มิถุนายน 2562

ชัคตี
(Shakti)มาจากภาษาสันสกฤต ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอินเดียในสามความหมาย
 • พลัง (Power)
 • พลังงานสร้างสรรค์ของพระเจ้า (God’s Creative Energy)
 • ความเป็นหญิงของเทพ (Divine Feminine)
เมื่อโลกภายนอกอยู่ในสภาพที่สับสน เนื่องจากการปะปน ‘สัจจะ’ กับ ‘สิ่งหลอกลวง’ ชัคตีมานำทางไปสู่ความกระจ่างชัด ด้วยการหันกลับเข้าสู่ภายใน และขจัดความปั่นป่วนออกไป

ชัคตี
มีพลังของสำนึกรู้ว่าตนเป็นใคร จึงเป็นอิสระจากความกลัว ความโกรธ ความอยุติธรรม และความทุกข์ จากการอยู่ในที่ที่ถูกต้องภายใน เชื่อมโยงพลังที่คงอยู่ตลอดกาล ขณะที่กลับไปสู่ความสูงส่งเยี่ยงเทพ

เนื่องจากเธอสามารถละวางและเห็นว่าเราทั้งหมดติดกับอยู่ในตาข่ายของการมีปฏิกิริยาตอบโต้ และเฝ้าแต่ชี้นิ้วออกไปกล่าวโทษ มองหาความผิดของผู้อื่นอย่างไม่มีวันจบสิ้น
ดังนั้นชัคตีมาเพื่อเห็นตัวเอง และระบบการเล่นบทบาทของเธอด้วยปัญญา โดยไม่มีการตัดสินผู้ใด
การกระทำของเธอเต็มไปด้วยเป้าหมายในการส่งกระแสคลื่นที่เงียบสงบของพลังงานบริสุทธิ์ เพื่อพื้นฟูสาระของเธอ
และเปลี่ยนระบบเก่าที่บกพร่องอ่อนแอ ... การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้น

ชัคตี
ถือกุญเจที่เปิดล็อคไปสู่ความจริงแท้ ความงาม และพลัง ที่นำไปสู่อิสรภาพภายใน
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ จากการปฏิสัมพันธ์ ด้วยการส่งกระแสพลังงานออกไปจากจิตสำนึกที่ไม่มีขีดจำกัด
อยู่เหนือความต่างของอารยธรรมและขีดจำกัดของประเพณีนิยม

ชัคตี
ใช้ 5 วิธีในการรื้อฟื้นพลังจากภายใน
 1. รู้จัก ‘พลัง’ ที่มีอยู่
 2. ไตร่ตรองหรือคิดลึก เกี่ยวกับพลังนั้น
 3. ฝึกฝนที่จะนำพลังนั้นมาใช้เป็นศิลปะในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีอำนาจ
 4. เร่งเปลวไฟของการฝึกฝนจิตใจ ด้วยการหันกลับสู่ภายใน และเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพละกำลังของตนเอง
 5. ดึงพลังเหล่านั้นมาจาก แหล่งแห่งพลังทั้งหมด ด้วยการหันไปสู่รูปที่เป็นแสงของตนเอง ในคลื่นความถี่
  ของแสงทิพย์ของสิ่งสูงสุด เพื่อนำพลังงาน/ พลังเข้ามาสู่ตนเอง...สู่โลกภายในเป็นพิเศษ
ชัคตี
คือผู้เปลี่ยนแปลงโลก ด้วยความใส่ใจต่อโลกภายในอย่างลึกล้ำ... เริ่มจากการปล่อยวางภาพลักษณ์หรือความเชื่อเก่าๆ ที่โลกตีกรอบล้อมรอบผู้หญิงไว้หลายพันปี...
 • ฉันไม่ใช่ผู้หญิงตามเอกลักษณ์ของร่างกายภายนอกอีกต่อไป ฉันคือชัคตี ความเป็นหญิงของเทพ(Divine Feminine) ผู้เป็นเครื่องมือสำหรับงานเปลี่ยนแปลงโลกของพระเจ้า
 • ฉันไม่ใช่ผู้ที่ถูกกำหนดไว้ให้เล่นบทบาทของแม่ที่มีขีดจำกัดอีกต่อไป ฉันกลายเป็นแม่ของชาวโลก (World Mother) ผู้แบ่งปันความรัก ความอดทน และใช้พลังการปกป้องครอบครัวชาวโลก
ชัคตี
มีพลังทั้ง 8 เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับบทบาทของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดในโลก จากความสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนมากมาย ด้วยทัศนคติ พลัง และคุณธรรม

พลังทั้ง 8 ทางจิตวิญญาณของชัคตี คือ หัวใจของการเดินทางของจิตวิญญาณ จากคำสอน ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ซึ่งเป็นวิธีการใช้พลังงานที่ละเอียดอ่อนของจิตวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก (คลิกอ่านต่อ)

กลับคืนสู่แหล่งแห่งพลัง:
บาบาในฐานะที่เป็นผู้ทรงพลังอำนาจ (Almighty Authority) (แปลจากข้อมูลส่วนกลางสำหรับทั่วโลก)

ขอต้อนรับสู่วันที่ 1 ของ รูปรวมชีพชัคตี
วันนี้พวกเราจะจดจ่อกับ ซาร์วา ชัคตีวาน: ผู้ทรงพลังอำนาจ
ชีพบาบาคือผู้ทรงพลังอำนาจ! ผู้เดียวที่ทรงพลังมากที่สุดเหนือทั้งหมด
พ่อผู้ทรงพลังอำนาจมีพลังทั้งหมดหลอมรวมในท่าน
ชีพบาบาคือผู้มีอำนาจทั้งหมด (omnipotent) การมีอำนาจทั้งหมดหมายถึงท่านเต็มไปด้วยทุกพลัง ท่านมีพลังสูงสุด ท่านไม่ขึ้นอยู่กับความมีขีดจำกัดทางกายภาพของกฎที่มนุษย์สร้างขึ้น และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎธรรมชาติที่ควบคุมวัตถุธาตุ ด้วยการมีอำนาจทั้งหมด ชีพบาบามีพลังที่จะเปลี่ยนวัตถุธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม และอากาศ พลังของพระเจ้าเหลือประมาณและไร้ขีดจำกัด
ชีพบาบาคือผู้ที่รอบรู้ทุกสิ่ง (omniscient) "รอบรู้ทุกสิ่ง"หมายถึงท่านรู้ทั้งหมด ท่านรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การรู้ของท่านนั้นสมบูรณ์อย่างที่สุด ท่านรู้ทั้งหมดที่มีให้รู้และทั้งหมดที่สามารถเป็นที่รู้ได้
ชีพบาบาคือดวงวิญญาณเดียวที่มีพลังอำนาจที่จะชำระล้างให้บริสุทธิ์ ที่จะเผาบาปของดวงวิญญาณทั้งหลาย และที่จะทำให้ทั้งโลกกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของสภาพสโตประธาน (คลิกอ่านต่อ)


สะท้อนความคิด : แหล่งกำเนิดเดียว


ผู้เดียวที่ทำให้โลกเปล่งประกายเช่นเพชร ผู้เดียวที่ทำให้ลูก ๆ ของท่านเปล่งประกายเช่นเพชรที่ล้ำค่า พ่อแม่ผู้เปลี่ยนแปลงโลกเก่าให้กลายเป็นยุคใหม่กำลังเรียกหาดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดให้กลับคืนสู่แหล่งกำเนิดเดียว ขอให้เราเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยการลืมทุกสิ่งของโลกเก่า ขอให้เราลืมเรื่องราวเก่า ๆ ของเราเกี่ยวกับว่า ใครทำอะไร หรือพูดอะไรกับเรา ขอให้เราลืมร่างกายของเรา ความสัมพันธ์ของพวกเขา และละครที่กำลังดำเนินไปรอบ ๆ ตัวเรา สิ่งสำคัญที่สุด ขอให้เราไปเหนือการคิดเกี่ยวกับงานทางโลกของเรา ขอให้เราเข้าไปสู่ดินแดนแห่งแหล่งกำเนิด คือ โลกของความรู้ สมบัติที่มีค่า มรดก คุณธรรมที่สูงส่ง และพลังของบาบา ทิ้งชายฝั่งของโลกเก่า และปล่อยให้ตนเองเข้าไปสู่โลกที่เป็นนิรันดร์ของพระเจ้านี้ เมื่อเราลืมโลกของรูปแบบ เราดวงวิญญาณจะเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งแหล่งกำเนิดที่สวยงามที่เป็นนิรันดร์นี้ การกลับคืนสู่แหล่งกำเนิด คือ การเดินทางกลับสู่ที่ว่างเปล่าที่เปล่งประกายแสงนี้ (คลิกอ่านต่อ)

เพลง ลุกขึ้นเถิดชีพชัคตี Stand up Shiv Shakti

ลุกขึ้นเถิดชีพชัคตี มารับมรดกของเธอ : ชีพบาบาได้อวตารลงมาที่นี่ในยุคแห่งการบรรจบพบกัน เพื่อที่จะสร้างเธอขึ้นมาและให้ชื่อกับเธอว่า ชีพ ชัคตี เธอเป็นของท่าน และเธอคือทายาทของท่าน “จงประกาศสิทธิ์ในสิ่งใดที่เป็นของเธอ”
ลุกขึ้นเถิดชีพชัคตี นำรูปของเธอมาใช้: กลับมาตระหนักถึงรูปรวมของชีพชัคตีของเธอ เธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัคตี แต่เธอคือ ชีพชัคตี มายาเห็นว่าเธอนั้นเชื่อมโยงกับชีวา จึงจากไป "ลุกขึ้นเถิดชีพชัคตี มารับแสงของพระเจ้า"
ลุกขึ้นเถิดชีพชัคตี ถืออาวุธของเธอไว้ : เธอคือชัคตีผู้ที่ติดอาวุธทั้งแปดครบครัน ในสำนึกรู้ของการเป็นชีพชัคตี เธอเป็นเจ้าของทั้งแปดพลัง เห็นรูปของตัวเธอเองที่เป็นตัวของแปดพลังอย่างชัดเจน "ลุกขึ้นเถิดชีพชัคตี มารับพลังอำนาจของเธอ" (คลิกอ่านต่อ)

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2562

2 มิ.ย. สีสันของหัวใจ ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี เริ่มเดือน มิ.ย. ถึง ก.ค.
เมื่อคุณค่าเปรียบดังเช่นสีสันที่แต่งแต้มชีวิตเราให้กลับมาฟื้นพละกำลังของจิตวิญญาณ กิจกรรมสีสันของหัวใจซึ่งมาจากบัตร The Colors of the Heart จึงต้อนรับเดือนชีพชัคตี ด้วยการให้พี่น้องหยิบกรวดสีต่างๆขึ้นมา 1 เม็ด พร้อมกับบัตรสีสันของหัวใจคนละ 1 ใบในแต่ละอาทิตย์ จนครบทั้ง 8 คุณค่า แทน 8 พลัง ใน 8 อาทิตย์สิ้นสุดเดือนกรกฏาคม ทุกคนสามารถนำคุณค่าจากบัตรนี้ไปสร้างสม ไตร่ตรอง ใช้ในทางปฏิบัติ ... เป็นกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แต่ละคุณค่าของตนเองในแต่ละอาทิตย์ ซึ่งเป็นการเสริมคุณธรรมประจำตัวของแต่ละเดือนด้วยเช่นกัน
  ขอสรุปหลักการง่ายๆ เพื่อเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังนี้คะ
 • 54 คุณค่า คือสีสันของหัวใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชม ที่เรานำมาไตร่ตรองและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายในแต่ละอาทิตย์
 • ไม่ใช่การยกยอปอปั้น แต่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้หยิบบัตรนี้มาแบ่งปันส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของตนด้วยการนำเสนอ /แสดงออก ซึ่ง...
  • ให้คำตอบของคำถามต่างๆ
  • ให้ดึงแรงบันดาลใจ
  • ให้อารมณ์มีการปรับเปลี่ยนดีขึ้น
 • เป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ของการผลิตบัตรที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์เป็นการแต้มสีสันให้ความคิดเพื่อขจัดมลพิษในจิตใจและทำให้หัวใจเป็นสุขได้ตลอดทั้งวัน
9 มิ.ย. ศิลปะของการรักษาดุลภายใน (Art of Maintaining Equanimity) ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี 10 โมง-เที่ยง
สภาวะของชีพชัคตี ผู้ที่เปิดเผยพลังของชีวา จะไม่มีความไหวหวั่นสั่นคลอนจากการเขย่าของผู้คน วัตถุธาตุ ธรรมชาติหรือสถานการณ์ใดๆ เพราะเขามีความเต็มสมบูรณ์ที่มีรากฐานของความสมดุลจากภายใน เราจึงหยิบ “ศิลปะของการรักษาดุลภายใน” ขึ้นมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ คือ เพื่อสำรวจ/ค้นหาวิธีการในการรักษาดุลภายในเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
สาระของศิลปะของการรักษาดุลภายในจากหนังสือ Art of Living... รวบรวมโดยพ่อป้อม มีแม่ปุ๋ยและน้องปอนด์เป็นทีมงาน
 • Equanimity อาจไม่ใช่คำที่คุ้นเคยหรือใช้เป็นประจำในทุกวัน แต่เป็นคำที่ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้สมาธิมีความปรารถนาที่จะได้มาเป็นอย่างยิ่ง ในทางจิตวิญญาณ Equanimity คือ การมีสมดุลภายใน (Inner balance) สะท้อนสภาพของจิตใจที่มั่นคง เยือกเย็น สงบภายใน มีความเป็นกลาง มีเสถียรภาพทางอารมณ์ แม้ในขณะที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก/ท้าทาย/มุมมองที่หลากหลาย/ตึงเครียด และ/หรือขั้วตรงกันข้าม Equanimity จึงเป็นผลของการอยู่อย่างเป็นอิสระ/ปราศจากความผูกพันยึดมั่น (คลิกอ่านต่อ)
ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม
พี่หญิง พี่ภา พี่ศรี

10-13 มิ.ย. ต้อนรับชาวศรีลังกา ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
ซิสเตอรฺ์ Ranji ผู้ดูแลศูนย์หนึ่งในศรีลังกา กลับจากการร่วมรายการที่มาเลย์ แวะมาไทย พร้อมซิสเตอร์ Kanlaya มีซิสเตอร์ Shanti นักเรียนชาวศรีลังกาในกรุงเทพฯ มาช่วยดูแลเอาใจใส่ด้วยหัวใจในเรื่องอาหารเป็นพิเศษ วันแรกพี่ภาพาไปชมวัดพระแก้ว วันที่สอง เราทั้ง 8 คนไปพักค้างที่คอนโดพัทยา ร่วมสร้างกระแสจิตวิญญาณจากกิจวัตรของบราห์มิน อมฤตเวลา-ฟังมูร์ลีริมสระน้ำ และสนทนาธรรมกับซิสเตอร์ La อย่างเข้มข้น จนเปี่ยมล้นหัวใจ ในรถตู้ตลอดเส้นทางกลับจากพัทยาถึงกรุงเทพฯ วันที่ 12 - เช้าตรู่วันที่ 13 สองซิสเตอร์ไปบ้านพินทุก่อนบินกลับศรีลังกา

ซิสเตอร์ Shanti แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีด้วยการจัดทำ VDO Clip สั้นๆ
ขอบคุณสำหรับสมญาใหม่ที่ได้รับจากประสบการณ์ในพัทยาครั้งนี้
Chocalate Ville มีของเล่นสำหรับเด็กๆ ที่ไร้เดียงสาทั้งหลาย

16 มิ.ย. วันโยคะสากล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 6-9 โมงเช้า
บราห์มา กุมารี ได้ออกบูธเพื่อทำกิจกรรมแนะนำราชาโยคะให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานโยคะสากล ด้วยการทำนายคุณธรรม, เกมงูและบันไดชีวิต, วัวเจ้าปัญญา และ แจกบัตรปรารถนาดี ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ส่วนในตอนเย็นเราร่วมนั่งสมาธิเพื่อโลกทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ณ ที่ศูนย์นนท์
ประสบการณ์จากคณะทำงาน “กลุ่มวิชางานรับใช้”
แม่ปุ้ม พี่อุดม

22 มิ.ย. รับรางวัล ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
India-Thai Friendship Award คือรายการที่จัดขึ้นที่โรงแรมบางกอกพาเลส ในช่วงเวลาเย็นถึงทุ่ม เพื่อให้เกียรติแด่ผู้มีผลงานดีเด่นสำหรับสังคม ในประเทศอินเดีย Dr.BK.Dipak และ Dr.BK.Suvarna เป็นตัวแทนเดินทางมาจาก Western India เพื่อรับรางวัล 'Best NGO' ด้านการฝึกสมาธิโดยให้ซิสเตอร์ La รับมอบเหรียญรางวัลแทนในฐานะตัวแทน บราห์มา กุมารี ในประเทศไทย... ติดตามข่าว T.V. ช่อง Peace of Mind และสื่อสังคมอื่นๆ

คุณมาริสา แผ่ความดี - รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายค้าหลักทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ได้มารับมอบรางวัล ซิสเตอร์ La จึงมอบบัตรเชิญร่วมรายการ Global Summit-Cum-Expo on Spirituality for Unity, Peace & Properity (27 Sept-1cOct 19) ซึ่งจัดโดย Brahma Kumaris ที่ Shantivan, Mt.Abu.

Brahma Kumaris Nagthane Honoured with “INDIA THAI FRIENDSHIP AWARD 2019“ for “Best NGO for Meditation in Western India” at The Bangkok Palace, Bangkok, Thailand
(คลิกอ่านภาษาอังกฤษต่อ)

23 มิ.ย. วันแห่งการจดจำระลึกถึงมาม่า ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี 10 โมงถึงเที่ยง
มาเตสวารี สรัสวตี หรือ มาม่าสะท้อนคุณธรรมและพลังของพระเจ้าผ่านภาพลักษณ์เทวีต่างๆ เราจึงมีกิจกรรมกลุ่มสะท้อนพลังและคุณสมบัติของเทวีทั้ง 8 ได้แก่
 • เทวีอัมบา : พลังของความรัก (เข้าใจ, ยอมรับ, อดทน, อดกลั้น)
 • เทวีสรัสวตี : พลังของการตัดสิน (หมั้นหมาย, มีสมดุล, มีปัญญา, ศรัทธา)
 • เทวีทุรคา : พลังของการปล่อยวาง (เป็นบวก, มีความสุข, บริสุทธิ์, เคารพตนเอง)
 • เทวีลักษมี : พลังของความร่วมมือ (รับผิดชอบ, เคารพ, ใจกว้าง, ถ่อมตน)
 • เทวีภาวตี : พลังของการละเลิก (สงบ, สำรวจตน, ละวาง, จดจ่อ)
 • เทวีกายาตรี : พลังของการหยั่งรู้ (ถูกต้องแม่นยำ, ซื่อสัตย์, กระจ่างชัด, ไว้วางใจ)
 • เทวีกาลี : พลังของการเผชิญ (มีเป้าหมาย, กล้าหาญ, เชื่อมั่น, มุ่งมั่น)
 • เทวีซานโตสชิมา : พลังของการยอมรับปรับตัว (นิ่มนวล, ยืดหยุ่น, เปิดเผย, เมตตา)
มาม่า หรือแม่ของชาวโลก คือ ต้นแบบของชัคตี ท่านได้ละร่างไปวันที่ 24 มิถุนายน 1965 เพื่อเล่นบทบาทอย่างแฝงตัวของการเป็นผู้นำกองทัพชัคตี ที่กำลังฝึกฝนกันทั่วโลกขณะนี้ จนถึงเวลาสุดท้ายของความวิกฤต ที่ชีวิตของผู้ที่อยู่ในกองทัพทั้งหมดพร้อมจะเปิดเผยตนเองในบทบาทของการเอาชนะศัตรูภายในและกอบกู้อาณาจักรของโลกใหม่

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เรากำลังกลับมาเจริญรอยตามหนทางสูงสุด เป็นการจบสิ้นหนทางของการกราบไหว้บูชาขณะที่อยู่บนหนทางของความรู้ที่นำไปสู่ปัญญาในการปฏิบัติจริง ซึ่งได้ทิ้งอนุสรณ์ของการบำเพ็ญเพียร – (Tapasya) ที่เกิดจากการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัด(Tiag) และส่งผลต่อการรับใช้ช่วยเหลือมวลมนุษย์(Seva) ให้เกิดการหลุดพ้น (Mukti) และการหลุดพ้นในชีวิต(Jeevan Mukti) ในที่สุด

ใครหรือคือชัคตีที่ต้องกลับมากอบกู้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณขณะนี้?....จนกลายเป็นผู้ที่มีค่าต่อการกราบไหว้บูชาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาภายหลัง

มาม่า ผู้นำกองทัพชัคตี ผู้มีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ สามารถซึมซับความรู้ที่บริสุทธิ์ของผู้ทรงอำนาจเพื่อเปลี่ยนเป็นคุณธรรมและพลังได้ทันที นี่คือการวางรากฐานอารยธรรมที่สูงสุดสำหรับโลกใหม่ โลกแห่งสัจจะที่ให้ความสุข ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงโลกเก่าแห่งความหลอกลวงที่ให้ความทุกข์
ในวันพิเศษนี้เรามีซิสเตอร์ Suvana กุมารีผู้อุทิศตนจากศูนย์ในมหาราชตะมาอยู่กับเรา และแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับมาม่า หร้อมทั้งทำหน้าที่แจกพรให้แต่ละกลุ่มเจ้าแม่ที่ทำกิจกรรมนำเสนอสาระร่วมกัน

ขอบคุณแม่ปุ๋ย ผู้เป็นตัวอย่างในการฝึกฝนที่จะใช้สติปัญญาหล่อเลี้ยงลูกของบาบาด้วยการนำเอาคุณธรรมของแต่ละเจ้าแม่มาไตร่ตรอง รวบรวมเป็นพรให้ทุกคนในวันที่ระลึก Mama

Parvati : Power to Withdraw
 • Concentration
  มาม่าเป็นโยคีที่เป็นธรรมชาติ ที่ง่ายดาย และเป็นอัตโนมัติ เธอรับเอามันตรา ‘มานมานะบาฟ’และ ‘มาเดียจิบาฟ’ มาอย่างเป็นธรรมชาติมาก ในขณะที่เดินเหินเคลื่อนไหวบนผืนดิน มาม่าละวาง ราวกับว่าสติปัญญาของเธอได้แขวนไว้ที่อาณาเขตสูงสุดสม่ำเสมอ และกำลังมีประสบการณ์ของความสุขเหนือประสาทสัมผัส เมื่อมาม่านั่งในโยคะอย่างลึกล้ำ บรรยากาศทั้งหมดนั้นเงียบสงัด (dead silent) จนผู้อื่นรู้สึกถึงกระแสของความสงบและพลัง เธอเต็มไปด้วยทุกคุณสมบัติของโยคี ซึ่งทำให้บุคลิกภาพของเธอน่าดึงดูด
 • Introspection
  โลกเก่าไม่ได้ดำรงอยู่ต่อไปสำหรับมาม่า ครั้งหนึ่งมีลูกๆถามความคิดเห็นมาม่าเกี่ยวกับป้ายโฆษณานี้ มาม่าให้คำตอบที่น่าอัศจรรย์และไม่เคยคิดฝันมาก่อน ว่าเมื่อมาม่าอยู่ในคลาส เป็นเพียงเท่านั้นที่เธอเห็นทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ในเวลาอื่นๆทั้งหมด โลกนี้ไม่ได้คงอยู่สำหรับเธอ มาม่ามีการวางเฉยต่อโลกเก่าและวัตถุสิ่งของอย่างสมบูรณ์
 • Detachment
  ขณะที่ทำงานรับใช้ทางร่าง มาม่ารักษาสภาพของเธออย่างมั่นคง เช่น ขณะที่กำลังล้างเมล็ดข้าวสาลี มาม่าเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง และทำให้แขนขาหรืออวัยวะอื่นๆของเธอทำงาน มาม่าไม่ได้เป็นผู้ทำ แต่กำลังดำเนินการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
 • Silence
  มาม่าสอนวิธีที่จะทำให้จิตใจสงบ “จิตใจนี้เป็นลูกเล็กๆของเรา ฉันบอกเด็กให้อยู่อย่างเงียบสงบในเวลานี้ และฉันก็จะเรียกเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการ” มาม่าไม่เคยมีคำพูดที่ไร้ประโยชน์ เธออยู่อย่างเงียบสงบ สำรวจตน และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
Santoshima : Power to Accommodate
Kali : Power to Face
Gayatri : Power to Know
Jagadamba : Power to Love
Durga : Power to Let go
Saraswati : Power to Decide
Lakshmi : Power to Co-operate

30 มิ.ย. รายการผูกรัคกี้ ณ บ้านพินทุ
ช่วงเช้าพี่น้อง BK จากศูนย์ต่างๆในประเทศไทยและบางส่วนที่เดินทางมาจากต่างประเทศร่วมกันรับฟังมูร์ลีจากดีดี้ เนอร์มาละ และช่วงเย็นมีพิธีรักชาบันดาน ทำพันธะสัญญาของความบริสุทธิ์ พร้อมกับผูกรัคกี้สายใยศักดิ์สิทธิ์ เพื่อได้รับการปกป้องจากบาบา

ประสบการณ์รายการผูกรัคกี้ และ รีทรีตบีเค (พี่หญิง)
 • เป็นสิ่งที่ประทับใจมากในภาพที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น อยากเห็นงานรับใช้ที่ลูกบาบาทุกคนมารวมตัวกันแล้วทำงานรับใช้ในนามของบีเคไทย เพื่อเปิดเผยบาบาและหนทางชีวิตที่บริสุทธิ์สูงส่ง
 • บรรยากาศโดยรวมมีการรวมตัวกันของครอบครัวทางจิตจากหลายศูนย์และจากหลายประเทศ เป็นเหมือนกับมินิมธุบัน ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและประทับใจมาก
 • รายการก็กระชับ ไหลลื่นเป็นธรรมชาติ มีการจัดการทุกอย่างเป็นอย่างดี เวทีก็สูงส่งเรียบง่าย ทุกคนประทับใจในนกยูงและกลิ่นหอมของดอกมะลิ
 • ดีดี้เองก็มีความสุข เต็มไปด้วยความรักและละวาง ให้ความรู้ที่ง่าย เปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆ รู้สึกประทับใจคุณสมบัติของดีดี้ ซึ่งเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการพบปะที่เป็นทางการแบบไม่เป็นทางการ ดีดี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยแต่เป็นไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
(คลิกอ่านต่อ)

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.