English


กล่าวกันว่า... “ความเป็นนายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้ แต่เป็นสิ่งที่สมควรได้รับด้วยความเพียรพยายามของตนเอง”

เป็นความเพียรพยายาม ในการอยู่เหนือจิตสำนึกที่เป็นเพียงร่างกายที่หยาบของตัวตนภายนอก และกลายเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อน ในร่างแสงของนางฟ้า เทวดา จนกระทั่ง อยู่ในสภาพที่ไม่มีตัวตน ของจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ จุดแห่งแสง พลังงานที่มีชีวิต คงอยู่เป็นนิจนิรันดร์ เพียงแต่เปลี่ยนร่างกายในแต่ละชาติเกิด ตามบทบาทของการเป็นหญิง-ชาย ขาว-ดำ หรือเผ่าพันธุ์ พื้นภูมิและสถานที่

การกลายเป็นนางฟ้าเทวดาต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนที่สำคัญในจิตสำนึกของตนเอง รวมถึงการฝึกฝนทำตามวิถีชีวิตด้วยหลักสำคัญหกประการดังนี้
 1. ความสะอาด : การจัดระเบียบวาระที่โปร่งใส ไม่เห็นแก่ตัวใดๆ
 2. ความเป็นกลาง : การไม่ถูกดึงรั้งด้วยสิ่งไหนหรือจากใคร ด้วยรู้ว่าทุกคนนั้นทัดเทียม
 3. ความมั่นคง : การไม่ถูกกระทบโดยเหตุการณ์หรือผู้คนใด
 4. ความกรุณาปรานี : การบัญญัติของพระเจ้าสำหรับทุกคน
 5. ความสม่ำเสมอ : การบ่งบอกถึงความประสงค์ดีที่แท้จริง
 6. การสำรวจตน : ลมหายใจของชีวิตนางฟ้าเทวดา
คลิกดูรายละเอียด
หลัก 6 ประการ ของการเป็นนายเหนือตนเองนี้ ได้นำมาใช้จัดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาตนเองในครอบครัวทางจิต ตลอดเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีการสรุปผลตอนท้ายข่าวภาค 2

ราชา ผู้ปกครองตนเอง

การเชื่อมโยงระหว่างจิตใจที่สงบและพฤติกรรมที่ดี นั้นน่าสนใจกลไกรับ-ส่ง ความรู้สึก คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันมา ยกตัวอย่าง เราทำสัญญากับตนเองว่า จะไม่โกรธใครอีกต่อไป แต่แล้วในวันนั้นเอง เราก็ได้เห็นได้ยินสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเราปล่อยให้ตนเองลืมสัญญา นั่นคือระดับสำนึกรู้ของเราถอยกลับไปหาสภาพที่เคยเป็นก่อนสัญญา ปฏิกิริยาทันทีของเราอาจจะเลวร้ายพอๆกับสิ่งไม่ดีที่พบเห็นนั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราจำสัญญาได้ การกระตุ้นเดียวกันจะเกิดการตอบรับที่ฉลาดขึ้น มีปัญญาแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

การศึกษาทางจิต ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นด้วยการยึดความสงบและสัจจะไว้ในการกระทำ

พละกำลังนี้ ทำให้เราสามารถควบคุมบังคับประสาทสัมผัสได้ เพียงแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ประสาทสัมผัสพาเราไปตามนิสัยเก่า ที่มักทำตามใจตนเองด้วยแรงกิเลส อันเป็นต้นเหตุในการตามใจผู้อื่น เพื่อประโยชน์ตน โดยขาดความเป็นธรรมและเป็นกลาง

ดังนั้น ขณะที่เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบัน เราจะมีการตรวจสอบ ติดตาม และคอยเตือนตนเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งเป็นขั้นแรกในการกลับมาเป็นนาย ผู้ปกครองอาณาจักรของตนเอง

ราชาโยคะ ในประเทศไทย

ความเป็นสิริมงคลในชีวิตขึ้นอยู่กับ พร ที่สะสมไว้ เพื่อมอบให้แก่ผู้อื่นในทุกโอกาส วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เราจึงฉลองครบรอบการกำเนิดของ ‘ราชาโยคะ’ ในประเทศไทย ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) โดยมี ดาดี้จันทรามณี (Dadi Chandramani) หนึ่งในผู้บริหาร บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก บินตรงมาจากสำนักงานใหญ่ ภูเขาอาบู รัฐราชสถาน อินเดีย เพื่อทำพิธีเปิดป้าย ‘ศูนย์ราชาโยคะ’ (Raja Yoga Centre) พร้อมกับโครงการนานาชาติ ‘ร่วมกันสรรค์สร้างโลก’ (Global Co-operation for a Better World) ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ หมู่บ้าน เมืองทอง ถนนพัฒนาการ

การก่อตั้งศูนย์ราชาโยคะครั้งแรก คือพร คือพลังอันยิ่งใหญ่ ที่รับประกันความสำเร็จจากภายใน

ดาดี้จันทรามณี ให้พรด้วยการย้ำว่า "ศูนย์ราชาโยคะ กำเนิดจากพลังทาปาเซีย" เป็นการเพ่งเพียรทางจิตหรือ การบำเพ็ญตบะ ที่มาจากการสละละทิ้ง อันส่งผลต่อการให้คุณประโยชน์อย่างแท้จริง

ปัจจุบัน การขยายตัวโดยทั่วไปของ ‘ราชาโยคะ’ มาจากระบบค้นหาใน Internet ที่เราได้ระบุชื่อบุคคล หรือองค์กร ให้เป็นที่รู้จัก ในข่าวสารข้อมูลต่างๆ เป็นประจำ การเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิญญาณเช่นนี้ กลายเป็น พร ที่กลับมาหาผู้จัดทำให้มีความสม่ำเสมอ จนกระทั่งได้รับพรและพลังจากสิ่งสูงสุด ในรูปของความเป็นราชา –ผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง

ดังนั้นผู้ที่มีโอกาสได้รับบทเรียนพื้นฐาน 'ราชาโยคะ' และตระหนักรู้จักตนเอง เพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุด ย่อมสามารถให้ พร แก่ชีวิตตนเองและผู้อื่นได้โดยไม่มีเงื่อนไขจากผลกรรมดังกล่าว


ภาพประวัติศาสตร์ของการประสาท ‘พร’ บนศีรษะของ ดร.เนอร์มาละ นี้ได้ยืนยันการทำหน้าที่ เป็นเครื่องมือของสิ่งสูงสุด เพื่อทำให้มนุษย์กลับมาสูงส่ง และทัดเทียม
ดร.เนอร์มาละ ที่เราเรียกว่า ดีดี้ แปลว่าพี่สาว ท่านคือผู้ประสานงานประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ทุกปีมีการเดินทางไปเยือนข่ายงานของบราห์มา กุมารี ปีนี้ท่านใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2560 ด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ในการหล่อเลี้ยงครอบครัวทางจิต มีผู้ติดตามคือ ซิสเตอร์ ซังกีตะ เพื่อดูแลสุขภาพของดีดี้ในวัย 80 ด้วยความรักและเอาใจใส่อย่างยิ่ง

3 พ.ค. 60
ดีดี้ ใช้เวลาในวันแรกที่ศูนย์สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยการมีชั้นเรียนคืนนั้นและเช้าวันรุ่งขึ้นของวันพฤหัส ที่มีการถวายอาหารจัดเตรียมพิเศษ เพื่อสัมผัสความละเอียดอ่อน ก่อนการทำพิธีเปิดป้าย ‘บ้านสินธุ’ สำหรับดำเนินการสาขาย่อยของมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ในประเทศไทย โดยพี่ดา

4 พ.ค. 60
จัดชั้นเรียนตอน 5 โมงเย็นที่ศูนย์นนท์ สำหรับ 40 ท่าน

อมฤตเวลากับดีดี้ ทั้งสามวัน (5-7 พ.ค.2560) คือ ความนิ่ง (stillness ) ความมั่นคง (constancy) ความเมตตา กรุณา (compassion ) ตั้งแต่เริ่มนั่งนำโยคะจนจบ ไม่มีการขยับเขยื้อนแม้ปลายนิ้ว แสดงถึงความต่อเนื่องของการเชื่อมโยง และการรับและการให้กระแสพลัง ความบริสุทธิ์ของดีดี้เป็นเครื่องมือที่รับมาและให้เราได้อย่างเต็มสมบูรณ์ แสงแห่ง ปิติสุขฉายออกมาตลอดเวลาอมฤต เมื่อจบดีดี้ยืนขึ้นด้วยอำนาจในการปกครองตนเองที่สมบูรณ์....

ทุกการปรากฏตัวของดีดี้ สัมผัสถึงระดับความบริสุทธิ์ที่ดีดี้ช่วยสร้างบรรยากาศของศูนย์ให้สะอาด ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิริมงคล เหมือนเช่นวัดของชีวา ที่เรียกกันในภาษาโบราณ ศิวาลัย (Shivalaya) ในคลาสเย็นวันนั้นจึงมีการมอบผ้ากันเปื้อนให้กับทุกคนเพื่อใส่ในการทำอาหารบริสุทธิ์เช่นชีวิตที่ดีดี้ ผู้เป็นไวชนาฟที่แท้จริง(Vaishnav หรือชนชั้นพราหมณ์สูงสุด) ที่ให้ความสำคัญกับอาหารที่บริสุทธิ์

ดีดี้ให้ความกระจ่างชัดของความรู้ และ ให้กระแสพลังของโยคะ ให้ความร่วมมือและยอมรับกับทุกขั้นตอนของแผนงานงานรับใช้ที่วางไว้แล้วทั้งหมด มีการละวางกับการบอกเล่าปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นส่วนขยายตัวอย่างแท้จริง พี่ภาสัมผัสความนิ่ง ความบริสุทธิ์ของดีดี้ที่ทำให้ผู้เล่าปัญหาหยุดที่จะเล่าเพราะสิ่งนั้นได้ละลายไปเมื่อเห็นสภาพที่เป็นเช่นมหาสมุทรที่ยอมรับทุกสิ่ง หลอมละลาย และปรับให้เป็นคำแนะนำที่ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้
(พี่ภาและน้องฝน แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว)

5 พ.ค. 60
เช้า
ฉลองวันเกิดศูนย์ราชาโยคะ ตั้งแต่เวลา 4.00-12.00น. สำหรับ 60 ท่าน

การมาของดีดี้เพื่อการฉลองวันเกิดของราชาโยคะในประเทศไทยครบรอบ 29 ปีครั้งนี้ เราได้มีการเตรียมศูนย์ให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในบรรยากาศของกุหลาบชมพูที่ส่งกลิ่นหอมทางจิตและสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่ประดับในแต่ละมุมของศูนย์รอต้อนรับล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ลงตัว ใช้เวลา และทุกสิ่งอย่างประหยัด คุ้มค่าอย่างที่สุด

คำถามแรกที่ดีดี้พูดก่อนให้มุร์ลีในวันที่ 5 พ.ค. คือ อะไรคือเป้าหมายของบราห์มิน? คือการกลับมาบริสุทธิ์ ...บริสุทธิ์ด้วยราชา โยคะ ในชั้นเรียนต่างๆจึงเน้นการมีเป้าหมายที่ชัดเจน - ปราศจากร่าง กลับสู่การเป็นเมล็ด/สาระ/คุณประโยชน์ ของตนเองที่แท้จริง คงการเชื่อมโยงกับผู้เป็นเมล็ด เป็นเทวดานางฟ้าที่ให้คุณโยชน์ที่ได้รับมาจากแหล่งให้แก่ทุกคน

การฉลองครบรอบวันเกิด ด้วยการตัดเค้กและชักธง เป็นฉากที่สูงส่งสวยงาม ที่มีความหมายของการแบ่งปันความหวานชื่นของชีวิต

การประชุมคณะกรรมการของบราห์มา กุมารีร่วมกันกับดีดี้

รับประทานอาหารบริสุทธิ์ร่วมกันในความเงียบสงบ

เย็น
รายการ Perfect Place, Perfect Man สำหรับ 45 ท่าน ณ สำนักงานขายหมู่บ้าน Perfect Place จ.ปทุมธานี

น้องไฟฟ้า นิสิตจุฬาฯ ผู้ชนะรางวัลการเต้นบัลเลต์ พูดถึงหงส์ที่หันไปหาแสงอาทิตย์ ริมทะเลสาบ

ชมบันทึกการสัมภาษณ์รายการสด เกี่ยวกับประสบการณ์ของพลังการแยกแยะของดีดี้ที่เป็นเช่นหงส์ที่สูงส่งในทางปฏิบัติ ขณะที่เป็น ผ.อ.สถาบันการศึกษาเพื่อโลกที่ดีขึ้นของบราห์มา กุมารี ณ สำนักงานใหญ่ที่เรียกว่า Gyan sarovar แปลว่า ทะเลสาบของความรู้ด้วย


ณ บ้านริมทะเลสาบ 50 กว่าท่าน ทำกิจกรรมครอบครัว และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

เราสนุกกับลูกโป่ง ฟ้าขาวที่ทุกคนต่างเขียนคุณธรรมพิเศษของตนเอง

ดีดี้เขียน คุณธรรม ความบริสุทธิ์ เน้นชื่อ เนอร์มาละ แปลว่า นิรมล ไร้มลทิน

เพลงประกอบท่า O Baba has a Farm จากการรวมตัวกันของความหลากหลาย ทั้งกลุ่มนางฟ้า บราห์มิน เทพ...

เราล้อมรอบ ดีดี้ในเวลาเย็นกับสมาธิด้วยแสงเทียน

6 พ.ค. 60
ชั้น 22 ห้อง World Sky Hall ณ World Medical Hospital สมาชิกประจำเริ่มชั้นเรียนตั้งแต่เช้า 6.30 และช่วง 10 โมงถึงเที่ยง มีแขกรับเชิญบางท่านมาร่วมรายการ 'ความสุขคือยาที่ดีที่สุด' รวมทั้งหมด 130 ท่าน

เปิดรายการด้วยเพลง จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
จากน้องๆ บ้านพินทุ

พี่หล้าสัมภาษณ์ดีดี้ในฐานะ Double Doctor
เกี่ยวกับสุขภาวะในหัวข้อ
'ความสุขคือยาที่ดีที่สุด'


ทุกคนร่วมกิจกรรม ด้วยสัญลักษณ์รอยยิ้มภายในใจเพื่อสร้างโลกใหม่ที่สวยงาม

มุมพิเศษสำหรับการรับประทานอาหารร่วมกันของผู้ดูแลศูนย์ต่างๆ

พี่ไก่-พี่ทราย หล่อเลี้ยงครอบครัวอยู่เบื้องหลังเสมอ


พี่ป้อม-พี่แย้ม มอบของขวัญ เค้กผลไม้
จากบ้านพินทุ

พี่ทิมจากศูนย์ปัตตานี ทักทายคุณป้าวัลภา
ด้วยความสุข

แผนกรับแขกส่งยิ้ม


พี่หล้าใช้คำถามเหล่านี้สัมภาษณ์ดีดี้ เกี่ยวกับสุขภาวะ
 1. As a spiritual doctor (a double doctor) what would you define " health care"?
 2. What does "a healthy mind in a healthy body " mean?
 3. How can we make our mind healthy?
 4. What would you recommend as tools or antidote for ill feelings caused by loss in life e.g. death of a family member?
 5. What are the real causes of all illnesses and other kinds of obstacles in life?
 6. As we can observe, many rich people are unhealthy or their mind get easily disturbed, is it possible that we can attain a good life with health, wealth and happiness through a stable mind?
 7. What is the key aspect to enhance healing and optimize well-being?
 8. How can I not worry when my body is unwell?
 9. What do I need to do now for being healthy and happy?......

ประสบการณ์ของแขกรับเชิญ คุณเดือนเพ็ญ ภวัครานนท์(พี่มิ้น)
ผ.อ.โรงเรียนนานาชาติ Bromsgroves
"วันนี้มิ้นมาฟังข้อคิดเรื่อง Happiness ที่เกิดจากการดูแล Health care และ Mental care อย่างมีสติ ด้วยปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง และการใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
แม้จะไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นสิ่งที่เรามักจะละเลย ปลื้มใจยิ่งที่เห็นผู้พูดที่อายุกว่า 80 ปี แต่สามารถตอบคำถาม จับประเด็นให้มุมคิดที่คมชัด เป็นพยานที่ดีที่สุดของผู้ที่เป็นลูกบาบามาทั้งชีวิต"

พี่มิ้น (ญาติพี่หล้า) ร่วมร้องเพลงเชิญชวนไปโลกแห่งความสุข I'm on my way to the freedom land ...to the happy land
ประสบการณ์ของสมาชิกประจำ
น้องเหมียว

"การพบดีดี้ สัมผัสถึงพลังกระแสของความสงบและความรักอย่างลึกล้ำทางจิต เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่มากที่สถานที่ทำงาน(ของเหมียว)ได้เป็นที่ทำงานรับใช้สำหรับดีดี้เครื่องมือของพระเจ้า ซึ่งเป็นกุมารีที่มีปัญญาญาณ ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลบนแผ่นดินแห่งนี้และสร้างบรรยากาศครอบครัวทางจิตวิญญาณ เพื่อทำงานรับใช้ในการ กระจายกระแสความสงบ ความสุขออกในบรรยากาศและให้ กับโลก"
พี่อุดม "ดีดี้ทรงพลังมาก ทำให้ทุกๆคนเป็นหนึ่งเดียวกันและเกิดชุมนุมทางจิตที่ใหญ่ในเมืองไทย...ท่านรักและใส่ใจในทุกดวงวิญญาณ แม้แต่การแจกแอปเปิ้ลในวันนั้น ...หากทานวันละผล ก็จะห่างไกลหมอ ตามที่พูดกันว่า Apple a day ,Doctor away ซึ่งท่านได้สอนเรื่องความสุขที่แท้จริง ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ท่านไม่จำเป็นต้องยิ้มแต่เราเชื่อว่าท่านมีความสุขมีความสงบนิ่งในสภาพที่อยู่เหนือเสียง เหนืออิทธิพลใดๆ ทำให้คนรายรอบท่านกลับมีรอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุข ท่านเมตตา ท่านมอบความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขอบคุณบาบาขอบคุณดีดี้และทุกเครื่องมือ " พี่ศรี "ภาพลักษณ์ของดีดี้ครั้งนี้รู้สึกชัดเจนมากถึงการละวางที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและเติมเต็มความปรารถนาของทุกคน กระแสของโยคะที่ได้รับจากดีดี้ ทำให้เรารู้สึกถูกเตือนอย่างมากว่านี่คือเวลาสุดท้ายแล้วที่ให้เราพร้อมเสมอ"

ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารงาน บราห์มา กุมารี
พี่ดา จากศูนย์สมุทรปราการ สรุปประเด็นต่างๆไว้

“1.เรารู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีมากและความร่วมมือจากครอบครัวบราห์มินที่จะแบ่งปันความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแขกที่เราพามาร่วมงาน

พี่ดา พี่ทิม น้องอุ๋ย


2.เมื่อเรามองดูดีดี้ เรารู้สึกถึงความสงบและความสุข ดีดี้มีความเมตตาอย่างมาก และเต็มไปด้วยพลัง วิธีที่จะตอบคำถามของดีดี้ (จากการสัมภาษณ์) เรียบง่ายมาก แต่ตรงประเด็นและให้ความเข้าใจที่กระจ่างมาก

3.สาระของความสุขที่ซึ่งเราเรียนรู้จากดีดี้ คือการมีสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกายและนำความใหม่มาสู่ชีวิตเราอย่างสม่ำเสมอ

หนึ่งในแขกของเราถือว่ามีโชคที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสได้เข้าร่วมรายการที่มีความสุขนี้ เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวบราห์มินของเราและกระแสจิตของความสงบและความสุขจากดีดี้ด้วย เวลานี้เขาเข้าใจวิธีที่ง่ายดายที่จะนำความสุขและความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเขา เขาเห็นด้วยว่า ความสุข คือยาที่ดีที่สุด”

พี่ทิม-น้องอุ๋ย จากปัตตานีได้บินไปกลับ ภายในวันเดียว เพียงมาร่วมฉลองกับเรา และเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
"ดีดี้เป็นแบบอย่างของการมีบาบาผ่านสติปัญญาที่นิ่ง แต่เต็มไปด้วยความปรารถนาดี ที่แสดงถึงพลังของการมองทุกสิ่งในแง่ที่ดีงาม ขณะเดียวกันสามารถตัดความไร้สาระเพื่อประหยัดเวลาและพลังได้อีกด้วย ดีดี้ใช้คำพูดที่สั้น และเป็นบวก แม้จะต้องรับฟังปัญหามากมาย

ดีดี้เป็นแบบอย่างของการยอมรับทุกคนอย่างที่เขาเป็นโดยไม่เข้าไปจัดการหรือตำหนิใคร ตรงกันข้ามดีดี้กลับพูดให้กำลังใจ และให้การยอมรับ ดีดี้มิได้อวดแสดงตนว่าฉลาดหรือเก่ง แต่กลับอยู่อย่างถ่อมตนและอ่อนหวาน

ดีดี้มีความเคารพในตนเองไม่ว่าใครจะทำอะไรถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตาม ดีดี้ทำให้คำสอนของบาบามีชีวิต เป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจ

ให้ทำตามบาบาและหนทางทางจิตนี้มากขึ้น ขอบคุณดีดี้ที่ทำให้เห็นในทางปฏิบัติ " (พี่ทิม)

"การได้พบกับดีดี้ครั้งนี้ รู้สึกมุ่งมั่นในการเพียรพยายามทางจิต มีคำล่าวว่า "การกระทำ เสียงดัง กว่าคำพูด" "เป็นแบบอย่าง...ดีกว่า บอกให้ทำ" ดีดี้เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความเป็นบวกเสมอ ใช้ชีวิตอย่างสมดุล และ มีความเป็นผู้นำ ผ่านทุกย่างก้าว ทุกพฤติกรรม จนให้แรงบันดาลใจคนรอบข้าง การกระทำที่ปรากฏ เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่งดงามของดีดี้ ทำให้หันกลับมามองตัวตัวเองภายใน....ว่ามีความเป็นบวกได้มากแค่ไหน ปล่อยวางความไร้ประโยชน์ได้มากเพียงไร...เพราะยิ่งเราวางเรื่องไร้ประโยชน์ เรื่องที่เป็นลบได้มากแค่ไหน เราจะเติมพลังความเป็นบวกในจิตใจได้มากเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้รับ คือ ชีวิตที่สุข สงบและมีพลัง รู้สึก "ขอบคุณดีดี้" สำหรับการปรากฏตัวที่เป็นแบบอย่าง ขอบคุณสำหรับ สายตาที่สูงส่ง ที่คอยมองเห็นคุณธรรม พร้อมกับความรัก และให้โอกาสเสมอที่จะให้เราเติบโตทางจิตอย่างแท้จริง" (น้องอุ๋ย)

ประสบการณ์ของนักเรียนท่านอื่น
น้องฝน , พี่ภา , แม่ปุ้ม , พี่หญิง , พี่วัลลี , พี่แจ๊ค , พี่ช่าง , พี่นันท์ , พี่เอ๋ , พี่จิน , น้องนัท , น้องเมฆ , พี่นุ๊ก , พี่มีมี่ , พี่ไก่ , พี่แดง , พี่เก๋ , พี่อิ่ง , พี่ชิ้่ง , พี่ธร , พี่ปุ๋ย

7 พ.ค. 60 ร่ำลา
หลังอมฤตเวลา ตี 4-5 ที่ศูนย์นนท์ พี่น้องจากบ้านแม่น้ำและสุขุมวิทติดตามดีดี้ไปให้มูร์ลีที่บ้านพินทุ และเตรียมตัวบินกลับอินเดีย
โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.