Spirituality & Crisis
จิตวิญญาณกับภาวะวิกฤต
ตุลาคม 2563
Spirit of Serving
วิญญาณในการรับใช้ช่วยเหลือ

ด้วยวิญญาณของการเรียนรู้ ขอใช้คำสอนของบาบา(มูร์ลี)ในวันที่ 12 ต.ค.63 เสริม “วิญญาณในการรับใช้ช่วยเหลือ” ในเดือนตุลาคม … ลูกกลายเป็นผู้ช่วยของท่านในเวลานี้จนกระทั่งลูกไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือใดๆ ถึงครึ่งของวงจรละครโลก (2500 ปีใน 5000 ปีของแต่ละวงจร) เริ่มต้นฉากแรกที่เต็มไปด้วยปัญญา และจบลงฉากสุดท้ายที่เต็มไปด้วยปัญหาทุกรูปแบบ จากการมองเห็นมนุษย์ทั้งสองประเภท
 1. ผู้เป็นทาสของมายา (Slaves of Maya)
 2. ผู้รับใช้ของบาบา (Servants of Baba/God)
พระเจ้าหรือสิ่งสูงสุด ได้สร้างบราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกขึ้นมา เพื่อให้มวลมนุษย์ได้ศึกษาและฝึกฝน 4 วิชาของ ‘ราชาโยคะ’ อย่างมีสมดุลของความรู้ โยคะ คุณธรรม และงานรับใช้

4 เดือนที่ผ่านมา เราจบลงที่เดือนตุลาคมสำหรับวิชาสุดท้าย คือการทำงานรับใช้ เพื่อพัฒนาอุปนิสัย(สันสการ์)ของการสะสมสมบัติที่มีค่าและกลายเป็นผู้ประทานหรือผู้ให้ได้โดยธรรมชาติ เป็นโอกาสที่จะกำหนดบทบาท สถานภาพของตนตลอดทั้งวงจรด้วยการทำงานรับใช้ตามที่พระเจ้ากำหนด (ศรีมัท) จนกระทั่งเราสามารถทำลายอุปสรรคของตนเอง และผู้อื่นได้ด้วยการมีความรักที่แท้จริงต่อพ่อและกลายเป็นผู้ช่วยของท่าน เป็นการฟันผ่าเพื่อเอาชนะมายา ขณะที่เพียรพยายามลืมทุกสิ่งที่เห็นด้วยตารวมทั้งร่างกายของตน เมื่อเปิดตาที่ 3 ขึ้นมา เราสามารถเข้าใจผู้อื่นและสถานการณ์อย่างละเอียด จากการจดจำระลึกถึงบาบา... พ่อผู้เดียวที่เราต่างร่ำเรียกหาท่านมาในฐานะผู้ชำระล้างบาปผู้ทำให้เราบริสุทธิ์

การช่วยพระเจ้า(Helping God)
วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยพระเจ้าคือการทำให้ตนเองแน่ใจว่าได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้ามากที่สุดแล้ว ท่านไม่ได้มาช่วยด้วยการให้เราร้องขอให้ท่านช่วยบุคคลใดโดยเฉพาะ พระเจ้ารู้ว่าใครต้องการการช่วยเหลือแบบใด ท่านจะให้โดยไม่ต้องร้องขอ เราช่วยได้ดีที่สุดด้วยการรับความรักจากพระเจ้ามาแบ่งปันกับผู้อื่นเพื่อจบสิ้นการพร่ำบ่นของเราเอง เมื่อรับมาแล้วให้ต่อ สมบัติที่มีค่านั้นก็เพิ่มพูนขึ้นมา

การมองเห็นความอ่อนแอของใครโดยคิดว่าเราเหนือกว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะจิตใจจะเฝ้าแต่จับจ้องมองจุดนั้น ซึ่งทำให้ตนเองเหน็ดเหนื่อย ไม่สามารถให้คุณประโยชน์ต่อผู้ใดได้เลย ความรักทางจิตช่วยทำให้จิตใจของเราทำงานอย่างถูกต้อง เราจึงต้องช่วยผู้อื่นให้เห็นเพียงสัจจะเท่านั้น ความปรารถนาดีและความรักฉันท์พี่น้องคือขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่ทางแก้ไขปัญหาเสมอ

ส่วนดาดี้ แจงกี อดีตผู้นำบราห์มา กุมารี ได้ละร่างไปเมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมาในวัย 104 ปี ท่านคือตัวอย่างของผู้นำทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการนำดวงวิญญาณมนุษย์เข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้า ไม่ใช่กับมนุษย์ผู้มีขีดจำกัดใดหรือกับตนเอง นี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้นำที่จะทำให้ทุกคนยิ่งใหญ่ในการกลับคืนสู่แหล่ง ดาดี้ แจงกี มีแรงผลักดันในการแบ่งปันความกระตือรือร้นและพลังงานมหาศาล จากการที่ท่านได้เห็นตัวอย่างชีวิตของบราห์มา บาบา ผู้ก่อตั้งสถาบันบราห์มา กุมารี (ในปี 1936) ท่านได้อุทิศตนอย่างสมบูรณ์และเชื่อฟังพระเจ้า ด้วยความถ่อมตน ความใจกว้างในดวงวิญญาณ ความบริสุทธิ์ของหัวใจซึ่งกลายเป็นการชี้นำทางหลักให้แก่ดาดี้และนักเรียนของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกจนกระทั่งทุกวันนี้

อุปสรรค

อุปสรรคในหนทาง
อุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จงอย่าขุ่นมัวไม่พอใจ
ส่วนรูปแบบใดของความวิตกกังวลต่างๆ จะลดพละกำลังของเราลง
อย่าได้เห็นอุปสรรคว่าเป็นเรื่องยากลำบาก
อย่าได้ถาม 'ทำไมจึงเกิดขึ้น?'
อย่าได้รู้สึกว่าอยู่โดยลำพัง
จดจำ... พระเจ้านั้นอยู่กับเราเสมอ
พระเจ้ากำลังให้การช่วยเหลือ
เพียงแต่หาเวลาที่เข้าสู่ความเงียบสงบ (Silence)
ความเงียบสงบ สยบความสับสน และฟื้นฟูพลังขึ้นมาจากภายใน
อุปสรรคมากมายเกิดมาจากความผิดพลาดของตนเอง
อย่าทำให้อุปสรรคของตนเอง เป็นอุปสรรคของใคร

อุปสรรคภายใน
อุปสรรคหลักในความก้าวหน้าทางจิต คือ ธรรมชาติที่เป็นลบของตนเองที่มาจากรากเหง้าของจิตสำนึกที่มีขีดจำกัด ซึ่งขัดขวางเราไม่ให้ได้รับพลังจากพระเจ้า

เราจำเป็นที่จะต้องขจัดรากเหง้านั้นออกไปอย่างสิ้นเชิง

พลังจากพระเจ้านั้นได้มาจากสำนึกรู้และศรัทธาว่าพระเจ้าเป็นของเรา... แต่ธรรมชาติที่ไม่ดีของเราเองกลับทำลายแม้กระทั่งศรัทธานี้ได้

ดังนั้นการตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาจึงจะช่วยเปลี่ยนแปลงปัญหาได้

เราไม่ควรต้องทนต่อการคิดอย่างมีขีดจำกัดอีกต่อไป เราควรทำความสะอาดภายในอย่างล้ำลึก นั่นหมายถึง เราจำเป็นต้องซื่อสัตย์กับตนเองอย่างมากเกี่ยวกับอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ เพราะการหลอกลวงตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย

การคิดอย่างมีขีดจำกัดจะเปลี่ยนแปรไป เมื่อเราใช้เวลาอยู่กับสำนึกรู้ในธรรมชาติของความสงบที่แท้จริงของตนเอง และให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกัน

มายา
เราสามารถเข้าใจว่ามายาคือใครจาก พรพิเศษจากมูร์ลี ของเดือนตุลาคม... 'ขอให้ลูกเอาชนะมายาและชนะโลก ด้วยการทำให้ศัตรูของลูก(กิเลสทั้ง 5) หันมาให้ความร่วมมือ'... ผู้มีชัยชนะแน่นอนเปลี่ยนรูปของศัตรูของเขา ให้อยู่ในรูปที่ให้ความร่วมมือ และพร้อมจะก้มลงเพื่อให้คุณประโยชน์เสมอ
 • เปลี่ยนตัณหาราคะ(Lust) ให้เป็นความปรารถนาดี(Good wishes)
 • เปลี่ยนความโกรธ(Anger) ให้เป็นความซาบซื้งทางจิต (Spiritual Intoxication)
 • เปลี่ยนความละโมบ(Greed) ให้เป็นการอยู่เหนือสิ่งล่อลวง (Beyond Temptation)
 • เปลี่ยนความผูกพันยึดมั่น(Attachment) ให้เป็นความรัก (Love)
 • เปลี่ยนความหยิ่งยะโสในร่างกาย (Arrogance of the body) ให้เป็นความเคารพตนเอง (Self-Respect)
พละกำลัง (Strength)
พละกำลังทางจิตวิญญาณนั้นจำเป็น ถ้าเราต้องการจะเติบโตทางจิตวิญญาณและช่วยเหลือผู้อื่นให้เติบโตด้วยเช่นกัน เป็นรูปแบบภายในของพละกำลังซึ่งสร้างลักษณะนิสัยและทำให้เรามีการจัดระเบียบวินัยของจิตใจให้มีความสงบและมีความสุข

จิตใจที่เข้มแข็งไม่มีวันถูกกระทบ การพัฒนาพละกำลังนี้ เราจำเป็นจะต้องปลูกฝังความซื่อสัตย์และความรักที่ลึกล้ำรวมทั้งความเคารพนับถือต่อพระเจ้า สิ่งนี้ช่วยให้เราปกป้องตนเองจากการตกภายใต้อิทธิพลในทางที่ไม่ดีของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางอารมณ์

พรจากผู้อื่นก็เป็นอีกแรงหนึ่งของพละกำลังในตนเอง เราได้รับพรมาจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเรา วิธีที่ดีมากในการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นคือการแบ่งปันพละกำลังภายใน ผู้ที่มีคุณธรรมของพระเจ้าในรูปลักษณะและกิจกรรมของเขาคือผู้ที่สามารถให้พละกำลังแก่ผู้อื่น การให้การชี้นำทางและปัญญาเช่นนี้หมายถึงการให้ของขวัญชีวิต

เดือนกันยายนที่ผ่านมาเราเยียวยาความรู้สึกในหัวใจด้วยการใช้พลังงานสร้างสรรค์ (Creative Energy) และพลังงานสร้างเสริม (Constructive Energy) เพื่อเพิ่มพูนพละกำลัง (Strength) ให้แก่ชีวิต ในการทำงานรับใช้ช่วยเหลือตนเองและโลก เป็นการเปลี่ยนพลังงาน(Energy) ให้เป็นพลัง (Power) ตามพละกำลัง(Strength) หรือความสามารถของแต่ละคน
พลังงาน (Energy)
คือความสามารถที่จะทำงานใดก็ตามให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้ เพราะเป็นพลังงานบวกที่สร้างและหล่อเลี้ยงจากแรงจูงใจ (Motive) และพลังใจ (Will) ที่บริสุทธิ์ ไม่มีการสูญเปล่าจากความคิด คำพูด และการกระทำที่ไม่จำเป็น...การประหยัดทางจิตวิญญาณคือความใจกว้างที่แท้จริง จากการสะสมคุณสมบัติที่บริสุทธิ์ และกระจายพลังงานออกไปสู่ดวงวิญญาณ ธรรมชาติ และเวลา

พละกำลัง (Strength)
คือความสามารถในการพัฒนาพรสวรรค์ (Talent) คุณธรรม (Virtue) และคุณค่า (Value) และเมื่อนำมาใช้ในชีวิตจริง สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นพละกำลังของเราเอง

พลัง (Shakti)

คือพลังที่ได้รับโดยตรงจากพระเจ้า ซึ่งไม่มีอะไรหรือใครอยู่ระหว่างกลาง ผู้มีพลังนี้รู้จักกันในนาม “ชีพชัคตี” (ShivShakti) มีความเป็นแม่ของชาวโลก เพราะไม่ยึดติดในสิ่งที่มีขีดจำกัด จึงทำให้มีบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ สง่างามในความดี มีความกรุณาปราณี เป็นที่ภาคภูมิใจของพระเจ้า

ดังนั้น ด้วยพลังของพระเจ้า ชัคตีจะปรากฏบนเวทีโลกในเวลาวิกฤตที่ทำให้ทุกชีวิตจดจำพระเจ้าพร้อมทั้งปาฏิหาริย์ในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้...ให้เป็นไปได้

ผู้รับใช้ (The Servers)
คือผู้ที่ยื่นคำท้าในการให้ประโยชน์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นการเข้าสู่สนามรบกับศัตรูภายในเพื่อละทิ้งทุกสิ่งที่ไม่ดี อันเป็นเหตุของความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นการอุทิศตนให้แก่มวลชนและโลกในนามของพระเจ้าจึงขึ้นอยู่กับพลังทางจิตวิญญาณ ในการสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ตามมาตรฐานทางจิตวิญญาณที่พระเจ้าพร่ำสอนอยู่ทุกวันเป็นประจำ ให้ลูกๆ ทำหน้าที่รับใช้ตนเองและโลกในเวลาเดียวกัน (คลิกอ่านต่อ)

บทเรียนพิเศษในห้องเรียน Online

หลังจากที่พี่หล้าพูดถึง "ความสัมพันธ์ที่เป็นนิรันดร์" คือหัวใจของงานรับใช้ แล้วได้ขอให้พี่น้องในครอบครัวทางจิตเปิดหัวใจให้ทุกท่านรับทราบวิธีการหล่อเลี้ยงของพระเจ้าเพื่อมวลมนุษย์ผ่านเราทั้งหลายที่ได้กลายเป็นเครื่องมือ (คลิกฟังเสียง)

การทำให้ผู้อื่นสมปรารถนา (Sr.Shanti)
จริงๆฉันเป็นคนรักที่จะให้ (ชอบที่จะรับใช้) อะไรก็ตามที่บาบาต้องการ ในมูร์ลีบาบาบอกเราว่าการทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน ดังนั้นเราต้องเริ่มจากการรับใช้ตัวเราเอง แล้วจึงจะรับใช้ผู้อื่นได้ ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเราจะรับใช้ตนเองอย่างไร จริงๆฉันมีความปรารถนาที่จะเป็นตัวเอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นผ่านพฤติกรรม วิธีคิดของฉัน ที่จะให้ผู้อื่นได้รับแรงบันดาลใจและอยากจะทำตาม แน่นอนว่าอะไรก็ตามที่ฉันทำ ขอให้บาบามีความสุข ถ้าบาบายิ้มให้ฉัน แล้วนั่นก็จะกลายเป็นงานรับใช้สำหรับผู้อื่นด้วย บาบาอยากให้เราเป็นเหมือนท่าน เราก็ต้องอยากให้ผู้อื่นเป็นเหมือนเราเช่นกัน ถ้าฉันอยากเป็นราชา ฉันก็ต้องทำให้ผู้อื่นเชื่อมโยงกับบาบาเพื่อเป็นราชาเหมือนกัน ฉันเองก็อยากเป็นนางฟ้าที่บินได้ ไม่ไปติดอยู่กับที่ไหน พร้อมเสมอที่จะรับใช้ (คลิกอ่านต่อ)

ความรัก (Sr.Prajwa)
เธอรู้ไหมว่าพระเจ้าเห็นเธออย่างไร ในเวลาปัจจุบันนี้ผู้คนในโลกอยู่ในความทุกข์อย่างมาก มีความกลัวและความวิตกกังวลในทุกหนแห่ง ในเวลาเช่นนี้เราแต่ละคนควรทำอะไร เธอต้องการที่จะเป็นเหยื่อที่กำลังทรมานในความทุกข์ หรือ เป็นผู้กู้ชีวิตพร้อมกับเป็นผู้ปลดปล่อยที่จะขจัดความทุกข์ให้ทุกคน พวกเราต้องการเป็นผู้กู้ชีวิตใช่ไหม

เพื่อที่จะเป็นผู้กู้ชีวิต พวกเราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นตนเองในทางเดียวกับที่พระเจ้า พ่อสูงสุด เห็นเรา เธอจะเป็นผู้กู้ชีวิตอย่างไร ถ้าเธอไม่ตระหนักถึงรูปดั้งเดิมที่มีพลังของเธอ...ยกตัวอย่างเช่น ถ้านักแสดงเอกไม่ตระหนักรู้จักตัวของเขาเอง เขาจะเล่นบทบาทของการเป็นนักแสดงเอกได้อย่างไร (คลิกอ่านต่อ)
(คลิกอ่านภาษาอังกฤษ)

นางฟ้า เทวดาเป็นเครื่องมือของพระเจ้า (คลิกฟังเสียง)
เปรียบเช่นขลุ่ยที่เป็นเครื่องมือของนักดนตรี และมีดผ่าตัดที่เป็นเครื่องมือของศัลยแพทย์
สำนึกนี้ทำให้เราอยู่อย่างปราศจากความหลงทะนงตน และร่วมมือกับแผนงานของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมื่อเราว่างเปล่า... เราพูด "ฉันทำ ฉันได้ทำแล้ว ฉันจะทำ"
เมื่อฉันเชื่อมโยงกับพระเจ้า... ฉันรู้สึกว่าทุกสิ่งเสร็จสิ้นแล้ว
ฉันเพียงแต่อยู่ ณ ที่นี่
ฉันเป็นหลอดแสงของพระเจ้า
ฉันเป็นเครื่องมือของความรักของพระเจ้า
ฉันเป็นผู้นำสาส์นของความสงบของท่าน
นางฟ้า-เทวดา ทำอย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติ
ขณะที่กำลังรับใช้ช่วยเหลือ เขามีความรู้สึกอยู่เสมอว่า "ทุกสิ่งเสร็จสิ้นแล้ว"
(คลิกอ่านต่อ)

หัวใจของงานรับใช้ (Heart of Service)
ความเข้มแข็งจากภายใน (พี่ภา)
เป็นความเชื่อมั่นในตนเองที่มาจากการควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง และการมีความสัมพันธ์กับบัพดาดาเช่น พ่อ-ลูก ทำให้สามารถอยู่อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และมีประสบการณ์ว่า ปัญหาความยากลำบากเปลี่ยนแปลงไปเป็นโอกาสที่เปิดตัวให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตในงานรับใช้

ครอบครัวเดียวกัน (พี่หญิง)
จากพรในมูร์ลี
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงที่จบสิ้นความแตกต่างทั้งหมด และนำมาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน
คุณสมบัติพิเศษของชีวิตบราห์มินคือการทำให้ผู้คนมากมายกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของลูกที่ศาสนาเดียวและอาณาจักรเดียวจะได้รับการสถาปนาขึ้นในโลก ดังนั้นให้ความใส่ใจเป็นพิเศษที่จะจบสิ้นความแตกต่างและนำมาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วเมื่อนั้นลูกจะถูกเรียกว่าผู้รับใช้ที่แท้จริง ลูกไม่ใช่ผู้รับใช้สำหรับตัวลูกเอง แต่เป็นผู้รับใช้สำหรับงานรับใช้ สิ่งใดก็ตามที่ลูกอุทิศนั้นเป็นไปสำหรับงานรับใช้ เช่นเดียวกับที่สะคาร์บาบาสังเวยกระดูกของท่านเพื่องานรับใช้ ในทำนองเดียวกันให้งานรับใช้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆผ่านอวัยวะทางกายทุกส่วนของลูก
บาบามาอธิบายเพื่อทำให้เราดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นงานรับใช้ในยุคแห่งการบรรจบพบกันเป็นไปเพื่อการ… (คลิกอ่านต่อ)

การเป็นเครื่องมือ (พี่ศรี)
ทำไมเราถึงทำงานรับใช้มาอย่างต่อเนื่อง ? ด้วยความเข้าใจในสำนึกที่ถูกต้อง ที่เราเป็นเครื่องมือของบาบาในงานรับใช้โลก งานรับใช้เป็นงานของพ่อ แต่ลูกเป็นผู้ช่วยของพ่อในการสร้างโลกใหม่ เมื่อพ่อไม่มีร่างกาย พ่อต้องใช้เราเป็นเครื่องมือในการทำงานรับใช้สำหรับตนเองและผู้อื่น ถ้าเรามีสำนึกที่ถูกต้อง เราจะไม่ยึดติดว่าเป็นของเราหรือไม่คิดว่าเราเป็นคนทำ แต่บาบาใช้เราทำและให้แรงบันดาลใจทำให้งานเหล่านั้นสำเร็จ บาบาบอกเสมอว่าเราจะไม่หนักหน่วงเลยถ้ารู้สึกว่าเป็นงานของบาบา ทั้งไม่กังวลว่าจะไม่สำเร็จด้วย เพราะงานของบาบามีความสำเร็จด้วยลู่ทางหรือวิธีการที่พิเศษเสมอ แท้จริงแล้วงานรับใช้นั้นเป็นกระบวนการเพื่อสอนเราและเปลี่ยนแปลงเรา ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น ถ้าเราเข้าใจว่าเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ ทำให้เติบโต เข้มแข็ง เข้าใจสถานการณ์ ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เราก็พบว่าเบาสบาย ไม่หนักหน่วงกับสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด วางแผน หรือคาดหวังไว้ เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นไปอย่างที่เราคิดเสมอ บาบาบอกว่า ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จากมูร์ลีวันนี้ เราต้องทำกรรมที่สูงส่งในสำนึกว่า งานรับใช้สร้างชีวิตเรา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ละเลิกจากกิเลส ละทิ้งความหลงทะนงตน ทำให้เราสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง มีความเข้าใจและยอมรับผู้คนมากขึ้น การให้สาส์นของพ่อ เป็นการปลดปล่อยผู้คนจากความทุกข์ หากเราทำงานรับใช้ด้วยความสุขจากหัวใจ

ผู้นำสาส์น (ป้าแมว)
ด้วยคุณธรรมของความสดชื่นแจ่มใส ป้าพร้อมมอบบัตรคุณธรรมให้เมื่อมีโอกาสได้พบกับผู้คนหรือมีการปฏิสัมพันธ์กัน และบอกให้เขาได้รู้จักตัวตนว่าเป็นดวงวิญญาณ ต่างเป็นจุดแห่งแสงที่สุดแสนเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อนี้ เราทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณ มีพ่อแม่เดียวกันคือดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ไม่เคยใช้ชาติเกิดเป็นมนุษย์หรือในร่างที่ละเอียด ท่านคือสัจจะ มีเพียงหนึ่งเดียว ที่มาเปิดเผยความลับของจักรวาล ตั้งแต่ต้นจนจบ ในทุกวงจรละครโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ไม่มีวันจบสิ้น... ท่านเป็นครูที่มาสอนให้เราเป็นนักเรียนในการเรียนรู้ที่จะจดจำระลึกถึงท่าน ผู้ไม่มีตัวตน เพื่อรื้อฟื้นความจำและกลับมาทำกรรมที่เป็นกลางอีกครั้ง

ความรักทางจิตและเห็นความงาม (พี่ดา)
ความคาดหวังคือความต้องการบางสิ่งจากผู้คนและวัตถุธาตุธรรมชาติ ที่ทำให้พวกเขาอ่อนแอเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราต้องการได้ แต่ด้วยการละวางและเฝ้าแต่ให้ความรักความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ เรากำลังปล่อยให้พวกเขาพัฒนาเติบโตไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตัวเขาเองในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ปกติมนุษย์มักจะไปเที่ยวชมทัศนียภาพเพื่อที่จะชื่นชมความงามของธรรมชาติ แต่กลับกลายเป็นการทำร้ายธรรมชาติให้แย่ลง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด มนุษย์ถูกจำกัดบริเวณให้อยู่บ้านและละวางจากวัตถุธาตุธรรมชาติอย่างอัตโนมัติ สิ่งที่เราพบเห็นก็คือธรรมชาติกลับคืนสู่รูปดั้งเดิมที่งดงามของเขาอีกครั้ง หรือเด็กที่เราสอนให้เขาวาดสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็เฝ้าแต่บอกว่ายังไม่สวยต้องวาดแบบนั้นแบบนี้ เขายิ่งวาดก็ยิ่งไม่สวย แต่ถ้าเราสอนเขาด้วยความรักเพียงครั้งเดียวและปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองฝึกฝนเอง เขาจะสามารถวาดได้สวยงามมากกว่าที่เราคิด

ความรักทางจิตและเห็นความงาม (พี่ธร)
งานรับใช้ที่แท้จริงนั้นเกิดจากความรักทางจิตวิญญาณที่แสดงออกต่อคนอื่นเพื่อให้พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สำนึกทางจิตวิญญาณเช่นกัน ความรักหลอมรวมให้แต่ละคนมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เปรียบกับการร้อยบุปผามาลีที่มีความสวยงามในแต่ละพรรณของดอกไม้ซึ่งมีคุณค่ามาก งานรับใช้คือการมองเห็นความงดงามในความแตกต่าง เป็นการมองผู้คนด้วยความเข้าใจในความจริงจึงสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ได้ทุกสิ่ง จึงดูสวยงาม ตัวเราผู้มองความงามคือผู้ที่มีความละเอียดอ่อนเราจึงช่วยเหลือผู้คนได้

ความมุ่งมั่น (แม่ปุ้ม)
ความมุ่งมั่นด้วยการยืนหยัดอย่างยืดหยุ่น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสิ่งที่ทำ ต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบตนเองสม่ำเสมอ เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หาทางแก้ไข ซึ่งควรทำงานให้เป็นไปในหลักการเดียวกัน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องทำงานร่วมกัน ประสานงานกัน เพราะเมื่อได้รับโอกาสให้ได้ใช้ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ ควรตระหนักรู้เสมอว่าเราต่างก็เป็นเพียงเครื่องมือ หากมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ก็ได้รับโอกาสให้นำคุณธรรมที่ได้สั่งสมไว้มาใช้จริงในทางปฏิบัติในการหาทางออกของปัญหา และด้วยสำนึกรู้ของความคิดที่บริสุทธิ์ เราจะสามารถตอบรับกับทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณ์และกับทุกคน ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ ที่ไม่ได้หวังประโยชน์ส่วนตนและด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จ เราก็จะมีความอดกลั้น (คลิกอ่านต่อ)

การเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน (แม่ปุ๋ย)
"ไม่ใช่แค่ฉัน แต่ต้องมีเธอด้วย" บาบาบอกเราว่าเป้าหมายที่แท้จริงของงานรับใช้คือการให้ทำตนเองกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ (ทำให้ตนเองเป็นคนดีขึ้นและทำให้ผู้อื่นเป็นคนดีขึ้นด้วย) จึงจะเป็นประโยชน์สูงสุด เพราะยิ่งเราบริสุทธิ์มากเท่าไร ขีดจำกัดของเราก็น้อยลงตามนั้น สติปัญญาก็ยิ่งกว้างไกล ลงลึก หัวใจก็ยิ่งกว้างใหญ่ การกระทำของเรายิ่งเป็นประโยชน์ได้กว้างขวางมากตามนั้น

พวกเราต้องเข้าไปสู่แก่นกลางความดีของตนเอง และนำความดีนั้นออกมาใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุข สังคมเช่นนี้เป็นผลบุญที่เราทำร่วมกัน (คลิกอ่านต่อ)

รักบาบา ยกมอบบ้านเปรม (พี่แดง)
จากการที่ฉันได้เข้ามาเป็นลูกบาบา ได้รับการอบรมสั่งสอนให้ศึกษาเล่าเรียน ฟังเมอร์ลีนำความรู้มาคิดไตร่ตรองเพื่อให้ได้ความจริง ความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเตือนตนเองให้มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำระลึกถึงบาบาให้มากขึ้น ทั้งนี้หากการจดจำบาบามีพลังมากเท่าใด ฉันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงกิเลสให้เป็นคุณธรรมได้มากเท่านั้น หัวใจของฉันมีความรักต่อบาบามากเท่าใด ฉันก็จะสามารถรักตนเองและผู้อื่นมากเท่านั้น และนี่คือหัวใจของงานรับใช้ของฉัน (คลิกอ่านต่อ)
ขอบคุณสำหรับของขวัญจากบ้านเปรม ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี เชียงใหม่ ที่ให้ความสำคัญแก่การใช้ 7 สีด้วยการคัดเลือกจานเซรามิค 7 สี จากเปรมประชา Collection ส่งมาวันเปิดบ้านใหม่ Om Sweet Home ในเดือนพฤศจิกายน

ความจริงจังกระตือรือร้น (เวชชยันต์)
หัวใจของการทำงานรับใช้คือความจริงจังกระตือรือร้น สถานภาพของเราในยุคทองขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเราที่ทำ ณ เวลานี้ เป้าหมายของเรานั้นสูงส่งนั่นคือการเป็นผู้ปกครองมิใช่ปวงประชาหรือคนใช้ ชีพบาบาได้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเก่าให้เป็นโลกใหม่ เราเป็นผู้ช่วยของท่าน เราคือผู้รับใช้ นั่นคือเราเป็นเครื่องมือ ด้วยการอุทิศร่างกาย จิตใจ และสมบัติเพื่องานนี้ แล้วจะได้รับผลรางวัลหลายล้านเท่า สิ่งที่เราได้ทำลงไปจะไม่สูญเปล่า อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์มิได้ง่ายเหมือนไปบ้านป้า (คลิกอ่านต่อ)

ความสุข (เหมียว)
เมื่อคิดว่าฉันเป็นผู้ช่วยของพระเจ้าที่ได้รับมอบหมายของการทำงานเพื่อให้คุณประโยชน์ที่มีผลต่อโลก ฉันจะทำงานด้วยความรู้สึกเป็นสุขที่ได้รับโชคในงานรับใช้นี้และเป็นโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถที่หลากหลาย เมื่อใดที่ฉันมีความสุขในการทำงานฉันสังเกตได้ว่าผู้ที่ร่วมงานด้วยก็ได้รับแรงบันดาลใจที่เขานั้นจะทำด้วยความสุขเช่นกัน จึงเกิดความร่วมมือและเรียนรู้ไปด้วยกันบรรลุผลสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

ความซาบซึ้ง (พี่อุดม)
เพียบพร้อมในการเป็นเครื่องมือด้วยความซาบซึ้งในสามวิชาแรกเพื่อที่จะนำสาส์นอย่างถ่อมตนและพึงพอใจในวิชาที่สี่คือหัวใจของงานรับใช้ โบยบินด้วยสองปีกของความรู้และความรัก สายตาแห่งพรของความปราถนาดี นิมิตของโลกใหม่ เท้าก้าวย่างตามพ่อบราห์มา ร่างกาย ชีวิต เวลา และสมบัติที่เหลืออุทิศให้แก่งานรับใช้ราวกับแมลงเม่าสังเวยตนแก่แสงไฟยามค่ำคืน

ตระหนักว่าเป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลง (พี่นิ)
หัวใจของงานรับใช้ที่มีคุณค่า คือ การตระหนักเวลานี้คือเวลาของการเปลี่ยนแปลงตนเองที่มีผลต่อผู้อื่นด้วย และสิ่งสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างทางโลกและทางจิต งานรับใช้ต้องทำให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน จากนิสัยเดิมๆที่เคยคิด-พูด-ทำ เปลี่ยนกิเลสทั้งห้า(ศัตรู) ให้กลายเป็นความร่วมมือ ได้แก่ ตัณหาราคะให้เป็นความปรารถนาดี, ความโกรธให้เป็นความซาบซึ้งทางจิต, ความโลภให้อยู่เหนือการล่อลวง, ความผูกพันยึดมั่นให้เป็นความรัก, ความหยิ่งยโสให้เป็นความเคารพตนเองและผู้อื่น เราต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย หรือยึดติดกับของฉัน ซึ่งเป็นความผูกพันยึดมั่นทำให้ตนเองและผู้อื่นเป็นทุกข์ (คลิกอ่านต่อ)

การรู้คิดและความกล้าหาญ (น้องต่าย)
การรู้คิดนั้นเกิดจากปัญหาที่สร้างปัญญา เพราะทุกชีวิตต้องพบปัญหาเพื่อเรียนรู้ให้เกิดการเข้าใจและตอบรับต่อทุกสิ่งรอบด้านอย่างทันท่วงที ไวพอที่จะเข้าใจปัญหาและความรู้สึกภายในของผู้ที่มาอยู่เบื้องหน้า โดยที่เราไม่ติดอยู่ในสิ่งที่เขาเป็นและสามารถให้การช่วยเหลือเขาได้ถูกต้อง

ความกล้าหาญ คือแรงบันดาลใจที่ได้มาจากคติพจน์ในมูร์ลี (02/10/2020) ที่กล่าวว่า “ลมหายใจของบราห์มินคือความกล้าหาญซึ่งแม้งานที่ยากที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย” ในชีวิตบราห์มินมีอะไรต่างๆ เข้ามา เริ่มจากการเรียนรู้สัจจะเป็นประจำทุกเช้า ตามมาคือข้อสอบให้เกิดความคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ ทั้งกับตนเอง ผู้คน และสถานการณ์ภายนอก (คลิกอ่านต่อ)

ขอบคุณ พี่ชัย ผู้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิดของเราออกสู่ระบบเสนอข่าวมาเป็นประจำสม่ำเสมอกว่า 20 ปี เพราะหัวใจของงานรับใช้คือ การทำให้ทุกคนพอใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

สิ่งที่ดีที่สุด (Best in October)

เสียงเรียกของเวลาที่ดีที่สุด: ความมั่นคง
พี่หล้าสรุปคลาสของซิสเตอร์แจนทีในชั้นเรียน online เพื่อให้ความสำคัญในการช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณ ด้วยการฟังเสียงเรียกของเวลา เพื่อรับมือกับโรคระบาด ที่คาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรง และยิ่งกว่านั้น คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บานปลาย เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ
ดังนั้น การสะสมของพลังจิตวิญญาณที่ยาวนานจึงสามารถทำให้เราได้ยินเสียงเรียกของเวลา จากการรับฟังเสียงของสัจจะภายในของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมรับสัญญาณจากพระเจ้า... อย่างมั่นคงที่สุด

ความบริสุทธิ์และพลังนั้นเกี่ยวโยงกันมากที่สุด เมื่อเรามีความคิดที่บริสุทธิ์ เราสามารถรู้สึกถึงพลัง

ความคิดคือรากฐานของการเชื่อมโยงกับพระเจ้า ส่วนใหญ่ในแต่ละวันเราอยู่กับการกระทำมากกว่าโยคะ โดยมีความคิดเกี่ยวโยงกับพระเจ้าเพียงเล็กน้อย สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นการตอบโต้และการมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีพลัง

ตรงกันข้ามเมื่อความคิดในจิตใจเชื่อมโยงกับพระเจ้าขณะที่ทำกรรม เท่ากับเป็นการสร้างพันธะกับพระเจ้า ทำให้รู้สึกถึงการคงอยู่ของท่าน เมื่อนั่งในโยคะ ไฟของโยคะจะสามารถเผาบาปได้ พร้อมตอบรับกับสถานการณ์ และผู้คน

ความรู้ทางจิตวิญญาณมี 3 คำหลัก ที่บาบาใช้สอนเราถึงวิธีรักษาความคิดของเราให้มีพลัง

ตรีเนตร (Trinetri)
แทนที่จะมองด้วยสองตา เราสามารถเห็นได้ในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ ขณะที่ตาที่สามเปิดอยู่...จะไม่มีการตอบรับด้วยตัณหาราคะหรือความโกรธ ด้วยการละวางจากผลลัพธ์ต่างๆที่ปรากฏให้เห็น ส่วนการคิดธรรมดาๆ ก็ยังมีความโกรธอยู่ แม้พยายามจะหยุดยั้ง ซึ่งจะกลายเป็นความปั่นป่วนมากขึ้น หากกระทบบาดแผลที่เจ็บปวดอยู่ในหัวใจ จึงเห็นได้ว่าทั้งโลกถูกสร้างขึ้นมาจากความคิด

เรื่องราวของโควิด (Covid) คือวิธีการจัดการกับทุกสิ่ง ถ้าคิดว่าโควิดเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาอย่างมากและมีความหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นความจริงแต่ก็มีความกลัวว่า โรคร้ายสามารถเกิดขึ้นกับฉันได้ทุกเมื่อ แน่นอนฉันจำต้องทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยของสังคมในการป้องกันการระบาดเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ความกลัวของฉันจะลดภูมิคุ้มกัน แต่ถ้าหากความคิดของฉันมีความหวังและเป็นบวกกลับจะยิ่งเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นฉันแน่ใจได้หรือไม่ในทุกสถานการณ์ว่าฉันสามารถมองเห็นด้วยดวงตาที่สาม มองเห็นนัยยะสำคัญที่ลึกล้ำเหนือทุกสิ่งที่จอมปลอม
(คลิกอ่านต่อ)

ประสบการณ์งานรับใช้ที่ดีที่สุด(อึ่ง) การมีโอกาสออกบูทเล่นเกมส์บันไดงูและบัตรวัวเจ้าปัญญา ซึ่งทำให้ผู้เล่นได้เข้าใจสภาวะที่เขากำลังเผชิญจากความหมายของบัตร ถึงแม้เขาจะไม่มารับบทเรียนเพิ่ม แต่เชื่อว่าเขาจะนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิต คิดว่ามีประโยชน์มากๆค่ะ ส่วนงานรับใช้ที่จะทำในวันข้างหน้าขึ้นอยู่กับโอกาส แต่จะพยายามทำทุกงานเท่าที่จะทำได้

เกมส์ชีวิตที่ดีที่สุด เกมส์บันไดงู (แม่ปุ้ม)
เมื่อพูดถึงเกมส์เรามักคิดถึงการแข่งขันกับผู้อื่น เพื่อไปสู่เป้าหมายในเวลาอันสั้น คือผู้ที่ชนะ แต่เกมส์บันไดงูนี้ต่างกับเกมส์อื่นๆ อย่างสิ้นเชิง เพราะการแพ้ชนะไม่ได้แข่งขันกับใคร ในเรื่องข้างนอก แต่เป็นการหันกลับเข้าสู่ภายในตนเองจากการรู้จักตนเองที่แท้จริงแล้วเท่านั้น ที่คุณจะรู้ว่านักเดินทางที่แท้จริงต้องใช้เสบียงอะไรในการเดินทาง และอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถบรรลุจุดหมายปลายทางได้ และในการล้มแต่ละครั้งก็ทำให้เราได้ใช้ตาที่สามในการนำความรู้มาใช้นำตนเองให้ก้าวออกจากปัญหาด้วยปัญญา ที่ทำให้ได้เรียนรู้ว่าทุกย่างก้าวในการเดินทางนั้นสำคัญ เมื่อเราตระหนักรู้ในสิ่งนี้ เราจะหยุดมองดูผู้อื่นหรือสิ่งรอบข้าง และให้พละกำลังเกิดขึ้นในทุกย่างก้าวของชีวิต เป็นการเพิ่มพลังของสติปัญญาของเราให้มีมากขึ้น ด้วยพลังสมาธิที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

วันที่ดีที่สุด (กระต่าย)
จากจดหมายตอบของ Didi Nirmala (17/10/2020) ที่อนุญาตให้ผมสามารถเป็นคนศูนย์ได้ พร้อมทั้งแนะนำให้ผมทำงานทางโลกอยู่ เพื่อดูแลตนเองในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณจากหัวใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับคำแนะนำสำหรับแนวทางชีวิตบราห์มินนี้ ขอบคุณ Didi และ พี่หล้า เหนือสิ่งอื่นใดต้องขอบคุณบาบาในการหล่อเลี้ยงผ่านยักย่านี้ ยิ่งได้ทบทวนตนเองในสิ่งที่มีการตอบรับมานั้นยิ่งทำให้ผมตระหนักรู้ได้มากขึ้นว่า ชีวิตที่กำลังเดินอยู่บนหนทางนี้ที่ต้องใช้ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น ที่เข้มข้นมากขึ้นในการทำตามหนทางกำหนดที่สูงส่งของบาบา เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบกพร่องอ่อนแอต่างๆ ซึ่งพร้อมมาเป็นบททดสอบของเรา เพื่อให้ก้าวผ่านไปในทุกขณะของชีวิต ด้วยการมีบาบาเป็นมิตรร่วมทาง ยิ่งมีเวลาที่เหลือน้อยในปัจจุบันยิ่งทำให้ผมเห็นค่าของชีวิตที่ได้รับมาในชาติเกิดนี้
ขอบคุณบาบาและสายใยการหล่อเลี้ยงจากครอบครัวทางจิตนี้ (คลิกอ่านต่อ)

บัญชีสะสมที่ดีที่สุด
เราต้องมีบัญชีบุญที่สะสมไว้ จากการทำงานรับใช้ ซึ่งเป็นผลกรรมตามความเพียรพยายามของแต่ละคน ซึ่งพระเจ้าคือผู้ตรวจสอบบัญชีนี้ด้วยตนเอง
 • บัญชีที่ 1 คือผลรางวัลของความเพียรพยายามของเราเอง
 • บัญชีที่ 2 คือการได้รับพรจากการอยู่อย่างพอใจและทำให้ผู้อื่นพอใจ
 • บัญชีที่ 3 คือบัญชีบุญที่เป็นการตอบแทนสำหรับงานรับใช้ที่ทำอย่างถูกต้องแม่นยำ
ผลจากบัญชีสะสมทั้งสาม เราจะกลายเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายดาย ทำให้งานยากนั้นง่าย และให้แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมาร่วมมือ เราจึงต้องพิจารณาเหตุและผล รวมทั้งมีความถูกต้องของงานรับใช้ที่ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ

สถานที่จาริกแสวงบุญที่ดีที่สุด
มธุบัน(Madhuban)


เราได้รับประสบการณ์ มธุบัน(17 ต.ค.) และพบบัพดาดา(18 ต.ค.) พร้อมเพรียงกันทั่วโลก ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคจาก 5 ทวีป โดยมี Seniors ของแต่ละภูมิภาค กล่าวต้อนรับ(แปลภาษาท้องถิ่นของตนเอง)

17 ต.ค. Home Sweet Home
ฤดูกาลของมธุบันต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีสำหรับให้สมาชิกทั่วโลกของ บราห์มา กุมารี เดินทางกลับบ้าน 'มธุบัน' หรือป่าน้ำผึ้งที่แสนหวาน เพื่อพบปะกับครอบครัวทางจิตที่เป็นนิจนิรันดร์ในสายสัมพันธ์ของพันธะที่แสนหวาน (Sweet bond of Service) ในงานรับใช้กับพ่อสูงสุด ในปีนี้เราต้องปรับระบบ ตามสถานการณ์โลก ด้วยการจัดรายการ online 'Home Sweet Home'

18 ต.ค. สรุปคำพูดของ บัพดาดา...
“พร้อมกับพ่อ ลูกๆ ก็คือ ผู้รับใช้ด้วยเช่นกัน เฝ้าแต่ฝึกฝนในการรับใช้ด้วยจิตใจ จงปลอดภัยจากความคิดที่ไร้ประโยชน์และสูญเปล่าที่มายาสร้างขึ้นมาระหว่างนั้น ขอให้ใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ให้มีความปั่นป่วนในความคิดที่ละเอียดอ่อน แน่นอนลูกต้องไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนและเป็นผู้มีความคิดบริสุทธิ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน นั่นคือการรับใช้ตนเอง...ตลอดทั้งวันจงรับใช้ด้วยการให้ลำแสงแก่ดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขและผู้เลื่อมใสศรัทธา ลูกคือมิตรร่วมทางของพ่อ ลูกกำลังจะเปลี่ยนความทุกข์และความไม่สงบของโลกนี้”

กิจกรรมในเดือนตุลาคม
13 ต.ค.
โยคะบัทตี 5 ช.ม ที่บ้านเปรม เชียงใหม่
พี่แดงเล่าประสบการณ์การชุมนุมที่บ้านเปรม 'ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี'
"แต่ละวันจดจำบาบาได้นานแค่ไหน รักบาบาขนาดไหน นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พี่แดงได้ตั้งคำถามกับตนเอง และแล้ววันอังคารที่13 ตุลาคม ได้รับประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตจากการนั่งโยคะบัทตีกับพี่น้อง BK 12 ท่าน เป็นเวลา 5 ชั่วโมง แต่ละท่านได้มอบความรักที่แท้จริง อย่างไม่มีเงื่อนไขให้บาบาเพียงผู้เดียว เสียงสะท้อนออกมาจากบทเพลงแห่งรักดังก้อง ประทับไว้ในหัวใจ ซาบซึ้งในความรักที่ซื่อสัตย์ ผูกมัดรัดตรึง My Baba, My Baba, My Baba บ่วงรักบาบาเป็นสัจจะภายในที่มีความดีงามหล่อเลี้ยง การแบ่งปันกันและกัน ช่างสวยงาม ยากที่จะลืมเลือน พวกเราจะร่ายรำในความรักที่แสนหวาน รักฉันนั้นเพื่อเธอ My Baba ตลอดไป"

17 ต.ค.
งานศพ-งานสร้างคุณธรรม

เรามีโอกาสร่ำลาและส่งดวงวิญญาณ คุณกุลยา นิลสยาม พี่สาวคนโต ผู้ทำหน้าที่แม่ดูแลเอาใจใส่พี่ศรีมาตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการสร้างกระแสคุณธรรมในความสงบ ในงานเผาศพ พี่หล้าได้พูด ท่ามกลางญาติมิตรกว่า 100 คน ที่วัดโฉลงใน ทุกคนรับมอบบัตรคุณธรรม เพื่อช่วยระลึกถึงความดีงามของผู้จากไปในความสงบ การลดความทุกข์โศกจากการสูญเสีย คือการเพิ่มพลังให้ดวงวิญญาณไปเกิดใหม่ในร่างใหม่ และสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีงาม

รายการ Online สำหรับ บราห์มินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดย ดร.เนอร์มาละ

3 ต.ค.
จะสลัดแรงดึงของโลกเก่าที่หลงเหลืออยู่อย่างไร
มีแรงดึงจากสิ่งต่างๆมากมาย เช่น ร่างกาย ความสัมพันธ์ทางร่าง สิ่งของในครอบครอง ที่สร้างความวิตกกังวล ความอยากความปรารถนา หรือการติดใจประทับใจ เราจะสามารถตัดแรงดึงเหล่านั้นไปได้ด้วยการใช้ความรู้ของบาบา บาบาพูดซ้ำๆ ว่า ลืมร่างกาย และความสัมพันธ์ทางร่าง และจดจำพ่อ ร่างกายของเรามีค่าแต่อย่าได้วิตกกังวล สำหรับความสัมพันธ์ทางร่าง ให้ดูเขาเป็นดวงวิญญาณ เป็นลูกของบาบา คงความรับผิดชอบ โดยไม่ถูกดึงรั้ง สำหรับสิ่งของในครอบครอง จงทำให้ภาพของยุคทองชัดเจน ในยุคทอง เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหาร เป็นชั้น 1 บาบาให้เราร้องเพลงเสมอว่า อะไรก็ตามที่ฉันควรได้รับ ฉันได้รับทุกสิ่งแล้วจากบาบา สิ่งชี้บอกถึงสถานภาพของยุคทอง คือความเพียรพยายามในเวลานี้ เพื่อที่จะออกมาจากแรงดึง ให้ทำตามศรีมัท มายาพยายามดึงดวงวิญญาณที่หย่อนยานและอ่อนแอและมีศรัทธาที่ไม่สมบูรณ์ บาบาบอกว่า ลูกต้องเพียรพยายามด้วยตนเอง ตัดความผูกพันยึดมั่นด้วยการตายในขณะที่มีชีวิต ตระหนักรู้ว่า “ฉันไม่ได้เป็นของใคร ฉันเป็นของบาบา” ยกภาระความรับผิดชอบแก่บาบา ในเวลาสุดท้าย บาบาไม่อาจช่วยเหลือได้ ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่ยาวนาน มองเห็นภาพของยุคทอง มีทุกสิ่งดีกว่าที่นี่ ก็จะไม่ถูกดึงดูดด้วยสิ่งใด
สรุปประเด็นจากคำถาม (คลิกอ่าน)
 • มีการฉลองวันคล้ายวันเกิดของดีดี้ดร.เนอร์มาละ วันที่ 3 ตุลาคม ด้วยการอ่านพรจาก NC หรือผู้ประสานงานประจำประเทศต่างๆ ทั้งหมด...ให้ดีดี้รับฟังบนเวทีที่ Gyan Sarovar แล้วจึงมีการตัด Cake วันเกิด (แม้ดีดี้ไม่ประสงค์ให้สิ้นเปลืองเวลา ปัจจัย และพลังงานใดๆ) แปลพรจากพี่หล้า


พี่หล้าอวยพรไปในระบบ
This is a special message for Didi on her birthday from Thailand... Di means Good in Thai .Didi is good good and better then best Doctor to give donation of life to us all as the year goes by. She only prescibe the accurate dose of Manmanabhav to the patients whenever one needs.We love her detachment to set us free from dependency.Thanks Baba and happy birthday to Didi for being double doctor !

Di-ดี แปลว่า ดี ในภาษาไทย
Didi-ดีดี และดีกว่าที่เป็นและดีที่สุด ในการเป็นหมอผู้ได้ทานชีวิตแก่เราทั้งหมด ตามเวลาที่ผ่านไป ดีดี้เพียงแแต่จ่ายยาชุด 'มานมานบาฟ ในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมแก่คนไข้เมื่อใดก็ตามที่ใครต้องการ พวกเรารัก 'การละวาง' ของดีดี้ ที่ทำให้เราเป็นอิสระจากการพึ่งพิง ขอบคุณบาบาและขออวยพรวันเกิดให้ดีดี้มีความสุข สำหรับการเป็นแพทย์ทั้งสองทาง (Double Doctor)ทั้งทางกายและทางจิต

10 ต.ค.
เอาใจใส่ดูแลตนเองในเวลาที่จะมาถึง
เราต้องดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
ร่างกาย เราต้องดูแลในเรื่องของอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ มีสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน มีการออกกำลังกาย และต้องมีการตรวจร่างกายเป็นประจำเพราะร่างกายของเรามีคุณค่าอย่างมากในสังกัมยุคนี้ เราต้องทำงานของการเปลี่ยนแปลงและมีการกระทำที่จำเป็นในเวลานี้

จิตใจ ความคิดของเรามีค่ามาก เพราะเราต้องทำงานรับใช้ผ่านจิตใจ ดังนั้นต้องไม่มีความคิดที่เป็นลบ ไร้สาระ ไม่บริสุทธิ์ ทุกวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิด เรามีความเศร้า ความตื่นตระหนก ความเครียด การสูญเสียงาน ฯลฯ ดังนั้นเราต้องระมัดระวังแต่ไร้กังวล กล้าหาญ ไม่มีความคิดไร้สาระ ไม่มีความเครียด หรือความกลัว

จิตวิญญาณ เราต้องเพ่งรวมมีสมาธิที่ทรงพลัง มั่นคง ไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน สภาพของจิตใจมั่นคงปราศจากกิเลส เต็มไปด้วยทุกคุณธรรม บาบาเน้นมากๆเกี่ยวกับการละวางจากร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างกาย ดังนั้นเราต้องตรวจสอบตนเองอย่างซื่อสัตย์และเขียนชาร์ท

ตัวอย่างคำถาม-คำตอบ (ติดตามฟังข้อหัวที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิป)
(คลิกอ่านต่อ)

24 ต.ค.
วิธีใช้ความรู้อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างคำถาม-คำตอบ 5 ข้อ ที่นำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน (รับฟังเพิ่มเติมได้ในคลิป)
Q : ถ้ามีความขัดแย้งในงานรับใช้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน เราควรทำเช่นไร หลีกเลี่ยงหรือพูดคุยกัน?
A : การหลีกเลี่ยงพวกเขาหมายถึงการมีความอ่อนแอและวิ่งหนีสถานการณ์ เราควรจะต้องแก้ปัญหาให้กับพวกเขา นั่งคุยกัน และถามถึงสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ มองเห็นสถานการณ์ในทางปฏิบัติ เราจะต้องไม่ถูกรบกวนเลย หากเราถูกรบกวน เราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นี่คือความอ่อนแอ
Q : เราถูกสอนว่าอย่าให้ความทุกข์แก่ใคร แต่มีบางคนชอบหาเรื่องฉัน ถ้าฉันไม่ตอบโต้ เขาก็จะเห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ถ้าฉันตอบสนอง ก็อาจให้ความทุกข์ หรือฉันควรจะนิ่งเงียบ ฉันควรจะจัดการกับตนเองอย่างไรที่จะละวาง ไม่ให้ความทุกข์และไม่วิ่งหนี?
A : ถ้ามีคนที่ก้าวร้าวเบื้องหน้าเรา ให้คำแนะนำกับเขาอย่างที่เราอยากจะให้ แต่พูดอย่างมีสัจจะและอ่อนหวาน ให้เขาได้ตระหนักรู้ถึงการเป็นตัวอย่างของเธอ ถ้าเธอสงบ เขาก็จะสงบ แต่อย่าเงียบ หนี เธอควรจะจัดการกับเขาด้วยความสงบ
(คลิกอ่านต่อ)

31 ต.ค.
ความสำคัญของโยคะที่ลึกล้ำและการเอาชนะความกลัว

เวลานี้เราจำเป็นที่ไม่ใช่เพียงแค่มีโยคะที่ลึกล้ำ แต่ต้องมีโยคะที่ยาวนานขึ้น ด้วยการนั่งโยคะหรือทาปาเซีย 2-3 ชม. เป้าหมายของเราบราห์มินคือการมีโยคะที่สม่ำเสมออย่างน้อย 8 ชม. พื้นฐานของการมีโยคะที่ลึกล้ำคือการมีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ซึ่งเป็นบทเรียนแรกและต้องดำเนินต่อไปจนเวลาสุดท้าย เราจะต้องหันความสนใจเข้าสู่ภายใน มีความรักต่อสันโดษ แทนที่เราจะนั่งอยู่กับอินเตอร์เน็ต ขอให้เราสนุกสนานกับการทำสมาธิแทน สิ่งถัดไปคือการมีความรักที่ลึกล้ำต่อบาบา พูดถึงแต่บาบา เป็นของผู้เดียว (Eknami) นอกจากนี้เรายังต้องใส่ใจต่อความคิด ที่จะไม่มีความคิดเป็นลบ ไร้สาระ (คลิกอ่านต่อ)

มูร์ลีพิเศษสำหรับ 'ผู้รับใช้'


วันที่ 25 ต.ค. นี้ เราต่างซาบซึ้งในมูร์ลี ที่บาบาได้อธิบายความหมายของผู้รับใช้ที่แท้จริง โดยเปรียบเหมือนกลุ่มดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เปล่งประกายรัศมีและแสงของตนต่างกันไป
ดวงดาวของความรู้
ดวงดาวของโยคีที่ง่ายดาย
ดวงดาวที่เป็นสัญลักษณ์ของการให้ทานคุณธรรม
ดวงดาวที่เป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอ
ดวงดาวที่เพรียบพร้อมสม่ำเสมอ
ดวงดาวผู้มีความสำเร็จทุกวินาที
รวมทั้งดวงดาวแห่งความหวัง หมู่ดาวทางจิตเหล่านี้ต่างมีอิทธิพลต่อดวงวิญญาณในโลก มากเท่าที่เขาจะมีพลังในตนเอง

ทุกวันทันทีที่รับฟังมูร์ลีจากชั้นเรียน online สมาชิกจะแบ่งปันความหมายที่ตนประทับใจ

ความรู้สึกของงานรับใช้ คือ มีความปรารถนาดีต่อทุกดวงวิญญาณเสมอ ปรารถนาที่จะให้เขาได้รับการบรรลุผลจากความร่วมมือของเรา ทำให้เขากระชับความสัมพันธ์กับพ่อ หลอมละลายความอ่อนแอและให้พลังแก่เขา (แม่ปุ๋ย)

ความพอใจ
ที่ใดไม่มีความพอใจไม่ว่าจะกับตนเองหรือกับผู้ที่ลูกติดต่อด้วย งานรับใช้นั้นจะไม่ทำให้ลูกเกิดผลและจะไม่ปล่อยให้ผู้อื่นบรรลุผลเช่นกัน ดังนั้นก่อนอื่นเพียงแค่ทำให้ตนเองเป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจ
แล้วทำงานรับใช้ มิฉะนั้นจะต้องมีภาระที่ละเอียดอ่อนอย่างแน่นอน ภาระหลายประเภทกลายเป็นอุปสรรคต่อสภาพที่โบยบิน ลูกไม่ต้องการเพิ่มภาระ แต่ต้องการขจัดภาระนั้นออกไป
เมื่อลูกมีจิตสำนึกเช่นนี้การอยู่อย่าง"สันโดษ"จะดีกว่าเพราะการอยู่อย่างสันโดษลูกจะใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง
" ตาปาเซีย "ที่บัพดาดาพูดถึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการนั่งตาปาเซียทั้งกลางวันและกลางคืน แต่การนั่งตาปาเซียก็เป็นการทำงานรับใช้เช่นกัน
ลูกต้องเป็นประภาคารแห่งแสงและพลังอำนาจ (Light&Might house)
และกระจายลำแสงแห่งความสงบ ลำแสงแห่งพลังและสร้างบรรยากาศเช่นนี้ นอกจากตาปาเซียแล้วยังมีงานรับใช้ด้วยจิตใจ ที่ไม่ได้แยกจากกัน (พี่ศรี)
(คลิกอ่านต่อ)

ความรู้สึกของการทำงานรับใช้ที่ลูกต้องมี คือความอดทน เพื่อที่จะสามารถหลอมละลายทุกความอ่อนแอและเติมพลังให้กับตนเองและผู้อื่น เป็นวิธีที่จะอยู่ในหัวใจทุกคนด้วยความรัก แม้เขาจะเข้มแข็งกว่าราวัน แต่ผลที่คงอยู่ตลอดไปและความหวานชื่น จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จงมีความรู้สึกของความเมตตา เป็นเพชรพลอยของความพอใจและให้ความพอใจแก่ผู้อื่น และได้รับสมญาของการเป็นผู้ทำลายอุปสรรค (แม่ปุ้ม)


สรุปสาระของมูร์ลี


เมื่อเรามีประสบการณ์สภาพที่ละเอียดอ่อนของเทวดา-นางฟ้าอย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติ เราจะได้รับนิมิตของเทวดา-นางฟ้าที่แท้จริง บาบาจึงให้ความหมายของงานรับใช้ที่แท้จริง
(คลิกอ่านต่อ)

สุดท้ายเป็นการสั่งลาสนามงานรับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ บาบาได้ทำให้เราได้เห็น นิมิตที่ดีที่สุดจากผู้รับใช้
ยิ่งความมืดทั่วทุกแห่งมีมากเท่าใด ประกายแสงของดวงวิญญาณจะปรากฏให้เห็นมากเท่านั้น ดังนั้นความมืดจากการขาดความสำเร็จทางจิตวิญญาณยิ่งมีมากขึ้นเท่าใด เราจะยิ่งมีประสบการณ์ของอิทธิพลพิเศษของดวงวิญญาณทางจิตของโลก ทุกคนจะมองเห็นลูกในรูปของดวงวิญญาณที่เปล่งประกายของโลก ในรูปที่เป็นจุดแห่งแสง ร่างของนางฟ้าเทวดาในเวลาสุดท้าย ทุกหนแห่งในโลก ด้วยประกายแสงนี้ เขาจะได้รับนิมิตของบัพดาดาและลูกๆ
ฉากทิพย์ที่งดงามนี้กำลังรอคอยให้ลูกๆ พร้อมทั้งหมด

เสียงเรียกของชาวโลก

เวลานี้ ผู้คนทั่วโลกกำลังมองหาทางออกของทุกปัญหา มีการแสวงหาการหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามจากภายในที่ส่งผลต่อการสัมผัสชีวิตที่เป็นแสง ดังเช่นตัวอย่างของภาพยนตร์สารคดีนี้ ได้ส่งผลแก่คนทั้งโลกในการปลุกเรียกความทรงจำของมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้ง ให้กลับคืนสู่แหล่ง...
เราได้สรุปสาระตอนต้นของภาพยนตร์นี้ไว้ ใช้เป็นนาฬิกาปลุกให้เกิดการตื่นรู้...

สรุปสาระของ VDO(ต่าย)

หลายอย่างหลายสิ่งที่เกิดขั้น ในไม่นานจะนำโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เลวร้าย ผู้คนส่วนใหญ่จะพบกับฉากที่น่าสะพรึงกลัว ถูกตีกรอบด้วยความคิดที่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับความสงบที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ยอมจำนนกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น เมื่อเจอปัญหาต่างๆเข้ามาก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เคยชินด้วยการใช้ความรุนแรง ต่อสู้รบรากัน นับวันเรื่องราวเหล่านี้จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและยั่งยืนได้ แต่แล้วมีคนกลุ่มหนึ่งที่หันมาฝึกจิต และเพียรพยายามค้นหาแหล่งแห่งพลังภายในเพื่อที่จะสร้างกระแสของบรรยากาศที่เยียวยา หล่อเลี้ยงโลกเป็นการเติมเต็มด้วยศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เคยเป็นมาในอดีต เวลานี้มีการรื้อฟื้นคืนพลังทางจิตวิญญาณขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกอันยิ่งใหญ่ในที่สุด
(คลิกอ่านต่อ)

พรตอนตี 4 เวลาอมฤตของวันที่ 31 ตุลาคมนี้

"ขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ผู้มีประสบการณ์ของการไต่เต้าพัฒนาด้วยการรักษาสมดุลของ การจดจำระลึกถึงและงานรับใช้"
เมื่อลูกมีงานรับใช้ในทุกความคิด ลูกจะได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ทำให้งานรับใช้เป็นหนึ่งของชีวิตลูก เช่นที่ทุกอวัยวะนั้นจำเป็นสำหรับร่างกาย ทำนองเดียวกัน งานรับใช้คืออวัยวะพิเศษสำหรับชีวิตบราห์มิน การมีโอกาสทำงานรับใช้ การมีสถานที่ทำงานรับใช้ และมิตรร่วมทางในการทำงานด้วยกัน นั่นคือการชี้บอกถึงโชคด้วยเช่นกัน ผู้ที่รับโอกาสทองเช่นนั้นในการทำงานรับใช้ กลายเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง
โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.