Om Sweet Home บ้านโอมขอต้อนรับ
สู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่...
สิงหาคม 2564บทสนทนากับ ‘โสมนาถ’ – เจ้าแห่งน้ำทิพย์
Somnath : The Lord of Nectar
(หนึ่งในสมญาของผู้เดียว / The ONE)เวลาอมฤต คือเวลาที่บริสุทธิ์ที่สุดของน้ำทิพย์ สำหรับชีวิตที่เป็นอมตะในแต่ละวัน... อันเป็นรากฐานการใช้ชีวิตด้านจิตวิญญาณ ที่มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ด้วยการสนทนาจากใจถึงใจกับบาบา พ่อสูงสุด ในลีลาและสมญาต่างๆกันไปของแต่ละคน

ไตร่ตรอง
ผู้เดียวพรมน้ำทิพย์ให้ฉัน ขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่ ท่านทำให้ความวิตกกังวลของฉันสลายหายไปในเปลวไฟของความรู้ที่ลุกโชติช่วง

การจดจำระลึกถึง
ดวงวิญญาณสนทนากับผู้เดียว : ผู้เดียว ผู้เป็นที่รักของฉัน ท่านชุบชีวิตฉันขึ้นมาอย่างแท้จริงจากการเป็นศพเดินได้ เวลานี้ฉันเข้าใจแล้วว่าเหตุไรจึงพูดกันว่า : ผู้เดียวนี้ทำให้ฉันฟื้นขึ้นมาจากความตาย ท่านทำให้ฉันตระหนักว่า ฉันเป็นดวงวิญญาณอมตะ ฉันมองดูตนเองเวลานี้และประหลาดใจในการเปลี่ยนแปลง – ผู้ที่ชีวิตไม่มีความหมาย ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นดวงวิญญาณพิเศษ

ผู้เดียวสนทนากับฉัน : ดวงวิญญาณที่แสนหวาน พ่อคือผู้เดียวนี้เองที่ทั้งโลกร่ำเรียกหา พ่อเป็นของทุกคน ทุกคนมีสิทธิ์ในผู้เดียวนี้ ผู้เดียวที่รักทั้งโลก เวลานี้จงรู้จักผู้เดียวและรักผู้เดียว เข้าใจผู้เดียวนี้อย่างลึกซึ้งว่าเป็นมหาสมุทรของความรู้ และดื่มน้ำทิพย์ของความรู้ที่พ่อให้ในแต่ละวัน เพื่อทำให้ลูกเป็นอมตะ

การฝึกฝน
ใช้สายตาของดวงวิญญาณ : ฉันเห็นทุกสิ่งจากแสงแห่งความรู้ ขณะที่ฉันดื่มน้ำทิพย์ในแต่ละวัน
ทำกรรมในโยคะ : ฉันเพลิดเพลินกับน้ำทิพย์แห่งความรู้ และทำให้ฉันกลับมามีชีวิตใหม่ ... ในทุกการกระทำ


ต้อนรับรุ่งอรุณในเวลาอมฤตก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ณ บ้านโอม
สนทนาจากใจถึงใจในเวลาอมฤต

ชีวิตประจำวันของเรา เริ่มต้นตั้งแต่เวลาอมฤต (Amrit Vela) ช่วงเวลาตี 4.00-5.00 น. เราอยู่ร่วมกันในระบบ LINE พี่น้องแต่ละคนผลัดกันสนทนากับบาบาด้วยคุณธรรมประจำตัวในเดือนสิงหาคมตอน 4.30 น. และนำมาขยายความหลังรับฟังมูร์ลีตอน 7.45 น. ให้พี่น้องในชั้นเรียนได้ปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึก เพื่อพัฒนาคุณธรรมของตนเองในเดือนนั้นควบคู่กันไปกับคุณธรรมของผู้ที่แบ่งปันในแต่ละวัน
ขอบคุณอีกครั้งในกระแสคุณธรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ของแต่ละคุณธรรมในครอบครัว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในกิจวัตรประจำวัน คลิกอ่านเพื่อทำความรู้จักกันบนเส้นทางของความเพียรพยายามที่เราใช้เวลากับผู้เดียว อยู่กับผู้เดียว และรักผู้เดียวกัน

คุณธรรมประจำตัว คลิกตามรายชื่อเพื่ออ่าน
SunMonTueWedThuFriSat
1 หล้า2 กระต่าย 3 หญิง4 ปุ๋ย 5 ปุ้ม6 อุดม 7 ศรี
8 สมหมาย9 แมรี่ 10 ไก่11 แดง 12 นิ13 เหมียว 14 เก๋
15 หล้า16 แจ๊ค 17 ชิ้ง18 จีน่า 19 แก้ว20 นันท์ 21 กฤษณะ
22 ธร23 เมฆ 24 ป้าแมว25 ภา 26 27 นงค์ 28 เจเจ
29 อึ่ง30 31 ทิพย์
1 Sr.La ให้กำลังใจ ขอให้เวลาอมฤตนี้ มีพ่อเป็นมิตรคู่คิด ที่ให้กำลังใจในการก้าวหน้าไป ด้วยจิตที่แจ่มใสและเป็นสุขกับการเรียนรู้ที่เพิ่มศักยภาพภายใน ขึ้นมาใช้เผชิญกับทุกสภาวะที่อ่อนล้าหรือหมดแรง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้และเร็วพอ ขอบคุณพ่อที่เฝ้าแต่หาวิธีที่ทำให้ลูกมีความพร้อมเสมอที่จะยอมรับความจริง ด้วยการเพิ่มกำลังความสามารถของรูม่านตา (pupil-ตาดำ) ที่จะมองเห็นทุกสิ่งอย่างกระจ่างชัด...ด้วยสำนึกที่เป็นเพียงจุดเช่นพ่อ เปรียบเช่นแสงในดวงตา
2 ต่าย เยือกเย็น อมฤตเวลา คือเวลาของการสนทนาจากใจถึงใจกับบาบาที่แสนหวาน ขอบคุณบาบาที่ได้มอบคุณธรรม “เยือกเย็น” ให้กับลูก ขอบคุณบาบาที่ให้แสงแห่งปัญญา ขณะที่อยู่ท่ามกลางทุกสิ่ง ที่สร้างความสับสน ฉันขออยู่อย่างเป็นอิสระกับบาบาผู้เป็นแสงนำทางไปสู่การรู้แจ้งที่แท้จริง ฉันไม่พึ่งพิงสิ่งใด เพียงแต่ยึดโยงอยู่กับบาบา จึงไม่มีความผูกพันยึดมั่นต่อผู้ใดหรือสิ่งใด ฉันนิ่งสงบ เยือกเย็น เห็นทุกสิ่งด้วยความเข้าใจ และมั่นใจในหนทางที่มีบาบาเป็นแสงส่องทาง ท่ามกลางพายุของมายามากมาย บาบาทำให้ฉันหนักแน่นมั่นคง ในธรรมชาติที่ดีงามภายใน ฉันจึงพร้อมแสดงออกอย่างนุ่มนวล

ร่ำลาแสงตะวันในเวลาพระอาทิตย์ตก ณ บ้านโอม


สะสมคุณธรรมประจำตัว

84 คำที่เราประมวลมาจากคุณธรรมประจำตัว ได้นำมาพูดเพื่อเสริมพลังโยคะในช่วง 18.45 น. ของเวลาโยคะเย็น (18.30-19.30 น.) ซึ่งเราได้เริ่มต้นสะสมสาระของทุกคุณธรรมจากประสบการณ์ส่วนตัวมาในเดือนกรกฎาคม 24 คุณธรรม และต่อเนื่องจนครบในเดือนสิงหาคมอีก 24 คุณธรรม รวมทั้งสิ้น 48 คุณธรรม จากบัตรคุณธรรมที่กระจายแสงคุณธรรมไปทั่วทุกหนแห่งมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ... เพื่อความพร้อมในการแบ่งปันคุณธรรมดังกล่าว

ขอขอบคุณสำหรับความจริงจังตั้งใจในการสร้างสมคุณธรรมของแต่ละคน ด้วยการใช้สติปัญญาไตร่ตรอง เพื่อนำไปให้หัวใจปฏิบัติจริงได้ในที่สุด เดือนสิงหาคมนี้เราจึงจัดเวลาที่มีค่าของแต่ละวันร่วมกัน เริ่มด้วยการฝึกจิตทำสมาธิในเวลาอมฤตจบลงที่ทำสมาธิเย็นของทุกวัน
1 กล้าหาญ
2 เยือกเย็น
3 อ่อนหวาน
4 ยืดหยุ่น
5 ละวาง
6 ร่วมมือ
7 เยียวยารักษา
8 ไว้วางใจ
9 สร้างสรรค์
10 อดทน
11 เป็นอิสระ
12 เป็นศูนย์รวม
เพิ่มคุณธรรมสูงส่ง
จากเดือนกรกฏาคม(24)
ให้ครบในเดือนสิงหาคม (24)
รวมทั้งหมด 48 คุณธรรม
13 เคารพ
14 สัญชาตญาณ
15 ศรัทธาต่อตนเอง
16 อดกลั้น
17 นิ่มนวล
18 ยกย่อง
19 พอใจ
20 สงบ
21 หล่อเลี้ยง
22 เป็นสุข
23 เชื่อมั่นในตนเอง
24 กำลังใจ


1 ส.ค. วันแรกของเดือน มีความใหม่ ให้เราเริ่มต้นได้เสมอ

การระลึกถึง ดาดี้ ปรากาชมณี พร้อมคุณสมบัติพิเศษของท่าน 25 ประการตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม (คลิกอ่านต้นฉบับ) พี่หล้าแปลสดทุกวันให้แต่ละคน เพื่อนำมาแบ่งปันในกิจกรรม วันที่ 25 สิงหาคม
การรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อนของประเด็นทาปาเซีย
ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม คือการบ้านที่ทำให้เรามีประสบการณ์ของสภาพที่เป็นแสงไร้นำ้หนักเช่นเทวดานางฟ้า มีการแปลต้นฉบับส่งให้ทุกคนตามหมายเลขเพื่อจัดทำพรพร้อมอัดเสียงและนำมาแบ่งปันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายน (คลิกอ่าน)

ประเด็นสัญญาณที่ละเอียดอ่อน คลิกตามรายชื่อเพื่ออ่าน คลิกลำโพงเพื่อฟัง
SunMonTueWedThuFriSat
1 หล้า 2 กระต่าย 3 หญิง 4 ปุ๋ย 5 ปุ้ม 6 อุดม 7 ศรี
8 สมหมาย 9 แมรี่ 10 ไก่ 11 แดง 12 นิ 13 เหมียว 14 เก๋
15 หล้า 16 แจ๊ค 17 ชิ้ง 18 จีน่า 19 แก้ว 20 นันท์ 21 กฤษณะ
22 ปุ้ม 23 เก๋ 24 ป้าแมว 25 ภา 26 ปุ้ย 27 นงค์ 28 เจเจ
29 อึ่ง 30 ปุ๋ย 31 ทิพย์
1. พี่หล้า สภาพของการเป็นเทวดานางฟ้าคือสภาพของการเป็นแสงที่เบาสบาย และสภาพนั้นไม่มีภาระใดๆ ของงานใด สำหรับสิ่งนี้ขณะที่ทำกรรม ทุกครั้ง ทุกคราว จงออกกำลังของจิตใจ ด้วยสภาพที่ไม่มีตัวตนและสภาพที่ละเอียดอ่อนเช่นเทวดานางฟ้า ลูกได้เห็นพ่อบราห์มาในรูปที่มีตัวตน ท่านเป็นแสงที่เบาสบาย และสำหรับท่านไม่มีภาระใดๆของงานรับใช้ จงทำตามพ่อเช่นนี้ และลูกจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อได้อย่างง่ายดาย
2. ต่าย ลูกได้เห็นพ่อบราห์มาในขณะที่เป็นเช่นเทวดา ที่เดินเหินเคลื่อนไหวไปมา และมีประสบการณ์ว่าท่านอยู่เหนือสำนึกที่เป็นร่าง ในขณะที่มีการกระทำและกำลังพูดคุยกับผู้อื่นหรือกำลังให้การชี้นำ ขณะที่เพิ่มความจริงจังและกระตือรือร้น ท่านคงอยู่เหนือร่างกายและให้ประสบการณ์ของรูปแห่งแสงที่ละเอียดอ่อน ทำตามพ่อในลักษณะเดียวกัน อยู่เหนือสำนึกที่เป็นร่างอย่างสม่ำเสมอ ให้แต่ละคนได้เห็นรูปที่ละวางของลูก สิ่งนี้เรียกว่าเป็นการอยู่อย่างเป็นเทวดานางฟ้าขณะที่อยู่ในร่างกาย


การประชุมสภาบริหาร Council of National Co-ordinator (CNC)

เปิดการประชุมครั้งที่ 5 ของสภาบริหารของผู้ประสานงานประจำประเทศทั่วโลก ในหัวข้ออนาคตที่ก้าวหน้า ในวันที่ 1-2 สิงหาคม แบบออนไลน์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้รับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ 4 ในชานติวัน ที่มธุบัน ในปี 2020 ในสาระสำคัญดังนี้
 • องค์ประชุมมีกลุ่ม RC (ผู้ประสานงานภาคพื้นทวีปต่างๆ) และคณะกรรมการจัดการ CNC รวมทั้งผู้แทนที่ทรงความรู้
 • CNC ร่วมกันทำงานแบบกลุ่ม (Cohesive Group) ที่จริงจังกระตือรือร้นในการสนับสนุนกลุ่ม RC
 • CNC อยู่บนฐานของการผูกมัดของคณะกรรมการที่มีความรักต่อยักย่า และยักย่าได้ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายในการประชุมอย่างเต็มหัวใจ
เนื้อหา
ระบบ CNC ถูกออกแบบไว้ด้วยเจตนาดังต่อไปนี้
 1. เพิ่มสายใยและมิตรภาพให้ลึกล้ำในบรรดาสมาชิกกลุ่มผู้แทนประเทศทั้งหมด
 2. เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสังเกตการณ์ในพื้นที่ทั่วโลก ในเรื่องความต้องการที่เกิดขึ้นในครอบครัวบราห์มิน
 3. เสริมสำนึกรู้ในความสามารถ จากประสบการณ์ปัจจุบันและความเป็นผู้ใหญ่ของสมาชิกกลุ่มในฐานะทรัพยากรสำคัญเพื่อรวมกำลัง “ผู้ร่วมคิด” และพัฒนา “การตอบรับ” ต่อความต้องการในหัวข้อหลัก
 4. หาวิธีการเกื้อหนุนกันและกันสำหรับผู้ที่อยู่ในสายใยระหว่างปี
 5. เริ่มกลุ่มทำงานเล็กๆ เพื่อพัฒนาขั้นตอนในการปฏิบัติตามหัวข้อและปัญหาหลักเพื่อนำเสนอต่อ RC หรือกลุ่ม CNC
กระบวนการ


ส่วนแรก มีการระดมสมองในหัวข้อที่สนใจ รวบรวมจัดไว้ 11 กลุ่ม
ส่วนที่สอง ให้แต่ละกลุ่มวางรูปแบบการปรึกษาหารือในแต่ละหัวข้อให้ลึกลง เจาะจงสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง และชี้แจงความเป็นไปได้ที่ต้องลงมือปฏิบัติการ
ส่วนที่สาม จัดลำดับก่อนหลังจากผลของการนำเสนอ สมาชิกแต่ละคนได้รับการขอร้องให้ชี้ประเด็นที่สำคัญที่สุด ที่สนใจและตั้งใจข้องแวะในกลุ่มนั้นๆ
 1. ไว้วางใจ (Trust)
 2. คุณธรรม (Dharna)
 3. การหล่อเลี้ยง (Sustenance)
 4. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
 5. แบ่งปันทรัพยากร (Sharing Resources)
 6. เวลาสุดท้าย (End Times)
 7. ศูนย์เป็นสถานที่ปลอดภัย (Centre as Safe Place)
 8. งานรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงของเวลาและโลก (Service in Changing Times/world)
 9. ยักย่า (Yagya)
 10. ชุมชนของ CNC (CNC Community)
 11. การจัดการ BK (BK Management)
BK สไบทิพย์(พี่หล้า) ในฐานะ NC ผู้ประสานงานประจำประเทศ ได้รับสิทธิ์ให้เชิญ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม
พี่ดาแบ่งปันคุณประโยชน์จากการเข้าร่วม CNC Retreat
 1. ได้มองเห็นศรัทธา ความรักและความร่วมมือของ RC และซีเนียร์ทุกท่านที่มีต่อบาบาและครอบครัวโลก รู้สึกซาบซึ้งและเป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก
 2. ตระหนักรู้ว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นได้และประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อบราห์มินทุกคนมีความรักและทำทุกอย่างตามศรีมัท ตระหนักว่าทุกอย่างที่ทำคืองานของบาบา ทำทุกอย่างเพื่อบาบาในฐานะเครื่องมือ
คำถามในการสะท้อนความคิดที่โดนใจก็คือ:
 1. เราจะหล่อเลี้ยงตนเองและผู้อื่นอย่างไรโดยไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่ไฟฟ้า?
  โดยส่วนตัวเชื่ออย่างสมบูรณ์ว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน รู้สึกว่าเวลาเหลือไม่มากแล้ว เราต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำทุกสิ่งในการจดจำระลึกถึงทำตามศรีมัททุกย่างก้าวจนกลายเป็นเป็นตัวของความรู้เป็นผู้ใหญ่และรู้คิดเป็นที่ไว้วางใจของบาบา (สามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ในสวรรค์เมื่อไม่มีบาบา)
 2. ความเพียรพยายามส่วนตัวใดที่ฉันต้องทำเพื่อเติบโตไปสู่อนาคต? (คลิกอ่านต่อ)
พี่ภา ขอบคุณพี่หล้าที่ได้ให้เข้าร่วมประชุมผู้แทนระดับประเทศในฐานะ invited representative นับเป็นครั้งแรกที่เชิญผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เข้าร่วมประชุม เพื่อการเติบโตไปด้วยกันในการพัฒนาส่วนตัวและงานรับใช้ ประสบการณ์จากการพูดคุยในกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่กำหนด ช่วงเช้า และบ่าย ทำให้รู้สึกว่าตนเอง ต้องพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้การสื่อสารความรู้และประสบการณ์มีประโยชน์มากขึ้น ช่วงเช้า เราเน้นที่นักเรียนใหม่ออนไลน์ เราจะสามารถเปลี่ยนพวกเขาให้มาเรียนที่ศูนย์และเกี่ยวข้องกับทั้งสี่วิชาได้อย่างไร เราจะเตรียมศูนย์ให้ดึงดูดดวงวิญญาณให้ออกมาจาก safe zone ของตนเอง เราจะคงสปิริตของศูนย์ได้อย่างไร ฉันในฐานะผู้สนับสนุนศูนย์ต้องสร้างกระแสของความรักการใส่ใจดูแล ที่เราได้รับมาจากบาบาที่มธุบัน มาให้แก่นักเรียนใหม่ออนไลน์และนักเรียนเก่าที่ต้องปลุกเรียนสปิริตของศูนย์ผ่านห้องเรียน ห้องบาบา อาหารบริสุทธิ์ และ กิจกรรมสร้างสรรค์ (คลิกอ่านต่อ)

18.30 น. เปิดรายการ Link of Eternal Love (สัมพันธ์แห่งรักนิรันดร์) กับพี่น้องบ้านโอมผ่านทาง LINE เริ่ม ด้วยเพลง Butterfly ผีเสื้อโบยบินอย่างเป็นอิสระท่ามกลางวิกฤตของโลก ด้วยหัวใจของการเปลี่ยนแปลงตนเองบนฐานของคุณธรรม วันนี้พี่หล้าพาเราโบยบินด้วยคุณธรรมความมุ่งมั่น

5 ส.ค. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในคลาสค่ำเป็นประจำ

คลาสค่ำวันที่ 5 สิงหาคม นี้ “แม่ปุ้ม” ได้บันทึกเสียงไว้ และเตรียมจังหวะในการแบ่งปันประเด็นของคุณธรรม “ละวาง” หลังจากพี่หล้าเกริ่นนำมาตั้งแต่ต้นที่เกี่ยวโยงกับมูร์ลีในวันนั้น คลิกเพื่อฟังเสียง

เราขอมอบรางวัลพิเศษให้นักเรียนดีเด่น ที่ก้าวขึ้นมาเป็นครู รู้วิธีนำเสนออย่างสวยงาม ด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะเก็บเกี่ยวเนื้อหา สาระ แล้วนำไปไตร่ตรอง ให้สติปัญญาทำงานอย่างถูกต้องตามระบบระเบียบที่สอดคล้องกับความรู้สึกของหัวใจ ที่รู้ค่ารู้คุณในทุกคุณธรรม

เดือนสิงหาคมนี้ “แม่ปุ้ม” ใช้คุณธรรมประจำตัว “ละวาง” วางรากฐานให้ตนเองยืนหยัดอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ขณะที่ต้องเผชิญปัญหานานัปการ...แต่ได้ใช้เวลาที่มีค่าด้วยการย่อเนื้อหาจาก 6 หน้ากระดาษที่จดบันทึกไว้ของตนเองออกมาเป็นบทพูด ให้ครอบครัวฟังใน 10 นาที

ขอบคุณซิสเตอร์แจนที ที่ทำให้พี่หล้านำข้อคิดเกี่ยวกับ “การละวาง” มาแบ่งปัน และส่งผลในภาคปฏิบัติ

เรื่อง [การละวาง] พี่หล้าให้พูดในคลาสค่ำ (แบบย่อ)
เกริ่นนำ : วันนี้จะมาทำให้เห็นว่า..คุณค่าแท้ที่มีอยู่ในตัวเรานั้นสวยงาม มากกว่าสิ่งภายนอกที่เราหลงยึดติด และรู้ค่าของการละวาง..ว่าสูงส่ง สง่างามขนาดไหน เพราะแท้จริงแล้วมีความรักที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่..

 • ในโลกทุกวันนี้มีความปั่นป่วนมากมาย หลายคนหาทางออกในหลายวิธีแต่มีความสำเร็จที่น้อยมาก แต่มีวิธีที่ง่าย..วิธีเดียวคือ การมีความรัก เพราะในชีวิต ผู้คนถูกสร้างขึ้นมาให้มีความรัก แต่โลกต้องวุ่นวายเพราะใช้ความรักในทางที่ผิด
 • ความรัก คืออะไร? หลายสิ่งที่เรารัก มีเป้าหมายในความสัมพันธ์ เพื่อจะแบ่งปันความรักและความสุข
 • จิตวิญญาณ..เป็นเรื่องการตอบรับสถานการณ์ ทุกอย่างเกิดขึ้นจากข้างในและออกไปสู่ข้างนอก
ดังนั้นเมื่อมีความเครียด เพราะความสัมพันธ์ไม่ดี.. เริ่มค้นหาอะไรที่อยู่ในใจ..เราสนทนากับจิตใจด้วย ความรักหรือเปล่า! หรือเป็นความกลัว ความรู้สึกผิด ความไม่ชอบ เราก็จะรู้ได้ว่า.. ทำไมเราถึงไม่สามารถมีความสุขใน"การให้และรับ" ความรัก..
- ก็เป็นเพราะเราไม่รู้จักตนเอง..เราถึงรักตัวเองไม่ได้! (คลิกอ่านต่อ)

7 ส.ค.

• รายการ Seed Stage สำหรับคนอยู่ศูนย์ (Center Niwasi Retreat) โดย Didi Nirmala เพื่อฝึกฝนสภาพของการเป็นเมล็ดที่รวบรวมสาระของทุกสิ่งไว้

• รายการ Being Calm in Crisis เพื่อความสงบเย็นในเวลาวิกฤต ด้วยการสร้างภูมิต้านทานทางอารมณ์สำหรับประชาชน โดย BK.Shivani
Br.Anil
ผู้ประสานงาน
บ้านสุขุมวิท

Sr.Prajwa ผู้ประสานงาน Youth นานาชาติในประเทศไทย

Sr.La ผู้ประสานงานประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับ
ในนามของ บราห์มา กุมารี ในประเทศไทย ขอต้อนรับซิสเตอร์ชีวานี ก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยาย เรื่องความสงบเย็นในเวลาวิกฤต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ หลายท่านอาจรู้จักเธอแล้วจากรายการทีวีที่โด่งดัง “ตื่นรู้กับ บราห์มา กุมารี” ที่ครอบคลุมสภาวะของการเป็นอยู่ที่ดี ทั้งด้านส่วนตัวอารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เธอแตะสัมผัสหัวใจของผู้คนทั่วทั้งโลกใน 5 ทวีป ด้วยการช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น น่าสงสัยอยู่ว่า เธอจะสามารถนอนหลับสบายได้หรือ ขณะที่ผู้คนที่ติดตามเธอเป็นล้านๆ ใน facebook และ YouTube คอยเคาะประตูเพื่อรอรับฟังเธออย่างไม่รู้เหนื่อยหรือรอพบเธอในช่วงเวลาเดินทางไปในที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อบรรยายในห้องประชุมที่แน่นขนัด

ในโอกาสนี้ขอให้ฉันได้แสดงความยินดีสำหรับการที่เธอได้รับรางวัลจากประธานาธิบดีอินเดีย ในปีที่แล้ว อันเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด สำหรับพลเรือนฝ่ายสตรี เรียกรางวัลนี้ว่า “นารี ชัคตี” ในประเทศไทยเราใช้ศัพท์เดียวกัน นารีคือสตรี แล้วก็ยังมีอีกมากมายที่บ่งชี้ว่าประเทศไทยมีความใกล้เคียงบารัตที่สุด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม ซิสเตอร์ชีวานีเองก็ให้ความประทับใจในการเป็นชัคตี ตามรางวัลที่ได้ซึ่งหมายถึงผู้มีอำนาจของพระเจ้าชีวา ในการนำสาส์นของท่าน แม้แต่ชื่อ ชีวานี ก็ตรงกับความหมายที่แปลว่า เสียงของชีวา เธอนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการถ่ายทอดเสียงแห่งสัจจะ (คลิกอ่านต่อ)

12 ส.ค. รายการ True Connection
สำหรับครอบครัวทั่วโลกเป็นเวลาหนึ่งเดือน(12 ส.ค. – 12 ก.ย.) เพื่อการเชื่อมโยงที่แท้จริง
คลิกฟังแปล
พี่ภายกตัวอย่างหัวข้อสำหรับการสำรวจความบริสุทธิ์ในเชิงลึก ได้แก่ ความสัมพันธ์กับตนเอง พระเจ้า ผู้อื่น โลก และธรรมชาติ มีค่าควรแก่การกราบไหว้ เทวดานางฟ้าแห่งความบริสุทธิ์ เทพแห่งความบริสุทธิ์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ประทานโชค ผู้ให้คุณประโยชน์โลก... ซึ่งเป็นส่วนที่บีเคไทยได้เข้าร่วมรายการโดยฟังและชมวีดิโอที่มีการแปลไทย ก่อนเข้า zoom meeting เพื่อแบ่งปันความคิดในกลุ่มย่อย และแลกเปลี่ยนดริสตีกับพี่น้องบีเคทั่วโลก ต่างได้รับประสบการณ์ที่ดีจากครอบครัวโลก ขอบคุณเทคโนโลยีที่เอื้อให้เราฝึกฝนการเชื่อมโยงกับตนเอง กับบาบา และกับครอบครัว ช่วยให้เราได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างไม่ขาดตอน สำหรับการเตรียมตัวกลับบ้านเมื่อการศึกษานี้จบลง
ไปที่ video True Connection ภาษาไทยทั้งหมด

15 ส.ค. รายการคอนเสริต์สันติภาพในญี่ปุ่น


เวลา 12.00 น. Peace Concert in Japan
ในวันนี้ครอบครัวไทยได้เข้าร่วม Peace Concert ที่จัดโดยประเทศญี่ปุ่น เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดที่ฮิโรชิมา ครอบครัวญี่ปุ่นได้มีการนำเสนอความหมายของความสงบ ที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอย่างไร Br.Charlie ทำให้เราเข้าใจว่าความสงบของเรา จะกลายเป็นความสงบของโลก นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันเสียงร้อง เสียงดนตรีที่สร้างความสงบ และเชิญเหยื่อจากเหตุการณ์ฮิโรชิมาที่ให้สาสน์สำคัญของความสงบ คือ การให้อภัย จบท้ายด้วยการแบ่งปันความสงบเล็กน้อยจาก Didi Nirmala, Sr.Jayanti, Sr.Gayatri และ Sr.Rajini

Br.Charlie ผู้ช่วยประสานงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Dr.Nirmala ผู้ร่วมบริหาร บราห์มา กุมารีประจำอินเดีย

Didi Jayanti ผู้บริหาร บราห์มา กุมารี ประจำศูนย์ประสานงานระหว่างชาติ, กรุงลอนดอน

Sr.Gayatri ผู้แทน บราห์มา กุมารี
ประจำองค์การสหประชาชาติ(UN)

Sr.Rajni ผู้ประสานงานประเทศ
ญี่ปุ่นและฟิลิปินส์


16.30 น. Link of Eternal Loveสำหรับ 'กำลังใจ' ที่มอบให้แก่ทุกชีวิต เพื่อเป็นอิสระจากอุปสรรค์ทั้งปวง

Sr.La เชื่อมโยงสายใยทางจิตวิญญาณจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสายใยแห่งรักนิรันดร์กับพ่อสูงสุด นำพาให้เกิดงานรับใช้ในแผ่นดินไทย สร้างรากฐานของครอบครัวไทยที่ร้อยเกี่ยวกันด้วยคุณธรรม สำหรับเดือนนี้คุณธรรม “ให้กำลังใจ” ของ Sr.Laเป็นสิ่งที่ต้องเกื้อหนุนให้ทุกคนก้าวหน้า และส่งความปรารถนาดีผ่านบทเพลงให้กับประเทศไทยที่กำลังมีวิกฤตโควิด นอกจากนี้ปุ๋ยยังย้ำเตือนถึงภาษาของความคิดสร้างคุณธรรมจากมูร์ลีของบาบา และพี่หญิงขอส่งกระแสของคุณธรรมของพี่น้องครอบครัวทางจิตนี้ผ่านดวงตา(ดริสตี) เชิญรับฟังเพลง 'Butterfly' สำหรับชาวโลกที่มีหัวใจผีเสื้อ, และเพลง 'กำลังใจ' สำหรับชาวไทย ที่กำลังต่อสู้กับปัญหา

18.20 น. จุดแสงให้โลกด้วยพลังสมาธิ (Light up the World)
เรารวมพลังกันนั่งสมาธิเพื่อโลก ด้วยการจุดแสงเทียนปลุกเรียกภาพลักษณ์ของผู้ประทานความเมตตา ผู้ค้ำจุนโลกที่กระจายแสงแห่งความหวัง ความสงบ ความรัก ความปรารถนาดี และความเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับดวงวิญญาณทั่วโลก พี่น้อย ผู้ได้ดำริการรวมพลังโยคะ ช่วยกระจายแสงแห่งความสงบผ่านดวงตาก่อนการสื่อสารด้วยภาษาของดวงตาจากบัพดาดา จบท้ายด้วยพรพิเศษเป็น ‘ของขวัญแห่งความสงบ’


21 ส.ค. Rakki Day

ปีนี้ครอบครัวเอเชียทั้งหมดผูกรักกี้ออนไลน์กับ Didi Nirmala จากมธุบัน และฟังสาสน์ของ Dadi Ratanmohini

22 ส.ค. ฉลองเทศกาลรักชบันดาน


หลังจบมูร์ลี บ้านโอมมีการผูกรักกี้ให้กับผู้ที่สามารถมาศูนย์ได้ตามที่ทางการกำหนด เริ่มจากบราเตอร์ตามธรรมเนียม
ขอให้เพลง
สายใยศักดิ์สิทธิ์
เกี่ยวร้อยทุกชีวิต
ไว้ด้วยกัน


9.30 น. พี่หล้าผูกรักกี้ให้กับพี่น้องสุขุมวิททาง Zoom

เริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญต่อการชุมนุมซึ่งบันทึก-จารึกไว้ในความทรงจำที่สวยงาม เพื่อความสัมพันธ์ที่เป็นนิรันดร์...ครั้งหลังสุดที่บ้านโอม

การขอบคุณจากบ้านสุขุมวิท
shanta: Om shanti lovely sister thanks 🙏 we feel great when you are with us
shanta: In India northern side of Rajasthan when we welcome/meet first time we offer sweet to that person and put tilak.
La: Great! For your greatness in sustaining all of them. Such a lovely gatherings. Thanks so much for having me with you all.
shanta: Yes! you are always in our heart ❤

Sr.Shanta (ตัวแทนบ้านสุขุมวิท) ขอบคุณมาทันที ที่ทำให้เขารู้สึกยิ่งใหญ่ ในการมี Sr.La อยู่ด้วย พร้อมทั้งส่งภาพประเพณีต้อนรับกันด้วยขนมหวานและแต้มตีลัค
Sr.La ขอบคุณกลับไป ในการได้รับเชิญเข้ารายการของชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ จากการหล่อเลี้ยงด้วยความรัก
สุดท้าย Sr.Shanta ส่งรูปหัวใจมาบอกว่า เธออยู่ในหัวใจเราเสมอ

18.00-19.30 น. ให้เวลา เยียวยาหัว-หัวใจ
เรารวมกำลังนั่งโยคะเย็นผ่าน YouTube เพื่อเชิญชวนทุกท่านร่วมรายการ จบลงด้วยการมอบพรพิเศษจากหัวใจ
25 ส.ค. รำลึกถึง ดาดี้ ปรากาชมณี Dadi Prakashmani เพชรพลอยที่เปล่งประกาย


ตอนเช้าเรารับชมประวัติของดาดี้ ปรากาชมณี และสนทนากันถึงคุณสมบัติของท่าน ตอนเย็น Sr.Jayanti เล่าประสบการณ์ที่ท่านมีต่อดาดี้


การย้อนระลึกถึงความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์
To Br.Anil from Sr.La
We miss you, but at least you can sing along with me . It was my first gathering in Mitsubishi private redidence where I spent my 3 years to start my spiritual life. In this gathering, there was my alokik American teacher with his mouth organ, my first Scottish student with his guitar who also a singer, my lokik Japanese husband with his guitar. Later on, we invited seniors to visit, to get me more ready and happy to leave Japan and transplant back to Thailand. What a wonderful life indeed in His need

ถึง Br.Anil จาก Sr.La
เป็นเวลาร่วมปี ที่ Br.Anil, ผู้ประสานงานบ้านสุขุมวิทหรือครอบครัวชาวอินเดียในประเทศไทย ต้องติดอยู่ที่บ้านเกิดในอินเดียเพราะโรคระบาด Sr.La จึงถือโอกาสส่งเพลงไปให้ร้องเพื่อเตรียมตัวไปสวรรค์ (ตามเนื้อเพลง)
Sr.La ได้พูดถึงที่มาของการร้องเพลงด้วยกันในบ้านพักประเทศญี่ปุ่น...ขณะที่ใช้เวลา 3 ปี ในการเริ่มต้นชีวิตทางจิต ก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทย ด้วยความสุข ที่ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทที่ดีที่สุด ในละครโลก
กิจกรรมร้องเพลงด้วยกันวันนั้น คือบรรยากาศที่มีความสุข-สนุกสนาน โดยมีครูทางจิตคนแรกชาวอเมริกันเล่นเครื่องเป่า นักเรียนทางจิตคนแรกชาวสก็อตเล่นกีตาร์และประสานเสียง พร้อมทั้งสามีชาวญี่ปุ่นเล่นกีตาร์

บ้านพักหลังนี้ ได้ทำหน้าที่อย่างดี ในการต้อนรับครูอาวุโสจาก บราห์มา กุมารี ที่ส่งผลให้ชีวิตทางจิตมีความพร้อม ในการเปลี่ยนกระถางดอกไม้นี้ ไปลงดินที่ประเทศไทย
ในวันที่ระลึกถึงดาดี้จี เราได้ระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและศรัทธาต่อชีพบาบา พ่อสูงสุดของดวงวิญญาณ และพ่อบราห์มาที่ละเอียดอ่อนของมวลมนุษย์

ดาดี้จี คือผู้ที่ตอกย้ำความสำคัญของแผ่นดินไทยที่เป็นแผ่นดินบราห์มา ให้เราได้ซึมซับในทางปฏิบัติตามมาตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ ครั้งแรกที่ท่านมาเยือนแผ่นดินนี้ ประโยคแรกที่ท่านพูดนั้นเต็มไปด้วยความถ่อมตน...

“ขอบคุณนะหล้า ที่ทำให้ดาดี้ได้มาเหยียบแผ่นดินนี้ ตามที่หัวใจปรารถนา ตั้งแต่การเดินทางออกนอกประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก (เพื่อไปประชุมศาสนาโลกที่ประเทศญี่ปุ่น) แต่เครื่องบินเพียงจอดแวะที่กรุงเทพฯ เท่านั้น ”


29 ส.ค. ฉลองจานนามาชมี (Janmashtami)

วันนี้เรามีการฉลองวันเกิดของเจ้าชายกฤษณะ เริ่มตั้งแต่อาหารโบ๊กพิเศษ Rice Kheer (Rice Pudding) และสนทนากันถึงคุณสมบัติของกฤษณะที่พาเราไปยุคทอง คือ เต็มไปทุกคุณธรรมทั้งหมด, ปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง, ไม่ก้าวร้าวรุนแรง, มีศิลปะในการใช้ชีวิต 16 องศาสมบูรณ์เต็ม และทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตสูงสุด... ที่เตรียมพร้อมไปสู่ดินแดนแห่งความสุข

ตอนท้ายมีการรับน้อง และผูกรักกี้ให้กับน้องใหม่ด้วย


31 ส.ค.

จากประเด็นทาปาเซียที่เราได้รับตลอดเดือนนี้ พี่น้องให้ความร่วมมือในการประดิษฐ์เป็นพร และอัดเสียงไว้เปิดเวลานั่งโยคะ (ตัวอย่างบางพร) กรุณาไปฟังเสียงจากตารางรายชื่อในวันที่ 1 ส.ค.
รายการ Online โดย Dr.Nirmala

8 ส.ค. การเผชิญโรคระบาด Covid-19
ในวิธีการทางจิตวิญญาณ
15 ส.ค. สร้างมธุบันที่ใดก็ตามที่เราอยู่
21 ส.ค. เฉลิมฉลองรักกี้ในมธุบัน -
พันธะของความรักและการปกป้อง
29 ส.ค. มาสุดท้าย แต่มาเร็ว มาเป็นอันดับแรก

โอมชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.