เราเชื่อว่ายุคแห่งการบรรจบกันของโลกเก่าและโลกใหม่ คือ ยุคของการเยียวยา เพราะเป็นเวลาที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ผู้มีพลังสูงสุดมาช่วยนำทางมนุษย์ให้กลับคืนสู่ตัวตนดั้งเดิมอีกครั้งด้วยการให้ความรู้ทางจิตวิญญาณ ดังนั้นการเรียนรู้ทางจิตก็คือการเยียวยาจิตวิญญาณ ที่จะกลับไปค้นพบและเชื่อมโยงกับความยิ่งใหญ่พิเศษเฉพาะตน และกลับมาอิ่มเต็มอีกครั้ง

จนกระทั่งเรากลับมาแข็งแรงแล้ว เราจึงจะสามารถช่วยพระเจ้าเยียวยามวลมนุษย์และธรรมชาติได้ พระเจ้าคือศัลยแพทย์ทางจิต ดังนั้นเราเพียงแต่ปล่อยให้ท่านทำงานและทำงานร่วมกันกับท่าน ท่านจะกลายเป็นผู้เยียวยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด(The Greatest-Healer) ส่วนเราเองต้องเรียนรู้อยู่เสมอว่าจะใช้ความรู้ โยคะ และพลังงานของท่านอย่างไร เพื่อกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงดั้งเดิม ที่คงอยู่ตลอดกาล เพื่อให้เราสามารถกลายเป็น “ผู้เยียวยา” (healers) ได้ด้วยเช่นกัน เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมามากมาย แต่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ของความรู้สึกอิ่มเต็ม และปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สามารถหล่อเลี้ยงเราได้อีกต่อไป เพียงแต่มีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านั้นด้วยพลังภายในที่ลึกล้ำและความสงบที่มาจากความรู้สึกอิ่มเต็ม

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะสามารถเยียวยาตนเองในส่วนที่ยังเป็นปัญหา(ข้อบกพร่องหรือความอ่อนแอของตนเอง) และค้นหาวิธีการแก้ไขความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกัน ผู้ที่ใกล้ชิด และผู้ที่ร่วมทำงานรับใช้ช่วยเหลือ รวมทั้งแม่ธรณี ธรรมชาติ วัตถุธาตุทั้งหมด และทุกดวงวิญญาณในโลกนี้ เพื่อให้เกิดการยกระดับด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน

ในเดือนมกราคมนี้ เรามีโอกาสพัฒนาตนเอง ในการร่วมรายการกับครอบครัวทางจิต ซึ่งบราเตอร์โยเกช ได้มาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชาว์ปัญญาทางจิตวิญญาณ
แม่ปุ๋ยจึงสรุปสาระจากวีดีโอเรื่อง วิธีการชาร์ตแบตเตอรี่ของดวงวิญญาณที่บราเตอร์โยเกชได้บรรยายไว้มาเกริ่นนำ ทำความรู้จักกันก่อนคะ... (คลิกอ่าน)

โครงการเยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบได้เปิดตัวไปในเดือนธันวาคม 2560 เพื่อทำให้การรวมกำลังของ Green Angel หรือนางฟ้าภายใน ได้ฝึกโบยบินไปในโอกาสต่างๆ ได้ดีขึ้น เริ่มด้วยรายการ B.K. Family Retreat เพื่อสร้างกระแสบรรยากาศของความสงบ ความรัก ความสุข ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม ร่วมกับ บราเตอร์โยเกช ชาดา ผู้ประสานงานของบราห์มา กุมารี ในประเทศตุรกี ซึ่งได้ผ่านการพัฒนาจิตวิญญาณมากกว่า 40 ปี ตั้งแต่วัยเด็ก ที่เติบโตในประเทศอังกฤษ บุคลิกภาพที่ถ่อมตน จากการเข้าถึง ‘สัจจะ’ ของท่านมุ่งตรงไปสู่อิสรภาพจากความหลงทะนงตน...

ขณะที่ชาวโลกโดยทั่วไปมีเรียนรู้จากรูปปิรามิดของเชาว์ปัญญา
ปัญญาภายในที่ความกรุณาปราณีนำทาง ให้มีความเสมอเหมือนทั้งใน
ความสงบภายใน และภายนอก
บริหารจัดการตนเองและความสัมพันธ์ได้อย่างดี
เชาว์ปัญญา ตามหลักตรรกะ(คณิตศาสตร์) และความฉลาดในการพูด
ทักษะในการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ

6-8 มกราคม 61 B.K.Family Retreat เชาว์ปัญญาทางจิตวิญญาณ (Spiritual Intelligence)
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน นครปฐม

บราเตอร์ได้รับบทบาทคุณครู ที่ให้ความรู้นักเรียนอย่างเต็มที่ พวกเราทุกคนต่างตั้งใจเรียน พร้อมมีความสนุกสนาน เรามีเวลาเรียนด้วยกัน รับประทานด้วยกัน ร้องเพลงและเต้นรำด้วยกัน หัวเราะด้วยกัน เห็นคุณธรรมในกันและกัน และอยู่ร่วมกันในความสงบ
บาบานั้นทำให้พวกเรามีชุมนุมทางจิตที่พิเศษสุด
บราเตอร์มาพร้อมกับภาพลักษณ์ของความสูงส่ง เราจึงเลือกความบริสุทธิ์ สูงส่ง สง่างาม ของ ‘นกยูง’ (สัตว์คู่กับบัลลังก์อาณาจักรแห่งสวรรค์ตั้งแต่ยุคทอง) เป็นหลักในการตกแต่งห้องด้วยสีเขียว-น้ำเงิน-ม่วง พร้อมกับหางนกยูงที่ติดคุณสมบัติที่สูงส่งของพ่อบราห์มาสำหรับแจกนักเรียน 60 คนตอนจบ สมกับที่แม่ปุ้มเฝ้าประดิษฐ์ด้วยความรับผิดชอบต่อสัญลักษณ์นกยูงประจำตัว
สำหรับการอบรม 2 วันนี้ บราเตอร์ได้ให้ความรู้ที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นของกระบวนการจากสภาพบราห์มิน ผู้เพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ตามหนทางกำหนดของสิ่งสูงสุด ไปสู่การเป็นผู้อยู่เหนือบ่วงกรรมของสภาพนางฟ้าเทวดา จนกลายเป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่า “เทพ” ในที่สุด สาระสำคัญ คือ การใช้สติปัญญา ที่เรียกว่า Spiritual Intellect ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นภาพรวม การไตร่ตรองเพื่อนำความรู้ไปใช้ การตระหนักรู้จักตนเอง ค้นพบความพิเศษของตนเองและผู้อื่น การขจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตทางจิต การใช้พลังของการยอมรับปรับตัว เป็นต้น
มีการจัดกลุ่ม สัญลักษณ์ประจำตัว
เพื่อให้ช่วยกันร้อยเรื่องราวชีวิต
ของความเพียรพยายามอันสวยงาม
แม่ปุ้มแบ่งปันสาระจากบทเรียนต่างๆ (คลิกอ่าน)
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการเยียวยาโลกด้วยความสงบ คือ การเข้าถึงสาระ 10 หนทางในการเปลี่ยนแปลงโลก พวกเราแบ่งกลุ่ม ไตร่ตรองประเด็นจากพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตจริง และที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนคือการเข้าถึงความสงบ ในเวลาโยคะเย็น เราจุดเทียน เดินแลกเปลี่ยนดริสตี หรือสายตาทางจิตที่สูงส่งกันบริเวณริมแม่น้ำ
พี่หล้านำจุดแสงแห่งรักด้วยสัญลักษณ์หัวใจและสร้างบรรยากาศสมาธิท่ามกลางแสงเทียน
บราเตอร์ทุกท่านที่มาร่วมรายการได้แสดงระบำนกยูงด้วยความสุข ในบรรยากาศของความบริสุทธิ์ที่สูงส่ง

บราเตอร์โยเกชนำการเต้น Bangra ของอินเดียที่ทุกท่วงท่าแม้ขณะทำงานต่างๆเช่นการ ซักผ้า ตากผ้า เปลี่ยนหลอดไฟ คือการร่ายรำอย่างสนุกสนาน
บราเตอร์ โยเกช ประทับใจบรรยากาศที่สนุกสนาน ของการนำครอบครัวไปเที่ยวสวนสัตว์ ด้วยเพลง Go to the Zoo

น้องฝน พี่นัท และแม่ปุ้ม
แสดงรำไทยด้วยกระทงดอกกุหลาบและโคมบัว
กิจกรรมส่งท้ายรายการนี้ บราเตอร์แจกพรที่ได้เตรียมมาจากประเทศตรุกีเป็นภาษาไทย
ส่วนพี่หล้าแจกพรที่ประดับหางนกยูงไทยไว้อย่างสวยงาม
ขอขอบคุณทีมงานครัวสำหรับอาหารบริสุทธิ์และรสชาติที่ถูกใจทุกคนทุกมื้อ
ขอขอบคุณพี่นวล ผู้เป็นหลักในการจัดสถานที่ที่งดงามและคุณแม่เฉลิมศรี ผู้ใช้ความสามารถพิเศษผ่านการจัดดอกไม้ในครั้งนี้

7 มกราคม 61
ณ สวนสามพราน

กิจกรรมยามเย็น ณ สวนสมุนไพร สามพรานริเวอร์ไซด์ มีการเนรมิตให้กลายเป็นสวนดอกไม้คุณธรรม 48 ประการ ให้พี่น้องได้ร่วมชมความงามและกลิ่นหอมทางจิต ผู้นำกิจกรรมครั้งนี้คือผู้เลือกสัญลักษณ์โลกใหม่สวยงาม คือ กุหลาบ-น้องฝน ทานตะวัน-พี่ศรี และดอกบัว-พี่อึ่ง ครั้งนี้ บราเตอร์โยเกช เลือกดอกทิวลิป –มีคุณธรรม ให้กำลังใจ (Resourceful) บราเตอร์บอกเราว่า ดอกทิวลิปเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกี และเราได้เห็นคุณธรรมนี้ในทางปฏิบัติของบราเตอร์ จากการให้คำบรรยายของท่านที่ให้แรงบันดาลใจสามารถนำไปใช้เพื่อทำให้ชีวิตมีพลังในทางปฏิบัติ
เรามีการสนทนาจากใจถึงใจ ในบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวในบ้าน พร้อมได้รับโทลีจากตุรกีที่บราเตอร์ได้นำแจกพิเศษก่อนร่ำลาไปพักผ่อน

9 มกราคม 61 ช่วงบ่าย ณ วัดสันติอโศก บางกระปิ บราเตอร์พบท่านจันทร์
เรามีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่น สุขสงบของสันติอโศก อันเป็นจุดนัดพบของผู้รักสันติจากดินแดนนี้และต่างแดน ท่านจันทร์และบราเตอร์โยเกชได้แบ่งปันเรื่องความสงบที่เชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างหลักธรรมชาวพุทธและสาระทางจิตวิญญาณ ท่านจันทร์ได้กล่าวคำพูดที่ทำให้เราเข้าถึง ความเป็นพี่น้องครอบครัวชาวโลก One for All,All for One.We will go together เป็นประสบการณ์ของการพบปะด้วยความรัก และเคารพในบทบาทที่พิเศษสุดของทุกดวงวิญญาณที่เล่นบทบาทเป็นนักแสดงในเวทีละครโลกเดียวกันนี้
ประสบการณ์พี่ภา ฉากนี้ของละครสวยงามมาก ที่พี่น้องทางจิตวิญญาณจากโลกตะวันตกมาพบกับญาติธรรมทางทิศตะวันออก ผู้หนึ่งอยู่ในภาพลักษณ์ของสมณะ อีกผู้หนึ่งมีการสละละทิ้งทางจิตวิญญาณ ต่างมุ่งหมายไปสู่การหลุดพ้น หรือการหลุดพ้นในชีวิต แม้จะต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม แต่มีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และความเคารพอย่างจริงใจ

9 มกราคม 61 ช่วงเย็น ณ บ้านริมทะเลสาบ
งานฉลองวันเกิดของบราเตอร์เป็นไปอย่างเรียบง่าย ด้วยความรู้สึกขอบคุณบราเตอร์จากหัวใจที่การมาเมืองไทยของท่านนั้นมีค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา
พี่หล้าแนะนำ บราเตอร์ โยเกช และการแบ่งปันสาระของ Spiritual Intelligence
คุณไก่ เอกภพ จาก SocialPocketClip สนทนากับน้องฝนในเรื่องของ ความสุข พร้อมกับการแนะนำรายการของครอบครัวทางจิตในช่วงเย็นและการแบ่งปันคลาสจากบราเตอร์โยเกช ณ บ้านริมทะเลสาบ
"ฉันสัมผัสถึงคุณสมบัติเด่นของบราเตอร์ คือ Plain Intellect (สติปัญญาที่เรียบง่าย) ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่า กว่าที่ใครสักคนจะมีสิ่งนี้ เขาต้องผ่านกระบวนการนำสิ่งที่ซับซ้อน รก สกปรก และไม่จำเป็นออกไปแล้ว จากนั้นจึงเหลือแต่สิ่งสำคัญ เป็นประโยชน์ นำมาจัดระเบียบใหม่ พร้อมให้ง่ายต่อการใช้งาน นี่เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนจาก Waste เป็น Best สะท้อนให้เห็นถึงความลึกล้ำของการเข้าถึงสัจจะ ไม่ว่าจะเป็นการไตร่ตรอง แยกแยะ เชื่อมโยง สั่งสมประสบการณ์ และทำให้ทุกสิ่งที่รู้มานั้นง่ายต่อการถ่ายทอด จนกลายเป็นบุคลิกภาพที่สูงส่ง สะอาด เรียบง่าย ในทางปฏิบัติ" (แม่ปุ๋ย)

10 มกราคม 61 ช่วงเช้า
พี่เอ๋นำบราเตอร์โยเกช ไปดูแลสุขภาพที่คลินิกคุณหมออรวรรณ

ขอขอบคุณ คุณหมออรวรรณและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ดูแลสุขภาพของบราเตอร์ด้วยหัวใจ
10 มกราคม 61 ช่วงกลางวัน-เย็น ณ บ้านสุขุมวิท ซ.21
ครอบคร้วซิสเตอร์ ชานต้าและบราเตอร์ไกรลาสได้เตรียมอาหารอินเดียและที่พักอย่างดีสำหรับบราเตอร์ พี่หล้า และน้องฝน ก่อนพี่ภาจะตามไปสมทบที่สยามนิรมิตเพื่อชมการแสดงวัฒนธรรมไทย "Br.Yogesh ได้ไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยบนเวทีที่เป็นมาตรฐานสากล ด้วยแสงสีเสียงและฉากประกอบที่อลังการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้ต่างชาติมองเห็นประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ ความเชื่อในบาปบุญ Br.Yogesh ถามพี่ภาว่า “What karma you did that you were born in Thailand? เธอทำกรรมดีใดมาจึงมาเกิดในประเทศไทย” ฉันก็ตอบไปว่า “ฉันเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม และตนเป็นที่พึ่งแห่งตน แต่มีความเป็นสากล และชอบรับใช้ช่วยเหลือ ณ. เวลานี้เมื่อกัลป์ปะ(วงจร)ที่แล้ว ฉันได้มีโอกาสรับใช้โลกร่วมกันกับคุณที่เดินทางมาจากต่างแดนมาที่ประเทศไทยในเดือนมกราคม เดือนของการจดจำระลึกถึงบราห์มา เพราะที่นี่คือแผ่นดินบราห์มา” (พี่ภา)

11 มกราคม 61 ช่วงเช้า ณ บ้านสุขุมวิท ทองหล่อ
หลังจากการอ่านมูร์ลีครอบครัวสุขุมวิทร่วมฉลองวันเกิดทางร่างของบราเตอร์โยเกชด้วยการเป่าเทียน ตัดเค้กที่ครอบครัวเตรียมไว้ต้อนรับ พร้อมพร ช่อดอกไม้พิเศษสำหรับชุมนุมของความรัก (Sneh Milan)

สรุปสาระของการพัฒนาชีวิต
ขั้นตอนการพัฒนาของชีวิตบราห์มินในสภาพต่างๆ(โดยบราเตอร์โยเกซ)
 • ชีวิตที่มีความสับสน มีความหลอกลวง คือ การเป็นศูทร
 • เวลานี้เราได้ออกจากสภาพนี้แล้วด้วยสำนึกรู้ของการเป็นบราห์มิน ใช้ชีวิตนักเรียนที่ศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ 5 อย่างในชีวิต - ความสัมพันธ์กับตนเอง ความสัมพันธ์กับร่างกายของเรา ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ความสัมพันธ์กับพระเจ้า และความสัมพันธ์กับโลกโดยทั่วไป เมื่อเราฝึกฝนจนออกไปจากความสับสน มืดมน เราก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย
 • สภาพต่อไปของเรา คือ สภาพเทวดานางฟ้า หมายถึง บราห์มินผู้ที่จบสิ้นการเดินทาง จบสิ้นรูปแบบของ “ฉัน”และ”ของฉัน” เทวดานางฟ้าสามารถโบยบินได้อย่างมั่นคง เบาสบาย ละวาง เพราะด้วยการทำความสะอาดบัญชีกรรมเก่าซึ่งเป็นภาระของดวงวิญญาณจนหมดสิ้น และเพียงแต่ทำงานรับใช้ด้วยจิตใจ ปราศจากความหยิ่งทะนง ไปอยู่เหนือผลกรรมเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง เทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์สามารถทำให้แสงและคุณสมบัติของพระเจ้าผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือมีสำนึกของการเป็นเครื่องมือ
 • สภาพสุดท้าย คือ สภาพที่มีมงกุฎ เป็นเทพในยุคทอง เป็นการจบสิ้นการเดินทางทั้งหมดและเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม ถึงสภาพสมบูรณ์พร้อม
SPIRITUAL INTELLIGENCE
 • IQ (Intelligence Quotient) เป็นเรื่องตรรกะเหตุผล ที่เราสามารถใช้ความรู้จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ผู้ที่ทดสอบไอคิวได้คะแนนสูงเรียกว่าเป็นคนฉลาด แต่นั่นยังไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในชีวิต เราจึงต้องฝึกฝนจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เพราะเมื่อจิตใจเงียบสงบ เราจะสามารถรับฟังปัญญาที่อยู่ภายในเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้
 • ขั้นต่อไปเรียกว่า EQ (Emotional Quotient) ความสามารถที่จะเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เมื่อเราเข้าใจตนเอง เราก็จะเข้าใจผู้อื่น เช่น เมื่อเราโกรธ หรือ ไม่พอใจ เราจะสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างไร เพื่อเปลี่ยนเป็นบวก ทำให้เราสามารถคงความสัมพันธ์กับผู้อื่น ตอบรับกับผู้อื่นอย่างชาญฉลาด
 • SQ (Spiritual Quotient) เชาวน์ปัญญาทางจิตวิญญาณ เกี่ยวโยงกับสองสิ่ง 1) การรู้จักเข้าใจเอกลักษณ์ของตนเองว่าฉันเป็นใคร 2) การเข้าใจเป้าหมายของตนเองในสิ่งที่กำลังทำอยู่และทำได้ดีแค่ไหน
  คนที่พัฒนา SQ ได้สูงมีสิ่งบ่งชี้ 2 อย่าง คือ 1) เขามีแรงจูงใจจากข้างในในการดำเนินชีวิต ไม่ใช่จากสิ่งภายนอก เพราะเขารู้อย่างชัดเจนถึงเหตุผลของการกระทำในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ 2) เขาจะคงความพอใจที่ลึกล้ำ แม้อะไรภายนอกจะไม่ดีก็ตาม แต่เขามีความพอใจภายในที่ขับเคลื่อนอยู่ ไม่ขึ้นลงกับคำวิพากษ์วิจารณ์ภายนอก ดังนั้นความเข้าใจเอกลักษณ์และเป้าหมายในชีวิตจึงเป็นพื้นฐานของเรา (คลิกอ่านต่อ)
10 ระดับของการเข้าถึงประเด็นของความรู้
เราจะทำอย่างไรกับหนึ่งประเด็นของความรู้ นี่คือ 10 ระดับของการรู้ค่าในประเด็น “โอม ชานติ – ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ”
 • ระดับที่ 1 ได้ยิน (Hear) กี่ครั้งที่เราได้ยินคำว่า “ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ” เราล้วนได้ยินมากมายหลายครั้ง
 • ระดับที่ 2 รู้ (Know) เวลาที่ฉันไปศูนย์ ทุกคนพูด “โอมชานติ” ฉันรู้อย่างดีมาก แต่เพียงแค่รู้ ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างใดๆ ฉันรู้ว่าฉันเป็นดวงวิญญาณ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย
 • ระดับที่ 3 ยอมรับ (Accept) ฉันยอมรับไหมว่าฉันเป็นดวงวิญญาณที่สงบ ยอมรับ หมายถึง นำเข้ามาสู่ตนเอง ประยุกต์กับตนเอง ไม่ใช่เป็นทฤษฎีทั่วไปข้างนอก ฉันยอมรับว่าความสงบเป็นธรรมชาติของฉัน
 • ระดับที่ 4 เชื่อ (Believe) เมื่อยอมรับว่าฉันเป็นดวงวิญญาณ แต่ฉันเชื่อไหม เป็นความเชื่อต่อระบบที่เราใช้อยู่ ให้นึกถึง 2 วิธีการในการทำความเพียรพยายาม เช่น เชื่อไหมว่าเราคือบุคคลที่เกิดในเมืองนี้ พี่น้องอีก 2 คนไปโรงเรียนเดียวกัน ไปมหาวิทยาลัย ได้งานทำ แต่งงาน เวลานี้มีลูก กำลังฝึกฝนการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ หรือจะเชื่อว่า แท้ที่จริงแล้วเราเป็นดวงวิญญาณมาจากอีกโลกหนึ่ง ลงมาสู่โลกนี้เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เราได้อยู่บนโลกนี้ 84 ชาติเกิด แล้ววันนี้เราก็ตื่นขึ้นมาและได้ตระหนักว่าฉันเป็นดวงวิญญาณ เห็นความแตกต่างระหว่าง 2 วิธีการนี้ไหม อันแรกเราเป็นคนที่พยายามมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ส่วนอันที่สอง เราเป็นดวงวิญญาณที่พยายามลืมสำนึกของความเป็นร่าง การเชื่ออย่างแท้จริงว่าฉันเป็นดวงวิญญาณเป็นก้าวที่ใหญ่มาก ที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราได้รู้มาก่อนหน้านั้นเป็นสิ่งหลอกลวง ฉันตระหนักว่าเป็นพลังงานทางจิตที่มาจากอีกโลกหนึ่งและมาเล่นบทบาทบนเวทีโลกนี้ (คลิกอ่านต่อ)
18 มกราคม 61 วันแห่งการจดจำระลึกถึงบราห์มา บาบา ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
ทุกปีพี่น้องบราห์มินทั่วโลก ละเว้นจากเรื่องทางโลก เพื่อสัมผัสความละเอียดอ่อนด้วยการดำเนินชีวิต เช่น บราห์มา บาบา ผู้ที่ได้บรรลุถึงสภาพเหนือบ่วงกรรม และกลายเป็นเทวดานางฟ้า

เริ่มต้นด้วยอมฤตเวลาพร้อมกัน จากนั้นพี่หล้าทำพิธีเปิดม่านของการระลึกถึง บราห์มา บาบา ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำให้ลูกๆ ของท่านกลับมาเป็นนางฟ้าเช่นเดียวกันกับท่าน จุดเทียนนางฟ้า และแจกสมุดผีเสื้อให้จดบันทึกชาร์ตการจดจำระลึกถึงบาบา พร้อมประเด็นในการสำรวจตน 5 ข้อ แม่ปุ๋ยนำกล่องสมบัติ Silence มามอบให้ทุกคนเก็บสิ่งที่มีค่าที่ได้รับจากบาบา ด้วยการนำเสนอกิจกรรมรวมพลังความเงียบสงบในแต่ละช่วงเวลา เพราะด้วยความเงียบสงบเท่านั้นที่เราได้รับการเติมทุกสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิต
สมบัติแรก คือ การได้รับคุณสมบัติของพ่อบราห์มา 25 ประการ เพื่อนำไปไตร่ตรอง สร้างสภาพ นั่งโยคะในห้องบาบาคนละ 15 นาที โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 7-10 คน เริ่มตั้งแต่ 5.00-6.30 น.

ปุ๋ย - ได้คุณธรรม “ยืดหยุ่น” ของพ่อบราห์มา พ่อบราห์มาฝึกฝนการอยู่อย่างปราศจากร่าง และไม่มีตัวตนอย่างสม่ำเสมอ นี่คือความยืดหยุ่น ที่ทำให้เรารู้สึกง่ายดายที่จะไป-กลับ ปรับเปลี่ยน มีร่างและไม่มีร่าง ใช้ร่างและละวางจากร่าง จนกลายเป็นธรรมชาติของเรา ไม่มีการยึดติดกับสิ่งที่มีขีดจำกัดใดๆ เพราะเรารู้ว่าเราดำรงอยู่เพื่อใช้ทุกสิ่งอย่างรู้ค่า เพื่อสร้างประโยชน์ให้มวลมนุษย์ และพร้อมจะกลับบ้าน ไม่มีอะไรเป็นของเรา

สมบัติที่สอง คือ สมบัติที่มีค่าของความคิดที่สงบ (Peaceful Thoughts) ทุกครั้งหลังจบ Traffic Control ในแต่ละช่วง เราต่างคนจะจดบันทึกประเด็นความคิดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาแห่งการหยุดนิ่ง ที่ได้มีการเชื่อมโยงกับบาบาแล้ว และคว้าจับเสียงของความคิดความรู้สึกที่ได้จากความสงบนิ่งนั้น

จากนั้นมีการเปิด video ประวัติของบราห์มา บาบา และเดินทางไปจาริกแสวงบุญด้วยการจดจำระลึกถึงในสถานที่สำคัญทางจิตทั้ง 4 แห่งของ “มธุบัน” ได้แก่ History Hall, Baba’s Room, Baba’s Hut, Tower of Peace พวกเราสร้างสภาพ และร่วมมีประสบการณ์จริงจากสถานนี้ เช่น รับพลังที่ละเอียดอ่อนจากบาบาในห้องต่างๆ รวมถึงมีการเขียนจดหมายให้บาบาในห้อง (Baba’s Room)

สมบัติที่สาม คือ สมบัติที่มีค่าของความรัก เป็นกิจกรรม “ร้อยไข่มุกแห่งความรัก” น้ำตาแห่งความรักที่ลูกมีต่อพ่อจะกลายเป็นไข่มุก เราร้อยไข่มุก(โฟมทรงกลม)จำนวน 21 เม็ด ทำเป็นสร้อยข้อมือ แต่ละเม็ดเต็มไปด้วยการจดจำบาบาด้วยความรัก และเตือนเราถึงคำสัญญาที่ว่า สิ่งบ่งชี้ของความรักคือการกลับมาใกล้ชิดและทัดเทียมกับท่าน
สมบัติสุดท้ายในกล่อง คือ สมบัติที่มีค่าของพร บาบาให้พรของความทัดเทียมในคุณสมบัติพิเศษของบราห์มา บาบา
บรรยากาศในห้อง จำลองอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนด้วย สัญลักษณ์นางฟ้าผู้มีปีก มีวงแสง เรายังคงได้ยินเสียงเรียกแห่งความรักจากบาบา ที่ตอกย้ำเราอยู่เสมอว่า “บิน ลูกบิน” เป็นเวลาแล้วที่เราต้องอยู่อย่างเป็นแสงที่เบาสบาย โบยบินเหนือบ่วงกรรมด้วยปีกของความรู้และความรัก กระจายแสงแห่งความบริสุทธิ์และกลิ่นหอมทางจิตวิญญาณ เป็นนางฟ้าที่สมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกับพ่อบราห์มา

ช่วงเย็น ณ บ้านริมทะเลสาบ
แต่ละคนช่วยเก็บสาระจากสัญลักษณ์ในหัวใจ เพื่อให้สมปรารถนาก่อนจะเข้าถึงที่มาของ Wishing Tree หรือ ต้นกัลปะที่เป็นสาระของต้นไม้มวลมนุษย์ พี่น้องได้แสดงความเข้าใจในศาสนาต่างๆ และช่วยขยายความนัยยะของสัญลักษณ์ในศาสนานั้นๆ
"สิ่งที่ฉันสะท้อนจากที่นี่ คือ “ความเคารพ” - ฉันเคารพบ้านนี้ (ร่างกายและโลก) ในฐานะที่เป็นสถานที่ของงานรับใช้ ละวางจากทุกสิ่ง ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง pack-up เก็บแต่สิ่งที่จำเป็น เตรียมตัวกลับบ้าน หลังจากที่ได้วนไปรอบวงจร ล่วงรู้ความลับทั้งหมดของต้นไม้แล้ว" (แม่ปุ๋ย)

21 มกราคม 61 การเดินทางในการจดจำระลึกถึง ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
หลังจากที่บราห์มา บาบา ได้ละร่างในวันที่ 18 ม.ค. วันที่ 21 ม.ค. พวกเราได้พบกับบัพดาดาอีกครั้งในบทบาทใหม่ของการทำงานรับใช้ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน และให้สาสน์แก่ลูกๆที่เรียกว่า “อะแวคเมอร์ลี” การกลายเป็นอะแวคของพ่อบราห์มานั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลุกเรียกลูกๆจากทั่วโลกให้ตื่นขึ้น
พี่หล้าเน้นสาระของคำว่า “จดจำระลึกถึง” (Remember) โดยย้อนไปให้ได้ถึงตัวตนดั้งเดิม จุดแรกเริ่มที่บริสุทธิ์สวยงามที่สุดของตัวตนดั้งเดิม บ้านดั้งเดิม อาณาจักรดั้งเดิม จดจำพ่อ จดจำตนเองให้ได้ทั้งวงจร เช่นเดียวกับบราห์มา บาบา ที่เป็นผู้แรกที่ชีวิตได้รับการปลุกเรียกจากพระเจ้าให้เห็นนิมิตของโลกใหม่ สิ่งที่ท่านเคยเป็นและจะกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง รวมถึงนิมิตของการทำลายล้างโลกเก่า ท่านจึงได้เริ่มเดินทางกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์สูงส่งอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของท่านอีกครั้ง โดยใช้เวลาทั้งหมด 33 ปีเต็มที่จะบรรลุถึงบทสุดท้ายของกีตะ(บทที่ 18) กลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นและตัวของการจดจำระลึกถึง และเรา ลูกๆ กำลังดำเนินรอยตามท่านเพื่อไปสู่สภาพสมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกัน
ในวันนี้มี 2
ดวงวิญญาณ
ใหม่ที่ได้รับ
การปลุกเรียก
และถูกดึงดูด
ให้เข้ามาที่นี่

25-31 มกราคม 61 การทำงานรับใช้ที่เชียงใหม่
26 และ 30 มกราคม 61 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนและอาจารย์ประมาณ 100 ท่านได้รับฟังการบรรยายของภาควิชาปรัชญา ในหัวข้อ ‘ปรัชญาชีวิตทางจิตวิญญาณ รากฐานอารยธรรมดั้งเดิมของมนุษย์โลก’ พี่หล้าเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง ปรัชญา คัมภีร์ ศาสนา และจิตวิญญาณ นักศึกษาจึงได้รับรู้ถึงการเชื่อมโยงของการสร้างสิ่งแวดล้อมภายใน ที่เป็นรากฐานการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอก
เรามีรีทรีทสำหรับครอบครัวบีเค ที่บ้านเปรม มีการให้บทเรียนในหลักสูตรพิเศษ 3 วัน สำหรับผู้สนใจ 4 ท่าน

ขอบคุณทีมงานของเชียงใหม่ที่แข็งขัน
แบ่งปันกำลังใจ กำลังกาย กำลังสติปัญญา
ให้พี่น้องมาอยู่-กินสะดวกสบายเสมอ

พี่น้ำอ้อยจากแคนาดา
มาให้ความเข้าใจเพิ่มเติม
ทุกหนแห่งที่พบพานสัญลักษณ์ของการสร้างโลกใหม่ของแต่ละคน เราต่างช่วยกันสานฝันให้ความคิดนั้นเป็นจริงในการสร้างโลกใหม่ที่สวยงามร่วมกัน
พี่หล้าส่งรูปนกยูงไปฝากแม่ปุ้มจากบ้านญาติ
เรามีการสังสรรค์ที่บ้านแม่เจ้า บรรยากาศและรอยยิ้มของแม่เจ้า ทำให้ทุกคนรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายเสมอ คุณป้าวัลภาจึงประกาศว่าขอเป็นเจ้าภาพในการเตรียมงานวันเกิดสำหรับแม่เจ้าในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อฉลอง ชีวิตที่เป็นอมตะ

พี่ศิริปรียาขอขอบคุณแม่เจ้าที่เคารพเป็นอย่างสูง

"ได้เข้าเรียนพร้อมกันกับเพื่อนอีก 4 คน พวกเราตั้งใจเรียนจนจบ ได้สาระความรู้อย่างมาก เกิดความเข้าใจและปัญญาค่ะ มีความสุข ความสงบ เยือกเย็น ได้รู้จักกับบาบา พ่อชีวา ซึ่งเป็นพ่อที่แท้จริงของพวกเรา พ่อรักลูกๆทุกคน และลูกๆก็รักพ่อค่ะ การมาบ้านพี่แดงครั้งนี้ ได้ตื่นมานั่งสมาธิตอนเช้า ทานอาหารเจที่สะอาดและอร่อย เป็นการฝึกใช้ชีวิตตามตารางบราห์มิน อีกทั้งยังมีโอกาสได้ช่วยทำงานรับใช้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะ รู้สึกว่าพ่อพามาเกิดที่นี่จริงๆ ต่อไปนี้ศิริปรียาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ และกินเจตลอดชีวิตค่ะ ขอบคุณบาบาและทุกคนมากค่ะ" (พี่ศิริปรียา)

"การได้เข้ามาเรียนบนเรียนในราชาโยคะ ประโยชน์ที่ได้รับคือการได้รับและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รู้ถึงวงจรของโลกใบนี้ และได้รับรู้ว่าเราคือใคร " (พี่หญิง น้องใหม่ที่มาเรียนที่เชียงใหม่)

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.