ความปรานี สัมผัสความลึกล้ำของเจตนาในการสร้างสายใยที่คงอยู่
เป็นนิรันดร์ โดยการปลดเปลื้องความเจ็บปวดภายใน และทำให้หัวใจที่กระด้างที่สุดนุ่มนวลขึ้น
รากฐานของความสัมพันธ์ของเรา คือมิตรภาพ เมื่อสถาปนิกสร้างอาคาร เขาวางแผนให้อยู่อย่างมั่นคง เขาใส่ใจในรายละเอียดทั้งหมด จึงไม่เพียงแต่การทำงานได้เสร็จสิ้น เช่นเดียวกัน คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ของเรา ควรจะสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่คงอยู่นาน ไม่เพียงแต่เป็นการได้ประโยชน์ภายนอกชั่วคราว มิตรภาพดังกล่าวต้องอาศัยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อทุกคนตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการมองเห็นความดีงามของเขาเป็นสำคัญ จึงช่วยผู้อื่นขจัดความอ่อนแอเพื่อให้เขาสามารถนำความดีงามมาใช้ นี่คือความรู้สึกที่จริงแท้ของมิตรภาพ
เมื่อมีสัจจะในงานที่ทำ คุณค่าของสัจจะนั้นนั่นเองจะกลายเป็นอนุสรณ์ จากความรู้สึกที่มีความรัก จึงสร้างกระแสจิตและพลังงานที่เป็นบวกให้แก่ งานที่ทำ สถานที่ที่อาศัย และความสัมพันธ์ที่สร้าง...ด้วยความปรานี ด้วยเจตนาดี จึงมีการวางรากฐานของความรักและสัจจะไว้ให้คุณลักษณะของผู้สร้างนั้นสูงสุด ที่มีผลต่อสิ่งสร้างของตน

เชียงใหม่ คือจุดนัดพบระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 59

ในสนามบินมียีราฟคอยต้อนรับไปไนค์ซาฟารี
ใกล้สนามบิน พี่หล้าแวะ
ไปเยี่ยมแม่เจ้า ผู้ให้กำเนิดวัย 93 ปี

ประกาศนียบัตรทั้งสามของ ‘ความพอใจ’
ณ บ้านพี่แดงใกล้หมู่บ้านบ่อสร้าง ครอบครัวทางจิตได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ที่จะสร้างความพอใจในสายสัมพันธ์ และได้รับประกาศนียบัตรทั้งสามจากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ที่สอนให้เราอยู่กันแบบครอบครัว ซึ่งเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เกิดความพอใจภายใน ตามมาด้วยการมีความพอใจในครอบครัวที่ส่งผลให้พ่อ-แม่สูงสุดของเราพอใจเราอย่างแท้จริง จากคุณสมบัติที่สำคัญ ท่านทำให้เราเห็นทุกขั้นตอนของความเพียรพยายาม เมื่อความพอใจในตนเองเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด เราต้องมีสติปัญญาที่แยกแยะให้ได้ว่า อะไรคือการทำตามใจตนเอง(Manmat) การทำตามใจผู้อื่น (Parmat) และการทำตามหนทางสูงสุด(Shrimat)ที่ท่านกำหนดไว้ให้ทุกคนได้รับการปลดปล่อยจากบ่วง-บาปทั้งหลาย

ผู้ที่ชอบตามใจตนเองก็จะตามใจผู้อื่นเพื่อเป็นที่ยอมรับ หรือหวังผลตอบแทน เพราะขาดความรัก – ความเคารพตนเอง ผู้ใดทำตามพระเจ้าได้ คือผู้ที่ซื่อสัตย์ในการชี้หนทางของการหลุดพ้นแก่ทุกคน เพราะเขาอยู่เหนือความต้องการส่วนตน แม้ต้องผจญกับปัญหาความไม่พอใจหรือแรงต้านเพราะเสียผลประโยชน์ใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรของความพอใจในตนเองนั้นต้องไม่เพิกเฉยต่อการรักษาสมดุลของ 4 วิชาที่มหาวิทยาลัยของพระเจ้านี้สอนไว้ ความเป็นบวก (Positivity) คือหลักประกันในปัญญาของผู้ที่สร้างความพอใจจากภายในที่แท้จริง ด้วยสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ

ส่วนผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรของความพอใจจากผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวทางจิต ที่ต้องร่วมชะตากรรมในการสร้างสมคุณธรรม ชำระกิเลสนั้น ขึ้นอยู่กับความเคารพในบทบาทของกันและกัน ด้วยความเข้าใจและยอมรับว่า ไม่มีใครเล่นบทบาทแทนใครได้ ไม่มีอะไรต้องเปรียบเทียบแข่งขัน ทุกบทบาทนั้นมีค่าต่อการอยู่ร่วมกันในสวรรค์ ซึ่งต่างลำดับกันของความเคารพนี้

สุดท้าย การได้รับประกาศนียบัตรจากพระเจ้า เราต้องอยู่บนฐานของสัจจะ มีความสะอาด บริสุทธิ์ และซื่อสัตย์ในทุกการกระทำ เนื่องจากว่าไม่มีอะไรซ่อนเร้นได้จากสัจจะ ทุกสิ่งเปิดเผยตนเองในเวลาที่ถูกต้อง ผู้มีสัจจะไม่ต้องการพิสูจน์ตนเอง แม้แต่ใช้กลไกใดปกป้องตนเอง จึงมีคำกล่าวว่า “พระเจ้ารักผู้ที่หัวใจซื่อสัตย์” ความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ของเขาเองจะปกป้องเขาให้ปลอดภัยในการประสานรอยร้าวทั้งหมดที่เกิดมาจากความหลอกลวง ในสายใยความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสัตยุค หรือยุคแห่งสัจจะ
สมาชิกครอบครัวทางจิตร่วม 25 คน เริ่มต้นและจบลงด้วยการเรียนรู้คุณค่าของการได้รับประกาศนียบัตรทั้งสามของความพอใจ โดยมีการสรุปสาระจากดาดี้แจงกี

เพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัตรแรก คือ การมีความพอใจกับตนเอง เราจำเป็นต้องมีทุกความคิดตามกำหนดที่สูงส่งของพระเจ้า ไม่ทำตามใจตนเอง พลังความคิดของพระเจ้านั้นเป็นบวกอยู่เสมอ เราควรสร้างความคิดของเราให้สูงส่งและเป็นบวกเช่นเดียวกับท่าน ...
พลังความเป็นบวกจากดาดี้แจงกี
...พลังความเป็นบวกเป็นเสมือนแบตเตอรี่ของดวงวิญญาณ ที่จะช่วยปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหมด เป็นเหมือนแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด หากเราได้จดจ่อกับแสงภายในของเราให้ส่องสว่าง เพื่อก่อให้เกิดพลังงานทางจิตวิญญาณที่เป็นบวกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่นนั้นจะทำให้เราได้รับพรจากเขาโดยอัตโนมัติ

ด้วยความรู้ทางจิตจะทำให้เราเห็นความเป็นลบอย่างชัดเจนแต่เรายังคงรักษาสายตาที่เป็นบวกต่อผู้คนได้ เราจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเก็บความบกพร่องของใครไว้ในหัวใจและจิตใจ เพราะการคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือการซุบซิบนินทาในสิ่งใด ก็ถือเป็นการล่วงละเมิดต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งการมีความคิดเชิงวิพากย์วิจารณ์ต่อผู้อื่นก็ ก่อให้เกิดการแทรกแซงความสามารถของเราที่จะคงอยู่ในการเชื่อมโยงกับพระเจ้า

ดังนั้นผู้ที่มีปัญญาและมีความเข้าใจจะไม่เป็นเหตุของความทุกข์ให้กับใคร และเรียนรู้ที่จะไม่ให้ความทุกข์กับตนเอง เขาคือผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่จริงแท้กับพระเจ้า จึงเรียนรู้ที่จะมีสายตาของความเป็นบวกที่ไม่เคยหยุดยั้งต่อครอบครัวมนุษยชาติเช่นเดียวกันกับพระเจ้า แม้จะตระหนักได้ว่าความอ่อนแอได้แทรกซึมในดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหลาย แต่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจท่านทำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา

สำหรับประกาศนียบัตรที่สอง คือ ความพอใจจากผู้อื่น (ครอบครัวของพระเจ้า)ด้วยการให้ความนับถือและรับความนับถือ" ต่อกันและกัน พลังของความเคารพตนเองจากดี้แจงกี
...ความเคารพตนเองทำให้เรามีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่น ทำให้เราตระหนักถึงความรักที่ลึกล้ำที่พระเจ้ามองดูเรา ด้วยการมีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ เราสามารถจะดึงความรักและพลังมาสู่ตนเอง คงอยู่อย่างมีความรักสำหรับทุกคนและเปิดใจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขความผิดพลาดของตน เราเพียงต้องมีศรัทธาและไว้วางใจที่จะก้าวหน้าไปด้วยกัน ผู้ที่คงความเคารพตนเองจะไม่คาดหวังสิ่งใดจากใคร เพียงแต่ยอมรับในผู้อื่น ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่อง แต่ให้ความเคารพและนับถือต่อกันและกัน ด้วยสัจจะ ความรัก และศรัทธา แล้วเราจะได้รับความร่วมมือ ....

ประกาศนียบัตรที่สาม คือ ความพอใจจากพระเจ้า
เพื่อที่จะเป็นที่ชื่นชอบโดยพ่อ จดจำไว้ว่า "พระเจ้ามีความพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์" ไม่ว่าลูกจะเป็นอะไร ความจริงแท้และความซื่อสัตย์ของลูกจะชนะหัวใจพ่อได้

พลังความซื่อสัตย์จากดาดี้แจงกี....

ความซื่อสัตย์ให้พละกำลังอย่างมากกับดวงวิญญาณที่ความผิดพลาดจะไม่เกิดซ้ำอีก
ความซื่อสัตย์นำเราไปสู่ความสนใจต่อการให้และรับพร มากกว่าที่จะให้และรับความทุกข์
ความซื่อสัตย์จึงเป็นเหมือนยาถอนพิษของสำนึกที่เป็นร่างที่ทำให้เราติดกับอยู่ในความหลอกลวง
ด้วยการมองใบหน้าของเราในกระจกหัวใจของพระเจ้า สิ่งนั้นจะเปิดเผยความอ่อนแอให้เราได้ขจัดออกไป ผ่านการมีโยคะกับท่าน กระจกได้รับการทำความสะอาด และเราสามารถมองเห็นภาพลักษณ์ที่สวยงามของเราได้
พระเจ้า สร้างชีวิตของเราบนพื้นฐานของสัจจะ เพราะท่านคือสัจจะ พลังงานของท่านจะไหลรินมาสู่เราได้ต่อเมื่อเราคงอยู่อย่างสะอาดและมีหัวใจที่ซื่อสัตย์
ฉันต้องตรวจสอบตนเอง เปิดหัวใจของฉันว่ามีสิ่งใดหรือใครนอกจาก พระเจ้าผู้เป็นที่รักเดียวของฉัน ถ้าฉันต้องการให้ผู้ให้ความอบอุ่นของหัวใจอยู่ในนี้ ฉันต้องคงอยู่อย่างซื่อสัตย์ที่จะเก็บรักษาหัวใจให้มีเพียงท่านเท่านั้น....

เรามีการใช้ชีวิตของการพัฒนาจิตวิญญาณอย่างครบถ้วนทั้ง 4 วิชา
ความรู้ โยคะ สร้างสมคุณธรรม และทำกิจกรรมให้ประโยชน์ต่อตนและทุกคน
จับกลุ่มหรือจับคู่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำและผู้ตาม

ขอบคุณทีมงานแข็งขันของเชียงใหม่ครั้งนี้ มีพี่แดงเป็นหัวเรือใหญ๋ พี่วัลลีผู้ช่วยอย่างดี พร้อมพี่ธรและน้องปอง
น้องปอง มีโอกาสฝึกมือเขียนรูปเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการกลับมาสมบูรณ์พร้อม เช่นลักษมี นารายณ์
สาธิตอาหารไทยโดยพี่ธรพ่อครัวหลัก ผู้ดูแลเราด้วยหัวใจ ให้เติบใหญ่และดูแลตนเองได้...ด้วยอาหารบริสุทธิ์นานาชนิด
จุดแสงเทียน ทำสมาธิ ในเวลาพลบค่ำ
เปลี่ยนบรรยากาศขึ้นไปบ้านบนดอย คอยเวลารวมตัวด้วยหัวใจที่อบอุ่นในความหนาวเหน็บครั้งต่อไป


วันเสาร์ 18 มิ.ย. 59 เวลา 10 โมงถึงเที่ยงเราไป จัดรายการ ‘7 พันล้านการทำดี’ ในบริษัทพิมพ์ดี จ.สมุทรสาคร เพื่อขอบคุณพี่เล็กเจ้าของโรงพิมพ์และพนักงานร่วม 300 คน ที่ให้การสนับสนุนด้านสิ่งตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่โครงการ 7 พันล้านการทำดีตั้งแต่แรกเริ่ม มาจนกระทั่งปัจจุบัน (เกือบ 2 ปี) มูลนิธิฯ ถือโอกาส แนะนำ ‘วัวเจ้าปัญญา’ โดยแจกวัว 26 ตัว (A-Z) ให้พนักงานเตรียมพร้อมในการดูแลเอาใจใส่ ให้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนนิสัยไม่ดี ที่เป็นลบให้กลายเป็นบวก

เด็กๆ มีส่วนสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของ 'ราชาโยคะ' ที่สามารถเอาชนะปัญหาภายในตนเอง ในครอบครัวและในสังคมโลก

พี่เล็กได้รับของขวัญพิเศษคือร่ม ที่พิมพ์คำเตือนใจไว้ Inner Peace World Peace (สงบภายในสู่สันติภาพโลก)

วันแม่ของชาวโลก
24 มิถุนายน เป็นวันสากล ที่เราระลึกถึงแม่ของชาวโลก ‘Mama’ (มาม่า) ผู้ทิ้งอนุสรณ์ของวัฒนธรรมอันสูงส่ง ในการใช้ชีวิตที่มีค่าต่อการกราบไหว้บูชา เจ้าแม่ต่างๆ ตราบจนกระทั่งเวลาปัจจุบัน

บราเตอร์ชาลีให้สาระ "จิตวิญญาณของความเป็นแม่" และเป็นตัวอย่างทายาท ที่ครอบครัวทางจิตทั่วโลกให้ความรัก-เคารพจากความเป็นแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ทุกชีวิตด้วยหัวใจที่อ่อนโยน อ่อนหวาน ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ลุ่มลึกในปัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาภายใน-ภายนอก
การป้อนองุ่นในวันที่ระลึกถึงมาม่า นั้นปลุกสำนึกของการเอาชนะวัตถุธาตุเช่นที่มาม่าทำก่อนจากร่างด้วยพลังของการหล่อเลี้ยง

ปัญญาและความสมดุลย์
29 มิถุนายน 2559 บราเตอร์ชาลี บรรยายในหัวข้อ "งามด้วยปัญญา ให้คุณค่าชีวิตที่มีดุลย์" ที่อาคาร "Wisdom Plus"
สรุปสาระการบรรยายจากภาพของสามวงกลมบ่งบอกถึงปัญญาในการหาสมดุลจาก 3 สิ่งในชีวิต
1.งาน
2.ครอบครัว
3.ตนเอง

สิ่งใดหรือที่เราเพิกเฉย ละเลย? มีใครเห็นด้วยมั้ยว่าเราละเลยตนเอง ทำไมเราทำเช่นนั้น เพราะว่าถ้าตัวฉันเองมีการเติมเต็มสมบูรณ์ งานก็จะดีไปด้วย ครอบครัวก็จะมีความสุขไปด้วย และความสุขหมายถึง ทั้งสามส่วนได้รับการเติมเต็ม ชีวิตที่สมดุลหมายถึง ฉันกำลังมีความก้าวหน้าทั้งในชีวิต ครอบครัว การงานและตนเอง ทำไมเราจึงมีประสบการณ์ ของความกดดัน เมื่อเราเพิกเฉยต่อด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าใครคนหนึ่ง ไม่มีความสุขกับชีวิตแต่งงานหรือชีวิตครอบครัว เขาก็สูญเสียสมดุลของชีวิตการงานและชีวิตตนเอง ถ้าฉันเองไม่มีความสุข ฉันเองก็ชดเชยด้วยการขาดความสมบูรณ์ของการงานและครอบครัว จิตวิญญาณหมายถึงการให้ความสมดุลที่เท่ากันของทั้งสามด้าน การที่จะมีสมดุล ฉันต้องการ ปัญญา 3 รูปแบบ ฉันต้องการ IQ หรือความสามารถทางด้านสติปัญญา ทำให้ฉันพัฒนาด้านอาชีพ มีรายได้สำหรับการดูแลชีวิต แต่เมื่อฉันวิตกกังวลหรือตึงเครียด เมื่อมีความกลัว ความสามารถด้านสติปัญญานี้ก็จะช่วยไม่ได้ สำหรับครอบครัวแล้วฉันต้องการ EQ หรือการบรรลุภาวะด้านอารมณ์ เป็นปัญญาที่ทำให้เราเติมเต็มความสัมพันธ์กับผู้อื่น เราไม่สามารถเรียนรู้ปัญญานี้จากมหาวิทยาลัยได้ เป็นการได้มาจากการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการตอบรับความสัมพันธ์กับพวกเขา EQเป็นปัญญาที่จะสร้างความรักกับผู้อื่น สำหรับตนเอง ฉันต้องการ SQ หรือปัญญาด้านจิตวิญญาณ –ในการสร้างความรักกับตนเอง ความสัมพันธ์แรกของชีวิต คือกับตนเอง ถ้าปัญญานี้มีมลภาวะหรือเสียไป ทั้งชีวิตก็จะเสียไป เรามีความมั่นใจในตนเอง ที่จะทำสิ่งต่างๆในโลก อาจเป็นความเชื่อมั่นที่จะพูดกับผู้คนในโลกที่จะตั้งบริษัทหรือบริหารจัดการบริษัท แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะชอบสิ่งที่ฉันเป็น มีการเชื่อมโยงอย่างมากมาย ระหว่างฉันเป็นใครกับฉันทำอะไร ฉันมีความสำเร็จในการทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่ค่อยมีความสำเร็จในการที่ฉันเป็นใครเพราะฉันไม่ค่อยมีความสุข นี่คือวิกฤติของสังคมมนุษย์ ฉันกลับไปหาจากข้างนอกแทนที่จะหาจากภายใน....ฉันต้องเรียนรู้การฝึกจิต เมื่อมีการฝึกจิตประจำวัน ฉันจะรู้วิธีรักตนเอง ฉันต้องดูแลหัวใจของฉันด้วยเช่นกัน เมื่อหัวใจเต็มไปด้วยความรัก ก็เป็นการง่ายในการเป็นฉัน และการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น เต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญในการหล่อเลี้ยงโลกภายในของตน นี่คือเป้าหมายของความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณ...

ผู้บริหาร Wisdom Plus บอกประสบการณ์ของการมาพบกับ บราห์มา กุมารี "เชื่อว่าจะมีดวงวิญญาณบุญ ในชุดขาวนี้มาช่วย" เราจึงใช้โอกาสนี้ที่พี่น้องทีมงานทางจิต ในการไขความลับ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ Wisdom Plus ที่เกี่ยวโยงกับปัญญาและภาวะสุขภาพและความงาม

1. ปัญญา ( ฝน)     2. ชุดสีขาว: (พี่ศรี)     3. ดวงวิญญาณบุญ(เหมียว)     4. สุขภาพ (ปุ๋ย)     5. ความงาม (ปุ้ม)     6. สีม่วง (นุ๊ก)     7. นกฟินิกซ์ : วิหคเพลิง(เก๋)

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.