เป้าหมายหลักของความรู้ทางจิตวิญญาณและการฝึกฝนจิตใจแบบราชาโยคะ คือการช่วยเราให้เข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับตนเองอย่างที่เราเป็นอย่างแท้จริง จิตวิญญาณคือการกลับมาค้นพบคุณสมบัติดั้งเดิมที่เป็นธรรมชาติภายในของเราอีกครั้ง อันได้แก่ความสงบ ความรัก ความสุขและพลัง ไม่ใช่ความคิดเห็นทางด้านสติปัญญาแต่เป็นประสบการณ์จริงของวิถีชีวิตประจำวัน

ราชาโยคะมี 2 ความหมาย "โยคะของอำนาจในการปกครอง" โยคะที่ฉันกลับมาเป็นนายเหนือตนเอง รวมทั้ง "การเชื่อมโยงที่สูงสุดกับสิ่งสูงสุด หรือพระเจ้าอีกครั้ง" เป็นการกลับมาค้นพบและการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับสิ่งสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อสูงสุดแหล่งแห่งความสมบูรณ์พร้อม ที่นำไปสู่การได้รับมรดกทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของดวงวิญญาณมนุษย์

เป็นสิ่งที่มีค่าในการย้ำว่าราชาโยคะไม่ใช่หนทางของศาสนา แต่เป็นวิธีการที่เป็นสากล ในการพัฒนาและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ราชาโยคะไม่ได้ขจัดหรือปฏิเสธการฝึกฝนหรือความเชื่อทางศาสนาใดๆ

ในความเป็นจริงผู้แสวงหา-นักเรียนนักศึกษานับหมื่นนับแสนที่เข้ามาศึกษาฝึกฝนในศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารีทั่วโลกได้พบว่าทั้งความรู้และการฝึกจิตแบบราชาโยคะได้เสริมความเข้าใจ และการฝึกฝนทางศาสนาของตนเองในทางที่เป็นบวก

ไม่ว่าเราต้องการเรียนรู้วิธีที่จะผ่อนคลายหรือไม่ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะจดจ่อและสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการค้นหาอย่างลึกล้ำเพื่อการรู้แจ้งทางจิตวิญญาณ ที่สามารถสนองแต่ละความต้องการเหล่านั้น

คุณค่าชีวิตทางจิตวิญญาณ ขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์
เพื่อความมั่นคงในการให้และรับ ความสงบสุข บนพื้นฐานของความรักที่บริสุทธิ์ราชาโยคะ คือการเชื่อมโยงกับพลังทางจิตวิญญาณจากพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด
ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ สวยงาม และสูงส่งเสมอด้วยการเชื่อมโยงกับพลังทางจิตวิญญาณของพ่อ...
เอื้อให้เกิดเสรีภาพในลูก ด้วยการขจัดอัลลอยด์ของความหลอกลวงที่สะสมภายในลูก
ดังนั้น บอกพ่อ อะไรคือพลัง?
อะไรคือพลังของพระเจ้า? อะไรคือพลังของละคร? ใครที่มีพลังมากกว่า พ่อหรือละคร?
ขอให้ฉันลองตอบคำถามเหล่านี้... สำหรับพ่อ...
พลังหมายถึง พลังทางจิตวิญญาณเท่านั้น ไม่ใช่ทางการเมือง ทางสังคมหรือการทหาร
เป็นพลังของความบริสุทธิ์ ความสงบ การให้อภัย
ความเคารพ ความสอดคล้องกลมกลืน การยอมรับ ความรัก
โดยไม่ต้องใช้ความก้าวร้าวรุนแรงใดๆ
พลังของละครคือหลักการธรรมชาติของความดี สัจจะ ความสงบและบริสุทธิ์ที่มีชัยชนะเสมอ
ไม่ว่าจะมีการสร้างปีศาจร้ายมากเพียงใด ละครคือสิ่งสะท้อนของจิตสำนึก ทางเลือก การกระทำของมนุษยชาติ ของแต่ละบุคคล ของแต่ละกลุ่ม ตามจังหวะเวลา
ความก้าวร้าวรุนแรงประเภทใดก็ตาม เช่นความอิจฉาริษยา การแก้แค้น การปฏิเสธ การตราหน้า ความลำเอียง ความทะเยอทะยาน หรือสงคราม เป็นเพียงผลผลิตของกิจกรรมมนุษย์
บางครั้ง ฉากต่างๆ ของละครถูกครอบงำโดยสิ่งเหล่านั้น และค่อยเสื่อมโทรมลงทีละเล็กละน้อย
จนกระทั่งทะลายโครงสร้างของมนุษยชาติ
ความจริงแท้ส่วนตัวของฉันในละคร คือผลของวิธีที่ฉันคิด และอะไรที่ฉันเลือกและวิธีที่ฉันกระทำ
เป็นเหมือนกันกับนักแสดงทุกคนในละครนี้
เวลานี้ฉันเป็นหุ้นส่วนของพ่อ ผู้กำกับการแสดงละครโลก ฉันสามารถดูดซับพลังของท่านและปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ความถูกต้อง เมื่อฉันทำตามการกำหนดของพ่อ ฉันเป็นอิสระ ฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์
ไม่เช่นนั้นฉันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยและรูปแบบเก่าๆ ของฉันเอง ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับฉันเองที่จะตัดสินใจ
ที่จะหยุดมีข้ออ้าง อารมณ์และความคิดต่างๆ ที่เป็นลบ และเอาชนะความหลอกลวงตนเองและผู้อื่น ทั้งหมด
ท้ายที่สุด ความเข้าใจของฉันและทางเลือกของฉันจะกำหนดว่าอะไรจะมีพลังและมีอิทธิพลต่อฉันมากกว่า พระเจ้า ละคร หรือความหลอกลวง
ชัยชนะคือ ความอดกลั้นที่นำพาความเงียบสงบเข้ามา ความมุ่งมั่นที่นำไปสู่การจดจ่อที่ลึกล้ำ
ความไว้วางใจที่ทำให้ฉันกล้าหาญ และแล้วฉันก็สามารถมีชัยชนะเหนืออุปสรรค
ที่มาพร้อมกับคำว่า “เพราะว่า” “ถ้า” “แต่” ทั้งสามคำนั้น จะถูกขจัดออกจากลิ้นของฉัน
เวลานี้ มีที่ว่างที่ปล่อยให้พ่อ ได้เข้ามาสู่ชีวิตของฉัน
เมื่อฉันสร้างเจตจำนงของฉัน และแล้วทุกสิ่งก็ได้รับการเติมเต็ม

กิจกรรมเดือนเมษายน 2562

ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 5-6-7 เม.ย. ที่จ.ระยอง
ช่วงปิดเทอมนี้เราได้จัดรีทรีตสำหรับกลุ่มครอบครัวบีเค โดยใช้ชื่อว่า “ค่ายคิดดี อารมณ์ดี” ซึ่งมีสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 ครอบครัว รวม 25 คน แต่ละครอบครัวนำสมาชิกที่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นมาด้วย กลุ่มวัยรุ่นมีหลายคนที่เป็นคนใหม่ (Non-BK) การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราฝึกเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาในเวลาวิกฤต(เวลาของการทำลายล้าง) เมื่อสถานการณ์ภายนอกหรือบุคคลรอบข้างไม่ได้เป็นดั่งใจ เราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตนเองอย่างไรให้อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีความสุข ในครั้งนี้พวกเราเลือกรูปแบบกิจกรรมผจญภัย เน้นให้อยู่อย่างเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ และฝึกให้แต่ละครอบครัวดูแลตนเอง ตั้งแต่กางเต็นท์นอน ทำอาหารทานกันเอง ลดการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือสื่อสาร

เมื่อเรามีวัตถุประสงค์เช่นนี้ ละครก็ส่งข้อสอบมาหาเรา ทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องปรับตัวกันตลอดทั้งรายการ เช่น การหาที่พักค้างใหม่จากหาดวังแก้วไปที่หาดเขาแหลมหญ้า เนื่องจากกองถ่ายละครขอปิดหาดถ่ายทำละครต่ออีกหลายวัน ที่พักใหม่นี้ ไม่มีปลั๊กไฟให้เราสามารถทำอาหารด้วยหม้อไฟฟ้าได้ ไม่สามารถชาร์ตแบตฯโทรศัพท์มือถือได้ การทานและการเก็บอาหารต้องระมัดระวังลิงป่าที่คอยจ้องยื้อแย่งขโมยอาหารของเรา รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนมาก ประกอบกับไม่มีลมพัดเข้ามา ทำให้ภายในเต็นท์ร้อนมากทั้งกลางวัน-กลางคืนจนไม่สามารถนอนหลับได้ อีกทั้งมีโขดหินมากกว่าหาดกว้างให้ทำกิจกรรม...ดังนั้นพวกเราทุกคนถือโอกาสเรียนรู้ที่จะอดทน ยืดหยุ่น ยอมรับปรับตัว มองเห็นแต่คุณประโยชน์ในทุกสิ่ง มองเห็นคุณสมบัติที่ดีของกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและระหว่างพี่น้องบีเค

สำหรับกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ เรามีการให้มูร์ลีเด็กแยกจากผู้ใหญ่ ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น พี่ป้อมมีกิจกรรมส่องกระจกเห็นคุณธรรมตนเอง-ใส่แว่นตาเห็นคุณธรรมผู้อื่น, เดินป่าผจญภัยกับฝูงลิงและปีนป่ายโขดหินที่ท้าทาย, กลางคืนมีนิทาน และฝึกไตร่ตรอง สะท้อนความคิด แบ่งปันประสบการณ์จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอดวัน, กิจกรรมบาร์บีคิวริมหาด ป้อนอาหารให้กันด้วยความรัก เทพต้องให้ผู้อื่นอิ่มเต็ม, ชมคลิปหนังสั้นๆ สะท้อนสาระการมีความสัมพันธ์กับบาบาในบทบาทต่างๆ เช่น พ่อ ครู เพื่อน ฯ, ที่ขาดไม่ได้คือการเล่นน้ำทะเล เด็กๆทุกคนชื่นชอบ ผู้ใหญ่ก็ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง, วันสุดท้ายพี่หล้าเล่นเกมส์ทายดวงดาวคุณธรรม แจกพร โทลี และมีการแสดงเล็กน้อยจากแม่ปุ้ม แม่ปุ๋ย และครอบครัวพี่อุดม

จบงานนี้ด้วยประสบการณ์อันมีค่า ขอบคุณบาบา ละคร และครอบครัวทางจิต ที่ทำให้เราเติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
มาถึงพวกเราก็กางเต็นท์กัน
กิจกรรมใส่แว่นตาเห็นคุณธรรมของผู้อื่น

กลุ่มแม่ๆรวมพลัง

แบ่งกลุ่มเข้าฐาน เดินป่า

พิชิตหน้าผา...แต่ละคน พร้อม!!

เดินป่า-พิชิตหน้าผา

คลาสค่ำ พี่ป้อมเล่านิทาน
สรุปสาระ

มูร์ลีเด็ก

เด็กๆดูวิธีการจุดเตาถ่าน
ช่วยกันปิ้งบาร์บีคิว
อย่างขะมักเขม้น
เด็กๆสนุกกับน้ำทะเล
กิจกรรมป้อนอาหารด้วยความรัก

ไม่ว่าจะไปที่ไหน พวกเรา
บราห์มินฟังมูร์ลีร่วมกัน
น้องๆทำท่าใบ้คำคุณสมบัติของดวงดาวที่ได้รับ พี่หล้าแจกพรและโทลี
แม่ปุ้มนำเต้นเพลงปูนาขาเก สาระของเพลง...แม่อย่าเอาแต่ตำหนิลูก แต่ให้แก้ไขตนเองให้ดีซะก่อน เพราะเราคือต้นแบบของลูก
ภาพบรรยากาศเขาแหลมหญ้า

ประสบการณ์จากพ่อ แม่ และเด็ก
แม่แจ๊ค , พ่ออุดม , แม่ชิ้ง , น้องพีท ( เพื่อนลูกสาวพี่แจ๊ค) , น้องชิงเป่า

อาทิตย์ 14 เม.ย.
ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี 10 โมงถึงเที่ยง
พี่นวลนำทีมพี่น้องบ้านแม่น้ำมาทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สำหรับเทศกาลสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามแบบไทย และให้เรามีประสบการณ์โยคะร่วมกันในประเด็นของการทิ้งสิ่งเก่า ขจัดสำนึกที่เป็นร่าง ธรรมชาติและสันสการ์เก่า ที่ทำให้เรายังคงมีข้อบกพร่อง เพื่อให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ มีคุณธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ในแบบจิตวิญญาณ
สำหรับ class คืนวันเสาร์ เป็นการเตรียมพร้อม สำหรับการฉลอง พี่หล้าได้ให้สาระของเทศกาล Holi ที่ชาวฮินดูใช้สีทาหน้าทาตัว เปรียบเหมือนแต่งแต้มสีสันของคุณค่า-ความดีสำหรับชีวิตใหม่ จากการลืมอดีตทั้งหมด นัยสำคัญทางจิตวิญญาณคือ กำเนิดของเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย ซึ่งกลายเป็นประเพณีที่แสดง ‘ความเคารพ’ และ ‘การให้อภัย’ ในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษ เราทุกคนได้แบ่งปันข้อคิดจากดาดี้แจงกี หลังจากพี่นวลทำหน้าที่เป็น ‘เจ้าพิธี’ ช่วงเวลา 10 โมงถึงเที่ยง ในวันอาทิตย์
ซึ่งก่อนนั้นมูร์ลีของบาบาทำให้เราเข้าใจความสมดุลของความเคารพตนเองและความถ่อมตน
(คลิกอ่าน) 'ความเคารพ' โดยดาดี้ แจงกี
โอกาสนี้ พี่หล้าจึงมอบ ‘ความถ่อมตน’ เป็นของขวัญวันปีใหม่ไทย.. ด้วยหวังว่า เรานำมาใช้สร้างชีวิตใหม่ โลกใหม่ร่วมกันด้วยความสำเร็จอย่างแท้จริง
(คลิกอ่าน) ‘ความถ่อมตน’
ช้าง สัตว์ประจำชาติไทยขอโค้งคารวะต่อผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความถ่อมตน

อาทิตย์ 21 เม.ย. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี 10 โมงถึงเที่ยง
ศิลปะ 16 องศาในเดือนเม.ย.นี้ พ่อป้อมร่วมกับพี่ธรจัด “ศิลปะของการคิด” โดยมีเป้าหมายให้เราใส่ใจต่อการสร้างความคิด เพื่อทำให้ชีวิตมีพลัง เพราะความคิดเปรียบดังเมล็ดของการกระทำ กิจกรรมนี้ที่ให้การเรียนรู้ถึงการแยกแยะ เพิ่มคุณภาพและคุณประโยชน์ในการคิด


สาระศิลปะของการคิดและรูปแบบกิจกรรม สามารถอ่านได้ตามนี้
ศิลปะของการคิด (Art of Thinking)
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้: เพื่อที่จะแยกแยะและเพิ่มคุณภาพและคุณประโยชน์ในการคิดของเรา
 • "ถ้าความคิด คือ เมล็ด (ของการกระทำ)… และเราสร้างโลกของเราบนพื้นฐานของความคิด" คำถามที่สำคัญก็คือ มาก(บ่อยครั้ง)แค่ไหนที่เราได้ "หยุด" เพื่อตรวจสอบ และ "ตั้งค่า (ปรับจูน)" ความคิดของเราใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการกระทำที่เป็นผลมาจากความคิดของตัวเราเอง
 • กิจกรรมที่เราทำร่วมกันในครั้งนี้ จะเน้นย้ำให้เราตรวจสอบ "การตระหนักรู้/สำนึกรู้ของเรา" ที่มีต่อ "พลังงานของความคิด" ที่ส่งผลไปสู่การกระทำของเรา… นี่คือเวลาดีที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศิลปะของการคิด" ร่วมกัน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของสำนึกรู้ของพลังงานของความคิด และคลื่น/กระแสของพลังงานที่ถูกส่งต่อไปสู่การกระทำ…
ประเด็นสะท้อนความคิด: และรูปแบบกิจกรรมในประเด็นต่างๆ (คลิกอ่านต่อ)

อาทิตย์ 28 เม.ย. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี 10 โมงถึงเที่ยง
เราได้ฉลองวันเกิดของราชาโยคะในประเทศไทยครบรอบ 31 ปีเต็ม (5 พ.ค. 2531) ล่วงหน้า เนื่องจากพี่หล้าจะต้องเดินทางไปประชุมที่ออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. ขอบคุณพี่น้องบีเคที่สามารถมาร่วมเฉลิมฉลองกันได้ถึง 55 ท่าน บาบายังคงทำงานของท่านต่อไปเพื่อให้ข้อพิสูจน์ถึงสัจจะว่า “ราชาโยคะสร้างความเป็นหนึ่งเดียว” และ ลูกๆ บราห์มินทุกคนของท่านได้กลายเป็นผู้ช่วยที่จะยืนหยัดรับใช้แผ่นดินนี้ เพื่อชี้หนทางให้ทุกคนได้พบสัจจะ พบชีวิตใหม่ โลกใหม่ที่สวยงาม

ที่ใดก็ตามมีการชุมนุมของบราห์มิน ที่นั่นถือเป็นสิริมงคล พวกเราเริ่มต้นวันอันศักดิ์สิทธิ์ในเวลาอมฤตร่วมกัน จากนั้นให้พี่น้องเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากราชาโยคะในนิยามของตนเองอย่างสั้นๆ “ราชาโยคะให้อะไรแก่ฉัน” นำส่งที่ห้องบาบา ตามมาด้วยกิจวัตรที่สำคัญ คือ การออฟเฟอร์โบ๊กและฟังมูร์ลีพร้อมกัน
โอกาสนี้ ขอมอบของขวัญพิเศษ สำหรับผู้เป็นราชา ปกครองอาณาจักรของชะตาชีวิตที่ตนสร้าง
(คลิกเปิด pdf)
ตัวอย่างที่พี่ๆ
ได้เขียนถึงประโยชน์
ของราชาโยคะ

มื้อเช้าวันนี้เป็นการรับประทานอาหารแบบพิเศษ ปลุกเรียกสันสการ์เทพด้วยการป้อนอาหารให้ผู้อื่นก่อน เราจึงได้รับ ทุกคนมีความสุขและอิ่มเอมกับการแบ่งปันอย่างมาก

ในเวลา 10 โมงเช้า เราเริ่มฉลองด้วย การตัดริบบิ้น เพื่อให้น้องเหมียวได้อธิบายนัยสำคัญของการริเริ่มงานใดที่ให้ความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยม ซึ่งมีพราหมณ์เป็นเจ้าพิธี

การตัดริบบิ้น คือ การตัดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดออกไป ให้เหลือเพียงสิ่งเดียว ไม่มีการแบ่งแยก แต่กลายเป็นศูนย์กลางที่สร้างความร่วมมือจากทุกคน ความเข้าใจและยอมรับ ความหลากหลายซึ่งทำให้เกิดความสำเร็จก้าวหน้า ตามขั้นตอนของการริเริ่มงานใดร่วมกัน ขณะที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้า ผู้กำหนดทิศทางและประทานพรให้เราทุกคน
 • ขั้นแรกคือ One Direction อยู่ในหนทางเดียว พระเจ้าได้กำหนดหนทางสูงสุดให้เรากลับมาบริสุทธิ์
 • ขั้นที่สอง One Strength ด้วยการมีพละกำลังเดียวที่พระเจ้าเท่านั้นคือผู้ค้ำจุน
 • ขั้นที่สาม One Faith ศรัทธาเดียวในพระเจ้าผู้เป็นสัจจะ ผู้ทรงอำนาจ ที่สามารถทำลายอุปสรรค์ทั้งปวงที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์หรือแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวของมนุษย์ ที่ใดมีความศรัทธาในสัจจะ ที่นั่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
 • ขั้นสุดท้าย คือ Unity คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งกับมิตรร่วมทางในงานรับใช้ (Unity with companion in service) และความเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรยากาศ (Unity in the atmosphere) ของความเจริญเติบโตก้าวหน้า
การโยนมะพร้าว คือ การแบ่งปัน(เนื้อมะพร้าว)ของความพอใจและความสมหวังให้แก่ทุกคน

ราชาโยคะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะเรามีพระเจ้า มีพ่อแม่เดียวกัน ด้วยความรักและเคารพกันในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณพี่น้อง ทุกงานที่เป็นสิริมงคลจึงต้องเริ่มต้นจากความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยไม่มีความขัดแย้ง แก่งแย่ง แข่งขัน เพื่อประโยชน์ส่วนตนใดๆ

ประสบการณ์ในโยคะ
พี่ป้อมอธิบายถึง 4 วิธีที่ทำให้เราปราศจากร่างจากมูร์ลีบาบา ได้แก่ Preet ความรักที่แท้จริง, Meet มิตรที่แท้จริง, Geet เสียงเพลงจากหัวใจ และ Reet วิธีการที่ถูกต้อง พร้อมกับนำโยคะให้เราสร้างสภาพตาม

ในปีนี้ศูนย์นนทบุรีเน้นการสร้างสมดุลของ 4 วิชา จึงต้องการให้พี่น้องมีประสบการณ์โยคะกับบาบา ตามสมญาที่เหมาะสมกับแต่ละวิชา และให้ตัวแทนแนะนำแต่ละวิชาสั้นๆ
 • วิชาความรู้ : เจ้าสุริยาแห่งความรู้ (The Sun of Knowledge)
 • วิชาโยคะ : เจ้าแห่งโยคะ (Yogeshwa, The Lord of Yoga)
  พี่ภา ตัวแทนวิชาโยคะ นำการฝึกโยคะด้วย 4 ประตูแห่งการหลุดพ้น (อ่านต่อ)
 • วิชาคุณธรรม : มหาสมุทรแห่งทุกคุณธรรม (The Ocean of Virtues)
 • วิชางานรับใช้ : ผู้รับใช้ (The Server)
คุณประโยชน์ของราชาโยคะ
ผู้ที่อยู่ในหนทางการปฏิบัติของราชาโยคะมานาน ได้แก่ พี่ศรี พี่ภา คุณป้าวัลภา และบราเตอร์ไกรลาส แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตทางจิต
บราเตอร์ไกรลาส จากศูนย์สุขุมวิท (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาไทย)

จบรายการด้วยการให้ผู้เกิดเดือนเมษายนตัดเค้ก พร้อมรับพรและโทลีที่แสนพิเศษแด่ราชาทั้งหลาย ที่กำลังจะกลับมามีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.