ความสงบ(Peace) และความเงียบสงบ (Silence) ต่างกันอย่างไร?
Peace คือสิ่งที่เราเป็น เรามี และเราต้องการภายใน
Silence คือการที่เราเข้าไปข้างใน เพื่อค้นพบ Peace ที่หายไป

เช่นรูปแบบที่หลากหลาย ของมลพิษเวลานี้ถึงขีดสุด ในศตวรรษที่ 21 มลพิษทางเสียง (noise pollution) ก็ถึงที่สุดแล้วเช่นกัน
ดังนั้น นับวันยิ่งมากขึ้น เราจำเป็นต้องทดลองกับพลังของความเงียบสงบและมีประสบการณ์ในวิธีการมากมายที่สามารถเยียวยาร่างกาย จิตใจ และดวงวิญญาณ ไม่ว่าเราอยู่แห่งหนใดในโลกนี้ เสียงรบกวนก็สามารถก่อให้เกิดความรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ แม้ว่าเราจะไปในที่ที่เงียบมาก ยกตัวอย่าง ชายหาดที่สวยงาม ที่ห่างไกลจากความเจริญ เราก็ยังมีเสียงแวดล้อม อาจไม่มีเสียงภายนอก แต่เป็นเสียงภายในที่ดังกึกก้อง
เมื่อเราอยู่ท่ามกลางโลกของเสียง เราอาจไม่รู้ตัวว่ามีเสียงที่จิตใจของเราสร้างขึ้นมาภายใน แต่เมื่อเราพบที่ที่เงียบ ห่างไกลจากเสียงภายนอก เราสามารถรู้สึกได้ว่าเสียงภายในดังขึ้น เป็นเสียงที่พูดไม่หยุดหย่อน ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ในช่วงเวลากลางคืน เมื่อเราพยายามจะเข้านอน แทนที่จิตใจจะเงียบลง ได้รับการผ่อนคลาย และสามารถสดชื่นขึ้นมาใหม่ แต่กลับรู้สึกถึงเสียงทั้งหมดจากภายในตัวเอง ในเวลาเช่นนั้นจิตใจทำงานเร็วมาก ดึงเอาประสบการณ์ของวันเวลาในอดีตย้อนกลับมา เป็นฉากที่กลับมาเล่นซ้ำในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างอาทิตย์หรือปีที่แล้ว เราจะจัดการกับเสียงดังของจิตใจนี้ทั้งหมดได้อย่างไร? เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดการกับจิตใจหรือเราต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์?

จากการที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล ที่ได้ฉลองกันทั่วโลก เพื่อหยุดสงครามภายนอก เราใช้โอกาสเดียวกัน หันมาพัฒนาสันติภาพภายใน และมอบเทคนิคง่ายๆ ที่ชี้นำทางเราทุกคนให้รับผิดชอบต่อหลักการ ‘สงบภายในสู่สันติภาพโลก’ (Inner Peace, world Peace)

ก่อนถึงปีใหม่ 2561 เราใช้เวลา 3 เดือน ตั้งแต่กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน ที่จะนำความเงียบสงบ (Silence) มาทดลองใช้ในชีวิตจริง ด้วยการฝึกฝน สำนึกรู้ที่จะก้าวข้ามประสบการณ์ที่สับสน และภาวะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมทั้งความผิวเผินของชีวิตสมัยใหม่ เพื่อค้นพบระบบภายในที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่อิ่มเต็มอย่างยาวนาน ทั้งในส่วนบุคคลและกลุ่มคนโดยรวม
- ความเงียบสงบ เปิดการสนทนากับตนเอง และการสนทนากับพระเจ้า ซึ่งทั้งสองจำเป็นต่อวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณเมื่อเราต้องการ ความอิ่มเต็ม
- ความเงียบสงบช่วยเสริมสร้างความจริงด้านจิตวิญญาณ ที่เราได้เพิกเฉยกันมาให้เป็นประโยชน์อย่างลึกล้ำ แม้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เป็นความจริงที่ไหลรินอยู่ภายในเราทุกคน ในการหล่อเลี้ยงความกล้าหาญและการมองโลกในแง่ดีอย่างเงียบๆ

ในแสงแห่งความเงียบสงบนี้ เราได้รับประสบการณ์ของพลัง และสามารถสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานของสัจจะ

การแบ่งปันประสบการณ์ของการฝึกฝน ความเงียบสงบอย่างตื่นตัว และแนะนำการออกกำลังจากภายใน ทำให้เราสนุกสนานกับคุณประโยชน์มากมาย ของ Silence ในกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด และ เทคนิคที่สามารถช่วยเราให้มีการสำรวจตรวจสอบตนเองและฝึกฝน ความเงียบสงบที่พร้อมจะพบโลกภายนอกด้วยความมั่นคงยิ่งขึ้น
เครื่องมือสำหรับการแสวงหา ความเงียบสงบที่มีผลในทางปฏิบัติรวมถึงวิธีการเหล่านี้ อาทิเช่น
 • การสะท้อนความรู้สึก (Reflection) คือคำพูดจากนักปราชญ์ ผู้รู้หรือข้อคิดจากนักประพันธ์เพื่อใช้ในการจดจ่อ ความคิดหรือวิธีไตร่ตรองประเด็นต่างๆ สำหรับ Silence
 • ความคิดที่สงบ (Peaceful Thoughts) คือความคิดพิเศษเฉพาะที่นำพาจิตใจให้เข้าไปสู่ความนิ่งเงียบ(quietness) และเริ่มค้นพบ ความเงียบสงบ(Silence)
 • ใช้เวลาชั่วขณะ(Take a Moment) คือการแนะวิธีฝึกที่ช่วยเราค้นพบหัวข้อหลักสำหรับกิจกรรม หรือรายการที่เรามีส่วนร่วม เพื่อทำให้มุมมองส่วนตัวของเราลึกล้ำยิ่งขึ้น
หัวข้อที่เราใช้พัฒนาตนเองใน 3 เดือนเหมือนกันนี้คือ ความเงียบสงบ คือภาษาของความบริสุทธิ์ ซึ่งนำเราไปสู่การฝึกฝนจิตใจให้เกิดความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของความเงียบสงบจากภายใน พบกับ Sweet Silence จนจบลงที่ Dead Silence เราหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความเข้าใจใน ‘พลังของจิตวิญญาณ’ ได้ลึกล้ำยิ่งขึ้น พร้อมกันกับการค้นพบพลังเยียวยาของความเงียบสงบ (Healing Power of Silence) ในการเดินทางของจิตวิญญาณ เรามีตัวอย่างที่ทำตามได้ เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ที่ช่วยเราได้เสมอ

...ในฐานะผู้ประสานงานประจำประเทศไทยของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ได้เห็นตัวอย่างของผู้ก่อตั้ง ผู้นำในการกระทำคือ บราห์มา บาบา (Brahma Baba) ซึ่งเริ่มพันธกิจทางจิตวิญญาณของท่านมาตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 1930 ด้วยการอุทิศชีวิตต่องานที่สูงส่งในการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ ท่านได้กลายเป็นตัวของความเงียบสงบ ที่สร้างสรรค์ทางจิตวิญญาณ ตลอดเวลา 33 ปีในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่าน จากวัย 60 ถึง 93 ปี กลุ่มสตรีวัยเยาว์รุ่นบุกเบิกที่ท่านได้หล่อเลี้ยงและชี้นำทางมา คือผู้เป็นรากฐานที่มั่นคงของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ในปัจจุบันคำสอนของสตรีอาวุโสเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกทั่วโลก ยึดมั่นในหลักการของบาบา ที่มีความเคารพ ความปราณี การยอมรับ และการเป็นของครอบครัวเดียวกัน

ปัจจุบัน เรามีดาดี้แจงกีวัย 102 ปี เป็นผู้นำสถาบันสูงสุดที่เราได้นำคำพูดแห่งปัญญาของท่านมาสะท้อนความรู้สึก ตามจังหวะเวลาและสาระของกิจกรรมเป็นประจำเสมอมา (B.K.สไบทิพย์ ศิริรัตนธำรงค์)

สะท้อนความรู้สึก (Reflection)
เวลา เปลี่ยนไปทุกขณะ... ทำให้ทุกวินาที ทุกนาที ทุกวันและทุกฤดูกาลนั้นเป็นโอกาสที่มหัศจรรย์
แต่ละวันคือ ขวดโหล ที่บรรจุเมล็ดของความเป็นไปได้ (Seeds of Possibilities) ให้ฉันสามารถเพาะหว่านเป้าหมาย ความปรารถนา และชะตากรรมใดก็ตามที่ฉันเลือก
อย่างไรก็ตาม ขวดโหล ไม่สามารถรู้ได้จนกระทั่งฉันนิ่ง และคลิกโดนสำนึกของฉันให้เปิดตาและตระหนักว่าโอกาสนั้นรออยู่ ในความเป็นจริง โอกาสนั้นอยู่ ณ ที่นั่นเสมอ เพียงแต่ฉันไม่ตระหนักรู้หรือถ้าฉันรู้ ฉันไม่ได้ตัดสินใจหรือทำอะไรกับสิ่งนั้น
ทุกวันมอบความใหม่ให้ในโอกาสต่างๆ นี่คือ พร ของเวลา(Blessing of Time)
ขวดโหลกำลังรอให้เปิด
เมล็ดกำลังรอให้เพาะหว่าน

คลิกดู video

3 ก.ย. วันเกิดพี่กบ อนุสรา จันทรังษี นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและอดีตนักแสดงชื่อดัง ลูกสาวของคุณป้าวัลภา มาร่วมฉลองวันเกิดกับครอบครัว บราห์มากุมารี และตัดเค้กพร้อมกับพี่อุดม และพี่หนึ่งที่ฉลองวันเกิดทางจิตในเดือนกันยายนนี้

8-10 ก.ย. การอบรม 'ศาสตร์แห่งการรู้ค่าตนเองอย่างแท้จริง' (True Self-Esteem) โดย Sr.Kalavati Mistry ที่ ทรัม สแควร์ เชียงใหม่
สรุปผลจากรายการด้วย 2 คำถามแรก
1.รู้สึกอย่างไรจากการอบรม
2.ประโยชน์ที่ได้รับ
3.สิ่งที่ควรทำให้ดีขึ้น

พี่ทิม
1. รู้สึกมีความสุข ที่ได้มาอบรมและอยู่กับครอบครัวบีเค และได้มีโอกาสเติมเต็มความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นและลึกขึ้น
2. ได้ประสบการณ์ของการเป็นตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ เห็นความร่วมมือจากใจ
บรรยากาศที่เป็น Mini Madhuban อาหารที่เต็มไปด้วยพลังและมีประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกคนช่วยกันทำให้เกิดการเรียนรู้และเสียงหัวเราะ

อุ๋ย
1.รู้สึกดี มีความสุข สนุกและอบอุ่นในการอบรมทั้ง 3 วัน
2.เด็กน้อยภายใน (inner child) ได้รับการดูแลเยียวยาด้วยความรักและเข้าใจ และได้เรียนรู้การพัฒนา Self-Esteem ที่แท้จริง พร้อมข้อบ่งชี้ ถ้าเรามี SE จริงๆ จะสามารถช่วยยกระดับ SE ผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ อยู่เหนือ ANTs ของตนเอง ปราศจากความรู้สึก ไม่ชอบ หรือตัดสิน
พี่ธม , พี่เอ๋ , น้องแชมป์ , พี่หนึ่ง , พี่ดา , แนน , อ.พินทิพย์ , อ.เสาวนีย์ , พี่อ้อ , พี่แก้ว , พี่เจี๊ยบ

10 ก.ย. – กิจกรรมครอบครัวใหม่ในเดือนกันยายน 2560
หลังจากจัดกลุ่ม ทีมงานและหารือวิธีการนำเสนอกิจกรรมที่นำไปสู่ความสงบในอาทิตย์แรกของเดือน อาทิตย์ที่สองนี้เราจึงเปิดรายการใหม่ ในหัวข้อ 'มีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติของตนเอง' ด้วยหัวหน้ากลุ่มทั้ง 7 พร้อมธง 7 สีที่มีหลักการและวิธีการนำเสนอต่างกัน เป็นไปตามลำดับความพร้อมของทีมงาน กลุ่มละ 30 นาทีอย่างน้อยที่สุด
(คลิกอ่านรายละเอียด)
7 ประเด็นสำคัญของความสงบภายใน (Inner Peace) ที่ทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพ
 1. ความสงบภายใน คือ ความเยือกเย็นที่ไม่สั่นคลอน (Unshakeable Calm)
 2. ความสงบภายใน คือ การสร้างสรรค์อย่างมีสติ (Conscious Creativity)
 3. ความสงบภายใน คือ สมาธิที่ยั่งยืน (Sustained Concentration)
 4. ความสงบภายใน คือ การตัดสินที่ถูกต้อง (Accurate Decisions)
 5. ความสงบภายใน คือ พลังส่วนตัว (Personal Power)
 6. ความสงบภายใน คือ เป้าหมายที่แท้จริง (True Purpose)
 7. ความสงบภายใน คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication)


กลุ่ม 1 ความสงบภายใน คือ เป้าหมายที่แท้จริง
กิจกรรม เริ่มด้วยการตระหนักรู้จักตัวตนที่แท้จริง เพราะหากเราไม่ตระหนักรู้ว่าเราหรือตัวตนที่แท้จริงคือใคร เราก็ไม่สามารถคิด พูด และกระทำกรรมได้อย่างถูกต้อง การตั้งเป้าหมายในชีวิตและการเดินทางเพื่อบรรลุผลนั้นย่อมเป็นไปอย่างผิวเผิน มีขีดจำกัด มีเงื่อนไข ถูกผูกมัดหรือดึงรั้งไม่มากก็น้อย
ส่วนการกลับมาตระหนักรู้ว่า ตัวตนที่แท้จริงของเราคือดวงวิญญาณที่สงบ คำตอบทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตนเองอันเป็นสัจจะก็ปรากฏขึ้น ได้แก่ 1.รูปดั้งเดิม 2.ศาสนาดั้งเดิม 3.บ้านดั้งเดิม 4.การกระทำที่บริสุทธิ์ 5.เป้าหมาย 6.คุณสมบัติของเป้าหมาย 7.การควงกงจักรของการตระหนักรู้จักตนเอง ซึ่งนำเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง คือ การกลับมามีสภาพที่สูงส่งและบริสุทธิ์สมบูรณ์เช่นที่เคยเป็น หรือเรียกว่า “สาโทประธาน”
กิจกรรมถัดมา - ปุ๋ยและทูนหัวช่วยกันเล่านิทานเรื่อง Rainbow Dance, a journey into the light แต่งโดย … Cherry Quinn Evans
นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวการเดินทางของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ สีขาวที่ชื่อว่า Little White เธอไม่มีความมั่นใจในตนเองเพราะ ปีกที่เล็ก ขาวซีด ไม่สวยงาม บินไม่ได้ไกล ทำให้เธอคิดว่าเธอเป็นได้แค่นี้ แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเธอเกิดประทับใจในความงามของแสงอาทิตย์ จึงทำให้เธอตัดสินใจที่จะออกไปตามหาพระอาทิตย์ ในระหว่างการเดินทางเธอได้เรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวความงามจากสิ่งดีต่างๆรอบตัวมากมาย ธรรมชาติเหล่านั้นแต่งแต้มสีสันให้กับปีกของเธอ ในที่สุดปีกที่ขาวซีดได้เปลี่ยนเป็นสีสายรุ้ง และที่สำคัญเธอได้ค้นพบว่าแสงที่เธอตามหามาตลอดนั้น อยู่ภายในตัวของเธอเอง แสงของความสุข ส่องสว่างชีวิตใหม่ของเธอ ไม่มีความมืดมิดใดที่เธอต้องกลัวอีกต่อไป เวลานี้เธอได้กลายเป็นนางฟ้าที่ร่ายรำอย่างสุขสันต์กับฉากใหม่ๆของชีวิต
ในอีกด้านหนึ่ง ตัวละครหนึ่งที่ชื่อ Moth Grey หรือผีเสื้อราตรีสีเทา มีความมั่นใจกับความงามและความเก่งกล้าสามารถของตนอย่างมาก เขามีเป้าหมายที่จะแข่งกับ Little White ในการไปคว้าพระอาทิตย์ เขาปรารถนาเพียงความสำเร็จ ที่จะได้พระอาทิตย์มาครอบครองและได้รับคำยกย่องชื่นชมจากใครๆ เขาบินไปอย่างเร็วเพื่อให้ถึงจุดหมายก่อนใคร โดยไม่สนใจอะไรเลย แล้วในที่สุดเขากลับไม่บรรลุเป้าหมายใดๆ นอกจากพบกับความผิดหวังและว่างเปล่า
บางครั้งคนเราไม่รู้จักตนเอง เราคิดว่าเราเป็นอย่างที่เป็น เราจึงตั้งเป้าหมายที่เป็นไปแต่เพียงภายนอก เช่น เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ฯ และเมื่อใช้ชีวิตไป เรากลับพบว่าชีวิตของเราคับแคบ อ้างว้าง ไม่สุขสันต์ และยังคงรู้สึกว่างเปล่า หากการเดินทางของเราเป็นไปเพื่อค้นพบความสว่างภายใน และอาศัยความสงบเงียบ อดทน อดกลั้น พอใจ เป็นสุข และเรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวคุณค่าจากทุกฉากตอนของชีวิต แต่ละก้าวนั้นเองกำลังทำให้เรากลายเป็นแสงที่เป็นนิรันดร์
การเล่านิทาน 'ร่ายรำสายรุ้ง' ของน้องทูนหัวกับแม่ปุ๋ย คือเป้าหมายในการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณจากสัญลักษณ์ประจำตัว 'สายรุ้ง' ของน้องทูนหัว เพราะแรงบันดาลใจเบื้องหลัง The Rainbow Dance นี้เป็นสาสน์ในตัวเอง สาสน์ของความเงียบสงบและการล่วงรู้ที่ดวงวิญญาณส่งถึงตัวเอง เป็นเสียงกระซิบ ขณะที่เราว้าวุ่นอยู่กับการพยายามบรรลุเป้าหมายที่เรียงรายเข้ามา ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ส่วนใหญ่เป็นไปทางวัตถุนิยม เราจึงลืมประสบการณ์กับสาระของชีวิตจริงๆ ซึ่งเป็นสำนึกรู้ ในเวลาที่สงบและเยือกเย็น เมื่อจิตใจสามารถลดความเร็วของความคิดให้ช้าลงจนว่าง ให้สาระของการใช้ชีวิตจริงๆ ปรากฏขึ้น ในเวลานั้นนั่นเองที่เราสามารถเชื่อมโยงกับพระเจ้า ดวงวิญญาณสูงสุดได้ ผู้เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ที่แต่ละคนไขว่คว้ามองหาในเวลาที่มืดมน
จบลงด้วยบทแนะความคิดจากตัวแทนของทั้ง 7 กลุ่ม ที่เลือกหัวข้อทั้ง 7 เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่แท้จริงของสภาพสาโทประธานดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทำให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับประสบการณ์สมาธิที่ดีมาก

คุณป้าวัลภา ผู้นำกลุ่มสรุปความรู้สึก
บาบา คือ ครูที่ยิ่งใหญ่

สอนให้ฉันจดจำเสมอว่าฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ เป็นลูกของพ่อสูงสุดผู้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ บ้านของฉันคือดินแดนแห่งความสงบ ท่านให้ของขวัญที่เต็มไปด้วยความหมายในการใช้ชีวิต บาบาบริสุทธิ์เสมอ เราต้องมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ในแสงบาบา ครูผู้ไร้มลทิน เราเคยไร้มลทินแต่เราได้ลืมไป เราจึงต้องกลับมาเชื่อมโยงกับแสงในสำนึกนี้ บาบาไม่ได้กำหนดผลกรรมของเรา แต่เรากำหนดด้วยเจตนาของเราเอง ท่านเพียงเชื้อเชิญว่าให้ลูกคว้าจับสิ่งที่จริงแท้ สิ่งที่น่าเชื่อถือ เพราะ บาบาคือสัจจะ
ชีวิตนั้นมีความหมายสามารถเข้าใจเหตุผลที่บาบาไม่ให้พึงพิงสิ่งใด เพราะต้องการให้เรามีอิสระ หากเราพึ่งพิงเท่ากับว่าเราเลือกของปลอม นโยบายของบราห์มา กุมารีคือให้อยู่อย่างเป็นอิสระ เป็นชีวิตที่ไม่ถูกกักขัง เบาสบายและโบยบินได้ด้วยความรู้และแบ่งปันผู้อื่น

* สร้างความสัมพันธ์กับบาบา ในฐานะครูที่ยิ่งใหญ่ (Master Teacher)

กลุ่ม 2 ความสงบภายใน คือ การสร้างสรรค์อย่างมีสติ
พี่ภา มีน้องกอล์ฟเป็นทีมงานทำสื่อให้เห็นภาพและเสียง
เพื่อนำไปตั้งคำถามว่า: “ท่านรู้จักความเงียบสงบแล้วหรือยัง?”
ขอบคุณบราเตอร์ ไมค์ จอร์ช สำหรับระบบความคิดที่ลึกและกว้าง

คลิกอ่านความคิดเห็นของกอล์ฟ

เราได้นำเอาคำอธิบายขั้นตอนของการได้ประสบการณ์ความเงียบสงบ มาทำเป็นภาพ ให้เห็นลำดับของการเข้าไปสัมผัสความสงบที่ลึกล้ำอยู่ภายใน
เราได้อธิบายเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างตัวโน้ต โดยมีน้องกอล์ฟบรรเลงเพลงที่คิดขึ้นทันที จากการสร้างสรรค์ โดยไม่มีการตระเตรียม
เราได้สาธิตการเคลื่อนไหวของความคิดในจิตใจด้วยการแสดงละคร ว่าจิตใจเป็นเหมือน International Hub ชุมทางขบวนรถไฟของความคิด เพียงเมื่อ เราหยุดพัก และ นั่งในความสงบ ให้ความคิดกลับคืนสู่สภาพที่เป็นธรรมชาติ แล้วเชื่อมโยงกับผู้บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์เสมอ ผู้เป็นแหล่ง เมื่อกลับคืนสู่ท่าน แสงของท่าน ทำให้จิตใจของฉันเต็ม ความเป็นร่างละลายไป ฉันฟื้นคืนสติ กำลังกลับไป กำลังรับการแก้ไข นี้คือการมีชีวิตอยู่ เวลานี้ฉันจดจำแสง และตระหนักรู้ในแสง ….
 • ความเงียบสงบ ในหุบเขาที่ปราศจากเสียง ในหมอกยามเช้าตรู่
 • ความเงียบสงบ ในความราบเรียบของมหาสมุทรก่อนที่พายุจะมา
 • ความเงียบสงบที่ใจกลางป่า ที่มีต้นไม้สูงตระหง่านและหนาแน่นช่วยในการดูดซับเสียงที่แผ่วเบาที่สุด
ความสงบที่สัมผัสได้จากช่วงเวลาเมื่อเสียงดังของความคิดจบสิ้นลง ความเงียบสงบที่น่ายำเกรงเริ่มต้นขึ้น
 • ความเงียบสงบ ในความทรงจำของวัยเด็กในการเล่นซ่อนหา เราต้องเงียบกริบมิฉะนั้นเขาจะหาเราเจอ
 • ความเงียบสงบของเวลาปัจจบัน เมื่อเรื่องของเมื่อวาน และความลี้ลับของวันพรุ่งนี้ละลายไป
  ในการฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ ที่นี่ เวลานี้
 • ความเงียบสงบ ที่สุดเสียงระฆังในหมู่บ้าน เราสามารถเคลื่อนไปตามเสียงที่จางหายไป
ความเงียบสงบภายในที่ลึกล้ำที่สุด
 • ความเงียบสงัดที่วังเวงเมื่อดวงวิญญาณละร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่ง
 • ความเงียบสงบที่น่ารื่นเริงเมื่อจิตใจหยุดพักจากสิ่งหลอกลวง และเห็นทุกสิ่งอย่างที่เป็นจริง ไม่ใช่เห็นด้วยจากฉลากที่ติดอยู่
 • รับฟังเสียงวงดนตรีขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด จะได้ยินเสียงความเงียบสงบที่บริสุทธิ์ระหว่างตัวโน๊ต ที่หากปราศจากความเงียบนี้แล้ว จะไม่มีความไพเราะของเสียงดนตรีนั้น
เข้าไปในช่องว่างระหว่างความคิดนั้น นำเอาความเงียบสงบในชีวิตของเรากลับคืนมารวมพลังเข้าด้วยกันกับผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่
 • ในความเงียบสงบ เราสามารถเห็นสาเหตุดั้งเดิมของแต่ละการกระทำ เมล็ดและรากของทุกสิ่งเกิดขึ้นมาจาก “ไม่มีอะไร” อย่างไร
 • ในความเงียบสงบ หัวใจสามารถรับดูดซับแสงและความรักของ “แหล่ง” แหล่งเดียวที่อยู่เหนือความเชื่อ แนวคิดและนามต่างๆ
 • ในความเงียบสงบที่ลึกล้ำ เราค้นพบความใหม่ที่แฝงอยู่ภายในเราซึ่งขับเคลื่อนเราให้ทำประโยชน์ต่อสรรพสิ่งทั้งมวล
* สร้างความสัมพันธ์กับบาบาในฐานะผู้ชำระล้าง(Purifier)


14 ก.ย.
วันพฤหัสนี้ เราออฟเฟอร์โบ๊คให้สัทกูรูเป็นพิเศษ ขณะที่รำลึกถึงคุณความดีของคุณแม่นงนุช (มารดาของพี่เจี๊ยบวัย 80) และคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ (เจ้าของสวนสามพราน)
พี่หล้าได้มอบเข็มกลัดไปติดให้คุณแม่ก่อนบรรจุ พร้อมทั้งติดเข็มกลัดหน้าอกให้บาบาปกป้องน้องทั้งสอง
ประสบการณ์ของ พี่เจี๊ยบ(ลูกสาว) , พี่เปี๊ยก(ลูกเขย)

17 ก.ย. ทำกิจกรรมของกลุ่ม 7 ต่อ...
กลุ่ม 3 ความสงบภายใน คือสมาธิที่ยั่งยืน
ทีมงานกลุ่มพี่ศรี เริ่มรายการด้วยนิทานคุณยายหาเข็มเย็บผ้า พี่นกแบ่งปันความรู้สึกที่เลือกสัญลักษณ์ ‘โอม’
...รู้สึกผูกพันมาตั้งแต่เด็ก เห็นแล้วชอบ ... ไม่เคยรู้คำแปลมาก่อนแต่รู้ว่า เป็นคำกล่าวที่ศักดิ์สิทธิ์มีพลัง มักเป็นคำนำขึ้นต้นก่อนบทสวดมนต์ หรือ บูชาองค์เทพต่างๆ ยิ่งทราบความหมายทางจิตวิญญาณก็ยิ่งชอบ สงบนิ่งดี... มีการแสดงละครชีวิต โดยมี พ่อ-แม่ (พี่กฤษณะ-พี่ชิ้ง) ที่ลูก(น้อง Army) ไม่สนใจฝึกสมาธิตามที่พ่อแม่พยายามชักจูง จนกระทั่งพบปัญหากับการคบหาเพื่อน
เครื่องหมาย โอม (Om) แสดงให้เห็นถึงการหยั่งรู้จักตนเองว่า เป็นดวงวิญญาณอมตะ
เลข 3 หมายถึง การเปิดดวงตาที่ 3 ดวงตาแห่งความรู้ ดวงตา แห่งปัญญา ทำให้กลายเป็นผู้ล่วงรู้รูปกาลเวลาทั้งสาม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
หาง แสดงถึงการเกี่ยวพันกับโลกนี้ ไม่สามารถหลุดพ้นไป ณ ที่ใดได้ตลอด เพราะ ชีวิตคือชีวิตที่ไม่ดับสูญ
พระจันทร์เสี้ยวและดวงดาว แสดงถึงการเข้าใจละครหรือความเป็นไปของระบบจักรวาลทั้งหมด จึงมีชีวิตอยู่ด้วยความรักและละวาง
(คลิกอ่านต่อ)
* สร้างความสัมพันธ์กับบาบา ในฐานะที่เป็นพ่อ-แม่จากสรวงสวรรค์(The Celestial Parent)

กลุ่ม 4 ความสงบภายใน คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
แต่ละกลุ่มแบ่งปันสาระจากการสื่อสารด้วยบทเพลง Sound of Silence และสาระจากการสื่อสารผ่านเสียงกระซิบ ด้วยคุณสมบัติของผู้เดียวที่เงียบสงบ (The Silent One)

พี่อุดมสรุปสาระเพลง Sound of Silence
บนจอไม่มีภาพ แต่มีเนื้อเพลงภาษาอังกฤษและไทย เป็นการสื่อสารด้วยเสียง ด้วยคำพูด ด้วยบทเพลง... ที่แต่งขึ้นมาในช่วงเวลาที่โลกกำลังวุ่นวายด้วยภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 และมนุษย์กำลังอยู่ในห้วงที่ตกระกำลำบากเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนต่างดิ้นรนขวนขวายหาความสงบ นักร้องคู่ชาวอเมริกัน ไซมอน & การ์ฟังเก้น สะท้อนความรู้สึกจนกระทั่งกลายเป็นเพลงอมตะที่โด่งดัง จากเนื้อหาที่เรียกร้องหาผู้ช่วยให้โลกนี้สงบ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับมนุษย์ที่กำลังถูกย่ำยี โลกต้องสื่อสารไปยังเบื้องบน โดยไม่มีใครได้ยินคำพูดที่ใช้สื่อสารเลย จนมาถึงจังหวะเวลาที่ทั้งโลกต้องการมีสะสาง ชะล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ทุกองศ์ประกอบถูกจัดสรรตามเวลา ให้ทุกชีวิตหันมาฟังเสียงแห่งความสงบจากผู้เดียวที่เงียบสงบ

* สร้างความสัมพันธ์กับบาบาในฐานะผู้เดียวที่เงียบสงบ(The Silent One)


18-23 ก.ย. เชียงใหม่ – ณ บ้านเปรม
"การที่พี่แดงได้ดูแลสถานที่สอนกีตะ (Gita patshala) รู้สึกดีใจมากที่พี่น้องบราห์มินได้มาใช้ชีวิตตามวิถีที่บาบากำหนดร่วมกันครั้งนี้
ขอบคุณทีมงานเชียงใหม่
พี่แดง พี่ธร พี่วัลลี ที่ดูแลพวกเรา
อย่างเต็มกำลัง ตั้งแต่ต้นจนจบ

เราได้รับความรู้ราชาโยคะจากการสอนแนวใหม่จากพี่ศรีและพี่ธรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการดีที่ทำให้ทั้งครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการถามตอบและไขข้อข้องใจให้เห็นเป็นรูปธรรม ทุกคนให้ความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน และทำกิจกรรม มีการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาทางน้ำอย่างสนุกสนาน เหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง

เราเตรียมสถานที่ ห้องพัก ห้องครัว และห้องเรียนก่อนล่วงหน้า แต่กระนั้นก็ตาม บางส่วนยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร แต่พวกเราได้รับความเมตตาจากพี่หล้า จัดระเบียบห้องเรียนให้ใหม่ แปรสภาพเป็นทั้งห้องสังสรรค์ รับประทานอาหาร ฉลองวันสันติภาพสากล พร้อมฉลองวันเกิด ได้ตัดเค้ก ในบรรยากาศที่อบอุ่นหัวใจ ของความรักฉันท์พี่น้อง
ประโยชน์จากการมาชุมนุมของบราห์มินครั้งนี้ คือการฝึกฝนการตระหนักรู้จักตนเองให้เป็นดวงวิญญาณที่สงบ (Om Shanti) จริงๆ เราจึงได้กระจายกระแสของความสงบ ความรัก และความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2560" (พี่แดง)
"หัวใจเบาสบายด้วยการสัมผัสความสุข ความพอใจ ของผู้เข้าร่วมทุกท่าน"(พี่วัลลี)
ขอบคุณน้องแชมป์ สำหรับการจัดดอกไม้สีขาวต้อนรับครอบครัวไว้ทั่วทุกมุมบ้าน
น้องกุ๊กกิ๊ก(Cookie) ใช้เวลากับครอบครัว ก่อนกลับไปเรียนต่อและทำหน้าที่ผู้ช่วยดูแลศูนย์ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ฉลองวันเกิดในเดือนกันยายนของ พี่ธม พี่ธร พี่อุดมและคุณแม่น้องปุัม

ประสบการณ์จากน้องปุ้ม
1. การอยู่ร่วมกันในครั้งนี้ อบอุ่น เหมือนพ่อแม่พี่น้องกลับมารวมตัวกัน เกื้อกูลกัน เรียนรู้ด้วยกัน แบ่งปันกัน ไม่มีความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่ฉันมีประสบการณ์มากกว่าแต่เป็นภาพของความไร้เดียงสา ที่จะเปิดรับประสบการณ์ของโลกใหม่ เพราะรู้แล้วว่า "ตายแล้วไปไหน" และเราจะสามารถอยู่อย่างมีความหมายได้อย่างไร ในขณะที่ร่างกายของเราก็เสื่อมถอย พละกำลัง และรายได้ก็ไม่มี คลิกอ่านต่อ

ฉลองสายใยศักดิ์สิทธิ์ด้วย 'การผูกรักกี้' ให้กลุ่มสุดท้ายในเดือนกันยายนที่บ้านเปรม เชียงใหม่

อ.เปี๊ยก (พิษณุโลก)

แขกพี่ธม

น้องนิต


'แม่เจ้า' ที่บ้าน 'พี่ชู' ที่ศูนย์นนท์ฯ

22 ก.ย.
พี่น้องจากกรุงเทพฯ มีโอกาสไปแวะโรงงานทำเครื่องเคลือบดินเผา 'เปรมประชา' ของครอบครัวพี่แดง ที่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ แล้วตรงไปชมสวนราชพฤษ์
และแล้วพวกเราทั้งหมดก็พบกันที่บ้าน แม่เจ้า หลังจากที่พี่หล้าเสร็จสิ้นการประชุม

ใช้เวลาที่มีค่ากับ ‘ผู้เป็นมารดา’
การใช้เวลาอยู่กับ ‘แม่เจ้า’ ผู้เป็นมารดาในวัย 94 ปีนั้น ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ท่านมีความสงบ-สุข ด้วยพลังทางจิตวิญญาณที่ทำให้ทุกความคิด ความหวัง ความต้องการของแม่ ได้รับการตอบสนอง เพื่อเอาชนะความอ่อนแอของร่างกายและจิตใจที่แต่ละคนนั้นมีติดตัวมา แล้วต้องนำติดตัวไปใช้ชาติเกิดใหม่ ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ตามบัญชีบาป/บุญที่ทำไว้
บาป คือ การกระทำในสำนึกเป็นร่างกาย ซึ่งเป็นเหตุของกิเลสทั้งหลาย มีความทุกข์เป็นผล
บุญ คือ การกระทำในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ซึ่งก่อกำเนิดคุณธรรมมากมาย มีความสุขเป็นผล
การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ คือ กระบวนการสร้างสมคุณธรรมชำระกิเลสในเวลาเดียวกัน (จนกระทั่งอยู่เหนือบ่วงกรรมในสภาวะที่บริสุทธิ์สมบูรณ์) ด้วยพลังของความรู้ที่เป็นสัจจะอย่างสมบูรณ์ และพลังโยคะ หรือความรักที่บริสุทธิ์ต่อสิ่งสูงสุด-ดวงวิญญาณสูงสุด และมวลมนุษย์

เวลาที่ผ่านมาตั้งแต่โบราณกาล มนุษย์มีการบันทึกรอยกรรมไว้มากมายจึงเกิดคำถามในปัจจุบันว่า เราจะเยียวยาบาดแผลที่เจ็บช้ำในความจำของมนุษย์ที่สะสมไว้ชาติแล้วชาติเล่าได้อย่างไร? ก่อนละครฉากสุดท้ายของโลกเก่าจะจบสิ้น เพื่อเริ่มละครฉากแรกของโลกใหม่อีกครั้ง ตามวงจรของเวลา กระบวนการสะสางบัญชีบาปของทุกผู้ทุกนามในทุกหนแห่งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

การกลับไปเชียงใหม่ครั้งนี้กับครอบครัวทางจิต เราทุกคนได้ช่วยสร้างบรรยากาศที่เริงร่าในสาระธรรมกับ ‘แม่เจ้า’ พร้อมกับพี่น้องหลายคนที่ได้นำพาผู้เป็น ‘มารดา’ ไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณเพื่อการอยู่และการตายที่ดีมีความพร้อมทุกขณะ(ไม่ว่าวัยใด) ด้วยหลักการ ‘อยู่สบาย ตายสงบ’ และ ‘อยู่ด้วยความหมายตาย ด้วยความสุข’
เพียงแต่เมื่อเราสามารถล่วงรู้ความลับได้ว่า “เราคือใคร?” คือดวงวิญญาณ จุดแห่งแสงที่มีอิสระ และเป็นอมตะ...การมีชีวิตอยู่ของเราจะมีความหมาย และจะเตรียมพร้อมสู่การตายอย่างมีความสุข
การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย คือ การเลือกที่จะดำเนินวิถีชีวิตอันงดงาม เพื่อเติมเต็มคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น
การตายอย่างมีความสุข คือ การปล่อยวางทุกสิ่งด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า... ความคิดสุดท้ายจะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทาง เมื่อจิตติดยึดอยู่กับใครหรืออะไรที่รัก มากที่สุด ดวงวิญญาณจะทุกข์ทรมานกับการพลัดพราก การจากไปแสนยากลำบาก ไม่สามารถหลุด จากร่างได้อย่างสบาย เพื่อใช้ชาติเกิดที่มีความสุข หรือแม้ว่าแอบซ่อนสิ่งใดลับๆ ไว้เพราะความละโมบ สติปัญญาจะถูกดึงรั้ง
เพราะเมื่อเราตระหนักรู้จักตนเองในสภาวะดั้งเดิมได้แล้วเท่านั้น เราจึงจะเกิดความสมดุลภายใน และสามารถแสดงออกต่อผู้อื่น สิ่งอื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้กลายเป็นบ่วงพันธะที่ดึงรั้งเราจนนาทีสุดท้าย

แม่เจ้าเกิดปีฉลู เราได้จัดทำบัตรวัวเจ้าปัญญา เอาชนะปัญหานานัปการของนิสัยเสีย ตั้งแต่ A ถึง Z ไว้ตามตัวอักษร 26 ตัว ‘แม่เจ้า’ ได้รับฟังด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง ขณะที่เราทุกคนผลัดกันอ่านข้อความจากบัตรแต่ละใบ ที่สามารถเปลี่ยนลบเป็นบวก เปลี่ยนปัญหาด้วยปัญญา...

ในที่สุดด้วยความยินดีอย่างยิ่งของแม่เจ้า เราจึงเลือกหยิบวัวแต่ละตัวมาจากตู้โชว์มาให้ท่านมอบให้พร้อมพรของแสงปัญญา... เป็นการทิ้งกระแสของการ 'ให้' คุณประโยชน์อย่างแท้จริงไว้แทน ทั้งในตู้โชว์และทั่วทั้งบ้าน เป็นที่เก็บ 'วัว' หลากหลายประเภทที่ลูกหลาน ญาติมิตร นำมามอบให้เป็นของฝากจากทั่วโลก สิ่งใดมีค่าด้านจิตวิญญาณ ย่อมนำไปสู่ 'อิสรภาพจากภายใน' ไม่มีการครอบครองเป็นเจ้าของ แต่สามารถส่งผ่านเป็นของขวัญชีวิตที่มีความรักและละวาง หากเปิดพิพิธภัณฑ์ เก็บของมีค่าทางจิตวิญญาณ คงกลายเป็นสินค้าที่ประมาณค่ามิได้ Spiritual Value added products

สิ่งที่พวกเราประทับใจที่สุด... คือการที่ ‘แม่เจ้า’ ได้แสดงความรู้สึก ตื้นตันจากหัวใจ โดยลืมวัย และสภาพร่างกาย คุณป้าวัลภา(วัย 74) ได้เก็บภาพและเสียงไว้ แล้วนำมาให้เราชมในภายหลัง ด้วยความดีใจที่สามารถบันทึกด้วยตนเองจากมือถือ

“แม่เป็นส่วนหนึ่งองครอบครัวนี้เสมอ ไม่ว่าจะให้แม่ทำอะไรขอให้บอกแม่เถอะ จะทำจนสุดกำลังปัญญา และความสามารถที่มีอยู่ในขณะนี้”

21-22 ก.ย. การประชุมนานาชาติ

สมาชิกในแถบเอเชียแปซิฟิก ร่วมประชุม UIA Association Round Table Asia-Pacific 2017
ณ โรงแรม Le Meridien เชียงใหม่ จัดโดย UIA (UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS)ที่ก่อตั้งมากว่า 100 ปี เพื่อสนับสนุนองค์กรนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีสมาชิกและเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก
B.K.สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ในฐานะตัวแทนของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ซึ่งรับรองโดย ศูนย์ประสานงานระหว่างชาติในประเทศอังกฤษ

21 กันยายน ตรงกับวันสันติภาพสากล B.K.สไบทิพย์ (พี่หล้า) ได้นำบัตรพิเศษไปแจกผู้ร่วมประชุมกว่า 100 คน เพื่อให้ความสำคัญของ 'Silence' ที่นำไปสู่ Peace ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับข้อมูลของ Silence 21 ประการ สำหรับคลิกดูรายละเอียด

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.