Respecting Life
เคารพชีวิต


ตระหนักรู้ถึงความพิเศษและความงาม
ของตนเองและสรรพสิ่ง เพื่อให้การเอาใจใส่ดูแล

มุมมองของผู้นำด้านจิตวิญญาณ
ขณะที่เดินทางไปทุกหนแห่งในโลก เพื่อเยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณ ในวัย 90 ปี (ค.ศ. 2005) ดาดี้แจงกี ผู้นำบราห์มา กุมารี ได้ส่งสาสน์สำหรับวันสันติภาพสากลแห่งสหประชาชาติไปทั่วโลก เพื่อจุดประทีปแห่งความหวังให้แก่มนุษยชาติที่กระหายต่อสันติภาพ เป็นการพัดกระพือเปลวไฟให้กับผู้ที่ยึดในหลักการของความสงบภายในสู่สันติภาพโลก
 • ก่อนอื่น ฉัน,จำเป็นต้องมองเข้าไปในหัวใจของตนเอง และดูว่ามีสิ่งใดที่ต่อต้านความสงบอยู่หรือไม่?
  ฉันเป็นที่พักพิงของความอิจฉาริษยา ความโกรธหรือความเกลียดชังต่อผู้ใดหรือไม่?
  ขอให้ฉันได้ทำความสะอาดหัวใจของฉันเพื่อที่จะมีเพียงความรักเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่
  ความรักจะช่วยเยียวยาความเจ็บปวดในอดีตและสร้างบรรยากาศให้ความดีงามสามารถเติบโตงอกงามได้
 • ต่อมา ขอให้ฉันชื่นชมคุณค่าของชีวิตของฉันเองและชีวิตผู้อื่น
  ในการที่จะทำเช่นนั้น ฉันต้องยืนหยัดอยู่ในศักดิ์ศรีของฉันและของผู้อื่น
  ฉันต้องก้าวห่างออกมาจากทัศนคติและพฤติกรรมของการมีอคติและความกลัว
  เมื่อฉันทำให้ความดีงามดั้งเดิมปรากฏขึ้นมา ฉันก็เรียนรู้ที่จะไว้วางใจความดีงามของผู้อื่นได้
 • และที่สุด ขอให้มองตรงไปหาพระเจ้าในฐานะผู้ปกป้องและผู้ชี้นำทางของฉัน
  ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันที่จะเชื่อมโยงจิตใจกับสิ่งสูงสุด
  พระเจ้ารอคอยที่จะประทานความรักและความสงบอันเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคน ท่านเติมเต็มฉันด้วยพละกำลังอย่างมากเพื่อไม่ให้ฉันต้องลดหย่อนความตั้งใจในการทำดีต่อผู้อื่น แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายและอิทธิพลรอบตัวฉันมากเพียงไรก็ตาม
  นี่คือวิธีการใหม่ที่แสดงออกผ่านชีวิตของฉัน:
  • หัวใจที่สะอาด,
  • ความไว้วางใจในความสัมพันธ์
  • พลังของความรักและความสงบของพระเจ้า
ด้วยความหวัง ความกล้าหาญและพละกำลังที่มากถึงเพียงนั้น
เป็นไปได้หรือที่ความสงบจะไม่กลับคืนมาสู่โลก?

จนกระทั่งบัดนี้ ในวัย 103 ปี(ค.ศ.2018) ดาดี้แจงกี และสมาชิกทั่วโลกของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก (ที่ได้รับรางวัลสื่อสันติภาพจากองค์การสหประชาชาติมากมาย) ได้เป็นประจักษ์พยานในการเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยหลักการของความเคารพชีวิตที่แท้จริง
มุมมองของผู้สร้างความสงบด้วยความบริสุทธิ์
ส่วนหนึ่งในตัวเองที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ไม่มีอะไรแตะต้องได้ แม้กระทั่งเราอยู่ท่ามกลางโลกที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ส่วนนั้นเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่สูงส่ง และความคิดริเริ่ม ที่สามารถแก้ปัญหาได้ดี โดยไม่มีความขัดแย้ง และความเป็นลบใดๆ นี่คือจุดที่นิ่ง(Still point) ล้ำลึกในประสบการณ์ของความเงียบสงบภายในที่แสนหวาน(Sweet Silence)

เพียงแต่หาเวลาที่จะฝึกฝนการเข้าไปสู่ใจกลางของความเงียบสงบนี้ให้ได้ แล้วเราจะพบคุณประโยชน์อันใหญ่หลวง
 • เราสามารถจัดการกับความคิดของเราเองได้ดีขึ้น และพบว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดมากเช่นที่เป็นมา เพียงแต่นั่งอยู่ในความสงบเงียบ ความคิดดีๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาโดยไม่ต้องเพียรพยายาม
 • เราสามารถสัมผัสกับสัจจะของความสงบภายในได้ง่ายขึ้น ด้วยการปลดปล่อยตนเองจากการเกาะกุมของโปรแกรมที่ตั้งไว้ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้อง
 • เราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของความเงียบสงบและช่วยผู้ที่ขาดพลังให้เพียรพยายามต่อไปในการพัฒนาตนเอง สต๊อกของความเงียบสงบ และความคิดที่จริงแท้คือพลังที่จะช่วยผู้อื่นให้ไปอยู่เหนือขีดจำกัดต่างๆ ไปสู่สิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดและสูงส่ง
ความรู้สึกที่อยู่เหนือขึ้นไป ไม่ทิ้งความคิดและคำพูดอะไรไว้เบื้องหลัง กลับเป็นความนิ่ง เป็นความสดชื่นที่ชูกำลังอย่างยิ่ง เมื่อมีการสร้างนิสัยเช่นนี้ขึ้นมา ความรักต่อการสำรวจตน ต่อสันโดษและต่อความเงียบสงบจะสร้างชีวิตที่สวยงาม

มุมมองของผู้ที่หยั่งรู้ถึงโลกภายในและโลกภายนอก
ซิสเตอร์แจนที ผู้ประสานงานระหว่างชาติของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ณ ศูนย์ประสานงาน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ขอเชิญพบกับ ซิสเตอร์แจนที
ในบทสัมภาษณ์โทรทัศน์
รายการ Climate change
ประเทศ Mexico(ค.ศ.2010)
ข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (June 2016)
หลังจากการประชุมลงมติที่กรุงปารีส
(COP21 Paris Agreement)

ซิสเตอร์แจนทีให้ข้อคิด:
ความเคารพตนเอง(Self-Respect)
ความเคารพตนเอง คือการรู้ค่าของการดำรงอยู่ของตนเอง เมื่อฉันรู้ค่าตนเอง ฉันจะเคารพผู้อื่นรอบข้างและทุกชีวิตด้วยเช่นกัน เป็นการให้เนื้อที่ว่างแก่ตนเองและผู้อื่น ที่ทำให้ฉันสามารถอยู่อย่างมั่นคงภายใน โดยไม่หลงผิด กลายเป็นความรู้สึกมีปมเด่นหรือปมด้อย เพียงแต่เมื่อฉันขาดความเคารพตนเองเท่าน้้นที่ฉันต้องพึ่งผู้อื่น ให้เขาค้ำจุนเกื้อหนุนให้ฉันมีความมั่นใจในตนเอง

การปล่อยจาก 'การคาดหวัง' เกิดขึ้นเมื่อฉันยอมรับ และเคารพตนเอง ฉันสามารถปล่อยวาง และไม่เรียกร้องสิ่งใดจากใคร เมื่อฉันมีความเคารพตนเอง ผู้อื่นไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ฉันขอ หรือทำให้ฉันสมปรารถนาใดๆ ฉันเป็นอิสระและสามารถช่วยผู้อื่นให้เป็นอิสระ เมื่อฉันมีความเคารพตนเอง ก็เป็นการง่ายที่จะเคารพผู้อื่น
คุณค่ามากมายขาดหายไปจากโลกทุกวันนี้ เนื่องจากการขาดคุณค่าหลัก คือความเคารพ

พ่อแม่ของฉันไม่เคยบอกลูกให้เคารพเขา 60-70 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นธรรมชาติของเราที่จะเคารพพ่อแม่ ทุกวันนี้ฉันไม่คิดว่า เป็นกรณีทั่วไปที่พ่อแม่เองขอลาออก เนื่องจากลูกๆ ไม่มีความเคารพเขา แต่เมื่อมีสถานการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น อาจเป็นเพราะเขาลืม... ว่านั่นคือ บรรยากาศของบ้านที่มีการเรียนรู้จักคุณค่าจากการมีตัวอย่าง

แน่นอน นี่คือกรณีที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันและลูกๆ เห็นความสัมพันธ์ที่มีความเคารพ ระหว่างพ่อแม่ในครอบครัว อย่างไรก็ตาม บ้านที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ความภักดีก็ถูกแบ่งแยกและสับสนได้ง่าย ซึ่งนำไปสู่การเจือจางของความเคารพ สิ่งนี้ไม่ใช่การกล่าวโทษผู้ใด แต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในโลกที่ทุกสิ่งแตกแยก กระจัดกระจายกัน เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมของความเคารพผู้อื่นและตนเอง เด็กๆ จะมีรากฐานที่แข็งแรงสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเคารพในชีวิตของเขาต่อไป
ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม (Respect for the Environment)
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการขาดความเข้าใจตนเอง และความเคารพตนเองคือปัญหาของสิ่งแวดล้อม เหตุใดพวกเราจึงทำลายและสร้างความเสียหาย แก่ดาวพระเคราะห์ซึ่งเป็นโลก เป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่นี้? คำตอบสามารถค้นพบจากร่องรอย หลักฐานที่มาของการขาดความเคารพต่อชีวิตในทุกรูปแบบ ไม่ว่ามีการเซ็นสนธิสัญญา และการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้มากเพียงใดก็ตาม พวกเรายังคงเฝ้าแต่ทำความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายบ้านของเราต่อไป จนกระทั่งเราเรียนรู้ที่จะเคารพต่อสิ่งแวดล้อม และเคารพชีวิต 'ภายนอกนั้น' จากการเคารพตนเอง 'ภายในนี้'

ฉันรู้ว่าโลก 'ภายนอกนั้น' เป็นเช่นเวทีละครที่น่าอัศจรรย์อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ฉันมาเล่นบทบาทของฉันกับผู้อื่น เมื่อจิตวิญญาณได้หย่าขาดจากชีวิตในทางปฏิบัติจริง เราจึงมีปัญหาที่รุนแรง พลังทางจิตวิญญาณไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย ไม่ใช่บางสิ่งสำหรับคนที่ไม่มีอะไรอื่นจะทำ แต่มานั่งแกร่วและฝึกจิต! แท้จริงแล้วเป็นการขาดพลังทางจิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน ที่กำลังเป็นสาเหตุของการแตกสลายการทำลายล้างโลกและอารยธรรมของเรา

เมื่อเราฟื้นฟูพลังทางจิตวิญญาณให้กลับคืนมา เราสามารถค้นพบวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างตนเอง และโลกให้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อมองดูความสัมพันธ์ของเรากับโลก เราสามารถเห็นว่าพลังทางจิตวิญญาณนั้นเป็นส่วนบูรณาการของชีวิต

เราจำเป็นต้องเตือนตนเองอย่างสม่ำเสมอว่า สำนึกรู้ทางจิตวิญญาณ หมายถึง อันดับแรกสุดที่มองเห็นและมีประสบการณ์ว่าตนเองเป็นหน่วยชีวิตทางจิต ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับความเคารพตนเอง และความเคารพผู้อื่น ในการตระหนักรู้นี้ฉันเห็นผู้อื่นเป็นชีวิตที่เป็นแสงเช่นเดียวกับฉัน ฉันไม่ได้ตั้งกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในการสื่อความหมาย ฉันสามารถให้คุณค่าต่อผู้อื่นเพราะฉันมั่นคงปลอดภัยในตนเอง ฉันสามารถเคารพทุกชีวิต ฉันสามารถทำงานอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับโลกรอบตัวฉัน และไม่ถูกบีบให้ทำลายหรือครอบงำโลกในทางใด ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของเพียงขั้นตอนแรกของการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณนี้ ฉันประยุกต์ใช้ในชีวิตและเพียรพยายามที่จะคงจิตสำนึกว่า ฉันเป็นใครด้วยสายตาเดียวกันที่มองเห็นผู้อื่นในทุกความสัมพันธ์ของฉัน รวมทั้งความสัมพันธ์กับธรรมชาติวัตถุธาตุด้วยเช่นกัน ดังนั้น ฉันต้องคงสำนึกรู้นี้ในชีวิตประจำวันของฉัน

บราเตอร์ ชาลีให้ข้อคิด:
บราเตอร์ ชาลี ผู้ประสานงานประจำประเทศออสเตรเลีย ให้ class ที่มธุบัน หัวข้อ 'ความเคารพตนเอง (ค.ศ.2007)

กิจกรรมในเดือนเมษายน 2561

1 เม.ย. 61 ณ บ้านสินธุ สมุทรปราการ
สมาชิกครอบครัว 19 คน
ร่วมรายการ B.K.Family Retreat
หัวข้อ มีทุกความสัมพันธ์กับบาบา


15 เม.ย. 61 ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี
เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์เชื่อมโยงกับเทศกาล Holi ของอินเดีย มีประเพณีป้ายสีสันให้กันและกัน การฉลองสงกรานต์ทางจิตวิญญาณของเรา ปีนี้มีพี่นวลจัดรายการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วัย 60 ปีขึ้นไปพร้อมกับสมาชิกครอบครัว 50 คน เพื่อขอขมาลาโทษตามประเพณีไทย เราได้เขียนจดหมายถึงบาบา พ่อผู้ชำระล้างบาป ผู้เป็นมหาสมุทรแห่งการให้อภัย เพื่อฉลองชีวิตใหม่ ให้อดีตเป็นอดีต จากการขจัดความอ่อนแอ ที่สร้างความผิดบาป และอยู่กับปัจจุบันที่พร้อมปั้นแต่งอนาคตที่สดใสสวยงาม ด้วยสีสันของคุณค่าความดี ซึ่งเกิดจากสีของความรู้ที่เป็นสัจจะ

22 เม.ย. 61 ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี

พี่หล้าเริ่มรายการ เคารพชีวิต สำหรับ 40 กว่าคน ด้วยการให้ความสำคัญต่อสีที่ติดคงทนถาวร ซึ่งขึ้นอยู่กับอิทธิพลในชีวิตที่มีผลเฉพาะตน เฉพาะกลุ่ม หรือต่อโลกที่เป็นสากล เนื่องจากเราได้รับการแต่งแต้มสีสัน โดยมิตรที่เราคบหา ดังนั้น สีที่ดีที่สุดคือสีแห่งความรู้ จากความเป็นมิตรของพระเจ้า การแต่งแต้มสี คือการมีทัศนคติเดียวกัน ดังนั้น พระเจ้าคือมิตรที่ดีที่สุด ขณะที่เรามีโยคะเชื่อมโยงในสมาธิกับท่าน เราสามารถประพรมสีสันให้แก่กัน โดยการกระจายลำแสงของความรักและความสงบออกไป เหมือนพระอาทิตย์ซึ่งส่องแสงทั่วโลก ให้ทุกดวงวิญญาณได้รับประสบการณ์ของลำแสงแห่งพลังความคิดที่สูงส่งของเรา (คลิกอ่านต่อ)
น้องวรินทร์ธร ผู้รับผิดชอบต่อการจัดรายการในหัวข้อ ‘เคารพชีวิต’ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง ‘Some Thing’ เป็นภาพสะท้อนถึงบางคน ที่ขาดการรู้ค่าตนเอง ด้วยการเปรียบเทียบ ภูเขาลูกเล็กและภูเขาลูกใหญ่ 3 ลูกแต่ละลูกมีคุณสมบัติส่วนตน ภูเขาน้ำหมึก ใช้น้ำหมึกแต่งแต้มสีสัน ภูเขาทองมีมงกุฎสีทอง ภูเขาไฟให้ความร้อน ภูเขาทั้ง 3 ลูกแสดงคุณสมบัติของตนเอง ภูเขาลูกเล็ก ก็แสดงให้เห็นว่าตนเองมีเพียงเมล็ดเดียว ซึ่งแทบไม่มีค่า ภูเขาทั้ง 3 ได้ช่วยกันนำเมฆมารวมตัวกัน ตกลงมาเป็นฝนประพรมภูเขาลูกเล็ก เมล็ดที่เคยแห้งได้รับน้ำ เกิดการเปลี่ยนแปลง มีเสียงดนตรีท่ามกลางสายฝน จนเก็บเมล็ดของคุณสมบัติของตนเองสะสมไว้ เมื่อเวลาผ่านไป เกิดต้นอ่อนที่งอกงามเติบโต ให้ผลผลิตมากมายเป็นร่มเงาพักพิงแก่สัตว์น้อยใหญ่

ข้อคิด: เมื่อเรามองเห็นคุณสมบัติที่ดีของตนเองจากภายใน และผู้อื่นให้ความเคารพ ให้ความร่วมมือ ในที่สุดเราก็เห็นคุณสมบัติที่ดีของกันและกัน

ความเคารพตนเอง หมายถึงการให้คุณค่าตนเองและเชื่อมั่นในตนเองว่ามีคุณสมบัติที่ดี ทำให้รักตัวเองและสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ฉะนั้น แม้มีความอ่อนแอ หรือความไม่ดี ให้ฉันยอมรับและแก้ไขตนเองพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติที่ดีที่ชอบในตนเอง ให้มีการพัฒนาได้มากขึ้น
 • เมื่อมีความเคารพตนเองต่ำ จะรู้สึกหมดกำลัง เรียกร้องความสนใจ
 • เมื่อมีความเคารพตนเองสูง จะเห็นคุณค่าความสามารถที่มีในตัวฉันอย่างมากมาย
น้องวรินทร์ธรนำข้อมูลการอบรมเรื่อง Self-Esteem จากมธุบัน เรื่อง การสื่อสารที่แท้จริง (Authentic Communication) มาให้พี่หล้าเปิดประเด็นและขยายความเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชั้นเรียนผ่าน LINE ตอนเย็น
 1. ความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual respect) ให้ความเคารพตนเองและผู้อื่น โดยไม่มีเงื่อนไขว่า เป็น พ่อ แม่ พี่น้องฯ หรือเป็นใคร ซึ่งบางครั้งเราจะเคารพเขาเมื่อเขาเคารพเรา โดยขึ้นอยู่กับวัยวุฒิ และอื่นๆ ตามค่านิยม
 2. การรับฟังด้วยหัวใจและจิตใจที่เปิดรับ (Listen with an open heart & open mind) ที่ทำเราสามารถประสานตากันเพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดี (คลิกอ่านต่อ)

แม่ปุ๋ย สรุปสิ่งที่ตนเองนำเสนอไป กิจกรรมของการรู้ค่าตนเอง (self-esteem)
ครั้งนี้ เน้นการสร้างบทสนทนาระหว่างเด็ก-พ่อแม่ภายใน เพื่อให้เข้าใจตนเองมากขึ้น เกิดความสอดคล้องภายใน แก้ไขความอ่อนแอของตนเองได้ ทุกปัญหาไม่ได้มาจากผู้ใด แต่มาจากภายในใจของเราเองที่เห็นว่าผู้อื่นหรือสถานการณ์เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ เราจึงไม่ยอมรับ และไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
บทสนทนาเป็นไประหว่างสองตัวละคร และหยิบยกจากปัญหาจริงในชีวิตขึ้นมาพูดคุยกับตนเอง
 • เด็ก : ที่มองเห็นทุกสิ่งเป็นปัญหา และกับสภาวะอารมณ์ขุ่นเคือง ก้าวร้าว ไม่พอใจ
 • พ่อแม่ : ที่มองทุกสิ่งอย่างเข้าใจ เพราะมีความรู้และประสบการณ์ พร้อมจะโอบกอดลูกด้วยความรัก และรอคอยเวลาที่เด็กจะเติบโต
ทั้งสองนี้มีอยู่ในตัวเรา ดวงวิญญาณ
เด็ก คือ จิตใจ และพ่อแม่ คือ สติปัญญา
เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อแม่ที่มีปัญญาให้กับตนเอง เพื่อให้เด็กภายในเติบโตอย่างมั่นคง เมื่อจิตใจและสติปัญญาสอดคล้อง นิสัย(รอยประทับ)ที่ไม่ดี ก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย...ของขวัญแห่งปัญญา คือ ชีวิตใหม่ที่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับเรา

เด็ก..มองเห็นเรื่องเล็ก เป็นเรื่องใหญ่
ผู้ใหญ่...มองเห็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องเล็ก

    What is your vision for a better world?    
ภาพโลกที่ดีกว่าของท่านเป็นเช่นไร?

หนึ่งคุณค่า จากหนึ่งท่าน รวมกำลังสร้างโลกใหม่ที่สวยงาม
ปทิตตา เตชาวรวัตน์
(Mary English)
ค้นพบตนเอง
การสำรวจตนเอง (คลิกอ่าน)
ดร.นชชภร วรมุสิก
หาเด็กอัฉริยะ
คุณค่า: การรู้ค่า (คลิกอ่าน)
สราญชล แซ่ฉั่ว
ดอกไม้ และความสวยงาม
คุณค่า: การแบ่งปัน (คลิกอ่าน)
สมชาย ไทยประสิทธิ์เจริญ
ความเย็น
คุณค่า: ความเยือกเย็น (คลิกอ่าน)
มณีรัตน์ บุญฤทธิ์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
คุณค่า: ไม่เห็นแก่ตัว (คลิกอ่าน)
ขอเชิญทุกท่านช่วยกันสร้างโลกใหม่ที่สวยงาม โดยแนะนำโครงการเยียวยาโลก... และสัมภาษณ์บุคคลพิเศษ หรือผู้นำในวงการต่างๆ ที่มีโอกาสพบพา เพียงถ่ายภาพนิ่งหรืออัดเสียงหรือสรุปคำตอบของท่านเหล่านั้นแล้วส่งเข้ามาให้เรา ที่ https://www.bkthai.com/heal

ข้อความจาก 10 หนทางของการเปลี่ยนแปลงโลก ได้จัดพิมพ์ไว้ในบัตรพรด้วยภาษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้ง่าย หวังว่าท่านจะสามารถสะสมบัตรพรทั้ง 10 หนทางจากรายการของแต่ละเดือน (มีนาคม-ธันวาคม 2561)

ค้นพบความมั่นใจในตนเองแล้วหรือยัง?
(คลิกอ่าน)

วันเวลาที่มีค่าในเดือนเมษายน เป็นโอกาสพบปะญาติมิตรทั้งสายหัวใจและสายโลหิต เพื่อสั่งสมพลังชีวิตที่เต็มไปด้วยความเคารพรักและศรัทธาในความดีงามของกันและกัน นั่นคือสายสัมพันธ์ที่ให้คุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
พี่วิชิต ญาณอมร
CEO บริษัท อมรชีวิน จำกัด
พี่มินท์ - เดือนเพ็ญ ภวัครานนท์
(ผอ.โรงเรียนนานาชาติ)และลูกชาย
พี่ไก่ - อริสา
และลูกชาย พร้อมพี่อำนวย

23 เม.ย.61 ณ สมาคมฮินดูสมาช
คุณนเรศ โครานา นายกสมาคมฮินดูสมาช และผู้อำนวยการโรงเรียนของสมาคมพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมขอความร่วมมือจากคุณสไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ ประธานมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ เพื่อจัดทีมงานสอน-ฝึกอบรมสมาชิก-ครู-นักเรียน 750 คนสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตวิญญาณ

29 เม.ย.61 ณ บ้านคุณเล็ก(เพื่อนพี่ Mary) ถ.เพชรเกษม
รายการเปิดห้องร้องเพลง(Karaoke)ใหม่ในบ้านสำหรับงานสังสรรค์ เป็นโอกาสที่เพื่อนๆ ของพี่ Mary ได้เข้าใจคำว่า สังสรรค์ ที่มาจากการชุมนุมของสัจจะ(Satsung) ด้วยการแนะนำให้ทุกท่านรู้จักตัวตนที่แท้จริง และโครงการเยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ จาก 10 หนทางของการสร้างโลกใหม่ที่เกิดจากการร่ายรำและร้องเพลงด้วยความสุขของหัวใจที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยเช่นกัน

30 เม.ย.61 ณ บ้านผู้หว่าน ถ.เพชรเกษม
ด้วยความรับผิดชอบต่อการเตรียมจัดรายการในหัวข้อ ชีวิตที่เรียบง่าย (Living Simply) สำหรับเดือนมิถุนายน 2561 พี่ภาจึงได้เดินทางไปพบ พระชาวพุทธที่ปฐมอโศก และบาทหลวงชาวคาทอลิกที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ท่านแรก คือ คุณพ่อ เปโตร ศวง ศุระศรางค์ ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการรู้จักพระเจ้าก่อนที่จะทำการใดๆ ท่านที่สอง คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรมได้เล่าประสบการณ์ที่ได้รับนิมิต พระแม่มารีย์ ทำให้ชีวิตเกิดใหม่จากการล้มป่วย
คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร มอบกลอนสำหรับสิ่งแวดล้อมให้ และได้นำใบประชาสัมพันธ์โครงการไปแจกสมาชิกในโบสถ์
ท่านตอบคำถาม 'ภาพโลกที่ดีกว่าของท่านเป็นเช่นไร?'
...โลกนั้นเต็มไปด้วยความรัก ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รักพระเจ้าด้วยหัวใจ จิตวิญญาณ และพลังทั้งหมดของท่าน รวมทั้งรักกันและกัน เช่นที่ฉันรักเธอ พระแม่มารีย์เป็นมารดาของพระเยซูคริสต์ พระแม่มารีย์เป็นมารดาของเรา มีความใส่ใจ ดูแล ลูกๆ ของโลกทั้งหมด ไม่ใช่รักด้วยปาก แต่รักด้วยการกระทำที่ดี... ดังนั้น หนึ่งคำถามสำหรับหนึ่งคุณค่าของท่านมี พระแม่มารีย์ เป็นสัญลักษณ์ของคุณค่า ความรัก ความเมตตา

ส่วนรายการ 'ชีวิตที่เรียบง่าย' ในเดือนหน้า ท่านได้ขยายความ “นิ่ง เงียบ เรียบง่าย” ว่า... นิ่ง - เราไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับใครรอบด้าน เมื่อเรานิ่งแล้ว ความเงียบก็จะตามมา ปากจะไม่พูด มือจะไม่ทำโน่น ทำนี่ แล้วชีวิตของเราก็จะเรียบง่าย ไม่ต้องแต่ง เติม ไม่ต้องเสริมสร้าง แต่อยู่อย่างเรียบง่าย

สุดท้ายขอมอบของขวัญ 'ความเคารพตนเอง' เพื่อวางรากฐานของความบริสุทธิ์และสูงส่งในชีวิต (คลิกอ่าน)

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.