Empowering Yourself
เพิ่มพลังภายในให้ตนเอง


ตระหนักรู้ว่าเราคือผู้สร้างโลกของเราเอง
เราเลือกที่จะจัดการกับสิ่งท้าทายชีวิต
และผสมผสานอิสรภาพกับความรับผิดชอบ
ซึ่งสร้างศรัทธาและความกล้าหาญในการทำสิ่งที่แตกต่าง

เปลี่ยนคุณสมบัติให้เป็นพลัง (From Qualities to Power)
ประเด็นสำคัญที่มีการจดจำพระเจ้าจากประวัติศาสตร์ของทุกวัฒนธรรมและประเพณีอยู่ในกรอบความคิดที่ว่าท่านเป็น “ผู้ทรงอำนาจ” Almight Authority ซึ่งตีความกันไว้มากมายหลากหลาย

บ้างก็คิดว่าพระเจ้านั้นน่าสะพรึงกลัว ท่านลงโทษชนิดตาต่อตา-ฟันต่อฟัน สิ่งนั้นแตกต่างอย่างมากจากประสบการณ์ของพระเจ้าในการฝึกสมาธิที่ท่านเป็นพ่อแม่ผู้เต็มไปด้วยความเมตตาและให้คุณประโยชน์ เป็นครูผู้มีปัญญาสูงสุด เพราะเป็นปัญญาที่เกิดจากความอ่อนโยนและความกรุณาปราณี ท่านเป็นผู้ที่ถ่อมตนที่สุด จึงเป็นอิสระจากการเรียกร้องต้องการของมนุษย์ที่มีความหลงทะนงตน

ถึงกระนั้นก็ตาม ประสบการณ์ของดวงวิญญาณพระเจ้า ที่ท่านเป็นผู้ทรงอำนาจ แหล่งแห่งพละกำลังทั้งหมดนั้น เกิดจากการฝึกฝนจิตใจและเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุด ด้วยการเข้ามาถึงสภาพของสัจจะที่ผสมผสานคุณสมบัติของดวงวิญญาณไว้ทั้งหมด สงบ รัก บริสุทธิ์ ปัญญา และความสุข ที่ทำให้เรามีพลัง

เมื่อเราสื่อสารกับสิ่งสูงสุดหรือพระเจ้า คุณสมบัติของท่านก็เริ่มมีอิทธิพลต่อเรา ให้ประสบการณ์ที่เติมเต็มจากภายใน แต่เหนือยิ่งกว่านั้นคือเวลาที่เรารู้สึกอย่างลึกล้ำว่า พลังงานของสัจจะที่เข้ามาสู่เรานั้นเปลี่ยนเป็นพลังบวก เอาชนะความเป็นลบในตนเองและผู้อื่น ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวพันกับเราก็รู้สึกดีขึ้น และสามารถมีประสบการณ์กับสัจจะของตนเอง พลังนี้กระจายออกไปภายนอก เปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่อยู่รอบตัว และส่งผลทั่วทั้งจักรวาล เมื่อเรามีการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณที่แท้จริงจากทั่วทุกมุมโลก (คลิกอ่านต่อ)

พลังของพระเจ้า (Godly power) คือพลังสัจจะ (Power of Truth) ที่มั่นคง ไม่สั่นคลอน และไม่สูญสลาย พระเจ้าทำหน้าที่เป็นพ่อที่แท้จริง ครูที่แท้จริงและกูรูที่แท้จริง ที่นำพลังอันสูงส่งของสัจจะมาให้เราสร้างดินแดนแห่งสัจจะ หรือยุคทอง เราจึงประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่สูญสลาย คืออาณาจักรแห่งสวรรค์ และพรสำหรับการศึกษาความรู้ที่สามารถทำให้เราได้รับสถานภาพที่ไม่สูญสลาย ซึ่งไม่มีใครสามารถลบล้างไปได้ (คลิกอ่านต่อ)

พลังการเยียวยาของพระเจ้า (God's healing power)
พลังการเยียวยาของพระเจ้าได้รับผ่านการฝึกจิตแบบราชาโยคะ บนพื้นฐานของจิตสำนึกของการเป็นจุดแห่งแสงที่มีชีวิตเช่นเดียวกับพระเจ้า เมื่อจุดแห่งแสงทั้งสองมีการเชื่อมโยงกันที่เรียกว่า โยคะ(Yoga) ดวงวิญญาณมนุษย์จะสามารถกลับสู่คุณสมบัติดั้งเดิมพื้นฐานของตนเอง ตามลำดับ: ความสงบ ความบริสุทธิ์ ปัญญา ความรัก ความสุขสันต์ (คลิกอ่านต่อ)

พลัง (Power) ความชอบที่ลึกซึ้ง (Passion) และหลักการ (Principle) ของท่านเชื่อมโยงกันอย่างไร? (คลิกอ่านต่อ)

เส้นด้ายสีแดงที่เชื่อมโยงความคิดทั้ง 3 เข้าไว้ด้วยกันคือความรัก นั้นก็คือความตั้งใจที่จะรับใช้ผู้อื่น… ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น… "ให้" กับผู้อื่น โดยปราศจากความอยากปรารถนาส่วนตนในสิ่งตอบแทน

ความรักนั้นก็เป็นพลังที่สร้างสรรค์ในโลกของความสัมพันธ์ ที่ใดมีรัก ที่นั้นก็มี "การเชื่อมโยง" ที่ชัดเจนและคงอยู่ ณ ขณะนั้น มีความเป็นหนึ่งเดียวหรือการรวมเป็นหนึ่ง มีการข้องแวะที่ยกย่องความคิดของ "ผู้อื่น" สิ่งใหม่ก็ถูกสร้างขึ้น ความกระตือรือร้นเกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น... ด้วยความรัก

เป็นความรัก ที่ทำให้เรา "ให้ความหมายของคุณค่า" ไม่ว่ากับ สิ่งใด หรือ กับทุกสิ่ง คนใด หรือ กับทุกคน ที่เราพบเจอ แต่ความอยากปรารถนาส่วนตนที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะเปิดใจ หรือแม้แต่จะแสดงความรักและห่วงใยผู้อื่นได้ ความโกลาหล ความสับสน และ ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นในตัวเรา และรอบตัวเรา
  • เราจะมีพลังมากที่สุด เมื่อจิตสำนึกของเราได้กระจายรังสีของความรัก
  • เราจะกระตือรือร้น (ชอบอย่างลึกซึ้ง) เมื่อ เราแสดงออกถึงความรัก
  • เราจะ "มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของอนาคต" เมื่อเราได้ให้พลังงานของความรัก ในทางที่สร้างสรรค์และให้คุณประโยชน์...ทั้งภายในและภายนอก
ความรักคือพลัง คือเป้าหมาย คือต้นเหตุของความชื่นชอบที่เราสามารถ "ให้คุณค่า" แก่ทุกคน และทุกสิ่ง

พันธกิจของเราคือการค้นพบความหมาย ความรู้สึก ความเป็นตัวตนที่แท้จริง ที่เรียกว่าความรักอีกครั้ง จงระวัง! ความกลัว ความเกลียดชังคือสิ่งกีดขวางหรือ "ภาพลวงตาที่แท้จริง"
(สรุปเนื้อหาจากบทความของ บราเตอร์ไมค์ จอร์จ)

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2561

1 พ.ค. 61 ณ บ้านสวนพิระมิด
เรามีโอกาสเดินทางไปจังหวัดนครนายก ตามคำเชิญของพี่แมรี่ เพื่อพบ อ.อุบล ผู้สร้างบ้านสวนพิระมิด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพลังพิระมิด อ.อุบล ได้เล่าถึง ปรากฏการณ์ต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ด้วยหลักศรัทธาในความบริสุทธิ์ของผู้ให้ทานและรับทาน ซึ่ง อ.อุบล อธิบายว่าเป็นพระกรรมฐานวาจา พวกเราตระหนักได้ในบทบาทพิเศษของผู้แสดงบนเวทีละครโลกในการช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะวิกฤต ที่ทุกชีวิตต้องสะสางบัญชีกรรม ด้วยปัญหาโรคภัย ปัจจัย หรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ซึ่งในที่สุดล้วนแล้วแต่ต้องใช้ปัญญาในการอยู่เหนือขีดจำกัดของสำนึกที่เป็นร่างกายทั้งสิ้น

อ.อุบลได้แสดงความเห็นด้วยในการเชื่อมโยงความสมดุลของชีวิตกับพีระมิด B.K.สไบทิพย์ได้มอบเอกสารเกี่ยวกับการสร้างพีรามิดของบราห์มา กุมารีไว้จากจดหมายข่าวเดือน ก.พ.61 (คลิกอ่าน)

5 พ.ค. 61 ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี

วันฉลองครบรอบวันเกิดราชา โยคะในประเทศไทย ครบรอบ 30 ปี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 80 คน ประกอบด้วยสมาชิกศูนย์และผู้ดูแลศูนย์ พินธุ สุขุมวิท สมุทรปราการ และแขกรับเชิญบางท่าน
พี่ภาได้รวบรวมสาระในแต่ละจังหวะเวลาไว้...
เราเริ่มด้วยความเป็นสิริมงคลนี้กับครอบครัวในเวลาอมฤตที่บริสุทธิ์ที่สุด ด้วยการฝึกฝน 5 นาที (5 minutes drill) ที่บาบากำหนด
(คลิกอ่านต่อ)
(คลิกที่รูป) สำหรับรายละเอียดทั้ง 7

หลังจากรับฟัง เสียงขลุ่ยวิเศษ(มุร์ลี) เราได้สัมผัสคุณสมบัติทั้งเจ็ดของ บาบา น้องใหม่ 7 คน ไตร่ตรองและแบ่งปันคุณสมบัติทั้ง 7 ของพ่อสูงสุด ผู้เป็นหนึ่งเดียว (The One)เป็นการเพียรพยายามที่จะกลับไปเป็นเช่นพ่อ แม้ว่าจะมาล่า แต่ก็สามารถเร่งความเร็วในระยะเวลาอันสั้นนี้ ด้วยเป้าหมายที่จะกลายเป็นนายผู้ทรงอำนาจ (Master Almighty Authority) และส่งผลให้ผู้อื่นกลับไปเป็นเช่นเดียวกัน ตามหลักการปฏิบัติของนางฟ้าภายใน ที่โครงการเยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบนำมาใช้
ความหมายของน้องใหม่ 7 คน (คลิกอ่าน) ศิริปรียา , นัฐ , อุ้ย , เจี๊ยบ , นันท์ , แก้ว , หน่อย

ช่วงเช้า 10 โมงถึงเที่ยง เราได้รับฟังประสบการณ์ชีวิตด้านศิลปะในการครองตนของผู้ดูแลศูนย์ต่างๆ พี่ป้อม พี่แย้ม พี่ดา ที่ให้แรงบันดาลใจแก่น้องๆ ... พี่ป้อมเอาชนะกับอุปสรรคในชีวิต ด้วยการหมั่นสำรวจตนอยู่เสมอ เพื่อตามติดกับการเคลื่อนไหวของความคิดและปรับเปลี่ยนให้ทัน แต่ไม่มีวันหยุดที่จะเพียรพยายามให้ดีขึ้น

แขกรับเชิญคนสำคัญคือ คุณ นเรศ โครานา (อดีต) นายกสมาคมฮินดูสมาช กล่าวแสดงความประทับใจว่าได้มีโอกาสมารับฟังสิ่งที่ดีๆสำหรับชีวิต และยังย้ำการได้รับการช่วยเหลือของบราห์มา กุมารี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูและนักเรียนของโรงเรียนภารตวิทยาลัย

พี่หล้ากล่าวถึงประวัติการก่อตั้งศูนย์ราชา โยคะ ในประเทศไทย โดยเกี่ยวโยงกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษที่ให้ประสบการณ์ของความสุขในการปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิต

พี่ภาเสนอตัวอย่างการรายงานการเคลื่อนไหวของศูนย์ ศูนย์ย่อยต่างๆ ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 ส่วน 1) สถานภาพการเงิน ระบุ รายรับรวม รายจ่ายรวม 2) จำนวนผู้มารับบทเรียนพื้นฐาน จำนวนและประเภทของนักเรียนประจำ/ไม่ประจำที่ฟังมุร์ลี และที่ฟังคลาส และส่วน ที่ 3) กิจกรรมที่ศูนย์และภายนอกศูนย์

แม่ปุ้ม รับผิดชอบ หัวข้อ การเพิ่มพลังภายในให้กับตนเอง สำหรับรายการเดือนพฤษภาคม ด้วยการเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติของนักเรียนที่ใช้เวลาที่ผ่านมา 2 ปีครึ่ง พัฒนาพลังภายในตนเองจากอดีตที่เต็มไปด้วยความกลัวทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพูดหรือการแสดงออกในที่สาธารณะ สร้างความประทับใจต่อผู้บันทึกภาพ/เสียง จึงขอสัมภาษณ์ สดอีกครั้ง สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชน

CEO Eakkapob
Juntarungsie
นำภาพรายการ
ไปเผยแพร่
แม่ปุ้มสรุปเนื้อหาที่ตนเองบรรยาย 15 นาที หัวข้อ
"ราชาโยคะ สร้างอำนาจในการปกครองตนเอง”
เมื่อฉันเชื่อมโยงกับคุณสมบัติภายใน คุณธรรม และพลังต่างๆ ของฉัน ฉันสามารถทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ วันนี้เราจะมาพบคำตอบของความอัศจรรย์นี้ร่วมกัน

ทุกวันนี้คนในสังคมล้วนแล้วแต่มีความวุ่นวายสับสน วิตกกังวล มีความเครียด นั่นคือ ผลของความไม่รู้ไม่เข้าใจตนเอง และ สิ่งรอบข้างอย่างกระจ่างชัด
เมื่อมีสำนึกในวัตถุ ก็ติดยึดในร่างกาย และมีความผูกพันยึดมั่น กลัวการสูญเสีย ไม่สามารถสัมผัสกับสิ่งที่จริงแท้ได้ เพราะ คิดว่าทุกสิ่งที่สัมผัสด้วยตา หูและกายนั้นเป็นจริง จึงเกิดการ ยึดติดและให้คุณค่ากับวัตถุมากกว่าสิ่งที่มองไม่เห็น ที่เป็น คุณค่าภายในทางจิตวิญญาณ แต่ละคนจึงติดอยู่ในบ่วงของความคิด ในจิตใจก็เฝ้าแต่ตั้งคำถามขึ้นอย่างไม่รู้จบว่า ..ทำไมชีวิตฉันต้องเป็นเช่นนี้? / ทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉัน? เป็นเพราะขาดความรู้พื้นฐานของชีวิตนั่นเอง

นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเข้ามาศึกษาความรู้ทางจิตของราชาโยคะ?
เราต้องการอะไรจากความรู้นี้ / ทำไมต้องฝึกฝนสมาธิ / ทำไมต้องจดจำพระเจ้า / และเราจะได้รับประโยชน์อะไร?
เมื่อมีความต้องการเท่านั้น! ที่บุคคลเริ่มต้นหาบางอย่างมาเติมเต็มความต้องการ และเพราะเวลานี้ ดวงวิญญาณของเราอ่อนแอ กำลังเจ็บป่วย ต้องการพลังในการเยียวยารักษา
ความรู้ของราชาโยคะ สอนเราให้กลับมาเป็นนายผู้มีอำนาจเหนือจิตใจตนเองและอวัยวะประสาทสัมผัส ด้วยการใช้ความคิด คำพูด การกระทำอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์ ที่จะทำให้เรามีความสุขอยู่ภายใน โดยไม่สูญเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์จากความคิดที่ไร้สาระ
(คลิกอ่านต่อ)

ราชาโยคะ.. ทำให้เรากลายเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง เป็นนายเหนือจิตใจและอวัยวะประสาทสัมผัส..
ดังนั้น เรามาทดลองมีประสบการณ์ในการใช้อวัยวะประสาทสัมผัสสร้างกรรมกันก่อนค่ะ

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ในการทำสมาธิของราชาโยคะ คือ การมีประสบการณ์ของความสงบ ในการสร้าง ควบคุมและรักษาความคิดที่ดีไว้ ในขณะที่มีสายใยทางจิตกับดวงวิญญาณสูงสุด หรือที่เราเรียกว่า การมีโยคะ ที่จะทำให้เราสามารถได้รับทุกพลัง ทุกคุณสมบัติ และทุกคุณธรรมจากท่าน เพื่อขจัดรอยกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ ที่มีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงนิสัย ที่สร้างบุคลิกภาพของเราขึ้นมาใหม่ ที่ทำให้เรามีทัศนคติและสายตาที่สูงส่ง ที่มองเห็นแต่คุณธรรมในผู้อื่น เป็นการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในดวงวิญญาณ ที่เรา ได้รับมาจากพระเจ้า ไม่ใช่จากโลกนี้
นี่คือบทสรุปของหัวข้อในวันนี้ “เมื่อเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน”

ประสบการณ์ส่วนตัวของแม่ปุ้ม (คลิกอ่าน)
ช่วงบ่ายเรามีกิจกรรมทำการทดลองโยคะที่บ้านทะเลสาบร่วมกัน 40-50 คน โดยเน้นประเด็นมุร์ลีที่รวบรวมในหนังสือ The Science of Silence ที่ทุกคนได้รับแจกเป็นของขวัญและบางคนได้แบ่งปันความหมายของประเด็นต่างๆ สลับกับการอยู่ในโยคะเช่น เครื่องมือของพลังของความเงียบสงบ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จของการรับใช้ด้วยจิตใจ คือ
  • ความคิดที่บริสุทธิ์
  • ความรู้สึกที่บริสุทธิ์
  • ภาษาของดวงตา
เรามีช่วง ‘คำถาม-คำตอบ’ ที่ทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (คลิกอ่านต่อ)

ของขวัญที่ทุกคนได้รับด้วยความประทับใจคือ บทกวีการเดินทาง (The Journey) และงาน ( The Task) ในการสร้างสำนึกที่ถูกต้องของการเป็นเครื่องมือพระเจ้า โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

ฝึกฝน 5 รูป (Five Form Drill)
ความเคารพตนเองของบราห์มิน สร้างขึ้นมาจากการฝึกฝนสติปัญญาให้ระลึกถึงรูปต่างๆ ของตนเองในแต่ละยุคสมัย ตลอดทั้งวงจรชีวิต เช่นที่บาบาให้เราฝึกฝน 5 รูป(Five Form Drill) ที่ดวงวิญญาณกลายเป็นผู้ควงกงจักรของการสำนึกรู้ในตนเอง (Spinner of the Disc of Self-Realization) ด้วยสติปัญญา เป็นการหยั่งรู้จักตนเองในทุกฉากตอนของวงจรละครโลกที่ไม่มีวันจบสิ้น เนื่องจากการเข้าถึงสภาวะที่เป็นนิรันดร์นั้น ไม่มีการสะดุด หยุดนิ่ง ณ จุดใด ขณะที่เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ตามกฎแห่งธรรมชาติ จากสภาวะสูงสุดสู่สภาวะต่ำสุด

ความเคารพตนเอง จึงเริ่มจากสภาพดั้งเดิม เต็มไปด้วยพลังอำนาจของความบริสุทธิ์และสัจจะ จนหมดสิ้นอำนาจ ให้ต้องเพียรพยายาม เพื่อกลับไปสู่ธรรมชาติดั้งเดิม และประกาศสิทธิ์ในอำนาจการปกครองตนเองอีกครั้ง บทบาทที่ไม่สูญสลายนี้ ไม่มีใครลบล้างไปได้

เช่นที่ว่า ... สิ่งใดที่ใครเคยเป็นเจ้าของ เมื่อสูญหายไป ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นเจ้าของ ผู้นั้นต้องค้นหาทุกวิถีทางที่จะนำกลับคืนมาอีกครั้ง

ในกระบวนการไต่เต้าพัฒนาจากสภาวะที่ตกต่ำที่สุดเช่นนี้ ผู้มีพลังอำนาจสูงสุดเท่านั้น ที่นำทางเราไปสู่การหลุดพ้นจากบ่วง บาป ในขณะที่อยู่ในร่างและในโลกของความทุกข์ทรมานทุกรูปแบบนี้

การฝึกฝนสำหรับความเคารพตนเอง (The Drill for Self-Respect) ขณะที่หมุนไปรอบๆ วงจรแต่ละยุค
บัพดาดา ได้สวมพวงมาลัยของความเคารพตนเองให้ลูกทุกคน เพียงแต่จดจำว่าความเคารพตนเองของลูกยิ่งใหญ่อย่างไรในรูปที่คงอยู่ตลอดกาล (Eternal Form) ความเคารพตนเองของลูกแต่ละคนคือ... ฉันคือดวงวิญญาณที่เปล่งประกายกับพ่อ จงทำให้ตนเองมั่นคงอยู่ในรูปที่คงอยู่ตลอดไปในหนึ่งวินาทีด้วยความซาบซึ้ง (คลิกอ่านต่อ)

โอกาสนี้ เราได้ใช้ความเพียรพยายามเพิ่มขึ้นในการฝึกฝน 5 รูป ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติทั้ง 7 ของผู้เดียวนั้นไว้จนครบ (คลิกอ่านต่อ)

รับของขวัญพร้อมพร 'มงกุฏ'
ของจักรพรรดิที่ไร้กังวล

พี่มินท์ (เดือนเพ็ญ ผอ.โรงเรียนนานาชาติ) ญาติสนิทของพี่หล้าที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่เด็ก ผู้มีส่วนในการเริ่มต้น 'ราชาโยคะ' ในประเทศไทย ได้ส่ง อีเมล์มาแสดงความยินดี
"ขอชื่นชมกับการติดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและการครองตัวอย่างตั้งมั่นในวิถีของราชาโยคะ พี่ช่วยทำให้หลายดวงวิญญานได้รับการฟื้นฟู เปลี่ยนแปลง และกระจายไปสู่หลายๆชีวิต บุญเยอะ มีความสุข สงบ แม้ความสะดวกสบายจะต่ำกว่ามาตรฐานไปสักหน่อยหนึ่ง ขออนุโมทนาไปกับพี่ วันเกิดศูนย์ ทำให้นึกถึงความท้าทายและความมุ่งมั่นของพี่นับแต่ตัดสินใจเป็นลูกบาบา ต้องจากครอบครัวทางโลก มาสร้างครอบครัวทางจิตที่ขยายใหญ่โตไร้ขีดจำกัด ขอชื่นชมที่ทำได้คืบหน้า แม้ว่าจะยากกว่าการบริหารโรงเรียนนานาชาติเสียอีก ไม่ว่าศูนย์จะอยู่ที่ไหน เชียงใหม่ หรือกรุงเทพ มิ้นก็ขอตามไปเยี่ยมเยียนพี่ โอมชานติ"

ข้อความจาก 10 หนทางของการเปลี่ยนแปลงโลก ได้จัดพิมพ์ไว้ในบัตรพรด้วยภาษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้ง่าย หวังว่าท่านจะสามารถสะสมบัตรพรทั้ง 10 หนทางจากรายการของแต่ละเดือน (มีนาคม-ธันวาคม 2561)

6 พ.ค. 61 ณ มูลนิธิฯ
การฉลอง 'ความเป็นราชา' ยังคงต่อเนื่อง เพื่อสร้างอำนาจในการปกครองตนเอง ด้วยการทดลองโยคะ จากเนื้อหาของหนังสือ The Spiritual Sovereign โดยสรุปหัวข้อต่างๆ
มีการไตร่ตรองเพื่อปฏิบัติจริงจาก 7 กลุ่มคุณลักษณะของ The One เช่นความรักส่งผลต่อการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ

จักรพรรดิที่ไร้กังวล
“เนื่องจากพ่อได้ทำให้ลูกเป็นผู้มีชัยชนะเหนือธรรมชาติและผู้มีชัยชนะเหนือกิเลส แล้วลูกจะสามารถมีความวิตกกังวลใดๆ ได้อย่างไร? ถ้าลูกมีความวิตกกังวลบางครั้ง จงใช้วิธีการที่ง่ายดายมาก คือ การเปลี่ยน “ของฉัน” ให้เป็น “ของท่าน” เมื่อเปลี่ยน “ของฉัน” ที่มีขีดจำกัดให้เป็น “ของท่าน” ลูกก็ได้กลายเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล” (คลิกอ่านต่อ)

10-13 พ.ค. 61 ณ พุทธวิชชาลัย ม.ราชภัฎพระนคร
เทศกาลพลังจิตและสุขภาพ ครั้งที่ 3
พี่หล้าให้สัมภาษณ์ในงานก่อนบรรยาย
แม่ปุ้มเป็นหลักร่วมกับแม่ปุ๋ยในการจัดเตรียมระบบ ได้เล่าประสบการณ์ประจำบูธ วันที่ 10-11 พ.ค.
"สัมผัสได้ถึงความต้องการของผู้มาร่วมงาน และทั้งผู้ที่มาบรรยาย ผู้มาออกบูธ ที่นำเสนอพลังในรูปแบบต่างๆ ในงาน รวมทั้งพระสงฆ์..
ได้เข้ามาเล่นเกมส์บันไดงู ซึ่งได้รับการเปิดใจอย่างมาก ผู้เล่นมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญ ในการยอมรับความอ่อนแอของตน ทำให้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ทำให้ตนเองนั้นขึ้นๆ ลงๆ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะยังขาดพลังที่จะนำตนเองออกจากปัญหา

- ได้แนะนำให้ผู้เล่นเกมส์ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง และเห็นความสำคัญในการนำคุณสมบัติที่มีค่าที่อยู่ภายในตนเอง นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ที่ทำให้เกิดคุณธรรมความดี ที่ทำให้เกิดพลังในความคิด คำพูด และการกระทำที่ถูกต้องในหนทางของสัจจะ ที่จะทำให้เกิดการกระทำใหม่ที่เป็น "บุญ" และได้แนะนำการฝึกจิตแบบ "ราชาโยคะ" ที่จะทำให้เราสามารถกลับมาเป็นนายเหนือจิตใจตนเองได้อย่างไร? และต้องอาศัยเครื่องมือของความเงียบสงบ เพื่อที่เราจะสามารถรับพลังที่แท้จริงให้กับตนเองได้.. ทำให้ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจมากขึ้น และให้ความสนใจอย่างมาก ในการกลับมาฟังการบรรยายที่หอประชุมในวันที่ 11 มาขอให้ขยายความในหมวดกิจกรรมอื่นๆ อีก และนัดวันที่จะเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม เพราะเห็นได้ว่าความรู้นี้ช่วยจบสิ้นทุกคำถาม ของความไม่รู้ในชีวิต เพราะไม่ว่าจะเติมพลังด้วยวิธีใดก็ตาม แต่หากยังเกิดรอยรั่วของพลังจากความคิดไร้ประโยชน์ ก็ไม่สามารถที่จะนำตนเองออกจากปัญหาของชีวิตได้"

11 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนภารตวิทยาลัย เสาชิงช้า เวลา 10.00-12.00 น.
การเปิดตัวงานรับใช้กับสมาคม ฮินดูสมาช ที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีของคุณ นเรศ โครานา ที่ต้องการให้บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ช่วยงานพัฒนาด้านจิตวิญญาณให้กับครูและนักเรียน จำนวน 700 กว่าคน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาว ปนัดดา คำภักดี ได้เชิญครูจำนวน 50 คน เข้าร่วมรายการ แนะนำสาระด้านจิตวิญญาณ ผ่านการชม VDO เกี่ยวกับ ความสงบ (peace) พลัง (power) และปัญญา (wisdom) ผู้แทน บราห์มา กุมารี 3 ท่านแนะนำตัวด้วยการเน้นความหมาย พี่ภาเริ่มด้วยความสงบ “ความสงบไม่ใช่การไม่ใช้เสียง แต่เป็นความนิ่ง และความสมดุลของจิตใจ บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์และความรัก หากเราเข้าใจตนเองมากเพียงใด เราจะมีความสงบ สุขมากตามนั้น.” พี่ชัย พูดถึง “พลังที่แท้จริง คือการมีอำนาจเหนือตนเองอย่างสมบูรณ์ นำมาซึ่งความเชื่อมั่นในความคิด คำพูด และการกระทำ พลังจากสิ่งสูงสุดทำให้งานที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้” พี่หล้า พูดถึง “ปัญญาเกิดจากการล่วงรู้ว่า ฉันคือแสงที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ ผู้ที่เอาชนะผู้อื่นนั้นเข้มแข็ง แต่การเอาชนะตนเองคือปัญญา” (คลิกอ่านต่อ)

11 พ.ค. 61 พี่หล้าบรรยายหัวข้อ "เยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณ" ในเทศกาลพลังจิตและสุขภาพ ครั้งที่ 3 ในห้องประชุม เวลา 15.00-16.30 น.

13 พ.ค. 61 ณ มูลนิธิฯ
พญ. Raksha จาก Durban ประเทศอัฟริกาใต้ พาพ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวทางจิตด้วยกัน มาเที่ยวประเทศไทย แบ่งปันประสบการณ์การดูแลคนไข้ให้มีศักดิ์ศรีและความหวัง ในช่วงเวลา 9-11 โมง

20 พ.ค. 61 ณ มูลนิธิฯ
เวลา 10.00 -11.00น. โมงเช้า ทีมงาน ของ อ.ตรีรัตน์ จากมูลนิธิ ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ สาธิตวิธีทำสมาธิกับนิ้วมือ

เวลา 11.00-12.00น. คุณวิชิต ญาณอมร CEO บริษัทอมรชีวิน และคุณศิววงค์ผู้ช่วย มาแนะนำวิธีการดูแลญาติมิตรทางไกล (Remote Care)

25พ.ค. 61 ณ โรงเรียนภารตวิทยาลัย เสาชิงช้า เวลา 14.30-15.30 น.
แม่ปุ้มแบ่งปันประสบการณ์ที่ช่วยแม่ปุ๋ยดำเนินรายการสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.4 250 คน ซึ่งมีคุณครูช่วยจัดระเบียบวินัยอย่างดี เพื่อการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ “เด็กๆ มีความตั้งใจในการรับฟัง และเรียนรู้ในการนำเข้าสู่สาระของการเป็นดวงวิญญาณได้รับรู้ถึงหน้าที่ในการสร้างความคิด และมีผู้กำกับในการช่วยตัดสินให้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งคุณสมบัติทั้ง 5 ที่มีอยู่ในดวงวิญญาณ ที่เมื่อเรารู้จัก จะสามารถทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของตนเองที่เป็นดวงวิญญาณ ว่าเรานั้นคือความสงบความบริสุทธิ์ ความรู้ ความรัก และความสุข ที่จะนำมาใช้ในการทำความดี ในการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความพอใจและมีความสุข”
...พี่ภาได้แต้มทีรัก และเปิดรายการให้

25-26 พ.ค. 61 ณ วัดดอนและอาคารวินเซอร์ ทาวเวอร์
ซิสเตอร์เรณูที่รักของพวกเรา ครอบครัวบราห์มินในเมืองไทย ได้จากร่างด้วยความสงบ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 16.09 น. หลังจากที่ได้รบรากับมะเร็งอย่างกล้าหาญในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา และจบสิ้นการชำระสางบัญชีกรรมอย่างมีความสุข เธอได้กลายเป็นนางฟ้าที่โบยบินสู่ตักของบาบา เพื่อมีบทบาทของงานรับใช้ที่สำคัญในการก่อตั้งโลกใหม่

เธอเริ่มใช้ชีวิตบราห์มินกับบราเตอร์อนิล ในประเทศเยอร์มัน (ค.ศ.1991) ผ่านมาเป็นเวลา 27 ปี 20 ปีหลังได้มาอยู่ในประเทศไทยทำธุรกิจที่ภูเก็ต ก่อนย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ และเป็นเครื่องมือสำคัญของงานรับใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะชาวอินเดีย ประจำศูนย์สุขุมวิท สิ่งที่เธอทิ้งรอยประทับให้กับพี่น้อง คือ การเป็นดวงวิญญาณทีมีความสุขตามความหมายของชื่อ “Happy Renu” เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งทางโลกและทางจิตครบทั้ง 4 วิชา (ความรู้-โยคะ-การสร้างสมคุณธรรม-งานรับใช้)

วันพฤหัสที่ 24 พ.ค. ครอบครัวทางจิตที่ศูนย์ต่างๆ มีการออฟเฟอร์โบ๊ค ให้แก่สัทกูรูและนั่งโยคะพิเศษให้กับซิสเตอร์เรณู

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. ช่วงเย็นจัดพิธีเผาศพที่วัดบรมสถล (วัดดอน) ซิสเตอร์หล้าได้นำสาสน์ของชีวิตอมตะที่ดวงวิญญาณพร้อมรับร่างใหม่ที่สวยงามตามบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตด้วยความสุขให้กับผู้มาร่วมงานประมาณ 500 คน บราเตอร์อนิลส่งคำขอบคุณมาย้ำว่า ทุกคนสัมผัสพลังจากสาสน์ดังกล่าวก่อนทำพิธีเผา

วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. ช่วงบ่ายมีพิธีรำลึกถึงคุณงามความดีของซิสเตอร์เรณูกับผู้ร่วมงานกว่า 100 คน ผู้จัดนำวิดีโอของซิสเตอร์ Shivani มาอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับความตาย โดยไม่ต้องเสียใจกับการพลัดพราก เพราะความรักคือการปล่อยวางอย่างเป็นอิสระ ไม่มีการดึงรั้งด้วยความเห็นแก่ตัวของผู้ยังมีชีวิต จากนั้นบราเตอร์อนิลได้แบ่งประสบการณ์ในช่วงเวลาวิกฤตเพื่อทำให้ดวงวิญญาณของซิสเตอร์เรณูจากร่างอย่างมีพลัง พร้อมกับบทแนะความคิดให้ทุกคนสร้างกระแสความสงบร่วมกัน

ครอบครัวสุขุมวิทได้แสดงความขอบคุณ สำหรับความร่วมมือของซิสเตอร์หล้าและครอบครัว ในการตกแต่งห้องอย่างสวยงาม ด้วยดอกไม้สีขาวนานาพันธุ์ รวมทั้งจัดทำวีดีโอที่พี่เรณูได้แสดงการร่ายรำ-ร้องเพลงด้วยความสุขกับครอบครัวในรายการต่างๆ


โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.