เทศกาลโฮลี (Holi) เป็นเทศกาลที่ทำให้เราเห็นเวทมนต์บนท้องถนนของอินเดีย ทุกคนใช้สีสันปาดป้ายหน้า-เสื้อผ้า ทุกสิ่งมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง ทำให้ต้องเข้าไปหาร่องรอยของอารยธรรมดั้งเดิมเพื่อเปิดเผยโลกอันน่าตะลึงงัน เช่นที่เราเห็นเทพนิยายมาตั้งแต่วัยเด็ก คือการมีพู่กันวาดสีต่างๆ หรือ การมีดินสอสี มีสีย้อมผ้าให้อะไรต่างๆ เปลี่ยนสภาพไป ผืนผ้าใบได้กลายเป็นภาพวาดที่หลากหลายอารมณ์ ในบรรดาเรื่องราวเหล่านั้นก็ค้นพบว่า โฮลีเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์มากจนกลายเป็นเทศกาลสีสัน (Festival of Color) จุดเริ่มต้นของตำนาน คือการที่กฤษณะไม่ชอบผิวคล้ำของตนเอง เกรงว่าราเด้ผิวขาวจะไม่ยอมเป็นเพื่อนเล่น ยาโชดาแม่ของกฤษณะก็บอกให้กฤษณะเอาสีอะไรก็ได้ที่ชอบไปป้ายหน้า-เสื้อผ้าของราเด้และโก๊ปี้หรือเพื่อนๆทั้งหมด ซึ่งแต่ละสีนั้น มีความหมายซ่อนเร้นอยู่
สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน หมายถึง สีของท้องฟ้าและสีของทะเล มีนัยสำคัญที่ลึกล้ำในตำนานของอินเดีย โดยเฉพาะสีน้ำเงินเข้ม เป็นสีของกฤษณะและสีของวิษณุ หมายถึงความไม่มีที่สิ้นสุด (Infinity) จึงเป็นสีของความหวัง หากมีใครปาดสีน้ำเงินให้แสดงว่าผู้นั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลเหลือประมาณเหมือนท้องฟ้า ห้วงอวกาศ


สีเขียว หมายถึง ความมั่งคั่ง พรั่งพร้อมในธรรมชาติ มนุษย์มีความสุขกับชีวิตที่ทุกอย่างเอื้ออำนวยในทางวัตถุ สีนี้เชื่อมโยงกับ พระราม ( Lord Ram )ในอุตตระประเทศและมหาราชตะ ผู้หญิงเวลาแต่งงาน ต้องสวมสาหรีสีเขียว มีสร้อยข้อมือและสร้อยข้อเท้าสีเขียว
เป็นการให้เกียรติพระราม

สีเหลือง หมายถึง สีของขมิ้น เป็นสีของทอง แทนการเริ่มต้นใหม่ ด้วยความเป็นทองที่ยิ่งใหญ่ในทุกอณู จากการนำสีของพระอาทิตย์มาใช้วาดภาพ สีของโฮลีจึงยืนยันว่า
ชีวิตคือการเดินทางที่สวยงาม ทำให้มีความหวัง มีการฉลองในชุมนุม ด้วยความสอดคล้องกลมกลืนในความสุข สนุกสนาน
สีแดง หมายถึง สีของกำลังใจและให้พลังจากภายใน บ่งชี้ถึงความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพที่ทนทาน ด้วยความสามารถในการอยู่รอดปลอดภัย สีแดงจึงให้ความเป็นสิริมงคล
เช่นการฉลองวันแต่งงาน เจ้าสาวใส่เสื้อผ้า
สีแดงผสมสีทอง จากการเพิ่มแม่สีเข้าไป
ทำให้ศักดิ์สิทธิ์และให้การปกป้อง
Holi ทางจิตวิญญาณ
 • การจุดไฟ เผาสันสการ์และธรรมชาติรวมทั้งความทรงจำเก่าๆ หรืออดีตด้วยไฟของโยคะ
 • การฉลอง ด้วยการแต่งแต้มสีสันของมิตรแท้ ผู้เป็นสัจจะ
 • การป้ายสี/ฉีดสี ด้วยสีของดวงวิญญาณสูงสุด ให้แก่ ครอบครัวทางจิตที่สูงส่ง
 • การพบปะสังสรรค์ ที่มีสิริมงคล ด้วยความรักและความปรารถนาดี
Holi มาจากคำว่า Ho lee แปลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต จงทำให้อดีตกลายเป็นอดีตด้วยการใช้เครื่องหมาย Full Stop คือจุดหยุดทุกสิ่ง หลังจากคดเคี้ยวไปในเครื่องหมายคำถาม ? ด้วยการเติมเต็มจุดแห่งพลังงานชีวิต หรือ ดวงวิญญาณ ให้มีความจริงจัง กระตือรือร้น


กฤษณะ มีผิวคล้ำ
เพราะถูกงูพิษกัด
เชื่อกันว่า...


กฤษณะ มีเพื่อนคือโก๊ปี้(Gopi)
ผู้มีความสุขกับเสียงขลุ่ยวิเศษของกฤษณะ

อนุสรณ์ของความเชื่อในงานศิลปะ (คลิก)

นัยของการเดินทางกลับคืนสู่สาระ
ในโลกใหม่ เริ่มจากนครบารัติเป็นสวรรค์ ยุคทอง ยุคแห่งสัจจะ ดินแดนของความสุขที่เหล่าเทพ หรือมนุษย์ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมใช้ชีวิตอยู่ด้วยความมั่งคั่งทั้งภายใน-ภายนอก กฤษณะ คือ เจ้าชายองค์แรกของยุคทอง ที่เคยสวยงาม ได้กลายเป็นผู้ที่น่าเกลียด เล่ากันมาว่ากฤษณะถูกงูกัด ในความเป็นจริง เป็นเรื่องของกิเลสทั้ง 5 และการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ ชาติแล้วชาติเล่าจนถึงยุคเหล็ก กฤษณะจึงมีชื่อว่า Shyam Sundar (ผู้ที่น่าเกลียดและสวยงาม) ในที่สุด สิ่งสูงสุด พ่อสูงสุด ผู้ที่บริสุทธิ์ สวยงามเสมอ ได้เข้ามาสู่โลก เพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ เปลี่ยนนรกให้กลายเป็นสวรรค์อีกครั้ง

วิธีการเดินทางกลับ
การฝึกจิตทำสมาธิ ด้วยการจดจำระลึกถึงสิ่งสูงสุด
ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริง ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สามารถกำหนดหนทางชีวิตด้วยจิตสำนึกของ 'ฉัน เป็น'(I am) ในปัจจุบัน ไม่ใช่ ในอดีต หรืออนาคต
การเตือนตนเอง ในสภาพจิตเช่นนี้ เราใช้คำว่า ‘โอม’ หมายถึง ฉันคือ ดวงวิญญาณ มีคุณสมบัติทางจิต ที่ทำงานเหมือนกุญแจไขไปสู่จิตสำนึกมนุษย์ ทำให้ล่วงรู้ถึงจิตสำนึกปลอมๆ ที่ฝังรากลึกอยู่ในวิธีการคิด และการใช้ชีวิต
ตัวตนที่หลอกลวงเกิดมาจากความอยาก แม้กระทั่งเมื่อสมอยากแล้ว ก็ยังล้มเหลว ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเอง กลับ
กลายเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือ ทำให้หลงผิดในคุณค่าที่ยึดมั่น และผลลัพธ์ที่ตามมา...
คือ ไฟของกิเลสทั้งห้า ได้เผาไหม้ คุณภาพชีวิตมนุษย์ จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นอยู่ในสภาพดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ ให้ความสงบ-สุข แต่บัดนี้ มีแต่ความว่างเปล่า และความทุกข์
การเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดจะบรรลุผลด้วยพลังความคิดที่จดจ่ออยู่ที่ ‘จิตสำนึกของดวงวิญญาณ’ เราเรียกว่าจิตสำนึกของ ‘โอม ชานติ’ ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ของเอกลักษณ์ดั้งเดิม

แม่สีทั้ง 5 ของดวงวิญญาณ
ดวงวิญญาณ มีคุณสมบัติพื้นฐาน เปรียบเหมือนแม่สีของมวลมนุษย์ที่ใช้วาดภาพชีวิตของเรา แม่สีของคุณสมบัติทั้ง 5 นี้จำเป็นต้องนำมาผสมกันให้กลายเป็นคุณธรรม และพลังอำนาจในที่สุด
 • ความสงบ
  คือความเยือกเย็น เป็นสภาวะภายในที่ไม่มีความรุนแรงก้าวร้าวใดๆ ความสงบเช่นนี้ ทำให้เราสอดคล้องกลมกลืนกับทุกคนและทุกสิ่งรอบข้าง
 • ความบริสุทธิ์
  เป็นสภาวะของความซื่อสัตย์และสะอาด ทั้งข้างในข้างนอกนั้นเหมือนกัน ไม่หลอกลวงตนเองหรือใคร เป็นการปิดช่องว่างสำหรับสิ่งแปลกปลอม ความบริสุทธิ์เป็นสภาพของสัจจะดั้งเดิมที่ไม่มีการกระทำที่รุนแรงก้าวร้าวต่อผู้อื่นหรือผู้อื่นจะกระทำต่อเราได้ ในความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของตน ผู้อื่นจะไม่สามารถทำร้ายหรือทำลายเราได้ แม้กระทั่งจะพยายาม เนื่องจากความบริสุทธิ์นั้นคือวงแสงที่ล้อมรอบให้การปกป้องเราโดยธรรมชาติ ทำหน้าที่เป็นเครื่องขวางกั้นที่มองไม่เห็น การบรรลุถึงความบริสุทธิ์ระดับนี้ได้ย่อมหมายถึง เราให้ความเคารพต่อทุกสิ่งแล้ว
 • ความรัก
  อาจเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมที่กลับคืนมายากที่สุด เพราะมีการปะปนกับความผูกพันยึดมั่น การครอบครองเป็นเจ้าของและการพึ่งพิง ซึ่งเป็นนิสัยที่ฝังรากลึกจนกลายเป็นเรื่องปกติ มนุษย์จึงยากที่จะตระหนักรู้ถึง รูปแบบความรักที่แท้จริงโดยไม่มีเงื่อนไข คุณภาพของความรักหมายถึงฉันเอาใจใส่ดูแล ฉันแบ่งปัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันปลดปล่อย ความรักทางจิตไม่เคยสร้างความอยาก หรือการพึ่งพิงใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ ความรัก คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพรในจักรวาล
 • ความรู้
  ทำให้เกิดการรู้และการเป็นฉันที่คงอยู่ตลอดกาลและจริงแท้ หมายถึงการคงอยู่ในจิตสำนึกนี้ ดังนั้นความรู้จึงไม่ใช่การรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณ แต่เป็นการรู้ที่จะเป็นดวงวิญญาณ เป็นความสงบ เป็นความรัก คุณภาพของความรู้ที่แท้จริง แสดงให้เห็นการเป็นฉันในสำนึกรู้ดั้งเดิมที่อยู่เหนือสำนึกจอมปลอมของความหลงทะนง
 • ความสุข
  คือการแสดงออกซึ่งความสุขสันต์อันเป็นธรรมชาติ ที่จะอยู่อย่างมีชีวิตชีวาและมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างจริงใจ ความสุขเป็นไปได้เมื่อเราเชื่อมโยงกับตนเอง กลับมาหาตนเองแล้วมีการแสดงออกด้วยความเคารพตนเองอย่างที่เป็น และทำให้ผู้อื่นแบ่งปัน สิ่งเดียวกันอย่างที่เขาเป็น เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนั้นให้แก่ผู้อื่น ให้แก่ธรรมชาติ และมีประสบการณ์ของการอิ่มเอมในชีวิตมนุษย์บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีงาม
เมื่อเรามีสำนึกรู้ในคุณสมบัติดั้งเดิมทั้ง 5 นี้ เราจะตระหนักรู้ในแต่ละคุณลักษณะนั้นอย่างถ่องแท้ ยกตัวอย่างเราเข้าใจว่า ความรักไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าเรารู้สึกพิเศษกับใครบางคน ความรักทางจิตนั้นยิ่งใหญ่กว่า มีความหมายครอบคลุมถึงความเคารพ ความอดทน การให้อภัย ความเมตตากรุณา ความยืดหยุ่น ความรู้สึกที่เป็นสากลของการเป็นของกันและกัน เป็นการเปิดใจ และเป็นความใจกว้างของจิตวิญญาณ ที่พร้อมโอบอุ้มทุกคนได้ (รวบความจาก Br.Anthony)


มธุบันคือเวทีละครโลก
ทุกปี ทุกชีวิตที่อยู่ในหนทางของการพัฒนาจิตวิญญาณ จะเดินทางไปพบครอบครัวใหญ่ จากทั่วโลก มธุบันที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของการเรียนรู้และเติบโตในครอบครัวทางจิตภายในประเทศต่างๆ ตามเป้าหมายในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยสีสันของสัจจะ มธุบัน จึงเปรียบเหมือนเวทีละครโลกที่กลายเป็นประจักษ์พยาน ในการเปลี่ยนแปลงของผู้แสดงละครเอกทั้งหลายจากทุกหนแห่ง

โอ้เวทีละครโลก วันนี้ฉันจะขอเอื้อนเอ่ยกับเจ้า
ผู้ที่เก่าแก่โบราณ และทรงปัญญา ดั่งพระเจ้า
เจ้าเป็นผู้ทรงอำนาจ
เหมืองแห่งประสบการณ์
ผู้เป็นประจักษ์พยานในทุกสิ่ง
โอ้เวทีละครโลกเอ๋ย เจ้ายอมให้รอยเท้าทุกประเภทของทุกดวงวิญญาณประทับผ่านทางของเจ้า
เหล่า เทพ ศาสดา ผู้เลื่อมใสศรัทธา ฤษี คนบาป ฯลฯ มากมาย
เจ้าเห็นฤดูกาลของโลกนั้นเปลี่ยนไปจากสภาพที่เป็นทองไปสู่เหล็ก จากสภาพที่บริสุทธิ์สู่ความไม่บริสุทธิ์ และในทุกชั่วขณะ เจ้ายังคงอยู่อย่างละวางและเป็นกลาง
(คลิก อ่านต่อ)

กลไกที่ละเอียดอ่อนของมธุบัน
โอ้ เวทีละครโลกเอ๋ย... เมื่อถึงเวลา... เจ้าได้พานักแสดงที่ถูกต้องมารวมตัวกัน ณ สถานที่ที่ถูกต้อง เจ้าค้นหาโลกทั้งใบเพื่อค้นพบดวงวิญญาณแรก ดวงวิญญาณกฤษณะ และแล้วเจ้าได้นำดวงวิญญาณสูงสุดมาพบกับเขา

เจ้าค้นพบโลกทั้งใบเพื่อค้นพบสถานที่ที่มีค่าเพื่อมีไว้จัดการชุมนุมที่มีขีดจำกัดของดวงวิญญาณเทพทั้งหลายที่สูญหายไปนาน ซึ่งในไม่ช้าจะกลับมาพบพานกันอีกครั้ง จึงต้องเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่ปรากฏต่อสายตาของใครมาก่อน

เจ้าค้นพบอาบูและนำการแสวงบุญแรกไปสู่ที่นั่น และครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าได้โอบล้อมสถานที่นั้นไว้ด้วยเมฆหมอกแห่งมนตรา ซึ่งทำให้อาบูกลายเป็นสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนโลก แต่มิได้เป็นของโลกนี้

เป็นเพราะด้วยความสูงสุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แห่งทิวเขาที่ซ่อนตัวจากสายตา ป่าแห่งน้ำผึ้ง ที่ซึ่งดวงวิญญาณเทพ นักรบนิรนามนั้นได้กลับมาอย่างเงียบๆ คนแล้วคนเล่า และอีกครั้งหนึ่งที่ซึ่งพวกเขาได้กลับมาเป็นในสิ่งที่พวกเขาเคยเป็น (คลิก อ่านต่อ)
3-9 มี.ค.2560
รายการ NC/CC Retreat
ในเดือนมี.ค. 2560 คือช่วงเวลาของการฉลองเทศกาล Holi ตามประเพณีอินเดีย บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ได้จัดรายการ NC/CC Retreat ที่ชานติวัน (Shantivan) บริเวณเชิงเขาอาบู สำหรับผู้แทนประเทศทั่วโลก ในตำแหน่ง NC (National co-ordinator) ผู้ประสานงานประจำประเทศและ CC (Center co-ordinator)ผู้ประสานงานประจำศูนย์ในประเทศVDO รายการของปีนี้
ดาดี้แจงกี ผู้นำสูงสุด
ผู้อยู่ในวัย 101 ปีที่ล่วงรู้ทุกฉากตอนของละคร และผู้แสดงละครที่สำคัญ ท่านได้...
 • ต้อนรับเราในฐานะ ดวงวิญญาณเครื่องมือผู้รับใช้โลกของบาบา... (Baba's world server instrument souls..)
 • ยกย่องเรา ...จากการมอบชีวิตและความรักให้แก่บาบา (You have given your life and love to Baba)
  การตอบแทนของบาบาคือ การนำเราไปสู่สภาวะของการอยู่เหนือบ่วงกรรม
  พร้อมกับการได้รับพรจากดวงวิญญาณที่เราเป็นเครื่องมือรับใช้ช่วยเหลือ
 • เน้น ... ประเด็นสำคัญ
  ที่ใดมีการสำรวจตรวจสอบตนเอง ที่นั่นมีความสงบเงียบ
  ที่ใดมีความสงบเงียบ เราจะได้รับพลัง
  เพียงต้องหลีกเลี่ยง... การใช้เวลาโดยไม่จำเป็นกับเรื่องไร้สาระ
  การคิด การรับฟัง หรือการพูดถึงเรื่องไร้สาระ นั้นไม่เพียงแต่เป็นความผิด แต่เป็นบาป
  สิ่งหลักคือ การมองดูตัวเอง ไม่ใช่ผู้อื่น
  ความคิดที่ไร้ประโยชน์ การคิดถึงผู้อื่น และการประณามผู้อื่น จะกีดขวางทางไปสู่เป้าหมายที่จะกลายเป็นเหมือน Mama และ Baba ผู้เป็นแม่และพ่อทางจิตวิญญาณของเรา
เมื่อเรากดเก็บความรู้สึกใด จะมีผลกระทบหัวใจ... คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าไม่อยากพูดอะไร เพราะคิดว่าไม่ช่วยอะไร หรือไม่เป็นไร อย่างไรก็ตาม...หากเราเก็บอะไรไว้ในหัวใจ หัวใจจะหนักหน่วง เราจะขาดความกล้าหาญ หากตกอยู่ในห้วงของความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน เราจะไม่สามารถทำงานรับใช้ช่วยเหลือใคร หรือร่ายรำในความสุข และให้ความสุขแก่ใคร...
ด้วยความเมตตากรุณา และการให้อภัย เราจะมีสายตาที่ให้คุณประโยชน์เสมอ ไม่มีการให้หรือรับความทุกข์ใดๆ
ขอให้มีแต่ความสุขในมิตรภาพ... ความรู้สึกที่จริงแท้ ปล่อยวางและให้อภัย
บอกกับตัวเอง "ฉันต้องการเอาชนะสิ่งนี้ และอยู่เหนือบ่วงกรรม!"


ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ. 2017) นี้ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดงานต้อนรับ เราทั้งหมดกว่า 300 คน มีการจัดเอกสารบันทึกส่วนตัว (Journal) ใช้สัญลักษณ์จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามหัวข้อ A Simple Life ส่วนการออกแบบตกแต่งสถานที่แตกต่างกันทุกปี ครั้งนี้เราเน้น Global Vision ที่มีผลงานระดับโลก โดยเฉพาะที่ทำร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN)
พี่หล้ามีโอกาสดูแลกลุ่มที่มาจากหลายประเทศ เช่น รัสเซีย มาเลเซีย อเมริกา ฯลฯ
หมีโคอาล่า และนกอีมูออกมาทักทายช่วงเปิดรายการ รวมทั้งมีแม่ธรณี (Mother Earth) ออกมาแสดงความรู้สึกต่อโลกที่ทุกข์ระทม
ด้วยภาษากวีที่ลึกล้ำ เพื่อระดมกำลังของบรรพบุรุษโลกทั้งหลายให้กลับมาพื้นฟูจิตสำนึกใหม่


อาหารเย็นพิเศษที่ Solar Farm
ผู้นำของแต่ละประเทศได้รับเชิญไป Solar Farm เพื่อเป็นพยานในการเตรียมพร้อมเมื่อถึงเวลาที่โลกมืดสนิท และ ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สะสมไว้ในเวลาวิกฤต ตามที่ซีเนียร์ให้พร ณ เวลานั้น มธุบันคือประภาคารของโลก

อาหารกลางวันพิเศษที่ Tapovan
ผู้แทนของทุกประเทศได้รับเชิญไปเลี้ยงอำลาที่ Tapovan อาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่ใช้ปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษ รวมทั้งเลี้ยงวัวนับร้อย ด้วยพลังโยคะทางจิตที่บริสุทธิ์ เพื่อผลิตอาหารนม สำหรับหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดี
ช่วงสุดท้ายมีการประชุม Board ของแต่ละประเทศเป็นพิเศษ
พี่หล้า ใช้เวลาพิเศษ(ทุกปี)...
ในบ้านพักของ DadiJi อดีตผู้นำสูงสุด ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ทิ้งรอยประทับในหัวใจของทุกคน จากการหล่อเลี้ยงด้วยความรักที่บริสุทธิ์
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะไปนั่งสมาธิในบริเวณอนุสรณ์ของ DadiJi หน้า Diamond Hall ที่จุคนเกือบ 3หมื่น ทุกเทศกาลตลอดทั้งปี

6 มี.ค. 2560
กิจกรรมคาร์มาโยคะ
ในช่วงเดือนมี.ค.ถึงเดือนเม.ย. ที่ศูนย์นนทบุรี บีเค 33 ท่าน ได้เข้าร่วมการฝึกฝนการจดจำระลึกถึงบาบาขณะที่มีการกระทำ หรือ คาร์มาโยคะ การฝึกฝนนี้ทำให้เรียนรู้วิธีการทำกรรมด้วยสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ และเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณสูงสุด เพื่อการหลุดพ้นจากบ่วงกรรม นี่คือความรักที่มีต่อการทำกรรมที่สูงส่ง ภายใต้กำหนดกฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิตสูงสุดด้วยความรู้ ความเข้าใจ เป็นสายใยหรือโยคะของสติปัญญา ที่จิตวิญญาณจะได้รับการชำระล้างกิเลสที่สะสมไว้กับการทำความสะอาดสถานที่ วัตถุสิ่งของต่างๆภายใน ศูนย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนเข้ามาร่วมกันสร้างโชคด้วยการทำความสะอาดทั้งในด้านวัตถุและภายในจิตวิญญาณ การฝึกฝนนี้เป็นอีกหนึ่งประเภทของโยคะ ไม่ใช่เพียงแต่ นั่งสมาธิเชื่อมโยงในโยคะเท่านั้น แม้แต่การทำกรรมขณะที่มีโยคะ ก็จำเป็นที่ต้องมีสมดุลในทางปฏิบัติ สำคัญที่สุดคือ ทุกคนจะรู้สึกว่าเป็นบ้านของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ของครอบครัว โดยไม่มีการว่าจ้างหรือซื้อความสะดวกสบาย ถือเป็นการทำบุญด้วยจิตใจ ร่างกาย และสมบัติ ทั้งด้านความคิด คำพูดและการกระทำ

หลังจากได้ฝึกฝนคาร์มาโยคะ แต่ละแผนกที่ดูแลรับผิดชอบส่วนต่างๆของบ้าน ได้รับพวงมาลัยแห่งชัยชนะของการทำกรรมที่สูงส่งร่วมกันในชุมนุม และสมุดชีพชัคตีทั้ง 9 ที่ทำให้เป็นผู้ปกป้องยักย่า (ไฟบูชายัญทางจิตที่ทุกชีวิตจะเข้ามาเพื่อสังเวยกิเลสและกลับมาบริสุทธิ์) และทำให้ศูนย์กลายเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญทางจิตที่ สะอาด ศักดิ์สิทธิ์ เตรียมการไว้สำหรับผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน

เรามี Sr.Madonna
มาเยี่ยม จากประเทศฟิลิปปินส์

ดวงวิญญาณรากฐานยักย่าเมืองไทย
ได้รับมาลัยของคุณสมบัติดวงวิญญาณ 5 ประการ
19 มี.ค. 2560
พี่นวลจัดชั้นเรียนพิเศษ
เรามีโอกาสแต่งห้องด้วยสีสัน 7 สี เพื่อต้อนรับเทศกาลโฮลี พี่นวลได้อธิบายและนำการฝึกฝนโยคะทางจิต ด้วยการเปล่งเสียงโอมที่เชื่อมโยงกับ 7 สี / 7 ความสัมพันธ์กับบาบา / 7 คุณสมบัติของดวงวิญญาณ
สีความสัมพันธ์คุณสมบัติ
แดง
พ่อ
พลัง
ส้ม
สัทกูรู
ความบริสุทธิ์
เหลือง
เพื่อน
ความสุข
เขียว
ผู้เป็นที่รัก
ความรัก
ฟ้า
แม่
ความสงบ
คราม
ครู
สัจจะ
ม่วง
ลูก
ปิติสุข
20 มี.ค. 2560
ฉลองเทศกาลโฮลี
ด้วยการได้รับการแต่งแต้มสีสันของความเป็นมิตรของบาบา (พ่อสูงสุด) ทุกคนได้รับหนึ่ง คุณสมบัติ เพื่อเชื่อมโยงในโยคะกับสีสันของความสัมพันธ์นั้นๆกับบาบา จนกระทั่งไม่มีบ่วงพันธะใดๆดึงรั้ง ขณะที่มีชีวิตอยู่ในหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์
ชีวิตครอบครัวที่บริสุทธิ์เช่นดอกบัว
ให้ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและโลก


โอม ชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.