อะไรหรือที่ทำให้ผู้เป็นแม่นั้นพิเศษ?


ผู้เป็นแม่สามารถทำให้ คน กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความรักที่แท้จริง เมื่อแม่รวมกลุ่มเข้าด้วยกันแล้วย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ และโลกได้ในที่สุด พ่อสูงสุดได้เห็นบทบาทของแม่

พลังแห่งรักจากชีวา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ทรงอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์ จะทำให้แม่ทั้งหลายกลายเป็น ชีวาชัคตี (Shiva Shakti) หรือพลังที่รวมรูปกับชีวาที่สามารถเติมเต็มความมุ่งมาดปรารถนาของดวงวิญญาณหลายพันล้านในการทำให้โลกดีขึ้น นี้เป็นเรื่องราวของทุกวัฒนธรรมที่เริ่มต้นจากประเพณีตะวันออก


ชัคตี (Shakti)มาจากภาษาสันสกฤต ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอินเดียในสามความหมาย
 • พลัง (Power)
 • พลังงานสร้างสรรค์ของพระเจ้า (God’s Creative Energy)
 • ความเป็นหญิงของเทพ (Divine Feminine)

ช่วงเวลาสำหรับชัคตี
เวลาที่หมุนเป็นวงจร เป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าใจว่า นี่คือเวลาของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ด้วยการปลุกเรียกการให้คุณประโยชน์ของชีวิตที่ละเอียดอ่อน เมื่อผู้หญิงได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของจารีตประเพณี และร่วมมือกันทำงานในหลักการที่เหนือกว่าสิ่งที่เคยคิด เพื่อให้กลับมาเป็นเช่นที่คิด ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกในที่สุด


การเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์
“เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาใดด้วยจิตสำนึกเดียวกันกับตอนที่สร้างปัญหานั้น” จิตสำนึกคือรากฐานในการสร้างเอกลักษณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเปลี่ยนเอกลักษณ์ของหญิงให้กลับมามีพลังอำนาจเช่นเดิม

สิ่งท้าทายคือจิตสำนึกที่แตกต่างกันในหญิงและชายในช่วงเวลา 1000 ปีที่ ผู้หญิง มีทั้งความดี ความยิ่งใหญ่ และสภาวะที่มีขีดจำกัด ที่ส่งผลต่อการทำลาย

หากเรากลับไปหาจิตสำนึกอยู่เหนือร่างกายชาย-หญิง และพยายามกลับไปเชื่อมโยงกับตัวตนที่คงอยู่ตลอดกาล (Eternal Selves) เราจะค้นพบจุดเริ่มต้นดั้งเดิมที่เราเคยเป็น เอกลักษณ์ที่แท้จริงของเราก็จะปรากฏเด่นชัด

ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ หากเรารู้สึกไม่มั่นคง เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสำนึกที่แท้จริง เราจะสร้างเอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความหลงทะนงตน เพื่อทำให้รู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง และทำให้ผู้อื่นยอมรับ

การกลับไปสู่ความมั่นคงของตัวตนที่คงอยู่ตลอดกาล ซึ่งประกอบด้วยความรัก ความสงบ ความบริสุทธิ์ ความสุข สัจจะ และพลัง เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทุกสิ่งในโลกที่ละเอียดอ่อนของความคิดและจินตนาการ


เอกลักษณ์ใหม่
"เมื่อหันกลับสู่ภายใน ฉันสามารถเปลี่ยนพลังงานให้เป็นพลังที่จะปกป้องตนเอง: ได้ยินสิ่งที่ฉันรู้ว่าจริงแท้ เข้าใจการกระทำที่ถูกต้อง สัมผัสการสร้างสรรค์ อยู่อย่างปราศจากความกลัว ล่วงรู้ถึงชะตากรรมของฉันเอง

โลกรอบข้างของฉันกลายเป็นกระจกสะท้อนให้ฉันเห็นตนเอง และต้องการตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเอง ขณะที่ฉันเปลี่ยนรูป เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนพละกำลังภายใน โลกของฉันก็เปลี่ยนไปตามนั้น ... ถ้าโลกข้างนอกของฉันติด – ไม่มีอิสระ สิ่งนั้นกำลังบอกฉันว่า โลกข้างในของฉันนั้นติด –ไม่มีอิสระ"


ชัคตี คือผู้เปลี่ยนแปลงโลก ด้วยความใส่ใจต่อโลกภายในอย่างลึกล้ำ... เริ่มด้วยการปล่อยวางจากภาพลักษณ์เก่าๆ ที่ตีกรอบล้อมรอบผู้หญิงไว้หลายพันปี... ด้อยกว่า โง่เขลา ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีเหตุผล ประตูไปสู่นรก เครื่องมือของตัณหา สิ่งของครอบครองหรือคนรับใช้ผู้ชาย

การหยุดเชื่อในสิ่งที่โลกกำลังบอกเรานั้นคือสิ่งท้าทายให้ปล่อยวางและจดจำระลึกถึงว่า ฉันเป็นใครที่แท้จริง
 • ฉันไม่ใช่ผู้หญิงตามเอกลักษณ์ของร่างกายอีกต่อไป ฉันคือชัคตี ความเป็นหญิงของเทพ(Divine Feminine) เป็นเครื่องมือสำหรับงานเปลี่ยนแปลงโลกของพระเจ้า
 • ฉันไม่ใช่ผู้ที่กำหนดไว้ให้เล่นบทบาทของแม่ที่มีขีดจำกัดอีกต่อไป ฉันกลายเป็นแม่ของชาวโลก (World Mother) ผู้แบ่งปันความรัก ความอดทน และใช้พลังการปกป้องครอบครัวชาวโลก
ชัคตี คือ ต้นแบบของเชาว์ปัญญาใหม่
การวัดระดับเชาว์ปัญญาที่เรียกว่า IQ (Intelligence Quotient) หรือ Cognitive Intelligence เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่จะสรุปความสามารถของมนุษย์
(คลิกอ่านรายละเอียด)

เชาว์ปัญญาใหม่ นั้นรวมพลังงานของความเป็น ชายและหญิงไว้ด้วยกันภายในทุกคน
เน้นคุณค่า และความมีเหตุผลของด้านที่นุ่มนวล /อ่อนโยน ของคุณสมบัติเกี่ยวโยงกับสมองซีกขวา ที่เรียกว่า เป็นพลังงานของหญิงมากยิ่งกว่า ความสามารถของสมองซีกซ้ายที่เป็นพลังงานของชาย
กระบวนการปรับดุลของพลังงานทั้งสองในโลกของเรา ในตัวของเรา คือหัวใจของการเดินทางของจิตวิญญาณ
ในเทวตำนานอินเดีย ใช้สัญลักษณ์วิษณุ 4 มือ แทนพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับการรักษาดุลที่สมบูรณ์ของชายและหญิง ภายในแต่ละคน
ในประเพณีจีน คือ เต๋าของสัญลักษณ์หยิน และหยาง
ในตำนานโรมันและกรีก เทพเจ้าชายและหญิง คือสัญลักษณ์ของพลังงานที่สมดุลภายในมนุษย์
เมื่อพูดถึงชัคตี เราหมายถึงชีวา-ชัคตี (Shiva-Shakti) ซึ่งรวมรูปของชีวาและชัคตี ความเป็นชายและหญิง เชาว์ปัญญาใหม่นั้นเกี่ยวกับ การกลับสู่ความสมดุลต้นแบบ เพื่อรวมพลังงานที่บริสุทธิ์ของทั้งสองไว้ในตนเอง เป็นไปไม่ได้สำหรับความสมดุลจะเกิดขึ้นในโลกของเราตราบจนกระทั่ง สิ่งนั้นเกิดขึ้นในตนเองก่อน เรามีบทบาทของชายและหญิง แต่ความสมบูรณ์ครบถ้วน อิ่มเต็ม ทำให้เรา มั่นคงและมีพลัง ในการขจัดความกลัว และสามารถทำให้เรามีความใจกว้างมากขึ้น มีความรักมากขึ้น มีความไว้วางใจมากขึ้น มีความเมตตากรุณามากขึ้น และมีการสร้างสรรค์มากขึ้น

ความสามารถในการเป็นผู้นำของชัคตี
ชัคตี คือ ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่โลกต้องการในวันนี้
 • กล้าพอที่จะไว้วางใจ โลกที่มองไม่เห็นเป็นนามธรรม: คุณธรรม พลัง และความรู้ภายใน
 • เดินอยู่ในเส้นทางที่ไม่มีแผนที่ มีเพียงเข็มทิศภายใน สัญชาตญาณ (ญาณหยั่งรู้) และสัญญาณจากจักรวาลที่ชี้นำทาง
 • ยืนหยัดในหลักปฏิบัติ และการหลุดพ้น ในขณะที่ผู้อื่นมีการแสดงออกด้วยความกลัว
 • ล่วงรู้อย่างแน่ชัดว่า ความรัก คือ พลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • ความถ่อมตน คือ ความเข้มแข็ง ส่วนความหยิ่งยโส คือ ความอ่อนแอ
 • เทพปัญญา คือ ปัญญาที่เป็นไปในทางปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
 • จิตใจที่นิ่ง คือ แหล่งแห่งการสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์
นี่คือ รูปแบบของความเป็นผู้นำ ที่ต้องการสำหรับโลกที่ยั่งยืน
นี่คือ ความเป็นผู้นำ ที่สามารถเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม

พลังทั้ง 8 ทางจิตวิญญาณของชัคตี คือ แกนหลักของคำสอน จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ซึ่งเป็นวิธีการใช้พลังงานที่ละเอียดอ่อนของจิตวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกของชัคตี ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนี้ มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนมากมาย ด้วยทัศนคติ พลัง และคุณธรรม ที่มีการสั่งสมขึ้นมาจากชีวิตประจำวัน ไม่ว่าชัคตีจะใช้ชีวิตอยู่ ณ ที่ใด ที่มีอาชีพการงาน ความรับผิดชอบ และบทบาทที่แตกต่างกัน
(คลิกอ่านรายละเอียด)

ขอขอบคุณซิสเตอร์ Caroline Ward สำหรับสาระสำคัญ ในการเดินทางของจิตวิญญาณ จากหนังสือ The four faces of woman
เทวีต่างๆ เป็นที่จดจำระลึกถึง ในพลังทิพย์ พละกำลังที่สูงส่ง ซึ่งได้รับมาจากผู้ทรงอำนาจ(พระเจ้า ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ไม่มีตัวตน)

พวกเราจึงได้รับการเตือนให้สร้างสมคุณธรรมทั้งหมด ในการจดจำระลึกถึงที่เต็มไปด้วยความรักในผู้เดียว -ผู้ทรงอำนาจ

มาม่า หรือแม่ของชาวโลก คือ ต้นแบบของชัคตี ท่านได้ละร่างไปวันที่ 24 มิถุนายน 1965 เพื่อเล่นบทบาทอย่างแฝงตัวของการเป็นผู้นำกองทัพชัคตี ที่กำลังฝึกฝนกันทั่วโลกขณะนี้ จนถึงเวลาสุดท้ายของความวิกฤต ที่ชีวิตของผู้ที่อยู่ในกองทัพทั้งหมดพร้อมจะเปิดเผยตนเองในบทบาทของการเอาชนะศัตรูภายในและกอบกู้อาณาจักรของโลกใหม่

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เรากำลังกลับมาเจริญรอยตามหนทางสูงสุด เป็นการจบสิ้นหนทางของการกราบไหว้บูชาขณะที่อยู่บนหนทางของความรู้ที่นำไปสู่ปัญญาในการปฏิบัติจริง ซึ่งได้ทิ้งอนุสรณ์ของการบำเพ็ญเพียร – (Tapasya) ที่เกิดจากการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัด(Tiag) และส่งผลต่อการรับใช้ช่วยเหลือมวลมนุษย์(Seva) ให้เกิดการหลุดพ้น (Mukti) และการหลุดพ้นในชีวิต(Jeevan Mukti) ในที่สุด

ใครหรือคือชัคตีที่ต้องกลับมากอบกู้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณขณะนี้?....จนกลายเป็นผู้ที่มีค่าต่อการกราบไหว้บูชาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาภายหลัง

มาม่า ผู้นำกองทัพชัคตี ผู้มีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ สามารถซึมซับความรู้ที่บริสุทธิ์ของผู้ทรงอำนาจเพื่อเปลี่ยนเป็นคุณธรรมและพลังได้ทันที นี่คือการวางรากฐานอารยธรรมที่สูงสุดสำหรับโลกใหม่ โลกแห่งสัจจะที่ให้ความสุข ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงโลกเก่าแห่งความหลอกลวงที่ให้ความทุกข์

12 สิงหาคม คือ วันแม่ของชาติ ที่เรามีโอกาสฉลองความเป็นแม่ของชาวโลก เพื่อปลุกพลังของจิตวิญญาณ มาพัฒนา คุณสมบัติที่ยั่งยืนจากภายใน... ตามตำนานของการกราบไหว้บูชา
จากัดอัมบา เป็นแม่ของชาวโลก ที่โอบอุ้มทุกคนในโลกเช่นลูกด้วยความเข้าใจว่า พฤติกรรมที่เลวร้ายนั้นเกิดจากความกลัวและความไม่มั่นคง การเชื่อมโยงกับมหาสมุทรแห่งความรัก พระเจ้าในบทบาทของแม่ ทำให้เทวีนี้มีความรักและอยู่เหนือความกลัว เธออดทนต่อทุกสิ่ง โดยไม่สูญเสียศักดิ์ศรี
ในฐานะแม่ เธอปกป้องลูกที่ไร้เดียงสาอย่างสุดกำลังให้ปลอดภัยจากโลกที่เต็มไปด้วยความคดโกง และแล้วความรักและความอดทนนั้น ก็กลับมาพื้นฟูคุณค่าที่ถูกต้อง
“ความอดทนนั้นเริ่มจากการเป็นแม่ให้ตนเอง ทนต่อความไม่สอดคล้องกัน ความล้มเหลว และขีดจำกัดทั้งปวง เพื่อทำให้เราสามารถทำเช่นนั้นต่อผู้อื่นได้มากขึ้น”
การจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกประจำได้ให้ความสำคัญแก่คุณธรรมหลักทั้ง 4 ของจากัดอัมบา คือ เข้าใจ อดกลั้น ยอมรับ ไม่ขลาดกลัว (คลิกอ่านรายละเอียด)ที่ใดมีความรัก ที่นั่นไม่มีความกลัว ...... โอกาสนี้เราจึงมอบหัวใจที่มีความรัก หัวใจที่ให้อภัยและหัวใจที่เมตตาให้แก่ทุกคน (คลิกอ่านรายละเอียด)


12-13 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสามพรานภิรมย์ บริเวณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน นครปฐม
สถานที่จัดงานที่ มีบรรยากาศดีมาก ที่พัก ที่จัดกิจกรรม ห้องครัว ให้ความสะดวกสบาย และให้ประโยชน์สูงสุดในการชุมนุมครอบครัวทางจิตครั้งนี้
กิจกรรมสนามด้านนอก:
เริ่มด้วยการแนะนำตัวเองพร้อมกับสัญลักษณ์ที่จะนำเราไปสู่ยุคทอง มีเกมส์โยนลูกโป่งน้ำ และการเสริฟอาหารว่างริมแม่น้ำนครชัยศรี บรรยากาศเหมือนการจำลองยุคทองที่เหล่าเทพจะร่ายรำ สนุกสนานริมฝั่งแม่น้ำยมุนาและครั้งนี้ พิเศษตรงที่มีการบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรนของเล่นใหม่ของ น้องกอล์ฟ ทำให้มีการบันทึกภาพแปลกใหม่ขณะทำกิจกรรมของครอบครัว

(คลิกฟังเพลง Over the rainbow) ที่ใช้เปิดรายการชวนเชิญทุกคน ไปโลกใหม่ที่สวยงาม
สุดทางสายรุ้ง มารักและทูนหัวกลายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง
ทูนหัว - ใช้สัญลักษณ์สายรุ้งเปิดงาน... "เพราะมีหลากสี ดูสดใสมากเลย รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับสายรุ้ง อยากขึ้นไปอยู่บนนั้น เหมือนว่าพอมีสายรุ้ง ความสนุกหรือสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้น เพราะปกติสายรุ้งจะขึ้นมาในฟ้าที่สดใสหลังฝน สวยงามมาก รู้สึกว่าบาบามาเปลี่ยนให้เราเป็นบราห์มินจากที่เราตกต่ำที่สุด เพื่อให้กลายเป็นเทพ"
ทูนหัววาดภาพสายรุ้ง

พี่ภา เปิดงานด้วยการกล่าวถึงสัญลักษณ์ เจ้าหญิง-เจ้าชาย แห่งสวรรค์... "ให้ทุกคนนึกถึงภาพนิมิตที่บราห์มาเห็นในครั้งแรกที่ชีพบาบาเข้ามาในร่างของท่าน วันที่ดาดี้บริจ อินทรา ได้รู้เห็นเป็นพยานในฉากสำคัญของประวัติศาสตร์โลก เมื่อบาบาออกจากการได้รับนิมิต ดาดี้ได้ถามบาบาว่า “บาบา ท่านกำลังมองหาอะไรอยู่” บาบาได้พูดว่า “ นั้นคืออะไร ? นั้นเป็นแสง นั้นเป็นพลังอำนาจ นั้นเป็นโลกบางแห่ง ไกลมากจากที่นั่น มีดวงดาวมากมายจากเบื้องบน และเมื่อดวงดาวเหล่านั้นลงมา บ้างกลายเป็นเจ้าชาย และบ้างเป็นเจ้าหญิง” แสงและพลังอำนาจนั้นกล่าวว่า “ลูกต้องสร้างโลกเช่นนั้น” ขอเรามองเห็นตนเองเป็นดวงดาวที่บริสุทธิ์ลงมาเกิดในโลกใหม่ตามภาพนิมิตของพ่อ บราห์มา เป็นเจ้าหญิงและเจ้าชายในชาติเกิดแรกแห่งสวรรค์ที่กำลังสร้างอยู่ในเวลานี้"

เด็กๆ วาดภาพสัญลักษณ์ประจำตัวพร้อมความหมายเตรียมไปยุคทองมาเพิ่มเติม
ชิงเป่า- ดอกดาวเรืองสีเหลืองทอง ให้ความสุขสดใส แต่ละกลีบเรียงชิดติดกันหมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของศาสนาเทพดั้งเดิมในยุคทอง เวลานี้เราจึงต้องมีความสุข ไม่มีความทุกข์ ถ้ามีความทุกข์เราจะไม่ได้เป็นเทพ และไม่ได้ไปดินแดนแห่งความสุข
เหตุใดดอกดาวเรืองจึงใช้กราบไหว้บูชาเทพ?
เอม่อน -พระจันทร์สวยงามในยามค่ำคืน เมื่อไม่มีพระจันทร์ ก็ไม่มีแสงสว่าง พระจันทร์มีความบริสุทธิ์ อบอุ่น และให้ความหวังของผู้คน
การบรรยายและบรรยากาศในห้องเรียน
กิจกรรมหลักในการจัดงานครั้งนี้ คือการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่ดีโดย บราเตอร์ อนิน ซึ่งเราตั้งใจรับฟัง และรับประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
กิจกรรมวันแม่: ผู้ที่มาเป็นครอบครัว ลูกๆ ได้แสดงความขอบคุณ
ต่อแม่ทางร่าง ผู้ที่ให้การหล่อเลี้ยง
จนเติบโตและได้มาเป็นลูกทางจิตของบาบา
การเตรียมอาหารบริสุทธิ์
สิ่งที่ประทับใจมากๆ คือห้องครัวใหม่ที่มีอุปกรณ์พร้อมมากในการจัดทำอาหารบริสุทธิ์เพื่อออฟเฟอร์ และหล่อเลี้ยง BK ประมาณ 60 ชีวิตให้ทันตามตารางเวลาของกิจกรรมทั้งวัน
รับประทานอาหารริมน้ำ: มีแสงแดด สายลม ปลอดโปร่ง
อิ่มอร่อยในการจดจำระลึกถึงบาบา
นั่งโยคะเย็นริมน้ำ: บางท่านแยกออกมานั่งโยคะ ในบรรยากาศที่สงบ
ท้องฟ้าเป็นสีแดงทอง ก่อนพระอาทิตย์จะลับลาไป
กิจกรรมระบายสี: ระบายสีหัวใจในความสงบ จากการเลือกภาพหัวใจที่ชอบ ระบายสีตามจินตนาการ

ภาพหมู่โชว์ผลงานพร้อมกัน ก่อนพักผ่อนนอนหลับด้วยความสงบ จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น เพื่อเตรียมฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ(มูร์ลี)

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม
สำหรับครอบครัวทางจิต เรามีกิจกรรมประจำทุกอาทิตย์ เริ่มด้วยการออฟเฟอร์โบ๊ค ก่อนรับฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ(มูร์ลี)

การออฟเฟอร์โบ๊ค หรืออาหารที่เตรียมในการจดจำระลึกถึงชีวาบาบา พ่อผู้ไม่มีตัวตน ผู้ชำระล้าง การนำอาหารขึ้นไปมอบในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ให้บาบาชำระล้างอาหารให้บริสุทธิ์ก่อนนำมารับประทานในครอบครัว บาบาย้ำเสมอว่า “อาหารที่ได้รับการตระเตรียมและรับประทานในการจดจำระลึกถึงจะทำให้ลูกมีสภาพจิตที่มั่นคง”
ขลุ่ยมีนัยสำคัญ คือมีความกลวงที่ทำให้ เสียงผ่านทะลุ ไม่มีอะไรกีดขวาง ดังนั้น ผู้ที่พระเจ้าเลือกเป็นเครื่องมือให้เป่าขลุ่ยวิเศษที่เรียกว่า มูร์ลี นี้ ควรใช้ปาก ถ่ายทอดคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความถ่อมตน ไม่เจือปนความคิดเห็นส่วนตน แม้กระทั่งเพิ่มหรือลดคำสอนของท่านที่นักเรียนของพระเจ้ารับฟังเป็นประจำทุกวันทั่วโลก

แต่ละศูนย์มีผู้ประสานงานศูนย์ ทำหน้าที่อ่านมูร์ลีและใช้ชีวิตอยู่บนรากฐานของการสละละทิ้ง เพ่งเพียรในการเผากิเลส และทำงานรับใช้ช่วยเหลือมวลมนุษย์

ปากดอกบัวของบราห์มา เป็นที่ยกย่องในตำนาน ถึงการกำเนิด บราห์มิน หรือทายาทที่เกิดจากปากของบราห์มา (พระพรหม พระผู้สร้าง) บราห์มา บาบา คือ เครื่องมือที่ถ่อมตนที่สุด ที่พระเจ้าเลือกใช้ปากและชีวิตของท่าน ถ่ายทอดคำสอน ด้วยการเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่มีตัวตน กลายเป็นสภาพที่เป็นแสงละเอียดอ่อนภายในเวลา 33 ปี (จากวัย 60 ถึง 93 ปี) ผู้รับฟังมูร์ลีจึงมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลับมาบริสุทธิ์สมบูรณ์ และเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในดินแดนแห่งสัจจะ ดินแดนแห่งความสุขในสวรรค์

พี่อุดม ใช้สัญลักษณ์ขลุ่ย สร้างอารมณ์สุนทรีย์ก่อนเริ่มมูร์ลี... โดยสรุปความหมายบทวีดีโอ ใครมาและเป่าขลุ่ยในตอนเช้าตรู่? ลูกกำลังฟังเสียงขลุ่ยจากผู้เป็นเจ้าชีวิต พ่อคือผู้ที่ปลดปล่อยให้อิสรภาพแก่ลูก ขลุ่ยแห่งความรู้ ทำให้สดชื่นขึ้นมาใหม่ พ่อคือนักดนตรีที่เป็นนิรันดร์ ฟังเสียงขลุ่ยของพ่อ แล้วร่ายรำ
ความรู้ นี้คือเวทมนตร์ของขลุ่ย จงกลายเป็นมิตรร่วมทางในงานของพ่อ เสียงดนตรี (ขลุ่ย)ของพ่อเยียวยารักษาดวงวิญญาณ

(คลิกอ่านประสบการณ์ของพี่อุดม)
มิตรภาพหมายถึงการแบ่งปันและมีส่วนร่วมในการทำงาน เมื่อลูกยินดีที่จะช่วยเหลือพ่อ ถึงแม้ว่าลูกอ่อนหัดกับการเล่นดนตรีนั้น แต่พ่อจะเป่าขลุ่ยผ่านลูก ทำให้สิ่งต่างๆง่ายดายขึ้นมาก นักดนตรีที่สูงส่งศักดิ์สิทธิ์ นั้นมองไม่เห็น แต่ทำให้ลูกเป็นเครื่องมือ เล่นเพลงแห่งความรักและการหลุดพ้น ที่สูงส่งศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเพื่อทำให้จิตใจของผู้คนทั้งหลายเยือกเย็น เต็มไปด้วยความหวัง หัวใจของเขาได้ค้นพบสิ่งที่ทำให้สดชื่น และกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอ
น้องแจน ใช้สัญลักษณ์ นางฟ้า แนะนำตัว
ฉัน เกิดจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้า มนุษย์สามารถกลายเป็นเช่นฉันได้
ฉัน คงความเป็นบวกและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ
ฉัน เป็นสากล ไม่มีศาสนา
ฉัน มีความรักมากแต่ก็ละวางมากด้วยเช่นกัน
ฉัน จะปรากฏตัวในเวลาที่พิเศษมากๆ
ฉัน คือผู้ที่เยียวยารักษา ด้วยความรู้สึก ทัศนคติที่ดี และ คุณธรรม
ฉัน คือใคร? .... น้องแจนหันหลังให้เห็นปีกนางฟ้า เมื่อพูดจบ

กิจกรรมกลุ่มทั้ง 4

นำเสนอประเด็นมูร์ลี ที่เสริมคุณธรรม
ประจำกลุ่ม
วัวเจ้าปัญญา: เสนอให้เห็นถึง
การแก้ไขปัญหาของผู้มีปัญญา
หลังบรรยายช่วงเช้า บราเตอร์อนิล
และพี่เรณูร่ำลาเราด้วยโทลีและพร

ตอนท้ายรายการ บราเตอร์ราเมช(Br.Ramesh) จากมธุบันได้มาสร้างความสนุกสนานแก่ครอบครัว
มีการร้องเพลงร่ายรำที่เขาแต่งด้วยความรักบาบา จากผลงานประพันธ์นับพันเพลง

บราเตอร์ราเมช นั่งบัลลังก์และสวมหมวกพระราชา

หลังจากจัดรายการโยคะบัตตีกับกลุ่มสมาชิกที่บ้านพี่วีณา

บราเตอร์ขอมาฉลองวันแม่เพราะมีความรู้สึกว่าพี่หล้าเป็นแม่จึงมอบหมวกพระราชาให้

ร่ำลาด้วยการแจกโทลีและพร ท่ามกลางบรรยากาศของความรักของครอบครัวทางจิตที่สูงส่ง

ประสบการณ์ สำหรับรีทรีท 12-13 สิงหาคม 2560
ครอบครัวสุขุมวิทได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ประทับใจในการใช้ชีวิตร่วมกันครั้งนี้ ด้วยความหวังว่าจะจัดรายการเช่นนี้บ่อยขึ้น

"เป็นรีทรีทที่น่าอัศจรรย์ เริ่มต้นด้วยการฉลองวันแม่ ลูกๆแสดงความรู้สึกต่อแม่กระตุ้นความรู้สึกอย่างมาก การพูดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีให้ข้อมูลที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างมาก ธรรมชาติได้ให้พาหนะ(ร่างกาย) ที่น่าอัศจรรย์มากในการทำกิจกรรมที่สำคัญหลักโดยอัตโนมัติ ขอเรามีความใส่ใจต่ออาหาร น้ำ สิ่งแวดล้อม และสำคัญมากกว่านั้น ความคิดของเราทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย แบบองค์รวม ส่วนที่ดีที่สุดของรีทรีทคือรีทรีทความเงียบสงบ จาก 19.00 น.ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นกระทั่งมูร์ลีจัดโดย ซิสเตอร์ดา ฉันสนุกสนานกับแบบฝึกหัดและการระบายสีโดยตลอด สถานที่อยู่ริมแม่น้ำสวยงามมาก ตอนเช้าเรามีช่วงเวลาที่ดีในการเดินยามเช้าและโยคะริมแม่น้ำ ขอบคุณ ซิสเตอร์หล้า และสมาชิกในทีมงานทุกคน ตั้งตารอคอยการจัดรีทรีทลักษณะนี้บ่อยๆกว่านี้" (Br.Kailash)
คลิกอ่านท่านอื่นๆ
Tapan,Rina , Sr.Sheetal , Bk.SUJATA and Family , Br.Jyoti Goswami

ตอนเย็นเราจบรายการที่สวนสามพราน เริ่มด้วยการค้นหาสมบัติที่เกาะแก้วพิสดาร ท่ามกลางร่มไม้ที่งดงามเขียวชอุ่ม เราตามหาสัญลักษณ์ของยุคทอง ที่แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการและคำใบ้ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทาย เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานและสร้างสรรค์

เล่นละครและร่ายรำ: ละครพระราชากับอำมาตย์ที่รู้ใจ นัยสำคัญคือ อะไรที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลเบื้องหลังที่ดีมาก

นั่งโยคะเย็นที่ศาลาริมแม่น้ำ หลังรับประทานอาหารเย็น ร่ำลาในความสงบ
18 สิงหาคม 2560 ณ ศุนย์นนทบุรี
Sr.Aarthi ผู้บริหารโรงแรมในกรุงเทพฯ(ลูกสาวของ Br.Ramani)
มาเยื่ยมศูนย์ และผูก Rakhi กับพี่หล้า ด้วยแรงศรัทธาต่อการปกป้องคุ้มครองของบาบา
20 สิงหาคม 2560 ณ บ้านซิสเตอร์เคเรน
พี่หล้าผูกรักกี้ให้บราเตอร์ ราเมช
และครอบครัวซิสเตอร์เคเรน
21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสามพรานภิรมย์ บริเวณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน นครปฐม
ด้วยกุศลของพี่เปี๊ยก-พี่เจี๊ยบ เรากลับไปขอบคุณผู้กำกับ ที่สนับสนุนให้เราใช้สถานที่สำหรับรายการในวันที่ 11-13 ส.ค. ท่านได้แสดงความปรารถนาดีที่พร้อมสนับสนุนในการใช้สถานที่อื่นๆ ในอนาคต

ณ สวนสามพราน
เราพักค้างที่สวนสามพราน เพื่อรอต้อนรับ คณะซีเนียร์ทั้ง 5 จาก Ahmedabad ด้วยไอศกรีมมะพร้าวสด ริมแม่น้ำและการแสดงของหมู่บ้านไทย

ณ บ้านริมทะเลสาบ
เรากลับมาศูนย์นนทบุรี
แล้วพาคณะไปที่
บ้านริมทะเลสาบ
เพื่อร่ำลาด้วยอาหารไทย
มอบของขวัญและนั่งโยคะ

25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์นนทบุรี
ในวันที่ระลึกของดาดี้จี
เราทำกิจกรรมไตร่ตรองคุณสมบัติพิเศษของท่าน
พี่แป๋วส่งภาพในอดีตมาแบ่งปันตอนที่ท่านมาเมืองไทย
(คลิกชมรูป)

27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์นนทบุรี
บราเตอร์ราเมชมาให้ class 2 ชั่วโมง จบลงด้วยเสียงเพลงร่ำลาเมืองไทย

มอบของขวัญวันเกิดทางจิตในเดือนสิงหาคมให้ 3 ดวงวิญญาณ พี่ชัย-พี่มีมี่-พี่ปุ้ม

โอมชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.