ธันวาคม 2562

ขอแนะนำ
ผู้อยู่ในร่างกายวัย 104 ปี ด้วยสำนึกที่เป็นแสง
เบาสบายและโบยบินไปทุกหนแห่ง
ด้วยปีกของความรักต่อแสงสูงสุด

Dadi Janki ผู้นำของสถาบันคนปัจจุบัน
ผู้อยู่ในร่างแสงของการเป็นเทวดา-นางฟ้า
ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969
Brahma Baba
ผู้ก่อตั้ง บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก


ขอร่ำลาปีเก่า(2019) ต้อนรับปีใหม่ (2020) เข้าสู่โลกและปัญญาของดาดี้แจงกี(World and Wisdom of Dadi Janki ด้วยปีกของดวงวิญญาณ(Wings of Soul)

ขอเชิญชมภาพยนตร์ชีวประวัติของดาดี้แจงกี เพื่อตรวจสอบความเป็นอัจฉริยะทางจิตวิญญาณ(Spiritual Genius) ของตนเอง และของผู้นำสังคมด้านต่างๆ ในโลก ที่ดาดี้แตะสัมผัสหัวใจ
ประสบการณ์ของดาดี้ แจงกี...


คำพูดกลายเป็นปีกที่สามารถรับใช้มวลมนุษย์ได้หรือไม่?
ความรักและปัญญาที่ฉายแสงผ่านคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นพลานุภาพของสิ่งสูงสุด พ่อสูงสุดที่สามารถทำให้เราไปอยู่เหนือความทุกข์

ดาดี้แจงกี คือราชาโยคี ผู้แสวงหาการพบปะกับพระเจ้าเสมอมา ชีวิตของดาดี้จึงถูกสร้างขึ้นมาด้วยประสบการณ์ของสิ่งสูงสุด เพื่อแบ่งปันความสูงส่ง และให้ทานชีวิตด้วยพลังความคิด... ที่ว่า มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทุกข์ทรมาน ดาดี้จึงมีความกล้าหาญที่จะบอกว่า... การช่วยเหลือของพระเจ้า จะทำให้เราสามารถเข้าใจในตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ซึ่งแบกรับภาระของอดีตกรรมไว้ จนกระทั่งวางลงได้ในที่สุด เพื่อฟื้นฟูศักยภาพภายในของตนเองขึ้นมาอย่างเต็มกำลัง

นางฟ้า-เทวดา
นางฟ้า-เทวดาไม่เหมือนมนุษย์ รูปของเขาอาจเป็นมนุษย์ที่อยู่ในร่างของทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามเทวดา-นางฟ้าไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือวัยใด มีความสวยงามมากอยู่เสมอ นี่คือเหตุผลที่ทุกคนรักเทวดา-นางฟ้า ไม่ว่าใครจะอยู่ในศาสนาใด หรือแม้จะไม่ได้สัมผัสกับพระเจ้าในชีวิต แต่พวกเขาก็รู้สึกว่ามีนางฟ้า-เทวดาอยู่ เขามีความสุขกับสิ่งนั้น และผู้คนรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีเทวดา ปกป้องคุ้มครอง

สิ่งสร้างดั้งเดิมของพระเจ้า
นางฟ้า-เทวดาไม่เคยแสดงตนว่ามีพ่อแม่ ส่วนพ่อแม่ของผู้นำศาสนาต่างๆ นั้นเป็นที่รู้จักกันดี แต่ในกรณีของนางฟ้า ไม่มีเรื่องการกำเนิดจากพ่อ-แม่ เป็นเพราะนางฟ้า-เทวดาเป็นสิ่งสร้างดั้งเดิมของพระเจ้า ดาดี้แจงกี ได้เล่าประสบการณ์...
“ฉันมีรูปทางกายภาพ คือร่างกายนี้ อย่างไรก็ ฉันคือดวงวิญญาณที่อยู่ภายใน และในจิตสำนึกนั้น ฉันเป็นลูกของพระเจ้าเท่านั้น”
(คลิกอ่าน)
ขอจบโครงการ “กลับคืนสู่แหล่ง” ในหัวข้อ Angel เทวดา-นางฟ้า ช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2019-มกราคม 2020 นี้ ด้วยการเชิญชวนทุกท่านชักธงชัยให้ตนเอง จากการหยั่งรู้ว่า เทวดา-นางฟ้าเป็นสากล (Angel are Universal)

7 สัปดาห์สุดท้ายของโครงการ กลับคืนสู่แหล่งแห่งการปรากฏอยู่ของเทวดานางฟ้า
และการฝึกฝนสำนึกรู้ที่จำเป็นสำหรับ เวลาสุดท้าย

จุดเริ่มการสร้างสภาพที่ละเอียดอ่อน (8-14 ธ.ค.)
ไปจากโลกวัตถุ สู่อาณาเขตที่ละเอียดอ่อน และแล้วกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า การฝึกฝนนี้จะให้ประสบการณ์ว่าโลกวัตถุนี้เป็นเหมือนโลกที่ละเอียดอ่อน การตระหนักรู้และสายตาของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป เพียงด้วยวิธีการนี้เท่านั้น ที่เราสามารถบรรลุถึงสภาพที่ละเอียดอ่อนได้
(คลิกอ่าน)

ในเวลาสุดท้ายที่ให้คุณประโยชน์ : มองเห็นเพียงแสง (12-17 ม.ค.)
ในเวลาของการการทำลายล้าง รูปของแสงของเราจะช่วยเหลือเราอย่างมากมาย โดยไม่คำนึงถึงทัศนคติของผู้ที่มาอยู่เบื้องหน้าเรา พวกเขาจะไม่เห็นร่างของเราแต่กลับเห็นดวงวิญญาณเป็นแสงที่ส่องสว่างอยู่ภายในและเช่นที่เมื่อเรามองดูแสงที่แรงกล้า ทุกสิ่งอื่นนั้นหายไป สิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อที่ว่าสายตาและทัศนคติที่ไม่บริสุทธิ์ของพวกเขาจะถูกทำลายไปโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบสภาพของการเป็นเพียงแสงและการมองเห็นภาพตัวเองสอบผ่านในข้อสอบของสถานการณ์ต่างๆ

การไตร่ตรองสำหรับวันของการจดจำระลึกถึง 18 มกราคม
อมฤตเวลาและตอนเช้า: บราห์มา บาบา (ร่างละเอียด)

เวลานี้ บราห์มา บาบามีร่างที่ละเอียดอ่อน และท่านกำลังทำงานรับใช้ในทั้ง 4 ทิศทางในความเร็วมาก ภายใน 1 วินาที ท่านสามารถให้ประสบการณ์มากมายในเวลาเดียวกัน ทั่วโลกจะพูดว่าพวกเขาเห็นบาบาหรือพบบาบาในการสนทนาจากใจถึงใจและได้รับการช่วยเหลือ ในช่วงตอนเช้าขอให้อยู่ในสำนึกรู้ของการเป็นเทวดานางฟ้าของเราและไตร่ตรอง ความเบาสบายและการเติมเต็มของการพบปะ ที่เป็นอะแวคกับบัพดาดา
(คลิกอ่าน)

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของมนุษย์และนางฟ้า-เทวดา โดย Br.Anthony Strano
มนุษย์ นางฟ้า
1. มนุษย์ร้องขอ..... นางฟ้า ไว้วางใจ
2. มนุษย์ คิดวิเคราะห์ .... นางฟ้า รู้
3. มนุษย์รอคอย..... นางฟ้า สร้าง
4. มนุษย์ตัดสิพิพากษา.... นางฟ้าแยกแยะ
5. มนุษย์แยกห่าง..... นางฟ้าโอบกอด
6. มนุษย์แก้ไข....... นางฟ้า ดลใจ
7. มนุษย์เรียนรู้..... นางฟ้าจดจำ
8. มนุษย์มีขบวนการ..... นางฟ้า เป็น
9. มนุษย์ ชั่ง ตวง วัด .... นางฟ้า ให้ทาน
10. มนุษย์ให้เหตุผล/แก้ตัว ..... นางฟ้า ทำความปรองดอง
11. มนุษย์ป้องกันตัว ..... นางฟ้ายอมรับ
12. มนุษย์วินิจฉัยโรค..... นางฟ้าเยียวยารักษา
13. มนุษย์วิพากษ์วิจารณ์ .... นางฟ้าเห็นอกเห็นใจ
14. มนุษย์รัก...... นางฟ้าทะนุถนอม
15. มนุษย์คิด .... นางฟ้า รู้สึก
16. มนุษย์เก็งกำไร/ เสี่ยงโชคหากำไร ...... นางฟ้า ทำให้เป็นจริง
17. มนุษย์ได้ยินมา..... นางฟ้า ฟัง
18. มนุษย์พูด ..... นางฟ้า ไม่ (พูด)


กิจกรรมเดือนธันวาคม 2562

พฤหัส 5 ธ.ค.
ศิลปะของความสนุกและการทำงาน ณ บ้านสุขุมวิท
วันพฤหัสนี้เรา offer bhog ให้ Satguru ด้วยกัน ก่อน ซิสเตอร์ La จะแบ่งปันประเด็นมูร์ลี รับประทานอาหารเช้า และทำกิจกรรมเพื่อเพื่อพัฒนาศิลปะในการใช้ชีวิต
ทุกคนได้รับบัตรสีสันของหัวใจต่างกันไป ทีมงานบ้านสุขุมวิทแสดงละครสั้นอย่างสนุกสนาน ด้วยการสะท้อนชีวิตจริงของแม่บ้านชาวอินเดีย ซิสเตอร์ Sneha เขียนบทละคร ให้น้องชิงเป่าช่วยแปลเป็นไทย

คลิกอ่านบทละครสอนใจ เขียนโดย Sr.Sneha
ระหว่างการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ มีการหารือเสมอมา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปในเป้าหมายเดียวกัน ด้วยการส่งสคริปพื้นฐานและแนวคิดของกิจกรรมสนุกๆ กับพี่น้องชาวไทยและอินเดีย
Sneha ขอให้ซิสเตอร์หล้าช่วยแสดงความคิดเห็นปรับอย่างไร?
La ดีมาก ควรทำให้สนุกแต่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวได้จริงๆ
Sneha


ใช่ ความชัดเจนสำหรับคนที่เข้าใจภาษาไทยและผู้เป็นแม่(มาตาจิ) ที่เข้าใจภาษาฮินดีเท่านั้น ดังนั้นเราจะพูดคุยเป็นภาษาฮินดีและแปลภาษาไทยพร้อมกัน
หลังวันที่จัดรายการ ขอให้ซิสเตอร์หล้าวิจารณ์มาพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในอนาคต
La

เป็นวิธีที่สวยงามที่ทำให้ครอบครัวได้สนุกสนานในการทำงานจริงๆ ทุกคนเป็นนักแสดงที่ดีมาก เราได้สนุกและเธอได้นำสาสน์(ที่เป็นสาระสำคัญ)


เสาร์ 7 ธ.ค.
สีสันของหัวใจ ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
พี่อัชชา มาจากบ้านแม่น้ำ และได้แบ่งปันประเด็น 'ความสงบ' จากบัตรสีสันของหัวใจ
Peace สงบ ความเงียบสงบของสวนดอกไม้ภายใน ทำให้แผนการปฏิบัติกระจ่างชัด สิ่งสำคัญที่สุด คือภายในที่ต้องนิ่งเงียบ แม้ว่าข้างนอกจะเสียงดังโกลาหลก็ตาม เมื่อจิตใจมีความสงบ เราก็จะได้มาซึ่งความสุข ความสงบของจิตใจเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อมโยงกับผู้เดียว พ่อ ผู้เป็นดวงวิญญาณสูงสุด เท่านั้น ดังนั้นจงฝึกฝนที่จะมีความสงบได้อย่างแท้จริง โดยไม่ติดกับกับร่างกายหรือสิ่งภายนอกทั้งหลาย แต่เป็นความสงบอันลึกล้ำ ในสำนึกความเป็นดวงวิญญาณ แล้วเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นแหล่งพลังอำนาจทั้งหมด.

อาทิตย์ 8 ธ.ค.
คุณความดีของผู้เป็นแม่ ณ วัดซิกห์ พาหุรัด เวลาทุ่ม
ในวันทำบุญครบ 7 วัน ให้คุณแม่พี่มาลินี Sr.La ได้รับเชิญไปพูดที่วัดซิกห์ โดยไม่เคยพบกับผู้ที่จากไป แต่คุณความดีของผู้เป็นแม่ได้ปรากฏให้เห็นในลูกสาวทั้งสองที่เข้ามาสู่เส้นทางของจิตวิญญาณนั้นเป็นที่น่ายกย่อง การจากไปจึงเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดในที่ที่ดีมีอิสภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ที่ยังอยู่ ไม่ทุกข์ทรมานหรือดึงรั้งกันด้วยกระแสจิตที่เป็นลบ
ประสบการณ์ของพี่มาลินี(คลิกอ่าน)

อาทิตย์ 15 ธ.ค.
ศิลปะในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน(The Art of Harmonizing with Others) ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี

เราเริ่มและจบรายการด้วยการเน้นความหมายของคำว่า Harmony ก่อนมีกิจกรรมจากทีมงานพี่แมรี่ พี่อึ่ง และพ่อป้อม
คำว่า 'har' ในภาษาฮินดีหมายถึงความพ่ายแพ้ บางครั้งเราต้อง 'ก้มลง' เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่าสิ่งนี้จะรู้สึกเหมือนพ่ายแพ้ แต่สิ่งนั้นคือการได้รับชัยชนะเหนือความหลงทะนงตน การยอมรับว่าทำผิด การยอมรับคำแนะนำหรือความคิดเห็นของผู้อื่นหรืออยู่อย่างนิ่งเฉย เมื่อถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเป็นตัวอย่างของการเอาชนะความหลงทะนงตน การ 'ยอมรับ' การพ่ายแพ้ของความหลงทะนงตนคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน (ดาดี้แจงกี)


ศิลปะของความกลมกลืนกับผู้อื่น เป็นความสามารถที่จะสร้างความกลมกลืน ด้วยทัศนคติของการได้ประโยชน์ร่วมกัน และเชื้อเชิญให้มีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ จากความเข้าใจ ในหนทางเดียวกันที่จะรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนและผู้อื่น (คลิกอ่าน)

ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม
แม่ปุ้ม แม่ปุ๋ย

อาทิตย์ 22 ธ.ค.
หัวใจของคริสต์มาส ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี หลังเรียนมูร์ลี
ทางจิตวิญญาณพ่อซานต้าคือสัญลักษณ์ของชายชราใจดี ชุดสีขาว-แดง ที่มาพร้อมของขวัญให้เด็กๆ ที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสา โอกาสนี้เราใส่ชุดขาว-แดง มา offer bhog และฟังมูร์ลีพิเศษที่เน้นการรวมรูป(Be combined) นั่นคือหัวใจของคริสต์มาส ที่เรารู้ว่า พ่อชีวา (แดง) และพ่อบราห์มา (ขาว) ทำให้ลูกสมปรารถนาในทุกสิ่ง น้องปอนด์/พี่หล้าร้องเพลง Joy to the world และ Silent night ก่อนเขียนจดหมายถึงพ่อซานต้า เพื่อขอสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต... พี่หล้าแจกบัตรสีแดงติดมงกุฏทองให้ทุกคน เขียนคุณสมบัติของพ่อบราห์มา เป็นพรให้ตนเองนำไปสร้างสมคุณสมบัติเดียวกัน เพื่อรวมรูปกับ พ่อชีวา เสมอ
ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่ได้แปลงกายทำคาร์มาโยคะช่วยกันขจัดขยะ เก็บของที่เป็นประโยชน์เข้ากล่อง พร้อมโยกย้ายไปบ้านใหม่อย่างแข็งขัน นี่คือของขวัญแห่งความร่วมมือที่เรามอบให้กันและกันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่
ท่ามกลางทุกสิ่งที่ต้องแยกแยะเก็บสิ่งที่ควรใช้ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสาร สิ่งตีพิมพ์...
พี่หล้าได้พบกระดาษหนึ่งแผ่นที่มีค่ามากที่สุด คือพรที่ได้รับจาก BapDada ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1986 ... เขียนด้วยลายมือของ Sister Anthea Church (นักคิดนักเขียนที่มีชื่อชาวอังกฤษ) ผู้ที่ตั้งใจจดคำพูดที่ Baba พูดโดยตรงกับSister La ไว้อย่างดีในเวลาพบส่วนตัวบนเวที โอมชานติบาวัน มธุบัน

บาบาเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่นำดวงวิญญาณอื่นมามีสายใยกับพ่อ การมีความกระตือรือร้นในงานรับใช้ เป็นพื้นฐานของชีวิตบราห์มิน ที่ทำให้ก้าวหน้า การเป็นเครื่องมือเปิดศูนย์ หมายถึง การเป็นดวงวิญญาณที่มีสิทธิอย่างสมบูรณ์ต่อสถานภาพราชาในอนาคต การเปิดศูนย์อย่างง่ายดายของลูก คือผลของความกล้าหาญที่พ่อเฝ้าแต่ช่วยเหลือ .. ลูกมีความกล้าหาญ และความคิดที่สูงส่งที่ทำให้มือของพ่ออยู่กับลูกเสมอ

ขอบคุณสำหรับการย้ายที่ทำการของ บราห์มา กุมารี ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้
  • เป็นอิสระจากการถือสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย
  • ปรับปลี่ยนสถานที่ ให้สะดวกแก่การไป-มาของสมาชิกประจำได้มากขึ้น
  • สัมผัสกับธรรมชาติที่เขียวชะอุ่ม และอากาศที่สะอาดขึ้นของสิ่งแวดล้อมใหม่
  • สร้างบรรยากาศของความเป็นครอบครัว ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม: กาย-ใจ-สังคม และจิตวิญญาณ

ขอบคุณสำหรับความยินดีปรีดาของ เจ้าของบ้านเช่า ในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางบัวทอง ที่ทำให้เราสามารถปรับพื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลาอันสั้นนี้ โดยมีวิศวกรวัย 70 ทักทายและยืนยันว่า.. ผู้มาเช่านี้ เป็นคนดี มีธรรมะ.. ที่สามารถสวดมนต์ภาวนาให้พรแก่เรา

ขอบคุณสำหรับการเริ่มใช้ห้องเรียนใหม่ ในวันที่ 18 มกราคม 2020 ที่โลกจะได้รับกระแสพลังโยคะที่มากที่สุดจากทั่วโลก ซึ่งุเป็นวันที่โลกบันทึกไว้ว่ามีพลังบวกที่บริสุทธิ์มากที่สุด

ขอบคุณสำหรับผลงานที่เป็นอมตะของ Sr.Anthea เกี่ยวกับ Angel นางฟ้า-เทวดา ในการเป็นเทวดานางฟ้า เพื่อกลับคืนสู่แหล่ง

พฤหัส 26 ธ.ค.
สีสันของหัวใจ ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
ขอบคุณพี่มุ้ยและน้องปอนด์ ที่ช่วยแต่งแต้มสีสันของหัวใจให้สดใสก่อนปีใหม่นี้
พี่มุ้ย
ความเป็นบวก
มองดูข้อผิดพลาด การสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขในอดีต ด้วยการให้อภัยตนเอง เปลี่ยนความคิด มุมมองในวิธีใหม่ มีทัศนคติ ความรู้สึกที่เป็นบวกต่อตนเองและผู้อื่น อย่าได้สูญเสียกับเวลาความคิดที่ไร้ประโยชน์ เนื่องจากการค้นพบความสุข ความพอใจ ขึ้นอยู่กับวิธีคิดในจิตใจของตนเอง สภาพความเป็นบวก เกิดขึ้นได้เมื่อฉันกลับมาสำรวจตนเองในความสงบเงียบ

น้องปอนด์
ความยืดหยุ่น
"เพราะรู้ว่าการแข็งขืนนั้นปิดกั้นความก้าวหน้า คุณจึงยอมล้มความคิดเห็นอย่างง่ายดายเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า" ความยืดหยุ่นเหมือนกับการเล่นว่าว คือศิลปะของการรู้จักผ่อนและดึงในเวลาที่เหมาะสม ในเวลาที่ลมแรง ถ้าดึงสายป่านมากไป สายก็จะขาด ว่าวก็จะหลุดลอยไป เหมือนกับในสถานการณ์ของชีวิต ไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายใด กรอบของสิ่งที่ควรเป็นแบบไหน แต่ในเวลาที่เราไม่สงบ หรือใครกำลังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะรับฟัง เราก็ต้องผ่อนปรนกับตัวเอง ผ่อนปรนกับผู้อื่น ไม่ใช่พยายามบีบบังคับให้ต้องอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัด เพราะการบีบบังคับจะไม่ก่อให้เกิดผลดีในเวลานั้น มีแต่จะทำให้เราเครียดมากเกินไปจนไม่อยากจะทำสิ่งนั้นๆ อีก ผู้อื่นจะยิ่งไม่ยอมรับฟัง และหนีไป ในเวลาที่ต้องผ่อนก็ต้องผ่อน แต่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย เหมือนเช่นที่เวลาที่ลมไม่แรงจนเกินไป เราก็สามารถดึงสายป่านกลับมา เวลาที่เรากลับมาสงบ เราก็สามารถที่จะคิดและทำอะไรได้อย่างกระจ่าง อย่างถูกต้อง และในเวลาที่ผู้คนพร้อมรับฟัง เราก็สามารถให้คำแนะนำ ความคิดเห็น การตักเตือน ต่างๆ ได้ การแข็งขืนนั้นปิดกั้นความก้าวหน้า และการปล่อยปละละเลยก็ทำลายความสำเร็จด้วยเช่นกัน ดังนั้น สมดุลในการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา ผ่อนปรนและจริงจัง คือความยืดหยุ่น

ต้อนรับปีใหม่ คำอวยพรจากพี่หล้าและครอบครัวทางจิต

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.