พฤศจิกายน 2562

ศูนย์บราห์มากุมารี – สถานที่ที่ไฟบูชายัญถูกสร้างขึ้นสำหรับยักย่า
มีสามสิ่งพื้นฐานที่เป็นนิรันดร์: ดวงวิญญาณ พระเจ้า และละคร ซึ่งชีพบาบาสอนเราว่า ทั้งสามเกี่ยวพันกันอย่างลึกล้ำ วิธีที่สำคัญที่สุดที่ดวงวิญญาณจะสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า คือ ผ่านไฟบูชายัญ เป็นขบวนการของการสังเวยที่เต็มไปด้วยความรัก ไฟในที่นี้คือสัญลักษณ์ ของการทำลายสิ่งสังเวยของเราอย่างสิ้นเชิง

บาบาพูดว่า ศูนย์บราห์มากุมารีทั้งหมด คือ สถานที่ที่ไฟบูชายัญ (ยักย่า) ถูกสร้างขึ้น เพื่อที่เราจะสามารถยกมอบเวลา พลังงาน สมบัติของเรา แม้แต่ชีวิตของเราเพื่อสภาวะที่สูงส่งกว่า การยกมอบให้พระเจ้าผ่านยักย่านั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังในทางปฏิบัติ การยกมอบร่างกายและเงินทองให้กับยักย่า ทำให้เราเป็นอิสระจากการกระทำที่เป็นลบ ขณะที่เราทั้งหมดเป็นเช่นหนูที่ติดกับอยู่ในกงล้อของการกระทำ ซึ่งมีทางออกจากวงจรของการกระทำที่เป็นลบเดียวเท่านั้น คือ การยกมอบตัวเองและทรัพยากรให้กับยักย่า ส่วนผู้ที่ไม่ทำการยกมอบก็ไม่สามารถได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ในสาระสำคัญ ละครชีวิตผูกมัดเราให้ทำกรรมและ เสนอหนทางไปสู่อิสรภาพผ่านยักย่า (คลิกอ่าน)

เราได้กลับคืนสู่แหล่งกำเนิดของยักย่า – เพื่อดำรงไว้ซึ่งกฎของความรักและการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตที่สูงส่ง

ไฟบูชายัญเพื่อความเป็นอมตะ(10-16 พ.ย.)
นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของชีพบาบา(Shiva Baba) – พ่อสูงสุด หรือรูดร้า (Rudha) – ผู้ไม่มีตัวตน สำหรับการสังเวยสำนึกที่มีตัวตนของร่างกาย ขณะที่เรากำลังเตรียมไปดินแดนอมตะ ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนี้ ไฟบูชายัญที่แท้จริงเกิดจากความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เพื่อสร้างบรรยากาศของความรักและความเป็นระเบียบที่จะหล่อเลี้ยงโลกแห่งสัจจะ(สัตยุค)ในอนาคตอันใกล้

การสังเวย คือ การเป็นของกันและกัน (17-23 พ.ย.)
การสังเวยความคิดเพื่องานรับใช้และสังเวยสำนึกของการเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ทำให้รู้สึกว่า ลูกเป็นของพ่อเท่านั้น และงานรับใช้คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่ เมื่อจดจ่อจิตใจอยู่กับการอุทิศทุกสิ่งให้กับพระเจ้า เราได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์ของความรู้สึกและความสำเร็จในการเป็นของพ่อ

ความสำคัญของการทำตามระเบียบวินัยของการใช้ชีวิต(24-30 พ.ย.)
บาบาได้กำหนดมารยาท (ระเบียบวินัยของการใช้ชีวิต) ให้เราตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงกลางคืน ไม่ใช่เพราะเป็นกฎ แต่เป็นวิธีการเพื่อความก้าวหน้า หากเราปฏิบัติตามและมองเห็นความลึกล้ำที่สำคัญยิ่งต่อตนเองและผู้อื่น งานรับใช้โลกจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และราบรื่น

กฎของความรัก(1-7 ธ.ค.)
ประสบการณ์ความรักภายในกฎ จากชีวิตของบราห์มาบาบากลายเป็นคำพูดที่มาจากริมฝีปากของทุกคนคือ: บาบารักฉัน! ท่านคือบาบาของฉัน! เราจึงต้องไตร่ตรองเกี่ยวกับว่า ความรักปรากฏอย่างไรในกฎ – ขนบธรรมเนียมและประเพณีของยักย่า - ที่ส่งผลต่อการสร้างโลกใหม่

ในชุมนุมชาวซินดี อินเดีย ครอบครัว คริปาลานี(Kripalani) ให้กำเนิดบุตรชาย ชื่อ เลคราช(Lakraj)
จากเด็กธรรมดา ได้เติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง มีพ่อเป็นครูโรงเรียน ทำธุรกิจและแต่งงานมีครอบครัว
จากคนดี มีเมตตาที่น่าเคารพ ท่านกลายเป็นพ่อค้าเพชรที่มั่งคั่ง ด้วยทรัพย์สมบัติและบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ ท่านได้แสดงความศรัทธาต่อกูรูต่างๆ จนกระทั่งอยู่ในวัย 60 ปี ที่พร้อมจะปลดเกษียณ และละวางจากความสำเร็จทางโลก... และแล้ว... แสงชีวาได้แตะสัมผัสท่าน ให้เทพนิมิตของโลกใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่จุดปลายทางของการหลุดพ้น(Mukti) และการหลุดพ้นในชีวิต (Jeevan Mukti)
อพยพจากปากีสถานไปอินเดีย ทั้งทางเรือ และรถไฟ ไปถึงภูเขาอาบูที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมการสร้างชีวิตใหม่ และโลกใหม่ ด้วยพลังของการสละสะทิ้ง การเพ่งเพียรเผากิเลส ที่ส่งผลต่อการทำงานรับใช้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ด้านจิตวิญญาณอย่างไม่มีขีดจำกัด
รุ่นบุกเบิกมาพร้อมครอบครัว เด็กๆ เติบโตจากการเรียนรู้ในโรงเรียนและหอพัก ที่เกิดจากความรักต่อสิ่งสูงสุด และมวลมนุษย์อันส่งผลต่อการละวาง บนเส้นทางชีวิตของบรรพบุรุษโลก ผู้มีบทบาทของผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลก ในฉากสุดท้ายของละครชีวิต
มาม่าก้าวเข้ามาในยักย่าอย่างสง่าผ่าเผยตั้งแต่วัยเด็ก โดยไม่มีสิ่งใดติดตัวมานอกเหนือจากสติปัญญาที่บริสุทธิ์ เพื่อทำหน้าที่หล่อเลี้ยงครอบครัวพระเจ้า ด้วยความเป็นแม่ที่ทำให้ลูกๆ มีปัญญา ในการทำให้ชีวิตมีค่าในสายตาของพ่อสูงส่ง อันเป็นรากฐานของการสร้างอาณาจักรของผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองและโลก
เรียน-เล่น-กิน และรับผิดชอบ ในครอบครัวที่สูงส่ง ใกล้ชิด ทัดเทียมและเข้มแข็งด้วยแรงศรัทธาในตนเอง ในพ่อสูงสุด และละครชีวิตที่สตรีเล่นบทบาทเป็นผู้นำรับใช้ให้คุณประโยชน์แก่สังคมและโลกอย่างกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว
ดาดี้จีเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก เพื่อร่วมประชุมศาสนาโลกที่ญี่ปุ่น และแวะพักเครื่องที่กรุงเทพฯ ด้วยความฝันว่าจะลงมาเหยียบดินแดนบราห์มา
ในที่สุด ดาดี้จีได้มาขอบคุณด้วยตนเอง ที่ทำให้ความฝันของท่านเป็นจริง ทันทีที่ท่านมาถึงประเทศไทย

เดือนพฤศจิกายน สมาชิกทั่วโลก ได้รับประสบการณ์ของการกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดของยักย่าใน 7 สัปดาห์ ตามหัวข้อต่างๆ ของสมาธิสร้างสรรค์ (คลิกแต่ละหัวข้อเพื่อฟังเสียง ไทย-อังกฤษ)
DayEnglishไทย
1 Flame of experience เปลวไฟของประสบการณ์
2 Flame of shrimat เปลวไฟของศรีมัท
3 Flame of surrender เปลวไฟของการอุทิศตน
4 Yagya seva เปลวไฟของงานรับใช้ยักย่า
5 Flame of tolerance เปลวไฟของความอดทน
6 Flame of sadhana sadhan เปลวไฟของการเพ่งเพียรทางจิต
7 Flame of family เปลวไฟของครอบครัว


กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562

อาทิตย์ 3 พ.ย.
สีสันของหัวใจ ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
มิตรภาพ (Friendship) - พี่ชัย
มิตรภาพ คือ ความเสมอภาค ทัดเทียม ยอมรับกันและกัน ใกล้ชิด เคารพโดยที่ไม่ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว ยึดมั่นในความดีของผู้อื่น มิตรแท้ ไม่แยกห่าง แต่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ให้กำลังใจ อดกลั้น มีเมตตา พอใจในสิ่งที่เราเป็นเรา พร้อมรับฟัง ความรู้สึกที่มีต่อกันเหนือการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์บริสุทธิ์ ไม่ซ่อนเร้น สับสน หรือ เข้าใจผิด เพื่อนมีเวลาให้เสมอ เก็บความลับไม่ทรยศ ไว้วางใจกัน ไม่ตัดสัมพันธ์ภาพ ...ดวงวิญญาณสูงสุดมีค่าต่อการไว้วางใจที่สุด ท่านเป็นเพื่อนส่วนตัวของเรา และให้เรามีทุกความสัมพันธ์กับท่าน…

เสาร์ 9 พ.ย.
สีสันของหัวใจ ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
สีสันของหัวใจ...ความเคารพ (Respect) - พี่เมฆ
ก่อนที่เราจะเคารพตนเองได้นั้นเราต้องรู้ว่า 1.เราเป็นใคร 2.เราเป็นของใคร และ 3.เรามาเพื่อทำอะไร เราคือ ตัวตนที่แท้จริง ดวงวิญญาณที่มาใช้ร่างกายนี้ ซึ่งใช้ชาติเกิดมาจนเริ่มตกต่ำเต็มไปด้วยกิเลสไม่บริสุทธิ์ ไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนตนเองให้กลับมาบริสุทธิ์ได้ ดังนั้นเราต้องเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณสูงสุดเพื่อให้ได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ ท่านมาให้ความรู้ที่แท้จริงและให้มีโยคะกับท่าน เพื่อเปลี่ยนสติปัญญาที่หลงทะนงตน ให้มีสติปัญญาที่สูงส่งเต็มไปด้วยสัจจะ การมาเล่นบทบาทของเราในละครบนโลกนี้ คือการมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และธรรมชาติทั้งหมด จนถึงเวลาของการชำระสะสางบัญชีกรรมของตนเอง จากการที่เราตระหนักรู้ในทั้งสามสิ่งนี้ทำให้เรารู้ค่าตนเองและนำไปสู่การเคารพผู้อื่นได้อย่างแท้จริง

อาทิตย์ 10 พ.ย.
ศิลปะของงานรับใช้ (Art of Serving) ณ บ้านพี่หญิง บางบัวทอง
ในประวัติของยักย่า เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นเดือนที่สำคัญที่สุด สำหรับงานรับใช้ เราจึงขอสรุป
พลังของงานรับใช้ (Power of Service) จากคำพูดบาบาในมูร์ลี
ขอให้ลูกเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลก ผู้ได้รับผลและพลังของงานรับใช้ด้วยการคงสำนึกรู้ในหน้าที่ของตน ขณะที่ลูกทำงานใดก็ตามอย่าได้ลืมหน้าที่ จงเป็นเหมือนพันดาฟผู้ทำงานอย่างแฝงตัวแต่คงความซาบซึ้งในชัยชนะไว้เสมอ แม้ว่าลูกอาจจะเป็นผู้รับใช้ทำงานเพื่อรัฐบาลนั้นหรือลูกอาจจะทำงานอาชีพอื่นใดลูกควรจะคงความซาบซึ้งในการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก สำหรับสำนึกรู้นี้จะทำให้ลูกมีพลัง ก็เพราะความต้องการที่จะรับใช้อย่างสม่ำเสมอลูกจะเฝ้าแต่ได้รับผลและพลังของงานรับใช้ เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ “ลูกได้รับผลของความรู้สึกของตนเอง” ความปรารถนาที่ลูกจะรับใช้จะทำให้ผู้อื่นได้รับผลของความสงบและพลัง

เวลานี้จงนำเอาสันสการ์(ธรรมชาติดั้งเดิม) ที่มีพลังขึ้นมาในการเป็นผู้ประทานและเป็นผู้ประทานพร และลูกจะจบสิ้นธรรมชาติของความอ่อนแอ อย่าใช้เวลาในการทำลาย แต่จงใช้พลังของงานรับใช้ให้สิ่งเหล่านั้นตายไปโดยอัตโนมัติ ลูกเองก็มีประสบการณ์ว่าเมื่อลูกมีสภาพจิตที่ดีและไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ ความยากลำบากต่างๆ จะถูกกลบลบไปโดยอัตโนมัติ ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านั้น ถ้าในทุกวินาทีทุกความคิดลูกไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ สมอเรือของความยากลำบากจะถูกยกขึ้นมาและลูกก็จะหันห่างไปจากสิ่งนั้น ถ้าลูกกลายเป็นเครื่องมือที่ให้การค้ำจุนต่อผู้อื่น เพื่อชี้หนทางแก่เขาหรือให้ทานสมบัติที่มีค่าของบาบา ความอ่อนแอของลูกก็จะถูกดึงออกไปโดยอัตโนมัติ

ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น หมายถึง พลังของงานรับใช้ ก่อนทำงานรับใช้ ด้วยคำพูดจงเตรียมดินแห่งความปรารถนาดี ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีผลใดๆเหตุนี้เองพื้นฐานของงานรับใช้แรกเริ่มคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความรู้สึกนี้จะเพิ่มขึ้นมาในพลังของดวงวิญญาณที่จะเข้าถึงสาระ และเพิ่มความปรารถนาของเขาในการเรียนรู้ เพราะสิ่งนี้ ที่ทำให้งานรับใช้ด้วยคำพูดของลูกกลายเป็นสิ่งที่ง่ายและให้ความสำเร็จด้วยเช่นกัน

ตั้งแต่ 10 โมงถึงบ่ายโมง เรารวมตัวกันที่บ้านพี่หญิง โดยมีทีมงานทั้งสาม (พี่หล้า พี่ศรี พี่อุดม) แบ่งปันเนื้อหาของการเรียนรู้จักศิลปะของงานรับใช้ รวมทั้งความร่วมมือในการเตรียมถุงเอกสารพิเศษสำหรับแจกในรายการพิเศษ(ครบ 300 ชุด) จบลงที่อาหารกลางวันที่บ้านและเครื่องดื่มพิเศษที่ร้านกาแฟแนวธรรมชาติ

ศิลปะในการรับใช้ช่วยเหลือ (Art of Serving)
การรับใช้ช่วยเหลือที่แท้จริง หมายถึง ความเชี่ยวชาญในศิลปะของการให้และรับ ที่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างการให้ของตนเอง และการทำให้พระเจ้าให้ผ่านเรา เมื่อพระเจ้าให้ สิ่งนั้นจะเปลี่ยนจากการทำเพื่อใคร อะไร เป็นการทำให้ผู้ที่รับใช้ช่วยเหลือนั้นเอง มีพลังภายในตนเอง

The Art of Serving
True serving means mastering the art of giving and receiving. It involves understanding the difference between giving of yourself and allowing God to give through you. When God gives, changes 'doing for into empowering someone to do for them- selves.

สรุปสาระจากกิจกรรมกลุ่ม:
  ใน 3 ประเด็น,
 • สำรวจ: การรับใช้ช่วยเหลือ เป็นศิลปะทางจิตวิญญาณ
 • ประสบการณ์: ศิลปะ ของการรับใช้ช่วยเหลือ เช่น ทำบุญ ทำทาน การให้เวลา การต่อสู้เพื่อผู้อื่น
 • ทดลอง:
  • สะท้อนเวลาที่ต้องการการช่วยเหลือจริงๆ
  • ทำให้ตนเองมั่นคงอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ และมองดูกระจกหัวใจตนเอง
  ใน 3 หัวข้อ:
 • สำนึกรู้ อะไรคือประสบการณ์ของการให้และรับสายตาของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์?
 • ทัศนคติ งานรับใช้ช่วยเหลือที่แท้จริง สามารถให้คุณค่าอันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและผู้อื่น ณ ที่ใด?
 • การกระทำ เราจะนำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับใช้ช่วยเหลือทางจิตวิญญาณไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อประโยชน์ของทุกคนได้อย่างไร?
ประสบการณ์ของพี่อุดม (คลิกอ่าน)

ศุกร์ 15 พ.ย.
การแปลมูร์ลี ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
ในฤดูกาลพบบาบาที่มธุบัน เราถ่ายทอดสดทั่วโลก 'น้องโสม' ทำหน้าที่ล่ามแปล(อังกฤษ-ไทย) ให้พี่น้องรับฟังกันทั่วถึงจากหลายศูนย์ พร้อมทั้งการแปลมูร์ลี(เป็น text) ที่ทุกคนได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรทุกวัน นอกเหนือจากการแปลของผู้ประสานงานศูนย์ทั้ง 4 พี่หล้า พี่ทิม พี่ดา และน้องแย้ม(เป็นเสียง) จากระบบกลางของศูนย์ประสานงานระหว่างชาติสำหรับทุกภาษาทั่วโลกทุกวัน
จบรายการคืนนั้นตอน 4 ทุ่ม ซิสเตอร์ Sneha ทำขนม cake วันเกิดมาให้ซิสเตอร์ La โดยไม่ได้นัดหมาย
ก่อนจะเดินทางไปเชียงใหม่วันรุ่งขึ้น

อาทิตย์ 17 พ.ย.
กิจกรรมครอบครัว ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
หลังมูร์ลี เรามีน้องอึ่งช่วยแต่งเต้มสีสันให้หัวใจ
ประหยัด (Economy) - น้องอึ่ง
คำว่า “ประหยัด” สำหรับทางโลก มักหมายถึงการอดออม เพื่อให้มีกินมีใช้ในภายภาคหน้าจะได้ไม่ลำบาก หรือ พูดถึงแค่การประหยัดน้ำ ไฟ พลังงานฯ แต่ในทางจิต หมายถึงการประหยัดทั้งเวลา ปัจจัย และการใช้พลังงานความคิด ได้เห็นตัวอย่างจากพี่หล้า ที่ใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างมีค่า เช่น ไม่ให้เปิดน้ำแรง กระดาษเหลือเศษเล็กๆยังนำมาทำพรได้...ประหยัดจึงต้องมาพร้อมกับประโยชน์เสมอค่ะ

ช่วง 10 โมงเรามี พี่ภา ถ่ายทอด ศิลปะในการเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยขั้นตอนที่สวยงาม พร้อมสรุปสาระไว้ให้
ศิลปะของการเคลื่อนไปข้างหน้า (The Art of Moving Forward)
การเดินทางทางจิต (และชีวิต) คือ มาราธอน มีเวลาที่จะเคลื่อนไปอย่างเร็ว และเวลาที่จะพักและคิด เมื่อเวลาผ่านไปขณะที่การเดินทางของชีวิตดำเนินไป เราอาจเหน็ดเหนื่อย เมื่อเหนื่อยก็เป็นไปได้ที่จะมองไม่เห็นจุดหมายปลายทาง หรือหมดความกระตือรือร้นสำหรับการเดินทางนั้นเอง ฉากข้างทางดึงดูดความสนใจดึงพลังงานออกไปจากทางหลัก
ศิลปะการเคลื่อนไปข้างหน้าคือการเรียนรู้ที่จะมีสมดุลการพักและสะท้อนความคิด กับการเคลื่อนต่อไปโดยไม่เหน็ดเหนื่อย นี้หมายถึงเก็บรักษาการมองเห็น และความกระตือรือร้นสำหรับจุดหมายปลายทางสูงสุดไว้ ตรวจสอบการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในความเพียรพยามทางจิต ในแผนที่การเดินทางไปตามเส้นทางสู่ความสมบูรณ์พร้อมดังต่อไปนี้ (คลิกอ่าน pdf)
ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม
แม่ชิ้ง(คลิกอ่าน)

อาทิตย์ 17 พ.ย.
ฉลองเดือนของยักย่า ณ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี เชียงใหม่

ครอบครัวจากกรุงเทพฯ บินไปเชียงใหม่ 5 ท่านวันที่ 16 พ.ย. มีพี่แดงเป็นกำลังสมทบด้วยเจตนาแรกเริ่มในการจัดรายการให้กลุ่มพิเศษ พี่หล้าจึงได้กลับไปเยี่ยมมารดาวัย 96 ที่เชียงใหม่ ในวันครบรอบวันเกิด 68 ปี ด้วยสำนึกรู้ว่า...
เกิดมาทางร่าง เพื่อสร้างยักย่าและสายสัมพันธ์นิจนิรันดร์ทางจิต
ขอบพระคุณ 'แม่เจ้า' ผู้ให้กำเนิดทางร่าง ซึ่งทำให้มีการเกิดครั้งที่สองทางจิตมากว่า 30 ปี เพื่อได้รับการหล่อเลี้ยงของผู้เป็นแหล่งแห่งพลังชีวิตทางจิตวิญญาณ... อันเป็นรากฐานของการเจริญพัฒนาอารยธรรมอันรุ่งเรืองของมนุษยชาติ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ทิ้งเป็นอนุสรณ์ในร่องความจำ จนกระทั่งปัจจุบัน ขณะที่ชีวิตปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับวงจรของเวลา ของละครโลกที่การจบสิ้นคือการเริ่มต้นใหม่ รอยต่อนี้คือ เวลาสุดท้ายสำหรับการรื้อฟื้นความจำ เพื่อกลับสู่จุดสูงสุดดั้งเดิมอีกครั้ง... ตามกฎแห่งความเป็นนิรันดร์... บาบาจึงปลุกเรียกผู้ให้กำเนิดอารยธรรมโลกกลับมาทำหน้าที่ "ให้บทเรียนของ Alpha มั่นคงสำหรับทุกคนอีกครั้ง"

จากมูร์ลีในเดือนพฤศจิกายน เราสามารถไตร่ตรองประเด็นของ Alpha ได้อย่างไม่จบสิ้น เพราะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบ (คลิกอ่านต่อ)

ขอบคุณ 'แม่เจ้า' ผู้หล่อเลี้ยงลูกทางร่างมา ด้วยความรักและการรู้ค่า รากฐานชีวิตของลูกๆ สร้างขึ้นมาจากสุภาษิตที่แม่เขียนด้วยลายมืออันสวยงามบนกระจกตู้เสื้อผ้า ... ไม่มีสิ่งใดในพิภพจบโลกาจะมีค่าเทียมเท่าที่ "ลูกยา"
การตอบแทนพระคุณผู้เป็นแม่คือการที่ทำให้ท่านภาคภูมิใจ ในการให้กำเนิดลูกของบาบา เพื่อก่อไฟบูชายัญสังเวยกิเลส และบ่วงบาปที่มนุษย์ร่วมกระทำกรรมกันมา ก่อนกลับมาเป็นดวงวิญญาณบุญอีกครั้ง

เดือนพฤศจิกายนนี้ เราได้เชิญพี่น้องกลับคืนสู่แหล่ง ผ่านกระแสของงานรับใช้ในหลากหลายวิธีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม รวมทั้งการแนะนำเพื่อนฝูง ญาติมิตร ทั้งที่ใกล้ชิดและไกลห่าง ด้วยการสร้างสำนึกในการเป็นเครื่องมือ นำสาสน์...เพื่อ ยักย่าหรือไฟบูชายัญนี้

ความเมตตา-กรุณา (Mercy-Compassion) คือ ...ของขวัญวันเกิดที่พี่หล้ามอบให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ที่สรุปจากประเด็นมูร์ลี

เมื่อจิตใจและสติปัญญาขาดสมดุล ความทุกข์ได้ย่างกรายเข้ามา จนกระทั่งเราร้องขอความเมตตากรุณา
 • จงเมตตาต่อตนเอง ด้วยความเอือมระอาต่อความอ่อนแอที่สะสมมา เนื่องจากภาวะที่หลงลืมธรรมชาติดั้งเดิมที่สูงส่งดีงามของตนเอง
 • จงเมตตากรุณาต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการใช้จุดหยุดทุกสิ่ง (put the point of full step) ณ ที่ที่ได้เห็นได้ยิน ได้ทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เช่นที่เราใช้จุดหยุดทุกสิ่ง ในเครื่องหมายคำถาม(?) หรือเครื่องหมายตกใจ(!)
 • จงเมตตากรุณาบนฐานของความรู้ทางจิตวิญญาณ
ฉันคือใคร? ฉันเป็นของใคร?

ฉันคือดวงวิญญาณ พ่อของฉันคือดวงวิญญาณสูงสุด

ฉันต้องทำอะไร? ... ทำตามกฎแห่งกรรมด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจน

เพื่อขจัดความไม่ระมัดระวัง ความรู้สึกอิจฉาริษยา ความไม่ชอบผู้ใด ออกไปจากหัวใจ
..สิ่งที่พ่อสูงสุดได้สอนไว้...
ความเมตตา โดยไม่มีความรู้ สร้างความเสียหาย ในการตกภายใต้อิทธิพลของผู้อื่น อาทิเช่น มีความประทับใจ มีความผูกพันยึดมั่น หรือความอ่อนแอในรูปต่างๆ

เราได้มอบจิตใจและสติปัญญา ให้แก่พ่อสูงสุด เพื่อพัฒนา ปัญญา และพลังสัจจะในการเป็นอิสระจากสิ่งหลอกลวง แต่เมื่อถึงเวลาที่เราได้ทำสิ่งใดให้แก่ใคร เขากลับประทับใจในลูกแทนพ่อก็เท่ากับว่า ลูกไม่ซื่อสัตย์...จากการกับเกี่ยวประโยชน์ให้แก่ตนเอง
(คลิกอ่านต่อ)

เวลา 8.00-12.00น. ณ มูลนิธิฯ เชียงใหม่
เนื่องจากวันเปิดรายการ 'ยักย่า' สำหรับทั่วโลก เพื่อกลับคืนสู่แหล่ง... พี่หล้าจึงถือโอกาสฉลองเดือนของยักย่าด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งกับพี่น้องครอบครัวเชียงใหม่ เป็นการตอบแทนความรักต่อผู้เป็นหนึ่งเดียว ผู้เป็นสัจจะ ที่ทำให้เรากลับมาเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการสังเวยความต่างที่ทำให้แตกแยกในรูปของขยะ ปฏิกูล ในจิตใจ ลงไปในไฟบูชายัญนี้
การล้างจิตให้สะอาด บริสุทธิ์ คือการจุดประกายชีวิตใหม่ โลกใหม่ ของความสอดคล้องปรองดอง...
ขอบคุณพี่น้อยที่ให้โอกาสสำหรับความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์ และสมาชิกทุกท่าน ที่มารับของขวัญ 'วัวเจ้าปัญญา'

ขอบคุณ พี่เอ๋ พี่จ๋า สำหรับการให้ทานชีวิตใน Inner Space ตลาดจริงใจ เชียงใหม่
รวมทั้งในบ้านใหม่ของพี่เอ๋ ที่มีแสง Baba อยู่ด้วยทุกห้อง


ขอบคุณพี่น้องที่ได้
ไปสำรวจสถานที่ด้วยกัน
ท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม
เพื่อจัดรายการพิเศษ
ขอบคุณ 'ความเป็นอังกฤษ' ในสวนกุหลาบอังกฤษที่ส่งกลิ่นหอม และในบ้านแบบอังกฤษ ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง

ขอบคุณคุณมีนา และสามี เจ้าของโรงแรมใหม่ที่สวยงามกลางเมืองเชียงใหม่ สำหรับความตั้งใจ เดินออกมาทักทาย เพราะจำพี่หล้าได้ดี และมีหัวใจพร้อมรับใช้พระเจ้าด้วยบริการของโรงแรมที่เข้มงวดเฉพาะอาหารมังสวิรัติและไม่อนุญาตแขกพักนำอาหารอื่นเข้ามา
ขอบคุณพี่ลิลลี่เพื่อนรักที่ให้น้องใช้บ้านพัก เพื่อความสะดวกในการบริหารเวลาของกลุ่มเราครั้งนี้ มีคุณแม่วัย 94 ความจำดีมีความสุขได้พบปะกัน

ประสบการณ์จากเชียงใหม่
พี่หญิง(คลิกอ่าน)

พฤหัส 21 พ.ย.
สีสันของหัวใจ ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี

ชั้นเรียนคืนวันพฤหัสนี้ เราไตร่ตรองเรื่องความมั่นใจเป็นหลักให้พี่แก้วได้แต่งเต้มสีสันของหัวใจ
ความมั่นใจ (Confidence)- พี่แก้ว
ความมั่นใจในคุณค่าของตนเองนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการมองเห็นของผู้อื่น หากอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ การรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น ในฐานะเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ สงบ สูงส่งและสวยงาม เช่นเดียวกัน เราต้องสามารถฝึกฝนตนเองจนเป็นตัวของคุณสมบัติดั้งเดิมของดวงวิญญาณนั่นคือ จุดแห่งแสง ที่เต็มไปด้วยพลังของความรัก ความสงบ ความสุข ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในตนเองของเราในสายตาของผู้อื่น

ความมั่นใจในตนเองที่สม่ำเสมอโดยไม่ขึ้นลงกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ภายนอกที่ผู้อื่นมองมายังเรานั้นมาจากการหมั่นสำรวจตรวจสอบตนเองอย่างซื่อสัตย์ สิ่งนี้จะทำให้เราสามารถคิด พูดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่น

อาทิตย์ 24 พ.ย.
ไฟบูชาบัญที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในความต่าง ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี

หลังมูร์ลี เรารับฟังเรื่องราวของ "ความรักที่แท้จริง"
จากสีสันของหัวใจ...
ความรัก (Love) - พี่ณัฐ
ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกของความรัก
"ชีวิตที่ปราศจากความรักคือชีวิตที่ปราศจากเสียงดนตรี" ความรักคือสิ่งสำคัญในชีวิตเรา ความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีขีดจำกัดคงอยู่เป็นนิจนิรันดร์และเป็นสากล รูปแบบที่บิดเบือนไปอยู่บนพื้นฐานของความคิดของชีวิตที่เป็นร่าง
หมายถึง ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข นั่นก็คือไม่ถูกปะปนด้วยความอยากปรารถนาใดๆ
มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกลมกลืนอยู่ในกลุ่มผู้คนหรือในระหว่างคนสองคน หากปะปนไปด้วยความอยากความปรารถนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ความสอดคล้องกลมกลืนนั้นก็จะหายไป หากความอยากปรารถนาไม่ได้รับการตอบสนอง ความโกรธก็จะปรากฏขึ้นมา และหากความอยากปรารถนาใดๆได้รับการตอบสนองแล้ว ความรักนั้นก็จะหายไปและกลายเป็นความหลงทะนงตน เพราะไม่สามารถสร้างความสอดคล้องกลมกลืน (คลิกอ่านต่อ)

10 โมง เราจัด รายการ “ไฟบูชายัญที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในความต่าง”
'หมอตุ๊ก' น้องใหม่รับบทเรียน
ราชาโยคะ จบภายใน 3 วัน
เดินทางมาประชุมราช
การจากขอนแก่น
ได้พบ บราห์มา กุมารี
ผ่านสื่อสัมภาษณ์มาก่อน
เราได้เชิญให้แขกพิเศษแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการรับใช้สังคม
ท่านจันทร์ คุณวิชิต คุณมีนา หมอตุ๊ก
และ ซิสเตอร์ชานติ

เรามีสมาชิกอาวุโสที่รับใช้ยักย่ามานาน แบ่งปันประสบการณ์
พี่หญิง (31 ปี)
ยักย่าคืออะไร
 • บ้าน : ที่ที่ได้รับความรักและการหล่อเลี้ยง มีความรู้สึกของการเป็นของกันและกัน เป็นครอบครัวทางจิตที่สูงส่ง ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากดวงวิญญาณสูงสุด
 • สถานศึกษา : เป็นสถานที่เรียนรู้สัจจะความจริงของชีวิต ขัดเกลาสติปัญญาให้สูงส่งบริสุทธิ์ เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง
 • สถานที่ในการสร้างโชค : ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ที่สูงส่งของบาบา ได้ใช้ทุกสิ่งจิตใจ,ร่างกาย,ทรัพย์สมบัติ ในหนทางที่สูงส่ง ไม่มีขีดจำกัด ในงานรับใช้ของบาบา ได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
 • สถาบันปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ : บาบามาทำให้เราตระหนักถึงข้อบกพร่องความอ่อนแอ ให้แรงบันดาลใจให้ลูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง กลับมาเป็นดวงวิญญาณที่มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์สูงส่งดั้งเดิมแท้ของตนเอง
พี่ภา (30 ปี) ยักย่าหรือไฟบูชายัญ ที่ก่อขึ้นเพื่อขจัดปัญหาของโลกนี้เรียกว่า “รูดร้าญาณยักย่า” ที่ซึ่งชีพบาบาผู้ไม่มีตัวตนมาสอนความรู้ทางจิตวิญญาณผ่านร่างของประชาบิดา บราห์มา ผู้มีตัวตนแก่ดวงวิญญาณมนุษย์ ทำให้เกิดไฟของความรักต่อสิ่งสูงสุด ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เพื่อสำนึกรู้ใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ก่อนการทำลายล้างสิ่งเก่าที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมจรรยาตามเวลา

บาบาเริ่มปฏิบัติการกับชีวิตของฉัน เพื่อให้เป็นหนึ่งดวงวิญญาณที่มาร่วมดูแลรักษาไฟบูชายัญนี้ให้ลุกโชติช่วง ตั้งแต่ปีค.ศ. 1989 โดยให้การเกิดทางจิตและการหล่อเลี้ยงในวัยเด็ก ที่ศูนย์บราห์มา กุมารีในต่างประเทศ ทำให้เกิดมุมมองที่กว้างไกลว่านี้คืองานในระดับที่ครอบคลุมทั้งโลก ไม่ใช่กลุ่มใด ศาสนาใด ประเทศใด ชีพบาบาทำให้ไฟบูชายัญนี้เป็นสากล มีการสอน และการฝึกปฏิบัติตามการกำหนดเดียวกันเหมือนกันในศูนย์บราห์มา กุมารีทุกแห่งทั่วทั้งโลก

ในฐานะดวงวิญญาณหนึ่งที่ได้รับเลือกมาจากหลายพันล้าน ฉันมีบัญชีกรรมจากอดีตและชาติเกิดปัจจุบันที่ต้องสะสางในการดูแลของ พี่หล้า ในยักย่าระดับประเทศ และ ดีดี้ดร.เนอมาละในระดับภูมิภาค ดาดี้แจงกี และดาดี้ปรากาชมานีในระดับโลก ฉันได้รับการชี้นำทางที่เฉพาะตัวฉัน ที่ปฏิบัติได้จริงกับชีวิตของฉัน การสร้างชีวิตควบคู่กับการทำลายกิเลสของฉันด้วยวิธีการเฉพาะตัวนี้ จึงเป็นไปได้จริง (คลิกอ่านต่อ)

ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม
แม่ปุ้ม
รู้สึกถึงการเสียสละและอุทิศตนอย่างมากของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ที่ทำทุกสิ่งเพื่อหนทางที่ถูกต้อง เป็นไปเพื่อสัจจะ เห็นศรัทธาในสติปัญญาในการเป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริง ที่สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ สร้างสิ่งที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ให้เกิดขึ้นได้

จากหัวใจของความรัก ความร่วมมือที่ปรารถนาจะอยู่ในความบริสุทธิ์ สามารถเผชิญทุกอุปสรรคได้ด้วยความไว้วางใจ และความศรัทธาที่มีต่อหนทางของความรู้นี้ ที่ให้พละกำลังที่เข้มแข็ง ในความกล้าหาญ ในการทำในสิ่งที่แตกต่าง

จากความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพลังทางจิต ที่ทำให้เราสามารถเป็นนายของร่างกาย เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ จากการตระหนักรู้จักตนเองที่แท้จริง ที่ได้รับจากเปลวไฟของยักย่านี้เท่านั้น

ขอจบข่าวเดือน พฤศจิกายนนี้ ด้วยสีสันของหัวใจ
ความรับผิดชอบ (Responsibility)- พี่ป้อม
“พระเอก~นางเอก” บนเวทีโลก.. เราทุกคนคือดาราที่แต่ละคน ต่างก็มีบทบาท หน้าที่ของตน
 • บ่อยครั้ง เราเพียงแต่นั่ง เป็นผู้ชม.. ที่เฝ้าดูการแสดงของใครๆ
 • แต่ในเวทีชีวิต.. เราคือตัวละครหลัก ที่ต้องลุกขึ้นมา เล่นบทของเราอย่างเต็มที่
  อย่างดีที่สุด เพราะนั่น คือความรับผิดชอบของเรา

โอมชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.