“ที่ใดมีสัจจะ ที่นั่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ดังเช่นที่ว่า ดวงวิญญาณคือสัจจะ ผู้มีชีวิตจิตใจสร้างความคิด ความรู้สึก เพราะดวงวิญญาณเป็นอมตะ (Soul are the truth, and sentient because they are immortal) เช่นเดียวกับดวงวิญญาณสูงสุด พ่อสูงสุด ผู้เป็นเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์

ท่านกล่าวว่า: พ่อรู้จักต้นไม้ทั้งต้น ตั้งแต่ตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบ เหตุนี้เอง พ่อจึงเป็นผู้เดียว ที่เรียกว่า ผู้เต็มไปด้วยความรู้ (The knowledge-full One) ท่านมาเปิดเผยความลับของความเป็นนิรันดร์(The secret of Eternity) ตามสัญญาที่ให้ไว้ในคัมภีร์แรกของโลก ‘กีตา’ "เมื่อโลกสิ้นศีลธรรม พ่อจะมาสอนราชาโยคะ..."

ทุกวงจรละครโลก ดวงวิญญาณสูงสุดใช้ดวงวิญญาณมนุษย์ในร่างของประชาบิดาบราห์มา(บิดาของมวลมนุษย์) ผู้เป็นอันดับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงตนเองจนบรรลุถึงขั้นสมบูรณ์พร้อมในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.1969เช่นทุกปี 18 มกราคม 2559 คือวันแห่งการจดจำระลึกถึง พ่อ บราห์มา ครอบครัวทางจิตทั่วโลก ใช้เวลาเป็นพิเศษกับการเชื่อมโยงกับสีแดง... ดวงวิญญาณเป็นสีแดง ดวงวิญญาณสูงสุดเป็นสีแดง ผู้อยู่ในบ้านของดวงวิญญาณที่เป็นสีแดง นั่นคือสภาพที่อยู่เหนือเสียง นิรวานา (Nirvana)เพื่อให้กระแสนิพพานนั้นทำให้เราพร้อมจะกลับบ้านในเวลาสุดท้ายร่วมกัน อย่างปราศจากร่าง

กิจกรรมพิเศษในเดือนมกราคม 2559
อาทิตย์17 ม.ค. (17.30-19.30 น.) ซึ่งเป็นอาทิตย์ที่สามของเดือน ช่วงเวลาของการสงบจิตเพื่อโลก เรานำเสนอข้อคิดทุก 15 นาที เพื่อไตร่ตรองแต่ละก้าวที่จะนำไปสู่ความเงียบสงบ เราขอต้อนรับสู่ “7 ก้าวของความเงียบสงบ”(The 7 Steps of Silence) ซึ่งเป็นสะพานพาเราข้ามไปสู่ความรู้ที่ลึกล้ำ ช่วยเพิ่มพละกำลังจากแก่นแท้ภายใน และปลดปล่อยพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ออกมาสู่โลก

ก้าวที่ 1 : การรับฟัง (Listening)
“การรับฟัง” เป็นขั้นแรกของการสื่อสารและสร้างความสอดคล้องกลมกลืนกับทุกคน ... คลิกเพื่ออ่าน
ก้าวที่ 2 : การสะท้อน (Reflection)
เมื่อเราฝึกรับฟังแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการย่อยความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งเรียกว่า “การสะท้อน” ... คลิกเพื่ออ่าน
ก้าวที่ 3 : การจดจ่อเป็นสมาธิ (Concentration)
เมื่อเราสะท้อนความคิด ความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ความคิดนั้นจะสะอาด ชัดเจนขึ้น จนนำเข้าไปสู่สาระ เรียกว่า “สมาธิ” ... คลิกเพื่ออ่าน
ก้าวที่ 4 : การเชื่อมโยง (Connection)
ถ้าหากเรามีศิลปะวิธีในการจดจ่อจิตใจได้แล้ว เราจะสามารถมีประสบการณ์ของ “การเชื่อมโยง” เข้ากับแหล่งแห่งพลังความสงบ ... คลิกเพื่ออ่าน
ก้าวที่ 5 : การดูดซับ (Absorption)
เมื่อเชื่อมโยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ “การดูดซับ” คุณสมบัติของความสงบจากแหล่ง เพื่อนำกระแสพลังงานนั้นเข้ามาไว้ในตนเอง ... คลิกเพื่ออ่าน
ก้าวที่ 6 : การเติมเต็ม (Filling)
“การเติมเต็ม” เป็นการกักเก็บพลังงานที่ดูดซับเข้ามาไว้ในตนเองจนเต็ม ... คลิกเพื่ออ่าน
ก้าวที่ 7 : การให้ทาน (Donation)
การให้ทานเป็นขั้นสุดท้ายของความสงบเงียบ เมื่อเราเติมตนเองด้วยคุณสมบัติบางอย่างจนเต็ม และแล้วคุณสมบัติเหล่านั้นก็จะไหลริน กระจายออกไปในบรรยากาศอย่างเป็นธรรมชาติ ... คลิกเพื่ออ่าน

อาทิตย์ 31 ม.ค. (10.00-12.00 น.) มีรายการ “ความรัก เชื่อมโยง”...เพราะในหัวใจของพระเจ้า ไหลรินความหวานชื่นของพลังแห่งรักที่บริสุทธิ์ ช่วยจุดประกายความงดงามให้แก่จิตวิญญาณ ในความเงียบเราได้ยินเพียงเสียงกระซิบอันนุ่มนวลอ่อนหวานของรักแท้จากท่านเท่านั้น โดยมีกิจกรรมให้พี่น้องได้จาริกแสวงบุญสถานที่สำคัญของมธุบันทั้ง 4 แห่งในความสงบ ที่ละ 15 นาที พร้อมกันนี้พี่ดาได้มาแบ่งปันประสบการณ์การเชื่อมโยงด้วยความรักเพื่อฉลองวันเกิดทางจิตในเดือนมกราคมนี้

เริ่มแรกที่พี่ดาได้พบรูปบราห์มา บาบา พี่ดารู้สึกประทับใจในรอยยิ้มของท่าน เพราะใบหน้าของท่านดูมีความสุขมาก หลังจากที่พี่ดาได้ศึกษาความรู้และนำไปปฏิบัติ พบว่ามีชีวิตมีความสุขขึ้น สามารถจัดการกับชีวิตและธุรกิจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างก็ดีขึ้น พี่ดาเล่าว่าครั้งแรกที่ไปมธุบัน บน Baba Rock ได้นั่งสมาธิแบบเปิดตาในช่วงเวลาเย็น ก็รู้สึกว่าหลุดหายไป ราวกับไม่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้ เห็นแต่แสง ไม่รู้ตัวว่านั่งอยู่นานเท่าไร แต่มารู้สึกอีกทีว่ามีคนเรียกและพระอาทิตย์ตกดินแล้ว พี่ดาได้รับประสบการณ์ของการเป็นดวงวิญญาณ สภาพของการปราศจากร่าง และสำนึกแรกที่ปรากฏขึ้นมาคือความรักตนเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่หายไป เมื่อเรารักตนเองเป็น เราก็จะสามารถรักผู้อื่นเป็นด้วยเช่นกัน...ขอบคุณบาบาที่ทำให้พี่ดารู้จักตนเอง

ขอเชิญชวนพี่น้อง BK ทุกท่านที่มีวันเกิดทางจิตในเดือนใด มาร่วมฉลองวันเกิดกับครอบครัวทางจิตในวันอาทิตย์ที่สามของสัปดาห์ในเดือนนั้น


ประชาบิดาบราห์มา ใช้เวลา 33 ปีเต็ม จากวัย 60 ถึง 93 ปี(1936-1969) ในความรักที่มีต่อแสงสูงสุด จนกระทั่งกลายเป็นแสงที่อยู่ในร่างแสงเรียกว่า เทวดา(Devta) ผู้ประทานในเทวโลก ทุกวงจรท่านเชื่อมโยงกับลูกๆ ทางจิตด้วยพลังความคิดในการสร้างชีวิตใหม่ โลกใหม่ด้วยการมีชัยชนะเหนือความผูกพันยึดมั่น และมีการจดจำระลึกถึงพ่อสูงสุดอย่างมั่นคง

อนุสรณ์เทพลีลาของท่านในมธุบันคือ สถานที่จาริกแสวงบุญ

แสงที่อยู่ในจิตวิญญาณของท่านเปรียบเสมือนเส้นทางหรือประตูหรือจุดหมายปลายทาง

ดังนั้น ไม่ว่าใครจะจากไปที่ใด เขาไปเพื่อบอกเล่าถึงสิ่งที่เขารู้ ให้ผู้คนทั้งหลายกลับมารับฟังความลับของเวลา และทุกเหตุและผลเบื้องหลังของสิ่งต่างๆ
ภาพดาดี้ปรากาชมณี... อดีตผู้นำสถาบันต่อจากบราห์มา บาบา ผู้ก่อตั้ง

เวลาผ่านไป ท่านก็กลายเป็นแสงมากยิ่งขึ้น แสงของท่านเองสว่างไสวมากยิ่งขึ้น นุ่มนวล อ่อนโยนมากยิ่งขึ้น


สิ่งต่างๆเกิดขึ้น เช่นที่เป็นมาเสมอคือ อนาคตได้กลายเป็นปัจจุบัน ทุกสิ่งที่ท่านพูดไว้ในอดีต...ได้กลายเป็นจริง
หนึ่งในจำนวนสมาชิกผู้บุกเบิกสถาบันนี้ ได้อยู่กับท่านมา เมื่อท่านพูดถึงอนาคต
ผู้นี้ได้จากชุมนุมไปอยู่ในที่ไกลห่าง(ประเทศอังกฤษ) ที่มีภาษาต่างไป
ภาพดาดี้แจงกี ผู้บุกเบิกศูนย์ประสานงานระหว่างชาติ ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบันคือผู้นำสถาบันในวัย 100 ปี

ท่านอยู่ ณ ที่นั่นเสมอ..เพื่อรอคอยให้ลูกๆ ทางจิตของท่านเดินทางมาและกลับไป... เพื่อนำดวงวิญญาณบรรพบุรุษของโลกทั้งหลายกลับมาบ้าน มาพบพ่อสูงสุดและครอบครัวทางจิต


ท่านรู้หรือไม่ว่าผู้คนมากมายเท่าไหร่จะเข้ามาสัมผัสสิ่งที่ท่านได้มองเห็นอนาคตจากเทพนิมิตที่ท่านได้รับบนภูเขา...นานมาแล้ว และผู้คนอีกมากมายเท่าไหร่ที่จะยังเข้ามาสัมผัส
บางสิ่งได้เปลี่ยนไป บางสิ่งนั้นคงอยู่เหมือนเดิมเสมอ
ภูเขาอาบู สถานที่จาริกแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ในการเชื่อมโยงทุกชีวิตไว้ด้วยสายใยแห่งรักที่บริสุทธิ์และสูงส่งของพ่อ-แม่สูงสุดนี้
ดวงวิญญาณบรรพบุรุษโลก และผู้นำที่มีพลังทางจิตวิญญาณจากทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกสถาบัน กำลังได้รับแรงบันดาลใจให้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของความบริสุทธิ์(Purity)และความสูงส่ง(Divinity)


วามรู้ที่เป็นสัจจะเท่านั้นที่เท่าให้สติปัญญาของเราสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรคือความจริง และ อะไรคือความหลอกลวง เป็นมายาภาพที่กิเลสได้สร้างขึ้น เพื่อให้ความทุกข์แก่เราในทุกรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีรากฐานมาจากสำนึกที่เป็นร่าง ส่วนความรู้ที่เป็นสัจจะทำให้เราเห็นความจริงในทุกมิติ
ประการแรก – ความรู้เกี่ยวกับตนเองว่าแท้ที่จริงแล้วเราคือดวงวิญญาณ
ประการที่สอง – ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า หรือ ดวงวิญญาณสูงสุด จากการที่เรามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้น เราจึงจะสามารถมีความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณสูงสุด และรับคุณประโยชน์มากมายมหาศาลจากท่านได้
ประการที่สาม – ความรู้เกี่ยวกับวงจรละครโลก ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรม และกฏธรรมชาติ ซึ่งมีการซ้ำรอยอย่างไม่มีวันจบ

ตลอด 2 วันเต็ม (6-7 ก.พ. 2559) เรามีโอกาสฝึกฝนเป็นพิเศษในการให้ความรู้ที่เป็นสัจจะ จากบทเรียนพื้นฐานของราชาโยคะ 7 บท
บทที่ 1 – การตระหนักรู้ในตนเอง
บทที่ 2 – แหล่งแห่งพลังชีวิต
บทที่ 3 – สมาธิแบบราชาโยคะ
บทที่ 4 – ปรัชญาแห่งกรรม
บทที่ 5 – ความลี้ลับของการเวลา
บทที่ 6 – นัยสำคัญของการสร้าง
การบำรุงรักษา และการทำลายล้าง
บทที่ 7 – ต้นไม้มนุษยชาติ

ละครเรื่องต้นไม้แห่งเพชรพลอย
ให้สาระสำคัญ... ดั้งเดิมนั้นดวงวิญญาณมนุษย์เคยบริสุทธิ์ สวยงาม เต็มไปด้วยคุณธรรม เปล่งประกายเช่นเพชรพลอย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปมนุษย์กลับมาเต็มไปด้วยกิเลส เพชรพลอยจึงได้กลายกลับมาเป็นหินซึ่งไร้ค่า ไร้ราคา จนในที่สุดพระเจ้าหรือพ่อค้าเพชรต้องลงมายังโลกนี้ เพื่อเปลี่ยนมนุษย์ผู้มีสติปัญญาเป็นหิน ให้กับมาเป็นเพชรพลอยดั้งเดิมที่สวยงามอีกครั้ง และเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างเป็นนิรันดร์...ไม่มีวันจบ


ฉลองวัยที่สมบูรณ์พร้อม กับผู้นำทั่วโลกที่ Gyan Sarovar สถาบันการศึกษา เพื่อโลกที่ดีขึ้น ในรายการ 'Call of Time'
ดาดี้ แจงกี ดึงดูดผู้นำทั่วโลก ด้วยแสงแห่งสัจจะ
ดาดี้ แจงกี ฉลองวันเกิด 100 ปี กับกลุ่มผู้นำจากทุกวงการทั่วโลก ท่านเป็นตัวอย่างของผู้ที่บรรลุผลในคำสอนของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเลข 100 จึงแสดงนัยสำคัญของความบริสุทธิ์สมบูรณ์ (Completely Pure) ของเทพปัญญา (Divine Intellect) ซึ่งมีการพัฒนาชีวิตรอบด้าน (All-rounder) มีความพร้อมเสมอ (Ever-ready) ตื่นตัว (Active) และถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) ในทุกการกระทำ

ท่านได้อุทิศชีวิตด้านจิตวิญญาณ ด้วยการทำตามหนทางสูงสุด (ศรีมัท) ทุกย่างก้าวจึงให้คุณประโยชน์ต่อทุกดวงวิญญาณและธรรมชาติวัตถุธาตุ สมาชิกทั่วโลกของบราห์มา กุมารี มากมาย มีโอกาสพบท่านทุกปี ตามฤดูกาลที่มธุบัน ท่านถ่ายทอดคำสอนและประสบการณ์ทางจิต และให้แรงบันดาลใจ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ เพศ วัย หรือพื้นภูมิใดๆ เพราะท่านตระหนักรู้ว่าสัจจะเท่านั้นที่ปลดเปลื้องความทุกข์ของทั้งโลกได้

กิจกรรมพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
เสาร์ 6 ก.พ.
ซิสเตอร์ ราชินี ผู้ดูแลประเทศญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ มาเยี่ยมเมืองไทย มีโอกาสสร้างพลังโยคะในสวนเบญจสิริ สุขุมวิท 24 เวลาเช้าตรู่(ตี 5 ถึง 8 โมง) พี่หล้าได้พบกับผู้แทนศาสนา สถาบันต่างๆ พร้อมพี่น้องชาวสุขุมวิทและศูนย์อื่นๆ
อาทิตย์ 7 ก.พ.
ที่ศูนย์นนทบุรี ตอนเช้า ซิสเตอร์ราชินี สนุกสนานกับการร่ายรำเช่นที่กล่าวไว้ "ที่ใดมีสัจจะ ที่นั่นมีการร่ายรำด้วยความสุข" ตอนเย็น ปิดรายการอบรมครูผู้ถ่ายทอดสัจจะ ด้วยการฉลองสูตร 'อวตาร' ประจำวัน คือ มงกุฎแห่งความบริสุทธิ์ + บัลลังก์หัวใจของพระเจ้า + จิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณกลางหน้าผาก = การมีอำนาจปกครองตนเอง


พุธ 10 ก.พ.
'คุณหญิง' ฉลองวันเกิดทางจิตร่วม 30 ปี มีน้องใหม่ 'ศานติ' อายุ 1 วันร่วมตัดเค้กแบ่งปันพี่น้องหลังอาหารเย็น

เสาร์ 13 ก.พ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมกำลังเชื่อมไมตรี อินเดีย-ไทย จากบราห์มา กุมารี ในสวนดอกไม้คุณธรรม และการเล่นเกมงูและบันไดชีวิต


อาทิตย์ 14 ก.พ.
ฉลอง Pure Love ด้วยการทำสัญญารัก
กับบาบา ผู้เป็นสัจจะ

อาทิตย์ 21 ก.พ.
เช้า เป็นคาร์มา โยคี (Karma Yogi) ผู้ที่ทำกรรมในโยคะ คือทำทุกสิ่งให้สะอาดทั้งภายในภายนอกด้วยความสนุกสนาน
เย็น เป็นผู้จาริกแสวงบุญ(Pilgrim) ในการทรงจำระลึกถึงพ่อ ที่อยู่บนบ้านสูงสุด ตรงกับวันสงบจิตโลก (World Meditation Hour) ทุกอาทิตย์ที่สามของเดือน


ให้สัจจะนำทาง ไปหาภาพในอัลบั้มของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อปั้นแต่งความเป็นหนึ่งเดียวกันขณะที่อยู่ในมธุบัน
เสาร์ 13 ก.พ. พี่หล้ามีพี่นิดร่วมเดินทางไป ORC(OmShanti Retreat Centre) ที่เดลฮีเพื่อร่วมรายการ 'Silent Retreat' ของ NC/CC (ผู้ประสานงานประเทศและศูนย์ฯ) เป็นการเข้าเงียบเพื่อค้นพบสัจจะภายใน แล้วนำมาใช้ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น


พี่หล้าและดาดี้จี
ตอนยังเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่น
(จากรูปที่ติดกำแพงหอประชุม)
พี่หล้าและดาดี้แจงกี
ปลายกุมภานี้
พี่นิด น้องเหมียว น้องไก่
ไปอยู่มธุบันด้วยกัน
ครอบครัวนานาชาติ มีการแสดง 'ดินแดนมหัศจรรย์' (Magical Kingdom) ที่มาจากความทรงจำในดินแดนสัจจะ จัดโดยทวีปอเมริกา โดยใช้ผู้แสดงจากภาพยนตร์ Walt Disney... เริ่มจากชนเผ่าอินเดียนแดง บรรพบุรุษของอเมริกา เชิญพบบรรพบุรุษโลกจากประเทศต่างๆ มีน้องเหมียว น้องไก่ เป็นตัวแทนประเทศไทย

โอมชานติ


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.