มีถ่ายทอดสดผ่าน facebook ที่ page มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ทั้งสองรายการ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.