กันยายน 2562

โอม ชานติ โอม ชานติ โอม ชานติ
ความสงบ คือความนิ่งขณะที่เคลื่อนไหวภายในโลก ความสงบเป็นประสบการณ์ของการเป็นเพียงท่าน ปราศจากความขัดแย้งภายใน ความอยากความปรารถนาทางวัตถุ หรือการคาดหวัง บาบาพูดว่าความสงบที่แท้จริงมาจากความเข้าใจ การยอมรับ และการมีประสบการณ์ ดังต่อไปนี้
1. ธรรมชาติที่มีติดตัวมาโดยดั้งเดิมคือความสงบ
2. บ้านที่แสนหวานของฉันคือดินแดนของความสงบ
3. พ่อของฉัน มหาสมุทรแห่งความสงบ และฉัน ดวงวิญญาณ อาศัยอยู่ในบ้านที่แสนหวานของเราในความสงบสมบูรณ์

ดังนั้น เราจึงต้องเตรียมตัวไปในการจาริกแสวงบุญของความสงบ ด้วยการยอมรับว่า ฉันเป็นใครก็ตาม ฉันมีอะไรก็ตาม ฉันสวยงาม และพอใจ พร้อมทั้งซื่อสัตย์กับตนเอง และตระหนักถึงความอยากความปรารถนา และความขัดแย้งภายใน เปิดสิ่งเหล่านั้นออกมา แล้วใช้ที่ลบหมึกทางจิต ออกไปจากจิตใจ แม้เป็นเวลา 2-3วินาที เมื่อท่านลบสิ่งเหล่านั้นด้วยความคิด ท่านได้ขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากจิตสำนึกของท่าน
(คลิกอ่าน)

ความสงบเริ่มขึ้น ณ ที่นี่ และจบลง ณ ที่นี่

ความสงบดั้งเดิม (Original Peace)
ไม่จำเป็นต้องแสวงหาความสงบ เพราะความสงบนั้นอยู่ภายใน สภาพดั้งเดิมของเรา คือ ความสงบ
สถานการณ์ภายนอกจะดึงเราออกไปจากความสงบ หากเราปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ความรู้สึกภายในก็สามารถดึงเอาออกไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความเหน็ดเหนื่อยที่นำเราไปสู่ความหงุดหงิด
จงเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองและคงความสงบไว้ : ให้ศูนย์กลางของสำนึกรู้อยู่กับรูปทางจิตของตน จุดแห่งแสงที่เป็นเช่นดวงดาวเล็กๆ ที่อยู่กลางหน้าผาก
มีประสบการณ์ที่แท้จริงของความต่างระหว่างเราดวงดาวที่เปล่งประกาย และร่างกายของเรา พาหนะที่มีตัวตน
จงเรียนรู้ที่จะละวางจากพาหนะ แม้ไม่กี่นาทีของการฝึกฝนนี้ ถ้าทำเป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้เรากลับคืนสู่สภาพของความสงบโดยธรรมชาติ
ความเหน็ดเหนื่อยและความระคายเคืองจะจางหายไป การกระทำของเราจะเติมเต็มด้วยความรัก สำหรับตนเองและผู้อื่น (คลิกอ่าน)

เราเพียงแต่ต้องรู้ เงื่อนงำของเวลาและฝึกฝนที่จะกลับคืนสู่แหล่ง... เพื่อจะสามารถได้รับพรทั้งสามในขณะนี้ นั่นคือ

ชีวิตสงบ ความรักที่สงบ และจิตใจที่สงบ

ชีวิตที่สงบเกี่ยวข้องกับกาย ความรักเกี่ยวข้องกับอารมณ์ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด คือจิตใจที่สงบเพราะเกี่ยวกับจิตวิญญาณและคงอยู่เสมอ เมื่อใจสงบอย่างแท้จริง จะสามารถสรรค์สร้างสิ่งใดก็ตามที่ปรารถนาและสามารถมองเห็นสิ่งนั้นๆปรากฏกระจ่างแจ้ง และสิ่งที่ใจปรารถนาจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะปรารถนาได้

ใจที่สงบเปรียบเช่นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ เพราะใจได้ละทิ้งชีวิตแห่งกายสัมผัสไว้เบื้องหลังใจไม่ดำรงอยู่ด้วยตาทั้งสองหรือด้วยสิ่งที่ได้ยินผ่านหู แต่ดำรงอยู่กับพระเจ้า ซึ่งสงบเงียบที่สุดแต่กลับได้ยินทุกๆสิ่ง

การฝึกฝนในช่วงเวลาพลบค่ำและเข้านอน(Dusk and Bedtime Practice)

อีกเวลาหนึ่งที่จะชาร์ตแบตเตอรี่ตัวเอง ด้วยความสงบเงียบ คือเวลาพลบค่ำ และก่อนเข้านอนอีกครั้ง เมื่อการจราจรของพลังงานความคิดลดลง

เมื่อความคิดและการจราจรของพลังงานน้อยลง จึงเป็นการง่ายที่จะกำหนดทิศทางความคิด และมีประสบการณ์ในการเชื่อมโยงที่ละเอียดอ่อนของพระเจ้า

โยคีอาวุโสท่านหนึ่งบอกฉันไว้ว่า...

จงเข้านอนก่อนวันใหม่พบวันเก่าเสมอ... ก่อนเที่ยงคืน เพื่อทำให้จิตใจสดชื่น และตื่นตัวในวันต่อมา

ฉันนึกถึงเรื่องราวของซินเดอร์เรล่า เมื่อนาฬิกาตีเลข 12 สิ่งที่เนรมิตไว้อย่างเลิศหรู จะกลับคืนสู่สภาพเดิม ไม่ว่าจะเป็นฟักทอง หมู และผ้าขี้ริ้ว โยคีอาวุโสอธิบายว่า จิตใจและร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องทำงานตามจังหวะของวัน-เวลา ไม่เช่นนั้น ทั้งสองจะถูกผลักเข้าสู่สภาพที่ผิดธรรมชาติจนถึงที่สุด ที่ทำให้เราหมดแรง เหน็ดเหนื่อย ไม่หยุดนิ่ง หนักหน่วงและพร่ามัว

อย่าว่าแต่จะทำตามจังหวะเวลาอย่างเป็นธรรมชาติ ร่างกายคือธรรมชาติของวัตถุธาตุที่เริ่มทำงานในตอนเช้าจนกระทั่งถึงเวลาพลบค่ำ ก็ช้าลงและในที่สุด หยุดทำงานเพื่อพักผ่อน (คลิกอ่าน)

สมาชิกทั่วโลก ได้รับประสบการณ์ของความสงบในหัวข้อต่างๆ จากสมาธิสร้างสรรค์ 7 วันของเดือนกันยายน เราจึงของต้อนรับทุกท่านกลับคืนสู่แหล่งแห่งความสงบได้ทุกสัปดาห์ด้วยการจดจิตใจในแต่ละวัน (คลิกแต่ละหัวข้อเพื่อฟังเสียง ไทย-อังกฤษ)

Day 1 : “Peace as my swadharam” – The Spiritual Conduct of the self is peace.
“ความสงบ เป็น สวาดารัมของฉัน” - พฤติกรรมทางจิตของฉันคือความสงบ

Day 2: The Sweet Silent Home – In the Stillness of Peace, True Freedom is Found
บ้านที่เงียบสงบ แสนหวาน - ในความนิ่งของความสงบ เราสามารถค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงได้

DAY 3: Peace is the Call of the Ocean
ความสงบคือเสียงเรียกของมหาสมุทร

Day 4: Peace and Planet – Nature’s Silence
“ความสงบและโลก” – ความสงบเงียบของธรรมชาติ

Day 5: Peace and People – Peace Pilgrims
ความสงบและผู้คน – ผู้จาริกแสวงบุญของความสงบ

DAY 6 Making Peace with Non-Violence
การสร้างความสงบ ด้วยความไม่ก้าวร้าวรุนแรง

Day 7: In the Presence of Silence
การปรากฏอยู่ของความเงียบสงบ

กิจกรรมเดือนกันยายน 2562

อาทิตย์ 1,7 ก.ย. ครอบครัวสานฝัน ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
การแบ่งปันคุณค่าชีวิต จากสีสันของหัวใจของแต่ละคน หลังมูร์ลี คือการฟังเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจของพี่น้อง

สัจจะ (พี่หญิง)
มีคำกล่าวว่า “เรือแห่งสัจจะ แม้จะโคลง แต่จะไม่มีวันจม” สัจจะนั้นจะเปิดเผยตนเองในเวลาที่ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ เป็นความงามที่ให้คุณประโยชน์และคงอยู่ตลอดไป ด้วยพลังของสัจจะ ซึ่งเป็นความรู้ดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ มีพลังในการแปรสภาพของผู้ที่ศึกษา จากการมีสติปัญญาเช่นหินให้กลายเป็นผู้มีสติปัญญาเช่นเพชร ทำให้ดวงวิญญาณมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์สกปรกและเต็มไปด้วยกิเลส กลับมาบริสุทธิ์สวยงามมีปัญญาที่สูงส่งเช่นเทพอีกครั้ง กล่าวได้ว่าสามารถเอาชนะความหลอกลวงหรือความทุกข์ในทุกรูปแบบ กลายเป็นผู้รู้แจ้ง มีชีวิตที่เป็นแสง ตัวตนดั้งเดิมที่แท้จริง และร่ายรำไปกับความสอดคล้องกลมกลืนของจักรวาล

การสร้างสรรค์ (พี่แดง)
ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการมองปัญหาและมาพร้อมกับทางออกที่ดีในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการปรับตัวหรือทำสิ่งใหม่ให้ดีขึ้น
ความคิดสร้างสรรค์มี 2 แบบ (1) ความคิดที่แตกต่าง Divergent (2) ความคิดที่เบนเข้าหากัน Convergent
นักคิดที่แตกต่างจะเก่งในการคิดไอเดียออกมามากมาย ส่วนนักคิดที่เบนเข้าหากัน จะดูรายละเอียดทั้งหมดและจะเก่งในการตัดตัวเลือกที่ไม่ใช้ออกทิ้งไป ทีมที่มีความหลากหลายมักจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อพยายามแก้ปัญหา นักคิดแบบแตกต่างสามารถแสดงความคิดและไอเดียมากมาย หลังจากที่นักคิดแบบเบนเข้าหากันสามารถมองไปในรายละเอียดแต่ละตัวเลือกแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่าถ้าทำด้วยตัวคนเดียว
ขอแนะนำการฝึกพูดคำว่า Yes! (ฮาจี้ !) เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราบอกว่า Yes! (ฮาจี้!) เราจะเปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิด คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณฝัน

ความบริสุทธิ์ (พี่ธร)
ภายในทีลึกล้ำท่านเปล่งแสงดุจเพชรที่ไร้มลทิน แต่ละคุณสมบัติของท่านคือความจริงของเพชรพลอยนี้
ด้วยพลังของความรู้ทำให้เข้าใจถึงรูปดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ฉัน ดวงวิญญาณคือความบริสุทธิ์
ความบริสุทธิ์ใช่เพียงแค่การบังคับใจตนเองมิให้กระทำบาปแต่ มันเป็นเนื้อแท้ของดวงวิญญาณ
ความบริสุทธิ์เป็นรากฐานต่อโชคอันมากมายของชีวิต
ความบริสุทธิ์เป็นร่มฉ้ตรที่ทำให้พ้นจากอุปสรรคอันนับไม่ถ้วนของมายา
ความบริสุทธิ์เป็นรากฐานของความสงบและความสุข
พลังของความบริสุทธิ์อยู่เหนือกาลเวลาที่รักษาดวงวิญญาณสู่สภาพดั้งเดิมในรูป แสง ที่สมบูรณ์

อาทิตย์ 8 ก.ย. ศิลปะการสื่อสาร ณ บ้านแม่น้ำ นครปฐม ครึ่งวันเช้า
หลังจากฟังมูร์ลี รับประทานอาหารเช้า พี่นวลได้ถ่ายทอดศิลปะการสื่อสาร เป็นเวลา 90 นาที(สำหรับทุกศิลปะของแต่ละท่าน)

"...เหตุผลใด เราถึงมาพบกันที่นี่วันนี้ เพื่อมาคุยกันถึงเรื่องศิลปการสื่อสาร ทั้งๆ เราสื่อสารกันตั้งแต่เราเกิด แล้วแน่ใจมั้ยว่าเรามีการสื่อสารกันอย่างแท้จริง คุณจิมไลอัน ลูกบาบาที่เป็นนักจิตวิทยา เค้าแบ่งบุคลิกภาพของการสื่อสารไว้ 4 รูปแบบ คือ
 • แบบแรก ก้าวร้าวแบบชัดเจน เช่น “ไสหัวไปให้พ้น” “หน้าที่ของคุณคือทำตามสิ่งที่ผมสั่ง”
 • แบบที่สอง ก้าวร้าวแบบอ้อม เช่น “มันก็เหมาะแล้วล่ะ สำหรับคนอย่างเธอนะ”
 • แบบที่สาม ยอมจำนน เช่น “ฉันผิดเอง ฉันผิดไปแล้ว ฉันขอโทษ” “สรุปแล้วฉันต้องไปใช่มั้ย ก็ได้ไปก็ไป”
 • แบบที่สี่ ตรงไปตรงมา เช่น “ฉันยอมรับนะว่าฉันยังไม่สมบูรณ์พร้อมหรอก แต่ฉันก็จะทำอย่างเต็มที่”
เราอยากเป็นแบบที่เท่าไหร่ แน่นอนแบบที่ 4 การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาจริงใจมีความเคารพในตนเอง มั่นใจ มั่นคง คือที่สิ่งเราต้องการจะเป็น แต่ทั้ง 4 แบบ นั้นก็วนเวียนเข้ามาในช่วงจังหวะของความรู้สึกและอารมณ์ที่ต่างกัน ทั้งๆ ที่เราต้องการแบบที่ 4

การสื่อสาร คือ ศิลปะของการเปิดใจ (ไม่มีอคติ) และรับฟังหัวใจ(ด้วยความรู้สึก) และสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟังเปิดใจและรับฟังด้วยหัวใจ นั่นคือ
 1. ถ้าการสื่อสารนั้นมีความจริงแท้ไม่ปะปนและเต็มไปด้วยความรัก ลูกธนูก็จะยิ่งตรงเป้า เนื่องจากเมื่อ ปะปนของฉัน จะไปกระตุ้นอีโก้ของผู้ฟัง
 2. เป็นประโยชน์ ถ้าผู้พูดมีความปรารถนาจะให้ประโยชน์ ผู้ฟังจะสัมผัสได้ และเค้าจะสัมผัสกับพลังของความปรารถนาดีที่มาจากภายในนั้นได้และเค้าก็จะตื่นตัวตั้งใจที่จะรับฟัง และเค้าก็จะเข้าใจ เนื่องจากสันสการ์ที่แท้จริงนั้นคือการให้และรับประโยชน์ จึงมีความตื่นตัวที่จะรับฟังมากเป็นพิเศษ
 3. แยกสาระออกมาจากการขยายตัว และสื่อออกมา เพราะถ้าขยายตัวมากเกินไปสาระก็จะหายไป ที่เราเรียกว่าจับประเด็นให้ได้ว่าเค้ากำลังบอกอะไรก็เรากันแน่ ตัวอย่าง ของการฝึกแยกสาระออกจากการขยายตัวของพรของมูร์ลี การขยายตัวเป็นไปเพื่อความเข้าใจ แต่การจับสาระได้หมายถึงเราต้องรู้ว่าเราจะนำมาปฏิบัติอย่างไร
(คลิกอ่านต่อ)
พี่ภาต้อนรับทุกท่านด้วยโยคะก่อนเรียนมูร์ลี ณ บ้านเกิด
พี่หล้า offer bhog ก่อนเรียนมูร์ลี
พี่นวลต้อนรับพี่หล้าและครอบครัวด้วยพวงมาลัยและของขวัญ
ครอบครัวบ้านแม่น้ำ หล่อเลี้ยงเราอย่างดี ทั้ง เช้า-กลางวัน ครบสูตร เครื่องดื่ม อาหารคาว-หวาน
จากสายธาร ของหัวใจที่โอบอ้อมอารี ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี
พี่นวลและทีมงานถ่ายทอด ศิลปะการสื่อสาร 90 นาที เริ่ม 10 โมง จบลงด้วยการรับพร และ ของขวัญพิเศษ 'สมโอหวานนครชัยศรี'
บัตรสีสันของหัวใจ คือของขวัญจากครอบครัวศูนย์นนท์สำหรับพี่น้องทุกคนที่ร่วมสร้างสรรค์โลกใหม่ที่สดใส สวยงาม ด้วยการพบปะและแบ่งปันคุณค่าชีวิตที่แตกต่างกันจาก 54 ความหมาย ตามวัน-เวลาของแต่ละครอบครัว
พี่นวลจึงถือโอกาสแบ่งปันทันที เป็นตัวอย่างสำหรับครั้งต่อไปของพี่ๆ ก่อนจบสิ้นปีเก่า
กิจกรรมสนุกสนานที่ศาลาริมน้ำ

อาทิตย์ 15 ก.ย. วันสันติภาพโลก ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
ฉลองวันสันติภาพสากลล่วงหน้า (ตรงกับวันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี) ด้วยการต้อนรับแขก 2 ท่าน ก่อนไปร่วมรายการ Peace of Mind ต้นเดือนตุลาคมที่มธุบัน ในการดูแลของ Br.Kailash และ Sr.Shanta รวมทั้งแขกพิเศษคือ คุณวิชิต ญาณอมร อดีต รอง ผจก. ใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้นำตระกร้าผลไม้สีฟ้าพิเศษ มามอบไว้ในห้องบาบา เพิ่มพลังสีฟ้าของความสงบ จากบัตรพรที่ให้ความหมายของความเงียบสงบ(Silence) เป็นประตูไปสู่ Peace of Mind ในทางปฏิบัติ
ในโอกาสพิเศษนี้ ทุกคนได้รับมอบสมุดบันทึก chart ตามที่พี่หล้าส่งจดหมายให้พี่น้องรับทราบ
จากสาระของมูร์ลีวันนี้(8/10/19) ขอให้ซื่อสัตย์กับพ่อที่แท้จริง ด้วยการเขียน ชาร์ท(chart) อย่างซื่อสัตย์ และตรวจสอบตัวเองเพื่อบันทึกลงไปใน chart จนกระทั่งกลายเป็นการจาริกแสวงบุญของการทรงจำระลึกถึงจริงๆ
ตั้งแต่วันที 15 พฤษภาคม เราทุกคนได้รับสมุดบันทึก chart มีชื่อสลักไว้เตือนใจ ให้เห็นความสำคัญของการจดจำระลึกถึง และแนบความหมายของ chart จากมูร์ลี ไว้พร้อมทั้งตารางตัวอย่างการเขียน chart ตามศรีมัท 16 ประการของนักเรียนรุ่นแรกในไทยสมัยที่พี่หล้ายังเขียนด้วยลายมือ อัดโรเนียวแจกนักเรียน ครั้งนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดไปเพื่อทุกคนจะสามารถออกแบบของตนเองได้ในหน้าสมุด
ขอบคุณพี่ภาที่ได้แปล รายละเอียด (จากลายมือพี่หล้า) ส่ง LINE ตามมาให้ทุกคนในวันนี้ หากต้องการใช้แบบดั้งเดิมโบราณตามที่บาบากำหนด
ขอบคุณ “ความซื่อสัตย์” จาก class หลังมูร์ลีวันนี้ เพื่อใช้ตลอดไปในชีวิตบราห์มินนะคะ
รัก-เคารพในการจดจำระลึกถึง
พี่หล้า

(คลิกอ่านรายละเอียด)
Chart นั้นสำคัญเช่นไร? (คลิกอ่าน) เหตุใดเราจึงฝึกฝนที่จะจดจ่ออยู่ที่... การจดจำระลึกถึง(Remembrance)? (คลิกอ่าน)

กิจกรรมสีสันของหัวใจจากพี่ศรีและพ่อป้อมนั้นช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเวลาเที่ยงตรงที่ใช้เสียงระฆังเป็นสัญญาณให้หยุดอย่างพร้อมเพรียงกัน

การสำรวจตน (พี่ศรี)
แต่ละวันที่ผ่านไป พลังงานของเราลดลงทุกวัน เราสูญเสียพลังงานไปได้อย่างไร?
 1. เราใช้ความคิดอย่างไม่ถูกต้อง มีความคิดที่เป็นลบและความคิดไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ เราไม่ได้อยู่กับความคิดที่เป็นบวกเกี่ยวกับตนเองในการรู้ค่า รู้คุณสมบัติที่พิเศษของตน
 2. ใช้ชีวิตในการพร่ำบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่ขาดหายไป ไม่มีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ ไม่รู้ว่าทุกสิ่งนั้นถูกต้องเหมาะสมในชีวิตแล้ว และสามารถใช้ในการพัฒนาสิ่งที่ขาดหายไปขึ้นมาได้เสมอ
 3. มีคำถามและความสงสัยมากมาย ไม่เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้า จึงเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล
 4. เพราะความผิดพลาดที่เราได้ทำทุกวัน เราจึงรู้สึกผิดตลอดเวลา
สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดึงเอาพลังของเราให้ถดถอยลงทุกวัน เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจตรวจสอบตนเอง ด้วยการ กลับเข้าสู่ภายใน ละวางจากทุกสิ่งภายนอก ตัดการเชื่อมโยงจากทุกสิ่งอื่น จดจ่อจิตใจอยู่กับตนเอง พิจารณาตนเอง ว่า ฉันคือ "โอมชานติ" และเชื่อมโยงจิตใจกับแหล่งแห่งความเงียบสงบ ซึ่งเป็นพลังที่แท้จริง เพื่อดึงพลังงานของชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

ความเงียบสงบ (พ่อป้อม)
 • ความเงียบสงบไม่ใช่การขาดหายไปของเสียง แต่คือสภาพดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนการเข้ามาสู่เสียง เพียงเมื่อเราเงียบ เราจึงสามารถรับรู้ได้ถึงการปรากฏอยู่ของความเงียบสงบ
 • ความเงียบสงบไม่ใช่การอยู่อย่างว่างเปล่า หรืออยู่เฉยๆ และไม่ทำอะไรเลย แต่คือสภาพที่ว่างจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ภายในความเงียบสงบเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดที่สะอาด เป็นบวก และสูงส่ง
 • ความเงียบสงบไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการเดินทางของชีวิต… แต่คือประตูบานแรกที่ต้องเปิด เพื่อเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และเชื่อมโยงกับผู้เดียวที่เป็นแหล่งสูงสุด ความเงียบสงบพาเราเข้าไปสู่ “โอเอซิส/เหมือง/คลังของทรัพย์สมบัติทั้งหมดทางจิตวิญญาณ” ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเงียบสงบที่เป็นแก่นแท้คือ หนึ่งในความใกล้ชิดที่น่าอัศจรรย์และให้ความรู้สึกเหมือนกับการได้พบกับผู้เป็นที่รักที่จากหายกันไปนาน
(คลิกอ่านต่อ)
ตอนเย็นพวกเราไปนั่งสมาธิเพื่อโลกที่บ้านทะเลสาบ ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน ตอกย้ำว่าเป็นเวลาต้องเตรียมตัวกลับบ้าน

ท่านอาจใช้เสียงนี้นำทางไปสู่การจาริกแสวงบุญในเวลาอาทิตย์อัสดงเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านที่แสนหวาน (คลิกฟัง)

อาทิตย์ 22 ก.ย. วันครอบครัว ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
หลังมูร์ลี เราต้อนรับน้องใหม่ อุ๊ อังคนาพร จากลำพูน หลังจากรับบทเรียน 'ราชาโยคะ' ที่เชียงใหม่กับพี่ธร
หลังรายการเราต้อนรับสมาชิกครอบครัวกลุ่มใหม่ รวมทั้งพี่ใหญ่ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จัก ตัวตนที่แท้จริง ในหลักสูตร ราชาโยคะ
พี่น้อง 3 ท่าน มาวาดภาพที่สวยงามด้วยสีสันของหัวใจ ของแต่ละคน

วรินทร์ธร - Serenity
(แบ่งปันประสบการณ์)

เก๋ - Contentment
(แบ่งปันประสบการณ์)

แมรี่ - Talent
(แบ่งปันประสบการณ์)
จบลงด้วยการเห็นความแตกต่างของจิตสำนึก
ที่เป็นดวงวิญญาณและเป็นร่างกายอาทิตย์ 29 ก.ย. ศิลปะของการอยู่อย่างนิ่งเงียบภายใน ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
รับน้องใหม่ที่จบบทเรียน 'ราชาโยคะ' ขอแสดงความยินดีกับน้องนีโม และพี่ปูเน่ ในการก้าวเข้าสู่ชีวิตทางจิตวิญญาณ เพื่อการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่จากภายใน
10 โมงถึง 11.30 น. ทีมงานพ่อป้อม/พี่หญิง/น้องปอนด์ นำเสนอ ศิลปะของการอยู่อย่างนิ่งเงียบภายใน
ศิลปะของการอยู่อย่างนิ่งเงียบ (Art of Being Still Inside)
ในเดือนแห่งความสงบนี้ พ่อป้อมและพี่หญิงร่วมกันนำเสนอศิลปะของการอยู่อย่างนิ่งเงียบให้กับครอบครัว เพื่อให้เราเข้าสู่สาระของ โอม ชานติ ได้มากขึ้น

สาระ : การเรียนรู้/ความเป็นนายในทางจิตวิญญาณ คือ การเรียนรู้ที่จะรับความพึงพอใจจากความนิ่งเงียบ ความนิ่งเงียบกลายเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการฝึกฝน เพื่อที่จะขึ้นไปอยู่เหนือการเคลื่อนไหวของร่างกาย อยู่เหนือความโกลาหลในจิตใจ และเพื่อเอาชนะแรงผลักดันที่ไม่หยุดยั้งที่จะกระทำ

“สภาพจิตใจหลักของโลกในตอนนี้ คือสภาวะของจิตใจที่เร่ร่อนและหลงทาง ความคิดมากมายพุ่งออกไปในหลากหลายทิศทาง จิตสำนึกถูกทำให้แยกส่วนและกระจัดกระจาย ความนิ่งเงียบคือ สภาพของจิตใจที่มั่นคง ความนิ่งเงียบทำให้เกิดการจดจ่อเพ่งรวม ซึ่งจะนำไปสู่ประสบการณ์ของปิติสุข เพียงเมื่อเรานิ่งเงียบ เราจึงสามารถที่จะมีประสบการณ์ของสภาพภายในที่ละเอียดอ่อนของปิติสุข” [Br.Jagdish Chandra]
ช่วงสุดท้าย เราฉลอง เทศกาลนวราตรี เพื่อให้ความสำคัญแก่เจ้าแม่ทั้งหลาย เป็นอนุสรณ์ของหนทางความรู้ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาพลังที่สูงส่งของพระเจ้าในทางปฏิบัติ โดยปลุกเรียกพลังและคุณสมบัติพิเศษของเทวีทั้ง 9 เริ่มต้นจากจักกัดอัมบา พลังของความรักของการเป็นแม่ ตามมาด้วย 3 ชัคตีหลัก คือ สรัสวตี พลังของการตัดสิน ดุรคา พลังของการปล่อยวาง และจบท้ายด้วยลักษมี พลังของความร่วมมือ

โอมชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.