Opening the Heart
เปิดหัวใจ


ฝึกให้มี
ความกรุณาปรานี ให้อภัย
ให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข
ต่อตนเองและผู้อื่น
เพื่อเยียวยาโลก
ที่แตกสลายมีคำกล่าวที่กำหนดเส้นทางชีวิตทางจิตวิญญาณได้อย่างชัดเจนว่า..

การมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจ คือการมีทุกคนอยู่ในหัวใจ

การเปิดหัวใจ เป็นการตรวจสอบว่า เรามีผู้ใดที่ทำให้เกิดการขัดขวางหนทางของพระเจ้า ในการทำให้เราใจกว้างและเต็มไปด้วยความกรุณาปราณี ซึ่งเกิดมาจากความรักที่ไม่มีเงี่อนไขและการให้อภัย

การฝึกจิตจริงๆ แล้วหมายถึงการเยียวยา เราจึงต้องปฏิบัติการให้หัวใจและจิตวิญญาณได้พัฒนาภาวะที่เราสามารถเต็มอิ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อโอบอุ้มทุกชีวิตทุกสถานการณ์ได้

การฝึกจิตทำให้หัวใจได้ไตร่ตรองประเด็นของสัจจะที่คงอยู่เป็นนิรันดร์

ประการแรก คือสำนึกรู้ในเอกลักษณ์ ที่เป็นนิรันดร์ของดวงวิญญาณ

ประการที่สอง คือสำนึกรู้ในพระเจ้าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดและแหล่งแห่งสัจจะที่ไม่มีวันแปรเปลี่ยน

ฉันมีความสุขอย่างยิ่ง ที่สามารถจดจำระลึกถึงพระเจ้าด้วยการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง ขณะที่มีการสละละทิ้งสิ่งที่มีขีดจำกัดได้มากขึ้น เมื่อบรรยากาศของโลกเปลี่ยนไป สามารถเห็นปัญหาที่เราทั้งหมดต้องเผชิญ และตระหนักได้ว่าเราไม่สามารถทำอะไรให้โลกดีขึ้นได้ด้วยตนเอง เราจะรู้สึกพร้อมมากขึ้นที่จะค้นพบพระเจ้า บางคนอาจจะไม่ได้รับการสอนให้รู้จักพระเจ้า หรือบางคนมีความยากลำบาก ทั้งที่หัวสมองและหัวใจ ถูกปิดล็อคไว้ ไม่ยอมรับความคิดเห็นในมุมมองใหม่

เช่น ปรัชญาตะวันออกพูดถึงพระเจ้าว่าเป็นพลังงานที่แทรกซึมเข้าไปทุกหนแห่ง มีความเป็นสากล แต่แล้วพลังงานนั้นมีธรรมชาติเป็นเช่นไร จะมีใครหรือสามารถเป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใด? แล้วเราจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับท่านได้อย่างไร? อีกด้านหนึ่ง มีความเชื่อว่าการหลุดพ้นในชีวิตนั้นเกี่ยวโยงกับพระเจ้าในรูปที่เป็นมนุษย์ซึ่งไม่สามารถมองเห็นเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างชัดเจน แม้หัวใจจะเต็มไปด้วยความรักและศรัทธา แต่หัวสมองก็ยังไม่พอใจ ยกตัวอย่างภาพลักษณ์ของพระกฤษณะที่เรียกว่าเป็นปางหนึ่งของพระเจ้า ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในทางตะวันตก แม้มีสัญลักษณ์ของพระคริสต์คือพระเจ้า ที่ส่วนใหญ่ในโลกยอมรับ ทั้งตะวันออก และตะวันตกแต่ก็ยังไม่สามารถระบุชัด จึงดูเหมือนว่าเป็นการตีความของมนุษย์มากกว่าจะเป็นโองการสวรรค์ ดังนั้น ความงามของการฝึกจิต คือ การทำให้เราได้แบ่งปันความเข้าใจในพระเจ้าอย่างเป็นสากล ไม่ว่าพื้นภูมิของเรานั้นต่างกันด้านศาสนาและปรัชญา ด้วยการนำเราไปสู่ประสบการณ์ ว่าพระเจ้าเป็นแสง

เข้าสู่อาณาเขตทางจิตวิญญาณ การเปิดใจให้พระเจ้า ก่อนอื่นฉันจำเป็นต้องจดจ่ออยู่ที่ความเข้าใจว่า ตนเองเป็นแสง สภาวะที่ไม่มีตัวตนและคงอยู่ตลอดกาล ประสบการณ์โดยตรง ของความจริงแท้ ที่ลึกล้ำที่สุดของฉัน ปลดปล่อยพลังงาน ทางจิตของฉัน ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของวัตถุ และทำให้ฉัน เกิดความคิด ความรู้สึก ที่มีความรักต่อสิ่งสูงสุด เปรียบเหมือนการทำความสะอาดแผ่นโลหะในแผงไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟไหลผ่านอย่างราบรื่นอีกครั้ง เพื่อเป็นอิสระจากความหม่นหมอง ของสำนึกที่เป็นร่าง ฉันเตือนตนเองว่าฉันคือจุดแห่งแสงที่สุดแสนเล็ก ไม่มีการเกี่ยวข้องกับมิติที่มีตัวตนของโลกวัตถุ บ้านของฉัน คืออาณาบริเวณของความสงบที่อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ หรือสถานการณ์ใดในโลกนี้ ฉันเปรียบเช่นดวงดาว ที่แสนเล็กเหมือนเมล็ด รวมศักยภาพของทุกสิ่งไว้และนำออกมาใช้แสดงบนเวทีโลกนี้ เมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องเล่นบทบาท ด้วยทักษะ ความสามารถ พละกำลัง ความอ่อนแอ ความมุ่งมาดปรารถนา จากการสะสมประสบการณ์เหล่านั้นมา เป็นเหมือนพิมพ์เขียวสำหรับทุกสิ่งที่อยู่ภายในดวงวิญญาณ เป็นทรัพยากร ที่ใหญ่หลวง ให้ฉันสามารถนำมาใช้ได้ เพียงแต่เมื่อฉันกลับคืนสู่สำนึกของธรรมชาติที่คงอยู่ตลอดกาลของดวงวิญญาณ

ในจิตสำนึกนี้ฉันคือดวงวิญญาณ แสงที่มีชีวิตไม่มีตัวตนและคงอยู่ตลอดไป จึงเป็นไปได้สำหรับฉันที่จะเข้าหาเรื่องราวของพระเจ้า แท้จริงแล้วค่อนข้างง่ายในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณเช่นท่าน

ความลี้ลับของทุกศาสนาที่ได้กล่าวถึงพระเจ้าว่าเป็นแสง จึงเกิดคำถามขึ้นว่าเป็นแสงประการใด? เป็นแสงที่ดูเหมือนมีชีวิต

กระจายรัศมีของความรัก ให้ความรู้สึกว่าเรารู้จักกัน ให้ความสบายใจ ไม่มีความกลัว นี่ไม่ใช่แสงทางกายภาพแต่เป็นแสงที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์ของความรัก ศรัทธา ปัญญา และความปิติสุข

ความงามและความเรียบง่ายของพระเจ้าที่ราชาโยคะให้ ในความเข้าใจและประสบการณ์คือคุณสมบัติที่เป็นบวกเช่นเดียวกับที่มนุษย์มีทั้งหมด เป็นคุณสมบัติเดียวกันดั้งเดิมแต่ท่านเต็มอิ่มเสมอ ไม่แปรเปลี่ยนไปจากคุณสมบัติดั้งเดิม ท่านจึงไม่มีขีดจำกัด ทุกดวงวิญญาณมนุษย์มีคุณสมบัติที่ดีต่างระดับกัน เพราะมีธรรมชาติไม่เหมือนกัน จากการเล่นบทบาทที่แตกต่างกัน มนุษย์ได้สูญเสียภาวะที่มองเห็นคุณค่าดั้งเดิมของตน ขณะที่เล่นบทบาทต่างๆไปตามวาระ เนื่องจากการนำความสามารถทักษะข้างนอกไปใช้แข่งขันกันทำให้เราไม่หันเข้าหาข้างในจึงดูดผู้อื่นแต่ภายนอก

เนื่องจากคุณสมบัติที่มั่นคงอยู่อย่างถาวรของท่าน พระเจ้าจึงเป็นจุดอ้างอิงสำหรับสภาพสูงสุดของมนุษย์อันเป็นความลับที่มหัศจรรย์ในการดึงพลังของพระเจ้ามาทำความเข้าใจธรรมชาติดั้งเดิม... ฉันคือธรรมชาติ และนี่ก็คือสิทธิจากพระเจ้า ในฐานะที่ฉันเป็นลูกของสิ่งสูงสุด ที่จะเติมเต็มสัจจะจากภายใน เมื่อมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ทางจิต พระเจ้าเพียงแต่ขอให้ฉันโน้มนำจิตใจของฉันกลับมาหาท่านและหยุดทำกรรมใดที่เห็นแก่ตัวของจิตสำนึกที่เป็นร่าง ซึ่งเป็นเหตุของความสัมพันธ์ที่หม่นหมอง
(ขอบคุณ ซิสเตอร์แจนทีสำหรับการชี้นำ การเยียวยา ด้วยพลังของพระเจ้า)
(คลิกอ่านต่อ)

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2561

4-5 ส.ค. 61 บ้านสินธุ สมุทรปราการ
การพบกับความรักที่แท้จริง เริ่มต้นจาก L อักษรตัวแรกของคำว่า LOVE ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ ด้วยการจุดประกายแสงของชีวิต ในสำนึกรู้ ว่าฉันเป็นดวงวิญญาณ มีรูปเป็นแสง เป็นพลังงานที่มีชีวิต อาศัยอยู่กึ่งกลางหน้าผากระหว่างคิ้วเพราะด้วยสำนึกรู้นี้เท่านั้น ที่จะทำให้ฉันสามารถสื่อสารและพบกับความรักที่เป็นนิรันดร์ได้

เพราะความรักเป็นภาษาของความรู้สึก เป็นการรับรู้ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่น ที่รู้สึกได้ของสองหัวใจทางจิตวิญญาณ ที่กำลังสัมผัสกระแสของความรัก ผ่านการแลกเปลี่ยนพลังงาน และเกิดการตระหนักรู้ว่า ความรักคือตัวตนของเราที่เป็นแสงส่องประกายดุจเพชร ที่โอบกอดทุกคนที่เข้ามาในรัศมี ที่รู้สึกได้ถึงคุณค่าและความดีงาม


เทศกาลของการปกป้องหัวใจที่บริสุทธิ์ เวลานี้เป็นพันธกิจของพ่อ ที่ได้มา ให้ประสบการณ์ของความรัก เพื่อทำให้ลูกๆ ดวงวิญญาณนั้นเปลี่ยนแปลง
  • ท่านเปรียบเป็นเช่นมหาสมุทรของความรัก ที่เราสามารถมีทุกความสัมพันธ์กับท่านในทุกรูปแบบ ที่เราสามารถเติมเต็มความรักและได้รับพลังจากท่าน ในการชำระล้างดวงวิญญาณของเราให้กลับมาบริสุทธิ์ และมีประสบการณ์ของความเต็มเปี่ยม
  • ความศรัทธาและภักดีต่อพ่อผู้เดียวนี้ ที่เราลูกๆดวงวิญญาณจะได้รับแสงสว่างของความรู้ และรับพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงตนเองจากท่าน
  • เวลานี้เท่านั้นที่พ่อได้มาทำตามพันธกิจของท่าน และลูกๆ ทำตามสัญญากับตัวลูกเองที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ด้วยการผูกรักกี้ที่แท้จริงนี้
(แม่ปุ้มสรุปความรู้สึกต่อความรัก)
นี่คือเวลาที่จะมีประสบการณ์ของความรักจากพ่อสูงสุด ที่ท่านได้มาให้ทุกสิ่งที่ท่านมีนั้นแก่เรา.. ท่านให้ตาที่สาม ของความรู้ ที่เราสามารถเห็นรูปกาลเวลาทั้งสาม เห็นสามโลก ท่านให้พละกำลังที่จะมีประสบการณ์ของพลังทั้งหมดภายในดวงวิญญาณและจบสิ้นความอ่อนแอของเราทั้งหมด นี่คือความรักของท่าน และนี่เป็นเวลาสำหรับลูกๆในการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่ใช่เวลานี้ จะไม่มีอีกแล้ว ลูกต้องถอดถอนตนเองออกจากบทบาทที่กำลังเล่นบนเวทีชีวิต และเข้าไปสัมผัสกับส่วนของ"ตัวลูก" ที่ไม่ใช่การแสดง แต่มีประสบการณ์หนึ่งของ "การเป็น" ลูกของพ่อ เพียงแต่เปิดตัวเองออก ที่จะสัมผัสได้จริง ในแต่ละความสัมพันธ์ ที่จะนำความหวานชื่นมาสู่ชีวิต และความสุขจะเป็นของลูก และหัวใจของลูกจะร่ายรำ เริ่มต้นด้วยความศรัทธาและภักดีต่อผู้เดียวเท่านั้น ที่เราจะมีประสบการณ์ของการเต็มเปี่ยม จากการได้รับแสงสว่างและพลังอำนาจจากท่าน จงทำพันธะสัญญาที่จะยกมอบความอ่อนแอใดที่เรามี ให้ท่านได้รับรู้ และให้พลังของการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย

ทดลองสร้างจินตนาการ (คลิกอ่านต่อ)

เพื่อต้อนรับพี่น้องจาก 5 ศูนย์ทั้งหมด 160 คน ที่มาจากปัตตานี นครปฐม(แม่น้ำ) สมุทรปราการ(สินธุ) กรุงเทพ(สุขุมวิท) และนนทบุรี
พี่น้องบ้านสินธุ สมุทรปราการ รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ ทั้งที่จอดรถ ห้องประชุม และการสร้างห้องอาหาร ห้องครัว ห้องพักใหม่
พี่น้องศูนย์นนท์รับผิดชอบด้านการจัดแต่งสถานที่ จัดกิจกรรมและจัดระบบอาหาร ผลไม้-Toli
การจัดแต่งห้องและดอกไม้เน้นสีชมพูอมส้ม(โอโรส) เป็น Theme ของงาน ‘เปิดหัวใจ’ ในเดือนสิงหาคมนี้
ดีดี้มาพร้อมกับผู้ติดตาม
คือ ซิสเตอร์ปราวีณา
และบราเตอร์ เพื่อร่วมพิธี
ผูกข้อมือ ด้วยสายใยศักดิ์สิทธิ์
พี่น้องจากประเทศต่างๆ ส่ง Rakhi มาผูกใจในความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์
ในการฉลองเทศกาลแห่งการปกป้องคุ้มครองนี้ เราได้รับพรพิเศษ และ จ.ม. จากบาบาก่อนเข้านอน ให้เห็นความสำคัญของความมุ่งมั่น หลังจากทำสัญญาจากหัวใจที่จะไม่โกรธ

พี่น้องทำความรู้จักกันในกิจกรรม โต๊ะอาหาร 10 สี/ icon ของ 10 หนทางในการสร้างโลกด้วยคำพรพิเศษจากแต่ละโต๊ะ ที่ทุกคนเปลี่ยนที่นั่งทุกมื้อ

กลุ่ม Youth of All Age นำโดยน้อง ‘เสน่หา’ วัย 15 ขวบ เปิด Om Cafe ระบบภาษาอังกฤษในการสนทนาค้นหาคุณค่าชีวิตจากสัญลักษณ์หรือความหมายในใจ เพื่อพัฒนาตนเอง และโลกร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม 4 คนพร้อมคุณค่า (Love – เสน่หา, Introversion จากพี่แมรี่, Star พี่เล็กและ Lion – น้อง Army) เริ่มด้วย Explore (ค้นหา) Express(แสดงออก) และ Exchange(แลกเปลี่ยน)
พี่หล้ากำกับบท เป็นพิเศษพร้อมแปลไทย ในรายการสำหรับครอบครัวที่ต้องใช้ 2-3 ภาษาครั้งนี้

น้องเสน่หา ทำหน้าที่รวบรวมสาระ ให้สมาชิกกลุ่มแสดง

น้องเสน่หา ให้ประสบการณ์ (ไทย) , (English)

พี่หล้ารับผิดชอบต่อการจัดระบบในหัวข้อสุดท้าย (1 ใน 10) 'ทำตามฝัน' (Following Your dream) ด้วยการสะสมคุณค่าของแต่ละชีวิต ที่แสดงออกพิเศษต่างกันไป สำหรับปิดโครงการ Heal the world through silence ของปี 2018 ในเดือนธันวาคมซึ่งเกิดจากการสร้างทีมงานในครอบครัวทางจิตที่ช่วยกันสานฝันให้เป็นจริงสำหรับโลกใหม่ที่สวยงาม
เราเตรียม card ขอบคุณดีดี้เป็นพิเศษ โดยติดหัวใจเพชร และให้ทุกคนเซ็นชื่อลงนาม พร้อมมอบนางฟ้าตัวจริงเป็นของขวัญรวมทั้งร้องเพลง I have a dream ร่ำลาดีดี้ย้ำเนื้อเพลง I believe in angel ที่ดีดี้มีเป้าหมายในการเป็น angel
เชิญ Senior ผู้ประสานงานศูนย์ต่างๆ กล่าวขอบคุณ
พี่ทิมและน้องอุ๋ย เตรียมผ้าลายผีเสื้อมามอบให้ senior รุ่นแรกผู้อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนจากตัวหนอนเป็นผีเสื้อ และร่วมกันตัดเค็ก
พี่แดงรับมอบของขวัญรูป Baba จากบ้านสินธุ สำหรับ
การเปิดบ้านเปรม ศูนย์การเรียนรู้ทางจิตที่ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
เป็นเวลามอบขวัญ

พี่กฤษณะแนะนำ
ครอบครัวลาว


เสียงขอบคุณจากหัวใจ
หัวหน้าครอบครัวปัตตานี
พี่ทิม ขอบคุณบาบา ขอบคุณดิดี้ ขอบคุณลูกบาบาทุกคน ที่ทำให้การชุมนุมเต็มไปด้วยพลัง ได้แรงบันดาลใจที่จะเป็นบีเคที่แท้จริง เป็นมือขวาที่จะให้ความร่วมมือกับบาบาในการทำให้โลกนี้บริสุทธิ์เป็นสวรรค์ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง พบกันอีกเมื่อบาบาต้องการนะค่ะ
น้องอุ๋ย
ขอบคุณพี่ชัยที่บอกล่วงหน้าเป็นหลายเดือน ว่าดีดี้จะมาผูกลัคกี้ พวกเราจึงจัดเวลาได้ลงตัว
ขอบคุณพี่ดา สำหรับความชัดเจนในการให้ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด จึงได้ที่พักและการเดินทางที่ราบรื่น
ขอบคุณพี่สุชาติ ผู้ที่มีความถ่อมตนและเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่
ขอบคุณพี่หล้า สำหรับการตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลง
ขอบคุณ พี่น้องทางจิต ที่ปรากฏตัวซึ่งมาพร้อม Hand Head Heart ทำให้กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างเบาสบาย และง่ายดายด้วยความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมใจ
ขอบคุณดิดี้ ที่เป็นแม่ทางจิตที่ทรงพลัง เป็นแบบอย่างของโยคีที่เรียบง่าย คิด พูด ทำ เป็นสิ่งเดียวกัน เป็นตัวของการจดจำระลึกถึงทุกขณะ ชัดเจนในทุกสถานการณ์
ขอบคุณ บาบาผู้ที่สุดแสนหวาน สำหรับโชคและโอกาสที่จะช่วยเติมพลังทางจิต ให้เป็นลูกที่มีค่า และให้คุณประโยชน์ได้มากขึ้น รู้สึกได้เติม"ความสุข"จนเต็มใจ

เจ้าของสถานที่ผู้ลงทุน-จัดเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับพี่น้องร่วม 160 คน
พี่ดา ขอบคุณบาบาและพี่น้องทุกท่านค่ะ งานนี้สำเร็จได้ด้วยความเป็นมิตร ความร่วมมือและความรักของบาบา และพี่น้องทุกท่านค่ะ โอมชานติค่ะ
พี่สุชาติ Thank you our beloved Brothers & Sisters. Now I can spell the word “HARMONY”

ตัวแทนน้องใหม่จากศูนย์นนท์
พี่ Mary ขอบคุณเครื่องมือ งานผูกลักกี้ ผ่านพ้นไปอย่างสวยงามและเรียบร้อยดี ลูกบาบา สดชื่นรื่นเริง เบาสบายสม่ำเสมอ ปีนี้เป็นครั้งแรกของพี่แมรี่ ประทับใจ สนุกสนานและ ตื้นตันใจ ถาม Didi เมื่อคืน บาบาให้คำตอบในมูร์ลี เมื่อเช้านี้ น้ำตาไหลเลยค่ะ ผู้มาทีหลัง ขนมปังทาเนยไว้ให้เรียบร้อยเเล้ว รับประทานและย่อยไปเลยค่ะ

ตัวแทนจากครอบครัวสุขุมวิท
พี่นีลู สิ่งที่บราห์มินในฐานะชาวต่างชาติรอคอยมากที่สุด ซึ่งคือการเยี่ยมเยือนของซีเนียร์จากมธุบันที่ทำให้เทศกาลรักชาบันดานเป็นเวลาที่พิเศษ ปีนี้เรามีประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด ที่ดีดี้เนอร์มาละและซิสเตอร์ประวีณาจากมธุบันมาทำให้งดงามพร้อมกันกับครอบครัวบราห์มินไทย โดยจัดขึ้นที่ศูนย์บราห์มา กุมารี บางนา โดยการดูแลบริหารจัดการของซิสเตอร์ดา ดวงวิญญาณเครื่องมือพิเศษที่นุ่มนวล สง่างามและเป็นเช่นเทวดานางฟ้าของบาบา เรามีโยคะที่รวมพลัง กิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน การผูกรักกี้ที่ให้พลัง การร้องเพลง ด้วยจิตวิญญาณและแน่นอนคือสมดุลของการรับประทานบราห์มาโบเจิ้นร่วมกันทั้งครอบครัวบนดาดฟ้าด้วยความสงบของการสำรวจตน เป็นการเตรียมการที่สมบูรณ์แบบเสมอมาโดยซิสเตอร์ล่าและครอบครัว นี่คือความทรงจำที่จะสงวนไว้ในดวงใจด้วยความรักและนำมาซึ่งรอยยิ้มขณะที่เราเคลื่อนไปในการเพียรพยายามทางจิตของชีวิตบราห์มินของเรา

เติมความรู้สึกดีๆ (พี่สมหมาย)

8 ส.ค. 61 ณ บ้านแม่เจ้า เชียงใหม่

แม่เจ้า มารดาวัย 94 ยังมีชีวิตอยู่กับรูปถ่ายของลูกๆ ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา ด้วยคุณค่าของการหล่อเลี้ยงที่ส่งผลผลต่อครอบครัวทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน

พบกันกลุ่มแรกวันแรก พี่แมรี่นำเข็มกลัดดอกมะลิไปติดให้เป็นพิเศษสำหรับทุกคน เพื่อฉลองวันแม่แห่งชาติล่วงหน้า ด้วยการที่ให้ความสำคัญของ “ความเป็นแม่” ของทุกดวงวิญญาณในทุกผู้ ทุกนาม ทุกวัย ทุกเพศ

9-11 ส.ค. 61 ณ บ้านเปรม: ศูนย์การเรียนรู้ทางจิต ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เปิดป้ายบ้านเปรม 'ศูนย์การเรียนรู้ทางจิต'
อย่างเป็นทางการโดยดีดี้ ดร.เนอร์มาระ
หลังพิธีทุบมะพร้าวเพื่อความเป็นสิริมงคล: ดีดี้ให้พรเน้นย้ำ “ขอให้ประสบความสำเร็จๆ”

ดีดี้ตรวจตราห้องครัวของบาบา

บรรยากาศภายใน
บ้านเรียบง่าย/สะอาด/สงบ/สดชื่นแจ่มใส ด้วยดอกไม้นานาพรรณ

ตัดเค็กแสดงความยินดี ต่อศูนย์การเรียนรู้เพื่อเติบโตร่วมกันในครอบครัวทางจิต

ภาพรวมริมสระน้ำ

ภาพรวมหน้าบ้าน

ประสบการณ์จากพี่นีลู
เราได้มาถึงเชียงใหม่ในวันที่ 9 สิงหาคม มีรถมารับเราไปที่บ้านของซิสเตอร์แดง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางจิต เราได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากซิสเตอร์ล่าและซิสเตอร์แดงพร้อมกันกับพี่น้องไทยชายหญิง เป็นความใจกว้างอย่างมากของซิสเตอร์แดงที่ได้เปิดหัวใจและบ้านของเธอสำหรับครอบครัวบีเคทั้งหมด และตั้งแต่อาหาร น้ำ ห้อง ทุกการเตรียมการ มีเจตนาที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความรักมากมายอย่างยิ่ง การดูแลด้วยความรักที่อบอุ่นและการปฏิสัมพันธ์ทำให้กระปรี้กระเปร่า สดชื่น อบอุ่นหัวใจและน่าชื่นชม (คลิกอ่านต่อ) , (English)

11 ส.ค. 61 ณ โรงงานเปรมประชา เชียงใหม่
เก็บภาพความร่วมมือของเทศบาลที่นำป้าย บราห์มา กุมารี ไปติดที่ทางเข้า บริษัทเปรมประชา
ก่อนพี่แดงจะพาพี่น้องไปเลือกเซรามิคทำกิจกรรม 'บ้านเปรม' (ระยะห่าง 15 นาที)
สำหรับวันแม่ พี่หล้าแวะเยี่ยมคุณแม่เพื่อน Lily Vergara
สุดท้าย เราร่ำลาเชียงใหม่ ในความเขียวชอุ่มและความสดใสสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ


25-26 ส.ค. 61 ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี และบ้านริมทะเลสาบ
พิธีผูกข้อมือ
มีค่าเสมอสำหรับพันธะของความบริสุทธิ์
วันที่ระลึกถึงดาดี้จี เรามีพี่น้องที่ได้พบท่าน มาแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่า
เราต้อนรับสมาชิกครอบครัวใหม่ที่บ้านทะเลสาบ

เราได้รับแรงบันดาลใจที่ประมาณค่ามิได้จากดาดี้ปรากาชมณีจี
เป็นของขวัญพิเศษสำหรับวันแห่งการจดจำระลึกถึง

  1. ระเบียบและกฎเกณฑ์ของพระเจ้า คือเครื่องประดับที่แท้จริงของชีวิต จงซึมซับสิ่งเหล่านี้ไว้และก้าวหน้าต่อไปอย่างสม่ำเสมอ
  2. มีความซาบซึ้งอยู่เสมอว่า: ฉันคือแสงสว่างในดวงตาของพระเจ้า จงแอบอยู่ในดวงตาของพระเจ้า และพายุของมายาไม่สามารถทำให้ลูกสั่นคลอนได้ (คลิกอ่านต่อ)


27 ส.ค. 61 ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
มูร์ลี คือคำสอนที่ศูนย์บราห์มา กุมารีทั่วโลกเรียนเหมือนกันทุกภาษา ทุกเช้า เพราะทุกคำพูด ทุกประเด็นนั้นสำคัญสำหรับการพัฒนาเชาว์ปัญญา ด้วยการนำความรู้ที่เป็นสัจจะไปใช้แก้ปัญหาชีวิต เราต้อนรับพี่น้องจากศูนย์อื่นในชั้นเรียนและไตร่ตรองประเด็นความบริสุทธิ์ของวันนั้นร่วมกันเพื่อเดินทางไปสู่ความสงบที่แท้จริง (คลิกฟัง)การไตร่ตรองของแต่ละคน

31 ส.ค. 61 ณ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการ ให้เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ตั้งแต่เวลา 9.30น. ถึง 15.30 น.
พันธะสัญญาที่บริสุทธิ์ใจของทุกคน บนหัวใจดวงเดียวกัน มีสายใยศักดิ์สิทธิ์ผูกข้อมือของเป็นรางวัล

พี่หล้าเปิดรายการด้วยการเน้นความสำคัญของความคิด
ความคิดสร้างชีวิต ทุกความคิดคือพร ที่สะท้อนความต้องการจะเป็นอะไรที่ให้ผลดี มีคุณประโยชน์ต่อตนเองและทุกคน
ดังนั้นฉันเป็นใคร เป็นอะไรในปัจจุบัน ยังไม่สำคัญมากไปกว่า ฉันควรจะเป็นอะไร อย่างไร ในอนาคต
เมื่อคิดดีมีพลัง มีความสุข ย่อมส่งผลต่อคำพูด การกระทำและชะตากรรมที่เรากำหนดได้ให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ ความรัก และความสุข นั่นคือสาระของชีวิต (คลิกอ่านต่อ)

ความใจกว้างคือหนึ่งในการแสดงออกซึ่งความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด หากเป็นไปในทางจิตวิญญาณและไม่มีเงื่อนไข เราย่อมสามารถกลับเข้าไปเผชิญโลกภายนอกและใช้ประสาทสัมผัสของเราอย่างมีความเคารพ เพื่อเติมความเป็นบวกให้ชีวิตผู้อื่นได้ ลิ้น หู ตา หัวใจ ต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ชีวิตของเราเองเปิดใจให้กว้างใหญ่(generous life) เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นสามารถเรียนรู้ได้ในทางปฏิบัติ โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร เพราะการกระทำดีของเรามีแรงจูงใจมาจาก ความถ่อมตน สัจจะ และความสูงส่ง เมล็ดพันธ์ใดที่เราเพาะหว่านลงไปก็จะออกผลตามนั้น
ใช้เวลาซักครู่ที่จะเข้าใจผู้อื่น (คลิกอ่านต่อ)

แม่ปุ้มแบ่งปันประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน ในฐานะทีมงานอบรม ร่วมกับแม่ปุ๋ย ครูป้อม พี่ธร น้องเมฆ และครอบครัวน้องปั้น น้องปอนด์ โดยมีครูป้อมเป็นวิทยากรหลัก

รู้สึกบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้รับและผู้ให้ได้เป็นอย่างดีมาก
  • เริ่มต้นจากการแนะนำสถาบันบราห์มากุมารี ที่เป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมระดับโลก ทำให้มั่นใจได้ ถึงการนำเสนอความรู้ทางจิตวิญญาณเพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติจริง
  • จากความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.. ปรารถนาที่จะทำให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน..มีความสุขในครอบครัวและในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง เห็นความตั้งใจในการรับฟังอย่างมาก ถึงแม้จะต้องเดินเข้าออกไปปฏิบัติงานบ้าง แต่ก็จะกลับเข้ามาติดตามจนจบรายการ
  • เนื้อหาที่นำเสนอ ทำให้มีความเข้าใจตนเองในสำนึกที่ถูกต้อง ในการรักษากฏเกณฑ์ระเบียบวินัยในการ ควบคุมผู้อื่น ได้อย่างมีสมดุลย์ของความรักควบคู่และเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ที่ไม่ใช่การถือ กฏเพื่อควบคุมบังคับอีกต่อไป แต่ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เห็นถึงความปรารถนาดีที่มีให้กัน (คลิกอ่านต่อ)
ขอสั่งลาหัวข้อ ‘การเปิดใจ’ ในเดือนนี้พร้อมกับน้องอาร์ต(Art) ผู้เป็นตัวอย่างในการเปิดใจ เปิดสติปัญญา ต่อการศึกษาเรียนรู้คำสอน ‘ราชาโยคะ’ อย่างต่อเนื่อง (ขณะที่เรียนปริญญาเอก) เมื่อจบบทเรียนพื้นฐาน ‘น้องอาร์ต’ ได้ปรับตารางเวลาทำงาน เพื่อวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ ในการพัฒนาตนเองให้ ความคิด คำพูด และการกระทำนั้นเป็นเช่นเดียวกัน โดยไม่ขัดแย้งในตนเองและผู้อื่น (คลิกอ่านประวัติ)

ข้อความจาก 10 หนทางของการเปลี่ยนแปลงโลก ได้จัดพิมพ์ไว้ในบัตรพรด้วยภาษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้ง่าย หวังว่าท่านจะสามารถสะสมบัตรพรทั้ง 10 หนทางจากรายการของแต่ละเดือน (มีนาคม-ธันวาคม 2561)


โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.