Spirituality & Crisis
จิตวิญญาณกับภาวะวิกฤต
กันยายน 2563

Heal the self through Reflection
เยียวยาตนเองด้วยความคิด-ความรู้สึก

เดือนกันยายนเราได้เยียวยาความรู้สึกในหัวใจของตนเองด้วยการพัฒนาคุณธรรมในวิชาที่ 3 ของหลักสูตรราชาโยคะ หลังจากวิชาแรกคือความรู้ วิชาที่ 2 คือโยคะ เมื่อทุกสิ่งอยู่บนฐานของความรู้ที่สมบูรณ์ของสัจจะ จึงขอเริ่มต้นด้วยการสะท้อนความคิดความรู้สึกจากประเด็นมูร์ลีในวันที่ 30 ก.ย.นี้ “หัวใจของลูกไม่ควรจะผูกพันยึดมั่นกับผู้ใด” และคติพจน์ “ร้องเพลงยกย่องพ่อต่อไปแล้วลูกจะกลายเป็นตัวของคุณธรรม” พร้อมกันนี้ขอร่ำลาคุณธรรมประจำตัว “มีสัญชาตญาณ” ของเดือนนี้ ด้วยการผสมผสานการไตร่ตรองเพื่อตอบรับกับเจตนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพความคิดและคุณภาพชีวิตด้านจิตวิญญาณที่ทำให้โยคะหรือความสัมพันธ์นั้นเป็นนิรันดร์

ความลึกล้ำจากภายใน
รากฐานของความสัมพันธ์นั้นคือมิตรภาพ เช่นที่สถาปนิกสร้างอาคาร เขาวางแผนให้อาคารนั้นคงอยู่ยาวนาน จึงเข้าหาและใส่ใจในรายละเอียด ไม่ใช่เพียงแค่ออกแบบให้สวยงามหรือสักแต่ทำ ทำนองเดียวกันคุณภาพในการปฏิสัมพันธ์ของเราก็ควรจะเป็นไปเพื่อทำให้มิตรภาพและความสัมพันธ์นั้นยืนยาว ซึ่งต้องอาศัยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์สำหรับทุกๆคนตั้งแต่แรกที่ได้พบเห็นความดีงาม และไม่ว่าความอ่อนแอใดที่ผู้อื่นมีจะปรากฏขึ้นมา เราก็สามารถขจัดออกไปได้ ความรู้สึกของมิตรภาพที่แท้จริงย่อมเป็นไปด้วยเหตุผลเช่นนี้

เมื่อมีสัจจะในงานที่เราทำ คุณค่าของสัจจะนั้นจะกลายเป็นอนุสรณ์ เพราะด้วยความรัก เราได้สร้างกระแสจิตและพลังงานบวกไว้ในสถานที่นั้น และเมื่อเราสามารถเข้าไปสู่ความลึกล้ำในตนเองได้มากเท่าไร รากฐานของเราจะยิ่งดีและแข็งแรง ทำให้อาคารหรือโครงสร้างชีวิตอยู่ได้ยาวนานมากตามนั้น เป็นการสร้างลักษณะนิสัยของเราให้สูงส่งบนฐานของความรักหรือสัจจะ แต่ก่อนอื่นเราควรรู้จักสัจจะ ประการแรกว่าเราคือใครจริงๆ ประการที่สองเราควรรู้จักว่าใครคือพระเจ้า สิ่งสูงสุดผู้เป็นพ่อแม่สูงสุดของทุกดวงวิญญาณมนุษย์ ประการที่สามเราควรใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อคุณภาพของการกระทำของเราเอง เพื่อให้แน่ใจว่าสำนึกหรือเสียงมโนธรรมของเราชี้นำทาง ก่อนเริ่มทำอะไร ควรมีความรู้สึกว่า “ใช่! ถูกต้อง” แล้วจะมีความชัดเจนในสำนึก แต่ถ้าบางสิ่งรู้สึกไม่ถูกต้อง จงอย่าทำ จนกระทั่งแน่ใจแล้ว เมื่อสำนึกเราถูกต้องกระจ่างชัด เราจะมีประสบการณ์ของสิ่งสูงสุด เมื่อทำกรรมใดจงมีศรัทธาในพระเจ้า แล้วทำด้วยสัจจะในหัวใจพร้อมทั้งมีความเข้าใจด้วยว่าไม่ว่าเราทำอะไร เราไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่เพื่อตนเอง คุณภาพของการกระทำเช่นนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ทุกวันนี้ผู้คนศึกษาเล่าเรียนกันมากมาย แต่การศึกษาที่แท้จริงควรเป็นไปเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยและสร้างบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ นี่คือปริญญาบัตรสูงสุดหรือปริญญาเอก ที่เรียกว่า Ph.D มาจาก Doctor of Philosophy หรือ หมอแห่งปรัชญาที่ได้มาจากชีวิตจริง

เราสามารถเริ่มวางรากฐานชีวิตด้วยการเข้าไปสู่ความลึกล้ำของความเงียบสงบ (Silence) ผู้คนร้องขอความสงบ(Peace) แต่ไม่สามารถมีความสงบได้ตราบจนกระทั่งมีประสบการณ์ของความเงียบสงบ นั่นหมายถึงการเข้าไปสู่ความลึกล้ำภายในและหันห่างจากแสง สี เสียงภายนอก ขณะที่ดวงตายังเปิดอยู่และเห็นทิวทัศน์ต่างๆ เมื่อเราเข้าสู่สภาพภายในด้วยการสำรวจตรวจสอบตนเอง เราก็ไม่ตกภายใต้อิทธิพลของสิ่งใดภายนอกอีกต่อไป เราจำต้องเข้าไปสู่ความลึกล้ำภายในเพื่อตระหนักรู้ถึงความเงียบสงบที่แท้จริงซึ่งเป็นเพียงความสงบและความบริสุทธิ์เท่านั้นไม่มีสิ่งใดอื่น เป็นประสบการณ์ของ Silence ที่เปลี่ยนไปเป็น Sweet Silence และกลายเป็น Dead Silence ราวกับว่าเราอยู่เหนือดวงดาว ขึ้นไปอยู่บนหอคอยสูง เมื่อใครถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ใด มักจะชี้ขึ้นไปเบื้องบน ผู้เดียวที่ทรงอำนาจมีพลังสูงสุดเหนือสิ่งใด ราวกับการที่เราได้รับแสงจากลำแสงของพระอาทิตย์ที่สามารถเผาขยะสิ่งปฏิกูลและเชื้อโรคได้ทั้งหมดจนเราสัมผัสแสงแห่งสัจจะ และเมื่อเราห่างไกลจากทัศนคติและสำนึกรู้ของเรา เราจะสร้างบรรยากาศที่ดี ล้อมรอบไปด้วยความสวยงาม เมื่อเราขึ้นไปอยู่เหนือทุกสิ่ง เบื้องล่างก็คงอยู่เช่นนั้น โดยที่เราไม่มีความหลงทะนงหรือผูกพันยึดมั่น ไม่มีสำนึกแม้กระทั่งว่าฉันจะทำสิ่งนี้ ฉันต้องทำสิ่งนั้น ไม่มีความวิตกกังวลใดๆ ภายในเรามีสัจจะ ส่วนในความสัมพันธ์กับผู้อื่นเรามีความถ่อมตนและความอดกลั้น มิเช่นนั้นความไม่อดกลั้นแม้เพียงเล็กน้อยที่สุดก็ก่อให้เกิดความไม่สงบได้

เมื่อสร้างบรรยากาศที่สงบ มีความสนุกสนานและมีความสุขอย่างลึกล้ำ โดยอัตโนมัติเราจะยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน และเมื่อเราถึงจุดของความเสมอภาคเราจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ขอให้ฉันเป็นเพื่อนของตนเองและมีพระเจ้า สิ่งสูงสุดเป็นเพื่อน และเราจะคงสำนึกรู้ว่าเราเป็นเพื่อนของกันและกันจริงๆ

ความรัก (Love)
เมื่อผู้คนสูญสิ้นศรัทธาในความรัก...แรกเริ่มเป็นการแสวงหาประสบการณ์ของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากพระเจ้า เมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็สูญเสียศรัทธา จึงหันไปแสวงหาความรักจากกันและกัน แต่แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอีก ศรัทธาในความรักจึงสูญสิ้นไป จนกลายเป็นเหตุของความเข้าใจผิดอย่างมากมายเกี่ยวกับความรัก ความรักที่แท้จริง...ไม่ใช่ความรักที่เห็นแก่ตัวเนื่องจากความสัมพันธ์นั้นจบสิ้นลงเมื่อไม่สมปรารถนา ทุกวันนี้มีความเห็นแก่ตัวในทุกรูปแบบของความสัมพันธ์ แม้กระทั่งในความสัมพันธ์ของแม่และลูก สามีและภรรยา ความรักที่เห็นแก่ตัวจะปรากฏให้เห็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งจากภายนอก ซึ่งแตกต่างจากภายใน อย่างสิ้นเชิง ความหลอกลวงเช่นนี้ทำให้หัวใจไม่มีความสุขอย่างยิ่ง ความรักกลายเป็นความเกลียดชัง เกิดความรู้สึกถูกรุกราน ไม่มั่นคง จากความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร หลายคนเชื่อว่าเขาได้พบรักแท้ แต่แล้วก็กลับพบภายหลังว่าเป็นความหลอกลวง ความรักที่หลอกลวงคือความรักที่ไม่มีความซื่อสัตย์ในหัวใจ สร้างภาวะที่ต้องพึ่งพิง แอบอิง แล้วมองหาข้อต่อรองที่จะได้รับบางสิ่งตอบแทน ยิ่งกว่านั้นความสัมพันธ์ของความรักในรูปแบบนี้ได้กลายเป็นเหมือนการเสพติด เพื่อการผูกมัดรัดรึงให้ต่างติดบ่วงกรรม

ความซื่อสัตย์แสดงให้เห็นว่าความรักคืออะไร? และความรักที่แท้จริงก็แสดงให้เห็นด้วยว่าความซื่อสัตย์คืออะไร? นั่นคือวิธีการที่ทำให้ตนเองเป็นอิสระจากการพึ่งพิง ดังนั้นจงตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรักที่แท้จริงในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ แรกเริ่มเราต้องเห็นให้ชัดเจนว่าเป็นความรักประเภทใดที่เขาให้มา สัญชาตญาณของเราควรจะตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่านี่เป็นความรักประเภทใด การจะมีประสบการณ์ของความรักที่แท้จริงได้นั้นเราควรตรวจสอบตนเองว่าหัวใจของฉันสะอาดหรือไม่? หัวใจของฉันซื่อสัตย์หรือไม่? หัวใจของฉันนั้นเปิดกว้างหรือไม่? เพราะถ้าหากหัวใจของฉันยังแตกสลายหรือเจ็บปวดอยู่ ฉันจะไม่สามารถมีประสบการณ์ของรักแท้ได้เลย หากใครที่เคยพบกับการถูกหลอกลวงมาในหลายๆรูปแบบ เขาจะไม่ต้องการสิ่งใดที่เกี่ยวกับความรักอีกต่อไป เขาคิดว่ามันซับซ้อนเกินไป จึงไม่ต้องการอะไรจากใคร เขาเพียงแต่ต้องการจะอยู่โดยลำพังและเป็นอิสระจากทุกสิ่ง ซึ่งอันที่จริงแล้วเขาไม่เข้าใจว่าโลกนี้เป็นสนามการกระทำและสนามของการคงมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบต่างๆของความรัก ชีวิตที่ไม่มีความรักก็เหมือนชีวิตที่อยู่ในป่า มีแต่ความกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้น รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการค้ำจุน เมื่อผู้คนไม่รู้ว่าจะรักอย่างไร หัวใจจึงว่างเปล่า แท้จริงแล้วต้องใช้เวลาและความเพียรพยายามที่จะเข้าใจว่าความรักคืออะไร (คลิกอ่านต่อ)
การสะท้อนความคิด-ความรู้สึกในความเงียบสงบ (Silent Reflection)
ด้วยการตอบคำถาม 16 ประการจากหัวใจ
 1. ฉันเข้าใจคำว่าความเงียบสงบ (Silence) อย่างไร? ฉันสามารถใช้คำนี้ได้ดีมากขึ้นหรือไม่?
 2. อะไรคืออุปสรรคในการเข้าไปสู่ความลึกล้ำของความเงียบสงบที่มากขึ้น?
 3. ฉันยังมีความผูกพันยึดมั่นกับ ‘ตัวตน’ ที่ฉันคิดว่าฉันเป็นมากเท่าไหร่
  แทนที่ฉันจะเป็นเช่นที่บาบาบอกว่าฉันเป็น?
 4. ฉันมีพลังในการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงความคิดของฉันเพื่อสร้าง “ความใหม่” ได้หรือไม่?
 5. ฉันทำให้ความสัมพันธ์กับบาบาในแต่ละวันนั้นจริงแท้มากขึ้นได้อย่างไร?
 6. ฉันได้รับอะไร จากการทำการบ้านของบาบาในปีนี้?
 7. ฉันยังปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีและไร้ประโยชน์เข้ามาหรือไม่?ความคิดของฉันมั่นคงอยู่กับปัจจุบันได้ทั้งหมดไหม?
 8. สายตา และวิสัยทัศน์ของฉันมีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ไหม?
(คลิกอ่านต่อ)
สัญลักษณ์ไปสวรรค์กับคุณธรรม
ขอเริ่มด้วยคำถามที่ต้องพิจารณา... บาบาต้องการอะไรตอบแทนจากลูกๆ ? จากสาส์นสำคัญในวันที่ระลึกของดาดี้จี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2020 ขณะที่แต่ละคนกำลังแสดงความมหัศจรรย์ แต่บางคนก็ยังไม่ระมัดระวังในการได้รับการหล่อเลี้ยงจากบาบาและแล้วให้การตอบแทน
 1. ลูกๆ ของบาบาได้กลายเป็นมิตรร่วมทางที่จะทำตามหนทางกำหนดเดียวและกระจายคลื่นของความปรารถนาดีในชุมนุม การที่ลูกเป็นตัวอย่างอยู่เบื้องหน้าโลก ในการชุมนุมนี้จะทำให้งานในการเปลี่ยนแปลงโลกง่ายดาย
 2. ลักษณะนิสัยและคุณสมบัติของโลกใหม่และคุณธรรมที่สูงส่งของเหล่าเทพจะต้องปรากฏให้เห็นในชีวิตตั้งแต่บัดนี้
เนื่องจากการสร้างสมคุณธรรม ความดี ปรากฏให้เห็นในทางปฏิบัติผ่านกิจกรรมและความสัมพันธ์ของเรา ที่กำลังจะกลายเป็นชาวสวรรค์ เราจึงใช้เดือนกันยายน สร้างเสริมคุณธรรมตามวิชาที่ 3 ของหลักสูตรราชาโยคะ โดยขอให้พี่น้องครอบครัวบราห์มินตอบคำถามด้วยตนเอง... แล้วทำให้สัญลักษณ์ประจำตัวของแต่ละคนมีผลต่อการสร้างสมคุณธรรม

คุณธรรมหรือคุณสมบัติอะไรของสัญลักษณ์นี้ที่นำเราไปสู่การมีพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีมีค่าต่อการไปสวรรค์หรือโลกใหม่ ?

อาจเริ่มจากพี่หญิงและพี่ภาผู้มีอายุในการศึกษาราชาโยคะมานานกว่าผู้ใด 30 ปีซึ่งมีคุณธรรม 'สม่ำเสมอ' ตรงกันในเดือนกันยายน

พี่หญิง เชื่อมโยงคุณธรรมและสัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างคุณธรรมอื่นๆ
เป็นการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเวลาที่เหลือน้อย พร้อมทั้งการเห็นค่าในตนเองในการลิขิตชีวิตด้วยการใส่ใจในความพยายามที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดพละกำลังในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับทางจิตวิญญาณ สำนึกรู้เช่นนี้คือความรับผิดชอบต่อชีวิตของเราเอง ในการเปลี่ยนแปลงไปในหนทางที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะชี้นำทางผู้อื่นได้

ความรับผิดชอบครอบคลุมถึง “เวลา” ที่รู้ว่าถ้าไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอีกแล้วเพราะเวลาก็จะผ่านไป เราก็สูญเสียโอกาสในการพัฒนา ชีวิตก็ไม่เกิดประโยชน์ สูญเสียทั้งเวลา พลังงาน และคุณค่าในตนเอง

เมื่อเรามีค่าควรต่อได้รับผลรางวัลของความเพียรพยายามนั้นแล้ว เราก็จะเกิดการภาคภูมิใจและรู้ซึ้งถึงการได้มาซึ่งสถานภาพ จากความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นด้วยศรัทธาในความสำเร็จที่รับประกันแล้ว (คลิกอ่านต่อ)

มงกุฎ (หญิง)
มงกุฎ 2 ชั้น คือ มงกุฎแห่งแสงและเพชรพลอย เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณสมบัติของความบริสุทธิ์(แสง) และ ความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการให้คุณประโยชน์ (เพชรพลอย)

ด้านพฤติกรรม
 • ความบริสุทธิ์ : แสดงผ่านพฤติกรรมที่มาจากสำนึกเป็นดวงวิญญาณ จดจำระลึกถึงบาบาแต่เพียงผู้เดียว ทำตามศรีมัทอย่างถูกต้อง และทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยของชีวิตทางจิต เช่น ตื่นอมฤตเวลา สนทนาจากใจถึงใจกับบาบา, ศึกษาความรู้ทางจิต ไตร่ตรองและเข้าถึงความรู้, รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์จากการยกมอบให้บาบาก่อน, มีการควบคุมการจราจรของจิตใจ ดึงสำนึกกลับไปเชื่อมโยงกับบาบาทันทีทันใด, นั่งโยคะในตอนเย็น เพื่อสะสางทำความสะอาดจิตวิญญาณและทำงานรับใช้ทางจิต กระจายกระแสความสงบให้กับทั้งโลกและจักรวาล
 • ความรับผิดชอบและให้คุณประโยชน์ : ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของเวลา “ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ จะไม่มีอีกแล้ว”เป็นเวลาเดียวที่บาบามาเพื่อช่วยเหลือให้วิธีการที่เราจะกลับมามีอำนาจในการปกครองตนเอง ดังนั้นเราจะต้องสร้างสันสการ์ที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเอง เมื่อได้รับมอบหมายงานใดมาก็เต็มใจทำด้วยความสุข ทำตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีข้อผิดพลาดก็ยอมรับและแก้ไข ไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
(คลิกอ่านต่อ)

เจ้าหญิงเจ้าชาย (ภา)
เมื่อฉันกำลังสร้างพิมพ์เขียวของการมีชีวิตที่สมบูรณ์เช่นเจ้าหญิงเจ้าชายแห่งยุคทอง ฉันต้องมีความสม่ำเสมอในการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงบาบาผู้เป็นแหล่งแห่งความเงียบสงบ เพื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์และสูงส่ง เพราะเพียงการมีความรักกับบาบาเท่านั้นที่ฉันจะสามารถละวางจากทุกสิ่งที่ทำให้หมดสิทธิ์ต่อสถานภาพที่สูงส่ง

ฉันต้องกลายเป็นผู้ที่ทำลายความผูกพันยึดมั่นทั้งหมด เพราะ เป็นการง่ายที่จะถูกดึงรั้งต่อสิ่งของในครอบครอง หรือความสัมพันธ์ อะไรก็ตามที่ฉันถูกดึงดูด จะดึงสติปัญญาของฉันไปสู่สิ่งนั้น เมื่อสติปัญญาถูกดึงครั้งแล้วครั้งเล่า ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่กับบาบาแหล่งของคุณธรรมและพลังทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ วันนี้ฉันจะไม่ยอมให้สติปัญญาถูกดึงไปจากเรื่องที่กำลังทำอยู่ หรือปล่อยให้ความคิดเร่ร่อนอย่างไร้จุดหมาย ด้วยการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงแก้ไข มีระเบียบวินัยในชีวิต สิ่งนี้ช่วยฉันให้กลับมามั่นคงสม่ำเสมอในทุกสิ่งที่ฉันทำเพื่อสะสมบัญชีบุญของการกระทำที่สูงส่ง ผ่านการศึกษาและการฝึกฝนจิตใจของราชา โยคะ การซึมซับพลังและคุณธรรม การทำงานรับใช้ช่วยเหลือ ความสม่ำเสมอในการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สร้างพิมพ์เขียวของชีวิตที่นำพาฉันให้เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงในอนาคต (คลิกอ่านต่อ)

ร่มฉัตร (เหมียว)
ร่มฉัตรเปรียบเสมือนกรอบของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยบนฐานของความรู้ที่เป็นสัจจะ เพื่อกลับมาบริสุทธิ์

เมื่อเราทำตามด้วยความรักและพลังของศรัทธาอันแรงกล้าอย่างถูกต้อง สิ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหรือเสื้อเกราะที่จะปกป้องเราเองจากสิ่งที่ไม่ดี เปรียบเสมือนเราอยู่ภายใต้ร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้า ที่ไม่สามารถจะมีกิเลสมายาใดทอดเงามาบดบังเราได้เลย

ดังนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังและอยู่ในการสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ รวมถึงมีทัศนคติ และสายตาที่มองเห็นคุณสมบัติที่ดีของตนและผู้อื่น แต่ละคนนั้นมีความพิเศษโดยไม่เปรียบเทียบกัน และเห็นถึงบทบาทที่เขาผู้นั้นจะต้องเข้ามาสรรค์สร้างประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนคำพูดและการกระทำของเราจะต้องสร้างพละกำลังทางจิตให้กับตนเองและผู้อื่นในการทำความเพียรพยายาม ให้ความเคารพซึ่งกันและกันตามบทบาท ไม่กล่าวโทษหรือประณามผู้ใด อดกลั้นและอ่อนหวานกับตนเองและกับทุกคน

วิมาน(ปุ๋ย)
วิมาน คือ ยานพาหนะของโลกยุคใหม่ที่บินได้เหมือนเครื่องบินขนาดเล็ก จุคนได้ประมาณ 2 คนหรือ 4 คน ในโลกใหม่เราจะไม่มียานพาหนะรูปแบบอื่นๆเลย อย่างรถยนต์ รถไฟ เรือฯลฯ วิมานจึงจัดเป็นยานพาหนะประเภทเดียวเท่านั้นที่ผู้คนใช้กัน มีในทุกบ้านทุกครอบครัว สวยงามแตกต่างกันตามฐานะ ใช้งานง่าย เพียงแค่กดปุ่ม แม้แต่เด็กเล็กๆก็ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย…นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ในปัจจุบันกำลังมีการทดลองสร้างรถบินได้ แต่ความสมบูรณ์แบบจะเกิดในโลกใหม่เท่านั้น เพราะที่นั่นวัตถุธาตุและพลังงานบริสุทธิ์สะอาดมาก มีหลายคุณค่าของวิมานแต่วันนี้ขอพูดถึงในแง่ของการให้คุณประโยชน์ วิมานรองรับการใช้งานของคนทุกระดับ ใช้ง่าย (easy & friendly used) และพร้อมใช้เสมอ (ever ready) วิมานมีหน้าที่ต้องบินและเคลื่อนไปข้างหน้า และทำให้ผู้อื่นบินไปได้ถึงที่หมาย ทุกคนรักวิมาน!! เพราะวิมานทำให้ทุกคนมีความสุข นำพาพวกเขาออกเดินทางไปสู่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ พบผืนหญ้า ดอกไม้ สายธาร และพบปะกันอย่างสุขสันต์ เราที่เป็นบราห์มินก็เช่นเดียวกัน ต้องเป็นผู้รับใช้ที่ให้ความสุขแก่ทุกคน เราต้องสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสันสการ์ที่หลากหลายได้ ง่ายดาย เบาสบาย ทำให้ตนเองบินและพาผู้อื่นบิน ไปอยู่เหนือขีดจำกัดหรือสิ่งดึงรั้ง ไม่มีอะไรหนักหนา หนักหน่วง เพราะเรามีพลังที่ขับเคลื่อนตนเองด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์สะอาดจากข้างใน

ดักแด้ในรังไหม (แมรี่)
คุณธรรมของเดือนกันยายนนี้ คือ ความสูงศักดิ์ (Nobility) สัญลักษณ์ของตัวดักแด้อยู่ในรังไหม คือ "การสำรวจภายในตนเอง" (Introspection ) ในวงจรก่อนที่ผีเสื้อจะออกมาสู่โลกสวยงามจะต้องผ่านการอยู่ในรังไหม การสำรวจตน-เป็นการอยู่อย่างเงียบสงบเพื่อสำรวจภายในจิตใจที่มีต่อการตอบสนองสิ่งเร้าจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสใดๆ ปาก หู จมูก ลิ้น กาย แทนที่เราจะใส่ใจกับสิ่งภายนอก ให้เราเฝ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน เราจะโต้ตอบออกไปอย่างไร การเปลี่ยนแปลงตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อเราคงอยู่ในความเงียบสงบ และมีประสบการณ์ของการไร้ตัวตน เราจะรู้สึกเป็นบวก เห็นคุณค่าในตนเอง เมื่อมองเข้าไปภายในตนเอง เราจะเห็นคุณภาพของความสงบ ความรัก และความสุข ค่อยๆพัฒนาขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร จิตใจที่เป็นบวกจะช่วยให้เราเห็นความแตกต่าง ทุกอย่างเปลี่ยนไปความสวยงาม ความสุดยอดของโลกภายในจะให้ความรู้สึกเป็นดั่งผีเสื้อที่โบยบินอย่างเป็นอิสระอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่นี้ ...การที่อยู่ในความสงบนิ่ง เป็นความสูงส่ง สูงศักดิ์ ที่แสดงออกมาให้เห็นได้ค่ะ


หงส์ (แดง)
หงส์ แสดงถึงคุณธรรมของความสูงส่ง ความสูงส่งในพฤติกรรมและความสัมพันธ์เป็นอย่างไร? ทุกวันนี้ ฉันทำให้สำนักงานและที่บ้านเป็นสถานที่ที่มีความสงบผ่านพฤติกรรมของฉันเอง ฉันจัดระเบียบในที่ทำงานและที่บ้านจากสภาพของความสงบภายใน และเป็นผู้ฟังที่สงบ เคารพความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ใส่ใจต่อหน้าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ฉันปรารถนาที่จะเป็นหงส์ที่สูงส่ง ที่มองเห็นเพียงความดีงามในทุกสิ่งและทุกคน รับฟังเฉพาะสิ่งที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเท่านั้น และเข้าใจความเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวของแต่ละคน หงส์ที่สูงส่งสามารถชื่นชม ให้การสนับสนุนความพิเศษ และคงไว้ซึ่งสายตาแห่งการรู้ค่า ยอมรับต่อบทบาทของทุกคน ไม่จับผิดหาข้อบกพร่อง ไม่เก็บความผิดพลาด ความอ่อนแอของใคร แต่จดจำความดีของทุกคน ฉันจดจำคำสั่งเดียวของพ่อสูงสุดเสมอ : ไม่คิด-ไม่ฟัง-ไม่มอง-ไม่พูดสิ่งที่ไม่ดี หงส์ที่สูงส่งสามารถกันสิ่งไร้สาระออกไป รับและสร้างสมอาหารของความคิดที่บริสุทธิ์ มีพลัง อยู่อย่างมีสุขภาพดีสม่ำเสมอ ไม่ตกภายใต้อิทธิพลของผู้ใด สร้างและสานความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ขลุ่ย (อุดม)
ขลุ่ย เป็นสัญลักษณ์แทนความถ่อมตน ขลุ่ยเป็นท่อกลวงและปล่อยให้ลมออกมาเป็นเสียง เปรียบเทียบกับชีวิตของพ่อบราห์มา ที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการใช้ปากถ่ายทอดความรู้ ที่เรียกว่ากีตะ เสียงสวรรค์ ผู้ที่ได้ฟังความรู้นี้จะได้ไปสวรรค์ ไม่มีการปะปนความหลงทะนงจากความรู้ที่ไม่จริงแท้ ไม่สมบูรณ์ของท่านเข้าไปในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นสัจจะ
ความถ่อมตนมิใช่การประพฤติตนให้ดูต่ำต้อยด้อยค่า เพื่อทำให้คนอื่นเห็นว่าเราถ่อมตน ยอมจำนน แต่เป็นการเคารพตนเอง รู้ค่าในผู้อื่น มีแสงสว่างภายใน ไม่เรียกร้องความสนใจจากใครเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาความถ่อมตน เราจะต้องไม่วางตนโอ้อวด ไม่อวดรู้หรือเที่ยวดูแคลนใครๆ แต่เราต้องให้ประโยชน์ ให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น (แสงของถ่อมตนที่มีค่า ส่องสว่างต่อผู้อื่นอยู่เสมอและมีระยะห่าง ไม่เข้าใกล้เกินไป เพราะไฟตะเกียงที่ติดยี่ห้อว่าเป็น “ฉัน” จะสร้างความเดือดร้อน อาจลุกลามเผาไหม้คนรอบข้างได้) เราต้องเฝ้าแต่รับใช้ ร่วมมือไม่ว่าจะมีบทบาทใด บริสุทธิ์ใจ ไม่แฝงเอาประโยชน์ ทำกรรมที่เป็นกลางและสูงส่ง...แสงคุณธรรมแห่งความถ่อมตนจะนำทางให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามบนพื้นฐานของคุณธรรมของทุกคนที่มีค่าควรแก่การไปยุคทอง

ต้นไม้ (กระต่าย)
ต้นไม้สะท้อนคุณธรรมความรู้คิด ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง เติบโต ใช้เวลา เรียนรู้ อดทน อดกลั้น และยืนหยัดอย่างยืดหยุ่น จนมั่นคง

ในการเปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตนั้น เราสามารถมองเห็นได้จากภายนอก แต่แท้จริงแล้วกระบวนที่สำคัญเริ่มต้นจากภายใน...ภายนอกเรามองเห็นการเติบโตของ “ต้นไม้” ผ่านขนาดของลำต้น กิ่งก้านที่แผ่ขยาย ใบที่ดกหนา และมีดอกผล แต่กว่าที่ต้นไม่จะเติบโตจากเมล็ดพันธุ์หนึ่งต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยที่เอื้อให้เกิดกระบวนเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เวลา ดิน น้ำ แสงอาทิตย์ แม้แต่ลมหรือสภาพอากาศก็ยังมีผลด้วย...ต้นไม้เริ่มดูดซึมแร่ธาตุสารอาหารจากดิน จากน้ำ ขึ้นสู่ลำต้น มีการสังเคราะห์แสงเพื่อเปลี่ยนรูปพลังงาน และผลัดเปลี่ยนใบให้เหมาะสมตามสภาวะอากาศ...จนในที่สุดกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ประโยชน์กับสรรพสิ่งรอบตัว ให้อาหาร ให้อากาศที่บริสุทธิ์ ให้ร่มเงา รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม

เช่นเดียวกันกับเรา เรามีการเติบโตทางด้านร่างกาย อาจถูกหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ แต่กระบวนที่สำคัญภายใน คือ การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ...เมื่อเราตระหนักรู้ว่าเราคือพลังงานชีวิตที่เป็นอมตะที่ขับเคลื่อนร่างกาย หรือเรียกว่าเป็นนายผู้สร้างของร่างกาย(สิ่งสร้างที่เป็นวัตถุ) หล่อเลี้ยงด้วยสัจจะ น้ำทิพย์แห่งความรู้ และความรักที่สูงส่งทางจิตวิญญาณ เราจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ รู้คิด ทำกรรมที่ถูกต้อง ทำให้ตนเองบริสุทธิ์ สร้างบรรยากาศทางจิตที่สงบเยือกเย็น สะอาด สูงส่ง และสามารถให้คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ กลับไปหล่อเลี้ยงให้ผู้อื่นเติบโตเช่นเดียวกัน...เมื่อฉันเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยน

พระอาทิตย์ (เก๋)
หมายถึง ผู้ให้คุณประโยชน์แก่โลกมากมายมหาศาล ...ด้านรูปธรรม เช่น แสงสว่าง พลังงาน ฯลฯ ด้านนามธรรม เช่น ความเชื่อความศรัทธา การบูชาพระอาทิตย์ (สุริยะเทพ) ฯลฯ

เปรียบเทียบกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด คือพระอาทิตย์แห่งความรู้ ที่กระจายแสงแห่งความรู้ของสัจจะ เพื่อขจัดความมืด ความโง่เขลา ความไม่รู้ของลูกๆ ทั้งยังเป็นแสงแห่งความรัก ความอบอุ่น ความเมตตาที่ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้ลูกๆของท่านเติมเต็มและสร้างสมคุณธรรม กลายเป็นพละกำลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองจนกลับมาบริสุทธิ์

ด้วยการที่ฉันกลับมาตระหนักรู้จักตนเองและบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์เช่นท่าน “พระอาทิตย์แห่งความรู้...ผู้ให้คุณประโยชน์โลก” นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน ดังนี้
 • กระจายแสงแห่งความสุขและความสงบผ่านทางหน้าผาก
 • มีสายตาและทัศนคติของความรัก ความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ของความรู้สึกของการเป็นพี่น้อง ครอบครัวทางจิต
 • พร้อมกับการมีวาจาที่อ่อนหวาน ให้ทุกคำพูดเป็นเช่นดอกกุหลาบ
 • และมีการกระทำดี
สิ่งเหล่านี้..จะเป็นย่างก้าวที่พาไปสู่ดินแดนแห่งความสุข

ดอกทานตะวัน(ศรี)
ดอกทานตะวันเหมือนจำลองพระอาทิตย์น้อยๆบนผืนดิน กลีบดอกที่เป็นวงกลมเหมือนกำลังกระจายลำแสงของพระอาทิตย์ ส่วนสีเหลืองสดใสก็เป็นสัญลักษณ์ของความสุขสดชื่นแจ่มใสในโลกใหม่..ยุคทอง หรือ สวรรค์ (the land of happiness) ที่นั่นทุกดวงวิญญาณใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุข ไม่มีสิ่งใดขาด ไม่มีความอยากปรารถนาต่อสิ่งใด อยู่อย่างเต็มเปี่ยมและมีความสุขในฤดูใบไม้ผลิเสมอ

พฤติกรรมและความสัมพันธ์ : เป็นเช่นเดียวกับดอกทานตะวันที่หันหน้าหาพระอาทิตย์เสมอ และทำให้ตัวเองอาบอิ่มไปด้วยแสง...ลูกๆ ผู้ที่คงอยู่อย่างใกล้ชิดจะหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์แห่งความรู้เสมอ ไม่เคยปล่อยให้แสงอยู่ไกลห่างตนเอง และเฝ้าแต่กระจายแสงสว่างสดใสของ ความรัก ความปรารถนาดี และความสุขให้กับผู้อื่น...ฉันและทุกคนต่างผลิบานด้วยความสุข

แสงแห่งดวงดาว (เวชชยันต์)
แสงนั้นมาจากแหล่งกำเนิดที่ต่างกัน เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ แสงจากฟ้าแลบ ฟ้าผ่า จากไฟฟ้า ตะเกียง หรือ จากสัตว์บางชนิด ซึ่งมีความหมายและให้คุณประโยชน์แตกต่างกันไป แสงจากดวงดาวเป็นแสงที่น่าสนใจ เพราะมีความเป็นอมตะอยู่คู่ท้องฟ้าในยามราตรีตลอดไป ให้ความอ่อนหวาน นุ่มนวล เย็นตามองไม่รู้จักเบื่อ ที่สำคัญให้คุณประโยชน์บ่งบอกเวลาและทิศแก่นักเดินทาง ทำหน้าที่ของมันสม่ำเสมอ

พฤติกรรมและความสัมพันธ์ : ให้คุณประโยชน์ที่สูงส่ง ชี้ทางสว่างด้วยแสงแห่งสัจจะให้แก่ผู้ที่เดินทางในความมืดของความไม่รู้ แสงนั้นกระจ่าง ส่องสว่างเสมอ เฝ้าแต่ให้และละวาง

9 ก.ย.
พบสถาปนิก สำหรับบ้านใหม่
เมื่อชะตาชีวิตได้มาพบพานคุณชูศักดิ์ จามรมาน หรือพี่ชูของเราเวลานี้
เพื่อสืบสานคุณความดีมาเป็นเวลา 40 ปี อันมีผลต่อการสร้าง บ้านใหม่ของบาบา ในฐานะที่เป็นอดีตสถาปนิกที่มีผลงานดีเด่นในสังคม
พี่ชูให้คำปรึกษาและเวลาที่มีค่าด้วยความเอาใจใส่ดูแลทุกครั้งที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เราใช้โอกาสที่นัดพบกันครั้งนี้ อวยพรวันเกิดย้อนหลัง เพื่อตัดเค๊ก(พิเศษจากคุณป้า) หลังอาหารกลางวันและก่อนไปดูงานก่อสร้างที่บ้าน Om Sweet Home

พี่หล้าได้อวยพรวันเกิดพี่ชูในวันที่ 5 กันยายน ทาง LINE ก่อนพบกัน พร้อมส่ง VDO ประสบการณ์ที่มธุบัน ของแขก VIP ในรายการ Peace of Mind ที่ภายหลังพี่ชูได้รับเชิญ
Happy Birthday คะ ขอบพระคุณที่ชาติเกิดนี้ของพี่มีค่าเยี่ยงทองที่ความดีไม่เคยถูกเผาหรือถูกทำลาย เราจึงได้สัมผัสหัวใจและความเอาใจใส่ดูแลในการสร้างชีวิตใหม่ สถานที่ใหม่ให้เราได้ เพียรพยายามทำให้โลกยุคทองนั้นเป็นจริงท่ามกลางโลกยุคเหล็กนี้นะคะ
ขอให้ความเป็นสถาปนิกของพี่ มีส่วนสร้างและปั้นแต่งอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อโลกใหม่ทั้งภายในและภายนอกคะ (คลิกอ่านต่อ)


บนเส้นทางไปสู่การรู้แจ้งของนักเดินทางผ่านกาลเวลา
ขอเชิญทุกท่าน
ค้นพบกุญแจ 7 ดอก
เพื่อเปิดเผยความลับของจักรวาล 7 ตอน
ขอบคุณผู้จัดรายการและทีมงาน จากมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
ข่ายงานของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกในประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sr.Prajwa และ อ.ทรงชัย

เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ online
เริ่มสด 2 ภาษาพร้อมกัน
ต่อมา สด เฉพาะภาษาอังกฤษ
สุดท้าย สด 2 ภาษาแยกกัน


ไทยEnglish
 1. แสงระหว่างดวงตา
 2. จุดอัลฟ่า เจ้าแห่งแสง
 3. การหลอมรวมในความเงียบสงบ
 4. ความยุติธรรมแห่งกรรม
 5. วงจรที่ไม่รู้จบ
 6. ตระหนักในคุณค่าของเวลา
 7. ประตูไปสู่อนาคต
 1. The light between the eyes
 2. The Alpha Point
 3. The Silence Union
 4. The Justice of Karma
 5. The Never-Ending Cycle
 6. Recognising The Time
 7. The Door to the Future


การสนทนาระหว่าง Sr.Denise และ Sr.La เพื่อใช้เดือนกันยายนอย่างดีที่สุด
La Please let us know whether we can record the other 4 episodes every Tuesday at your 10 am as we did last time.There will be Tuesday 18 Aug for the 4 Epi. The Justice of Karma.Then the rest will be Tuesday 1,8,15 Sept for Epi. 5,6,7 respectively. Thanks for your prompt reply,so we can fix with the team accordingly to each episode. We have each instrument to take care of Thai P.R together with invitation.Eventually, they have to work on details of activities online when our new huge place ready to invite all to visit either physically or spiritually online. Depends on the situation.
เมื่อต้องเตรียมตัวย้ายศูนย์ไปนครปฐม เราได้ปรับรายการ 7 เดือนให้จบระบบ 7 ตอนภายในเดือนกันยายนนี้
Great ! Heavy loaded month of UN International day of Peace.So we can be settled for the keys of enlightenment.
You will be an angel of signal to this land and all over. Should I offer the link to Sr. Vedanti as well? .She asked.me to give Murli class to African family on 14 Aug.
Denise Sr.Denise แนะนำให้ขยายผลออกสู่ระบบที่ทั้งโลกควรจะได้รับประโยชน์จากความรู้ + ข้อมูลดีๆเช่นนี้
I think best is to make the series ready. Then let us propagate it. It can go on www.RajaYoga.tv and my youtube channel, it can go on Awakening TV, Peace of Mind TV. They are really hungry for material, I am in contact with them and keep on providing them with material, this can be added and go all around the world.
(คลิกอ่านต่อ)

ติดตามความคืบหน้าของ Om Sweet Home ที่ จ.นครปฐม
คนงานปลูกหญ้าแฝก 1 หมื่นต้น
ป้องกันดินทรุด
คนงานก่อสร้างทุกแผนกไม่หยุดหย่อน
รถบรรทุก 'พี่ฟ้า' ขนของขนคนทุกโอกาส.. เดือนกันยา มีพี่ชัย น้องต่ายส่งบานเฟื้ยมเก่าไปอยู่ที่ใหม่

21 ก.ย.
วันสันติภาพสากล ในรายการ Symphony of Light
21 กันยายน ฉลองวันสันติภาพสากลผ่านหน้าจอทั่วโลก จัดโดยองค์กรนานาชาติ Heartfulness โดยการเชิญผู้นำทางความคิด และสร้างสรรค์สันติภาพ ทำสมาธิกลุ่มในแต่ละประเทศ เป็นรายการ online สด ในเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศ 20.30-21-30 น. หัวข้อ 40 million connecting for Peace (เชื่อมโยง 40 ล้านเพื่อสันติ) B.K.สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ ได้รับเชิญให้เป็น 1 ใน 2 วิทยากรจากประเทศไทย ในนามขององค์กรที่มีข่ายงานทั่วโลก ทั้งด้านธุรกิจและธุรจิต ในโอกาสนี้ บราห์มา กุมารี ได้จัดรายการ Symphony of Light สำหรับสมาชิกและผู้สนใจในเวลาของการทำสมาธิเป็นประจำทั่วโลก 19.00-20.30 น. ก่อนการถ่ายทอดทั่วโลกในคืนนั้น

สรุปสาระของการบรรยายภาษาอังกฤษของ B.K.สไบทิพย์ (พี่หล้า) ในรายการสดช่วงต้นระหว่างเวลา 20.30-21.30 น.

สาสน์สำหรับองค์กรสหประชาชาติ ในวันสันติภาพสากลปี ค.ศ.2005 พิเศษจากดาดี้แจงกี(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) ที่พี่หล้านำมาแบ่งปันในรายการภาษาไทย

สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นทำในความเงียบสงบ
ในความเงียบสงบมันมีความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดกับสิ่งสูงสุด มหาสมุทรของความสงบ
 1. โอมชานติ ขอทักทายในความสงบ นี่คือการแนะนำตนเอง
  โอม ฉันดวงวิญญาณ
  ชานติ ฉันความสงบ
  โอมชานติ หมายถึง ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ
 2. มีบางสิ่งที่ฉันจะช่วยสร้างความสงบในโลกได้ นั่นคือการทำให้ตนเองสงบ ขั้นแรกนั้นก็คือการแสวงหาของดวงวิญญาณอย่างแท้จริงที่จะค้นพบว่าอะไรที่ทำให้เขานั้นไม่สงบตั้งแต่แรกเริ่ม การหันจิตใจเข้าสู่ภายในจะทำให้เราค้นพบภายใต้อารมณ์ที่หลากหลายมากมายของชีวิตทุกวันนี้
  มีแหล่งหรือสิ่งที่เรียกว่าภาวะของจิตวิญญาณที่มีความคงอยู่ที่ดี ไม่มีใครรบกวนมาก่อนอย่างลึกล้ำและสามารถที่จะเข้าไปค้นหาส่วนนั้นของตนเองแม้เพียงแต่ต้องเข้าใจแต่ต้องมีประสบการณ์ของสิ่งนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า
 3. ความสงบทำมาจากหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความรัก ความอดกลั้นหรือปัญญา ขณะที่ฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ไปสู่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ธรรมชาติอย่างเราจะต้องกลับมาสงบ
  สิ่งนี้พิสูจน์ว่ามันเป็นคุณประโยชน์ไม่เพียงแต่ตนเองแต่ทุกคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะกลายเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกและต้องกระจายคลื่นและสร้างบรรยากาศของความสงบด้วยความคิด คำพูด และการปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น
  ในโลกที่ไม่สงบนี้ เพียงแต่เมื่อเรานั้นนำศาสนาดั้งเดิมของตนเอง คือความสงบนั้นมาใช้ นำมาปฏิบัติเราก็สามารถจะมีความหวังได้ว่าเราจะเป็นผู้ที่นำความสงบมาสู่โลก
(คลิกอ่านต่อ)

รายการ online สำหรับผู้สนใจ(บันทึกสำหรับการแปลภาษาไทย)
3 ก.ย.
เปิดเผยความลับของจักรวาล ตอนที่ 5 วงจรที่ไม่รู้จบ (The Never - Ending Cycle)

สร้างประสบการณ์โยคะ (พี่ศรี)


วงจรเวลาเดินทางเป็นวงกลมไม่ใช่เส้นตรง เป็นวงจรปิดและซ้ำเดิมทุก 5000 ปี เมื่อเราเข้าใจเรื่องของวงจรละครโลกที่เป็นนิรันดร์ เราจะตอบคำถามที่เราพยายามหาคำตอบมานาน คือ
 1. ฉันมาจากไหน?
 2. ฉันอยู่ที่ไหน? ทำไม?
 3. ฉันต้องทำอะไรในเวลานี้?
บราห์มา กุมารี .ให้ความรู้ของวงจรที่แบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน
ช่วงแรก คือ ตอนต้นของวงจร เรียกว่า สัตยุคหรือยุคทอง คือยุคแห่งสัจจะ เป็นของจริงที่ไม่มีอัลลอยด์ปะปน คือทองแท้ที่ไม่มีของปลอมเลย ในช่วงเวลาของยุคเริ่มต้นนี้มีความซื่อตรง ความบริสุทธิ์ อยู่กับการใช้พลังงานที่มีสูงสุดของแต่ละคน ไม่มีคำว่าตาย แต่เป็นแค่การเปลี่ยนเสื้อผ้า(ร่างกาย) และมีสำนึกรู้ว่านี่คือการแสดง ฉันเป็นผู้แสดง ฉันเป็นดวงวิญญาณไม่ผูกพันยึดมั่นกับร่างกาย อายุของมนุษย์ในช่วงเวลานี้ยืนยาวถึง 150 ปี

และเมื่อเวลาผ่านไป คุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวก็ลดลงไป เปรียบเทียบกับพระจันทร์เวลาเต็มดวงเท่ากับเป็นทอง เมื่อแหว่งเว้าไปแล้วเท่ากับเงิน ยุคถัดมาจึงเรียกว่า ยุคเงิน ยุคนี้เป็นความเสื่อมถอยของทุกสิ่งรอบตัว
(คลิกอ่านต่อ)

5 ก.ย.
การเตรียมการและฝึกฝนสำหรับสภาพโยคะและพลังของสกาช โดย Dr.Nirmala
เราจะตระเตรียมอย่างไรสำหรับการมีสภาพโยคะที่มั่นคง?

สภาพโยคีที่มั่นคง หรือการมีโยคะถึง 16 ชม. สามารถเป็นไปได้ในเวลาสุดท้าย แต่เราต้องเตรียมตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มจาก...
 1. คือการอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณอยู่ตลอดเวลา นั่นคือพื้นฐานของการมีโยคะที่มีพลังและสม่ำเสมอ บาบาดึงเราเสมอไปสู่การสร้างสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ปราศจากร่าง หรือ สภาพของเทวดานางฟ้า ฯ
 2. อยู่ในการสำรวจตนและตรวจสอบความคิด และใช้จุดหยุดกับสิ่งที่ไร้สาระหรือความคิดที่เป็นลบ ที่ไม่บริสุทธิ์
 3. คงความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ไว้ในความคิด คำพูด การกระทำ เพราะสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับสภาพโยคะ
 4. ทำตามศรีมัทอย่างถูกต้องแม่นยำ เช่น มีอมฤตเวลา, รักษาชาร์ต, มีสภาพสำนึกเป็นดวงวิญญาณ, มีคาร์มาโยคะ, การทานอาหารสัตวิกที่บริสุทธิ์ ฯลฯ
การเป็นโยคีที่มั่นคงสม่ำเสมอในพรวันนี้ คือ การมีทุกความสัมพันธ์ต่างๆตลอดเวลา และจะเป็นโยคีที่ง่ายดาย โยคีที่สม่ำเสมอ จะได้รับเติมเต็มความรับผิดชอบในทุกความสัมพันธ์ ทั้งกัลปะมีเพียงเวลานี้เท่านั้นที่จะมีการบรรลุผล ดังนั้นจงรับเอาทุกความสัมพันธ์ และแล้วเราจะคงอยู่เหนือทุกสิ่งได้ เหนือบรรยากาศของกลียุคได้ (คลิกอ่านต่อ)

10 ก.ย.
เปิดเผยความลับของจักรวาล ตอนที่ 6 ตระหนักในคุณค่าของเวลา (Recognising The Time)

สร้างประสบการณ์โยคะ
(พี่อุดม)เวลาเป็นพลังธาตุอย่างหนึ่งซึ่งแม่นยำ ซื่อสัตย์ เที่ยงตรงที่สุด ไม่เคยหยุดเดิน ดังเช่นนาฬิกา

เวลาจริงที่เป็นปัจจุบันนั้นจะยังทำหน้าที่มุ่งเดินหน้าไปสู่อนาคต โดยละทิ้งอดีตเอาไว้ และหมุนวนทับซ้ำรอยเดิมของเวลาทั้งสาม (อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต)เป็นอยู่อย่างนั้นนิรันดร์

เวลาไม่เคยหันหลังกลับ ไม่หยุดรอใคร ทุกชีวิตบนโลกนี้ต้องอาศัยเวลาเพื่อแสดงบทบาทของตนเอง

เวลาทำให้ภาพยนตร์ถึงตอนสนุกเร้าใจ ทำให้ท่อนเพลงเกิดความไพเราะเพราะเวลาเป็นตัวกำหนดเฟรมของภาพ กำหนดห้องของเสียงเพลงเพื่ออรรถรสในการรับฟังรับชม จังหวะของชีวิตจริงๆก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราลงมายังโลก เวลาละครได้กำหนดบทร้อง บทแสดงให้กับเราตามเวทีหรือสถานที่ต่างๆในโลกนี้เอาไว้หมดแล้ว
(คลิกอ่านต่อ)

12 ก.ย.
วิธีขจัดสันสการ์เก่าออกไป โดย Dr.Nirmala
การขจัดสันสการ์เก่าคือการเปลี่ยนแปลงสันสการ์ เช่น การความสะอาดพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่น เมื่อทำความสะอาดเสร็จ พรมนั้นก็สะอาดแต่เครื่องดูดฝุ่นกลับสกปรกแทน เราจึงต้องกลับมาทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นอีก ถ้าใครบางคนมีกิเลส นั่นก็คือสันสการ์เก่าของเขา เมื่อเขาทำความสะอาดสันสการ์เก่าไปแล้ว แต่กิเลสก็ยังคงอยู่ในดวงวิญญาณไม่หายไปไหน และยังจะกลับมาได้ภายในชาติเกิดนี้ หรืออีก 5,000 ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้ พลังโยคะของเราเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสันสการ์เก่าของเราได้ ซึ่งยังคงมีอยู่ในดวงวิญญาณและไม่อาจถูกขจัดออกไปอย่างสิ้นซาก จึงปรากฏออกมาได้ในเวลาที่ถูกต้อง ดังนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามของเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสันสการ์เก่า โดยไม่เกียจคร้าน มีข้ออ้าง หรือแม้แต่จะมีคำถามใดๆ ความศรัทธาในบาบาจะนำมาซึ่งชัยชนะเหนือมายา ด้วยการรวมรูปกับบัพดาดาเป็นชีพชัคตี หากเราทำตามนี้ได้ สันสการ์เก่าหรือมายาก็จะวิ่งหนีไปเมื่อเห็นเรามีโยคะกับบาบา (คลิกอ่านต่อ)

17 ก.ย.
เปิดเผยความลับของจักรวาล ตอนที่ 7 ประตูไปสู่อนาคต (The Door to The Future)

สร้างประสบการณ์โยคะ
(พี่ภา)เวลาของยุคบรรจบพบกัน จากสภาพที่หมดกำลังทางจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ เราขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของสำนึกรู้ คือความสมบูรณ์พร้อมที่เป็นธรรมชาติของเรา

ในยุคบรรจบพบกัน มีอีกพลังหนึ่งทำงานอยู่ คือ “พลังงานของผู้มีชีวิตสูงสุด” เป็นพลังสูงสุด ซึ่งได้มาจากความรู้ที่เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์ เกี่ยวกับดวงวิญญาณ ชีวิต และอารยธรรม ยุคบรรจบพบกันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานต่อต้านเกิดขึ้น ด้านหนึ่งเรามีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดของความคิดและปัญญาของพระเจ้า แต่อีกด้านหนึ่งเรามีพลังงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายที่ก็กำลังสร้างอาวุธสำหรับการทำลายล้างในวงกว้างด้วยเช่นกัน เรากำลังอยู่ในตอนจบของสิ่งเก่าและตอนเริ่มต้นของสิ่งใหม่ ผู้ที่รู้สึกว่ามีบางสิ่งใหม่เข้ามาจะแสวงหาแสงหรือพลังงานของความบริสุทธิ์ ความสงบนั้น และด้วยสำนึกรู้ที่สูงกว่า ปัญญาและความเข้าใจจะทำให้เราพัฒนาความสัมพันธ์กับมนุษย์บนฐานของความรัก จากการรู้จักจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของกันและกัน นี้คือสิ่งชี้บอกของอารยธรรมใหม่ที่กำลังเข้ามา
(คลิกอ่านต่อ)
....การสำรวจตนเอง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างสำนึกเป็นดวงวิญญาณและมีสำนึกรู้ของยุคบรรจบพบกัน เราต้องหมั่นสนทนากับตนเองว่า วันนี้ฉันเป็นอย่างไร ฉันทำอะไรที่มีค่าบ้าง เมล็ดของกรรมที่บริสุทธิ์มากเท่าใดที่ฉันได้เพาะหว่าน ฉันได้ตอบรับกับสิ่งท้าทายในวันนี้ด้วยคุณธรรม ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ อดกลั้น หรือไม่ ขอให้มีความใส่ใจต่อตนเองในแต่ละวัน และดูว่าฉันกำลังปฏิบัติในลักษณะที่มีคุณธรรม หรือว่า ทำด้วยความหยิ่งยะโส ความหลงทะนงตน หรือมีกิเลส หรือไม่

ในยุคบรรจบพบกัน เรากำลังสร้างตนเองบนพื้นฐานของการฝึกจิตและการศึกษา ทำให้ตนเองเป็นหน่วยหนึ่งของโลกแห่งสวรรค์ เข้าไปสู่ร่างที่สวยงาม มีพลานามัยดี มีธรรมชาติของสวรรค์ ดังนั้นในยุคนี้จึงเป็นเวลาที่จะเตรียมตนเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายระดับ กุญแจดอกสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลง คือ การสลายความหยิ่งทะนง ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป เปรียบเช่นหน้ากากที่ปิดบังความยากลำบาก ความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความหลอกลวงในตนเอง เมื่อเราทำการศึกษาทางจิต และเข้าไปภายในอย่างลึกล้ำ เราจะค้นพบแรงขับของความหยิ่งทะนงที่ค่อยๆชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อจบสิ้นไปทีละน้อย เรียกว่า การชำระสะสางของกรรม ที่มาขวางทางระหว่างเราและความสมบูรณ์พร้อม ระหว่างเราและสำนึกรู้ที่สูงส่ง
(คลิกอ่านต่อ)

19 ก.ย.
เยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบและเยียวยาตนเองด้วยการสะท้อนความคิด
Heal the world through silence, Heal the self through reflection โดย Dr.Nirmala

รายการประจำทุกวันเสาร์ดีดี้ตั้งใจตอบคำถามของทุกประเทศ จากหัวข้อที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภานการณ์ แต่รายการวันนี้ เกิดเหตุขัดข้องจากระบบกลางของมธุบัน ไม่สามารถถ่ายทอดได้ราบรื่นจนจบ ดีดี้จึงตอบคำถามจากประเทศไทยได้เพียง 5 ข้อ(จาก 12 ข้อหลักที่ทุกประเทศต้องรับผิดชอบพร้อมหัวข้อที่นำเสมอ)

ขอบคุณสำหรับสมาชิก online ทุกท่าน ที่ตั้งใจรับฟังจนจบด้วยการใช้เวลาทบทวนมูร์ลีแทน พี่หล้าได้สรุปสาระที่ดีดี้พูดมาตอนต้น พร้อมทั้งกล่าวถึงที่มาของหัวข้อที่ประเทศไทยรับผิดชอบ รวมทั้งขั้นตอนที่ทุกศูนย์จะเข้ามามีส่วนร่วมตามจังหวะเวลา แม้มีเสียงตอบรับจากผู้จัดรายการ(จากมาเลเซีย) ที่ชื่นชมคำถามทั้งหมดก่อนจัดรายการ รวมทั้งความตั้งใจของดีดี้ที่จะตอบคำถาม (แม้จะยาว... แต่จะพยายาม ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร) ทุกอย่างเป็นตามที่ดีดี้เห็นสมควรก่อนล่วงหน้า 1 อาทิตย์

สุดท้าย ดีดี้ได้ขอโทษมา และเดินหน้าต่อไป... ทุกวันเสาร์ ในหัวข้อใหม่ของประเทศอื่นๆ

I am sorry that on the Saturday 19th program, the questions that you had asked could not be answered due to internet problem.

Everything happens for a reason. That reason causes change. Sometimes it’s hard.
But in the end it’s all for the best
คำคมที่ Didi ใช้ลงท้ายจดหมายทุกครั้ง เหมาะกับสถานการณ์มาก
"ทุกสิ่งเกิดขึ้นนั้นมีเหตุผล เหตุผลนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บางครั้งยาก...
แต่ท้ายที่สุดแล้ว เป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด

ขอให้พี่น้องทุกท่านใช้เวลาตอบคำถามเหล่านี้ด้วยตนเอง ขณะที่ สื่อสารกับบาบาในความเงียบสงบ หากต้องการคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กรุณาติดตามเนื้อหาสาระของ หัวข้อดังกล่าวจากจดหมายข่าวเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนะคะ ส่วนพี่หล้าเองยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามของทุกท่าน หรืออาจขอยืนยันจากดีดี้เพิ่มเติมนะคะ

จดหมาย Sr.La ถึง Didi Dr.Nirmala
Dear Didiji,
Greetings of love. Attached is all the questions from Thailand. Didi can choose whichever to answer according to your time constraint.

Original 12 Questions from Sr.La Thailand.
 1. Each of us came into the spiritual path at our own time till we get into the roop of four subjects regularly. Ideally, we have to do everything in remembrance. According to the present time, do we have to do service through the mind more than doing service through actions? Should we focus on self-service, leaving behind the unfinished business with the family etc.?
 2. Brahmins have to keep balance of 4 subjects to cope with all situations with contentment. But Dharna is needed for having good yoga to remove all weaknesses. Also dharna is reflected through relationships + activities, do you see any missing dharna that we have to imbibe?
 3. Each country has its own speciality. Didi is taking care of all of us in this Asia-Pacific region. What is your speciality to help enhancing our energy, strength and power to move forward together with you?
(คลิกอ่านต่อ)

เป็นขั้นตอนแรกภายใน 2 วัน Sr.La ได้ส่งหัวข้อ และคำถาม 12 ข้อ ไปให้ดีดี้พิจารณา แล้วรอคำตอบ ก่อนส่งไปให้ทุกศูนย์เสริมคำถามเพื่อให้ดีดี้พิจารณาเพิ่มแล้วตัดสินใจตอบเพียง 12 คำถามในเวลา 1 ช.ม. ของรายกาาร

12 คำถามจากพี่หล้าสำหรับ Didi
 1. เราแต่ละคนอยู่ในหนทางของจิตวิญญาณตามเวลาของตนเอง จนกระทั่งเราเข้ามาสู่ชีวิตที่ต้องปฏิบัติตาม 4 วิชา เป็นประจำ ตามหลักการที่ถูกต้องเราต้องทำทุกสิ่งในการจดจำระลึกถึง ตามเวลาปัจจุบันเราต้องทำงานรับใช้ด้วยจิตใจมากยิ่งกว่าการทำงานรับใช้ด้วยการกระทำ เราควรจดจ่ออยู่ในงานรับใช้ตนเองและทิ้งทุกสิ่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นไว้กับครอบครัวหรือสิ่งต่างๆหรือไม่
 2. บราห์มินต้องรักษาสมดุลของ 4 วิชาเพื่อจัดการกับทุกสถานการณ์ด้วยความพอใจ แต่คุณธรรมก็จำเป็นสำหรับการมีโยคะที่ดี เพื่อขจัดความอ่อนแอทั้งหมด พร้อมกันนั้นคุณธรรมก็สะท้อนให้เห็นจากความสัมพันธ์และกิจกรรม Didi เห็นว่ามีคุณธรรมใดที่ขาดไป ที่เราจำเป็นต้องสร้างสมขึ้นมา ?
 3. แต่ละประเทศมีคุณสมบัติพิเศษของตน Didi กำลังดูแลเอาใจใส่เราทั้งหมด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อะไรคือคุณสมบัติพิเศษของ Didi ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เรามีพลังงาน พละกำลัง และพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
 4. ด้วยการอยู่ในเรือลำเดียวกัน อะไรคือสันสการ์ที่อ่อนแอที่เรามีเหมือนกันที่เราควรจะจัดการเพื่อจะได้ข้ามฟากไปด้วยกันอย่างปลอดภัย
 5. เราอยู่ในกระบวนการเดียวกันในการขจัดความเจ็บปวดและอคติ Didi มีข้อคิดอะไรพิเศษที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Didi หรือไม่ แม้กระทั่งด้วยศรัทธาในชัยชนะเราก็ยังขึ้นลง จำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องตกหรือล้มเพื่อลุกขึ้นมามั่นคงในศรัทธา ?
 6. ในแง่ของพลังเยียวยา บ้างก็เชื่อในพลังแห่งการเยียวยาของพระเจ้า บ้างก็เชื่อว่าพระเจ้าและเวลาคือผู้เยียวยาที่ยิ่งใหญ่ บ้างก็เชื่อในความเจ็บปวดที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น อะไรคือความคิดของ Didi
(คลิกอ่านต่อ)

26 ก.ย.
เล่นเกม(ชีวิต)ให้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อปัจจุบันและอนาคต
(Upping Your Game For Now and the Future) โดย Br.Yogesh

ในรายการ International Brother Retreat

เราจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจชีวิตตนเอง เพื่อที่จะยกระดับเกมชีวิต เพราะเราแต่ละคนนั้นมี DNA ทางจิตวิญญาณที่ต่างกัน สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจ ผลักดัน ก็ส่งผลกับเราแต่ละคนแตกต่างกัน

เพื่อที่จะยกระดับเกมของตนเอง ขอให้เราเริ่มต้นจากการสะท้อนความคิดให้นิยามคำว่า “ความเพียรพยายาม” และ “ความเพียรพยายามที่จริงจัง” คืออะไร สองคำนี้ต่างกัน เมื่อพูดถึงคำว่า “ความเพียรพยายาม” เราคิดว่าเราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร อะไรเป็นอุปสรรค เราจะใช้เครื่องมืออะไรไปสู่สิ่งนั้น ในชีวิตบราห์มินเราใช้ญาณและโยคะเพื่อทำให้เรากลายเป็นเทวดานางฟ้า เป็นเทพ สิ่งนี้จะช่วยยกระดับเรา แต่เมื่อเราพูดถึงความเร็ว เราได้ยินสิ่งที่ซีเนียร์มากมายบอกว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายของบทสุดท้ายแล้ว (บทที่ 18 ของกีตะ) และแม้กระทั่งบัพดาดาก็ไม่ได้มาพบปะในรูปที่มีตัวตนแล้ว สภาพของโลกก็กำลังจะยุคชะงัก ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้ว บาบาบอกเราเสมอว่าอย่าปล่อยให้เวลาเป็นครู ขอให้มีความเพียรพยายามทางจิตที่จริงจัง เมื่อบาบาพูดถึง “ความเพียรพยายามที่จริงจัง” หมายถึงความเร็วในการเพียรพยายาม

จากภาพจะช่วยให้เห็นถึงความสามารถที่เราจะยกระดับความเพียรพยายามของเราได้
Result(Inner Strength) = Effort

Waste

ผล (พละกำลังภายใน) = ความเพียรพยายาม หาร ความไร้ประโยชน์ ถ้าเรามีความเพียรพยายามมากกว่าสิ่งไร้ประโยชน์ ผลลัพธ์ก็จะดีขึ้น มีการก้าวกระโดด ดังนั้นวิธีการ คือ (คลิกอ่านต่อ)

26 ก.ย.
ความท้าทายที่ไม่มีงานรับใช้และมิตรบราห์มินในช่วงเวลาที่โควิด-19 ระบาด โดย Dr.Nirmala
แม้เวลานี้จะเป็นยุคบรรจบพบกันของบราห์มิน แต่โลกรอบตัวยังคงเป็นยุคเหล็ก และแม้เราจะเป็นของบัพดาดา แต่เราก็เผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านจากผู้คนรอบตัวและครอบครัว ปัญหามลพิษ คอรัปชั่น ความกดดันจากงาน ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ ดังนั้นเราต้องเข้มแข็งอย่างมากในความรู้และโยคะ เราต้องมีพลังในการเผชิญ

บาบาให้สมญากับเรา 1.) ลูกคือภาพลักษณ์ของการค้ำจุน เราจะต้องไม่รับการค้ำจุนจากมนุษย์ หรือด้วยการสนทนากับพวกเขา(ไม่มีมนุษย์เป็นที่ปรึกษา รับฟัง ฝากหัวใจ) แต่ให้มีความสัมพันธ์และสนทนากับบัพดาดาเท่านั้น 2.) ภาพลักษณ์ของผู้ประทานการหลุดพ้น 3.) ภาพลักษณ์ของผู้ให้การหลุดพ้นในชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นทำตาม

ในช่วงเวลาของโควิด-19 บราห์มินไม่ได้ไปศูนย์ ไม่ได้พบปะครอบครัวบราห์มิน หรือแม้แต่ทำงานรับใช้ เราจะหล่อเลี้ยงตัวเองอย่างไร? เผชิญกับปัญหาอย่างไร?

ดีดี้แนะนำให้เรามีตารางเวลาของบราห์มินที่ถูกต้องเหมาะสม หล่อเลี้ยงตนเองด้วยเมอร์ลี ไตร่ตรองความรู้ นำไปปฏิบัติ มีการสนทนากับบัพดาดา และอยู่ความเป็นมิตรของท่านเสมอ หากมีเวลาสามารถนำอะแวคเมอร์ลีเก่ามาอ่านทบทวนได้ และควรเก็บสต็อคเมอร์ลีไว้ ฝึกฝนทำให้สภาพของเรามีพลัง เข้มแข็ง ปราศจากความกลัว ในแง่ของความสัมพันธ์กับบราห์มิน เราสามารถติดต่อพูดคุยกันได้แต่ขอให้เป็นการแบ่งปันความรู้เท่านั้น ส่วนของงานรับใช้ เราก็เฝ้าแต่ให้สาส์นต่อไป ในช่วงโควิดนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้นำสาส์นถึงผู้คนจำนวนมากผ่านระบบออนไลน์ และในเวลาสุดท้ายเราจะกลายเป็นผู้ประทานนิมิต ที่ให้หยาดหยดหนึ่งของความสงบ ความสุขแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธา

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.