกมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณมากเท่าไร ลูกยิ่งมีความรักต่อพ่อมากเท่านั้น
ปัญญาทำให้ลูกที่มีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ พัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย...ในการให้ความเคารพนับถือต่อ senior (ผู้ที่อาวุโสกว่า)
ความหยิ่งยโส ทำให้ลูกกลายเป็นเช่นซากศพอย่างสิ้นเชิง ที่ไม่สามารถซึมซับได้อย่างดี
บาปของลูกได้รับการปลดเปลื้องและลูกเองก็มีความเคารพนับถือต่อ senior
ผู้ที่มีหัวใจซื่อสัตย์เข้าใจได้ว่าเขาคงอยู่ในสำนึกที่ดวงวิญญาณนานเท่าไร และจดจำระลึกถึงพ่อ

“ขอให้ลูกอยู่อย่างปราศจากร่าง”
“ขอให้ลูกมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ”
“ลูกต้องทำตามศรีมัทของพ่อเพียงเท่านั้น”

ความเคารพ & นับถือ (Respect & Regard)
ดาดี้แจงกีได้ให้ความหมายที่แท้จริงเพื่อเสริมสร้างปัญญา ในการเคารพ-นับถือ senior” ไว้ให้เรานำมาไตร่ตรอง หลังจากรับฟังมูร์ลีวันที่ 2 ธันวาคม 2021 ขอขอบคุณพี่น้อง 12 ท่าน ที่ได้รับรับฟัง class เย็น แล้วถอดความให้ตรงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ
 1. นิ
  ยิ่งลูกมีการเชื่อมโยงที่ละเอียดอ่อนมากขนาดไหนกับบาบา ลูกก็จะมีการใกล้ชิดและเชื่อมโยงกับกันและกันมากเท่านั้น
 2. หญิง
  ถ้าภาวนาหรือความรู้สึกที่ดีของลูกคือการทำให้ความเข้าใจผิดนั้นกระจ่างชัดอย่างจริงแท้ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องใช้คำพูด เพียงแต่คิด
 3. ปุ้ม
  การจะแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตนเอง.. ให้ชัดเจน ฉันจำเป็นต้องอยู่ในสภาพของการเป็น “นายผู้ทรงอำนาจ” ฉันคือผู้ที่มาพร้อมกับพลังทั้งหมด หนึ่งความคิดนี้จะนำมาซึ่งพลัง นำ 8 พลังนี้มาใช้ในทางปฏิบัติ ในสถานการณ์ใดก็ตาม ถามตนเอง..อะไรที่ฉันต้องทำ ฉันควรใช้พลังอดทน หรือใช้พลังหลอมรวมหรือปรับตัว ขณะที่ฉันไม่แม้แต่จะคิดว่า..อะไรเกิดขึ้น อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียนรู้จากสิ่งนั้น การซักซ้อมที่จะเข้ามาสู่เสียง และออกไปอยู่เหนือเสียง เองก็จะช่วยด้วยเช่นกัน
 4. ศรี
  ถ้าฉันมีธรรมชาติของการพยายามพิสูจน์ตนเองว่าถูกต้องแม้เพียงน้อยนิด ฉันจะมีประสบการณ์ของการสูญเสีย แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเพียงแต่"ยอมรับ" คุณประโยชน์นั้นใหญ่หลวงสำหรับฉัน
(คลิกอ่านต่อ)

5 ธ.ค. ออฟเฟอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้บาบา

พี่น้องรวมเงินกันซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้บาบาสำหรับงานรับใช้ออนไลน์ที่กำลังมีมากขึ้นทุกวัน และได้ออฟเฟอร์ ยกมอบให้บาบาอย่างเป็นทางการ


7 ธ.ค. จบระบบบัตตี Only ONE

บ้านโอมขอส่งท้ายปิดรายการด้วย VDO นี้ในช่วงโยคะเย็น


9-12 ธ.ค. น้องนุ่นใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

น้องนุ่น ซึ่งเป็นทั้งผู้กำกับ นักเขียนสคริปต์บทละคร และผู้ทำงานเบื้องหลังในการตัดต่อ เดินทางมาบ้านโอมครั้งนี้ต้องการใช้เวลาให้เต็มที่ในการเป็นนักเรียนและใช้ชีวิตทางจิตกับครอบครัว พร้อมกับใช้ความสามารถที่มีในงานรับใช้อย่างเต็มกำลัง

10 ธ.ค. เบิกฤกษ์ใช้โน๊ตบุ๊คถ่ายทอดมูร์ลี
โดยมีน้องนุ่นช่วยดูแลระบบ
พี่น้องทางบ้านทดลองเปิดกล้องเรียนขอบคุณน้องนุ่นสำหรับการถ่ายทำและตัดต่อ VDO ชีวิตอมตะนี้อย่างเร็ว ที่สุดคือการขอบคุณคุณป้าวัลภาสำหรับแรงบันดาลใจในวัย 81 ปี ที่มักจะนำหนังสือชีวิตอมตะไปแจกญาติมิตรเพื่อนฝูง หรือแจกในงานศพคนรู้จักเป็นประจำ ชีวิตของคุณป้าเป็นตัวอย่างของผู้อุทิศตนให้กับงานรับใช้ยักย่าของบาบาอย่างไม่รู้เหนื่อยมาตั้งแต่อายุ 59 ปี ในการจัดทำ VDO ครั้งนี้ คุณป้าได้สื่อสารจากใจถึงทุกคนว่า คนเราจะมีชีวิตอยู่ให้มีความหมายและมีความสุขได้อย่างไร ในขณะเดียวกันการจากไปของเรา ไม่ควรทำให้ผู้อื่นทุกข์ใจ รู้สึกสูญเสียเพราะสิ่งที่สูญสลายเป็นเพียงร่างกาย วัตถุธาตุ แต่เรา ดวงวิญญาณนี้ไม่ตาย เป็นอมตะ....

ใน VDO เดียวกัน เรายังมีป้าอนงค์ พี่สาวคุณป้าวัลภา อายุ 87 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนประจำทางจิตที่อายุมากที่สุดมาร่วมแบ่งปันสาระ แม้สภาพสังขารปัจจุบันจะเสื่อมโทรม หูฟังไม่ค่อยได้ยิน แต่ก็ยังพยายามที่จะเรียนและฟังความรู้ทางจิตทุกวัน
ขอชื่นชมคุณป้าทั้งสอง ที่ทำให้เราเห็นว่า วิญญาณในการเรียนรู้ที่สูง ในการมีอำนาจเหนือร่างกาย

น้องเพชรแวะพาเพื่อน(อาจารย์จากมหาสารคาม) มารู้จักกับ บราห์มา กุมารี และนั่งฟังคลาสค่ำกับเรา ก่อนกลับได้มีเพื่อนสนิทตามกันมารับบทเรียนอย่างตั้งใจ


16 ธ.ค. GodlyWood ของ Brahma Kumaris

map บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก มีฝ่ายการผลิตสื่อ Godlywood เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รับประโยชน์สูงสุดด้านจิตวิญญาณ จากองค์การนานาชาติแห่งนี้ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ จึงใช้หัวข้อหลัก “All Colours” ให้ทุกเชื้อชาติทั่วโลกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรักและความปรารถนาดีจากรายการออนไลน์

ศูนย์ประสานงานประจำประเทศต่างๆ จึงได้ผลิตสื่อ สั้นๆ 4 แบบ ตามที่ระบุในจดหมายขอความร่วมมือเป็นทางการ

Dear Divine Global Family,
Om Shanti and in-advance greetings of Christmas and New Year from Godlywood Studio!
On Christmas day, Godlywood is releasing a New Program called 'Sabrang' which literally translates to 'All Colors'! The program will include many segments which bring out the inclusiveness and comprehensiveness of Baba's Knowledge and will showcase different flavors of diverse experiences from India and around the world. (คลิกอ่าน)

บ้านโอม (Om Sweet Home) ศูนย์ประสานงานหลักในประเทศไทยได้ทำสื่อภาษาอังกฤษและแปลสรุปความหมายเป็นไทยดังกล่าวไว้

สำหรับอวยพรวันคริสต์มาส
คำเชิญชวนพิเศษ ให้มาสังสรรค์กับครอบครัวดวงดาวทางจิต ณ บ้านโอม ในประเทศไทย
เป็นเวลาที่ครอบครัวมารวมตัวกัน เพื่อแสดงออกซึ่งคุณสมบัติดั้งเดิม ด้วยการแปรรูปไปในการปฏิสัมพันธ์ อันทำให้คุณสมบัติดังกล่าวเพิ่มพูนขึ้นมาจากภายใน นั่นคือ
ความสงบ-สอดคล้องกลมกลืน และประนีประนอม
ความรัก-ฉันเอาใจใส่ดูแลและแบ่งปัน
ความสุข-ฉันแสดงออกและสนุกสนานเบิกบาน
ขอให้วิญญาณของคริสต์มาสทิ้งความทรงจำที่เป็นสุขไว้ด้วยความรักในหัวใจ
บ้านโอมที่แสนหวาน ในประเทศไทย ขอต้อนรับทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลก มาแบ่งปันการหล่อเลี้ยงที่แสนหวานของครอบครัว ด้วยการตระหนักว่า
ความสงบคือการเป็น Peace is to be
ความรักคือการทำ Love is to do
ความสุขคือผล Happiness is a reward
รางวัลที่ฉันได้รับ จากการมีความสงบ และทำด้วยความรัก

สำหรับอวยพรวันปีใหม่
สวัสดี ปีใหม่ นี่คือการทักทายพิเศษในวัฒนธรรมไทย ขอให้ปีใหม่ 2022 เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคล โชคดีและมีสุขภาวะที่ดี
เมื่อคำว่า “สวัสดี” นั้นมาจากคำว่า “สวัสดิกะ” ที่มีความหมายลึกล้ำทางจิตวิญญาณ จึงขอมอบสัญลักษณ์ทางจิตที่เต็มไปด้วยพลังนี้เป็นของขวัญที่จะนำพาท่านไปรอบวงจรของเวลา: อดีต ปัจจุบันและอนาคต สิ่งนี้เรียกว่า “กงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตน”
เป็นเรื่องราวของท่าน เป็นเรื่องราวของฉันและเป็นเรื่องราวของละครโลกที่คงอยู่นิจนิรันดร์
เพียงแต่จดจำ “จงให้และรับความสุขเท่านั้น” เนื่องจากความสุขคือการมีความหวังต่อการบรรลุผลที่ดีบางอย่าง ไม่เพียงแต่สำหรับ 1 วัน 1 เดือนหรือ 1 ปี แต่ เป็นไปตลอดกาล ที่จะให้ประสบการณ์ของความใหม่ ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและโลกใหม่ที่ดีขึ้น

การได้รับอนุญาตใช้สื่อของ Godly Wood
พี่หล้าได้การยืนยันเป็นทางการจาก Godlywood เพื่ออนุญาตให้เรามีการตัดต่อผลงานด้านสื่อจากสำนักงานใหญ่มาใช้เผยแพร่ต่อไปให้เหมาะสม

Dear Sister La,
Om Shanti and greetings for the new year.
In response to your email, Brother Harilalji says that you are most welcome to use, edit, and send out the videos to your contacts provided you keep the Godlywood Studio Logo for copyright purposes.
Thank you for your congratulatory and motivating words to our production team. They have worked very hard for weeks.
Much love and regards in BapDada's yaad,
Sis Sam

25 ธ.ค. ครอบครัวดวงดาวทางจิตสังสรรค์บ้านโอมขอต้อนรับพี่น้องสังสรรค์กันในบรรยากาศของ Peace-Love-Joy
Peace
(สีฟ้า) ความสงบเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต
Love (สีชมพู) ความรักคือการแบ่งปัน การปฏิสัมพันธ์ และการเป็นของกันและกัน
Joy (สีเหลือง) ความสุขสันต์ เมื่อเราอยู่ร่วมกันในความสงบและความรัก เรากำลังก้าวสู่โลกใหม่ที่สุขสันต์ร่วมกัน

จุดแรก – จุดลงทะเบียน ใส่จุด และยิ้มแย้มแจ่มใส เราต้อนรับพี่น้องด้วยการแปะสติ๊กเกอร์ smiley เข้างาน

ขอเชิญรับเครื่องดื่มสมุนไพร 3 สี (Peace-Love-Joy)

ขึ้นบ้าน ทานอาหารว่างกันก่อน

Sr.La ทักทาย เปิดรายการ

เริ่มรายการแบ่งกลุ่มสนทนา คุณสมบัติของ Peace-Love-Joy แบบไหนที่พาไปสวรรค์
Peace

Love

Joy

ของขวัญแด่ผู้ที่มีสัญลักษณ์ในการพาไปโลกใหม่ ซึ่งมีนัยทางจิตตรงกับวันคริสต์มาส

ปุ๋ย – นางฟ้า
นางฟ้าเป็นตำนาน นางฟ้าคือความลับ...ของเฉพาะผู้ที่รู้ความลับและได้เรียนรู้ว่าจะทิ้งความหลงทะนงตนอย่างไร เพื่อให้กลายเป็นแสงและโบยบินได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ฉันชอบนางฟ้า เพราะคุณสมบัติของนางฟ้า เช่น ความอ่อนโยน ความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี ฯ เหล่านี้ช่วยปลุกเรียกความสมบูรณ์พร้อมให้กับฉัน

ปุ้ม – นกยูง
ของขวัญที่ได้รับในปีนี้ นกยูง..เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ที่มีตำนานกล่าวว่าถือกำเนิดจากน้ำตาแห่งความรักที่บริสุทธิ์ แม้กระทั่งเจ้าชายกฤษณะในยุคทองก็สวมมงกุฎหางนกยูง แสดงให้เห็นถึงการเพียรพยายามที่จะกลับมาบรรลุเป้าหมายของความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อม เพื่อไปสู่โลกที่บริสุทธิ์แห่งสวรรค์.. ที่สามารถเป็นผู้ปกครองตนเอง และอยู่เหนือประสาทสัมผัสของร่างกาย กลายเป็นนายของวัตถุธาตุ ด้วยธรรมชาติที่สูงส่งภายในของตน

ต่ายรับของขวัญและพูดถึงต้นไม้
พี่หล้าเชิญชวนให้ร้องเพลง พร้อมบอกความหมายดั้งเดิมทางจิต (ภาษาอังกฤษ)
เสียงพี่หล้า

ต้นไม้
ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ที่ชื่นชอบในหัวใจของผม ที่จะนำพาไปสู่ยุคทอง ด้วยการยอมรับความหลากหลายในหมู่มวลมนุษย์ที่เปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน การฉลองคริสต์มาสจึงเชื่อมโยงการสังสรรค์ การพบปะของครอบครัว โดยมีการใช้ต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสเพราะมีความเขียวชอุ่มตลอดปี แม้อยู่ท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บหรือความร้อนระอุของฤดูร้อน
ในทางจิตวิญญาณ เราต่างเข้าใจอย่างลึกล้ำในความหมาย ต้นไม้ที่มีชีวิตของโลกมนุษย์ คือต้นกัลปะที่อยู่ในตำนานว่า ตรัสรู้ใต้ต้นกัลปะ ที่มาว่าดวงวิญญาณบรรพบุรุษโลกที่เก่าแก่ ที่บำเพ็ญเพียรทำทาปาเซียอยู่ใต้ต้นกัลปะ เปรียบกับรากของต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับเมล็ด นั่นคือเมล็ดของสัจจะ เพื่อรับการหล่อเลี้ยงโดยตรงจากผู้เป็นสัจจะและส่งต่อพลังไปสู่กิ่ง ก้าน ใบ สาขาต่างๆ ให้เขาได้กลับคืนสู่สาระเพื่อเชื่อมโยงกับเมล็ดของสัจจะ

ขอบคุณการหล่อเลี้ยงจากหัวใจของผู้ที่ดูแลงานอาหาร...ที่ทำให้เราเห็นว่าคลังสมบัติของบาบาอุดมสมบูรณ์ และแบ่งปันได้อย่างไม่มีวันหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทลีพิเศษจากพี่เอ๋ พี่จ๋า เชียงใหม่ที่ฝากพี่แดงนำมาให้ครอบครัว

ลงไปทานข้าวเย็นและเฉลิมฉลองกันที่ลานน้ำพุ

ฉลองวันเกิดในเดือนธันวาคมพร้อมกัน แม่ปุ๋ยได้โอกาสตัดเค้กฉลองวันเกิดทางจิต(7 ธ.ค.) ครบรอบอายุ 7 ปี
จึงเน้นเลข 7 เป็นเลขที่มีนัยยะสำคัญทางจิตวิญญาณ เช่น พระเจ้าสร้างโลกภายใน 7 วัน,
7 วันแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุด,
7 สีของสายรุ้งที่รวมกันเป็นแสง,
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,
สาโทประธานทั้ง 7 เป็นต้น ทำให้รู้สึกว่าเลข 7 เป็นเลขของความมหัศจรรย์ ประกอบกับคุณธรรมในเดือนนี้คือความมหัศจรรย์ จึงอยากมีการฉลองพิเศษเพื่อรู้ค่าและขอบคุณบาบา ผู้กำเนิดทางจิต ที่ทำให้ชีวิตของลูกมีค่าและค้นพบความมหัศจรรย์ของชีวิต ขอบคุณค่ะ

โยคะ Silent Night ท่ามกลางแสงเทียน - จับคู่กันจุดเทียน ให้และรับดริสตีกัน

ต้นคริสต์มาสที่ตกแต่ง
ด้วยดวงดาวมากมาย
และของขวัญที่รอ
ซานตาคลอสมามอบ
ให้ทุกคน
รับพรและโทลี
แม่ปุ้มนำต้นไม้มาแจกทุกคน

ถ่ายภาพหมู่ก่อนกลับบ้าน

ขอบคุณพี่แดงสำหรับการรู้ค่า
ครอบครัวจากหัวใจ ที่รอคอยการอยู่ร่วมกัน
มาหลายเวลา


26 ธ.ค. Br.Anil ให้มูร์ลีแก่พี่น้องบ้านโอม

Br.Anil แบ่งปันถึงการติดอยู่ที่อินเดีย 2 ปีช่วงโควิด ทำให้คิดถึงครอบครัวทางจิตที่นี่อย่างมาก
คลิกฟัง Br.Anil ให้มูร์ลี

ทุกคนได้รับแจกคุณสมบัติของความสงบเป็นของขวัญ

เราพา Br.Anil ไปดูสถานที่จัด Retreat สุขภาพ บริเวณไม่ไกลจากบ้านโอม


รายการ ถ่ายทอดทั่วโลก สำหรับการพบปะที่ละเอียดอ่อน (Avyakt Meeting)

15 ธ.ค.
31 ธ.ค.


รายการ Online กับ Dr.Nirmala (ก่อนเข้ารักษาตัว)


5 ธ.ค.


โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.