Being unlimited
ไม่มีขีดจำกัด


เชื่อมโยงกับสาระทางจิต และไปอยู่เหนือภาพลวงตาของเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ด้วยสำนึกรู้ว่าทุกคน
คือส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษยชาติ


ขณะที่ทั่วทุกหนแห่งในโลกมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงที่สุด ของสภาวะที่สิ้นศีลธรรมในกระแสที่เป็นลบ มีผลกระทบต่อความทุกข์ทรมานทับทวีคูณ เวทีละครโลกกำลังรอคอยการปรากฏตัวเพิ่มขึ้นของผู้แสดงเอก (Hero-Actor) ที่รู้คิดเป็นพิเศษอย่างไม่มีขีดจำกัด (Extra sensible to an unlimited extent) ในการใช้พลังอำนาจทางจิตทวนกระแสลบเหล่านั้น สร้างสังคมที่มีอารยธรรมสูงสุดของมนุษยชาติอีกครั้ง ด้วยการตระหนักรู้ว่า History repeats itself หรือประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ปัจจุบันจึงเป็นเวลาของการฝึกฝนอย่างเข้มข้นสำหรับผู้แสดงเอกที่โด่งดัง ด้วยคุณสมบัติหลักทั้งสาม
 1. Active ตื่นตัว, ตื่นรู้
  ความสามารถในการยอมรับ ปรับตัว ด้วยวิธีใดก็ตาม ในเวลาที่ต้องการ
  ตามบทบาทอันยิ่งใหญ่
 2. Accurate ถูกต้องแม่นยำ
  ความคิด คำพูด และการกระทำ เป็นไปตามศรีมัท (Shrimat) หรือ หนทางสูงสุดที่พระเจ้ากำหนดให้มนุษย์ดำเนินชีวิตตามระเบียบวินัยสูงสุด เพื่อการหลุดพ้นในชีวิตขณะที่อยู่ในร่างนี้
 3. Attractive แรงดึงดูด
  บุคลิกภาพทางจิตวิญญาณมีแรงดึงดูดแต่ไกล โดยไม่ปรากฏตัวใดๆ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมีความเอือมระอาต่อโลกเก่า ด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด และพลังอำนาจทางจิต
การพบปะที่ไม่มีขีดจำกัด (Unlimited Mela) ของผู้แสดงเอกทั้งหลายนั้นสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นสุข ด้วยความเพียรพยายามที่จะพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่ง ให้ทัดเทียมและใกล้ชิดกับพ่อแม่สูงสุด ผู้กำกับการแสดงที่ยิ่งใหญ่ บนเวทีละครโลกที่ไร้กรอบ ในสภาวะที่ไม่มีขอบเขต There is no limit to being unlimited.

เรียนรู้วิธีการสื่อสาร
เรียนรู้ที่จะสร้างความเงียบสงบ ในจิตใจ และความสงบ จะเจริญงอกงามในจิตวิญญาณ
(Learn to create silence in your mind and peace will flourish in your soul.)
 • เราจะเห็นชีวิตด้วยตาของสติปัญญา
 • เราจะค้นพบภาษาของพระเจ้า – ภาษาของความเงียบสงบ
 • เราจะอยู่อย่างเงียบสงบภายใน โดยไม่คิดมากเกินไป
 • เราจะไว้วางใจตนเอง ไว้วางใจผู้อื่น และไว้วางใจชีวิต
 • เราจะพบหนทางที่ง่ายยิ่งกว่าที่คิดไว้
ในความเงียบสงบ
 • เราสามารถปล่อยให้ความรู้สึกที่ไม่ดีและความทุกข์ในอดีตละลายหายไป
 • เราสามารถได้ยินเสียงกระซิบของพ่อสูงสุด “มาเถอะลูก มาพักพิงกับพ่อ...
  ลูกคือดวงวิญญาณที่สงบ”

เรียนรู้วิธีการใช้พลังจิตและพลังวัตถุ
ความคิดคือเสียงเกิดจากจิตใจ เมื่อเสียงของความคิดไร้ประโยชน์หยุดลงจนกระทั่งการขยายตัวของความคิดรวมรูปและแปรเปลี่ยนเป็นสาระอย่างลึกล้ำ การสะสมพลังของความสงบเงียบจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกระบวนการสำรวจตน
พลังความเงียบสงบ (Power of Silence) คือ การเข้าไปสู่ความลึกล้ำของพระเจ้า
พลังวิทยาศาสตร์ (Power of Science) คือ การเข้าไปสู่ความลึกล้ำของวัตถุธาตุ
วิทยาศาสตร์และความเงียบสงบนั้นเป็นสิ่งควบคู่กัน
เราสามารถเป็นเครื่องมือเพื่อให้คุณประโยชน์โลกด้วยการใช้พลังของความสงบ ในงานที่ถูกต้อง ส่วนพลังของวิทยาศาสตร์ก็จำเป็นด้วยเช่นกัน ซึ่งเราสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาที่บริสุทธิ์เท่านั้น
อะไรหรือที่ขาดหายไป? การขาดความรู้ของวิธีใช้อย่างถูกต้องนั่นเอง
ด้วยความรู้ในการใช้อย่างถูกต้อง วิทยาศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างโลกใหม่ ไม่ใช่เหตุของการทำลายล้าง เวลานี้จงเป็นเครื่องมือในการใช้พลังของวิทยาศาสตร์ด้วยพลังความเงียบสงบ เพื่องานที่ไม่มีขีดจำกัดของการสร้างสิ่งที่ดีงาม ประสบการณ์ของพลังความเงียบสงบ เกิดจากความมั่นคงในสภาพของความรู้สึกที่บริสุทธิ์ และความรู้สึกของความรัก ซึ่งทำให้ผู้อื่นมีความรู้สึกเดียวกัน

เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ คือ การค้นพบสัจจะที่ซ่อนเร้นอยู่
จงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิต
สัจจะและพระเจ้านั้นสวยงาม สัจจะจะให้อิสระแก่เรา
ที่ใดมีสัจจะ ที่นั่นมีการร่ายรำอย่างเป็นสุข
เมื่อถึงเวลาที่วิทยาศาสตร์ล้มเหลว เราสามารถทำสิ่งใดก็ตามที่ต้องการด้วยพลังความเงียบสงบของจิตใจ ดวงวิญญาณจะเริ่มโบยบินด้วยความเร็วสูงของพลังภายใน เวลานี้เราทดลองใช้พลังการพูดด้วยเสียงและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นวัตถุธาตุ
แต่เครื่องมือของพลังความเงียบสงบคือ
 1. ความคิดที่บริสุทธิ์ (Pure Thoughts)
 2. ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ (Pure Feelings)
 3. ภาษาของดวงตา (The Lauguage of the eyes)
การทดลองและประสบการณ์ความเงียบสงบนั้นอาศัยการสำรวจตน (Be Introverted) และการอยู่ในสันโดษ (Be in Solitude) ผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนี้จะมีเวลาสำหรับการฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอ
การเตรียมการสำหรับการทดลอง คือ การศึกษามูร์ลีและการไตร่ตรองความรู้ที่แท้จริง การศึกษา หมายถึง การเข้าใจมูร์ลี (หรือขลุ่ยวิเศษ) เพื่อนำไปไตร่ตรองอย่างลึกล้ำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจความรู้นี้อย่างสมบูรณ์ และลึกล้ำ ทั้งสาระ ภาพรวม และรายละเอียดทั้งหมด การศึกษาอย่างมีระบบระเบียบ และละเอียดถี่ถ้วน ทำให้เกิดความซาบซึ้งด้วยความรู้และปัญญา ผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้สามารถทำการทดลองในความเงียบสงบอย่างถูกต้องแม่นยำ นำไปสู่ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และมุมมองใหม่ๆ มากมาย นี่คือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลง
ความคิดและประสบการณ์บนพื้นฐานของสัจจะ ให้ความซาบซึ้ง และพลังอันยิ่งใหญ่
ความคิดและประสบการณ์ บนพื้นฐานของสัจจะ ... เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง... อย่างไม่มีขีดจำกัดกิจกรรมเดือนมีนาคม 2561
8-13 มี.ค. 2561 ณ บ้านเปรม เชียงใหม่

ประสบการณ์แม่ปุ๋ย
บ้านเปรม เป็นสถานที่ที่ให้ความสุข และความรักสมกับชื่อเปรมจริงๆ (เปรม ภาษาฮินดี แปลว่า ความรัก) เป็นบ้านที่รวมหัวใจเราให้เป็นหนึ่ง อยู่ด้วยกันอย่างซื่อสัตย์จริงใจ พร้อมเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกันตามหนทางของพ่อสูงสุด ตรงกับคำของพ่อว่า “1 ครอบครัว 1 ความรัก 1 เป้าหมาย” ทุกครั้งที่ไปบ้านเปรม เราทุกคนได้รับความรู้สึกดีๆกลับมาเสมอ (แม่ปุ๋ย ผู้ประสานงานโครงการ)

เดือนมี.ค.นี้พวกเรา Green Angel เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อจัดรายการ “ชีวิตอมตะ เป็นอิสระจากขีดจำกัด” ด้วยสัญลักษณ์ Being Unlimited (ไม่มีขีดจำกัด) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 หนทางของการเปลี่ยนแปลงโลก
ความไม่มีขีดจำกัด เริ่มต้นขึ้นจากสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับตนเอง ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นคือพลังงานชีวิตทางจิตที่เรียกว่า “ดวงวิญญาณ” ไม่สูญสลาย เป็นอมตะ ไม่มีตัวตน มีรูปเป็นแสงขนาดเล็ก อาศัยอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผาก ใช้ร่างหรือวัตถุธาตุเพื่อทำการกระทำ แสดงบทบาทไปตามละคร เปลี่ยนร่างกายไปในแต่ละชาติเกิด พร้อมกับเปลี่ยนบทบาทด้วยเช่นกัน สัจจะนี้ทำให้เราตระหนักรู้ว่า
 • เรา ดวงวิญญาณ ไม่ได้ตาย หรือ หายไปไหน แต่ความตายเป็นเพียงประสบการณ์ของการออกจากร่างหนึ่งและเข้าสู่ร่างหนึ่ง เพื่อเล่นบทบาทใหม่และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนกลุ่มใหม่เท่านั้น ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียใจกับการพลัดพรากของใคร ทุกคนคือนักแสดงที่เข้ามาเล่นละครชีวิตร่วมกันกับเรา เข้ามาและจากไปเสมอ
 • เรา ดวงวิญญาณ เป็นอิสระอย่างแท้จริง เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรในสิ่งที่เรายึดถืออยู่ จากเดิมที่เราปักใจเชื่ออย่างแน่นหนาว่าเราเป็นบางสิ่งซึ่งนิยามได้ผ่าน เพศ วัย การศึกษา อาชีพ บทบาท ศาสนา วัฒนธรรม ประเทศฯลฯ แต่บัดนี้เราตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางร่างคือเปลือก แต่ตัวตนที่แท้จริงอยู่ภายใน ผ้าคลุมที่ลวงตาได้ถูกเปิดออกแล้ว กรอบความคิด-ความเชื่อที่ฝังรากลึกในจิตสำนึกเกี่ยวกับตนเองมาเป็นระยะเวลายาวนานนั้นเปลี่ยนไป “สำนึกรู้ของร่างกาย” เริ่มเปลี่ยนเป็น “สำนึกรู้ของดวงวิญญาณ” ในเมื่อเราเป็นดวงวิญญาณ ผู้อื่นก็เป็นดวงวิญญาณเช่นเดียวกัน มวลมนุษย์ทั้งโลกเหมือนกันหมด ไม่แตกต่าง ไม่แบ่งแยก แต่เท่าเทียม และด้วยความรู้ความเข้าใจใหม่นี้ ทัศนคติ สายตา และการกระทำเราจึงเปลี่ยน...เราไม่มีขีดขั้นในหัวใจกับใคร ไม่ยึดติดสิ่งไหน ไม่กลัวอะไรเพราะไม่คาดหวัง ไม่มีภาระของจิตใจ เพียงแต่อยู่อย่างมั่นคงภายใน กับชีวิตที่เบาสบาย เป็นอิสระอย่างแท้จริง
ตัวอย่างคำสอนที่สูงส่งจากพ่อสูงสุด (เรียบเรียงจากอะแวคมุร์ลี วันที่ 03/12/18)
 • บาบาพูดถึงความไม่มีขีดจำกัดของสติปัญญา สายตา ทัศนคติ งานรับใช้ สถานที่ที่ไม่มีขีดจำกัดในโลกที่มีตัวตน
 • 4 วิชาของราชาโยคะเป็นไปเพื่อความไม่มีขีดจำกัด
 • ความไม่มีขีดจำกัด คือ ความเพียรพยายามอันดับแรกและอันดับสุดท้าย
 • ความไม่มีขีดจำกัดประการแรก คือ การเป็นของพ่อ หมายถึง การตายขณะที่มีชีวิตอยู่ เป็นการไปอยู่เหนือขีดจำกัดของร่างกาย มั่นคงในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ จนกลายเป็นรูปเทวดานางฟ้า ไปอยู่เหนือเหนือความสัมพันธ์ที่มีขีดจำกัดทั้งหมด และกลายเป็นตัวของความไม่มีขีดจำกัด อยู่เหนือความมีขีดจำกัดทั้งหมด อยู่ในบ้านที่ไม่มีขีดจำกัด เป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัด เป็นเพชรพลอยแห่งชัยชนะผู้ที่มีชัยชนะเหนือความมีขีดจำกัดทั้งหมด กลายเป็นรูปของประสบการณ์สภาพการอยู่เหนือบ่วงกรรม
 • มีหลากหลายรูปแบบของความมีขีดจำกัด ในขณะที่ความไม่มีขีดจำกัด มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ความมีขีดจำกัดปรากฏออกมาจากสำนึกรู้ "ของฉัน" ขอให้เราหลอมรวมสำนึกรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด "ของฉัน" ไว้กับคำว่า "ของฉันคือบาบาผู้เดียว ไม่มีผู้ใดอื่น"
 • สภาพของการไปอยู่เหนือ (go beyond) คือ การขึ้นไปข้างบน เป็นสภาพที่โบยบิน กลายเป็นนกที่โบยบินแล้วร่อนลงมาสู่กิ่งของต้นกัลปะแห่งการกระทำ ไม่ได้ติดกับอยู่กับกิ่งไหน หรือบ่วงใดของการกระทำ การติดกับในบ่วงของการกระทำ หมายถึง ติดกับอยู่ในกรงของความมีขีดจำกัด แทนที่จะเป็นอิสระหมายความว่าลูกยังพึ่งพิง นกที่โบยบินอย่างไม่มีขีดจำกัด เป็นผู้ที่ตัดเชือกทั้งหมด และไปอยู่เหนือขอบเขตทั้งหมด ต้องไม่ติดกับในความมีขีดจำกัดใดๆ

การอยู่ร่วมกันของครอบครัวทางจิตทั้งหมด 19 คนที่เชียงใหม่ครั้งนี้ ได้เน้นการทดลองพลังความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของความเงียบสงบ เพื่อหาประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ในการทำสมาธิ กลุ่มแรกที่รวมตัวกัน 8 คน ได้ริเริ่ม 8 ขั้นตอน สำหรับทดลองโยคะ นอกจากนั้นแล้วพวกเราไปช่วยกันเตรียมงานรับในใช้วันที่ 11 มี.ค. มีการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกัน ปรับตัวให้เข้ากันตามสันสการ์ที่แตกต่างและตามสถานการณ์ภายนอก เพื่อฝึกออกจากกรอบความคิดที่มีขีดจำกัดแบบเดิมๆที่เราเคยชิน

แม่ปุ๋ยยกตัวอย่างของการทดลองโยคะหัวข้อ ความเป็นอมตะ(คลิกดู)

แม่ปุ๋ย รับผิดชอบการจัดงานหัวข้อ ไม่มีขีดจำกัด ใช้ความประณีตบรรจงทุกขั้นตอน ทั้งตกแต่งสถานที่ด้วยสีสันและดอกไม้นานาพรรณ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจังหวะ/เวลา และผู้มาร่วมงาน

สีขาว-ฟ้า-น้ำเงิน มาจากภาพสัญลักษณ์(Being Unlimited) ที่เป็นรูปมหาสมุทร แสดงถึงความกว้างใหญ่ ไหลรินอย่างไม่มีวันหมด เป็นไปเพื่อมวลมนุษย์ทั้งหมด ไม่มีพรมแดนกีดกั้น และน้ำเองมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะ ในทางจิตวิญญาณ หมายถึง เราต้องมีหัวใจกว้างใหญ่ ให้คุณประโยชน์อย่างไม่เลือกตัวบุคคล ไม่มีข้อจำกัดของความต่างทางกายภาพใดๆ เพราะทุกดวงวิญญาณล้วนเป็นพี่น้องกัน มีพลังของการยอมรับปรับตัวที่สูง เข้าได้กับทุกคน ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันใครออกไปจากหัวใจ แต่หลอมเราไว้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียว

8 มี.ค. วันแรกกลุ่มแรกตรงไปบ้าน
'แม่เจ้า' ที่ใกล้สนามบินก่อน
น้องณัฐตามไปส่ง 'แม่เจ้า'
กับพี่หญิง หลังรายการวันที่ 11 มี.ค.

11 มี.ค. 61 รายการ ชีวิตอมตะ - ด้านนอก มีกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมอาหารว่าง
หลังจากรับบทเรียนพื้นฐานราชาโยคะมาแล้ว คุณรุ่งกาล ชนะนันท์ อดีต ผจ.
สาขา ธนาคารไทยพานิชย์ ชม.
ได้บอกถึงคุณลักษณะพิเศษสำหรับโลกใหม่ คือความสุข
กลุ่มเพื่อนเก่า ร.ร.เรยีนา เชลี วิทยาลัย ชม. รุ่น 10 ใส่เสื้อสีฟ้า มาช่วยสร้างสีสันในบรรยากาศที่ไม่มีขีดจำกัด และมอบดอกไม้ให้แม่เจ้าเป็นของขวัญ

คุณวิไล - ตัวแทนรุ่น 10 สื่อภาษาเหนือมาทันที...
"ต๋อนนั่งรถมาโตยกั๋น กุคนบอก เบิ้นเลยส่งหื้อพี่หล้าวันนั้นเลย...
ประทับใจนักๆ เจ้า...เพื่อนๆฝากขอบคุณหล้า
วันนี้ได้รับสิ่งดีๆ มากมายเจ้า"


คุณเพ็ญสุข ตันตรานนท์
เจ้าของโรงเรียน วชิรวิทย์ ชม.
นก

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
อดีต ผอ. การสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
ท้องฟ้า

คุณชุศักดิ์ จามรมาน
อดีตสถาปนิก
เจ้าของผลงานสถาปัตยกรรมที่มีชื่อ
พอใจ

โอกาสนี้ พี่หล้าได้สัมภาษณ์แขกผู้ใหญ่ทั้ง 3 ท่าน เพื่อเชิญชวนให้ร่วมสร้างโลกใหม่จากคุณค่าภายในด้วยหนึ่งความคิด ที่จะนำไปสู่การไตร่ตรองและปฏิบัติจริง สะท้อนออกมาเป็นคำพูด หรือ ภาพสัญลักษณ์ในหัวใจ ต่อคำถามที่ว่า... “โลกที่ดีขึ้นในสายตาของท่านเป็นเช่นไร (What is your vision for a better world?)” (คลิกอ่าน)

หนึ่งคำถาม หนึ่งคำตอบสำหรับโลกใหม่ที่สวยงาม
โลกจะเป็นสถานที่ที่ดีและน่าอยู่มากขึ้น เมื่อเราแต่ละคนเป็นคนดีขึ้น
ทุกความคิด จากจิตสำนึกที่ถูกต้องนั้นมีค่าต่อการสร้างโลกที่สวยงาม หนึ่งคุณค่าจากแต่ละคนที่เราพบพาในหนึ่งปี คือของขวัญสำหรับ 365 วันแห่งปัญญา ที่สามารถให้แรงบันดาลใจในการสานฝันนั้นให้เป็นจริง (คลิกอ่าน)

เราเลือกตกแต่งบ้านด้วยความหมายทางจิตวิญญาณ จากงานฝีมือ ที่มีชื่อของเปรมประชาเซรามิค ก่อนการเปิด Spiritual Art Gallery ที่ทุกสิ่งที่นำมาแสดงนั้นมีค่า และกลายเป็น Value Added Products.

บรรยากาศของรายการ รู้สึกถึงความอบอุ่น เป็นกันเอง ได้พบปะญาติพี่น้องทางจิต รวมทั้งสิ้น 47 ดวงวิญญาณ แม้ว่าจะอยู่ในร่างและบทบาทที่แตกต่างกันไป แต่สัมผัสถึงหัวใจที่เปิดยอมรับกันและกัน สุดท้ายมีการตัดเค้กฉลองวันเกิดแม่เจ้า คุณแม่พี่หล้า วัย 93 ปี เป็นภาพที่น่าประทับใจในความน่ารัก-น่าเคารพของท่าน เราขอขอบคุณแม่เจ้า ผู้มีส่วนทำให้เกิดศูนย์ราชาโยคะในประเทศไทย ท่านนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและปัญญาสมกับการเป็นมารดาของพี่หล้า ผู้ก่อตั้งและหล่อเลี้ยงพี่น้องทางจิตที่นี่ (แม่ปุ๋ย)

พี่วัลลีได้เชิญเพื่อนร่วมรุ่น ร.ร.เรยีนาฯ มาร่วมงานด้วย
พี่หล้าให้ความสำคัญต่อความรู้ที่แท้จริง ที่ทำให้แต่ละบุคคลรู้คุณค่าความดีของตนเอง โดยไม่มีการเปรียบเทียบแข่งขัน แต่นำไปสู่ความร่วมมือกันสร้างสังคมโลกที่สงบ-สุข โดยยกตัวอย่างการตอบคำถามของนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ เพลโต
ความรู้ที่แท้จริง คือการจดจำสิ่งที่ได้ลืมเลือนไป
True knowledge is to remember what you have forgoten!
เมื่อเราลืมตัวตนที่แท้จริง (self) เราก็แสวงหา การยอมรับนับถือ (Respect) จากผู้อื่น แทนที่จะมีความเคารพตนเอง (Self Respect) จากการเรียนรู้จักตัวตนภายใน(Inner Self)
ให้เกิดการรู้ค่าและชื่นชมตนเอง(Self Esteem) และความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ที่แท้จริงโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตนภายนอก(Outer Self) ที่เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความสำเร็จภายนอกที่ทำให้เกิดความหลงทะนงตน และลบหลู่ดูถูกผู้อื่น


ประสบการณ์พี่แดง
ขอบคุณ คุณเอกภพ จันทรังษี(ไก่) สำหรับความร่วมมือในการเก็บภาพ/เสียงทำสื่อพิเศษให้

ประสบการณ์พี่หล้า

ประสบการณ์ป้าแมว

ของขวัญวันเกิด สำหรับแม่เจ้า แจกแขกทุกท่าน

1. หนังสือ
ชีวิตอมตะ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่และการตายอย่างสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญา มองเห็นปัญหาชีวิตของมวลมนุษย์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่กำลังถาโถมเข้ามาเกินกว่าจะพรรณนาในความทุกข์ทรมานทุกรูปแบบ การนำเสนอด้วยภาพและภาษาศิลป์ ทำให้สาระสำคัญ ของความรู้ทางจิตวิญญาณง่ายต่อการฝึกจิตเพื่อชีวิตที่เป็นอมตะเป็นการช่วยให้เกิดการไตร่ตรองในความนิ่งสงบว่า ฉันคือใคร ฉันมาจากไหน ฉันอยู่ ณ ที่ใด ในวงจรเวลานี้ จนกระทั่งเกิดพลังสมาธิที่แท้จริงที่สามารถนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้เกิดความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตอมตะ คือชีวิตที่ได้ตระหนักรู้จักตนเองอย่างแท้จริง จึงไม่มีสิ่งใดต้องสูญเสีย เป็นเรื่องราวของการเปิดตาที่สามของความรู้ เป็นเรื่องราวเดียวกันของการกลับมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมผู้มีอารยธรรมสูงส่ง ซึ่งเป็นผลรางวัลของการมีความสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุด ในช่วงเวลาของละครฉากสุดท้ายที่โลกตกต่ำที่สุดประสบการณ์
ชีวิตอมตะ
เมื่อไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งการสูญสลายของร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้งห้า เหตุใดเราจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการคิดหาวิธีที่จะชะลอความชราและยืดเวลาการมีชีวิตบนโลกนี้ด้วยความกลัวตายหรือกลัว การจบสิ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ มนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นร่างกายที่ต้องสูญสลาย และส่วนที่เป็นดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลาย ดำรงอยู่ด้วยพลังความคิด ซึ่งเป็นพลังชีวิตที่แท้จริง


2. วัวเจ้าปัญญา
‘วัว’ เป็นสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องตลอดเวลาจนกลายเป็นกำลังวังชาให้ตนเองเข้มแข็ง เปรียบเช่นคนที่ใช้สติปัญญาไตร่ตรองความรู้ที่เป็นสัจจะอย่างลึกล้ำสม่ำเสมอ จนกลายเป็นคุณค่าความดีที่แก้ปัญหาชีวิตอันเกิดจากความบกพร่องอ่อนแอของแต่ละบุคคล
ในโอกาสนี้ 'แม่เจ้า' ผู้เกิดปีฉลู และรักในการสะสม ‘วัว’ เป็นของที่ระลึกจากทุกหนแห่ง
ได้แจกวัวเจ้าปัญญา 26 ตัว จาก A ถึง Z ที่ช่วยแก้ปัญหานิสัยเสีย

การแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อลูกหลานหรือญาติมิตร คือการเอื้อต่อเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและการเป็นอิสระจากนิสัยให้โทษให้ทุกข์แก่ตนและทุกคน ทำให้ปัญหา อุปสรรคทุกรูปแบบตามมาไม่หยุดหย่อน จนกระทั่งเราอ่อนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่กลับคาดหวังให้ผู้อื่นทำทุกสิ่งให้เราถูกใจ-พอใจ


พี่หล้าแนะนำกิจกรรม ‘ทำตามฝัน’ หนึ่งใน 10 หนทางของการเปลี่ยนแปลงโลก จากการตัดต่อเรื่องราวของนางฟ้า ผู้มีปีกโบยบิน รวมเพลงที่ ‘แม่เจ้า’ ร้องให้ฟัง ตอนเด็กซึ่งก้องอยู่ในใจ 'you are my special angel.’ เพลงโปรดนั้นเกี่ยวโยงกับชีวิต ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง เมื่อได้กลับมารื้อฟื้นความจำ


3. สร้อยผีเสื้อ
พี่หล้าจบรายการด้วยการนำ ‘สร้อยผีเสื้อ’ ไปคล้องคอให้ทุกท่าน...
‘คิด’ ลึกๆ ก่อนจารึกคำพูดหรือสัญลักษณ์ในหัวใจที่ให้คุณค่าในการสร้างโลกใหม่ที่สวยงาม

‘ผีเสื้อ’ คือ สัญลักษณ์ของพี่หล้า ที่เตือนให้เพียรพยายามในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยความเงียบสงบในการสำรวจตน เปรียบกับวงจรชีวิตของผีเสื้อที่ต้องผ่านการเป็นดักแด้ในรังไหมของความสงบ เพื่อให้ตัวหนอนที่น่าเกลียดกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามในที่สุด
4.บัตรพร
เราได้จัดเตรียมข้อความจาก 10 หนทางของการเปลี่ยนแปลงโลกไว้ในภาษาต่างๆ ซึ่งใช้เป็นบัตรพรเพื่อนำไปปฏิบัติได้ง่ายทุกเดือน ให้ติดตามอ่านกันนะคะ เดือนมีนาคมนี้ เรารวบรวมบัตรพรในหัวข้อ ไม่มีขีดจำกัด Being Unlimited ไว้
หวังว่าท่านจะสามารถสะสมบัตรพรของทั้ง 10 หนทางได้จากรายการต่างๆ ของแต่ละเดือน

แบ่งปันประสบการณ์ พี่ธร พี่เมฆ พี่ณัฐ พี่สมหมาย พี่หญิง

12 มี.ค.61 แช่น้ำแร่บนภูเขา
เราได้ดูแลร่างกายด้วยธรรมชาติบำบัด การเช่น้ำแร่หรืออาบน้ำพุร้อนที่โป่งเดือด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ล้างพิษสะสมในร่างกาย

25 มี.ค. 2561 ต้อนรับน้องใหม่ "รุ่นดอกทานตะวัน"
พี่ศรี ผู้มีสัญลักษณ์ดอกทานตะวันในหัวใจ ได้ย้ำความสำคัญของ ดอกทานตะวัน... หันหน้าสู่พระอาทิตย์ อย่างสม่ำเสมอ มีสติปัญญา เชื่อมโยง อยู่กับพระอาทิตย์แห่งความรู้ รับพลัง จากแหล่ง และ กระจายลำแสง ของความรู้ และพลัง ออกไปทุกหนแห่ง เป็นเหมือนประภาคารเคลื่อนที่ รับจากแหล่ง อย่างไม่มีขีดจำกัด มากเท่าที่รับมา และแบ่งปันออกไป ตนเองก็จะ ได้รับการสะสมมาก ตามนั้น กลายเป็นมือ ขวา(ทำทุกสิ่งถูกต้องแม่นยำ) เป็นไกด์ ชี้หนทางให้กับทุกๆคน ที่อยู่เบื้องหน้า
เมื่อสติปัญญาเชื่อมโยงกับบาบาอย่างสม่ำเสมอ มีท่านเป็นมิตรร่วมทางชีวิตตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใด
"มือ"ของเราจะทำทุกสิ่งอย่างถูกต้องแม่นยำไม่เสียเวลาแก้ไขความผิด
"เท้า"ของเราจะก้าวไปในทิศทางที่ปลอดภัยเท่านั้น อยู่ภายใต้ร่มฉัตรแห่งการปกป้องของบาบา
นี่คือดอกทานตะวัน ที่เติบโตเบ่งบานท่ามกลางแสงอาทิตย์แห่งความรู้ ทำให้ชีวิตเป็น"อมตะ"

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.