Spirituality & Crisis
จิตวิญญาณกับภาวะวิกฤต
พฤษภาคม 2563
Raja Yoga gives experience of unlimited happiness
ราชาโยคะให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด

คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้ทานชีวิต
บราห์มิน (ผู้ศึกษาราชาโยคะและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย)คือผู้ที่เพียรพยายามที่จะบรรลุผลของการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งพ่อสูงสุดเรียกว่า หงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสุข (Holy and Happy Swans)

เป็นความบริสุทธิ์ ที่ปรากฏให้เห็นในรูปของความสุขสม่ำเสมอ ตามคำสอนของบาบา นั่นคือ ลูกได้กลายเป็นบราห์มิน เพื่อใช้ชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริง โดยไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีขีดจำกัดใดๆ อาทิเช่น
 • เครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
 • การได้รับคุณประโยชน์ที่มีขีดจำกัด
 • ความสำเร็จชั่วคราว
 • การได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ
 • ความอยากปรารถนาที่มีขีดจำกัดของจิตใจ
 • ความชื่นชอบส่วนตัวต่อบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของครอบครองเป็นพิเศษ
Your aim is to have constant inner happiness without any limited support
เป้าหมายของการศึกษาราชาโยคะ คือการได้มาซึ่งความสุขภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยปราศจากการค้ำจุนที่มีขีดจำกัด ซึ่งจะทำให้ลูกมีประสบการณ์ถึงโชคที่สูงส่งของงานรับใช้ รวมทั้งโชคของความรักและความเคารพ ที่ไม่สูญสลายจากทุกคน
งานรับใช้ที่แท้จริง หมายถึงการมีประสบการณ์ของสภาวะที่ไม่มีขีดจำกัดและความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด

However, to reach your destination means to claim a right to the unlimited kingdom
อย่างไรก็ตาม...การบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของลูกหมายถึงการได้รับสิทธิ์ต่ออาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัด

ขอบคุณละครที่ช่วงวิกฤตจากโควิดนี้ ทำให้เรา 4 ชีวิต (Sr.La พี่หญิง เหมืยว กระต่าย) ได้มาอยู่ในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ที่อากาศสะอาด มีโอกาสออกกำลังกายผายปอดให้สดชื่น ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศของการชุมนุม แม้ในจำนวนจำกัด ให้มีการศึกษาและฝึกจิตแบบราชาโยคะและพัฒนาศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดในการให้คุณประโยชน์ด้านจิตวิญญาณ

คลิกอ่านคำอวยพร
ความรู้สึกส่วนตัวสำหรับการฉลองวันเกิดราชาโยคะ
พี่หญิง
ขอบคุณบาบาของฉัน(My Baba) ผู้เป็นที่รัก ผู้ให้ชีวิตทางจิตที่สูงส่ง
 • ที่เลือกลูกผู้เป็นมนุษย์ธรรมดา ไม่บริสุทธิ์ (ทาโมประทาน) มาให้ได้ศึกษาเข้าใจความรู้ทางจิตที่ทำให้เห็นความจริงของชีวิตและละครโลก และให้ลูกได้มีโอกาสสร้างโชคในการเป็นส่วนเล็กๆในงานที่ยิ่งใหญ่ของบาบา
 • ที่รักและให้โอกาสลูกได้รู้คิดขัดเกลาสติปัญญาให้กล้าหาญที่จะเห็นความอ่อนแอข้อบกพร่องอย่างตรงไปตรงมา
 • ที่ให้ครอบครัวทางจิตที่เป็นมิตรในหนทางของความเพียรพยายามมนี้
  เวลาที่เราใช้ชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทางปฏิบัตินั้นแสนมีค่าไม่ว่าลูกเป็นเช่นไรบาบาก็ให้ความรักและปกป้องคุ้มครองลูกเสมอ
บาบาเป็นพ่อ,แม่,ครู,เพื่อน,มิตรร่วมทางชีวิตเสมอ (คลิกอ่านต่อ)

กระต่าย
กระผมได้เข้ามารับบทเรียนของราชาโยคะช่วงเดือนกันยายนปี 2018 หลังจากเข้ามาสัมผัสกับกระแสที่ดี จากกิจกรรมของศูนย์ ถูกดึงดูดเข้ามาสู่ความสงบ ความรัก ความบริสุทธิ์ ของครอบครัวทางจิต ถือเป็นการได้รับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่ได้กลายมาเป็นลูกของพระเจ้า เป็นนักเรียนของพระเจ้า ถือเป็นการเกิดใหม่ทางจิต วันนี้คือวันครบรอบการก่อตั้งศูนย์ราชาโยคะในประเทศไทย ทางศูนย์มีการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยมีดอกกุหลาบรอบเสาเข็มแรกของงานสร้างบ้านใหม่ มีการพูดถึงสัญลักษณ์ทั้งเจ็ดจากพี่น้องที่ประจำแต่ละฐานตามความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกที่ดี รวมทั้งมีการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานรับใช้สร้างโชคในสถานที่ใหม่นี้ ซึ่งพี่น้องทางจิตทุกคนร่วมกันสร้างความเป็นสิริมงคลในความสงบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางจิต รวมทั้งผู้คนภายนอกที่จะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสและรู้จักราชาโยคะในอนาคต ผมมีความรู้สึกขอบคุณจากหัวใจที่ได้ร่วมสร้างโชคอันยิ่งใหญ่ในงานของพระเจ้าร่วมกับพี่น้องทางจิต ตามเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันยิ่งทำให้เริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เป็นสัจจะที่บาบามาสอนเราทุกวัน คอยย้ำเตือนให้ต้องเป็นลูกที่ดี เป็นนักเรียนที่ดีของพระเจ้า ให้ความร่วมมือร่วมใจในงานรับใช้ด้วยแรงใจแรงกายให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างกระแสที่ดีที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสและเปิดเผยผู้เป็นสัจจะ

เหมียว
ในวันคล้ายวันเกิดราชาโยคะในประเทศไทย
ฉันขอเป็นของขวัญที่มีชีวิตยกมอบให้กับบาบา และครอบครัวทางจิตที่สูงส่ง ด้วยการเป็นบราห์มินที่มีบาบาเป็นผู้ค้ำจุนเดียว ศรัทธาเดียว เป็นหนึ่งเดียวกัน ปรารถนาที่จะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันกับงานของพระเจ้าและเครื่องมือของบาบาที่บาบาได้เลือกแล้ว “Sr.La ผู้เป็นเช่นแม่ของแผ่นดินนี้” ด้วยพลังการสละละทิ้งและมีความรัก เพื่อให้ยักย่านี้เติบโต ขอบคุณบาบาที่ให้การชุบเลี้ยงชีวิต ทำให้มีปัญญาและจิตวิญญาณได้รับการยกระดับด้วยความรู้นี้ และได้รับการปกป้องคุ้มครองจากท่านผ่านเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ บาบาทำให้ฉันเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง เป้าหมายสูงสูด คือ การอุทิศตนให้กับบาบาอย่างสมบูรณ์

ขณะที่รอคอยการก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม่ใน จ.นครปฐม เราได้เตรียมการสร้างสรรค์บ้านโอม (Om sweet Home) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาธรรมชาติภายในที่สวยงาม

เมื่อสร้างอาคาร อิฐทุกก้อนมีค่า
เมื่อสร้างชีวิต ทุกความคิดมีค่า


เราขอเริ่มต้นจากความคิดของ...ผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างบ้านหลังใหม่สำหรับชีวิตใหม่ เป็นประจำสม่ำเสมอ
พี่ภา
พรแรกที่ได้รับจากบัพดาดา : “ขอให้ลูกประสบความสำเร็จ” ในชีวิตบราห์มิน ฉันต้องใช้ทุกวินาที ทุกลมหายใจ ทุกความคิด ทุกคำพูด ทุกย่างก้าวและทุกๆสิ่งอย่างมีคุณค่า และทำให้ผู้อื่นสามารถใช้ทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าด้วย และกลายเป็นตัวของความสำเร็จ ด้วยการเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสของความจริงจังกระตือรือร้น ทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงความจริงจังและกระตือรือร้นด้วย จิตใจของฉันและของทุกคนจะร่ายรำในความสุข ในความสอดคล้องกลมกลืนกัน ในงานของการสร้างสวรรค์ในเวลานี้

แม่ปุ้ม
กระแสของความปรารถนาดีของเจ้าของสถานที่ได้ดึงพวกเรามาตั้งหลักที่นี่ เพราะมีองค์ประกอบที่พร้อมทุกอย่างตามที่เราต้องการจะจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดการเรียนการสอนในแนวใหม่อย่างสร้างสรรค์ ตนเองคิดว่าจะอุทิศทุกสิ่งตามที่มีกำลังความสามารถจะช่วยได้ค่ะ เพราะตระหนักได้ว่า เวลาใกล้งวดเข้ามาทุกที เป็นโอกาสทองที่จะได้เป็นเครื่องมือที่จะมีส่วนช่วยทำงานสร้างกับพ่อในเวลาสุดท้ายนี้ และอาคารที่สร้างก็จะเป็นฐานพลังที่พวกเราบราห์มินจะรวมกันเพ่งเพียรทาพาเซีย เพื่อดึงดูดให้ลูกบาบาที่เหลือได้เข้ามา ร่วมกันทำประโยชน์ให้กับโลกได้มากที่สุดกับเวลาที่เหลืออย่างดีที่สุด เพื่อประกาศชื่อเสียงพ่อในเวลาสุดท้ายค่ะ

แม่เก๋
ฉันคิดว่านี่คือโอกาสในการสร้างโชคและมีส่วนร่วมในงานรับใช้...โดยเฉพาะครั้งนี้..เป็นการสร้างสถานที่งานรับใช้แห่งใหม่...ที่ซึ่งทุกคนจะได้มาศึกษาเล่าเรียนและมาชุมนุมในสถานที่ที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ...และหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่นำสาสน์และเปิดเผยพ่อได้อย่างกว้างขวาง สัมผัสถึงกระแสของความรักความปรารถนาดีและความบริสุทธิ์อย่างไม่มีขีดจำกัด

น้องต่าย
ข้าพเจ้าได้ขยับเข้ามาใกล้ในการมีส่วนหาบ้านใหม่ให้บาบา รวมถึงการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในการสร้างบ้าน โดยก็ไม่ได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใดๆ สิ่งสำคัญที่ได้นอกจากความรู้และประสบการณ์คือความรู้สึกที่ดี แรงบันดาลใจที่ดี ซึ่งสร้างรอยประทับที่ดีในหัวใจ เราได้มีส่วนในความเพียรพยายามหาสถานที่ให้บาบา รวมทั้งได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องทางจิตที่ต่างใช้ทุกสิ่งในงานของพระเจ้า เพื่อสร้างโชคอันสูงส่งนี้ร่วมกัน

แม่ปุ๋ย
ในเรื่องการก่อสร้าง ฉันไม่ได้มีความรู้มากมายนัก เพียงแต่ต้องการให้ความร่วมมือในงานสร้างของบาบาเท่าที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม อยากจะร่วมฝันร่วมสร้างไปกับทุกคน อยากมีสถานที่ชุมนุมให้กับพี่น้องทางจิตโดยเร็วที่สุด เรารู้ว่าเวลาเหลือน้อยมาก เราอยากใช้ชีวิต - ใช้เงิน สมบัติ เวลา พลังงาน แรงกาย ความคิด สติปัญญาฯ อย่างมีค่ามากที่สุดในงานรับใช้ ขอให้ "บ้าน" เตือนเราถึงสถานที่ที่อบอุ่นของการได้รับการหล่อเลี้ยงที่พิเศษสุดจากพระเจ้า ผู้เป็นพ่อและแม่ และมีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์กับพี่น้องทางจิต...พร้อมกันกับบ้านทางวัตถุ เรากำลังสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ณ ที่นี่

พี่หญิง
งานสร้างของบาบาคือโชคที่สูงส่ง ไม่มีขีดจำกัด เป็นโชคอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงานของบาบา บาบาสร้างทุกอย่างเพื่อลูกๆ ให้ลูกได้สร้างสันสการ์ของการให้คุณประโยชน์ ทำให้ลูกได้ใกล้ชิดอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านงานรับใช้ของบาบา

ป้าแมว
มีความมั่นใจในพี่หล้า เพราะแรงศรัทธาที่พี่หล้ามีต่อบาบา วันที่ไปวางรากฐานป้ายังคิดไม่ออกเลยว่าเสาเข็มไม่มีแล้วจะเป็นยังไง แล้วเราก็ทำได้สำเร็จอย่างสวยงามด้วย รู้สึกพอใจ และรู้สึกว่าบาบาคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยหันห่างไปจากลูกและทุกสิ่งทุกอย่าง เรามั่นใจว่าแม้พายุมายาหรืออะไรก็ตามมาก็ย่อมจะพ่ายแพ้เพราะว่าเรามีบาบาอยู่เบื้องหลังแต่มนุษย์ไม่รู้ อย่างพี่หล้าบอกว่าป้าเดินไม่ไหวไม่ต้องไป(ตามจุดต่างๆ) แต่ป้าว่ามันเบาสบายมาก ทุกคนคล่องแคล่วในหน้าที่ของตน ป้าจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อจะได้ช่วยงานบาบา

เหมียว
นี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุด การสร้างอาคารศูนย์ใหม่เกิดขึ้นเป็นสถานที่ที่ทำให้ครอบครัวทางจิตได้เข้ามาร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้จะไม่มีใครชำนาญการในเรื่องใดเป็นพิเศษก็ตาม แต่หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักต่องานของพระเจ้าและครอบครัวนี้ ทุกคนจึงเต็มไปด้วยความจริงจังและกระตือรือร้นในการทำให้งานทุกงานนั้นเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นบ้าน(Home) และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสความรู้ของสัจจะด้วยแบบแผนของการใช้ชีวิตตามคำสอนร่วมกันของครอบครัวทางจิตที่สูงส่ง ขอขอบคุณทุกๆนิ้วของความร่วมมือด้วยความจริงใจในงานรับใช้ของพระเจ้า

พี่ศรี
เกิดความรู้สึกของการที่ได้รับโชคในงานรับใช้ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้าน Om sweet Home ในเวลาสุดท้ายที่เหลืออยู่น้อยนิด ได้มีโอกาสใช้ทุกสิ่งที่มีอยู่ไปในงานรับใช้ของพระเจ้า เป็นการสร้างโชคและสะสมรายได้เพื่ออนาคต แม้ว่าจะไม่มีความรู้ความชำนาญ หรือความเข้าใจในงานก่อสร้าง พร้อมกับพลังในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อที่จะให้การสร้างบ้านหลังนี้ มีรากฐานที่มั่นคง ให้ประโยชน์กับโลกในเวลาอันใกล้ ขณะที่มีการสร้างบ้านรู้สึกตนเองถูกสร้างขึ้นให้มั่นคงและเข้มแข็งด้วยเช่นกัน พร้อมเผชิญกับอุปสรรคที่เข้ามา แลมั่นคงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความสงบ ไม่ปั่นป่วนไปกับสถานการณ์ เช่น พระอาทิตย์ ส่องแสงลงมาในโลกให้กับทุกคนเสมอเหมือนกัน 😊รับมากเท่าที่ต้องการ

เตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์จากภายใน บนพื้นที่กว่า 6 ไร่
ให้ภาพสัญลักษณ์ปรากฏบนสื่อ online
สำหรับการค้นหากุญแจ 7 ดอกแห่งการรู้แจ้ง
คำเชิญชวนจากผู้ดูแลกุญแจ 7 ดอกแห่งการรู้แจ้ง
กุญแจดอกที่ 1 แสงระหว่างดวงตา – The Light Between The Eyes (พี่หญิง)
เป็นการเข้ามาตระหนักรู้ถึงตัวตนแท้จริงของเราว่าเป็นจุดแห่งแสง พลังงานชีวิตคงอยู่ตลอดไป ทำหน้าที่ควบคุมและทำงานผ่านอวัยวะประสาทสัมผัสของร่างกาย เพื่อให้ได้รับอำนาจในการปกครองตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีประสบการณ์ที่ละวาง แยกห่างจากการดึงรั้งของอวัยวะประสาทสัมผัส และรู้สึกถึงการเป็นแสงที่เบาสบาย
มั่นคงดื่มด่ำในคุณสมบัติดั้งเดิมของชีวิตที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์, สงบ, สุข, รัก, พลัง และ ปิติสุข

กุญแจดอกที่ 2 จุดอัลฟา เจ้าแห่งแสง – The Alpha Point (ป้าแมว)
คือการตระหนักรู้จักดวงวิญญาณสูงสุด ท่านเป็นทั้งพ่อและแม่ของดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งโลก รูปของท่านคือจุดที่สุดแสนเล็ก เป็นแสงที่เปล่งประกาย ท่านคือมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ ท่านคือมหาสมุทรแห่งพลัง ท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยทุกคุณธรรม ความรักของท่านปราศจากเงื่อนไข ลูกจะเป็นเช่นไรพ่อไม่เคยหันห่าง เมื่อเราเปิดใจแล้วเราจะพบท่าน

กุญแจดอกที่ 3 การหลอมรวมในความเงียบสงบ – The Silent Union (แม่ปุ๋ย)
“หัวใจ” เป็นเรื่องของความรู้สึก ที่มาจากความสัมพันธ์...หากความสัมพันธ์ของเราดี หัวใจก็จะเป็นสุข

สิ่งใดก็ตามที่เราคิด เราจดจำ เรากำลังเชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งนั้น ซึ่งได้รับอิทธิพลและส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของเรา ทว่าในแต่ละวันเราเกิดความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่ากับผู้คน สิ่งของ หรือสถานการณ์? เราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาหรือไม่? ความสัมพันธ์ต่อสิ่งนั้นให้ความรู้สึกเบาสบายหรือหนักหน่วง ง่ายหรือยาก มีพลังหรือเหนื่อยล้า ทำให้เราเป็นอิสระหรือติดกับ?

กุญแจดอกนี้จะช่วยไขไปสู่ประตูใจที่ลึกที่สุดของเราในความเงียบสงบของการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ...เราจะพบความรัก ความสุขที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเราปรากฏออกมา ซึ่งเป็นผลผลิตของความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์กับตนเองในสำนึกที่ถูกต้อง และเมื่อเราเชื่อมโยงอย่างลึกล้ำกับดวงวิญญาณสูงสุด หัวใจของเรากลับมาสะอาดและมีพละกำลังมากขึ้น...และเป็นเวลานี้เองที่เราพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นบวกในความสงบเงียบ

กุญแจดอกที่ 4 ความยุติธรรมแห่งกรรม – The Justice of Karma (แม่ปุ้ม)
เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ ต้องการให้เห็นภาพรวมตั้งแต่การที่ดวงวิญญาณลงมาใช้ชาติเกิด อาศัยร่างกายในการทำกรรม กฎ ก็คือกรรมใดที่ใครทำ จะส่งผลกลับคืนสู่ผู้กระทำเสมอ ดังนั้นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจ คือ กรรมในอดีตเราสามารถสะสางได้ด้วยพลังโยคะ และในส่วนของการสะสมบัญชีบุญ เราต้องเริ่มตระหนักรู้ว่าทุกการกระทำจากนี้ไปต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัจจะและการฝึกฝนมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เพื่อเราจะสามารถเชื่อมโยงนำเอาคุณสมบัติภายในที่มีอยู่มาใช้สร้างคุณค่าในการดำเนินชีวิต ด้วยพลังของการแยกแยะตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อจะนำตนเองไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตได้ จากการตระหนักรู้นี้ เราจะใช้เกมงูและบันไดชีวิต เพื่อให้เข้าใจกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบถึงจุดหมายปลายทางที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นในชีวิต

กุญแจดอกที่ 5 วงจรที่ไม่จบสิ้น – The Never-Ending Cycle (พี่ศรี)
เครื่องหมายสวัสดิกะ แสดงให้เห็นวงจรของเวลาที่หมุนซ้ำรอยเดิมทุก 5000 ปีไม่เคยหยุด จุดจบคือจุดเริ่มต้นของวงจรละครโลกที่เป็นนิรันดร์ ทุกชีวิตมีบทบาทเฉพาะของตนเอง และเล่นบทบาทเดิมซ้ำทุกๆวงจร ทุกฉากที่เคยเกิดขึ้นในวงจรที่แล้ว เวลานี้กำลังเกิดขึ้นอีกครั้ง ไม่มีฉากใดใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากวงจรที่แล้ว นี่คือละครโลกที่ไม่สูญสลาย ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ซ้ำรอยเดิม แรกเริ่มเป็นช่วงเวลาของความสมบูรณ์พร้อม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ และเต็มเปี่ยม มีสำนึกรู้ในตัวตนที่แท้จริง ขณะที่เดินทางผ่านกาลเวลา สำนึกรู้นี้ค่อยๆจางหายไป เหลืออยู่อย่างเลือนรางในตำนานและนิยายปรัมปรา สิ่งที่เห็นต่างจากสิ่งที่เข้าใจ จึงเกิดความกลัว มืดมน หลงลืมตนเอง ล่วงละเมิดกฎของจักรวาล นี่คือกุญแจที่ไขความลี้ลับแห่งกาลเวลา เพื่อจะทำให้โลกหมุนไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง

กุญแจดอกที่ 6 การตระหนักในคุณค่าของเวลา – Recognising The Time (พี่อุดม)
ยุคเพชร เป็นเสี้ยวเวลาก่อนนาฬิกาโลกจะตีเลข 12 จากค่ำคืนเข้าสู่อรุณรุ่ง เป็นฤกษ์ดีของดาวพฤหัสให้โชค โลกที่สกปรกกำลังจะจากไป โลกใหม่ที่บริสุทธิ์จะมาแทน เวลาที่ท้าทายนี้ใครกันที่รับบทบาทสำคัญเป็นครูผู้ล่วงรู้กาลเวลา และใครกันกำลังตั้งตาเรียนเพื่อเปลี่ยนคนเก่าเป็นคนใหม่ จากเปลือกหอยกลายเป็นเพชร จากขอทานกลับเป็นเช่นราชา ผู้ล่วงรู้กาลเวลาเท่านั้นจึงจะพบความสุขในทุกย่างก้าว

กุญแจดอกที่ 7 ประตูไปสู่อนาคต – The Door to The Future (พี่ภา)
การให้ คือ การใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อความหมาย ด้วยความคิดและกระแสจิตที่บริสุทธิ์ ผ่านคำพูดและการกระทำ ที่ชี้นำให้ทุกชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิม

ความปรารถนาที่จะให้คือการแสดงออกของความรักที่เป็นธรรมชาติ ความรักคือพลังงานหลักของดวงวิญญาณ เมื่อมีบางสิ่งที่จะให้ เราจำเป็นต้องได้รับบางสิ่ง มิฉะนั้นเราจะหมดกำลัง เมื่อเราให้จิตใจและสติปัญญาสำหรับพระเจ้าใช้ตามต้องการแล้ว เราจะได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ของท่านหล่อเลี้ยง เมื่อเราได้รับในวิธีนี้ เราจะเต็มไปด้วยความรักและพละกำลังที่เปี่ยมล้นและแบ่งปันออกไปได้กับผู้อื่น

ในภาวะวิกฤตนี้ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ได้จัดรายการ Online ทุกวันจากสำนักงานใหญ่และศูนย์ประสานงานต่างๆ ทั่วโลก แต่ละศูนย์ในแต่ละประเทศสามารถเลือกรายการที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแปลผ่านระบบกลางสำหรับสมาชิก

ขอเชิญเดินทางสู่ภายใน 7 วัน / 7 ครั้ง

'การฝึกจิตแบบราชาโยคะ' กับ Sr.Jayanti
ถึงแม้สถานการณ์ทั่วโลกกำลังล็อคดาวน์เพื่อจำกัดพื้นที่ในการเดินทางด้วยร่างกาย แต่ “ราชาโยคะ” กำลังทำให้เราเห็นหนทางสู่โลกภายในที่ไม่มีขีดจำกัดใดๆ เพื่อค้นพบกับขุมทรัพย์ทางจิตวิญญาณดั้งเดิม ที่จะทำให้เรากลับมาเป็น “ราชา” หรือผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างแท้จริง

ซิสเตอร์อธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิญญาณไว้ 7 วัน ซึ่งมีสาระ คือ การรู้จัก “ฉัน” ตัวตนภายในที่แท้จริง, การรู้จักสิ่งสูงสุด “ผู้เป็นหนึ่งเดียว” ที่ผู้คนของทุกศาสนาแสวงหา, การเชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กับท่านด้วยความรู้ที่ถูกต้อง...เพื่อให้เรากลับมาอยู่เหนือความสั่นคลอนของสิ่งที่มีขีดจำกัดทั้งหมด ดังนั้นไม่ว่าวิกฤตใดๆก็ตามจะเกิดขึ้น เราจะอยู่อย่างมั่นคง และเป็นอิสระอย่างแท้จริง

ตอนท้ายของคำบรรยายมีการบอกบทแนะความคิด พร้อมกับกระแสทางจิตวิญญาณ

(ซิสเตอร์ แจนที ผู้นำทางจิตวิญญาณ จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ประจำศูนย์ประสานงานนานาชาติ กรุงลอนดอน)

Day 1 - การฝึกจิตเบื้องต้น อ่านแปลไทย, คลิกดู video ภาษาอังกฤษ
Day 2 - ฉันคือใคร อ่านแปลไทย, คลิกดู video ภาษาอังกฤษ
Day 3 - ความคิดของฉันมาจากที่ใหน อ่านแปลไทย, คลิกดู video ภาษาอังกฤษ
Day 4 - แหล่งของความรักและสัจจะ อ่านแปลไทย, คลิกดู video ภาษาอังกฤษ
Day 5 - การเชื่อมต่อกับผู้เป็นใหญ่สูงสุด อ่านแปลไทย, คลิกดู video ภาษาอังกฤษ
Day 6 - ขั้นตอนการทำสมาธิ อ่านแปลไทย, คลิกดู video ภาษาอังกฤษ
Day 7 - คุณประโยชน์ของการทำสมาธิ อ่านแปลไทย, คลิกดู video ภาษาอังกฤษ


26 เม.ย. – เวลาสำหรับการเพ่งเพียรทางจิต (Time for Tapasya) โดย Didi Sudesh

(คลิกฟังแปลไทย)
สถานการณ์ในช่วงเวลานี้ทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองได้มากขึ้น กลับเข้าสู่ภายในกับการทำสมาธิให้จิตใจมีแต่ความคิดที่บริสุทธิ์สำหรับเพิ่มพูนพลังภายใน ทาปาเซียหมายถึงการเพ่งเพียรทางจิต หรือการเชื่อมโยงอยู่ในไฟแห่งความรักต่อบาบา เพื่อเผาบาปหรือความไม่บริสุทธิ์ นำคุณค่าทางจิตวิญญาณกลับมาปรากฏอีกครั้ง ดวงวิญญาณจะสามารถกระจายกระแสพลังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสรรพสิ่งทั้งมวล (หญิง)

3 พ.ค. – สัญญาณที่ละเอียดอ่อน (Subtle Signals) โดย Sr.Mohini

(คลิกฟังแปลไทย)
ขณะนี้เป็นเวลาวิกฤตมาก โลกอยู่ในสภาพที่เปราะบางและเต็มไปด้วยกระแสลบ มีความวิตกกังวล มีความกลัวมากมาย ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์จะคิดล้างแค้น คิดทำร้าย เพราะผ่านชีวิตที่ทุกข์ทรมานมามากมาย คาโรน่า ติดเชื้อในจิตใจ ที่ทำให้เต็มไปด้วยความกลัว ขาดความมั่นคงในอารมณ์ เมื่อถูกจู่โจมด้วยกระแสของความกลัว ความทุกข์โศก จะส่งผลต่อจิตใจ และลดภูมิคุ้มกัน เวลานี้เราต้องสะสมพลัง ด้วยการพยายามไตร่ตรองความรู้ รับฟังคำสอน ฟังเพลงของบาบา สร้างภาวะที่ต้องป้อนอาหารให้แก่จิตใจและสติปัญญาให้ตนเองอยู่กับบาบา (อึ่ง) (คลิกอ่านต่อ)

5 พ.ค. คุณประโยชน์ของราชาโยคะ (Benefit of Raja Yoga) โดย Br.Charlie
ฟังเสียงแปลควบคู่กันไป...
ตั้งแต่ประการที่ 3
หลังจากปรับระบบถ่ายทอด
(คลิกฟังแปลไทย)

บราเตอร์ชาลีร่วมฉลองวันเกิดของราชาโยคะประเทศไทย ด้วยการทักทายครอบครัวไทย และได้แสดงความยินดีกับการเปิดศูนย์ราชาโยคะมายาวนาน

1. พัฒนาการรู้ค่าในตนเอง และรู้สึกสบายกับตนเอง ด้วยการตระหนักรู้ว่า "ฉันคือใคร"
2. ให้ประสบการณ์ของการมีความรักที่แท้จริง
3. พัฒนาความสัมพันธ์

ทุกวันนี้ชีวิตของเรานั้นวุ่นวาย ที่ทำให้เราต้องการพื้นที่ของความสงบและพักผ่อน แต่เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อย่างแท้จริง เมื่อเสียงของความคิดภายในยังทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนและผลักดันเราอยู่ตลอดเวลา

ราชาโยคะ เป็นการฝึกจิตที่ให้เราเห็นจิตใจของตนเองอย่างชัดเจน และตระหนักได้ว่าไม่ใช่เวลาพร่ำบ่นผู้ใดหรือสถานการณ์ใดภายนอก แต่เราถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดของตนเอง ซึ่งเป็นเวลาที่จะต้องกลับมาจัดการกับความคิดอย่างผู้เป็นนาย

ถ้าความคิดเปรียบเหมือนใบไม้ที่มีมากมายนับไม่ถ้วน อะไรกำลังหล่อเลี้ยงลำต้นนี้อยู่? ราชาโยคะทำให้เรารู้จักว่าต้นไม้ชีวิตทั้งต้นของเราเกิดจากเมล็ด นั่นคือจิตสำนึกของการรู้จักตนเองว่า "ฉันคือใคร" ด้วยการคิดว่าฉันเป็นใครบางคนที่นิยามตนเองจากภายนอก สิ่งนี้เป็นสำนึกรู้ที่ผิดจากสัจจะเกี่ยวกับตนเอง ก่อเกิด ego (ความหลงทะนง) และเกิดการเปรียบเทียบแข่งขัน ไม่ทั้งดีกว่าหรือด้อยกว่า จึงนำไปสู่การขึ้นลงของสภาพจิตอยู่เสมอ (เมล็ดของสำนึกรู้นี้ส่งผลต่อความกลัว ความวิตกกังวล ไม่มั่นคง ขึ้นลงเสมอ)

ราชาโยคะจึงเปิดตาที่สามของความรู้ขึ้นว่า "ฉันคือดวงวิญญาณ" พลังงานชีวิตที่เป็นแสงที่สุดแสนเล็ก อยู่กึ่งกลางหน้าผากภายในร่างกาย เป็นอมตะ และเป็นธรรมชาติแท้ของความสงบ เมื่อเราเข้าไปสู่ประเด็นนี้ หรือเมล็ดของจิตสำนึกรู้นี้ จิตใจของเราจะเยือกเย็น มั่นคง มีความรัก ความเมตตา เกิดความรักที่แท้จริงต่อตนเองและผู้อื่นได้

ราชาโยคะ ทำให้เราสามารถมีความสัมพันธ์กับตนเองได้อย่างเป็นมิตร ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะที่ท่านเป็นดวงวิญญาณสูงสุด เราจะได้รับการเติมด้วยพละกำลังและคุณสมบัติที่ดีงามเข้าไปในดวงวิญญาณ เพียงแค่การจดจำระลึกถึงท่าน ท่านนั้นมั่นคงเสมอ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง บริสุทธิ์เสมอ สิ่งนี้เรากำลังกลับมามั่นคง มีความคิดที่บริสุทธิ์ และมีความสุขได้อย่างแท้จริง

ถ้าเราไม่มีความสุขจากข้างใน ให้ถามตนเอง "เรากำลังจดจำอะไรอยู่หรือ?" ที่สิ่งนั้นสร้างอิทธิพลให้กับเรา (แม่ปุ๋ย)

9 พ.ค. ชุมนุมบ้านสุขุมวิท
พี่น้องพบกัน ย้ำความสำคัญของหัวใจ ทั้งจากมูร์ลี(ภาษาอังกฤษ) ที่ Sr.La อ่าน บาบาพูดถึงหัวใจและจากหมอนอิงสีแดง แจ้งรักว่าเธออยู่ในใจเสมอ Sr.La วางพวงมาลัยที่นำมาต้อนรับไว้บนหมอนอิงและในห้องบาบาเพื่อขอบคุณ

Sr.Shanta ขอบคุณ Baba ที่ส่ง Sr.La มาให้พวกเรา จึงร้องเพลงพิเศษ 'ฉันไม่กลัว เมื่อ Baba อยู่ใกล้' I have no fear when you are near

เราถือโอกาสไปเยี่ยมบ้านของครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆ บริเวณนั้น แล้ววางแผนทำงานรับใช้ ณ ที่ทำการใหม่ใจกลางสุขุมวิท และที่ศูนย์ใหม่นครปฐมในอนาคตที่ทุกคนรอคอยการรวมกำลัง

Br.Kairash และ Sr.Sheetal ผู้ประสานงานหลักอวยพรวันเกิดราชา โยคะ
5th May 2020

Om Shanti Sr. La

Greetings of Peace, Love and Happiness.

Today is a special day, Anniversary of Thailand’s first and main center. On behalf of Sukhumvit BK Family, we express our heartiest Congratulations and best wishes to you and whole BK family. 🎉🌹🎂🌺❤️

Our sincere thanks to you for sustenance given by you to all of us in initial phase of our Brahmin life and guidance from time to time. We have sweet memories of moments spent with you at the Nonthaburi center. We cherish those memories.! Through you we also got the opportunity to meet many Baba’s jewels from around the globe visiting Thailand. Thanks for that.

Look forward to meet you after situation becomes normal. Please take care.

Our remembrance and regards to whole BK family at Nonthaburi center.

IBY
Kailash Bhai & Shanta BehnCongratulations and thank you Sr La...
You are our Alokik mother here for giving birth to Baba's center in Thailand.
Missing being with the family on this special occasion.
Hopefully we all shall meet soon(shining heart)

9 พ.ค. – การสละละทิ้งด้วยความสูงส่ง (Renunciation with Royalty) โดย Sr.Asha

(คลิกฟังแปลไทย)

'รักจากหัวใจ' ดูเป็นคำที่หวานชื่น
บาบาไม่ได้ให้เราทิ้งอะไร
บาบาให้ความรักที่ไม่มีขีดจำกัดจากหัวใจและไม่มีเงื่อนไข
เมื่อเรารักอะไรก็จะละเลิก,เสียสละและสังเวยตนเพื่อสิ่งนั้น
บาบาทำให้เราตระหนักได้ว่า ความสูงศักดิ์ของลูกคืออะไร... คือสวยงาม ความดีงาม
เมื่อเรารักสิ่งที่ดีงามเราก็จะละทิ้งความไม่ดี สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ สิ่งที่ไร้สาระ
ด้วยความเข้าใจ ความรักและศรัทธาที่เราจะไว้วางใจ (คลิกอ่านต่อ)

10 พ.ค.– ชีวิตโยคีของบราเตอร์แจ๊กดิช (Yogi life ofJagdish Bhaiji) โดย Didi Sudha

(คลิกฟังภาษาอังกฤษ)
(คลิกฟังแปลไทย)
12 พ.ค. เป็นวันที่ระลึกของการละร่างในปี ค.ศ. 2001 ของบราเตอร์ แจ็คดิช ราชาโยคีที่ยิ่งใหญ่ (ที่ได้รับสมญาว่า เป็นพระพิฆเณศ ตามตำนานของการกราบไหว้บูชา ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธชีวิตที่มีอยู่จริงได้ ในประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ)

ขอบคุณสำหรับโชคชะตา ที่ได้บันทึกประสบการณ์การใช้เวลาอยู่กับท่าน ในช่วงแรกเริ่ม ณ ศูนย์ราชาโยคะ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ซึ่งได้เก็บไว้ในร่องความจำอย่างลึกล้ำ จากการทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ และพาท่านไปพบบุคคลสำคัญต่างๆ ท่านจึงเขียนจดหมายมาขอบคุณทันที และขนานนามว่า “Guided Angel” นางฟ้านำทาง (คลิกอ่านต่อ)

15 พ.ค. ตาที่สาม(THIRD EYE) โดย ซีสเตอร์เดนิส (จาก Pilot test. สำหรับเริ่มรายการเดือน มิ.ย.)
ตาที่สาม หมายถึง ดวงตาแห่งความรู้ ดวงตาแห่งปัญญาที่เอียดอ่อน ทำให้มองเห็นสิ่งที่เหนือกว่าดวงตาเนื้อซึ่งมองเห็นเพียงแต่วัตถุหรือสิ่งที่จับต้องได้ มีความเข้าใจในสิ่งที่ละเอียดอ่อนจากการตระหนักรู้จักตนเองว่าคือชีวิตที่เป็นจุดแห่งแสง รู้จักสิ่งสูงสุดและกลไกของวงจรเวลาตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้เราเห็นสิ่งที่ดีที่สุดและความสมบูรณ์พร้อมในตนเอง (หญิง) (คลิกอ่านต่อ)

16 พ.ค. – ความลึกล้ำของทาสปาเซีย(Depths of Tapasya) โดย Br.Ken

(คลิกฟังแปลไทย)
ประทับใจประเด็นเกี่ยวกับดาดี้แจงกีที่ ได้ไปอยู่ในเมืองที่ก้าวร้าวรุนแรง มีนักข่าวถามดาดี้ว่า ดาดี้จะทำอย่างไรถ้ามีใครมาจู่โจม ดาดี้ พูดด้วยความมั่นใจ “สิ่งนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉันได้หรอก” เพราะดาดี้ไม่ได้อยู่ในโลกที่ใครจะมาจู่โจมหรือทำร้ายได้ สิ่งที่ดาดี้ต้องทำ คือการออกไปจากโลกของความกลัวและความวิตกกังวลที่เปิดโอกาสให้อะไรมาถึงตัวได้ เช่น ไวรัส ฯลฯ เมื่อดาดี้พาตัวเองออกไปจากโลกนี้แล้ว จะมีการเชื่อมโยงกับพระเจ้าและอยู่เหนือร่าง และสภาวะของโลกที่วุ่นวาย ด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครเชื่อมโยงในสำนึกที่เป็นร่างกับพระเจ้าได้ ดังนั้น ดาดี้ลดความคิดเกี่ยวกับตัวตนในสำนึกที่เป็นร่าง ที่ได้เห็นหรือได้ยิน อยู่เหนือความทรงจำเก่าๆ หรือสิ่งที่เรียนรู้มาในสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้น จึงมีการฝึกฝนทาปาเซียได้จริงๆ (เหมียว)

23 พ.ค. – ผู้ทำลายและเอาชนะความผูกพันยึดมั่นอย่างสิ้นเชิง Complete Destroyer & Conqueror of Attachment โดย Dr.Nirmala

(คลิกฟังแปลไทย)
ดีดี้พูดถึงพรของบาบาในมูร์ลี (22/5/2020) ขอให้ลูกอยู่อย่างมีความรักและละวาง อยู่เหนือความคิดอื่นๆ และได้รับความรักจากหัวใจของทุกคน ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะมีความคิดและทำกรรมที่สูงส่ง ให้เรานั้นพิจารณาเกี่ยวกับการลืมร่าง ความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด และโลกเก่า
-ขณะที่อยู่ในร่างกาย ฝึกฝนการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ไม่มีตัวตน คงอยู่ตลอดไป ไม่ใช่ร่างกายที่สูญสลาย

-การตัดบ่วงกรรมจากความผูกพันทางร่างกายกับครอบครัว คือความรับผิดชอบต่อครอบครัวที่แท้จริง ไม่ใช่การยอมจำนน แต่รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม มีความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่ทำ สิ่งสำคัญคือต้องเตือนตัวเราอยู่เสมอว่าเรานั้นเป็นของบาบาผู้เดียว การฝึกฝนสำนึกเป็นดวงวิญญาณ มองทุกคนเป็นดวงวิญญาณ มีสายตาของความเป็นพี่น้อง อย่าให้และรับการพึ่งพิงเป็นส่วนตัวกับใคร เป็นการอยู่เหนือความเห็นแก่ตัวทุกรูปแบบ

-การอยู่ในโลกเก่า โลกของวัตถุ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เราต้องมีความเข้าใจ รู้จักใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องละวาง ไม่ยึดติดจนเกินไป (ต่าย) (คลิกอ่านต่อ)

24 พ.ค. – การจดจำระลึกถึงที่เต็มไปด้วยความรัก (Love filled Remembrance) โดย Br.Charlie

(คลิกฟังแปลไทย)
สิ่งที่บราเตอร์ถามตนเองอยู่เสมอว่า ทำไมฉันจึงมาหาบาบา? ทำไมฉันตอนนี้ฉันยังคงอยู่กับบาบา? ก็มักจะได้ยินคำตอบนี้อยู่เสมอ...เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและกลับมาบริสุทธิ์

บาบาเน้นกับเราคำเดียวจริงๆว่า “จดจำระลึกถึง” แม้แต่พ่อบราห์มา ที่กลายเป็นเทวดานางฟ้าคนแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ก็บอกให้เราจดจำบาบา ดังนั้นการจดจำระลึกถึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางทางจิตนี้ เพราะในท้ายที่สุดแล้วคำสอนของบาบา คือ สัจจะที่ทำให้เราต้องมีการจดจำระลึกถึงที่เป็นธรรมชาติมาก เราต้องเรียนรู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร ถ้าเรารักบาบาอย่างแท้จริง เราก็จะจดจำบาบาผู้เดียว แล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปอย่างธรรมชาติ เราจะรับใช้อย่างเป็นธรรมชาติ ที่จะยกระดับบรรยากาศและจิตวิญญาณ ซึ่งไม่ใช่แค่ทักษะ แต่ผ่านชีวิตจริงของเรา...ยิ่งเรามีความรักต่อบาบาอย่างลึกล้ำมากเท่าไร การจดจำของเราจะเป็นธรรมชาติมากเท่านั้น

การฝึกจิตจึงเป็นเพียง “การอยู่ในห้วงแห่งรักในพระเจ้าและปล่อยให้ตัวเราเองกลายเป็นที่รักของท่าน” ดังนั้นความรู้จำเป็นเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่า “อะไร-อย่างไรกีดขวางความรักของเราและการเป็นที่รัก?” สิ่งที่ทดสอบเรามากที่สุด 1) บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักของพระเจ้า 2) บางครั้งเรารู้สึกว่าเราก็เป็นที่รักจริงๆ แต่นั่นเป็นสันสการ์บัคตี (เพียงความเชื่อที่มาจากการเลื่อมใสศรัทธา) 3) เราเสพติดความรักของมนุษย์ จึงทำให้ขาดประสบการณ์ความรักของพระเจ้า

ในวงจรละครนี้ เป็นเรื่องราวของความรัก คือ ความรักที่บริสุทธิ์ กับ ความรักที่ผิดๆ ซึ่งเริ่มขึ้นในยุคทองแดง ไม่ใช่ว่าเราหยุดรัก แต่เรารักสิ่งที่ผิด รักคนผิด รักวัตถุธาตุ เช่น เรารักร่างของตนเอง กลายเป็นความหลงทะนง, เรารักสิ่งของ กลายเป็นความโลภ, เรารักร่างของคนอื่น ก็กลายเป็นตัณหาราคะและความผูกพันยึดมั่นตามมา ทั้งหมดแปรสภาพจากความรักไปเป็นกิเลส (ปุ๋ย) (คลิกอ่านต่อ)

27 พ.ค. – ภาวะผู้นำจากภายใน (Inner Leadership) โดย Br.Charlie

(คลิกฟังแปลไทย)
โลกทุกวันนี้มีภาวะวิกฤติอย่างมากมาย จำเป็นต้องปลุกความเป็นผู้นำจากภายใน การเป็นผู้นำนั้นไม่คิดแม้แต่จะหมุนเวลากลับไปเพื่อจะหาความมั่นคง แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางใหม่เพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าได้

การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมีผลต่อความกดดันจิตใจและอารมณ์ ทำให้เราจำเป็นต้องมีพลังในการควบคุมตนเอง สิ่งแรกคือ ควบคุมความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมตัวเองได้ด้วยการทำความเข้าใจว่า เราไม่สามารถจะเปลี่ยนโลกสิ่งรอบข้างที่มีอิทธิพลภายนอกได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีการตอบรับได้

สิ่งชี้บอกการเป็นผู้นำ คือฉันรักษาความมั่นคงภายใน จากสถานการณ์ปั่นป่วน เปลี่ยนมุมมองใหม่ และมีปัญญา... ในแง่มุมต่างๆ
 1. ปัญญา ด้านการใช้เหตุผลของสติปัญญาสำหรับเรื่องทางโลกหรือความฉลาดในการพัฒนาทักษะภายนอก ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จด้านอาชีพการงาน
 2. ปัญญาด้านอารมณ์หรือความฉลาดที่จะจัดการกับอารมณ์ และสามารถคงความสัมพันธ์ที่มีความรักไว้ได้อย่างยั่งยืน จึงรู้วิธีตอบรับต่อความรู้สึกแบบไหน อย่างไรของผู้อื่น
 3. ปัญญาด้านจิตวิญญาณ เป็นความฉลาดในการหาเหตุผล เพื่อใช้ชีวิตด้วยความรักที่แท้จริง แม้ว่าจะมีใครรักหรือไม่รักเราก็ตาม จากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง มีความเคารพตนเอง ด้วยพลังในการควบคุมความคิดให้อยู่เหนืออารมณ์ มีความสัมพันธ์มั่นคงที่จะหยุดความกลัวและความวิตกกังวลและทำให้มีความสุข. (เหมียว)

30 พ.ค. – การเตรียมสอบผ่านข้อสอบสุดท้าย (Preparing & Passing the Final Paper)โดย Didi Dr.Nirmala

(คลิกฟังแปลไทย)
การเตรียมการเข้าสู่ข้อสอบสุดท้าย เราต้องอยู่เหนือทุกสิ่งโดยมีบาบาผู้เดียว เตรียมพร้อมเสมอเพราะทุกสิ่งจะเกิดขึ้นทันทีทันใด มีพลังของจิตใจ เก็บแต่สิ่งที่ให้คุณประโยชน์ ไม่ตกภายใต้กิเลสที่ละเอียดอ่อนของความเกียจคร้านและความไม่ระมัดระวัง ทำความเพียรพยายามที่จะทัดเทียมบาบา เต็มไปด้วยคุณธรรม 16 องศาสมบูรณ์ ไม่ก้าวร้าวรุนแรงใดๆ ปราศจากกิเลส

เพียรพยายามอย่างจริงจัง ในมุมต่างๆ อาทิเช่น
 • ลืมร่างและความสัมพันธ์ทางร่างโลกเก่า
 • มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ
 • มั่นคงหนักแน่นไม่สั่นคลอน
 • ตายขณะมีชีวิต
 • ปรารถนาดีมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์กับทุกคน
 • ควบคุมประสาทสัมผัส บริสุทธิ์ในความคิด คำพูด และการกระทำแม้ในความฝัน
 • สำรวจตรวจสอบตนอย่างซื่อสัตย์ หลอมรวมในความรักบาบา
 • มั่นคงใน3จุด ดวงวิญญาณ บาบา ละคร
(คลิกอ่านต่อ)

31 พ.ค. – ผลกระทบของ Covid-19 กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการกลับสู่สภาพเดิมของโลก

(คลิกฟังแปลไทย)

บราเธอรส์โกโร่ (Golo) พูดถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และความเจริญทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ซิสเตอร์แจนทีพูดถึงการฝึกจิตและความเจริญทางจิตวิญญาณที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม จากภายในสู่ภายนอก
สิ่งแวดล้อมโลกที่ได้รับผลกระทบจากชั้นบรรยากาศทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วมากและอากาศแปรปรวนมีผลต่อมนุษย์มากกว่าโควิดเราจึงต้อง ปรับตนเองให้เข้ากับสถานะการณ์โดยสะท้อนความคิดว่าจะทำอะไรต่อไปกับชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เช่นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและแปรรูปของเก่าให้กลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซีสเตอร์แจนที (Sr.Jayanti) ได้ให้คำแนะนำว่าการฝึกจิตนั้นเพิ่มความสามารถทางอารมณ์ สังคม การเยียวยาตนเองด้วยการทำกรรมดีคือการเยียวยาโลกด้วย ช่วยเพิ่มพูนความภูมิคุ้มกัน การเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ส่งผลกระทบต่อโลกภายนอก
(คลิกอ่านต่อ)

เริ่มบทเรียน 'ราชา โยคะ' สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน
บทเรียนราชาโยคะอย่างง่าย (Easy Raja Yoga) โดย Sr.Sudha
Day 1 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ดวงวิญญาณ คลิกดู video ไทย
Day 2 สำนึกรู้ทำงานอย่างไร คลิกดู video ไทย
Day 3 พ่อของทุกดวงวิญญาณ คลิกดู video ไทย
Day 4 ปรัชญาที่ลึกล้ำแห่งกรรม คลิกดู video ไทย
Day 5 ขั้นตอนของราชาโยคะ คลิกดู video ไทย
Day 6 8 พลังทางจิตวิญญาณ
           Q&A เกี่ยวกับราชาโยคะ
คลิกดู video ไทย

นัดหมาย ขอรายละเอียดได้จากข่ายงานต่างๆ ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานในประเทศไทย 086-488-6700 และ 097-238-3251


1.ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ดวงวิญญาณ
- ก่อนอื่นเราต้องแยกความจริงแท้ที่เป็นวัตถุ คือร่างกายของเราที่มีขีดจำกัด และอีกหนึ่งคือความจริงที่ไม่ใช่วัตถุที่ไม่เกี่ยวกับกายภาพเลย คือความคิด การตัดสิน ที่มีความรู้สึกและอารมณ์ มีความอยากปรารถนา เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา จึงเรียกว่าเป็นสิ่งไม่มีตัวตน เป็นสิ่งไม่มีขีดจำกัด แต่มีชีวิต สิ่งนี้เรียกว่าดวงวิญญาณ คือสิ่งที่อยู่เหนือเวลา และสถานที่ เช่น ถ้าฉันคิดถึงอเมริกา ฉันก็ไปถึงภายใน 1 วินาที หรือคิดถึงอดีต ก็จะนึกถึงบ้านที่เคยอยู่ เรียนรร.อนุบาลที่ไหน หรือคิดถึงอนาคตว่าฉันต้องการสร้างบ้านที่ไหน แบบใด อยู่กับใคร?

- ร่างกายเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ดูจากการที่เราเคยได้ยินว่าดวงวิญญาณออกจากร่าง ร่างกายก็คือศพ

- ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายก็คือดวงวิญญาณ ไม่มีตัวตน เป็นพลังงานชีวิต ที่อาศัยอยู่กึ่งกลางหน้าผาก เป็นผู้ควบคุมร่างกาย ดังนั้นเมื่อเราสามารถเป็นนายเหนือร่างกายได้ เราจึงเป็นนายของอวัยวะประสาทสัมผัส เป็นดวงวิญญาณที่รับรู้และแสดงออกผ่านร่างกาย เมื่อฉันเป็นนาย.. ผู้ร่วมทาง ผู้ให้ความร่วมมือคืออวัยวะ ที่เป็นมิตรร่วมทาง ทำงานช่วยฉัน ฉันจึงมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง อะไรที่ควรได้ยิน อะไรไม่ควรมอง อะไรควรอ่าน อะไรที่เราควรจะพูด เพราะไม่ว่าอะไรที่ฉันพูด เห็น ได้ยิน ทั้งหมดนี้คืออาหารสำหรับฉัน เพื่อที่จะมีพลานามัยที่ดี ฉันจึงต้องป้อนอาหารของความคิดที่มีคุณภาพ การพักผ่อนของดวงวิญญาณคือความเงียบสงบ เพราะยิ่งพูดเสียงดังมากเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้น และยาที่จะใช้รักษาดวงวิญญาณ ก็คือปัญญา ที่ได้จากการศึกษาทางจิตวิญญาณ และเมื่อพูดถึงการทำความสะอาดของดวงวิญญาณก็คือ หาเวลาเฝ้ามองตนเองตรวจสอบตนเอง ไม่พูดอะไรที่ไม่จำเป็น คือการตระหนักรู้ว่า ฉันคือใคร เป็นผู้มีชีวิตที่มีความสุข ฯ (ปุ้ม) (คลิกอ่านต่อ)
2. จิตสำนึกทำงานอย่างไร
ความมุ่งมั่น พลังใจที่เข้มแข็งภายใน เป็นเสียงของมโนธรรม ที่เรียกว่าปัญญา หรือตาที่สามแห่งปัญญา หยุดคิดก่อนที่จะนำไปสู่การกระทำ ฉันควรจะทำสิ่งนี้หรือไม่ มีประโยชน์สำหรับฉันหรือไม่ เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดี ให้ความสุขหรือความทุกข์ ดวงวิญญาณมีทุกข์เพราะไม่ได้ใช้สติปัญญาของตน ไม่รับฟังเสียงภายใน หรือเสียงมโนธรรม การเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ได้ต้องรับฟังเสียงมโนธรรมของตนเอง ไม่มีความคิด หรือการกระทำที่ไม่ดี แต่ต้องขจัดร่องรอยของความคิดที่ไม่ดีนี้ออกไป และทำให้จิตใต้สำนึกเป็นบวกและสูงส่ง (แดง)
3. พ่อของทุกดวงวิญญาณ
-พลังความสงบ
ความสงบเป็นพลังของสติปัญญา ที่ทำให้เราคิด ตัดสินและมีการกระทำอย่างถูกต้อง ผู้ที่มีความสงบจะอยู่อย่างไม่มีการขัดแย้งใดๆ จะไม่มีความโกรธ ไม่ใช่การยอมจำนนหรือผ่อนปรน แต่เขาจะมีการตื่นตัวของจิตใจในทางบวก ซึ่งเป็นการตอบรับกับสถานการณ์ที่เข้ามา ด้วยการตระหนักรู้ ''ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ'' ซึ่งจะคงศักดิ์ศรีไว้ได้ในทุกสถานการณ์ การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติหรือเอกลักษณ์ดั้งเดิมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นความสงบ ทำให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ ทำให้เรามีการคิด ตัดสินและทำการกระทำอย่างถูกต้อง จึงทำให้เราเป็นอิสระจากการทำผิด

-การรู้จักสิ่งสูงสุด
พระเจ้าคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ท่านไม่มีตัวตน ท่านเป็นพ่อของทุกดวงวิญญาณ ท่านอยู่เหนือการเกิดและการตาย ท่านมีสภาวะที่คงอยู่ตลอดกาล คงเส้นคงวา สม่ำเสมอ จึงมีคำกล่าวว่าท่านคือสัจจะ ท่านบริสุทธิ์เสมอ ท่านเป็นผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ ท่านเป็นผู้ให้คุณประโยชน์เสมอ ท่านเป็นผู้ประทานเสมอ ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ซึ่งมีสภาวะจิตที่เปลี่ยนไป เมื่อเข้ามาสู่วงจรของการเกิดและการตาย มีการสูญเสียพลังงาน มีสภาวะที่ไม่มั่นคง เช่น อารมณ์ ความคิด สติปัญญา

พระเจ้าคือผู้เป็นหนึ่งเดียวสำหรับทุกคน ท่านรักทุกคน ทุกคนเป็นของท่าน ในสายตาของพระเจ้าทุกคนนั้นเป็นที่รักของท่าน ท่านเป็นพ่อของทุกดวงวิญญาณ เป็นพ่อของพ่อทั้งหมด ดังนั้นเราทั้งหมดจึงเป็นลูกของท่าน
เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มีความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้าง ท่านคือผู้สร้างทุกสิ่ง ซึ่งคำว่าสิ่งสร้าง มี 3 ความหมาย คือ 1. มีการชุบชีวิตใหม่ 2. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ 3. การชำระล้างให้บริสุทธิ์
พระเจ้าเป็นเช่นเดียวกับเราคือจุดแห่งแสง แต่สูงสุด สม่ำเสมอในการกระทำของท่าน ท่านรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวของเราเอง ท่านคือผู้ทรงพลังอำนาจ ท่านคือผู้มีปัญญาเหนือปัญญาทั้งหมด เราทุกคนคือผู้เป็นที่รักของท่าน จึงนับว่าเป็นโชคอย่างยิ่งที่เราได้ตระหนักรู้จักท่าน (ต่าย)
4. ปรัชญาแห่งกรรมที่ลึกล้ำ
"กรรม" มีทั้งดีและไม่ดี
"กรรม" คือการกระทำที่ให้ผลแก่ผู้กระทำ เปรียบเช่นการปลูกต้นไม้ เพาะหว่านอะไรก็จะได้รับผลของสิ่งนั้น การกระทำใดๆไม่เคยสูญเปล่าหรือไม่ให้ผลลัพธ์ เพาะหว่านอะไรไว้ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ทุกการกระทำจะติดตัวเราไปในชาติหน้าโดยประทับไว้ในดวงวิญญาณ ดังนั้นเป็นกฎที่ว่า ไม่ว่าฉันทำอะไรฉันจะได้รับผลของสิ่งนั้นในอนาคต ไม่ว่าอะไรที่ฉันมีในวันนี้เป็นผลกรรมที่ฉันทำไว้ในอดีต ฉันอาจจำไม่ได้ว่าทำไว้เมื่อไหร่ แต่นั่นคือผลกรรมของฉันเอง ดังนั้นจึงไม่ฉลาดเลยถ้าจะกล่าวโทษใครเมื่อเกิดความยากลำบากหรืออะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับฉัน ฉันควรรับผิดชอบและยอมรับต่อสถานการณ์นั้นและเรียนรู้เมื่อความยากลำบากใดๆที่เกิดขึ้น แทนการกล่าวโทษผู้อื่นหรือมีคำถามว่า ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉัน(?) ทำไมฉันถูกหลอกลวง(?)หรือทำไมพบความสูญเสียต่างๆ(?) เมื่อฉันเข้าใจปรัชญาที่ลึกล้ำของกรรม ฉันจะหยุดวิพากษ์วิจารณ์ ฉันเข้าใจว่าความทุกข์ความเศร้าที่เข้ามาเป็นกรรมที่ฉันก่อไว้ในอดีต (พี่ศรี) (คลิกอ่านต่อ)
5. ความหมายของราชาโยคะ
คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด การจดจำระลึกถึงดวงวิญญาณสูงสุด การสื่อสาร การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เราบอกทุกสิ่งเกี่ยวกับตนเองแก่ท่าน เป็นการสนทนาจากใจถึงใจระหว่างเรากับท่าน ซึ่งราชาโยคะนี้ไม่เกี่ยวกับการออกกำลังทางร่างกาย การท่องมันตรา การนั่งนับลูกประคำใดๆ แต่เป็นการทำให้สติปัญญาพร้อมที่จะเชื่อมโยง ขณะมีการกระทำเราสามารถจดจำพระเจ้าได้ เรียกว่า คาร์มาโยคะ การพัฒนานิสัยของการจดจำพระเจ้านั้นมีประโยชน์ 3 ประการในการกระทำ
 1. เราจะได้รับพละกำลังและการช่วยเหลือพิเศษขณะทำการกระทำ ทำให้ไม่เหน็ดเหนื่อยและสามารถทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง
 2. เราจะไม่หลงลืมในการทำงานและเราได้รับการเตือนสติให้ทำในสิ่งที่หลงลืม
 3. เราจะได้รับการปกป้องจากการทำผิด เพราะการจดจำพระเจ้าจะหยุดยั้งเราจากการทำผิด
- 4 ขั้นตอนของราชาโยคะ (คลิกอ่านต่อ)
พลังทางจิตทั้ง 8
การมีพลังทางร่างกายที่แข็งแรงนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อขาดพลังทางจิตวิญญาณก็อาจนำมาซึ่งการสูญเสียความสมดุลทางอารมณ์ ก็อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเราอาจใช้พลังทางร่างกายในทางที่ผิดหรือใช้ร่างกายทำกรรมที่เป็นบาป เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพลังทางจิตวิญญาณเพื่อควบคุมการใช้พลังทางร่างกายไปในทางที่ถูกต้อง

สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือแหล่งแห่งพลังทางจิตวิญญาณนั้นคือพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น เมื่อดวงวิญญาณมีการเชื่อมโยงกับพระเจ้า คือการมีสมาธิบนพื้นฐานของความรู้ ความรัก ความศรัทธา และความสัมพันธ์ ในสภาพมีสมาธินั้นดวงวิญญาณจะได้รับพลัง เกิดกระแสพลังภายใน การตระหนักรู้จักตนเองหรือการรู้ถึงคุณสมบัติที่ดีงามของดวงวิญญาณ ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้ นั่นคือเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นดวงวิญญาณ (เป็นจุดแห่งแสง)และท่านก็เป็นดวงวิญญาณ แต่ท่านนั้นสูงสุด สม่ำเสมอ คงความดีงามไว้ได้สม่ำเสมอ พลังทางจิตวิญญาณนั้นมีอยู่ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราต้องการใช้ 8 พลังทางจิตวิญญาณ (ต่าย) (คลิกอ่านต่อ)


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.