สัญญาณที่ละเอียดอ่อน มกราคม 2022
โดยการทำตามพ่อบราห์มา กลับมาเพียบพร้อมและทัดเทียม
  1. การทำตามพ่อบราห์มาหมายถึงการเติมเต็มความรับผิดชอบของความเป็นมิตร มิตรหมายถึงผู้ที่เติมเต็มความรับผิดชอบของความเป็นมิตรในทุกย่างก้าว ในทุกความคิด และในทุกคำพูด ทุกย่างก้าวของผู้ที่เป็นมิตรร่วมทางชีวิตที่แท้จริงจะเหมือนของพ่อโดยอัตโนมัติ พวกเขาไม่สามารถก้าวเฉไปที่นี่ที่นั่น มิตรร่วมทางชีวิตที่แท้จริงไม่ต้องทำงานหนัก จิตใจ สติปัญญา และหัวใจของลูกที่เป็นมิตรร่วมทางชีวิตได้หลอมรวมการตระหนักรู้ “ ฉันเป็นของพ่อ และพ่อเป็นของฉัน ในจิตใจ สติปัญญาและ หัวใจ เสมอ
  2. เพื่อที่จะทำตามพ่ออย่างสม่ำเสมอ รักษาสติปัญญาของลูกให้มั่นคงในสองสภาพ สภาพการทำตามพ่อคือปราศจากร่างเสมอ อยู่เหนือร่างกาย ไม่มีตัวตน การทำตามพ่อบราห์มาหมายถึง การอยู่ในสภาพอะแวค ในรูปเทวดานางฟ้า ในสภาพละเอียดอ่อนเสมอ การมั่นคงในทั้งสองสภาพนี้หมายถึงการทำตามพ่อ สภาพที่ต่ำกว่านี้คือ: สำนึกรู้ในสิ่งที่หยาบ การตระหนักรู้ของร่างกาย การตระหนักรู้ของบุคคล: อย่าลงมาที่การตระหนักรู้นี้
  3. วิธีที่ง่ายดายที่จะมั่นคงในสภาพของการเป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมดคือ”ทำตามพ่อ” ในชีวิตของลูก ลูกได้รับประสบการณ์ในการทำตามจากวัยเด็กของลูก จากวัยเด็กพ่อจับนิ้วมือของลูกแต่ละคน และให้ลูกเดิน นั่ง และทำทุกสิ่งตามพ่อ ต่อมา เมื่อกลายเป็นผู้ครองเรือนสามีและภรรยาทำตามกันและกัน และแล้ว เมื่อมีกูรูพวกเขากลายเป็นผู้ทำตามกูรู ในชีวิตทางโลก คนต้องทำตามจากตอนเริ่มต้นจนจบ ในทำนองเดียวกัน พ่อทางจิต และเหนือโลก แสดงวิธีที่ง่ายดายหนึ่งประการแก่เราคือ แทนการ “ฉันจะสามารถทำอะไรได้? ฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างไร? ทำสิ่งอย่างนี้หรืออย่างนั้นใช่ไหม ” มีเพียงคำตอบเดียวสำหรับทุกคำถาม : ทำตามพ่อ
  4. ในรูปที่มีตัวตน ดวงวิญญาณบราห์มาผู้ที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิดเต็มได้กลายเป็นเครื่องมือที่จะสอนลูกทุกการกระทำ ในการกระทำ ในการกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของการกระทำ ในการเติมเต็มความรับผิดชอบของการกระทำ ในการอยู่อย่างมั่นคงในสภาพปราศจากร่างขณะอยู่ในร่างกาย ในการกลับมาเป็นอิสะจากบ่วงพันธะของร่างกาย ในสภาพของการหลุดหายในความรักในจิตใจของเขา ในการใช้ทุกสตางค์อย่างมีค่า พ่อบราห์มาที่มีตัวตนได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับชีวิตทางร่างกาย ท่านได้กลายเป็นตัวอย่างในการกลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรม ดังนั้นทำตามพ่อในชีวิตที่มีร่างกาย
  5. รูปที่สมบูรณ์ของความบริสุทธิ์พร้อมการเป็นพรหมจารี(พรหมจรรย์) ฉันต้องเป็น บราห์มา-จารี (ผู้ที่ทำตามคำสอนของบราห์มา) ด้วยเช่นกัน บราห์มา-จารี หมายถึงผู้ทำตามคำสอนของบราห์มา นี้เรียกว่าการทำตามพ่อ เพราะเราต้องทำตามพ่อบราห์มา เราต้องกลายเป็นเช่นพ่อชีวาในสภาพของเราแต่เราต้องทำตามพ่อบราห์มาในการกระทำของเรา ทำตามบราห์มาทุกย่างก้าว
  6. ในดินแดนของความหลอกลวงนี้ เราได้เห็นพ่อบราห์มาในรูปปฏิบัติจริงของการเป็นตัวของอำนาจแห่งสัจจะ คำพูดแห่งอำนาจของท่านไม่เคยให้ความรู้สึกของความหยิ่งทะนง ในมุร์ลี คำพูดของท่านเป็นคำพูดแห่งอำนาจเช่นนี้! คำพูดแห่งอำนาจเหล่านั้นเต็มไปด้วยความรักและความถ่อมตน ปราศจากความหลงทะนงตนใดๆ และเหตุนี้เองคำพูดแห่งอำนาจนั้นน่ารักและน่าประทับใจ(มีอิทธิพล) ดังนั้นทำตามพ่อ ในทางโลก พ่อบราห์มาเป็นตัวอย่างทางร่างกาย เช่นที่ลูกได้เห็นพ่อบราห์มาเป็นอำนาจในการกระทำ ในงานรับใช้ บนใบหน้าของท่าน และในทุกกิจกรรมของท่าน ในทำนองเดียวกัน ให้ความรัก อำนาจ ความถ่อมตน และความยิ่งใหญ่ปรากฏให้เห็นในเวลาเดียวกันในผู้ที่กำลังทำตามพ่อ
  7. สัญญลักษณ์ของสภาพที่ละวางและมีความรักอันลึกล้ำของพ่อบราห์มาคือที่นั่งดอกบัว ตรวจสอบตนเอง ฉันนั่งบนที่นั่งดอกบัว เช่นเดียวกับพ่อหรือไม่? สิ่งชี้บอกของการละวางอย่างลึกล้ำคือลูกจะเป็นที่รักของพ่อและครอบครัวทั้งหมด เช่นพ่อบราห์มา ลูกต้องละวางใน สี่ด้าน 1) ละวางจากสำนึกของร่างกายของลูก 2) ละวางจากทุกความสัมพันธ์ของร่างกายด้วยสายตา ทัศนคติ และการกระทำของลูก 3) ให้มีการละวางจากสิ่งของในครอบครองที่สูญสลายทั้งหมด อย่าให้มีสิ่งของในครอบครองที่สูญสลายใดเลยที่รบกวนอวัยวะประสาทสัมผัส ขออย่ามีความรู้สึกใดๆของการถูกดึงดูด 4) ละวางจากธรรมชาตินิสัยและสันสการ์
  8. ขณะข้องแวะในงานรับใช้ สะคาร์บราห์มา บาบาจะฟังข่าวงานรับใช้และแล้วไปสู่สันโดษในทันทีทันใด ท่านจะเข้าใจสาระในห้านาที ของข่าวที่อาจต้องใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งชั่งโมงในการบอกเล่า และทำให้ลูกๆนั้นมีความสุขและจะให้ประสบการณ์ของสภาพสำรวจตนในสันโดษแก่พวกเขา ทำตามพ่อเช่นเดียวกัน บราห์มา บาบา ไม่เคยพูดว่าท่านยุ่งมากเกินไปที่จะทำสิ่งใด แต่เป็นตัวอย่างเบื้องหน้าลูกๆ เวลานี้ ตามเวลา การฝึกฝนนี้เป็นที่ต้องการ
  9. มีความรักและให้ความร่วมมือกับทุกคนอย่างแน่นอน เก็บเกี่ยวคุณธรรมจากทุกคน แต่ทำตามพ่ออย่างแน่นอน ลูกได้เห็นสภาพสุดท้ายของบราห์มา บาบาเช่นราช ฤาษี แม้ว่าท่านเป็นที่รักโดยลูกๆ เมื่อลูกเห็นท่าน ท่านละวางเสมอ ลูกได้เห็นสภาพการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดของท่านในทางปฏิบัติจริง ในขณะที่มีความทุกข์ทรมานของกรรม ท่านได้มีการควบคุมที่สมบูรณ์เหนืออวัยวะทางร่างกายของท่าน นั่นคือ ท่านได้กลายเป็น ราช ฤาษี และได้ให้ประสบการณ์ของสภาพสมบูรณ์พร้อม ดังนั้น ทำตามพ่อ ขออย่าให้ที่ปรึกษาใดในอาณาจักรของลูกหลอกลวงลูก

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.