สิงหาคม 2562

ความบริสุทธิ์และความสุข Purity and Happiness

ความบริสุทธิ์ทำให้เรามีความสุข เพราะเรายืนหยัดอยู่บนศักดิ์ศรีและคุณค่าดั้งเดิมของชีวิต โดยไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดภายนอก จึงไม่มีการปฏิเสธชีวิต เราตระหนักรู้ว่าผู้คนทั้งหลายเป็นพี่น้องหญิงชายของเรา พวกเขาคือทายาทของชีวิตที่มีเนื้อแท้ของความดีงามอยู่ภายใน สิ่งนี้ทำให้ความสุขสันต์หรรษาไหลรินเข้าไปสู่หัวใจของเรา
 • ความบริสุทธิ์ คือ ดวงตาของสัจจะที่ทำให้เราสามารถเห็นสรรพสิ่งในสภาพดั้งเดิม ที่สะอาด กระจ่างชัด เป็นอิสระ และมีความพิเศษเฉพาะตน
 • ความบริสุทธิ์ ทำให้สายตามีความเป็นบวกขณะที่เห็นความจริงของความเป็นลบ แต่กลับมองทุกสิ่งอย่างเป็นกลาง หรือสามารถไปอยู่เหนือสิ่งนั้นได้
 • ความบริสุทธิ์ นำความกรุณาปราณีมาสู่การเปลี่ยนแปลงโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือพร่ำบ่นอีกต่อไป เมื่อเราบริสุทธิ์ เรามีความสุข นั่นคือการอยู่อย่างพอใจกับการรู้ว่าเราเป็นใครจริงๆ
 • ความบริสุทธิ์ในสายตา หมายถึง ไม่มีความรู้สึกไม่ดีหรือปฏิกิริยาที่เป็นลบเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ ผู้คนที่มีความรู้สึกบริสุทธิ์สามารถอยู่หรือจะไปกับสถานการณ์ใดๆ โดยไม่รู้สึกเสียหายหรือทำให้เกิดความเสียหาย ด้วยความสามารถในการที่จะเป็นไทแก่ตน ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด แต่หากเรามีความหลงทะนง เราจะเจ็บปวดได้ง่ายและมีปฏิกิริยาที่หนีห่าง หรืออาจจู่โจมอย่างก้าวร้าว
ความรัก นำอิสรภาพจากภายในให้กลับคืนมา นี่คือบทพิสูจน์ของความเป็นไท หากเรามีความรักที่บริสุทธิ์ เราจะสามารถรักหรือใกล้ชิดกับผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวหรือเกร็ง ผู้อื่นก็จะไม่กลัวเราเช่นกัน เพราะเราไม่มีการกระทำที่ข่มขู่ ควบคุมหรือสร้างความเสียหายใดๆ ...ความรักที่บริสุทธิ์นั้นเกิดจากการตระหนักถึงคุณค่าของปัจเจกบุคคลและให้ความเคารพ โดยไม่มีการติดป้ายยี่ห้อหรือจำแนกประเภทใดๆ

พระเจ้าไม่เคยติดป้ายยี่ห้อให้เรา ไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือหญิง เป็นพุทธ คริสต์ หรืออิสลาม เป็นชาวกรีกหรือชาวอินเดีย พระเจ้าเห็นและเคารพเราแต่ละคนในการเป็นมนุษย์ที่มีบทบาทพิเศษเฉพาะตนในละครชีวิตนี้ เป้าหมายของเราคือการแสดงคุณสมบัติพิเศษของเราอย่างกระจ่างชัดและเป็นธรรมชาติมากเท่าที่จะเป็นไปได้

เมื่อพระเจ้ารู้จักความพิเศษที่คงอยู่ตลอดไปของเรา ท่านไม่เคยต้องพยายามทำให้เราเป็นอะไรเกินกว่าที่เราเป็น การเป็นตัวของตัวเองนั้น มีความสุขอยู่ภายใน พระเจ้าในฐานะแหล่งแห่งความรักที่ให้คุณประโยชน์ ท่านให้กำลังใจในการค้นพบความพิเศษสุดของเราอย่างนุ่มนวล

ด้วยความรักของพระเจ้า เราตระหนักได้ว่า เราไม่จำเป็นต้องขอยืมกำลังการสนับสนุนค้ำจุนหรือเอกลักษณ์มาจากผู้ใด หรืออะไรอื่น เปรียบเช่นสมอเรือชีวิตของเรานั้นอยู่ภายใน ไม่มีอะไรสามารถเขย่าหรือทำลายคุณค่าของเราได้เลย

ชีวิตทางจิตวิญญาณ Spiritual Life Style
แรงบันดาลใจ :

เป้าหมายของการศึกษาทางด้านจิตวิญญาณที่ทรงพลังมากแต่เรามักเข้าใจกันผิด แท้จริงเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ของดวงวิญญาณหมายถึงการกลับคืนสู่คุณสมบัติดั้งเดิมที่สูงส่ง เนื่องจากดวงวิญญาณได้สะสมมลพิษไว้ในชีวิตที่ผ่านกาลเวลามายาวนาน จนความสุขที่แท้จริงอันตรธานหายไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการชำระล้างจิต เพื่อทำให้ตัวตนที่สูงค่ากลับมามีพลังควบคุมตนเองอีกครั้ง ที่ความไม่บริสุทธิ์หรือความทุกข์ไม่สามารถแตะต้องได้ พลังของความบริสุทธิ์จึงสามารถช่วยขจัดความทุกข์ของทั้งโลก เพราะเป็นการฟื้นฟูความสุขที่ยั่งยืนขึ้นมา และเป็นความปิติสุขในที่สุด

สิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างจริงจังตั้งใจ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใด คือการมีความคิดเดียวที่จะต้องกลับมาบริสุทธิ์สมบูรณ์ นี่เป็นการจุดประกายไฟของความรักระหว่างเราและพระเจ้าขึ้นมาเพื่อหลอมละลายมลพิษทั้งหมด ความบริสุทธิ์จะกลายเป็นพลังปลดปล่อยเราจากการรบราทั้งหมด ส่วนพระเจ้าผู้คงความบริสุทธิ์เสมอและทรงพลังอำนาจก็จะเป็นมิตรร่วมทางชีวิตของเราตลอดกาล
สะท้อนความรู้สึก :(คลิกอ่าน)
การตระหนักรู้ :(คลิกอ่าน)
ประสบการณ์ของความสัมพันธ์..กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เสมอ(คลิกอ่าน)

สำหรับหัวข้อของทุกเดือน สมาชิกทั่วโลกมีโอกาสไตร่ตรองและสะท้อนความคิดอย่างลึกซึ้งที่ได้รับสัปดาห์ละครั้ง เปรียบเสมือนเส้นด้ายที่ทำให้สติปัญญาเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดและทำให้พื้นฐานทางจิตวิญญาณของตนเองเข้มแข็งขึ้น
อาทิเช่น
 1. ความบริสุทธิ์เป็นเหมือนพร ซึ่งเป็นเครื่องประดับและลมหายใจของชีวิตบราห์มินเป็นพิเศษ บาบาให้สองพรพิเศษแก่เรา: ขอให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายดาย และ ขอให้ลูกบริสุทธิ์

 2. ความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของเรา เนื่องจากรูปดั้งเดิม ศาสนา บ้าน และอาณาจักรของเราบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ แม้แต่อนุสรณ์ของเราก็บริสุทธิ์สูงสุดและมีค่าควรแก่การกราบไหว้ เพียงแค่คงการตระหนักรู้นี้ อยู่อย่างดูดซับในความรักกับบาบา ก็จะไม่มีความลำบากตรากตรำในความเพียรพยายาม

 3. ความลึกล้ำของความบริสุทธิ์ในจิตใจ คำพูด การกระทำ และความฝันของเราถูกเรียกว่าความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ ไม่เพียงแค่พรหมจรรย์ หรือคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่น ความบริสุทธิ์ คือ พื้นฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตบราห์มิน สำหรับการเปลี่ยนแปลงโลก

 4. สิ่งชี้บอกของความบริสุทธิ์ ในการกระทำของเราทั้งหมด ทางกายภาพหรือละเอียดอ่อน คือ ความสะอาด ความซื่อสัตย์ ความสงบ และความสุข ความคิดที่ไร้สาระก็เป็นความไม่บริสุทธิ์ นำมาซึ่งความปั่นป่วนและขัดขวางประสบการณ์ความสุขที่แท้จริง

ตลอดทั้งเดือน ทั่วโลกมีการฉลองเทศกาล รักชบันดาน ที่ให้ความสำคัญต่อคำมั่นสัญญาของความบริสุทธิ์ เพื่อการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งสูงสุด เราจึงมีการทำสมาธิแบบสร้างสรรค์มาแบ่งปันให้ทุกท่านที่กำลังอ่านเนื้อหาต่อไปนี้ให้ได้รับประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับชีพบาบาผู้เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์

รักชบันดาน คือ สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ในความสัมพันธ์ ในความเป็นจริงนั้นเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นนิรันดร์ของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุดและคำสัญญาของความบริสุทธิ์

ดวงวิญญาณมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเดียวเท่านั้น กับชีพบาบาผู้เป็นแหล่งกำเนิดเดียวที่เต็มเปี่ยม มั่นคง และบริสุทธิ์เสมอ ความสัมพันธ์อื่นทั้งหมดเป็นไปกับร่างกาย เฝ้าแต่เปลี่ยนแปลง

สติปัญญาเป็นเส้นด้ายที่ละเอียดอ่อนที่ผูกมัดดวงวิญญาณในความรักต่อบาบา ด้วยพันธนาการที่เป็นนิรันดร์นี้มีการจดจำกันมา เพื่อเป็นการตอบแทน บาบาให้ของขวัญของประสบการณ์ความพอใจในทุกความสัมพันธ์กับท่าน และด้วยสิ่งนี้ ทุกความสัมพันธ์ทางร่างกลายเป็นทางจิต การตระหนักรู้ว่าท่านเป็นพ่อของทุกดวงวิญญาณ และเราทั้งหมดเป็นพี่น้องเพศชายที่มีสิทธิ์ต่อมรดกของท่านเท่าเทียมกัน ได้เปลี่ยนแปลงสายตาและทัศนคติของเราในทุกความสัมพันธ์กับมนุษย์

คำสัญญาของความบริสุทธิ์ที่ดวงวิญญาณทำกับพระเจ้าเพื่อตอบแทนสำหรับของขวัญนี้ คือ การใช้ชีวิตอย่างสะอาด กระจ่างชัด และอยู่ในพรหมจรรย์ ท่านตอบรับคำสัญญานั้นด้วยการให้ติลัคแห่งชัยชนะ ร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครอง และบัลลังก์หัวใจของท่าน
(คลิกอ่านต่อ)

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2562

อาทิตย์ 4 ส.ค. พิธีรักชบันดาน ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
ในเดือนของความบริสุทธิ์นี้ ศูนย์นนทบุรีได้จัดพิธีรักชบันดานสำหรับพี่น้อง BK ที่ยังไม่ได้ผูกรัคกี้กับ ดีดี้ เนอร์มาละ เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา พี่หญิง, พี่ศรี, พี่ป้อม ได้แบ่งปันประสบการณ์ ที่ล้ำค่า

สุดท้ายพี่หล้ามอบบัตรสีสันของหัวใจให้เป็นของขวัญคนละ 1 ใบ เพื่อให้นำกลับมาแบ่งปันคุณค่านี้ในทางปฏิบัติผ่านกิจกรรมให้แก่ครอบครัว คุณค่าละ 15 นาทีจนครบ 54 ใบ สำหรับ 54 คน
ต้อนรับเทศกาลของพันธะสัญญาที่บริสุทธิ์ด้วยนกยูงและดอกบัว

9-11 ส.ค. รักชบันดาน ณ อุดรธานี
ประสบการณ์
พี่กฤษณะ (ผู้ประสานงานบาบา กลุ่มลาว-ไทยอีสาน)
พอทราบข่าวว่าพี่หล้าและพี่น้องจะมาที่อุดรธานี ก็เข้าใจทันทีว่านี่เป็นสัญญาณจากบาบาที่จะให้เริ่มต้นงานรับใช้ให้เกิดขึ้นในโซนลาวและอีสานของไทยอย่างจริงจังแล้ว แต่ยังวิตกกังวลอยู่เรื่องสถานที่ และการต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมงานให้ทั่วถึง เมื่อได้ทำความเพียรในโยคะมากขึ้น พี่หล้าและพี่อุดมก็แนะนำให้ใช้สถานที่ ณ บ้านพักพนักงานวิทยุการบิน 2 ยูนิต ประสบการณ์ที่ได้รับคือ เมื่อลูกทำงานรับใช้ของพ่อและมีพ่ออยู่กับลูก พ่อก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายดายขึ้นเหมือนในเมอร์ลีที่พ่อก็พูดประจำ (คลิกอ่านต่อ)

พี่อึ่ง การไปอุดรฯครั้งนี้ได้ประสบการณ์ว่าการทำบุญเริ่มขึ้นที่บ้าน การทำงานรับใช้ที่ภาคอีสานมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากการให้ความรู้แก่ญาติๆและผู้ใกล้ชิด ซึ่งพี่กฤษณะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำตามหนทางของบาบาด้วยความอดทน จริงใจ กระตือรือร้น และใส่ใจต่องานรับใช้ ทั้งอดีตที่เริ่มจากการแจกแผ่นพับริมแม่น้ำโขงขณะอากาศร้อนมาก แต่ทุกคนอดทน ไม่รู้เหนื่อย และทำด้วยความรักที่จริงแท้ต่อชีพบาบา...ผู้ที่มาสู่หนทางของความรู้มีทั้งวัยชรา เด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งทุกคนล้วนแต่มีแววตาที่มีความสุขเมื่อพูดคุยถึงบาบาและความรู้ เป็นงานรับใช้ที่น่าประทับใจมากและเป็นแรงบันดาลใจให้ทำเช่นเดียวกัน

พี่อุดม พี่กฤษณะนำพาผู้สนใจมาชุมนุมกันได้ พอดีกับพื้นที่ที่ได้เตรียมเอาไว้ งานรับใช้ดำเนินได้อย่างราบรื่น. แม้ผู้คนส่วนใหญ่อยู่ในวัยแม่ๆป้าๆยายๆ... แต่สัมผัสได้ว่า ถึงแม้กายจะไม่เอื้อแต่ใจพวกเขากำลังเป็นนักเรียนที่ดีของบาบา..ใฝ่เรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นมาก มีการแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันและกัน เรียนรู้กันและกันในเวลาที่ไม่มากนัก แต่เชื่อว่าคุ้มค่าทุกคน ได้รับประโยชน์ ได้ทราบแนวทางกฎเกณฑ์ที่บราห์มินพึงปฏิบัติ..ขอบคุณเครื่องมือ บาบา และบีเคทุกๆคน...โอมชานติ

11 ส.ค. สีสันของหัวใจ The Colors of the Heart ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
 • 54 คุณค่า คือสีสันของหัวใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชม สำหรับนำมาไตร่ตรองพร้อมทั้งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในแต่ละอาทิตย์ สำหรับครอบครัวทางจิต กิจกรรมนี้ ไม่ใช่การยกยอปอปั้น แต่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้หยิบบัตรนี้มาแบ่งปันส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่มีการนำเสนอ /แสดงออก เพื่อ
  • ให้คำตอบของคำถามต่างๆ
  • ให้ดึงแรงบันดาลใจ
  • ให้อารมณ์มีการปรับเปลี่ยนดีขึ้น
 • เป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ของการผลิตบัตรที่ออกแบบสำหรับแต่งแต้มสีสันความคิดที่ทำให้หัวใจเป็นสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้ใด
ขอเชิญทุกท่านมาแต่งแต้มสีสันของหัวใจ ด้วยกิจกรรมใหม่ๆ ได้เสมอ

อาทิตย์แรกของการนำเสนอ 3 คุณค่าจากบัตรสีสันของหัวใจ เป็นการสื่อสารสาระและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณค่าให้แก่กัน ด้วยการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในครอบครัว แต่ละคนได้ใช้เวลา 15 นาที


ความกระจ่างชัด (Clarity) - แม่ปุ้ม
สาระ : ความกระจ่างชัด ความหมาย เป็นการแยกแยะด้วยไหวพริบ และแสดงตนอย่างตรงไปตรงมา นี่คือ สิ่งชี้บอกของความบริสุทธิ์ ความกระจ่างชัดเป็นหนึ่งคุณสมบัติที่อยู่ในพลังของการแยกแยะ เราต้องใช้ตาที่สามของสติปัญญาในการแยกแยะระหว่างสัจจะกับความหลอกลวง เพื่อกระทำกรรมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในกระบวนการ เรายังต้องใช้ความสงบ ความใส่ใจระมัดระวัง รอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ ทักษะฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย
กิจกรรม : แม่ปุ้มให้เราคัดแยกลูกปัด (ซึ่งมีสีคล้ายกันมาก) แยกเอาสีที่ต้องการออกมา – แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ อ่านเพิ่มเติมตัวอย่างกิจกรรมจากแม่ปุ้ม
กิจกรรมแยกลูกปัด(คลิกอ่านต่อ)

ความกล้าหาญ (Courage) – แม่ปุ๋ย
สาระ : ความกล้าหาญจำเป็นอย่างมากในทุกย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำเราไปสู่ชัยชนะ
กิจกรรม : บาบาได้ให้เครื่องมือที่ทำให้เรากล้าหาญ ปุ๋ยหยิบมา 4 เครื่องมือ ได้แก่ หัวใจที่ใหญ่, ปีกของสภาพที่โบยบิน, ขาของความกล้าหาญ และ มือแห่งความเป็นมิตร – แบ่งกลุ่ม ไตร่ตรอง สนทนา เขียนสัญญาแห่งความมุ่งมั่นและกล้าหาญที่จะนำไปปฏิบัติ

ความอ่อนหวาน (Sweetness) – พี่สมหมาย
สาระ : ความอ่อนหวานมาจากการไม่มีร่องรอยของกิเลสใดที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเลย เราจึงสามารถให้และรับความสุขกับผู้อื่นได้ บาบาผู้เดียว เป็นผู้ที่อ่อนหวานที่สุด
กิจกรรม : ในช่วงจังหวะวันแม่ พี่สมหมายเชื่อมโยงความอ่อนหวานกับบาบาผู้เป็นแม่สูงสุด – แบ่งกลุ่ม ไตร่ตรองคำว่าแม่, อ่อนหวาน, ดอกมะลิ สนทนา สุดท้ายให้พวกเรามองกันด้วยสายตาของสำนึกเป็นดวงวิญญาณ(ดริสตี) และมอบดอกมะลิให้แก่กัน

13-14 ส.ค. Healing Heart & Soul ณ พิษณุโลก
การไปทำงานรับใช้ที่จ.พิษณุโลกในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างมากจาก รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ต้องการให้ประโยชน์กับน้องๆ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมรวม 50 ท่าน การบรรยายเรื่อง “เยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณ” เน้นย้ำการเยียวยาคนไข้หรือตัวเราเอง ที่ต้องใส่ใจต่อร่างกาย และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นตัวตนภายใน บทเรียนเกี่ยวกับการเป็นดวงวิญญาณ ได้อธิบายถึงการทำงานของจิตใจ-สติปัญญา-สันสการ์ น้องๆ ได้ทำกิจกรรมเสริมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง และสถานการณ์ด้วยคุณธรรมความดี จบท้ายด้วยการตั้งแถวเกียรติยศ เดินมาทีละคนในความสงบเพื่อผูกรัคกี้ด้านหน้า และผู้ที่ตั้งแถวรอกล่าวชื่นชมคุณธรรมของเพื่อนที่เดินผ่านมา

เมื่อกลับไปที่พัก เราได้ทานอาหารเย็นที่ร่วมกันเตรียม มีอ.คงศักดิ์กับอ.เปี๊ยกอยู่ด้วย เป็นมื้อที่เรียบง่าย สไตล์ฝรั่ง เรานั่งโยคะเย็นร่วมกัน ก่อนที่อาจารย์ทั้ง 2 ท่านจะลากลับบ้าน มีน้องสาว(น้องเหมียว)และเพื่อนทหาร มาถึงพอดี จึงร่วมนั่งด้วย จากนั้นจึงรับประทานมื้อเย็นและผูกรัคกี้

ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับบ้านพักที่ดีของวิทยุการบิน ที่พี่อุดมใช้สิทธิ์ของพนักงานเพื่องานรับใช้ครั้งนี้
ก่อนเดินทางกลับ เราได้พบครอบครัวของพี่อุดมที่อาศัยอยู่ในจ.พิษณุโลก มีแม่ดา(BK), น้องชายพี่อุดม(พี่เนตรน้อย) และหลานๆ อีก รวมทั้งหมด 8 ท่าน พี่ปุ๋ยแนะนำให้น้องๆรู้จักดวงวิญญาณก่อนจะผูกรัคกี้ และแจกบัตร Color of the Heart
ประสบการณ์ พี่อุดม

18 ส.ค. ศิลปะของการหล่อเลี้ยงตนเอง ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
การหล่อเลี้ยงตนเองเป็นศิลปะ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ยั่งยืนถาวรที่แก่นกลางของตัวตนของเรา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าและต้องได้รับการปกป้อง นั่นจึงจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างละเอียด ในเรื่องของความคิด อาหาร และกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพและสร้างพลานามัยที่ดี และความเคารพตนเอง

เราสามารถดูแลเอาใจใส่รายละเอียดต่างๆ ของการใช้ชีวิตในทางปฏิบัติของเรา ด้วยความรักและความง่ายดาย ผ่านการเติมเต็มพลังงานภายในที่ลึกล้ำของดวงวิญญาณ โลกภายในและโลกภายนอกของเราก็จะสอดคล้องสมดุล และการกระทำของเราก็จะเป็นการแสดงออกที่โปร่งใสของสิ่งที่อยู่ภายในตนเอง ชีวิตของเราก็จะเป็นเช่นกระจกที่สะท้อนโลกภายในของเรา

“สุขภาพ (Swasth ในภาษาฮินดี หมายถึง ‘swa’ (ดวงวิญญาณ/ตนเอง) การทำทุกการกระทำในสภาพของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ คือ กุญแจของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ด้วยการพิจารณาว่า ตัวเราเองนั้นเป็นราชาของดินแดนที่ไร้ความวิตกกังวล เราก็จะสามารถอยู่อย่างมีความสุขเสมอได้ เพราะว่าไม่มีอาหารใดเทียบกับความสุขได้ น้ำดื่มสะอาด อาหารสดใหม่ และอากาศที่สดชื่น มีความสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพที่ดี บาบาเคยพูดว่า การรักษาสุขภาพที่ดีและรักษาความสุขเอาไว้ ต้องอาศัยการได้มาซึ่งความปรารถนาดีจากทุกสิ่ง ควบคู่ไปกับการมีสมาธิและยาที่ดี การเข้าใจความลับที่ลึกล้ำของละคร และคงอยู่อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ คือศิลปะของการคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพพลานามัยที่ดี” Br.Jagdish Chandra
ประสบการณ์ แม่ปุ้ม (คลิก)

19-29 ส.ค. เชื่อมสัมพันธไมตรี ไทย-อินโดนีเซีย
กรุณาอ่านข่าวฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ (คลิกเปิด pdf)
ในตอนเช้าที่ศูนย์ใหญ่ เดนพาซาร์ ,บาหลี ซิสเตอร์จานากี (Janaki) ต้อนรับพี่หล้าและพี่น้องจากประเทศไทยอีก 5 ท่าน หญิง,ศรี, เก๋,แดง,เสน่หา ในห้องเรียน (200 ท่าน) ในตอนเย็นมีการต้อนรับเป็นทางการในห้องประชุมใหญ่(300 ท่าน)
พี่หล้าทักทายและเชิญชวนทุกคนให้ทำตามฝัน ที่นำไปสู่ความสูงส่ง (Dream to Divinity) ฉาย VDO Clip เสริมหลักของการคิด-ทำ (Vision-Action) จากประสบการณ์ส่วนตัวที่จะทำให้ฝันเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนสามารถสร้างจินตนาการบนฐานของสัจธรรมและความเข้าใจอดีต ปัจจุบัน อนาคตอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่อนาคตของยุคแห่งสัจจะ

วันต่อมาจัดรายการ “พันธะแห่งการปกป้องคุ้มครอง” สำหรับแขกพิเศษกว่า 300 คน และตามมาด้วยสมาชิกครอบครัว B.K.จาก 4 ศูนย์ ในบาหลี รวมทั้งหมด 750 คน ซึ่งใช้เวลา 2 วัน สำหรับการผูก Rakhi โดย Sr.Janaki และ พี่หล้า


ประสบการณ์ของซิสเตอร์เสน่หา (วัย 18 ที่มีอายุทางจิต 7 ปี) แปลสรุปจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
เป็นครั้งแรกในชาติเกิดนี้ ฉันบินไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ไม่รู้ว่าจะพักอยู่ที่ไหน เพียงสิ่งเดียวที่ฉันได้รับทราบอย่างชัดเจนคือ ฉันกำลังจะไปพบครอบครัวที่สูงส่งที่อินโดนีเซีย มีเป้าหมายคือ เพื่อกลับมาใกล้ชิดกับบาบามากขึ้นและมีส่วนร่วมในงานรับใช้ของบาบา ขอบคุณบาบาและครอบครัวทางจิต สำหรับความอัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยบทเรียนสำหรับความเพียรพยายามของฉัน

การพบกับครอบครัวของเราที่ศูนย์ Denpasar ทำให้ฉันรู้ได้ทันทีว่า ลูกๆของบาบาที่อินโดนีเซีย เป็นเพชรพลอยของบาบาที่สามารถทำงานรับใช้อย่างดี พวกเขามีภาวนาอย่างมากสำหรับบาบา โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง พี่น้องหญิงชายที่ช่วยกันทำงาน ทุกงาน อย่างสม่ำเสมอ ด้วยระเบียบวินัยอย่างยิ่ง การจัดการ การทำงานเป็นทีม และด้วยความรักที่ลึกล้ำ สิ่งนี้ให้แรงบันดาลใจอย่างมาก

การทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกันกับเรา
พวกเรา BK จากประเทศไทย ได้มายังอินโดนีเซีย ด้วยหัวข้อของ “ความฝัน สู่ความสูงส่ง” (Dream to Divinity) มีกิจกรรมมากมาย ที่ครอบครัวของอินโดนีเซียไม่คุ้นเคย กับการแสดงออก และการมีปฏิสัมพันธ์ ประกอบกับ อุปสรรคทางภาษา แต่เราก็มีความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจ ว่า ที่ใดมีความตั้งใจก็จะมีหนทางในการพัฒนาและปรับปรุง ในศิลปะ ของการแสดงออกและ การมีปฏิสัมพันธ์

บาบาพูดเสมอในมุร์ลี ทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับลูก การเดินทางครั้งนี้ เราสามารถ นำประเด็นนี้ สู่การปฏิบัติจริง

แต่ละสัญลักษณ์มีสาระเขียนด้วยลายมือพิเศษของซิสเตอร์เสน่หาสำหรับกิจกรรมกลุ่ม คลิก
7 วันในเดนพาซาร์ ทุกเช้าพี่หล้าให้ มูร์ลีและทำกิจกรรมกลุ่ม (เช้าและเย็น) ฉากสุดท้ายที่น่าประทับใจคือพี่น้องอินโดนีเซียร่วมใจกันร้องเพลง A whole new world จากการได้สัมผัสโลกใหม่ที่สดใสสวยงาม พี่น้องไทยจึงยืนขึ้นบนเวที ร่ำลา ในความสงบ

การเยี่ยมศูนย์ต่างๆที่ใกล้กัน
Peace House มี Dr.Oak ต้อนรับและพาชมห้องประชุมใหญ่ 750 คน
New Lotus House มี Br.Frank , Sr.Mona และพี่น้อง 50 คน คอยต้อนรับ และรับอาหารเย็นหลังที่พี่หล้าทำกิจกรรม
ซิสเตอร์ภาวนา(ผู้ประสานงานประเทศนิวซีแลนด์) กลับมาทันพบซิสเตอร์หล้าสวนทางกันเพราะผลัดกันไปเยี่ยมศูนย์ต่างๆ
Gita Pathshala มีคุณหมอ Putu Yasa และ ครอบครัวต้อนรับและร่ำลาด้วยพลังโยคะ
Light house บนภูเขา
มี Br.Vidhaya, Sr.Areeyani
ต้อนรับ พร้อมพาไปเที่ยว
สวนสนุกที่เขาเป็นเจ้าของ
ศูนย์ Nusa Dua มี Sr.Derti และสมาชิกต้อนรับด้วยอาหารกลางวันพิเศษและพาชมวัดโรงแรมริมหาด
ละครน่าอัศจรรย์
ขอบคุณพี่หล้าและบาบาสำหรับทุกสิ่ง ที่ให้โอกาสฉันได้ทำกิจกรรม ศัลยแพทย์ทางจิต กับครอบครัว ที่ เดนปาซาร์

ตามที่บาบาได้พูดในมุร์ลีในวันนั้นว่า มอบทุกสิ่งให้แก่บาบา
ขณะเดินทาง ไปในภูเขาของบาหลี ฉันเฝ้าแต่คิด อย่างประหลาดใจว่าฉันไม่ได้เห็นบราห์มา บาบา ที่มีตัวตน ฉันไม่สามารถมีประสบการณ์ถึงการ ดำเนินชีวิตของท่าน ฉันจะสามารถทำตามพ่อได้อย่างไร ฉันต้องการที่จะค้นพบหนทาง

แล้วในตอนเย็นขณะที่ทำงานรับใช้ ทำอาหารกับครอบครัว ฉันตระหนักว่า เป็นความจริง ที่ฉันไม่ได้เห็นพ่อบราห์มาในร่างกายนี้ แต่ฉันรู้ว่าพ่อบราห์มาได้ทำให้ฉันมีครอบครัวที่สูงส่งมาก ที่ฉันใช้เวลาอยู่ด้วยในขณะนี้ พวกเขาก่อตัวขึ้นด้วยการปลุกให้ตื่นขึ้นของท่าน พร้อมกับความรู้นี้ ที่ฉันกำลังซึมซับอยู่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเทพ ความคิดเหล่านี้เพิ่มพูนการรู้ค่า สำหรับพ่อบราห์มาของฉัน และฉันก็มีความปรารถนาที่จะอ่านหนังสือที่เล่าประสบการณ์ต่างๆของบราห์มา บาบา

วันดาดี้จี 25 สิงหาคม
บทบาทของฉันในอินโดนีเซีย วนอยู่ในหัวข้อความรัก แต่ฉันขอขอบคุณอย่างมาก ต่อ พี่หล้าและจานากีผู้ที่แสดงให้เราทั้งหมดเห็นวิธีที่จะกลายเป็นตัวของความรักในทางปฏิบัติจริง
ทั้งสองเป็นเครื่องมือหล่อเลี้ยงผู้อื่นมาเป็นเวลาหลายปี ในความรักของบาบา และนั่นคือสิ่งที่กำลังส่งผ่านออกมาเตือนใจเราทั้งหมดให้ทำเช่นเดียวกัน พี่หล้าชื่นชมดาดี้จี อย่างมาก และได้สะท้อนคุณสมบัติของดาดี้จี ด้วยสมดุลที่ดีของความรักและความถูกต้อง ซึ่งให้พลังแก่ทีมอย่างสม่ำเสมอจากธรรมชาติที่ถ่อมตนของพี่หล้า และนี้คือสิ่งที่ได้ทำให้การเดินทางสนุกสนานและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่มีสาระ

มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
ขณะที่อยู่ในการเดินทาง ไปยังจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สวยงามในบาหลี เราใช้สัญชาติญานที่ต้องถ่ายรูป บางครั้งเพื่อบันทึกความทรงจำ ฉันได้มีการตระหนักรู้ในขณะที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง ทุก class และการสนทนากับ senior และ murli นั้นเป็นบทเรียนของการศึกษาทางจิต และข้อพิสูจน์ว่าเรากำลังศึกษาเล่าเรียนด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะการศึกษาคือการดูดซับให้เข้าไปสู่การปฏิบัติจริง เหตุใดเมื่อเราได้ยิน class แล้วบันทึกประเด็น เราควรคิดด้วยเช่นกันว่าเราสามารถจะนำประเด็นเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติจริงอย่างไร

การูด้า (Garuda)คือสัญลักษณ์ของอินโดนีเซียที่มีสถานที่ให้ชมรูปปั้นแกะสลักต่างๆ ขนาดมหึมาใจกลางเมือง
Surabaya คือเมืองสุดท้าย สำหรับการผูกรัคกี้
ที่พี่หล้าให้นัยสำคัญไว้
 1. มีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อปกป้องตนเองและโลก จากกิเลสและความไม่ดีงามต่างๆ
 2. จบสิ้นนิสัยและธรรมชาติเก่าที่ไม่บริสุทธิ์
  เพื่อให้คำมั่นสัญญา ว่าจะกลับมาบริสุทธิ์สมบูรณ์ ด้วยจิตใจคำพูดและ การกระทำ

ต้อนรับโดยนางฟ้า
ผูกรัคกี้ 2 รอบ สำหรับแขก 40 คน(เย็น) และครอบครัว BK 40 คน (เช้า)

ร่ำลาที่สวนสงบหน้าศูนย์
การเดินทางในครั้งนี้ได้ปลุกเรียกฉัน ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นการเดินทางสำหรับงานรับใช้ มีความจำเป็นที่ต้องวางแผน เราจะมีส่วนร่วมสร้างกับดวงวิญญาณที่นั่นอย่างไร ในขณะเดียวกันเราจะพัฒนาตนเองอย่างไร และการตระหนักรู้ที่สม่ำเสมอนี้สร้างออร่าที่มีกระแสรอบๆตนเอง senior ของเรา คิดเสมอเกี่ยวกับงานรับใช้ของ Baba และการพัฒนาตนเอง และเหตุนั้นเองกระแสของพวกเขาจึงมีพลัง จากวันนี้เป็นต้นไป ฉัน เชื่อในการทำสิ่งเดียวกันทุกวัน ฉันขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งหมดจาก senior ของฉันในการจดจำระลึกถึงบาบาโอมชานติ (B.K.เสน่หา)

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจของพี่น้องไทยอีก 4 ท่าน
พี่หญิง พี่ศรี แม่เก๋ พี่แดง

25 ส.ค. จดจำระลึกถึงดาดี้ปรากาชมณี ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
เราจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงบุคลิกภาพแห่งความบริสุทธิ์เช่นเพชรพลอยที่เปล่งประกายสมกับชื่อ “ปรากาชมณี” กิจกรรมที่เรียบง่าย แต่สามารถสัมผัสกับความสูงส่งของดาดี้ให้แรงบันดาลใจอย่างมาก จากวิดีโอ ประวัติของดาดี้ และประสบการณ์ของพี่น้องที่เคยพบดาดี้ พี่ภา คุณป้า พี่ชัย พี่นงค์ พี่อึ่ง ทุกคนพูดเหมือนกันว่าดาดี้ ปรากาชมณี เป็นตัวของความรัก ถ่อมตน เข้าถึงง่าย ใครๆก็รู้สึกอยากอยู่ใกล้ จบด้วยการได้รับข้อความจากหนังสือ Jewel of Light เพื่อให้เรานำคำสอนของ ดาดี้ ปรากาชมณี ไปสร้างสมและพรพิเศษ
กิจกรรมสีสันของหัวใจ ความสง่างาม (Majesty) – พี่อุดม

สาระ : Majesty คือความสง่างาม เมื่อตนเอง ไม่ตกภายใต้อิทธิพลของใครหรือสิ่งใด. ตนเองก็จะอยู่ในตำแหน่งที่สูงโดยทันทีและจะมองเห็นสถานการณ์ทุกอย่างได้อย่างชัดเจน เพราะความรู้ของสัจจะทำให้เกิดการละวางในละครโดยอัตโนมัติ.. ผู้เดียวที่เป็นตัวอย่างของต้นแบบในความสง่างาม คือพ่อบราห์มา ท่านเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมที่บาบามาสอน และประดับประดาชีวิตทางจิตของท่านให้ส่องประกายแพรวพราวออกมา เมื่อการนำเสนอตรงกับวันครบรอบของดาดี้จีจึงได้เห็นอีกเพชรพลอยที่มีคุณธรรมประดับประดาจิตวิญญาณ จนแสดงออกถึงความสูงส่งและสง่างามที่เดินตามรอยเท้าพ่อบราห์มา กิจกรรมที่นำเสนอเกี่ยวกับมารยาทที่บาบากำหนดให้เหล่าลูกๆได้พากเพียรปฏิบัติตามมีการถามตอบอะไรบ้างที่พึงปฏิบัติให้ครบถ้วนเพื่อเป็นรากฐานของความสง่างาม

กิจกรรม : พี่อุดมให้เราสะท้อนถึงคุณสมบัติที่ความสง่างาม สูงศักดิ์อะไรของ ดาดี้ ปรากาชมณี ที่เรามองเห็น และร้อยเกี่ยวกับคุณธรรมของเราอย่างไร

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.