โลกภายนอกสะท้อนให้เห็นโลกภายใน
การเยียวยาโลกจึงต้องเริ่มจากการเยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณ โดยการกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิม
ที่เต็มไปด้วยความสงบ ความรัก ความสุข ในจิตใจ...
ความรู้ที่สมบูรณ์ของสัจจะในสติปัญญา...
ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในจิตใต้สำนึกอันลึกล้ำ ซึ่งปิดล็อคสมบัติที่มีค่าไว้อย่างแน่นหนา จึงไม่สามารถย่างกรายเข้าไปแตะต้องได้ ตราบจนกระทั่งค้นพบและเรียนรู้ที่จะไขกุญแจเพชรของความเงียบสงบ ด้วยการจดจำระลึกถึงพลังสูงสุดอันศักดิ์สิทธิ์
สิ่งนี้เรียกว่าพลังของพระเจ้า Godly Power หรือพลังของสัจจะ Power of Truth ที่เยียวยาความไม่รู้ และความทุกข์นานัปการอันเกิดจากความหลอกลวงในชีวิต ทั่วทั้งโลกจึงพบกับปัญหาและอุปสรรคทุกรูปแบบ
พลังความเงียบสงบจะเยียวยาหัวใจมนุษย์ เมื่อคุณภาพของความสัมพันธ์ เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา ความรัก และสัจจะ.. แต่เมื่อหัวใจนั้นเจ็บปวด เราก็พร้อมจะให้และรับความทุกข์ เราไม่ต้องการให้ใครมีปฏิกริยาใดๆ เราเพียงแต่ต้องการการยอมรับและโอบกอดด้วยความรักเท่านั้น
ดังนั้น เราจำเป็นต้องเยียวยาบาดแผลภายในด้วยความคิดของตนเอง
มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ จึงริเริ่มโครงการเยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ เพื่อเชิญชวนทุกท่าน เดินทางเข้าสู่โลกภายในด้วยความรู้ที่สมบูรณ์ของสัจจะ เพื่อสร้างพลังความคิดสำหรับชีวิตใหม่โลกใหม่ร่วมกัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561

เนื่องจากปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกกำลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบ เช่น มลพิษ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่เพียงพอกับความต้องการ ฯลฯ ความพยายามในการแก้ปัญหามีมาต่อเนื่องยาวนาน แต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงรากเหง้าของปัญหา ไม่เป็นองค์รวม และยังอยู่ในระดับของการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกเท่านั้น

ดังนั้นจึงเป็นเวลาสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านจิตวิญญาณ จากการยอมรับสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพลังจิต (Atma) และพลังวัตถุ (Atom) ซึ่งบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังความเงียบสงบ (Power of Silence) ผู้ก่อกำเนิดพลังวิทยาศาสตร์ (Power of Science) ด้วยการรวมพลังสมาธิของจิตใจและสติปัญญา เพื่อสร้างบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งสร้างเกิดจากพลังความเงียบสงบทางจิตวิญญาณ

มีการศึกษาและการฝึกจิตแบบราชาโยคะทั่วโลก เป็นไปเพื่อจัดระเบียบความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการใช้สติปัญญาในการแยกแยะ ตัดสิน และแก้ไขปัญหาที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนของมนุษย์ การฝึกจิตไม่ได้เป็นเพียงการเยียวยาบาดแผลภายในจิตใจของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการหันเหแกนจิตสำนึกของเราไปสู่วิถีทางของความคิดที่ถูกต้องในการทำบุญทำทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมวลมนุษย์และโลกใบนี้
ตัวอย่างของความสัมพันธ์ของพลังจิตและพลังวัตถุ ซึ่งมีผลกระทบต่อโลกโดยตรงก็คือ ปรากฏการณ์ของการเคลื่อนตัวของทวีปต่างๆ ในโลก (Continental drift) อันมาจากสาเหตุที่แกนของจิตสำนึกเบี่ยงเบนไปในมุมของความคิดที่ไม่ดีมากขึ้น ตามเวลาที่ผ่านไปหลายพันปี มีผลทำให้แกนพลังงานของแต่ละอะตอมเบี่ยงเบนไปด้วยบรรยากาศเกิดความหนาแน่น หนักหน่วงยิ่งขึ้น ในที่สุดแกนโลกเองก็หันเหออกไปจากแนวการเคลื่อนที่ ที่ถูกต้องและจากศูนย์ถ่วงของโลก ทำให้ทวีปต่างๆ แยกตัวออกจากกันทุกขณะ
เมื่อเราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน
เมื่อทุกปัญหานั้นเริ่มต้นจากจิตใจ ที่สร้างมลพิษจากความเป็นลบในความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ แสดงออกมาเป็นคำพูดและการกระทำ กระจายสู่ผู้อื่นและบรรยากาศโดยรอบ เนื่องด้วยจิตสำนึกนั้นติดยึดในร่างกาย หรือวัตถุธาตุจึงทำให้ขาดสภาวะสมดุล ขาดความสอดคล้องกลมกลืน ขาดความเคารพต่อชีวิตและสรรพสิ่ง ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเริ่มทำคือการเพาะเมล็ดของความคิดสีเขียว หรือความคิดที่เป็นมิตรต่อตนเอง บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม

ความคิดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
ความคิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของจิตใจที่ให้ผลทั้งในด้านสร้างสรรค์หรือทำลาย ความคิดเปรียบเช่นเมล็ด เติบโตเป็นความรู้สึก ประสบการณ์ การกระทำ และนิสัย ความคิดจึงกำหนดสภาพจิตใจและสภาพโลก ซึ่งเป็นกระแสคลื่นที่วัดและสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก ความคิดที่ดีสร้างความสงบ ความสุข ความเบาสบาย ให้กำลังใจ และพลังสร้างสรรค์ ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีออกมาจากภายในได้อย่างง่ายดาย ส่วนความคิดที่ไม่ดี มีความระแวงสงสัย วิตกกังวล สับสน วกวนกับปัญหา มีความก้าวร้าวรุนแรงภายใน จะสร้างบรรยากาศที่หนักหน่วง ตึงเครียด ก่อให้เกิดความฉุนเฉียวรำคาญ และโกรธ ดังนั้นจึงมีคำพูดและการกระทำที่นำโทษตามมา
มนุษย์จึงควรต้องรับผิดชอบต่อการสร้างและควบคุมทิศทางของตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดี มีความเห็นแก่ตัวกับธรรมชาติและมนุษย์ด้วยกัน เมื่อความคิดและการกระทำสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ของจิตสำนึก และกฎธรรมชาติแล้วเท่านั้น ทุกชีวิตจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พร้อมที่จะให้ประโยชน์ต่อกัน

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2560

เสาร์ 9 ธ.ค.2560 (10.30-13.30 ) ณ บ้านสินธุ สมุทรปราการ
การบำบัดด้วยเสียง โดย Br.David Jones
บราเตอร์ David ชาวออสเตรเลีย มาเยือนเมืองไทยหลังจากช่วยจัดรายการ Peace of Mind ที่มธุบัน อินเดีย บ้านสินธุ ต้อนรับด้วยการจัดรายการให้นักเรียน 14 คนเรียนรู้วิธีการฝึกปราศจากร่าง ส่วนพี่ดามีโอกาสฝึกการใช้เครื่องดนตรีชุดใหม่จากออสเตรเลีย เพื่อจัดรายการ Sound Bath ซึ่งประกอบด้วยเสียงจาก Singing bowl และ Gong ก่อนนำ Br.David มาส่งที่มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะช่วงบ่าย

เสาร์ 9 ธ.ค. 2560(16.30-19.30 ) ณ บ้านริมทะเลสาบ
ฉลองธาตุไฟ-ธาตุอากาศ (Fire & Ether Celebration - Meditation)
เราต้อนรับ ธาตุไฟ และธาตุอากาศ ด้วยสีส้ม-สีฟ้าบริเวณต้นกัลป Br.David หนึ่งในมือกลองระดับโลก ใช้พลังจิตวิญญาณผสมผสานความอ่อนโยนจากภายใน สร้างความอัศจรรย์ของเสียงดนตรีที่ให้ประสบการณ์ของความสงบในบรรยากาศของการฝึกสมาธิ
จากการมีอาชีพตีกลองมากว่า 40 ปี การเคลื่อนไหวมือจึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ แม้จะพูดสาระต่างๆ ไปด้วย ก็สามารถตีเป็นจังหวะไปพร้อมกันได้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องฝึกฝนเป็นดวงวิญญาณให้กลายเป็นธรรมชาติของเรา
เมื่อเราถามว่าเหตุใดบราเตอร์จึงอ่อนหวานและนิ่มนวล เขาตอบว่า... เขาเคยได้รับนิมิตตนเองในตอนฝึกจิตว่าอนาคตจะกลายเป็นเจ้าหญิงที่สวมชุดสีทอง ใส่มงกุฎทองคำ เมื่อซิสเตอร์ Carmen ร้องเพลง Satyug (ยุคแห่งสัจจะ) นิมิตของ Br.David ได้ปรากฏอย่างชัดเจน
ขอเชิญชม


อาทิตย์ 10 ธ.ค. 2560(9.00-10.00 ) ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
ฝึกตายขณะที่มีชีวิต (Dying alive) Br.David ใช้เสียงดนตรีเบาๆ ช่วยสร้างสำนึกเป็นดวงวิญญาณและเดินทางออกจากร่างกลับบ้านดั้งเดิม โลกวิญญาณ และไปยังอาณาจักรดั้งเดิม สวรรค์ หรือ ยุคทอง
ความอ่อนหวาน นิ่มนวล และสงบเย็นของบราเตอร์นำพาพวกเราเข้าสู่สาระของจิตวิญญาณเสมอ จากประสบการณ์การฝึกจิตแบบราชาโยคะมากกว่า 30 ปี


อาทิตย์ 10 - จันทร์ 11 ธ.ค.2560 ณ Wellness We Care Centre มวกเหล็ก
พื้นฟูชีวิตให้คนไข้ (Patient Retreat)

พี่ดาสรุปประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมรายการ 31 คน เริ่มจากการเรียนสมาธิและอาบเสียง (Sound Bath) ตั้งแต่เย็นวันที่ 10 ธ.ค. ต่อเช้าวันที่ 11 ธ.ค. (6.30-10.30) ด้วยการไปเดินและทำสมาธินอกสถานที่
คนไข้ส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลาย เมื่อเขารู้ว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ และสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพลังทางจิต เพื่อจะได้รับพลังในการเปลี่ยนแปลงนิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดที่ไร้ประโยชน์และเป็นลบที่ทำให้เขาไม่มีความสุข บราเตอร์ใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงให้เห็นกระบวนการของจิตใจและจิตใต้สำนึกด้วยเสียงกลอง พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงหนทางที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์และความวิตกกังวลทั้งหมด

เสาร์ 16 ธ.ค. 2560(16.00-18.00 ) ณ Windsor Tower Condominium สุขุมวิท
เปิดหัวใจ Opening the Heart
"วิธีที่ซิสเตอร์ Sonja ใช้หัวข้อ ‘เปิดหัวใจให้กับโลกร้อน ’(Global Warming) สามารถเชื่อมโยง และช่วยธรรมชาติ ทางจิตวิญญาณนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง (คลิกอ่านต่อ)
อาทิตย์ 17 ธ.ค. 2560 (10.00-15.30) ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
'เยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ'
(Heal the world through Silence)

ในฐานะผู้ประสานงานโครงการริเริ่มสิ่งแวดล้อม ซิสเตอร์ Sonja Ohlsson ได้แนะนำนางฟ้าภายใน (Green Angel) และการใช้ 10 หนทางในการเปลี่ยนแปลงโลกร่วมกันตลอดปี 2561 นี้

7 ประเด็นของความสงบภายใน
 1. ความสงบภายใน คือ ความเยือกเย็นที่ไม่สั่นคลอน
 2. ความสงบภายใน คือ การสร้างสรรค์อย่างมีสติ
 3. ความสงบภายใน คือ สมาธิที่ยั่งยืน
 4. ความสงบภายใน คือ การตัดสินที่ถูกต้อง
 5. ความสงบภายใน คือ พลังส่วนตัว
 6. ความสงบภายใน คือ เป้าหมายที่แท้จริง
 7. ความสงบภายใน คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ เปิดตัวโครงการเป็นทางการ โดยนำเสนอสาระของความสงบภายในทั้งหมด 7 ประเด็น พร้อมการแบ่งปันข้อคิดและประสบการณ์จากผู้นำสถาบันต่างๆ เช่น คุณสมบูรณ์ จึงเปรมปรีดิ์ เลขาธิการเครือข่ายพุทธเพื่อสังคมนานาชาติ, สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ผู้บริหารมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน, นายสถิตย์ กุมาร ปาวา ประธานสมาคม Ramakrishna Vedanta แห่งประเทศไทย, K.C.Ladha CFO&President (F&C) (Overseas Chemicals) Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.,
เราต้อนรับด้วยอาหารกาย อาหารใจและอาหารดวงวิญญาณ
กิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมรายการได้ไตร่ตรองประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


(16.00-19.30) ณ บ้านริมทะเลสาบ

ภาคค่ำ เราจบรายการด้วยกิจกรรมส่งเสริมวิธีการเปลี่ยนแปลงโลก 10 หนทาง (เปิดหัวใจ ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย, ไม่มีขีดจำกัด, เคารพชีวิต, บริโภคอาหารบริสุทธิ์, เพิ่มพลังภายในให้ตนเอง, มีความเป็นบวก, พูดจริงทำจริง, ทำตามความฝัน, และให้การหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ) ได้แก่ วัวเจ้าปัญญา ท้าทายปัญหา เปลี่ยนลบเป็นบวก, งูและบันไดชีวิต, บัตรคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสาระธรรมผ่านสัญลักษณ์(ประดิษฐ์ลงบน CD)
เราใช้ต้นกัลปะ ต้นไม้แห่งมนุษยชาติ ที่วาด-เขียนด้วยมือของสมาชิกครอบครัวทางจิต(ในอดีต)เป็นพยานในการโอบอุ้มทุกชีวิตที่ต่างความเชื่อ-ความศรัทธา ตามวาระของการแตกกิ่งก้านสาขาออกไป จากเมล็ดแห่งสัจจะเดียวกัน
"ฉันได้รับประโยชน์จากภาพยนตร์ animation ประกอบเพลงที่เป็นจินตนาการ ของวอลท์ ดิสนีย์ ที่ซิสเตอร์ Sonja นำมาฉายให้ดู เนื่องจากเนื้อหาและภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสอดคล้องกับโครงการริเริ่ม Green Angel เพื่อการเยียวยารักษาโลก และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าด้วยขบวนการทางจิตวิญญาณ... (คลิกอ่านต่อ)
พี่แดง เปรมประชา เตรียมกวางเซรามิคจากโรงงาน เป็นของขวัญสำหรับการริเริ่มโครงการครั้งนี้


"จากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วย Angel ปกป้อง และสร้างโลกให้เขียวชอุ่ม เพราะ Angel ให้แรงบันดาลใจในเรื่องของความรักต่อโลกใบนี้ โดยมอบให้กับพื้นดิน สายน้ำ และต้นไม้ทุกๆ ต้น พลังความรักของเธอเปรียบเสมือนน้ำฝนที่คอยประพรมผืนโลก ช่วยสรรค์สร้างความสวยงาม และอุดมสมบูรณ์
(คลิกอ่านต่อ)
ทำตามความฝัน (Following Your Dream) คือ หนึ่งใน 10 หนทางในการเปลี่ยนแปลง พี่หล้าจึงรับผิดชอบในการแนะนำกิจกรรมเพื่อสานฝัน เริ่มด้วยเพลง 'Walking in the air' เป็นการลำดับความรู้สึกของเด็กที่เชื่อมโยงกับความฝันที่จะโบยบิน ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ที่เด็กๆ มีความหวังว่าจะได้รับของขวัญจากซานตาครอส ตามหลักการทางจิตวิญญาณที่ว่า “หัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นย่อมสมปรารถนา” นั่นคือความฝันของเด็ก(ที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา) จะกลายเป็นจริง


จันทร์ 18 ถึง พุธ 20 ธ.ค. 2560 ณ บ้านน้อย ริมหาดหัวหิน
Sr.Sonja และพี่น้อง BK 7 คน ไปพักผ่อนที่บ้านคุณหญิงตู๋ ญาติผู้ใหญ่ของพี่หล้า กรุณาให้ใช้บ้านน้อยด้วยหัวใจใหญ่ สร้างพื้นที่สีเขียวแก่โลกภายใน ทำให้ชีวิตมีทั้งสันติภาพและสุขภาพ ด้วยหลัก 3 อ อาหารบริสุทธิ์ อากาศบริสุทธิ์ และออกกำลังกายแบบเด็กบริสุทธิ์ โดยไม่สะดุดหกล้ม หรือต้องจมน้ำ

พี่ศรียืนรออยู่หน้าบ้าน กันหลงเข้าโรงงาน chocolate

พี่อุดมขี่ไม้กวาดทำความสะอาดพื้น

Sr.Sonja สุข-สำราญกับธรรมชาติรอบข้าง

พี่ชัยรับมอบดอกไม้
'ขอบคุณที่ช่วยเก็บใบไม้ในสระน้ำ'

พี่หล้าคาดผม 'Angel'
เตือนใจให้หมั่นฝึกบิน

แม่เก๋เผลอกัด chocolate ขนาดยักษ์

แม่ปุ้ม แม่เก๋ แบ่งปันประสบการณ์(คลิกที่ชื่อเพื่ออ่าน)

พฤหัส 21 ธ.ค. 2560(10.00-12.00 ) ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
ความเป็นผู้นำภายใน (Inner Leadership – Managing from within)
สำหรับงานนี้มีโค้ชอาชีพและผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 30 ท่าน ซึ่ง Sr.Sonja ได้แบ่งปันประสบการณ์ในฐานะที่เป็นนักอบรมผู้นำองค์กรต่างๆ มาก่อน จึงนำพาทุกคนไปสู่การสะท้อนความคิดด้วยการตอบคำถาม 5 ข้อ ที่ทำให้รู้จักเป้าหมายและเส้นทางเดินชีวิตของตนเองมากขึ้น

เก็บเกี่ยวสาระ
ผู้นำที่แท้จริงต้องนำผู้อื่นด้วยความรัก จึงจะได้รับความไว้วางใจ ซึ่งการอบรมหลักสูตรใดๆ ก็ไม่อาจสอนหลักสูตรของความ “รัก” ทางจิตวิญญาณได้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มด้วยการรักตนเอง หรือเป็นนายของตนเอง โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
ทางโลกหากเราไม่ชอบเจ้านาย เราก็สามารถลาออกเปลี่ยนเจ้านายใหม่ได้ แต่ทางจิตเรามีจิตใจเป็นนาย ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เพราะขึ้นอยู่กับเจ้านายคนเดิมตลอดชีวิต ดังนั้นเราต้องเป็นนายที่ดีให้กับตนเอง
คุณสมบัติทั้ง 3 ประการ

 1. จดจ่อ (focus) มีความฝันเป็นแรงขับเคลื่อน
 2. พลังใจ (will power) มีความกระตือรือร้นเป็นสิ่งกระตุ้นการกระทำ
 3. ความสามารถ (ability) มีความสามารถเป็นทรัพย์สิน เช่น การจะเป็นนักร้อง ต้องมีเสียงที่ไพเราะ สิ่งที่สำคัญที่สุดในสาม คือ Focus ถ้าเรามี Focus เราจะสามารถใช้ Will power และดึง Ability ออกมาใช้ได้ Focus เกี่ยวโยงกับเป้าหมายของชีวิต ทั้งความหมายและเป้าหมายที่ลึกอยู่ภายในลงไปถึงจิตใต้สำนึกของเรา ดังนั้นให้ตอบคำถาม 5 ข้อ
 1. อะไรคือเป้าหมายในชีวิตคุณ? Soul DNA ของเราคืออะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษเฉพาะเรา ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราทำตามเป้าหมาย?
 2. ให้ลองคิดถึงช่วงเวลาสภาพจิตดีที่สุด อะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่กับเราในขณะนั้น?
 3. คุณจะทำอะไรในบทต่อไปของชีวิต ถ้าไม่มีความกลัวใดๆเลย?
 4. คุณรู้สึกว่าอะไรเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะมอบให้แก่โลกได้?
 5. ถ้าคุณพิจารณาว่าชีวิตเป็นการอบรมเพื่อตนเอง เวลานี้เราพร้อมจะเป็นอะไรในบทต่อไปของชีวิต?
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
ต้องยอมรับว่าเพิ่งเริ่มต้นเดินทางสู่หนทางของจิตวิญญาณเมื่อไม่นานมานี้ เป็นเรื่องของการเข้าใจตนเอง ซึ่งในช่วงที่เริ่มมาศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณ สามารถเข้าถึงความสงบในตนเองได้ดีขึ้นมาก จึงขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนถ้ามีโอกาส ก็ไม่อยากให้วันนี้มันจางหายไปจากความทรงจำโดยไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวอีกหลายอย่างที่บราห์มา กุมารีและราชาโยคะมีให้นะคะ สามารถติดต่อขอรายละเอียดจากน้องฝนซึ่งเป็นครูพี่ปุ้มในเรื่องเรียนราชาโยคะแห่งนี้นะคะ วันนี้ก็ต้องบอกว่า เกินความคาดหมาย ที่ตนเองจะได้รับ เป็นความอิ่มเต็มและได้รับประสบการณ์ที่พาตนเองเข้าไปใกล้กับจุดประสงค์หรือเป้าหมายของชีวิตตนเองมากขึ้น มีความอุ่นใจที่ได้รู้ว่าตนเอง กำลังเดินอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง
แล้วก็กำลังนำของขวัญ ที่ได้รับมาจากชีวิตนี้ ไปเผื่อแผ่ให้คนรอบๆ ตัวได้มากขึ้นๆ เรื่อยๆ นะคะ ต้องขอขอบคุณสำหรับความเมตตา ทุกๆอย่างที่บราห์มา กุมารี ราชาโยคะมีให้ ส่งต่อให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อีกหลายคนทีเดียว นะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ (โค้ช ปุ้ม)


บ่ายวันนั้น Sr.Sonja และพี่หล้าบินถึงเชียงใหม่ แวะชมดอกไม้ก่อนเข้าที่พัก 'บ้านเปรม' ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ศุกร์ 22 ธ.ค. 2560(9.00-12.00 ) ณ YMCA เชียงใหม่
ใช้ชีวิตในความสอดคล้องกลมกลืน (Living in Harmony)

"ขอขอบพระคุณคุณสไบทิพย์ คุณ Sonja และคณะจากบราห์มา กุมารี เป็นอย่างยิ่ง ทุกคนรู้สึกชื่นชม และประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำแนวทางมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงตนเอง การดูแลสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของการปรับทัศนคติ เชิงบวก” (พัชรินทร์)

"ได้เห็นตัวตนชัดเจนขึ้น จิตใจสงบ มองโลกอย่างอ่อนโยน มองเห็นความรักที่อบอุ่นที่โลกมีแก่เรา” (อัญชลี สายผึ้ง)
"ทำให้มีความคิดในแง่บวก มีทักษะในเรื่องการสงบจิตใจ การฝึกจิตให้มีความแน่วแน่ มีการใช้จิตในเรื่องของการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการเข้าสังคม การมองเห็นโลกที่กว้างขึ้นจากเดิมที่เคยเห็น การใช้จิตในการเลือกสิ่งต่างๆให้มีความพอ ไม่โลภ”
(วรรณิภา กรรณิกา)

"มีความรู้ในเรื่องของการใช้จิตในการยับยั้งชั่งใจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ การบริหารจิตในการทำงานและการใช้ชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน การใช้ความสงบในการคิดทำสิ่งต่างๆ และการใช้จิตคิดในแง่บวกเพื่อเสริมสร้างจิตให้แข็งแกร่ง”
(รัชนีกร บุญปั๋น)

"รู้สึกประทับใจกับการบรรยายที่ใช้ความเงียบสงบ มีความคิดเชิงบวก การฝึกจิตให้นิ่ง ประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน” (ผู้ไม่ได้บอกชื่อ)

เสาร์ 23 ธ.ค.2560 (9.00-12.00 ) ณ โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง จ.เชียงใหม่
ต้อนรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Sr.Sonja และพี่หล้าได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียน ก่อนพบผู้ใหญ่ของชุมนุม 16 ท่าน ผู้ที่มีประสบการณ์และมีจิตสาธารณะที่ต้องการให้สภาพแวดล้อมนั้นกลับมาสมดุล
Sr.Sonja ได้เสนอแผนงานที่ต้องร่วมกันปกป้องและสร้างสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อวัตถุธาตุ ที่เราจะต้องปฎิบัติอย่างจริงจัง หลังจากแบ่งปันข่าวทั่วโลกเกี่ยวกับ climate change (คลิกอ่านต่อ)
แสดงผลการทำงานกลุ่มของเด็ก ตั้งแต่การหาข้อมูล การนำเสนอทางแก้ ตลอดจนการนำเสนอผลงานกลุ่ม ที่เขาได้เล่น role play ของการเป็นผู้นำ การจัดการกับความเห็นที่แตกต่าง

ช่วงบ่ายวันนั้น พี่จ๋าและพี่เอ๋มีโอกาสพาซิสเตอร์ไปชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยความประทับใจในพระแก้วมรกตจำลองอย่างมาก ซิสเตอร์จึงได้เก็บรายละเอียดของอนุสรณ์และข้อมูลเกี่ยวการค้นพบสถานที่นี้ พร้อมทั้งส่งกระแสที่สงบร่มเย็นให้แก่เมืองเชียงใหม่และกรุงเทพ
เสาร์ 23 ธ.ค.2560 - 4 ม.ค.2561 กลุ่มสมาชิกครอบครัวไทยเดินทางไปมธุบัน

หลังจากกลับมาแล้ว พี่ๆ ได้สัมภาษณ์เด็กๆ และผู้ปกครองถึงประสบการณ์ในการร่วมรายการ Retreat ที่จัดให้กลุ่มต่างๆ

Children Retreat: The Star of the World
มีกิจกรรมให้เต้น ให้เล่น จากการเป็นดวงดาวของโลก... อาหารอร่อยครับ ที่พักก็ดี ไปแล้วรู้ว่า Star of the world คืออะไร ทำให้รู้ว่า โลกมันกว้างใหญ่ มีหลากหลายเชื้อชาติ มีการเต้นเพลงอินเดียด้วยกัน (น้องเอม่อน อายุ 12 ปี)(น้องชิงเป่า อายุ 12 ปี) มธุบันหนาวมาก แต่ในหัวใจอบอุ่น ป้าแมว วีระวัลย์แปลภาษาอังกฤษให้ค่ะ แต่สามารถฟังเองได้เยอะเหมือนกันค่ะ มีการสอนผู้เข้าร่วมรายการ 40 กว่าคน เกี่ยวกับการเป็นดวงดาวที่มีคุณธรรม ชิงเป่าเลือก ดวงดาวของความสุข ความสงบ ความรัก ความรู้และความอดกลั้น (คลิกอ่านต่อ)

Youth Retreat: Selfie with Baba
บาบา ทำให้เห็นว่า ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญ ทุกๆอย่างเกิดขึ้นตามเวลา ทำให้ผมได้เห็นว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ว่า เราไม่จำเป็นต้องไปคาดหวังกับอะไร แค่รอให้มันเกิดขึ้นตามความเหมาะสมของเวลา เรามีวัยรุ่นช่วง 13-15 ปี 17 คน ผมสูงที่สุด สิ่งที่ผมได้รับครั้งนี้เกี่ยวกับ การเข้าถึงบาบาให้มากขึ้น การกลับมามองตนเองให้มากขึ้น การอยู่กับบาบาให้มากขึ้น กลุ่ม Youth นั่งตรงกลางและมีธงให้โบก กลุ่มเพื่อนๆที่มาร่วม Retreat ด้วยกันก็มีติดต่อกันทาง Facebook ตอนที่ไปอากาศหนาวมากครับ 1 องศา (น้องอามี่ อายุ 15 ปี)

Young Adult Retreat: The Authentic Self: Rise and Shine!
เป็นเรื่องของตัวตนที่แท้จริง เป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง แต่ละนาทีเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่สูงส่ง (คลิกอ่านต่อ)
Retreat for BK International Parents
มีตัวแทนผู้ปกครองจากประเทศไทยเข้าร่วม 2 ท่าน(แม่ชิ้ง แม่เก๋)
มธุบัน บนภูเขามีบรรยากาศอบอุ่น อากาศดี มีพลัง เมื่อมองดูท้องฟ้าสีฟ้าเข้ม ไม่เหมือนสีฟ้าที่เราเห็นที่บ้านเรา เป็นสีฟ้าเข้ม น้ำเงินสดใส ได้ร่วมรายการสำหรับผู้ปกครองแล้วกลับมาเปลี่ยนแปลงตนเอง พยายามฝึกฝนและจะทำให้ได้ เขาสอนไม่ให้เราคาดหวังในตัวลูก ต้องให้เราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็น ไม่บังคับเขาในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำ (คลิกอ่านต่อ)
อาทิตย์ 24 ธ.ค.2560 (9.00-12.00 ) ณ บ้านสินธุ สมุทรปราการ
'จิตผ่องใส โลกใหม่สวยงาม'
(Healthy Mind, Healthy Planet)

ผู้ร่วมรายการ 20 คน รู้ซึ้งว่า จิตใจมีผลกระทบต่อพื้นโลก ซิสเตอร์ Sonja ได้ให้ข้อคิด และพี่หล้าแนะนำโครงการ 'เยียวยาโลกด้วยความสงบ' พร้อมทั้งมอบ 'กวางทอง' เป็นของขวัญหลังจากชมภาพยนตร์ Green Angel ที่กวางมาชุบชีวิต

อาทิตย์ 24 ธ.ค. 2560(16.00-19.30 ) ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
ฉลองเทศกาลคริสต์มาสทางจิต
บรรยากาศของครอบครัวนั้นอบอุ่น เรียบง่าย เป็นกันเอง ดำเนินรายการได้โดยไม่ต้องตระเตรียม เมื่อสมาชิกทุกคนนั่งโต๊ะทานอาหารพร้อมหน้ากันท่ามกลางแสงเทียน พี่หล้าก็เริ่มเล่าเรื่องราวพญาสามองค์จากเชิงเทียนที่แต่งโต๊ะอาหาร และแล้วช่วงเวลาที่แจกของขวัญ
ซิสเตอร์ Sonja แต่งชุดซานตาคลอสเดินทางมาจากดินแดนอันไกลโพ้นหอบหิ้วถุงของขวัญใบโตมาด้วย จบลงที่การตัดเค้ก และ ซิสเตอร์เสนอการ์ตูนที่สะท้อนความรู้สึกของการเป็น Green Angel ให้ทุกคนเห็นหัวใจของการช่วยเหลือโลกในเวลาวิกฤต
เรื่องราวของคริสต์มาส
การเกิดของเด็กที่บริสุทธิ์ แต่ไม่มีตัวตน คือการสร้างสำนึกเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากสำนึกที่หยาบของรูปกายภายนอก
เรื่องราวของคริสต์มาส มีความหมายในหลายหลากวัฒนธรรม เพราะเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการพัฒนาชีวิต-จิตใจ
... เริ่มจากนักปราชญ์ หรือ พระยาสามองศ์ ที่พยายามศึกษา-ฝึกฝนจิตใจให้ละทิ้งความคิด-ชีวิต เก่าๆ และเฝ้าแต่ทำตามการกำหนดของดวงดาว (พระเจ้าหรือสิ่งสูงสุด) ที่เปรียบเสมือนแสงแห่งความรู้ที่ พาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยสัจจะและความบริสุทธิ์ จงเปรียบเป็นการไปพบทารกหรือพระกุมารในรางหญ้า ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลดปล่อย หรือเป็นผู้นำสาร เพราะทารกหรือพระกุมารเป็นสัญลักษณ์ของผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสา (คลิกอ่านต่อ)

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.