video
Divine Light
แสงทิพย์

ศาสนามากมายเชื่อว่า พระเจ้าคือแสง
คำสั่งสอนของพระเจ้า เป็นแสงด้วยเช่นกัน
และผู้ที่ศึกษาสิ่งนี้ก็กลายเป็นแสง-เบาสบายและง่ายดาย!
ใครคือผู้สร้างแสงนี้หรือ?
พระเจ้าเองนั้น อยู่ในสภาวะที่เป็นแสง ผู้รู้แจ้งเป็นนิรันดร์
พระเจ้า ชีวิตแห่งแสง ทำให้โลกรอบๆท่านเป็นแสง ขับไล่ความมืดของความไม่รู้ออกไป
แสงกระจายออกมาจากพระเจ้าผ่านลูกๆ ที่รักการเรียนรู้ ออกไปสู่ทั้งโลก
ผู้อื่นได้รับแสงนี้เมื่อเขาเห็นการพิสูจน์ในทางปฏิบัติของชีวิตลูกๆของพระเจ้าที่กำลังเพียรพยายาม
พระเจ้าให้แสงของท่านจากเบื้องบนเพื่อรับใช้ช่วยเหลือ ผู้ที่รับแสงนั้นจะแบ่งปันความสุข
ไม่ว่าเขาจะได้รับการตอบแทนจากมวลมนุษย์มากน้อยเพียงใด

The Creator of Creation
ผู้สร้างของสิ่งสร้าง


ฉันคือแสง
ฉันคือ ผู้เดียวนั้น
แสงของลูก คือดวงวิญญาณ
แสงของพ่อเอง คือ ดวงวิญญาณสูงสุด
ไม่สูญสลาย

ลูกคือ จุดแห่งแสงที่ไม่สูญสลาย
พื้นฐานของธรรมชาติ คือแสง
แต่แสงของธรรมชาตินั้นไม่สม่ำเสมอ
ละครชีวิตทั้งหมด ขึ้นอยู่กับจุดและแสง
ในเวลาที่มืดมนที่สุด
ในความลำบากที่สุด
ฉันเคยคิดว่า เป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้จริงๆ ที่จะเชื่อใน
แสง ว่าเป็นพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม วันหนึ่ง...
โดยบังเอิญ เมื่อมองไป
ที่แสงอาทิตย์
ฉันเห็นว่า ในทุกฤดูกาล
แม้กระทั่งในความมืดมิด
เวลาหนาวเหน็บที่สุด
ของฤดูหนาว
แสงก็ปรากฏอยู่ที่นั่นเสมอ

แล้วฉันก็สงสัยเกี่ยวกับแสงของพระเจ้า
ผู้ที่ต้องเป็นนิรันดร์
ผู้ที่ต้องคงอยู่ ณ ที่นั่น
แม้ว่าฉันไม่สามารถเห็นหรือรู้สึกได้
ฉันตัดสินใจว่าเพียงแต่เชื่อในแสงของท่าน
เพียงแต่ไว้วางใจในการคงอยู่ของท่าน
เป็นการก้าวกระโดดที่สูงมาก
ที่จะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น
ที่จะยอมรับในความเป็นจริง
ของสิ่งที่มองไม่เห็น
อย่างน้อยที่สุดด้วยวิธีที่มนุษย์เข้าใจ
และมองเห็น ฉันเคยคิดว่า
สิ่งที่มองเห็นได้เท่านั้น เป็นจริง
สิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น สร้างความมั่นคง
ในระบบความเชื่อของฉัน
อะไรที่ฉันสามารถเห็น เข้าใจ และชั่งตวงได้
อะไรที่ตรงกับหลักตรรกะที่เป็นเหตุผลของฉัน
เท่านั้น คือสิ่งที่ฉันเรียกว่า จริงแท้

อย่างไรก็ตาม เวลานี้
หลังจากมีประสบการณ์
ในความสงบเงียบอย่างลึกล้ำ
ฉันรู้สึกว่า แสงของท่าน ละเอียดอ่อน
สร้างสรรค์ หล่อเลี้ยง และบำรุงรักษา
ในความสงบเงียบ ฉันรู้สึกถึงแสง
ที่บริสุทธิ์ของท่าน
เหมือนเป็นกระแสที่ละเอียดอ่อนและศักดิ์สิทธิ์
แตะสัมผัสการเต้นของหัวใจของดวงวิญญาณ
ฉันได้รับการปลดปล่อย จากการย้ำซ้ำ
ของวงล้อที่ควงหมุนในความเจ็บปวด
เป็นแสงที่ทำให้ ฉันเบาสบาย แสงที่ปลุกความเป็นมนุษย์ดั้งเดิมของฉัน แสงที่ฟื้นฟูความทรงจำ...
ว่าฉันคือ ดวงวิญญาณ
ฉันไม่สูญสลาย
The Divine Universality
ความเป็นสากลของพระเจ้า


ฉัน ผู้เป็นพ่อ เป็นของทุกคน
ทุกคนมีสิทธิ์ในตัวพ่อ
พ่อมีความรักต่อทั้งโลก
พ่อร่วมมือกับลูกทุกคน
สำหรับพ่อ ทุกคนคือลูกของพ่อ
และพ่อให้แก่ทุกคน
พ่อเป็นทั้งพ่อและแม่ของทุกดวงวิญญาณ
ทุกคนจะต้องมาหาพ่อ
พ่อคือพ่อของผู้คนของทุกศาสนา
ทุกดวงวิญญาณของทุกศาสนามีความรักต่อ
ผู้ก่อตั้งศาสนาของเขาที่สุด
อย่างไรก็ตาม พ่อ ผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้น เป็นที่รัก
แม้กระทั่งผู้ก่อตั้งศาสนา ก็รักพ่อ
พ่อคือ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด
เหตุนี้เอง ตลอดเวลา
จะมีเสียงเรียกหา พ่อผู้เดียว ออกมาจากปากของแต่ละคน
"ขอให้มาและทำให้เราเป็นอิสระ ขอให้มาและชี้หนทางให้แก่เรา"
พ่อมาและชำระล้างทั้งจักรวาล
พ่อสอนการจดจำระลึกถึง
สิ่งนี้เป็นของทุกศาสนา พ่อคือพ่อของทั้งจักรวาล


วัดวาและโบสถ์ยิว
โบสถ์คริสต์และมัสยิด
ศาลเจ้าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหมดอยู่ในหัวใจฉัน
ณ ที่นั่น ฉันคุกเข่าในสันโดษ
ณ ที่นั่น ฉันโอบกอดท่าน ผู้เป็นมิตรที่ศักดิ์สิทธิ์
การจาริกแสวงบุญในแต่ละวัน
ไม่มีใครรู้จัก ไม่มีใครเห็น
แต่ฉันรู้จักและรู้สึกได้
The Divine Heart
หัวใจทิพย์

พระเจ้าพูดจากหัวใจของท่าน
แนะนำตัวท่านเอง อย่างชัดเจน และเรียบง่าย
ผู้แสวงหาตอบรับพระเจ้า...
บางครั้ง ด้วยการสะท้อนความคิดยาวนาน
ซึ่งทำให้ความคิดเห็นและประเด็นต่างๆ เด่นชัด
บางครั้งด้วยคำถาม
ซึ่งกระตุ้น มุมมองใหม่ๆ และแตกต่างออกไป
และบางครั้ง ด้วยบทกวีที่สั้นกระชับ
ซึ่งบอกถึงประสบการณ์อันลึกล้ำของการตระหนักรู้และความสุขสันต์
ก่อนที่พระเจ้าจะพูด
ผู้แสวงหา ได้รับแรงบันดาลใจจากการเหลือบเห็นหัวใจทิพย์
จึงพูดไว้ว่า
“หัวใจของพระเจ้า”
คือ สถานที่ของคุณงามความดี
พื้นที่ว่างที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
การโหยหาที่อิ่มเต็มในที่สุด
หัวใจทิพย์
คือ สถานที่ปลอดทุกข์
ที่หลบภัย
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ให้การหล่อเลี้ยง
ให้การปลดปล่อย
สถานที่ที่คุณความดี กลับคืนมาหาฉัน

อีกครั้งหนึ่ง
ที่ฉันจะรู้สึก เพียบพร้อมสมบูรณ์
พิเศษสุด และเป็นอิสระ
ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์
ไม่ต้องติดป้าย ไม่ต้องเสแสร้ง
ว่า ฉันเป็นอะไร
เพียงแต่เป็นฉัน
ในหัวใจของท่าน ฉันจดจำ
สัจจะที่ลืมเลือนไปนาน
หัวใจและจิตใจของฉันได้รับการเติมเต็ม
เวลานี้ฉันเป็นของทุกคนด้วยเช่นกัน
ของตนเอง ของเพื่อน ของทุกคน
ของโลก ของธรรมชาติ ของเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของท่าน

(จากหนังสือ In God's Heart)


พฤหัสที่ 2 ถึง อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมกันสร้างโชคที่เชียงใหม่
เราเริ่มต้นงานรับใช้เดือนกุมภาพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านพักพี่เพ็ญสุข ตันตรานนท์ ผู้ให้การต้อนรับและดูแลเอาใจใส่เราอย่างดี ทุกซอกทุกมุมมีการจัดเตรียมอย่างสะอาดสวยงามประณีตบรรจง ให้โอกาสเราคงคุณค่าทางจิตวิญญาณไว้ด้วยสัญลักษณ์ที่เราแต่ละคนใช้สำหรับความเพียรพยายามไปสู่ยุคแห่งสัจจะ ทุกขณะต้องขอบคุณบาบาผู้เป็นแสงทิพย์คอยฉายแสงแห่งรักและเมตตาให้เราพัฒนาและเกิดปัญญาในการใช้ชีวิตร่วมกัน
พี่หล้า: มี ‘ผีเสื้อ’ โบยบินไปทั่ว แม้กระทั่งบนโต๊ะอาหาร
น้องฝน: มี ‘กุหลาบ’ ประดับประดา ตั้งแต่ห้องนอนถึงห้องน้ำ
ก่อนจากกัน พี่นุ๊กมีโอกาสสาธิตทำอาหารบริสุทธิ์ พานาคอตต้า มีผู้สูงวัย แม่เจ้าวัย 90 กว่า พี่เพ็ญสุขและคุณป้าวัลภาวัย 70 กว่าให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการปรับเปลี่ยนเรียนรู้

Click เพื่อดู video

ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (13.00-16.00 น.)
คุณภาพความคิด

พี่เพ็ญสุขผู้ก่อตั้ง ได้สนับสนุนกิจกรรม บราห์มา กุมารี ให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
คณะอาจารย์ นักเรียน 78 ท่านรวมทั้งทีมงานของบราห์มา กุมารี ได้ใช้ห้องภัทโรบล ชั้น 3
ของอาคารอำนวยการ สำหรับรายการ 'คุณภาพชีวิตด้วยคุณภาพความคิด'
เริ่มต้นจากการเพาะเมล็ดของความคิดผ่านกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต
และเรียนรู้จักตัวตนที่แท้จริง มีการใช้โครงการ Seeing into Being ที่จะเลือกสัญลักษณ์ ของตนเองเพื่อโลกใหม่ที่สวยงาม ให้สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียน คือ ‘แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน’ บราห์มา กุมารีได้นำหลักการ 3 A -Awareness/Attitude/Action มาเสริมสร้างสำนึกรู้จากภายใน กระจายเป็นทัศนคติและความคิดที่เป็นบวก เพื่อเกิดการกระทำดี จนกลายเป็นตัวอย่างในทางปฎิบัติ
ซึ่งแสดงออกด้วยความสุขจากประสบการณ์ของการฝึกฝนสมาธิในความสงบร่วมกัน
พี่แดงประดิษฐ์หงส์ สัญลักษณ์สำหรับยุคแห่งสัจจะ เพื่อแนะนำหงส์ที่สูงส่ง (Holy Swan) ที่สามารถแยกแยะไข่มุกและกรวดหิน
คุณครูวรทัศน์ บุญโคตร (ผ.อ.โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่)ได้ร่วมรายการตั้งแต่ต้นจนจบ แสดงความเป็นผู้นำตัวอย่างและสร้างความสุขให้กับทุกคน ผ่านการเต้นเพลง Sketon Dance ท่านสนใจศึกษาในเรื่องจิตวิญญาณและสนับสนุนให้มีรายการเช่นนี้ในครั้งต่อไป

คลิกอ่าน ความพึงพอใจในกิจกรรม

คุณครูกฤษณ์ จันทะวงค์ (รอง ผ.อ.
ฝ่ายกิจการนักเรียน) ได้ส่งผลสรุป
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดจากหนังสือรวบรวมแบบสอบถาม

นักเรียนแสดงความคิด
เห็น 'โลกที่สวยงาม
นั้นเป็นเช่นไร?'
B.K.สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะรับมอบของขวัญจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (17.00-20.00น.)
บัลลังก์หัวใจ
พี่จ๋า... ต้อนรับเราที่บ้านพักด้วยน้ำชา และอาหารเย็นที่ปรุงเองเป็นพิเศษ เราฉลองห้องบาบาใหม่ในเวลาสมาธิเย็น
พร้อมรับพรของการเป็นผู้ที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจของบาบา
เรามีโอกาสชมความงดงามของสวนดอกไม้ในสถานที่ต่างๆของเชียงใหม่ทั้งเวลากลางคืนและกลางวัน
ร้านอาหารกาแล

พระตำหนักดอยผาตั้ง และพระมหาธาตุนภเมทนีดล

จันทร์ที่ 13 ถึงอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
รวมพลังโยคะ
Br.Ramesh จากมธุบัน ผู้มีพรสวรรค์ในการร้องเพลง และประพันธ์เพลงทางจิตวิญญาณมาเป็นเวลานานได้จัดรายการโยคะบัตตีพิเศษ 7 วัน สำหรับกลุ่มบีเค บ้าน Sr.Karen (GuruKripa) ในวันเกิดที่ 17 ก.พ. Sr.La ได้ไปมอบของขวัญพิเศษ แสงทิพย์ วาดด้วยมือบนจานกระเบื้องรูปไข่ ที่ Sr.Karen ใช้เป็นสัญลักษณ์
เรามีการเดินในสมาธิกับแสงเทียนเพื่อกระจายความสงบบริเวณรอบหมู่บ้าน
คลิกอ่าน ประสบการณ์ ซิสเตอร์เคเรน

เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
สังสรรค์ในเสียงเพลง แสงเทียน และสมาธิ
เวลาเย็น ณ บ้านริมทะเลสาบ มีการสังสรรค์กับครอบครัวทางจิต 23 คน รับประทานอาหารไทย ร้องเพลงฝรั่งและอินเดีย ร่ายรำในความสุข จบลงด้วยความสงบในสมาธิกับแสงเทียน
เพื่อเชื่อมโยงกับแสงทิพย์ (Divine Light) ด้วยการสื่อสารผ่านตาทิพย์ (Divine Eye) Br.Ramesh แต่งเพลงสด...ด้วยความสุขอย่างมากที่ได้พบครอบครัวไทย

อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
พบครอบครัวสุขุมวิท
Br.Ramesh ให้ทุกคนร่วมกันร้องเพลงที่ประพันธ์ไว้ Mere Sang Sang Chate ก่อนร่ำลากลับไปสำนักงานใหญ่บนภูเขาอาบู


ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การเกิดที่สูงส่ง The Divine Birth
ตามประเพณีของชาวฮินดู มีการฉลองวันเกิดของชีวา(Shiv Jayanti) หรือศิวราตรี(Shiv Ratri) เนื่องจากท่านลงมาสู่โลกในเวลาที่สิ้นศีลธรรม ความตกต่ำของมนุษย์ จึงทำให้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ทุกรูปแบบ พระเจ้าคือแสงทิพย์ที่ลงมาพร้อมความรู้ที่เป็นสัจจะ อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ลูกหลุดพ้นด้วยเทพปัญญาด้วยความเข้าใจ และด้วยศรัทธาต่อตนเอง สิ่งสูงสุด และละครชีวิตที่ถูกกำหนดไว้ด้วยกฏแห่งกรรม กฏธรรมชาติ และกฏแห่งจิตวิญญาณ
แสงแห่งปัญญาสามารถนำพาโลกไปสู่สภาพที่สงบ-สุข และพรั่งพร้อมบริบูรณ์อีกครั้ง ตามเวลาตามกรรม ของผู้แสดงละครชีวิตแต่ละคน ในแต่ละวงจร ละครได้ถูกกำหนดไว้ ให้มีการเปลี่ยนแปลงตนเองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกในที่สุด สำหรับดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุด

จันทร์ที่ 20 ถึง จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
NC/CC Silent Retreat
กลุ่มผู้ประสานงานประจำศูนย์ และประจำประเทศต่างๆ ประมาณ 80 ท่าน ได้เข้าร่วมรายการ Silent Retreat ที่ ORC(Om Shanti Retreat Centre) ใกล้กรุงเดลลี
บรรยากาศในศูนย์การพื้นฟูชีวิตทางจิตวิญญาณเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของสมาธิที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกอย่างลึกล้ำ

มีการจัดกลุ่มผู้มีประสบการณ์ของการใช้ความรู้ทางจิตวิญญาณเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อสะท้อนความรู้สึกหลังจากพิจารณาคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือมูร์ลีที่ทุกศูนย์บราห์มา กุมารี 1 หมื่นสาขาทั่วโลกเรียนรู้เป็นประจำทุกเช้า
ปิรามิด เป็นมุมหนึ่งในการทำสมาธิ ท่ามกลางความเขียวชอุ่มและการดูแลเอาใจใส่ที่ชุ่มชื่นหัวใจ

ขอร่ำลาเดือนกุมภาพันธ์ ที่จารึกไว้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพราะประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยทุก 5000 ปี
กุมภาพันธ์คือเดือนของการจุติแห่งแสงทิพย์ ที่ทุก 4 ปี จะมีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เรียกว่า Leap Year เนื่องจากการที่มี 365 และ 1/4 วันในแต่ละปี เนื่องจากการที่ทุก 4 ยุคสมัย จะมียุคที่ 5 เรียกว่า Leap Age เพื่อก้าวกระโดดในการเปลี่ยนจิตสำนึก ในช่วงคาบเกี่ยวของทุกวงจร 5000 ปี
โอม ชานติ
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.