The Power of Personal
Inner Change

พลังของการเปลี่ยนแปลง
ส่วนตัวภายใน...

มีนาคม 2562


การเปลี่ยนแปลงส่วนตัวที่ลึกล้ำ หมายถึง การเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆมากมายที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรา ยามใดที่สิ่งเหล่านั้นปรากฏหรือผุดโผล่ขึ้นมา ความหลงทะนงของเราก็จะเพิ่มพละกำลังเพื่อปฏิเสธต่อความจริงเหล่านั้น เพื่อหยุดยั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้น กลไกการปกป้องตนเองกลับกลายเป็นเครื่องปิดกั้นต่อการเปลี่ยนแปลง ความคุ้นเคย ความลงตัวกับบางสิ่งที่เราอยู่หรือทำมานานผูกติดเราไว้ในรูปแบบนิสัยเดิมๆ จนเกิดความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย เมื่อมีบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลง

การตัดขาดความต้องการที่จะปกป้องตนเองจึงกลายเป็นงานใหญ่ เป็นงานยากที่นักจิตวิทยาระดับโลกที่ได้รับการพัฒนาจิตวิญญาณแล้ว ก็ยังต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถตัดขาดจากการปกป้องตนเองได้จริงๆ อาจจะมีบางคนที่ยิ่งใหญ่มากๆ ที่สามารถทำได้ แต่สำหรับเรา ผู้ที่รักการเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณ เรารวมกำลังกันเพื่อจัดการกับกระบวนการปกป้องตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือและความเต็มใจอย่างสมบูรณ์ของตนเอง

งานภายในของการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวที่ลึกล้ำ คือพลังชีวิตของจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหัวใจ... ของทัศนคติ และของจิตสำนึก เป็นการเปลี่ยนภายในอย่างสิ้นเชิงของทุกดวงวิญญาณ การฝึกฝนจิตวิญญาณเป็นประจำสม่ำเสมอ คือสมอเรือ ขณะที่เราปล่อยให้ทุกสิ่งที่เคยเป็นระบบค้ำจุนเกื้อหนุนตนเองและแหล่งของอิทธิพลทั้งหมดที่สร้างนิสัยใจคอเราขึ้นมา มีการตรวจสอบอย่างละเอียด พินิจพิเคราะห์ และกลับมาประเมินผลกันใหม่... เพื่อชีวิตใหม่ โลกใหม่ที่สวยงาม

เวลานี้เราตกแต่งผีเสื้อไว้ในห้องเรียน เพื่อเตือนใจให้เห็นความสำคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยพลังของการสำรวจตนในความสงบเงียบ (Introspective Silence)

ด้วยหัวใจผีเสื้อ... ขอสรรเสริญครู : ผู้เป็นเจ้าแห่งน้ำทิพย์ (The Teacher: The Lord of Nectar) ผู้ที่มีปัญญาคือ ผู้,ที่หลังจากได้ยินความรู้ทางจิตวิญญาณแล้วมีความกล้าหาญที่จะนำสิ่งนั้นไปสู่การปฏิบัติในทุกๆ วันและอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ความรู้จะแปรเปลี่ยนเป็นปัญญาก็ต่อเมื่อมีข้อผูกมัดต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง (Learning means change) ความรู้เพียงอย่างเดียวสามารถเป็นได้แค่ความสนุกสนานสำหรับจิตใจที่ทำให้เราหวานหูหรือตะลึงงันกับการเล่นลิ้น เล่นคำที่ ชาญฉลาด ทั้งหมดนี้เองที่เป็นความยากจนอย่างยิ่งของจิตวิญญาณ สิ่งนี้แสดงตนเองทั้งในการขาดทิศทางและขาดความพอใจ สำหรับ ความรู้ที่,จะเป็นมากยิ่งกว่าการเก็บสะสมข้อมูล เราจำเป็นต้องใช้สิ่งนั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีคุณประโยชน์ใดเลย (คลิกอ่าน)

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2562
อาทิตย์ 3 มี.ค. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ ครอบครัวเรียนรู้ วิชาคุณธรรม จากศิลปะของการเปลี่ยนแปลงตนเอง นำโดย พ่อป้อม มีน้องปอนด์เป็นทีมงาน(ร่วมคิดร่วมแปลจากต้นฉบับ ของ Sr.Judy)
3 กิจกรรมง่ายๆที่สนุกสนาน สอนให้เราเปลี่ยนมุมมอง ออกจากขีดจำกัด และหัดคิดอย่างสร้างสรรค์ แต่สร้างการตระหนักรู้อย่างดีมาก
ศิลปะของการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transforming)
    มีเป้าหมายวัตถุประสงค์สำหรับการเรียนรู้
  • เพื่อจะฝึกฝนเปลี่ยนแปลงความคิด โดยการขยายขอบเขตไปเหนือพื้นที่การคิดปกติของเรา... โดยเน้นประเด็นต่างๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นศิลปะเมื่อเรา 1) มองเห็น“ความใหม่” ภายในตนเองที่พร้อมจะปรากฏขึ้นมา และ 2) เข้าใจว่า “สมดุลของการสร้างและการทำลาย นั้นจำเป็น (ซึ่งต้องอาศัยการหล่อเลี้ยง) เพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้ (ความใหม่) ได้เติบโต” นั่นคือ การมีความเข้าใจใน “ตรีมูรติ” อย่างลึกซึ้ง
ประเด็นสะท้อนความคิด (คลิกอ่าน)

ประสบการณ์จากแม่ปุ้ม(ผู้ร่วมกิจกรรม)
"จะเห็นได้ว่า..การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อที่จะนำตนเองไปสู่ความต้องการที่แท้จริง และทำสิ่งนั้นให้บรรลุผล เกิดเป็นความสำเร็จในชีวิต เราถึงจะมีพลังในการคิด ทำทุกสิ่งอย่างสร้างสรรค์ ที่มาพร้อมกับการเรียนรู้ ในการหาวิธีการใหม่ๆ เสมอ ที่จะนำตนเองออกจากกรอบความคิด ความเชื่อ แบบเดิมๆ ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก ที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ที่เป็นความท้าทายที่จะเข้ามา ซึ่งเบื้องต้นก็ยังทำให้เรากลัว ขาดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ แต่กลับพบว่าเราได้พัฒนาความระมัดระวังให้มีมากขึ้น.. เพื่อที่เราจะสามารถเห็นกับดักของมายาที่พยายามหลอกล่อให้เราหลงประเด็นเสมอ ที่จะทำให้เราสูญเสียพลังในการแยะแยะที่ชัดเจน ไปสู่สิ่งที่ต้องตัดสินใจทำจริงๆ แต่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ที่พร้อมจะเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาให้ตนเองก้าวหน้าจากการยอมรับด้วยหัวใจจริง จึงยังคงรู้สึกได้ถึงความสุขในขั้นตอนของการเพียรพยายาม และสนุกสนานกับทุกสิ่งที่ได้ทำ และเห็นถึงความคิดที่เรียบง่าย ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ง่ายดายด้วยเช่นกัน"

ประสบการณ์ของความสัมพันธ์กับมหาสมุทรแห่งคุณธรรม
(น้องปอนด์ถ่ายทอดบทสนทนาจาก Insperience) (คลิกอ่าน)

ตอนกลางคืน ขณะที่มีการถ่ายทอดสดจากมธุบัน Seniors ต่างชาติบางคนได้รับเชิญขึ้นไปจุดเทียนสีทองบนเวที
หลังจากตัดเค้ก ดาดี้แจงกีป้อนเค้กวันเกิดให้พี่หล้าเป็นพิเศษ ส่วนที่ศูนย์นนท์ พวกเราฉลองเทศกาลชีพแจนที (Shiv Jayanti) ด้วยการตัดเค้กรับพรด้วยเช่นกัน

แสง-สีในเทศกาล Shiv Jayanti ณ ที่พัก Gyan Sarovar

เก็บภาพมาฝากจากเส้นทางไปมธุบัน (25 ก.พ.- 8 มี.ค.)

พี่หล้า-พี่ทิม-น้องอุ๋ย ล่วงหน้าไปก่อน
แวะเยี่ยม Didi Sarah ที่ Ahmedabad
(19 มี.ค.)
มี Ice Cream Party
สำหรับพี่น้องไทยเสมอ

วันสำคัญของ
น้องใหม่ใน
การสวมแหวน

ศุกร์ 8 มี.ค. Om Shanti Retreat Centre(ORC) ใกล้ เดลี อินเดีย
หลังจากพบ BapDada พร้อมกับน้องๆ วันที่ 3 มี.ค. พี่หล้าบินตรงไปรอที่ ORC เพื่อร่วมรายการ Silent Retreat 4-8 มี.ค. จบลงด้วยพิธีรับพร
ประสบการณ์ของน้องๆ เป็นสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจเสมอ ทั้งที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และในความทรงจำ... ที่รู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถรวมหัวใจของทุกเชื้อชาติ ศาสนา และอารยธรรมไว้ให้เข้าถึงซึ่งความเป็นอมตะ(Immortality) และกฏของความเป็นนิรันดร์(Law of Eternity)

"ในมธุบันปีนี้ มีจุดมุ่งหมายต้องการมีประสบการณ์ของการมีโยคะที่ทรงพลังและสัมผัสกับชีวิตที่สูงส่งเช่นเทพในสวรรค์ ความรู้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เชื่อมโยงในทิศทางที่ถูกต้องไม่งมงาย และการได้รู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของสถานที่ที่เราได้ไปยืนอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ทำให้เราได้สัมผัสถึง บรรยากาศของสายใยแห่งรัก รากเหง้าของความดีงาม ของที่แห่งนั้น เช่นที่ แม้แต่แผ่นอิฐหลายๆอันที่ยังคงอยู่เดิมนั้นจนถึงทุกวันนี้ เคยมีรอยเท้าของบราห์มาบาบา ที่เคยเดินอยู่บริเวณนั้นและตอนนี้เราก็เดินอยู่บนรอยเท้าของท่านเช่นกัน ทำให้เห็นว่าทุกก้าวที่เราเดินเป็นเช่นที่เราได้เดินอยู่กับท่านด้วย ในที่แห่งนั้น เต็มไปด้วยคุณค่า เปี่ยมไปด้วยพลังของการสละละทิ้งกิเลสโดยไม่เห็นแก่ตัวใดๆด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า และผู้เป็น senior ที่มีสายใยเดียวกัน เวลานั้นฉันหลุดหายในความรักด้วยความซาบซึ้งในจิตใจ และสภาพที่เต็มไปด้วยพลังนี้ดึงฉันขึ้นไปเหนือสำนึกของการมีร่างกาย ฉันอยากจะคงสภาพเช่นนั้นไว้นานๆ นี่คือได้ให้ประสบการณ์ ที่ได้รับอย่างเป็นธรรมชาติ" (วรินทร์ธร)
(คลิกอ่านประสบการณ์ที่ ORC)

อาทิตย์ 10 มี.ค. นิวเดลี อินเดีย

บราห์มา กุมารี เชิญประชาชนเข้าร่วมรายการประชุมนานาชาติของผู้นำทางจิตวิญญาณ จาก 100 กว่าประเทศ ในหัวข้อ การตอบรับทางจิตวิญญาณต่อเวลาวิกฤต (Spiritual Response to Critical Times) ณ สนามกีฬา Indira Gandhi โดยให้ความสำคัญแก่การเป็นแหล่งของความมั่นคง (Becoming a Source of Stability)
... เรากำลังดำรงชีวิตอยู่ในเวลาของที่สุดในทุกๆด้านที่มีความตึงเครียด ความกลัว การคดโกง และความรุนแรง เป็นกระแสที่ครอบคลุมโดยส่วนมาก ในบรรยากาศเช่นนี้ การคงความหวัง ความเป็นบวก และความปราณี กลายเป็นสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นและแม้เป็นภาพลวงตา จึงมีความชัดเจนว่าจำเป็นต้องเพิ่มความมั่นคงภายใน และความยืนหยัดอย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

ซิสเตอร์แจนที แบ่งปันสาระด้วยพลังโยคะบนเวที
แขก VIP รองประธานาธิบดี ประเทศอาเจนตินา ฉายแสงความเป็นผู้นำที่ถ่อมตนพร้อมให้คุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อปวงชน ด้วยพลังทางจิตวิญญาณ และความซาบซึ้งในการเป็นเครื่องมือของพระเจ้า พี่เมรี่และน้องมาศ ช่วยกันแปลด้วยหัวใจให้พี่น้องชาวไทยได้ประโยชน์สูงสุด

มีการซ้อมที่ ORC ก่อน
กลุ่มพี่น้องชาวไทยได้ช่วยถือป้ายประเทศต่างๆ จนครบ 130 ประเทศ ด้วยความภาคภูมิใจ
(คลิกอ่านต่อ)

อาทิตย์ 10 มี.ค. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ ครอบครัวเรียนรู้ วิชางานรับใช้ จากพี่อุดม ได้แนะนำวิธีการใช้บัตรวัวเจ้าปัญญา แต่ละคนหยิบบัตรวัวและให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหาวัวตัวนั้น กิจกรรมนี้ทำให้เรามองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง และค้นหาวิธีการที่จะแก้ไข หลายคนไม่เคยฉุกคิดมาก่อนว่าเรามีพฤติกรรม ที่ติดกับในหลุมพรางนี้ที่เราจำเป็นต้องแก้ไข หากเราเข้มแข็ง เราก็จะเฝ้าแต่มองหาวิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง

อาทิตย์ 17 มี.ค. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ ครอบครัวฉลอง เทศกาล (Holi) กับพี่หล้าโดยการระบายสีมานดารา ตามความหมายของ 4 วิชา

1. ฉันคือใคร? Who Am I?
คุณสมบัติที่เป็นสาระของการเป็นฉัน เมื่อฉันบริสุทธิ์และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ทุกกรรมจึงเป็นสีสันของคุณสมบัตินั้นโดยธรรมชาติ
2. ฉันได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยอะไร? What Feed Me?
เมื่อฉันมีประสบการณ์ในคุณสมบัตินี้หัวใจของฉันจะเต็มอิ่ม และทำหน้าที่เหมือนด้ายทองคำ จากความทรงจำแต่โบราณ ที่ผูกมัดฉันไว้กับพ่อแม่ ดวงวิญญาณสูงสุด ที่คงอยู่ตลอดกาล และเมื่อฉันขาดคุณสมบัตินี้ ฉันเริ่มแสวงหารูปแบบภายนอกที่จอมปลอม ชั่วคราวที่มีขีดจำกัด
(คลิกอ่านต่อ)

พฤหัส 21-เสาร์ 23 มี.ค. ณ พัทยา - ชลบุรี
บราเตอร์ Letchu ผู้ประสานงานบราห์มา กุมารี ประเทศมาเลเซีย แวะผ่านมาเมืองไทย เพื่อไปประชุมที่ลาว ระหว่างวันที่ 21-24 มี.ค. ครอบครัวไทยจึงให้การดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

ได้สัมผัสบรรยากาศ picnic ริมหาด รับกลิ่นไอจากประเทศสเปน ณ ที่พัก Espana Condo Resort Pattaya โดยมีคุณป้าวัลภาเปิดให้เรา 8 คน ใช้ห้องพักอย่างสบายและได้พลังของอมฤตเวลา-ฟังมูร์ลีริมสระ
พร้อมทั้งได้ชมไร่องุ่น Silver Lake แบบประเทศฝรั่งเศส
พี่น้องแบ่งปันประสบการณ์
"รู้สึกบราเตอร์เป็นตัวของความสงบเงียบ(Silence)จริงๆ และมีพลังอย่างมาก เวลา Brother นั่งอยู่ในโยคะ เรารู้สึกถึงความสงบ ที่กระจายไปทั่ว ดึงให้เราเข้าไปสู่ความสงบ ที่ลึกล้ำ เริ่มที่ พัทยา ขณะที่นั่งโยคะก่อน มูรลี ฉันรู้สึกถึง พลังของความสงบเงียบ ในการ เป็นจุดแห่งแสง ไม่เห็นร่างกาย ด้วยสำนึก ที่เป็นดวงวิญญาณ โดยไม่ต้องใช้เวลานาน ภายในเสี้ยววินาทีที่นั่งลงรับดริสตี(การแลกเปลี่ยนกระแสจิตผ่านดวงตา) พลัง ที่ลึกล้ำ ดึงฉันเข้าไปสู่ความนิ่งสงบ เงียบ เบา ไม่เห็นร่างกายของ Brother เห็นแต่จุดแห่งแสง นิ่ง สงบ เป็นโยคะที่ นิ่งสงบอย่างที่สุด และรวดเร็วที่สุด ซึ่งรู้สึกถึง การกระจายพลังไปทั่วบริเวณนั้น ก่อน ที่ฉันจะเข้าไปนั่งรวมกลุ่ม และ วันนั้น มูรลีของบาบาก็บอกพวกเราว่า ให้ใส่ใจ และให้ความสำคัญ ที่จะทำให้ตนเอง มี ความเงียบสงบ เสมอเสมอ Brother ย้ำถึงความสงบเงียบ จะเป็นปุ๋ย สำหรับ การเจริญเติบโต ของเราอย่างดี" (พี่ศรี)

"เรียบง่ายมาก ใจดี เสมอต้นเสมอปลาย เยือกเย็น อบอุ่น" (คุณป้าวัลภา)
บางคนโปรด 'สีฟ้า' เช่นเดียวกับบราเตอร์ จึงให้ความหมายต่างกันไปตามประสบการณ์ส่วนตัว

"ได้พบกันหลายปีแล้ว ชอบตั้งแต่ไปที่มาเลเซีย มีกองทัพพันดาบ แต่ในประเทศเราอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้น สีน้ำเงินที่ชอบเพราะตอนเด็กๆชอบว่ายน้ำชอบดำน้ำ ชอบตรงที่เวลาดำลงไปลึกๆแล้วน้ำจะเปลี่ยนเฉดสีเป็นสีน้ำเงินเข้ม ก็เลยชอบสีแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆ ท้องฟ้าสีฟ้าคิดว่าชอบเพราะว่ามีความสงบ" (น้องมาศ)

"Brother เป็น 1 ใน Idol ของป้อม Blue เมื่อก่อนเป็นสีโปรดของป้อมเช่นกัน ตอนนี้ Blue กิน 3 ความหมายเลย ลึกสูง กว้าง เมื่อเราเข้าไปสู่ความลึกล้ำของตนเอง เราคือน้ำเงิน เวลาที่เราลอยขึ้นไปสูงส่ง เราคือฟ้าและเวลาที่เราโอบกอดทุกคนเราคือมหาสมุทร ก็เลยชอบสีน้ำเงินเป็นสีแรก เมื่อก่อนตอนที่เป็นจิตรกร ใช้สีน้ำเงินเกือบในทุกภาพที่ต้องการขาย เวลาที่เจอ Brother ป้อมก็เลยได้ 3 คำนี้ด้วยมีความลึกซึ้ง มีความสูงส่ง มีหัวใจที่กว้างใหญ่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ได้ทั้ง 3 มิติกับใครก็ตามที่พบ Brother ป้อมจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่ไปส่ง Brother ขึ้นเครื่องบินกลับ Brother มาตบไหล่ป้อมก่อนที่จะไป แล้วก็บอกว่าอย่าลืมว่าเรานั้นเป็น สิงโต" (พี่ป้อม)

"เมื่อวันก่อนเห็นสายตา ทรงพลังมากของท่าน ที่บ้านสินธุสมุทรปราการจากที่เราขับรถไปเหนื่อยๆ เมื่อมาถึงนี่ รู้สึกว่า สดชื่นขึ้นมาทันที รู้สึกได้เลยว่า เป็น soul conscious จิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ มาก เวลาพูดให้ Murli ตาเบิก โพรง บางทีหลายท่านให้ Murli เราจะเคลิ้มเหมือนตาเราจะหลับ แต่เวลา ฟัง Brother เหมือนสาดพลังมาเต็มที่จึงเห็นว่าเป็นตัวพลัง ส่วนสีชอบ Ocean Blue ตอน ไปที่แหลมพรหมเทพ ตอนพระอาทิตย์ตก เราก็จะเห็นน้ำทะเลที่มีพลังมาก Brother ก็มีพลังมาก เป็นประกายสะท้อนพระอาทิตย์เหมือน Baba มาเติมเต็มให้รู้สึกว่า Brother เป็นแหลมพรหมเทพแล้วมีทะเล มีแสงอาทิตย์ที่สะท้อนเป็นประกาย "(พี่อุดม)
ทีมงานจากสมาคมผู้ปกครองของศูนย์นนท์
ถือโอกาสนี้ไปสำรวจหาด/พื้นที่จังหวัดระยอง สำหรับ Kiddy camp ต้นเดือน เม.ย.


เสาร์ 23 มี.ค. ณ บ้านสินธุ สมุทรปราการ
พี่ดา+พี่สุชาติ จัดเลี้ยงอาหารเย็นสำหรับ Br.Letchu และผู้บริหารศูนย์ ก่อนนั่งโยคะและแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิต บราห์มิน
อาทิตย์ 24 มี.ค. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
กลุ่มที่อยู่รั้งท้ายร่วมถ่ายรูปหลังรับพร โทลี และมอบของขวัญพิเศษ... ริบบิ้นสีฟ้าในขวดน้ำให้ Br.Letchu
10 โมงถึงเที่ยงในวันเดียวกันนี้ ครอบครัวเรียนรู้ วิชาความรู้ และแบ่งปันการไตร่ตรอง จากน้องมาศ ผู้รับผิดชอบต่อการไตร่ตรองมุร์ลีในห้องเกษียรสมุทรที่พี่น้องทุกท่านสามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกวันหลังการเรียนมูร์ลี

ประสบการณ์ในเวลาอมฤต (พี่ภา)
ในอมฤตเวลา ฉันมีประสบการณ์ความรักของพระเจ้าผ่านบราเธอร์ Letchu ขณะที่บราเธอร์นำโยคะในอมฤตเวลา ฉันมองเห็นน้ำตาแห่งความรักสำหรับบาบาดุจไข่มุก บราเธอร์และเราทั้งหมดในชุมนุมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและถูกร้อยเข้าไว้ในลูกประคำแห่งความรักทางจิตวิญญาณ

ศุกร์ 29 ถึงอาทิตย์ 31 มี.ค. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
การรับบทเรียนพื้นฐานราชาโยคะ 7 บท พร้อมกัน 8 ท่านติดกัน 3 วันครั้งนี้ สร้างกระแสของการเรียนรู้ที่มีการตอบรับอย่างดียิ่ง ครูป้อมเป็นหลักในการถ่ายทอดด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง ตัวอย่างบันทึกเสียงบทที่ 1 (คลิกฟังเสียง)

สร้างโลกใหม่ที่สวยงามจากอาชีพรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด... โดยพี่แจ๊ค
การทำงานด้านดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด เมื่อมาเรียนรู้การฝึกจิตใน"ราชาโยคะ" ทำให้เราเข้าใจ เรื่องร่างกายและจิตวิญญาณที่ทำงานร่วมกัน และเกี่ยวโยงถึงการเจ็บป่วยของระบบต่างๆในร่างกายอย่างแยกไม่ออก ...ในฐานะของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรม ในหนทางของการฝึกจิตของผู้ศึกษาความรู้ทางจิต(ฌาน)มายาวนาน จนเกิดการยอมรับ การเปลี่ยนแปลงและการชำระบัญชีกรรม ด้วยร่างกาย ที่เจ็บป่วย นั่นคือการยอมรับการแก้ไขอิริยาบทและพฤติกรรมต่างๆ อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้การดูแลร่างกายนั้นเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีแรงต้าน เพราะความเจ็บปวดเลย เจ้าของร่างเท่านั้นที่จะได้รับคำตอบ ว่าตนเองได้สะสางด้วยความเจ็บปวดของร่างกายเพื่อไป "สู่การปลดปล่อย"เพราะเขาเหล่านั้นได้ถูกฝึกที่จะอยู่เหนือร่างกาย จนได้เวลาของ "การสะสาง" ในขณะเจ็บปวด อาจมีการยอมรับว่าตนเองได้ทำบางสิ่งในอดีตที่ผิดขณะใช้ร่างแม้จะยาวนานที่ผ่านมา แต่ทุกการกระทำยังคง"ทิ้งร่องรอย"ไว้เพื่อรอรับการ"แก้ไข" ด้วยการยอมรับว่าผิด (คลิกอ่านต่อ)

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.