ตุลาคม 2562

พร หมายถึง ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ บาบาพูดว่าเรานั้นมีโชค เป็นดวงวิญญาณพิเศษที่สูงส่งและมีโชค เพราะเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ เราคือบราห์มินได้ชีวิตใหม่และชาติเกิดใหม่ทางจิต ด้วยการสะสมคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้มีค่าควรแก่การได้รับพรเสมอ

สะท้อนคำสอนของผู้ประทานพร...

The more you remember the Father with love, the more blessings you will receive and the more sins will continue to be cut away.
ยิ่งลูกจดจำระลึกถึงพ่อด้วยความรักมากเท่าไหร่ ลูกยิ่งได้รับพรมากขึ้นเท่านั้น และบาปก็จะถูกตัดไปเรื่อยๆ มากตามนั้น

Those who had more remembrance would have claimed their blessings.
ผู้ที่จดจำระลึกถึงได้มากกว่า ย่อมประกาศสิทธิ์ในพรของเขา

A blessing is not something to be asked for; it is something for which you made effort.
พรไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยการวิงวอนขอ แต่ได้มาด้วยความเพียรพยายาม

Everything depend on how you study
ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการที่ลูกศึกษาเล่าเรียนอย่างไร

ในเดือนตุลาคม สมาชิกบราห์มา กุมารี ทั่วโลกมุ่งเดินทางกลับคืนสู่แหล่งแห่งพร... ด้วยคำสอนแต่ละวันของบาบา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ประทานพร หรือพระเจ้าในศาสนาต่างๆ ซึ่งก้องอยู่ในหัวใจ เราเฝ้าเพียรพยายามไตร่ตรองด้วยสติปัญญา ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างสมคุณธรรม และชำระกิเลสด้วยพลังโยคะ อันเป็นภารกิจ สำคัญของชีวิตทางจิตวิญญาณ ขณะที่ทำกิจกรรมโน้มนำสันติสุขให้แก่โลก

ดาดี้แจงกี ผู้นำสถาบันวัย 103 ปี คือตัวอย่างของชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นมิตรร่วมทางตลอดเวลา (Companion of God) ท่านจึงทำให้เข้าใจว่า เราจะได้รับพรจากพระเจ้าได้อย่างไร... ซึ่งบันทึกเสียงจากชั้นเรียน (คลิกฟัง)

ในโอกาสนี้ เราขอเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองแห่งพร ... พร้อมกับสมาชิกทั่วโลกของบราห์มา กุมารี

ยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งพรที่ซึ่งเธอนั้นจะได้พบกับการได้มาซึ่งคุณประโยชน์ทั้งหมดและไม่มีการลำบากตรากตรำใด

ชาวเมืองที่แสนดีนี้ตระหนักว่าพวกเขานั้นเป็นดวงวิญญาณที่พิเศษสุด และพวกเขาได้ทำพันธะสัญญาที่สูงส่งกับพระเจ้า พวกเขาเข้าใจว่าความคิดที่สูงส่งจะนำไปสู่การกระทำที่สูงส่ง พวกเขาครอบครองของขวัญของความมุ่งมั่นซึ่งได้รับมาจากพระเจ้าตัวท่านเอง และเนื่องจากพวกเขาใช้ของขวัญนี้ ความสำเร็จจึงเกิดขึ้นกับพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ผู้อาศัยของเมืองนี้เขาจะใช้บุญนี้เพื่อที่จะทำให้ทุกงานนั้นเสร็จสิ้นและได้รับพลังที่ละเอียดอ่อนจากพระเจ้า พวกเขาเติมเต็มตนเองด้วยพลังของดวงวิญญาณนี้และมีประสบการณ์กับความก้าวหน้าในตนเอง และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติ

ผู้อาศัยของเมืองที่น่าอัศจรรย์ของพรจะยืนยันตำแหน่งหรือที่นั่งในสภาพของความเคารพตนเอง ที่ซึ่งประชากรทุกคนนั้นพิเศษสุดและสูงส่ง หัตถ์แห่งผู้ประทานพรอยู่เหนือผู้อาศัยแต่ละคนและทุกคนในเมืองนี้ คุณสมบัติของพวกเขาคือ หัวใจที่กว้างใหญ่ สติปัญญาที่กว้างและงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาเป็นเครื่องมือที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระเจ้าผู้ที่ตอบรับต่อเสียงสวดมนต์ภาวนาของทุกดวงวิญญาณ และทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับพรจากพระเจ้า เพียงโดยการเข้าสู่การปรากฏตัวของชาวเมืองเหล่านั้น ผู้คนทั้งหลายนั้นก็ได้รับการปลดปล่อยจากภาระของพวกเขา

ผู้อาศัยของเมืองที่แสนพิเศษนี้ที่ทำการกระทำในฐานะที่เป็นผู้ประทานอยู่เสมอ พวกเขาไม่เคยคาดหวังสิ่งใดเป็นการตอบแทนเมื่อมีการทำสิ่งใดก็ตามเพื่อผู้อื่น พวกเขาไม่เคยคิดถึงการได้รับสิ่งใดเพื่อตัวเขาเอง เพราะผู้อาศัยเหล่านี้เข้าใจว่าพระเจ้าตัวท่านเองจะประทานผลของการกระทำใดก็ตามที่พวกเขากระทำให้แก่พวกเขา ผู้อาศัยของเมืองนี้จะมีประสบการณ์ของพรที่สวยงามของความรักของพระเจ้า และพวกเขาเป็นผู้รับใช้ที่เชื่อถือได้ นั่นคือ พวกเขานั้นจะไม่รู้สึกถึงความปรารถนาที่เห็นแก่ตัว และดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ทำลายอุปสรรค พวกเขาทั้งหมดมีชีวิตอยู่ในความสอดคล้องกลมกลืน มีความปรารถนาดีที่ไม่เห็นแก่ตัว และมีความรู้สึกของการยกระดับที่ให้คุณประโยชน์นั้นต่อทุกๆคน

ผู้อาศัยของเมืองนี้มีความสามารถที่พิเศษสุดที่จะเพิ่มพรซึ่งพวกเขาได้รับมา เพราะพวกเขาใช้ทุกพรที่พวกเขาได้รับอย่างเต็มกำลังความสามารถที่สุด พวกเขาใช้พรของพวกเขาในเวลาที่เหมาะสม ในวิธีที่เหมาะสมด้วยสำนึกรู้ถึงความเมตตากรุณาของพระเจ้า (คลิกอ่าน)

เราใช้เวลาในการปฏิบัติตามคำสอนพร้อมกันทั่วโลกในช่วงเวลา 4 อาทิตย์
การกระทำที่สูงศักดิ์นำมาซึ่งพร

สมบัติที่มีค่าของพร (13-19 ต.ค.)
พรหมายถึงความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณพิเศษที่สูงส่งและมีโชค จากความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ คือบราห์มินทางจิตที่ได้ชีวิตใหม่และชาติเกิดใหม่ทางจิต ในยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้คือการได้รับพรเสมอ

ไตร่ตรองความใหม่จากประสบการณ์กับความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ในชีวิต

พรจากการกระทำที่สูงศักดิ์ของเรา (20-26 ต.ค.)
เป็นเวลาที่เราจะได้รับพรจากครอบครัวบราห์มิน ในขณะที่พ่อสูงสุดให้พรกับลูกทุกคนสำหรับแต่ละการกระทำที่สูงส่งและแต่ละความคิดของพวกเขา พื้นฐานของการได้มาซึ่งพรเหล่านี้ทั้งหมดคือการรักษาสมดุลของการจดจำระลึกถึงและงานรับใช้

สะท้อนความคิดเชื่อมโยงระหว่างพรและการรักษาสมดุล

มือแห่งพรของผู้ทรงอำนาจ (27 ต.ค. – 2 พ.ย.)
การจดจำระลึกถึงที่เต็มไปด้วยความรักของเราไปถึงพ่อผู้ทรงอำนาจ ความรักนี้ทำให้เรามีประสบการณ์กับร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองจากมือแห่งพรของพ่อที่อยู่เหนือเรา

ฝึกฝนหลอมรวมในการจดจำระลึกถึงที่เต็มไปด้วยความรักของพ่อ ตลอดทั้งวันในสภาพของการไตร่ตรองใคร่ครวญที่เบิกบาน และรู้สึกถึงมือแห่งพรที่ละเอียดอ่อนของพ่ออยู่เหนือเรา

ผู้ประทานพร (3-9 พ.ย.)
เพื่อที่จะรับใช้อย่างเป็นผู้ประทานพร เราจำเป็นต้องมีความคิดที่บริสุทธิ์ต่อตนเอง พร้อมทั้งสามารถที่จะควบคุมพลังของจิตใจ สติปัญญาและสันสการ์ของเรา

จดจ่ออยู่กับการมีความคิดที่บริสุทธิ์ต่อตนเองแล้วควบคุมพลังของจิตใจ เพื่อที่ว่าเรานั้นจะสามารถให้พรแก่ผู้อื่นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดสมาชิกทั่วโลก ได้รับประสบการณ์ของความสงบในหัวข้อต่างๆ จากสมาธิสร้างสรรค์ 7 วันของเดือนตุลาคม เราจึงขอต้อนรับทุกท่านกลับคืนสู่แหล่งแห่งพรได้ทุกสัปดาห์ด้วยการจดจ่อจิตใจในแต่ละวัน (คลิกแต่ละหัวข้อเพื่อฟังเสียง ไทย-อังกฤษ)

Day 1 : The Source Of Blessings - Bhagya Vidhata
แหล่งของพร - บาเกีย วิดาตา - ผู้ประทานพร

Day 2: The Source Of Blessings - Vardaan From God Shiva
แหล่งของพร - วาร์ดาน พรที่ได้รับจากพระเจ้า ชีวา

DAY 3: The Source Of Blessings - Aarshirwaad
แหล่งของพร - อาศิรวาท พรจากดวงวิญญาณบรรพบุรุษ

Day 4: The Source Of Blessings - Dua - Blessings - From The Father And Mother
แหล่งของพร - ดัว (Dua) - พรที่ได้รับจากพ่อและแม่

Day 5: The Source Of Blessings - Reham - Bapdada S Blessings And Mercy
แหล่งของพร - รีฮัม ความเมตตาและความกรุณาของบัพดาดา

DAY 6 The Source Of Blessings - Boons Of The Confluence Age
แหล่งของพร - บุญของสังกัมยุค

Day 7: The Source Of Blessings - Prabhu Prasad
แหล่งของพร - พระผู้ประสาท

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2562

อาทิตย์ 6 ต.ค.
สีสันของหัวใจ ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
'เจมส์' คือน้องใหม่ในวันนี้ ที่มีโอกาสสร้างสีสันของหัวใจ ในกิจกรรมที่แต่ละท่านนำเสนอ อย่างสนุกสนาน
พี่เปี๊ยกได้รับดาวใหญ่ แขวนคอเป็นของขวัญ วันเกิดทางร่างที่เคยติดดาว นายพันตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์
Enthusiasm (กระตือรือร้น) – พี่ขาว
เป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในงานที่จะกระทำ เป็นพละกำลังที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจ และเพียรพยายามที่จะปรับปรุงหรือเริ่มใหม่ได้อยู่เสมอ ด้วยการเชื่อมโยงกับบาบา ความกระตือรือร้นจะทำให้ชุมนุมมีความสำเร็จและเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันและก้าวหน้าต่อไป
Discipline (ระเบียบวินัย) – แม่ชิ้ง
ด้วยการเคารพกฎของจักรวาล เราได้รับการปกป้อง...มวลมนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้กฎอันเป็นสากลเพื่อจัดระเบียบให้ทุกชีวิตสมดุล ตั้งแต่กฎทางจิตวิญญาณ กฎของวัตถุธาตุ กฎแห่งกรรม จนกระทั่งกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบกลุ่มหมู่เฉพาะเจาะจง เช่น กฎหมาย กฎระเบียบทางศาสนา กฎกติกาต่างๆ เป็นต้น ในชีวิตบราห์มิน เรามีศรีมัทหรือการกำหนดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ทำให้เรากลับมามีธรรมชาติที่บริสุทธิ์สูงส่งดั้งเดิมและสอดคล้องกับจักรวาลอีกครั้ง
Joy (สนุกสนาน) – พี่นงค์
ความสนุกสนานมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ มีความปรารถนาดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อความสอดคล้องกลมกลืน และความเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับการร่ายรำไปพร้อมๆกัน อย่างสอดประสานกับจังหวะดนตรีด้วยความรักและความสนุกสนาน

หลังจากนั้นพี่น้องช่วยกันทำ คาร์มาโยคะ คือ ทำความสะอาดและจัดห้องเก็บของอย่างขยันขันแข็ง ด้วยจิตสำนึกที่ต้องการให้ศูนย์เป็นสถานที่ที่สะอาด มีระเบียบ ซึ่งส่งผลต่อการได้รับพรจากบาบาในการกลับมาสะอาดทั้งภายใน-ภายนอก จึงปลอดภัยจากมายา

อาทิตย์ 13 ต.ค.
ฉลองดาเซร่า ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
เราเริ่มด้วยการแต่งแต้มสีสันของหัวใจจากแต่ละคุณค่า
Brotherhood (ความเป็นพี่น้อง) – พี่นิ
สัจจะคือ เราทุกคนเป็นดวงวิญญาณ ที่มีพ่อแม่เดียวกันคือดวงวิญญาณสูงสุด การมีทุกความสัมพันธ์กับบาบา ขณะที่มีทุกคนอยู่ในหัวใจ ไม่ใช่การอยู่ด้วยกันในสำนึกที่เป็นร่าง แต่หมายถึงการทำให้ทุกคนก็มีความสัมพันธ์กับบาบา ผู้เดียว เพื่อให้เขาได้รับการเติมเต็มเช่นเดียวกันกับเรา
Freedom (อิสรภาพ) - ชิงเป่า
อิสรภาพ คือ การรับฟังโดยไม่ตกภายใต้อิทธิพล สนุกสนานเพลิดเพลินโดยไม่ตักตวง รักโดยปราศจากบ่วงพันธะ นั่นก็คือการอยู่เหนือสำนึกที่เป็นร่าง มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ที่ทำให้เราเป็นอิสระและโบยบิน การมีอิสรภาพไม่ได้หมายถึง การทำอะไรก็ได้ตามใจตนเอง จนนอกกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นความไม่มีระเบียบวินัยและมีสำนึกที่เป็นร่าง ซึ่งมีขีดจำกัด แท้จริงแล้วอิสรภาพคือการทำสิ่งต่างๆโดยไม่ถูกดึงรั้งหรือตกภายใต้อิทธิพลของสิ่งรอบข้าง เป็นอิสระจากบ่วงพันธะ การยึดติด และกลับมาเป็นแสงที่เบาสบายและโบยบิน
Confidence (ความมั่นใจ) - พี่เจี๊ยบ
(ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์เพราะเราเห็นคุณค่าของตนเองโดยไม่ขึ้นกับการมองเห็นของผู้อื่น)....ความมั่นใจในตนเองเป็นคุณสมบัติที่ดีมาก แต่ก็ต้องระมัดระวังการแทรกแซงของความหลงทะนง (ego) และความยโสโอหัง (arrogance) ที่มาจากสำนึกที่เป็นร่าง พระเจ้าสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดได้คัดเลือกเราเข้ามาและพร่ำสอนตลอดให้ลูกๆ มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ และจดจำท่านในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณเท่านั้น เรามีเมตตาและวางเฉยโดยไม่มีขีดจำกัด การมีบาบาอยู่ในสำนึกรู้ตลอดเวลาทำให้ทุกความคิดและทุกลมหายใจ มีความมั่นใจอยู่ภายในอย่างมีความสุข ไม่ว่าสถานการณ์จะปั่นป่วนเพียงใดหรือใครจะมองเราอย่างไร ความมั่นใจด้วยสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เรามีบาบาเป็นมิตรร่วมทาง เป็นร่มฉัตรแห่งการคุ้มครองป้องกัน

วันนี้เรามีการฉลองเทศกาลดาเซร่า มีการเผาหุ่นจำลองของปีศาจกันทุกปีในอินเดีย เป็นอนุสรณ์ในการมีชัยชนะต่อราวันด้วยพลังโยคะ กิจกรรมในวันนี้ทำให้เราเห็นกิเลสหรือความอ่อนแอของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น นำไปสู่การแก้ไข เพื่อให้กลับมาเป็นนายเหนือประสาทสัมผัส นายเหนือกิเลส และนายเหนือวัตถุธาตุ

พี่หญิง นำเสนอการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ปาก มือ) อย่างเป็นนาย หรือผู้ควบคุมให้อวัยวะเหล่านั้นทำการกระทำที่ถูกต้อง สูงส่ง ตามศรีมัท และพี่น้องได้เขียนสัญญาของการรักษาความคิด คำพูด การกระทำให้บริสุทธิ์

สำหรับการเป็นนายเหนือกิเลส พวกเรามีการแบ่งกลุ่ม เพื่อสนทนาถึงอาการของกิเลสให้ตรวจสอบและวิธีแก้ไข ในหัวข้อกิเลสทั้ง 10 ตัวนี้ ได้แก่ ความหลงทะนง ความโกรธ ความผูกพันยึดมั่น ความละโมบ ตัณหาราคะ ความไม่ระมัดระวัง ความเกียจคร้าน ความอิจฉา สำนึกที่เป็นร่าง และความเกลียดชัง

การเป็นนายเหนือวัตถุธาตุ เวลานี้วัตถุธาตุขอความร่วมมือจากดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่บริสุทธิ์อีกครั้ง เราเชื่อมโยงการให้พลังแก่วัตถุธาตุ เช่น ธาตุดิน ต้องการพลังของความร่วมมือ, ธาตุน้ำ ต้องการพลังของการยอมรับปรับตัว เป็นต้น

สุดท้าย บราห์มินทั้งชุมนุมร่วมกันเขียนสัญญาของการเอาชนะกิเลส และสังเวยลงในไฟบูชายัญที่พระเจ้าได้สร้างขึ้น
เข็มกลัด Silence คือ ของขวัญพิเศษสำหรับเตือนใจให้เราสื่อสารกับ 'พ่อ แห่งความเงียบสงบ' จากภายใน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังใดๆ มงกุฎทองคำ คือพรที่ย้ำความเพียรพยายามพิเศษของแต่ละคนในการเอาชนะกิเลสทั้ง 5 และวัตถุธาตุทั้ง 5 ก่อนมีอำนาจในการปกครองตนเองเพื่อให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เย็นนั้นเราไปนั่งโยคะและเผากิเลสที่ทุกคนเขียนลงกระดาษ ที่บ้านพี่หญิง

อาทิตย์ 20 ต.ค.
กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าชีวิต ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
หลังเรียนมูร์ลี เราใช้เวลาแต่งแต้มสีสันของหัวใจ
Strength (เข้มแข็ง) – พี่ไก่
วันนี้ฉันจะใช้คำว่าใช่และไม่ใช่อย่างไตร่ตรอง ดังนั้นฉันจึงค้ำจุนตนเองและผู้อื่นด้วยความคิดริเริ่มและข้อผูกมัดทางจิตวิญญาณ เมื่อฉันพบกับอุปสรรคและการต่อต้าน ฉันเลือกที่จะอยู่อย่างสงบลึกล้ำภายในที่จะตอบสนอง ด้วยความรู้สึกที่ดี และความปรารถนาดีที่จะแสดงออกผ่านการกระทำ ความตั้งใจจริงของฉันหนักแน่น ความเข็มแข็งของฉันคือสิ่งที่ฉันเป็น

Simplicity (เรียบง่าย) – พี่เปี๊ยก
การยึดจับเฉพาะสิ่งที่จำเป็น และใช้ชีวิตโดยไม่มีส่วนเกินอย่างตั้งใจ

ความเรียบง่าย คือ ความเป็นเด็กไร้เดียงสา พร้อมกันกับความเป็นนายที่ฉลาดปราดเปรื่อง ซึ่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย กับความคิดที่สูงส่ง ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นความถ่อมตน ปราศจากความหลงทะนงตน

การอยู่อย่างเรียบง่าย คือชีวิตที่สอดคล้องกับกฎของจิตวิญญาณ กฎของธรรมชาติ กฎแห่งกรรมและล่วงรู้กาลเวลา และสามโลก สัจจะนั้นเรียบง่ายและลึกล้ำเสมอ บาบากล่าวในมุร์ลี (15/06/2001) "พ่อจากที่ไกลโพ้นนั้นเรียบง่ายที่สุด ท่านไม่มีความหรูหราใดๆ จากภายนอก พ่อคนอื่นๆเดินทางไปมาด้วยรถและเครื่องบิน"
ส่วนความเรียบง่ายของผู้นำเสนอ คือการอยู่ในกฎเกณฑ์ของบราห์มิน การทำตามศรีมัท และทำตามคำแนะนำของบาบา

ช่วงเวลา 10.00-11.30 น. เราใช้เวลาเรียนรู้จัก ศิลปะของการเปิดเผยและปกปิด(Art of Revealing and Concealing) เมื่อใดที่เราควรเก็บบางสิ่งไว้กับตนเอง และเมื่อใดที่ควรจะแบ่งปัน(เปิดเผย)สิ่งนั้น เป็นตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นคุณประโยชน์ในการเปิดเผย หรือการคงอยู่อย่างเงียบๆ และรอคอย ศิลปะนี้จำเป็นต้องอาศัยความเป็นนาย/ความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ละเอียดอ่อนของ “เวลา ดุลยพินิจ และความเป็นผู้ใหญ่” (คลิกอ่าน)
แต่ละกลุ่มมีผลงานของการสื่อสารที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ในความสงบ
ทีมงานทั้งสอง น้องปอนด์-น้องชิงเป่า เล่านิทานสอนใจให้พี่ฟังอย่างตั้งใจด้วยเสียงที่ไพเราะ
(คลิกฟัง)


เสาร์ที่ 26 ต.ค.
ชั้นเรียนทุกคืนวันพฤหัสและเสาร์ 19.00-21.00 น. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
หลังจากอยู่ในโยคะครึ่งชั่วโมง เราไตร่ตรองมูร์ลีร่วมกันโดยการถ่ายทอดสด online จากชั้นเรียน ให้เข้าใจประเด็นต่างๆ ในทางปฏิบัติสำหรับชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพิ่มความซาบซึ้งของความลึกล้ำของเจตนาเบื้องหลังคำพูด

ขอบคุณ 'น้องต่าย' ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง เพื่อร่วมไตร่ตรองในชั้นเรียน และแต่งแต้มสีสันในหัวใจ
Compassion (ความเมตตากรุณา) – กระต่าย
ความเมตตากรุณาเป็นสิ่งจำเป็น ที่แสดงถึงการให้ความรัก ความรู้สึก ความปรารถนาที่ดีแก่กันและกัน ในเวลาที่ผู้คนบนโลกนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ ผู้ที่เมตตากรุณานั้นจะต้องมีหัวใจกว้างใหญ่ เปิดกว้าง เพื่อที่จะเข้าใจ รับรู้ ถึงความต้องการหรือความปรารถนาภายในใจผู้อื่น ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น และสามารถช่วยเหลือแนะนำแนวทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงบนพื้นฐานของสัจจะ โดยมองข้ามความอ่อนแอและไม่ตัดสินเขา ซึ่งเป็นความเมตตากรุณาต่อตัวเขาและตัวเราเองด้วย
พี่หล้าได้เชื่อมระหว่างพรและความเมตตา-กรุณา(Mercy - Compassion) ซึ่งรวบรวมจากประเด็นมูร์ลี เป็นการย้ำคุณธรรมของพี่หล้าในเดือนหน้า/พฤศจิกายนที่พร้อมจะขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทุกดวงวิญญาณต้องการความเมตตาและความกรุณาปราณีที่เรียกว่า "พร"
จงมีความรู้สึกของความเมตตากรุณานี้สำหรับตนเอง ครอบครัวบราห์มิน และดวงวิญญาณของโลก
ใครหรือที่ต้องการ 'พร' ? ดวงวิญญาณที่อ่อนแอ ผู้ขาดการบรรลุผลที่ให้คุณประโยชน์
จงให้ความปราณีต่อเขา... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต่อต้านลูก ลูกจำเป็นต้องอยู่อย่างไม่มีตัวตนในความคิด ไม่มีกิเลสในคำพูด และไม่มีความหลงทะนงในการกระทำ แม้เพียงหนึ่งหยดจากคลังสมบัติที่มีค่านี้ ก็จะทำให้ปัญหาของครอบครัวบราห์มินจบสิ้นลง ผู้ประทานย่อมให้โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน หรือมีการต่อรองใดๆ จึงไม่คิดคำนวณว่าได้ให้อะไรไปแล้ว
จงกลายเป็นผู้ประทาน ไม่ว่าใครจะ 'ให้' ลูกหรือไม่ ลูกเพียงแต่ 'ให้' ต่อไปเรื่อยๆ

พร้อมกันนี้ พี่หล้าขอส่งท้ายเดือนตุลาคมด้วยคุณธรรมประจำตัว 'ละวาง' (คลิกอ่าน pdf) ซึ่งถือเป็นพรอันยิ่งใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรมจากทุกศรัทธาและศาสนา... อันมีรากฐานมาจากพลังของจิตวิญญาณ ที่พระเจ้า-สิ่งสูงสุด-พ่อสูงสุด มอบไว้เป็นมรดกแก่มนุษยชาติตามลำดับ
ประการแรก ความรู้ที่เป็นสัจจะอย่างสมบูรณ์ (Knowledge of Complete Truth)
ประการที่สอง ความสงบ (Peace)
ประการที่สาม คุณธรรม (Virtue)

จันทร์ที่ 28 ต.ค.
ฉลองแสงแห่งปัญญา ณ บ้านริมทะเลสาบ

แนะนำตัวเอง
พี่น้องช่วยเตรียมอาหาร สถานที่ และบรรยากาศก่อนดีดี้จะไปถึง 5 โมงเย็น
แนะนำเทศกาลลอยกระทงหรือดิวาลีในประเทศไทย
คลิกอ่านคำแปล สาระ 'Light of Wisdom'
ดีดี้ซูด้าได้ให้สาระของแสงแห่งปัญญาไว้ รวมทั้งได้ตอบคำถามอย่างชัดเจน เรียบง่าย ลึกล้ำ สำหรับการปฏิบัติจริง ...
คลิกฟัง คำถามและคำตอบของบางท่าน ไทย, English
คลิกอ่านไทย

นกยูงนำหางมามอบของขวัญที่ใช้ประดับ Card พร พิเศษสำหรับครอบครัวรัสเซียที่สวยงามสูงส่ง

ดีดี้ซูด้า พี่หล้า คุณป้า พี่ดา จุดแสงเทียนทั้ง 4 ในบ้าน (ขอบคุณสำหรับเชิงเทียน HOME พิเศษจากพี่ดา) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านริมทะเลสาบ ที่ตกแต่งใหม่ ตรงกับการขึ้นปีใหม่ ของเทศกาลแห่งแสง (ดิวาลี) เป็นอนุสรณ์ของการฉลองขึ้นครองบัลลังก์ในยุคทอง ในอาณาจักรของเหล่าเทพ ผู้ทรงปัญญา อันเป็นผลของการสร้างบ้านและสร้างครอบครัวที่สูงส่งในยุคแห่งภูมิปัญญานี้
พี่หล้ามอบมงกุฎแสง
เป็นของขวัญ
จุดพลุ - จุดเทียนรอบบ้านก่อนรับประทานอาหารท่ามกลางแสงเทียน จบลงด้วยการร่ายรำอย่างสนุกสนาน

อังคารที่ 29 ต.ค.
ดีดี้ ซูด้า พบครอบครัว ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
วันจันทร์ต้อนรับดีดี้ซูด้าและซิสเตอร์
Valentina ชาวรัสเซีย ที่ศูนย์นนท์

วันอังคารร่ำลาหลัง
เรียนมูร์ลี และมีถาม-ตอบที่ดี

ดีดี้มอบของขวัญ

ดีดี้ให้่พร-โทลี

ดีดี้มอบประภาคารกระดาษ
สำหรับการเป็นประภาคารจริงๆ
บางท่านยังอยู่รั้งท้ายให้เก็บภาพไว้

ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงของช้างที่สวนนงนุช พัทยา
ชื่นชมธรรมชาติที่เป็นเด็ก รื่นเริงสนุกสนาน ท่ามกลางสวนสัตว์จำลอง
พี่หญิงแบ่งปันประสบการณ์ (คลิกอ่าน)
พี่หล้าสรุปข่าวสั้น
ส่งให้ดีดี้ซูด้า (อังกฤษ) (คลิกอ่าน)

การเรียนมูร์ลีตอนเช้า ลูกๆ ทั่วโลกของบาบา ได้รับพรเหมือนกันทุกวัน
ดังนั้น ในเดือนของพรเพื่อการกลับคืนสู่แหล่งนี้ เราจึงขอสรุป พลังของพร จากคำพูดของบาบา

พลังของพร Power of Blessing.
ลูกได้รับพรมามากแค่ไหน? ถ้าลูกทำรายการของพรจนกระทั่งบัดนี้ ลูกได้รับพรมามากแค่ไหน? ลูกได้รับมาแล้วมากมาย ลูกได้รับพรทุกวัน ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ถ้าผู้ที่ศรัทธาได้รับแม้กระทั่งหนึ่งพร เขาก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และลูกนั้นแสนจะโชคดีที่พระเจ้ามาให้พรแก่ลูกทุกวัน ในความเป็นจริงลูกนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพร ลูกจดจำพรนั้นได้ไหม หรือลูกเพียงแต่จดจำในเวลาของการได้ยินพรนั้น หนึ่งนั้นคือการจดจำพร อีกหนึ่งนั้นคือการใช้พร ที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร พลังของพรจะเปลี่ยนสถานการณ์จากไฟให้กลายเป็นน้ำ จะทำให้สถานการณ์นั้นเยือกเย็นอย่างมาก ลูกเพียงแต่ต้องรู้วิธีการที่จะใช้พร ประการแรก คือการรู้วิธีการ และประการที่สองลูกควรจะใช้พรในเวลาที่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าเวลาผ่านไปครึ่งทางแล้วลูกถึงจดจำได้ ดังนั้นลูกรู้ไหมว่าลูกจะใช้พรอย่างไร ลูกใช้พรหรือลูกเพียงแต่กลายเป็นผู้มีความสุขแค่การได้ยินพรเหล่านั้น สมุดบันทึกประจำวันของลูกนั้นเต็มไปด้วยพรมากมาย สมุดนั้นได้ทำขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่ ดังนั้นลูกได้เก็บสมุดนั้นไว้ในตู้หนังสือ จงใช้สิ่งนั้นในเวลาที่ถูกต้อง ยิ่งใช้มากเพียงใด พรก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แล้วลูกก็จะมีประสบการณ์ของพรในรูปที่ไม่มีขีดจำกัด แรกเริ่มจากการเป็นผู้ที่เชื่อฟังลูกจะได้รับพร และด้วยพลังของพรลูกก็จะกลายเป็นผู้ที่สละละทิ้งอย่างสมบูรณ์

โอมชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.