ในเดือนมิถุนายนนี้ เรามีโอกาสฉลองความเป็นแม่ของชาวโลกที่ดูแลเอาใจใส่ลูกๆ ให้เติบโตและเต็มเปี่ยมไปด้วยศิลปะในการใช้ชีวิต 16 องศา เช่นพระจันทร์เต็มดวง (สามารถฟังรายการวิทยุ 16องศาเพื่อเข้าใจศิลปะการใช้ชีวิต ให้กดคลิกฟัง)

1.ศิลปะในการปรับปรุงตน (Reforming)
2.ศิลปะในการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส (Refreshing)
3.ศิลปะในการพัฒนา (Developing)
4.ศิลปะในการอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจ (Remaining happy and content)
5.ศิลปะในการจัดการ (Organising)
6.ศิลปะในการเป็นผู้นำ (Leadership)
7.ศิลปะในการบริหารงาน (Administration)
8.ศิลปะในการเรียนและการสอน (Learning and Teaching)
9.ศิลปะในการทำงานและการพักผ่อนที่เป็นสุข (Enjoying work and Leisure)
10.ศิลปะในการพูดและการเขียนจดหมาย (Speech and Letter Writing)
11.ศิลปะในการคิดและการสร้างสรรค์ (Thinking and Creating)
12.ศิลปะในการช่วยเหลือสังคม และสังคมสงเคราะห์ทางจิต (Social Service &Spiritual Welfare)
13.ศิลปะในการเปิดเผยและเก็บตัว (Revealing and Concealing)
14.ศิลปะในการทำให้ผู้อื่นมีความสุข (Keeping Other Happy)
15.ศิลปะในการชนะใจเพื่อน (Winning Friends)
16.ศิลปะในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Dealing with Others)

เสาร์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 17.00-20.00น. ณ บ้านริมทะเลสาบ
เพลง Magic is the moonlight (คลิกเพื่อดูเนื้อเพลงและคำแปล) ให้ความหมายด้านจิตวิญญาณสำหรับนำมาร้องร่วมกันในงานภายใต้แสงจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวง พระจันทร์จึงทำหน้าที่ปลุกเรียกดวงดาวแห่งโชคทั้งหลายมาช่วยกันกระจายรัศมีที่สะท้อนแสงแห่งคุณธรรมความดี ของพระอาทิตย์แห่งความรู้
เราได้เตรียมใจ มาสัมผัสกับความนุ่มนวลของบาบา-ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจภายใต้แสงจันทร์ ในการมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม
คลิกดู video

เริ่มรายการด้วยศิลปะ 16 องศา โดยมีบีเค 16 ท่าน
แบ่งปันความหมายของแต่ละองศาพร้อมการแสดงออกในวิธีการที่สร้างสรรค์
คลิกดู video

Triple Angels พาเราไปสู่จุดสูงที่สุดของโลกเพื่อสร้างความสุขสันต์ของการอยู่ร่วมกันด้วยเพลง 'Top of the World'
คลิกดู video

ครอบครัว Triple A พาเราไป โลกใหม่สวยงาม พร้อมพรมวิเศษ ในเพลง 'A Whole new World'

แนะนำสัญลักษณ์ 'พระอาทิตย์' จากพี่เก๋ และ 'พระจันทร์' จากพี่ชิ้ง
คลิกดู video

คลิกอ่านข้อคิดจากการแสดง
นัยสำคัญทางจิตวิญญาณของละคร เรื่องสัตยานารายัณ ซึ่งเล่ากันในวันพระจันทร์เต็มดวง เพื่อเน้นคุณธรรม 'ความซื่อสัตย์' ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1. ลีลาวดี หมายถึง การทำกรรมดี
2. คาลาวตี หมายถึง ศิลปะหรือองศาของพระจันทร์
3. พระจันทร์เต็มดวง หมายถึง ภาวะที่สมบูรณ์พร้อมและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ซึ่งนำไปสู่ คุณภาพของการกระทำที่เต็มไปด้วยคุณธรรม บริสุทธิ์สมบูรณ์ ไม่รุนแรง ปราศจากกิเลส และมีศิลปะการใช้ชีวิต 16 องศาสมบูรณ์
4. ราชาที่มีอำนาจมืด หมายถึง มายา เมื่อเราไม่ฟังเรื่องราวของการเป็นนารายณ์ที่แท้จริง มายาก็จะคว้าจับไว้
5. คนชราบนเรือ หมายถึง พ่อสูงสุดผู้เป็นที่รักแฝงตัวมาในร่างของบราห์มา และบอกเราว่า เราต้องฟังความรู้ของท่าน สร้างสมและกลับมาพูดสัจจะเช่นพระเจ้า ผู้เป็นสัจจะ เมื่อทำเช่นนี้เรือของเราจะไม่จมและเราจะไม่ถูกมายาคว้าไว้ ยิ่งกว่านั้นถ้าเราซื่อสัตย์ บอกสัจจะแก่บาบาท่านจะช่วยให้เรือของเราไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัย

คุณธรรม : เมื่อเราซื่อสัตย์ เชื่อฟัง สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิต ตรงกันข้ามถ้าไม่ซื่อสัตย์จะมีปัญหา และอุปสรรค ดวงวิญญาณสูงสุดบอกเราว่าเรือสัจจะอาจโคลงแต่จะไม่จม เนื่องจาก พระเจ้าผู้ทรงอำนาจนั้นพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์

สมาชิกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ร่วมร้องเพลง I’m on my way
รับประทานอาหารเย็นในความสงบ ในเวลาพระอาทิตย์ตกดินเพื่อรอรับพระจันทร์เต็มดวง

พี่มาลินี นำพี่น้อง ร่ายรำสไตล์อินเดีย ด้วยเพลง 'Mere Sang Sang Chalte Baba'

พี่นุ๊ก นำพี่น้อง รำไทย ด้วยเพลง ดวงจันทร์วันเพ็ญ (คลิกดู video)

ลูกบาบาวัยปลดเกษียณ ร่วมตัดเค้กในความสุข

พี่หล้า ร้องเพลง 'Magic is the moon light'
ในพลังสมาธิพร้อมแสงเทียน

16 แสงเทียน สร้าง 16 องศาสมบูรณ์เต็มของพระจันทร์

ประสบการณ์ของผู้ร่วมรายการ แม่ปุ๋ย น้องอัน พี่ขาว

เสาร์ที่ 24 มิถุนายน เวลา 04.00-12.00น. ณ มูลนิธิฯ
เราเริ่มต้น 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-24 มิถุนายน 2560 สำหรับการสร้างพลังโยคะ 10 นาทีร่วมกัน หลังจากจบระบบการเรียนมูร์ลีทุกเช้า ด้วยการใช้ภาพของมาม่า ที่เป็นตัวอย่างของผู้มีศิลปะในการใช้ชีวิตตามหนทางที่สูงส่งของบาบาในทางปฏิบัติ

ภาพประทับใจจากฝน -
มาม่ารักดอกไม้ที่มีชีวิต คลิกอ่านต่อ

ภาพประทับใจจากพี่หญิง -
สมดุลระหว่างการอยู่ในสันโดษ
และความสนุกสนาน คลิกอ่านต่อ
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 วันของการจดจำระลึกถึงมาม่าที่แสนหวาน ตั้งแต่เวลาอมฤต เราเริ่มต้นด้วยการปลุกเรียกเทวีแต่ละรูป ซึ่งเป็นอนุสรณ์การใช้ชีวิตในทางปฏิบัติของมาม่าในภาพลักษณ์ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้ในกิจกรรมทั้งหมด 9 ช่วง ของตัวแทนผู้รับผิดชอบแบ่งปันความเข้าใจและให้นัยสำคัญทางจิต
ละครชีวิตของมาม่าในวัยเยาว์ ตั้งแต่เข้ามาในชุมนุมทางจิต

คลิกดู video

คลิกดู video

มาม่าสรัสวตีเล่นวีนาแห่งความรู้ คลิกอ่านต่อ

มาม่า - น้องแจน- รู้สึกเป็นเกียรติ ดีใจ และก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาแสดงเป็นมาม่าทำให้เราได้รับรู้ถึงความตั้งใจแน่วแน่ของมาม่า ที่จะนำประโยชน์มาให้กับโลกนี้ รู้สึกชื่นชมมาม่าที่สามารถคิดได้ขนาดนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะ
พ่อบราห์มา - พ่อเปี๊ยก - มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นตัวของพ่อบราห์มาเอง และมีแรงบันดาลใจว่าตัวเองจะต้องดำเนินรอยตามหนทางของบราห์มาบาบา เพราะตอนพ่อบราห์มาเข้ามาในความรู้นี้ อายุก็ใกล้เคียงกัน มีครอบครัว และ พาครอบครัวมาในหนทางความรู้ทั้งครอบครัวเหมือนกัน เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา
แม่ของมาม่า - แม่เจี๊ยบ- ผลที่ได้เล่นละคร ทำให้ได้ทราบประวัติความเป็นมาที่พิเศษ จิตใจที่เข้มแข็งและการกระทำที่บริสุทธิ์ของมาม่า ความรักความจริงใจของมาม่าที่มีให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่แม่แท้ๆของมาม่าก็ยังเรียกมาม่าว่ามาม่า เป็นความภูมิใจอย่างมากที่ได้มาแสดงถึงมุมเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของมาม่าที่เข้ามาสู่ครอบครัวของบราห์มิน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำมาม่ามาเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในเส้นทางบราห์มินอย่างบริสุทธิ์และเบาสบายเช่นเดียวกับมาม่า....

คลิกที่รูปเพื่อดูความหมายเทวีทั้ง 9

ประสบการณ์การของผู้เป็นแม่(ทางโลก) จากการไตร่ตรองคุณสมบัติของมาม่าที่ได้กลายเป็นเจ้าแม่ผู้มีค่าต่อการกราบไหว้
(แม่เก๋)เทวีสรัสวตี
โดยทั่วไปมนุษย์ตัดสินใจทำบางสิ่งบนพื้นฐานของกิเลสตัณหาและเงื่อนไขของความอยากปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ของตน เช่น การเห็นแก่ประโยชน์ตน ฯลฯ จนนำมาซึ่งความผิดหวัง เสียใจและเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและรบราฆ่าฟันกันในที่สุด
ความรู้ของอะไรที่นำมาซึ่งพลังในการตัดสินและได้ทำให้ท่านกลายเป็นอนุสรณ์แห่งการกราบไหว้บูชาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากจิตใจและสติปัญญาที่สะอาด บริสุทธิ์ ชัดเจนและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักต่อความรู้ที่เป็นสัจจะของพระเจ้า ท่านจึงสะท้อนปัญญาของพระเจ้าได้ด้วยความรักความเมตตา ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ท่านไตร่ตรองและดูดซับกลิ่นหอมของความรู้ด้วยความรักอย่างมากต่อสิ่งสูงสุด จึงกลายเป็นตัวของความรู้ที่เรียกว่าเจ้าแม่แห่งความรู้ ผู้มีสำนึกรู้ทั้ง 8 ประการได้แก่
1. ความพร้อมที่จะเผชิญกับการท้าทาย
2. ปัญญาที่แท้จริง ‘โดยไม่มีการทำผิดซ้ำ’
3. ความเป็นนาย ที่ทำตาม... 'พระเจ้าผู้ทรงอำนาจเท่านั้น'
4. เวลา ที่เตือนว่า... 'แต่ละขณะคือเวลาสุดท้าย'
5. การรับใช้มวลมนุษย์ ด้วยสำนึกที่ว่า... 'เมื่อพระเจ้าได้ให้งานรับใช้ต่อมวลมนุษย์ ท่านต้องให้พละกำลังให้งานนั้นสำเร็จ'
6. อิสรภาพส่วนตัว โดยที่... 'ท่านไม่เคยเก็บสิ่งที่ไม่ดีและไม่บริสุทธิ์ของผู้ใดไว้'
7. การเรียนรู้จากการมีความเชื่อว่า 'คำแนะนำใดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือบุคลิกภาพคือสมบัติที่มีค่าในการเดินทางของชีวิต'
8. การสละละทิ้งและการเอือมระอาต่อโลกทางวัตถุอย่างสิ้นเชิง ทั้งหมดนี้จึงนำมาซึ่งพลังในการตัดสินของเทวีสรัสวตี

(แม่ปุ๋ย) เทวีกายาทรี
เทวีกายาทรีเป็นตัวแทนของพลังการแยกแยะ เธอขจัดความมืดมิดของความไม่รู้ด้วยญาณทัศนะ
ฉันชอบในมูร์ลีของบาบาที่บอกว่า บราห์มินคือผู้ที่เข้าใจความแตกต่างอย่างชัดเจน เพราะเรายืนอยู่ตรงกลางในยุคบรรจบพบกันระหว่างนรกและสวรรค์ เราจำเป็นต้องเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรคือนรกภายในตัวเราเพื่อสละละทิ้ง และอะไรคือโลกของสวรรค์ที่สวยงามสมบูรณ์ภายในที่เราต้องสร้างขึ้นมา และฉันอาศัยการสำรวจตนเพื่อเข้าสู่การตระหนักรู้ความต่างนี้ – อะไรที่จริงแท้และอะไรที่หลอกลวง อะไรที่เป็นภายในและอะไรที่เป็นภายนอก....ขอให้ทุกคนลงลึกเข้าไปสู่การสังเกตเห็นรายละเอียดของใบไม้ทุกใบในการรู้จักตนเองทั้งสีสันและรูปลักษณ์ สัจจะของทั้งความไม่บริสุทธิ์กับความบริสุทธิ์ เงื่อนงำของละครหรือกฎแห่งกรรม กำลังเปิดเผยตัวแก่เรา หากเรายอมรับด้วยหัวใจที่จริงแท้ว่าฉันต้องการจะแก้ไข บาบาจะให้สติปัญญาในการมองเห็นอย่างล้ำลึกแก่เรา

(แม่ปุ้ม) เทวีดุลคา...
รับพลังจากพระเจ้า เพื่อขจัดความอ่อนแอทั้งหมดผู้มีภาพลักษณ์ที่สูงส่งของเทวี..(ผู้ทำลายนรก)..เมื่อใดที่มาม่านั่งอยู่ในสภาพของการสำรวจตรวจสอบตนเอง แสงของท่านจะถูกจุดขึ้นมาและดวงตาแสดงให้เห็นถึงสภาวะของ "ชัคตี"
ดุลคา ขี่สิงโต หมายถึง การพิชิตความรุนแรงด้วยพลังแห่งสัจจะและความรัก ..เป็นผู้ปราศจากความกลัว
  • ชีวิตของมาม่า..เป็นกระจกที่ทรงพลังมาก ขณะที่เราเห็นความดีงามของมาม่า เราก็เห็นความดีและความอ่อนแอที่ชัดเจนอยู่ภายในเราด้วย
  • ทุกสิ่งที่มาม่ามีนั้นทรงพลังอย่างยิ่ง ความรู้ โยคะและคุณธรรมที่ปรากฏและงานรับใช้
  • การอยู่อย่างมั่นคงไม่ไหวหวั่นของมาม่า..เผชิญสถานการณ์ทั้งมวลด้วยการเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง เป็นป้อมปราการทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งด้วยพลัง และความสงบอันลึกล้ำในที่สุดพระเจ้าคือผู้จัดการทุกอย่างให้เป็นไป
  • มาม่ามีพลังทั้ง 8 ด้วยความเชื่อและศรัทธาต่อพระเจ้าผู้เดียว มาม่าจึงเป็นผู้บังคับการของกองทัพชัคตี ไม่ว่าสถานการณ์และอุปสรรคจะเลวร้ายเพียงใด มาม่าอยู่อย่างปราศจากความกลัวอย่างสิ้นเชิง เผชิญหน้าด้วยรอยยิ้มและประสบกับชัยชนะ
เราเริ่มใช้คุณสมบัติของผู้เป็นแม่ของชาวโลก ผู้ได้รับการกราบไหว้ บูชาในนามของ Jagadamba 4 ประการ หลักในการทำกิจกรรมกลุ่มทั้ง 4 คือ ความเข้าใจ ความอดกลั้น การยอมรับ ความไม่ขลาดกลัว


กลุ่มความเข้าใจ

กลุ่มความอดกลั้น

กลุ่มการยอมรับ

กลุ่มไม่ขลาดกลัว

แบ่งปันข้อคิดจากผู้มีหัวใจของความเป็นแม่ แม่เก๋ แม่ปุ๋ย แม่ปุ้ม พี่เมฆ

ประสบการณ์ช่วงส่งท้ายวันมาม่า 24 มิ.ย. 2560
พี่น้องบีเคได้ร่วมกันประดิษฐ์พรรูปหัวใจ กว่า 300 พร สำหรับงาน ที่กำลังจะมาถึงในเดือนกรกฎาคม... แม่ปุ้มในฐานะผู้ดูแลในการจัดทำพรครั้งนี้ได้แบ่งปันประสบการณ์ไว้ คลิกอ่านต่อ

26-28 มิถุนายน 2560
จากศูนย์นนท์เรามี พี่ภา พี่ศรี และพี่ธร เป็นตัวแทนครูของเอเชียแปซิฟิกไปร่วมรายการอบรมและพื้นฟูชีวิตครั้ง 3 (3rd Asia Pacific B.K.Teachers Training & Retreat) ในหัวข้อ ความมั่นคงในอารมณ์ และความเป็นผู้ใหญ่ทางจิตวิญญาณ (Emotional Stability & Spiritual Maturity)

(พี่ภา) ตลอดเวลาการอบรมฉันทำหน้าที่แปล และมีความรู้สึกเหมือนแฝงตัวอยู่เบื้องหลังไม่มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรม แต่บาบาก็ทำให้ Br.Ken คิดรูปแบบของกิจกรรมในช่วงสุดท้ายในบทของต้นไม้มนุษยชาติ ที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างสวยงาม เมื่อมีกติกาว่าถ้าลูกบอลโยนไปตกที่ใคร ผู้นั้นต้องให้ประสบการณ์ แล้วลูกบอลก็ถูกโยนไปในทิศทางอื่น ไม่ถูกใครแต่ตกลงพื้นแล้วกลิ้งลอดเก้าอี้มาจากระยะไกล มาหยุดลงตรงฉัน ฉันจึงได้พูดถึงการสร้างประสบการณ์ของการอธิบายภาพต้นไม้ในการหาสิ่งที่เป็นสามัญของทุกกิ่งก้าน และให้แรงบันดาลใจในการสร้างสายใยกับเมล็ดของต้นไม้ เพื่อการกลับคืนสู่เมล็ดอีกครั้ง ฉันรู้สึกอย่างแท้จริงว่านี่เป็นงานรับใช้ที่บาบาให้พลังแก่ฉันที่จะทำ

(พี่ศรี) ขอบคุณซีเนียร์ทุกท่านที่ให้โอกาสได้ร่วมรายการ BK.Teachers Retreat ได้รับประโยชน์อย่างมากที่สามารถนำมาใช้และพัฒนาวิธีการแบ่งปันความรู้ทางด้านจิตวิญญาณให้ผู้อื่นได้เข้าใจด้วยวิธีการง่ายๆ ที่โดนใจและจะนำมาใช้ในทางปฏิบัติ

(พี่ธร) ผมได้รับโอกาสให้เข้ารีทรีทเพื่ออบรมครู จ้ดโดย ARC ประเทศมาเลเซีย โดยเชิญ Brother Ken จากประเทศบราซิลมาเป็นวิทยากร เนื้อหาของหล้กสูตรจะเน้นการให้ประสบการณ์แก่ผู้ที่เข้ามารับบทเรียนราชาโยคะ ครูควรที่จะถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเองมากกว่าที่จะให้ข้อมูลของความรู้ ด้วยแนวทางนี้เองจึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหลักสูตรราชาโยคะใหม่เพื่อผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งเป็นการเปิดประตูที่จะเข้ามาศึกษาราชาโยคะในระดับที่สูงขึ้นต่อไป พวกเราได้รับประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำมาปรับใช้ในการให้บทเรียนราชาโยคะตามหลักสูตรใหม่ต่อไป

26 มิถุนายน 2560
Sister Viannie ผู้ดูแลศูนย์ Inner Space ที่เซียงไฮ้ ประเทศจีน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์นนทบุรีและมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารเย็น พร้อมสัมผัสความงาม ความนิ่งสงบของบรรยากาศ ณ บ้านริมทะเลสาบ กับครอบครัวทางจิต สุดท้ายได้แบ่งปันพรสีสันสวยงามให้แก่ทุกคน
โอม ชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.