ลังจากที่เราได้ค้นพบ ความสงบภายใน (Inner Peace) จากภาวะต่างๆในชีวิตประจำวัน ด้วยการตั้งใจใช้ ความเงียบสงบ (Silence) เป็นภาษาของหัวใจที่บริสุทธิ์สื่อสารกัน ในเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา เราจึงเดินทางต่อไปเพื่อสัมผัสพลังความเงียบสงบ (Power of Silence)ในเดือนตุลาคม 2560 นี้ จากประสบการณ์ของราชาโยคี ผู้มีความสัมพันธ์อันลึกล้ำกับบิดาแห่งความเงียบสงบ (Father of Silence) ในบ้านที่แสนหวาน ดินแดนนิพพานที่อยู่เหนือเสียง เราสามารถใช้ภาษาของความเงียบสงบสื่อสารกับผู้เป็นบิดา แห่งความเงียบสงบ (Father of Silence) บ้างเรียกท่านว่า พระเจ้าผู้เป็นพ่อ (God, the Father) บ้างเรียกท่านว่า องค์สัจธรรม (The Living Truth) หรือ มหาสมุทรแห่งความรักที่มีชีวิต (The Living Love) แต่สำหรับผู้ที่ได้รับการแนะนำจากท่านเองนั้น เรียกท่านด้วยความรักว่า บาบา ผู้เป็นเจ้าชีวิต (The Lord of Life) ที่หล่อเลี้ยงเราทุกลมหายใจ

ราชาโยคี แจ็คดิช (Raja Yogi Jagdish) ผู้มีปัญญา รอบรู้ทุกวิชา และล่วงรู้ทุกปัญหา จากกลลวงของมายา ท่านจึงได้รับสมญาว่าเป็น ผู้เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
"ฉันอยู่ในสภาพของความเงียบสงบเมื่อจิตใจฉันเป็นอิสระจากความขัดแย้ง ความปั่นป่วนภายในรวมทั้งความสับสน ความไม่สมหวัง ความสงสัย ความอยากปรารถนา การกระทบกระทั่งทั้งหมดที่รบกวนอยู่ภายใน จิตใจนั้นเยือกเย็น เงียบและได้รับการพักผ่อน ด้วยการใช้คำพูดที่น้อยมาก คำพูดนั้นใช้พลังงาน ฉันจึงใช้คำพูดที่ลึกล้ำ โดยที่ไม่มีการอธิบายอย่างเปล่าประโยชน์ การสื่อสารของฉันอยู่ในระดับของความคิด ระดับของกระแสจิตมากกว่า ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้อื่น ฉันอยู่ในสภาพของการอยู่เหนือบ่วงกรรมในโลกของดวงวิญญาณที่มีความเงียบสงบอย่างสมบูรณ์ ร่างอยู่ ณ ที่นี่ จิตใจนั้นอยู่ในสภาพที่เป็นสมาธิอย่างมั่นคงในโลกวิญญาณด้วยพลังความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ฉันสามารถรับฟังได้ดีขึ้นจากเสียงกระซิบที่มาจากที่แสนไกลและการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่สุด ณ ที่นั่นคือกระแสความรักที่แท้จริงของชีพบาบา ที่สามารถทำให้ฉันคงสภาพของความเงียบสงบได้ ยิ่งความรักนั้นเข้มข้นลึกล้ำมากเพียงใด สภาพของความเงียบสงบของฉันก็จะง่ายมากขึ้น เร็วมากขึ้น และลึกล้ำมากขึ้น ขออย่าได้มีสิ่งใดภายในของความเกลียดชังหรือความอิจฉาริษยา ขออย่าได้มีอะไร ซ่อนเร้นจากบาบา การมีความสัมพันธ์กับบาบาอย่างเปิดเผย โปร่งใสและใกล้ชิดนั้นต้องเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เมื่อโลกอยู่ในสภาพที่ปั่นป่วน เราต้องอาศัยพลังงานของความเงียบสงบที่มีอำนาจมากที่จะให้สาสน์ ให้นิมิตแก่ผู้คนขณะที่ตระหนักได้ถึงอนาคตที่ชัดเจนมาก"

ราชาโยคี แอนโทนี(Raja Yogi Anthony) ผู้ใช้สติปัญญาที่บริสุทธิ์และละเอียดอ่อน เปิดเผยสัจจะ ด้วยความเรียบง่ายและลุ่มลึก ท่านได้ละร่างไปได้ทันที เมื่อมีเสียงจากหัวใจกล่าวย้ำว่า ‘ท่านคือนางฟ้าเทวดา’ (You are an angel.)
"ความเงียบสงบคือความสามารถที่จะอยู่อย่างมีสมาธิและกระจ่างชัด จิตใจที่เป็นสมาธิและหัวใจที่เป็นสมาธิ หมายถึง การมีความรักต่อผู้เป็นหนึ่งเดียว แรกเริ่ม คือ ความนิ่ง (Stillness) แล้วจึงเป็น ความเงียบสงบ (Silence) แล้วเราจะพบว่าการอยู่ในสันโดษ (Solitude) คือ ความนิ่ง ไม่มีอะไรไหวติงอยู่ในจิตใจเลย ไม่มีแม้กระทั่งความคิด ไม่มีการไตร่ตรองความรู้หรือการวางแผนสำหรับงานรับใช้ช่วยเหลือ ฉันไม่มีตัวตนอยู่ในโลกของความเงียบสงบ ดูดซับอยู่ในความคิดเดียว เมื่อจิตใจของฉันมีสมาธิ ฉันจะไม่ถูกดึงไปหาดวงวิญญาณมนุษย์ใด ฉันเพียงแต่มีการจดจำระลึกถึงบาบาอย่างสมบูรณ์ อยู่เหนือการผลักไสหรือปฏิเสธอะไร ไม่มีความผูกพันยึดมั่นกับใคร ไม่มีแม้แรงดึงดูดของความอยากปรารถนา ความคาดหวังใดๆ ฉันมีประสบการณ์ของความบริสุทธิ์ดั้งเดิม ซึ่งรวมความสงบและการปลดปล่อยไว้ด้วยกัน ระดับที่สอง คือ พลังของความเงียบสงบ เป็นภาษาของความคิดที่บริสุทธิ์ ความปรารถนาดี ความรู้สึกที่ถูกต้องและให้คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจผิดได้ ภาษาของความเงียบสงบนี้มีหลักไวยากรณ์เดียวที่ต้องใช้คือความบริสุทธิ์ มีจิตสำนึกของการเป็นเครื่องมือ มีบทบาทในการเป็นมิตรร่วมทางชีวิตกับบาบา นี่คือภาษาของเทวดานางฟ้า ที่มีดวงตาเป็นหน้าต่างของพระเจ้า สะท้อนประสบการณ์ของความบริสุทธิ์ ความปิติสุข เช่นเทวดานางฟ้า ในสันโดษ ฉันอยู่โดยลำพังกับตนเอง กับเพื่อนที่มองไม่เห็น (Invisible Friend) ฉันมีการสำรวจตรวจสอบตนเอง ที่สร้างความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา จากสภาวะของการเป็นเอกราชทางจิตวิญญาณ ฉันไม่เคยโดดเดี่ยวเดียวดาย ฉันมีความรักและใกล้ชิดมากต่อดวงวิญญาณมากมาย ฉันอยู่ในความบริสุทธิ์ อย่างเป็นธรรมชาติ จึงมีความบริสุทธิ์ในการกระทำเช่นเดียวกัน”

ประโยชน์ของพลังของความเงียบสงบ (Benefits of Silence)
จากคำสอนโดยตรงของบาบา เราได้สะสมประโยชน์หลักของพลังความเงียบสงบไว้ เพื่อนำไปตรวจสอบตนเองในทางปฏิบัติและ พัฒนาคุณค่าชีวิตในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

พลังของความเงียบสงบทำให้ไฟของความโกรธเย็นลง
พลังของความเงียบสงบสามารถจบสิ้นความปั่นป่วนของความคิดที่ไร้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
พลังของความเงียบสงบสามารถจบสิ้นสันสการ์เก่า(รอยกรรมที่บันทึกไว้ในจิตใต้สำนึก)
พลังของความเงียบสงบสามารถจบสิ้นโรคภัยในจิตใจได้อย่างง่ายดาย
พลังของความเงียบสงบสามารถทำให้ทุกดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของการพบปะกับพ่อ มหาสมุทรแห่งความสงบ
พลังของความเงียบสงบทำให้ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนไปทั่วในหลายต่อหลายชาติเกิดได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ทำให้เรากลายเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ เป็นดวงวิญญาณที่มีศีลธรรมจรรยา
พลังของความเงียบสงบทำให้เราเดินทางไปในสามโลกภายใน 1 วินาที
พลังของความเงียบสงบสามารถทำให้เรา ตรากตรำน้อยลง ใช้ปัจจัยน้อยลง แต่ได้รับความสำเร็จมากขึ้น
พลังของความเงียบสงบสามารถทำให้เราประหยัด สมบัติที่มีค่าของความคิด หมายถึง เราสามารถจะได้รับความสำเร็จมากในเวลาที่น้อยลง
พลังของความเงียบสงบเปลี่ยนเสียงของความทุกข์ระทมเป็นเสียงของชัยชนะ
พลังของความเงียบสงบสามารถทำให้เราสวมพวงมาลัยของความสำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอ

ทำอย่างไรที่จะเพิ่มพลังของความเงียบสงบ?
บาบาเตือนเราไว้... “ในเวลาปัจจุบัน ลูกต้องสะสมพลังของความเงียบสงบ เสียงของจิตใจอยู่ในรูปของความคิด การจบสิ้นเสียงของจิตใจ หมายถึง การจบสิ้นความคิดที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมด และทำให้จิตใจของลูกมั่นคงในความคิดเดียวที่มีพลัง เมื่อลูกรวบส่วนขยายให้เข้าไปสู่สาระ พลังของความเงียบสงบของลูกจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ การมองออกไปข้างนอกนั้นไร้ประโยชน์ การมองเข้ามาข้างใน สำรวจตรวจสอบตนเอง นั้นเต็มไปด้วยพลัง ในทำนองเดียวกัน เมื่อละลายเสียงที่ไร้ประโยชน์ที่มาจากปาก สาระจะปรากฏขึ้นมาและเราสามารถจะสะสมพลังของความเงียบสงบได้ หลักฐานที่น่ามหัศจรรย์ของพลังของความเงียบสงบ คือดวงวิญญาณที่อยู่ห่างไกลมากจะมาบอกเราว่า “ท่านได้ชี้ให้ฉันเห็นหนทางที่ถูกต้อง ท่านได้ชี้จุดหมายปลายทางให้กับฉัน ท่านได้เรียกฉันมา และฉันได้มาหาท่าน” ลูกจะเห็นรูปเทพของตนได้ชัดเจนมากในทีวีของหน้าผากของเขา เขาจะรู้สึกราวกับว่า เขามีการพบปะกับลูกด้วยตนเอง พลังของความเงียบสงบจะเปิดเผยพลังของจิตวิญญาณเช่นนั้น ในตอนเริ่มต้นดวงวิญญาณนั่งอยู่ห่างไกลได้รับนิมิตของบราห์มา บาบา และได้รับสัญญาณให้ไปพบที่นั่น-ที่นี่ ในเวลาสุดท้าย ดวงวิญญาณที่ให้คุณประโยชน์โลกก็จะเล่นบทบาทพิเศษสุดนี้เช่นกัน”

'บิดาของความเงียบสงบ'
Father of Silence

นิ่ง เงียบสงบ
เพียงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
ด้วยความคิดเดียว...ฉันเดินทางไปหาท่าน
ผู้เป็นแสง เราพบท่านในบ้านที่ไร้เสียง
อาณาเขตที่เป็นอมตะ เหนือการขึ้น-ลงของพระอาทิตย์
เหนือเข็มนาฬิกาที่เวลาหมุนไปเป็นวงจรทุกขณะ
เหนือความคิด และการกระทำ
นั่นคือ นิพพาน
ห้วงแห่งความนิ่งที่ประมาณมิได้
นิพพาน

บ้านดั้งเดิมของมนุษยชาติ
ที่ที่เราเริ่มต้นการเดินทางของเรา
และที่ที่เราทั้งหมดต้องกลับไป
เป็นที่อาศัยของพี่น้อง
ที่ที่ปลอดภัย มั่นคง และสงบนิ่ง
ที่ที่ท่านอาศัยอยู่
โอ บิดาของความเงียบสงบ
เวลานี้
คือความมหัศจรรย์ที่ล้ำเลิศ ในการกลับบ้านอีกครั้ง
ณ ที่นี่ เราอยู่ กับท่าน

การไปเยือนมธุบัน - สถานที่จาริกแสวงบุญของศาสนาที่แท้จริงของดวงวิญญาณ นั่นคือ 'ความสงบ'
ปลายเดือนตุลาคม สมาชิกชาวไทยกลุ่มหนึ่งได้พาเรากลับไปสู่บ้านที่แสนหวาน ของครอบครัว บราห์มา กุมารี ณ รัฐราชสถาน ในช่วงการฉลอง ดิวาลี เทศกาลแห่งแสง ซึ่งมีการประดับประดาแสงไฟหลากสีสวยงาม ตามประเพณีอินเดียในคืนเดือนมืดที่สุด ซึ่งนัยสำคัญทางจิตวิญญาณ คือ การจุดตะเกียงของดวงวิญญาณ ให้แสงคงความสว่างไสวตลอดไป ในขณะที่อยู่ในยุคที่มืดมิดที่สุด ขอส่งต่อความสว่างของแสงดวงวิญญาณนี้ไปสู่ทุกดวงวิญญาณในโลก

30 กันยายน – 7ตุลาคม 2560 มธุบัน
ภาพงานดิวาลีเดือนตุลาคม 2560 ที่ Gyan Sarovar
ครั้งนี้ ครอบครัว บราห์มา กุมารี จากเมืองไทย ได้ไปแสดงฟ้อนโคมบัว และจินตลีลาบัวขาว เป็นตัวแทนของประทีปของความบริสุทธิ์ สูงส่ง งดงามสำหรับการเปิดรายการฉลอง Diwali
มีการแสดง Peace Concert ที่ Dadi Janki Park
งานฉลองดิวาลีที่ Madhuban และฉลองวันครบรอบการสถาปนาของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
หลังจากเทศกาลของดิวาลีได้ผ่านไป แสงแดดเจิดจ้าในบรรยากาศเย็นสบายได้ให้ประสบการณ์ที่ดีเลิศสำหรับ 3 บีเค ผู้ที่เดินทางไปมธุบันเป็นครั้งแรก ได้มีโอกาสสัมผัสด้วยตนเองในการใช้ชีวิตคู่ที่ศักดิ์สิทธิ์
พี่นัท พี่อุดม พี่เปี๊ยกได้เข้าพิธีสวมแหวนกับบาบา สำหรับสัญญาของความบริสุทธิ์เช่นดอกบัวขณะที่อยู่ในหนทางครอบครัว
(คลิกอ่านประสบการณ์ของทั้ง 3 ท่าน)

การพื้นฟูชีวิตชาวศูนย์
(Centre Resident Retreat 2017)
พี่เปี๊ยก พี่อุดม พี่นัท และประสบการณ์ของ แม่ปุ้ม ผู้ที่มาสัมผัสมธุบันครั้งที่ 2

Sr.Sonja ตัวแทน Green Angel พบเราก่อนมาถึงเมืองไทย
Br.Peter อบรม
การรู้ค่าตนเองอย่างแท้จริง
(True Self-Esteem)

3 ตุลาคม 2560
ร่วมฉลองวันเกิดดีดี้ เนอร์มาละ
10 ตุลาคม 2560
ร่วมฉลองการพบปะที่แสนหวานของบัพดาดา
ผ่านดาดี้กุจซ่าร์และดาดี้แจงกีกับพี่น้องบีเคกว่า 20,000 คน
วันเดินทางกลับเราแวะ Shantivan เพื่อเยี่ยมชมแผนกต่างๆของการผลิตสื่อหรือ Godlywood ของบราห์มา กุมารี
เราชมภาพยนตร์ 2 เรื่อง ที่ Godlywood ของบราห์มา กุมารี จัดทำขึ้น
Wing Of Brahmakumaris-Anthem
Brahma Kumaris At A Glance | English | Short Introduction
สุดท้ายบริเวณเชิงเขาเราไปชม Solar Thermal Power Plant ของ บราห์มา กุมารี ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน
21 ตุลาคม 2560
ณ บ้านริมทะเลสาบ เรามีการฉลองดิวาลี ด้วยการปลุกเรียก 21 คุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของพระนางลักษมี ยกตัวอย่าง
Vijaya Lakshmi มาพร้อมกับการแต้มติลัคแห่งชัยชนะ
Santana Lakshmi ให้การหล่อเลี้ยงความเป็นอยู่ที่ดีแก่เด็กๆ
หลังจากพิธีฉลองดิวาลี และการขึ้นครองบัลลังก์แล้ว Gaja Lakshmi ผู้ให้พละกำลังแก่มวลมนุษย์ได้แจกแอปเปิ้ล-ผลไม้ที่มีคุณค่า ซึ่งกล่าวกันว่า แอปเปิ้ลวันละลูก จะทำให้ไกลห่างหมอ Apple a day, Doctor away
Deepa Lakshmi จุดแสงสว่างในความมืด ด้วยตะเกียงดินเผาทั้ง 4 ประเภทตามพรในมูร์ลีของบาบา
พี่มาลินี นำ Deepak มาจุด และสรุปที่มาของการจุดตะเกียงของวงศ์สกุลและเฉลิมฉลองดิวาลีที่แท้จริงโดยการจุดตะเกียงของความหวังของบัพดาดา

4 ประเภทของตะเกียงที่ได้รับการจดจำคือ
  1. ตะเกียงดินที่ ใช้จุดไฟขับไล่ความมืดและนำความสว่างมา
  2. ตะเกียงของดวงวิญญาณในการกลับมาเป็นแสงชีวิต
  3. ตะเกียงของวงศ์สกุล ที่สว่างไสวในความเป็นแสงของสกุลที่สูงส่ง
  4. ตะเกียงของความหวังที่ชี้หนทางให้โลกในความมืด เป็นเวลาหลายชาติเกิดที่ลูกได้จุดตะเกียงดิน ในเวลานี้ให้ตะเกียงของดวงวิญญาณถูกจุดอย่างสม่ำเสมอ อย่าได้มีการกระทำใดที่ทำให้เสียชื่อเสียงของวงศ์สกุลหรือทำให้ตะเกียงของความหวังของบัพดาดาดับลง ดังนั้น เวลานี้กลับมาเป็นตะเกียงของวงศ์สกุลเช่นนั้นเพื่อจุดแสงของความหวังของบัพดาดาและเฉลิมฉลองดีวาลีที่แท้จริง
Kriha Lakshmi ผู้มีศีลธรรมจรรยาที่ดีและมีพฤติกรรมที่สูงส่งมีการประทับทุกย่างก้าวในดอกบัว (แม่ปุ้ม-นำฟ้อนดอกบัว)
Soundarya Lakshmi ผู้มีความงามของรอยยิ้มแห่งความพอใจ พร้อมกับเสียงดนตรีที่รับฟังด้วยหูและวงแสงรอบตัวของความบริสุทธิ์ (แม่เก๋-ร่ายรำริมทะเลสาบ)
23 ตุลาคม 2560
วันปิยะมหาราช ตรงกับการเกิดทางจิต และครบรอบวันอุทิศตนของน้องเหมียว เราให้ความสำคัญแก่ คำว่า‘ปิยะ’ (Pyar) ที่แปลว่า ผู้เป็นที่รัก เพื่อสร้างบรรยากาศของความรัก ด้วยตัวอักษรทั้ง 4 ของคำว่า LOVE กับชาวศูนย์นนทบุรีทั้ง 4 คน รวมทั้งแบ่งปันความรู้ทางจิตด้วยการควงกงจักรของการตระหนักรู้จักตนเองจากการเป็น Vidhya Lakhmi
เราได้ฉลองรถคันใหม่ที่พี่ภาตั้งใจให้ความสะดวกแก่การทำงานรับใช้มากขึ้น
เริ่มต้นพี่หล้าขับรถพาชาวศูนย์ทั้ง 3 ไปรับพี่อุดมที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พาน้องเหมียวขึ้นเครื่องบินสีฟ้า เปลี่ยนให้พี่อุดมขับต่อไปไกลถึง เรือรบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสำรวจสถานที่พักสำหรับรายการในอนาคต

29 ตุลาคม 2560

ในเดือนตุลาคมนี้ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ เลือกบัตรความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ 10 ใบ (จาก 134 ใบ) ที่แต่ละใบมีคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีคำว่า ‘พ่อ’ เพื่อสร้างกระแสความสงบด้วยการทำตามพ่อสูงสุด ถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวง พ่อของแผ่นดินไทย สมาชิกครอบครัวต่างมีโอกาสนำไปแจกให้แก่เพื่อนฝูง ญาติมิตร
บัตรความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่มีคำพ่อ คลิกที่นี่
การชุมนุมของครอบครัวด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความสุข
สีเหลืองของความสุขของดอกดาวเรืองได้ทำหน้าที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แผ่นดินในบรรยากาศของความสุข-สนุกสนานที่บ้านริมทะเลสาบกับพี่น้องครอบครัวสุขุมวิทและนนทบุรี (เมืองแห่งความสุข) ด้วยความรักทางจิต
วันต่อมาดอกสีเหลืองกลายเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขต่อไปถึงบ้านพี่วีนาและบ้านแม่น้ำ จังหวัดนครปฐม

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.