ได้รับบทเรียนที่ดี
การเจ็บป่วยเป็นโอกาสพัฒนาความสามารถในการมองเห็นคุณประโยชน์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต แทนที่จะถูกดึงรั้งจากโรคภัย เช่นที่การรักษาโรคภายนอก ต้องไปโรงพยาบาลพบหมอ นอนเตียงที่สบาย และรับประทานอาหารที่มีคุณค่า การรักษาโรคภายในก็เหมือนกัน ...ฉันจำเป็นต้องไปหาศัลยแพทย์ทางจิตที่คงอยู่ตลอดไป(Eternal Surgeon) ให้ผ่าตัดจัดการกับส่วนต่างๆ มีการพักผ่อนอย่างสบายบนเตียงของการจดจำระลึกถึงท่าน และรับประทานอาหาร เสริมกำลังของความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวก ภายในเวลา 65 ปีที่ผ่านมา มีประสบการณ์ การเจ็บป่วยและพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 2 ครั้ง ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ก่อนการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณ ครั้งที่สอง คือ ครั้งนี้ในประเทศไทย หลังการใช้ชีวิตด้านจิตวิญญาณมา 33 ปี เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการรับผิดชอบต่อผลกรรม โดยไม่โทษสิ่งใดหรือใคร... ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นบทเรียนที่ดีเสมอมา


ดาดี้แจงกี ผู้นำบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก อยู่ในวัย 100 ปีขณะนี้ คือตัวอย่างของราชาโยคี ผู้อยู่เหนือร่างกายที่มีโรคภัยมากมาย ด้วยพลังโยคะ ...ท่านสามารถอยู่เหนือบ่วงกรรมด้วยการเอาชนะกิเลส - ประสาทสัมผัสและวัตถุธาตุ

เราได้สรุป 2 ประเด็นจากข้อคิดของท่านไว้ 3 หัวข้อ
เกี่ยวกับสุขภาพ :
 • ฉันสามารถดูแลตนเองได้อย่างไร?
 • ฉันสามารถทำสิ่งใดเพื่อดูแลผู้อื่นได้?

การเดินทางหลังสุดนี้
ดาดี้ แจงกีได้กลับไปอังกฤษ
และฉลองวันเกิด 100 ปี
 1. โดยหลักการแล้วยาไม่ใช่สิ่งผิด แต่สิ่งที่ผิดคือ เมื่อร่างกายได้รับการใส่ใจ จิตใจกลับถูกเพิกเฉย ฉันต้องไม่ปล่อยให้ยาเป็นสิ่งค้ำจุนและต้องไม่พึ่งยา แต่เพียงอย่างเดียว

 2. พลังโยคะ คือพละกำลังที่ได้รับ ด้วยการจดจำระลึกถึงพระเจ้า ผู้สูงสุด คือความสามารถที่จะคงความรัก ผ่าน ความลัมพ้นธ์กับดวงวิญญาณสูงสุด พระเจ้าที่ให้พลังแก่ดวงวิญญาณที่จะจบสิ้นความเจ็บป่วย และป้องกันไม่ให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นใหม่

  "บ่อยครั้งที่เกิดความคิดที่อ่อนแอ ความคิดที่ไม่ดี ปฏิกิริยาที่เป็นลบกับสถานการณ์ภายนอกที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย การฝึกฝนหลักที่ให้คือรักษาจิตใจให้อยู่ในระดับที่เป็นบวก และบริสุทธิ์ในการเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุด"

  "หากยังมีความปรารถนาที่ไม่ได้รับการเติมเต็ม สิ่งเหล่านี้ลร้างความทุกข์ระทมและสุขภาพที่อ่อนแอ แต่ถ้าฉันเปลี่ยนให้เป็นความปรารถนาที่มีพลังแต่อย่างเดียว เพื่อทำให้ผู้อื่นเป็นสุข และมีพลานามัยดี..พลังของพระเจ้าจะช่วยให้ฉันเต็ม เปี่ยมในสิ่งนี่"

  "หากมีสิ่งใดที่ฉันยังต้องการจากมนุษย์ ก็จะมีปัญหาและความยากลำบากเสมอ แต่ถ้าด้วยการรับมาจากสิ่งสูงสุด และแล้วดวงวิญญาณสามารถเป็นเครื่องมือที่จะให้แก่ผู้อื่น"

  "แต่ละคนต้องไม่เพียงเป็นคนไข้เท่านั้นแต่เป็นหมอให้แก่ตนเอง สามารถรักษาตนเอง... ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง พระเจ้า ความเจ็บป่วยนั้นสามารถหายได้ ฉันต้องแน่ใจว่าฉันไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งที่ผู้อื่นรวมทั้งแพทย์ด้วย ที่กำลังพูดเกี่ยวกับสุขภาพของฉันในทางลบ"

 3. กรรม ทัศนคติที่เยียวยารักษาเฉพาะต่อความเจ็บป่วย คือการมองดูความเจ็บป่วยว่าเป็นผลของการกระทำในอดีตของตน ความผิดใดๆ ที่พวกเราไต้ทำมาในอดีตไม่ควรทำให้เรารู้ลึกผิด เรามองดูชีวิตอย่างเป็นละคร ด้วยฉากหนึ่งที่เปิดเผย ออกมา และนำไปสู่ฉากต่อไป ยอมรับและรับผิดชอบต่อความผิดของตน ฉันควรมองดูฉากนั้นราวกับว่าผ่านพ้นไปแล้ว ฉากนั้นเป็นของอดีต ฉันสามารถเปลี่ยนเพื่อที่ว่าความผิดนั้นจะไม่ชำรอย.. ซึ่งสามารถเปลี่ยนอนาคตได้

  "เมื่อร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติได้นำไปใช้ในการรับใข้มนุษยชาติ (งานรับใช้ของพระเจ้า) สิ่งนี้นำพลังอ้นมหาศาล และพละกำลังให้แก่ร่างกายเพื่อเยียวยาตนเอง เมื่อทั้งร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติได้ใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์สิ่งนี้ จะล่งผลต่อร่างกายและสุขภาพที่ไม่ดี"
ได้รับการดูแลรักษาที่ดี
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้รับบริการจากโรงพยาบาล World Medical Center เพื่อสะดวกต่อการรักษาที่ฉับพลัน ในระยะใกล้ที่สุด หลังจากก้าวพลาด ตกลงมาจากบันขั้นที่ 3 รถฉุกเฉินมารับไป x-ray พบกระดูกข้อเท้าหัก ต้องผ่าตัดและพักพื้น 2 วันที่โรงพยาบาล มีน้องเหมียว ทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลจึงช่วยให้บริการนั้นสะดวกราบรื่น ด้วยความสดชื่นแจ่มใส
จาก ร.พ. เราจัดชั้นเรียน ถ่ายทอดเสียง online ข้ามจังหวัดตามปกติได้

ได้พบคุณหมอที่ดี
หลังจากที่ได้สนทนากับ ศ. น.พ. อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ และ น.พ.ณัชพล คุณณะรักษ์ไทย ผู้ทำการผ่าตัดและดูแลคนไข้ เรามีโอกาสถ่ายภาพกับเครื่องหมายของโรงพยาบาล ซึ่งเชื่อมโยงกับสัญญลักษณ์ทางการแพทย์

คฑางูไขว้ หมายถึง การมีสุขภาพและการดำรงชีวิตที่ดี ซึ่งประกอบด้วยพลังของงูสองตัว ไหลวนขึ้นผ่านแท่งตรงกลาง เพื่อกระตุ้นแต่ละจักระ แพทย์ศาสตร์ฮินดูและแพทย์ศาสตร์อันลึกลับ ต่างก็รู้เสมอว่าจักระทั้งเจ็ดทำงานตามแนวกระดูกสันหลัง ถึงสมอง ทำให้เกิดการไหลเวียนของพลังงาน หรือ พลังชีวิต ชาวจีน เรียกว่า ชี่ (Qi) ซึ่งแบ่งเป็นสองสายแยกกัน ด้านชายและด้านหญิง พลังงานทั้งสองไหลพันกันเป็นเกลียวขดผ่านสายโซ่แห่งจักระ

ได้ใช้ตาที่สามของความรู้
มุมมองชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อได้ 'เปิดตาที่ 3' (Opening the Third Eye) ทุกสิ่งมีนัยสำคัญ... กฏแห่งความเป็นนิรันดร์(Law of Eternity)... ความเป็นอมตะ(Immortality)... สัจจะ(Truth)... ที่คงอยู่ตลอดไป นี่คือพลังงานที่ "ไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครทำลาย แต่แปรสภาพ" ดังนั้น การพื้นฟูพลังงานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่สมดุลอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับพลังงานสูงสุด (Supreme Energy) เพราะ ท่านคงสภาวะที่บริสุทธิ์เสมอ ท่านคือสัจจะ เป็นเช่น มหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ให้ทานชีวิต แก่มนุษย์ที่สามารภใช้วัตถุธาตุ(ร่างกาย) ด้วยพลังจิตที่บริสุทธิ์ที่สุด โดยเริ่มจากเวลาที่โลกสมบูรณ์พร้อม และวนไปรอบวงจรของการเสื่อมสภาพของพลังงาน
เมื่อประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของโลก มีการซ้ำรอยทิ้งหลักฐานในอารยธรรมตะวันตกโบราณ ที่สืบสานมาจาก อารยธรรมดั้งเดิมซึ่งบันทึกในร่องความจำของบรรพบุรุษโลกเพื่อให้ความจริงและสัจจะ เปิดเผยตนเองตามจังหวะ… เวลาในความสงบเงียบของจิตใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาในสติปัญญาต่อสิ่งสูงสุด …ผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้

การย้อนรอย...อารยธรรมโบราณ และสัญลักษณ์ที่เชื่อมกับตาที่สาม..ที่เรียกว่า 'แสงระหว่างดวงตา' ซึ่งเป็นกุญแจดอกแรกที่เปิดประตูไปสู่่การรู้แจ้ง ... เริ่มต้นจากอียิปต์ซึ่งรู้จักกันในนามของ The Eye of Horus (ดวงตาแห่งฮอรัส) คือ สัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครอง, พลังอันสูงส่ง และ สุขภาพที่ดี เชื่อกันว่าสิ่งนี้ จะนำโลกไปสู่ อาณาจักรอันเป็นนิรันดร์ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ ความเที่ยงธรรม และ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำลายได้ สัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฎให้เห็น ในธนบัตร 1 ดอลลาร์อเมริกัน ซึ่งรู้จักกันในนามของ "The all seeing eye" (ดวงตาที่เห็นทุกสิ่ง)

เป็นสิ่งที่ปรากฎอย่างเด่นชัดว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่างดวงตาแห่งฮอรัสและโครงสร้างภายในกึ่งกลางของสมอง อันเป็นที่ตั้งของดวงตาที่สาม เมื่อนำสัญลักษณ์ดังกล่าว เทียบกับภาพตัดขวางของสมองมนุษย์


เป็นที่รู้กันว่า ดวงตาที่สามหรือดวงตาแห่งความรู้ เป็นประตูไปสู่จิตสำนึกที่สูงส่ง ซึ่งในความเชื่อของชาวฮินดูและชาวพุทธ ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการรู้แจ้ง ซึ่งแสดงไว้ผ่านสัญญลักษณ์ที่เป็น จุด ดวงตา หรือ เครื่องหมาย บนกึ่งกลางหน้าผากของพวกเทพและผู้มีชีวิตที่รู้แจ้ง ชาวฮินดู จึงมีการแต้ม "ทีลัค" ระหว่างคิ้ว

เชื่อกันว่า ต่อมไพเนียล (pineal grand) ซึ่งตั้งอยู่กลางสมอง เป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณ นั่นคือ ดวงตาที่สาม ในความเชื่อของชาวคาทอลิก ผลงานทางศิลปะต่าง ๆ มีสัญลักษณ์ของลูกสน (pine cone) ซึ่งเป็นตัวแทนของต่อมไพเนียล ในความเชื่อของชาวพุทธ สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงไว้บนเศียรของพระพุทธรูป บนคฑาของโอริสิส

กว่า 20 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทย บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ได้รับเชิญไปบรรยาย ในการประชุมทางการแพทย์ ผู้เป็นประธานได้กล่าวสรุปว่า "สิ่งที่อาจารย์พูดถึงจุดกลางหน้าผากนั้น คือ 'จุดสั่งการ' ในทางการแพทย์ "ส่วนที่รู้กันมาว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว" จึงเป็นคำตอบได้ว่า ใครคือผู้สั่งการ? ดวงวิญญาณ จุดแห่งแสง พลังชีวิตที่คงอยู่ตลอดไป โดยการใช้พลังของจิตใจ สติปัญญา และจิตใต้สำนึก(สันสการ์) ทำงานผ่านระบบสมอง เมื่อดวงวิญญาณละร่าง ก็เข้าไปในครรภ์มารดาใหม่ เกิดการเคลื่อนไหว เมื่ออวัยวะของร่างกายพร้อม ช่วง 4-5 เดือน จิตใจ คือ พลังความคิดที่หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดเวลา สิ่งมีชีวิตที่มีดวงวิญญาณ จึงเคลื่ิอนไหวได้ด้วยตนเอง เช่นคน และสัตว์ ต่างกันที่ว่า สัตว์นั้นอยู่ด้วยสัญชาติญาณ แต่คนมีการพัฒนาสติปัญญา ที่จะรู้ภาวะของการคงอยู่

ได้สนทนากับท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนี้มีชื่อว่า World Medical Center หากจะกลายเป็น World Meditation Center ก็คงจะมีบทบาทที่แท้จริงในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) เพราะคำว่า Meditation มาจากภาษาลาติน Mederi แปลว่า การเยียวยารักษา (To heal) การฝึกจิตใจให้เกิดสมาธิ หมายถึง กระบวนการเยียวยาโลกภายใน ที่ทำให้หัวใจและจิตวิญญาณกลับคืนศูนย์กลางของความดีงามดั้งเดิม ที่เต็มไปด้วยพลัง ความสงบ-สุข อันเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์บนพื้นฐานของสัจจะที่สมบูรณ์ มีการจัดระเบียบความคิด ในจิตใจ ให้จดจำจดจ่อและจับจ้องมองทุกสิ่งด้วยตาที่สาม ตาแห่งปัญญา ตาแห่งการรู้แจ้ง เพื่อความมั่นคงในชีวิต-จิตใจ ขณะที่โลกมีการเแลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น

มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลบนถนนแจ้งวัฒนะ หนึ่งในข่ายงานปะมาณหมื่นแห่งทั่วโลกของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก นี้พร้อมที่จะทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ด้านจิตวิญญาณโดยไม่มีการหารายได้ ในการจัดกิจกรรม ทำสัมนาที่เน้นความสำคัญของการฝึกสมาธิแบบเปิดตาที่เป็นสากล สำหรับ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และทุกสาขาอาชีพ

ปฎิทินปีใหม่ 2016 ที่มูลนิธิจัดทำพิเศษเพื่อการเดินทางสู่ภายในสำหรับผู้สร้างความสงบ คือของขวัญสำหรับท่านผู้อำนวยการ เราได้เชิญชวนท่านร่วมโครงการ '7 พันล้านการทำดี' ในนามขององค์กร สำหรับกลุ่มพนักงาน หรือลูกค้าโรงพยาบาล ด้วยการจัดรายการวันเกิด ตามหัวข้อในปฎิทินของแต่ละเดือน ซึ่งทางมูลนิธิยินดีที่จะนำบัตรคุณธรรมไปแจกในกิจกรรมพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเกิดของท่านเดือนมีนาคมด้วยหัวข้อ 'ความสุข' ที่ท่านสามารถแบ่งปันประสบการณ์ 'ความสุข' คือยาวิเศษ' สำหรับชีวิต

การเปรียบเทียบคนใข้ทั้งยากจนและร่ำรวยต้องนอนป่วยอยู่ใน ร.พ. มีสิ่งแวดล้อม และการบริการต่างกัน แต่ความเจ็บปวดที่ได้รับนั้นเหมือนกัน ตามหนี้กรรมที่ต้องชำระของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดของร่างกาย(pain) หรือความทุกข์ทรมานของจิตใจ (suffering) การยอมรับกฏแห่งกรรมคือความยุติธรรมนั้นลดความรุนแรงของปัญหาโรคภัยใข้เจ็บทั้งภายในและภายนอก

ได้รวบรวมสาระธรรมจากมุมมองต่างๆ
สมาชิกครอบครัวทางจิตของเรามาจากหลากหลายอาชีพ ต่างก็เป็นกำลังใจ ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ชีวิต ทำความเข้าใจในรากเหง้าของปัญหา เพื่อเยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณ
…โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ซื่อสัตย์ในการเปิดบัญชีกรรมเพื่อชำระบาป ทุกวัน ทุกขณะ ทุกความผิดพลาด ทุกบาปบ่วง กำลัง ชี้ทางให้เรา ได้ปลดหนี้กรรมในอดีตและทำกรรมที่สูงส่งในปัจจุบัน
 1. พี่หล้า พี่คนโตของครอบครัวทางจิต ใช้ชีวิตในการเบิกทาง เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคภายใน-ภายนอก
  ทุกความคิดมีผลต่อชีวิต
  การเจ็บป่วย ให้ประสบการณ์ส่วนตัว จากเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนอุบัติเหตุ ขณะที่กำลังจะขึ้นบันได ไปถึงขั้น 3 จากชั้นล่าง น้องเหมียวได้สวนทางลงมาพอดี เมื่อหันหลังกลับเพื่อจะเก็บของ ก้าวพลาด หล่นลงมาถึงพื้น วูบนั้นเห็นตนเองมีความคิดที่เป็นลบกับน้องเหมียวมาก่อน (ตอนเขาอ่อนแรงตกบันได แล้วโทษเขาว่ารีบรนไม่ระวัง) บัญชีกรรมนี้ติดค้างอยู่ ต้องชำระหนี้ น้องเหมียวกลายเป็นเครื่องมือ ดูแล เอาใจใส่ ด้วยหัวใจทั้งในอาชีพพยาบาล และการมิตรร่วมทางในการพัฒนาจิตวิญญาณ... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต่างก็อยู่ในกระบวนการเติบโตและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างสมกรรมดีขณะที่สะสางบัญชีกรรมที่ติดตามมาหลายชาติ-หลายภพ ในฐานะผู้ป่วยครั้งนี้ มีการเรียนรู้ที่ต้องระวังความคิด คำพูดและการกระทำที่ไม่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะผู้ใช้ชีวิตเป็นครูทางจิตวิญญาณนั้นได้รับผลกรรมถึง 100 ถึง 1000 เท่า ตามลำดับของความรับผิดชอบในการทำดีกับทุกคนทุกเวลา
 2. น้องฝน ที่ปรึกษากฏหมาย ครูผู้ถ่ายทอดกฏแห่งกรรมในทางปฏิบัติ ... คลิกเพื่ออ่าน
 3. พยาบาลเหมียว เยียวยาจิต พิชิตบัญชีกรรม ... คลิกเพื่ออ่าน
 4. พี่ปุ๋ย ผู้เชี่ยวชาญการใช้ยาสมุนไพร ล้างจิต ... คลิกเพื่ออ่าน
 5. พี่แจ็ค ผู้เชียวชาญด้านหัตถบำบัด ... คลิกเพื่ออ่าน
 6. น้องอึ่ง นักสังคมสงเคราะห์ ... คลิกเพื่ออ่าน
 7. พี่ชัย รองศาสตราจารย์ด้านวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ... คลิกเพื่ออ่าน
 8. คุณป้าวัลภา วัย 74 มีหัวใจกว้างใหญ่ให้การดูแลทุกคน ... คลิกเพื่ออ่าน
ได้ใช้เวลาพิเศษกับญาติมิตร
การแสดงความห่วงใย ให้เวลาต่อกันเพื่อสานสัมพันธ์อันสวยงาม ได้เก็บบันทึกไว้ทั้งในภาพถ่าย(ของบางท่าน) และในความทรงจำ

ได้ฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวทางจิต
ที่นนทบุรี
ที่เชียงใหม่

บินไปกลับพร้อมกับรถเข็นและหัวใจของผู้ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
สมาชิกรวมกำลังกัน 30 คน เพื่อร่วมชั้นเรียน มีคุณแม่วัย 92 มาร่วมสนุกสนานในงาน
พี่แดงจัดห้องบาบาไว้ในบ้านให้ทุกคนร่วมสร้างบรรยากาศของความสงบ-สุขและร่มเย็น
คุณนิวัตน์และครอบครัวต้อนรับเราอย่างดี ที่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
และเปิดโอกาสให้เราใช้สถานที่ที่สงบ สวยงาม และบริสุทธิ์ในการปฏิบัติธรรม

ได้พักผ่อนริมทะเลสาบเสมอ
บางครั้งคนแก่ได้เล่นกับเด็กและตุ๊กตา บางครั้งได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ กับพี่น้องและร้องเพลงด้วยกัน

ได้เห็นความสดใส ไร้กังวล
หลังการผ่าตัดของพี่ทิม ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในการเยียวยาหัวใจพี่น้องชาวใต้

ได้ฝึกโบยบินด้วยปีกของศรัทธาและปัญญา
วันเทวดานางฟ้า 18 มกราคม พี่น้องทั่วโลกอยู่ในความสงบ และฝึกอยู่เหนือร่างที่มีตัวตนเพื่อใช้ร่างแสงที่ละเอียดอ่อน
สุดท้าย 31 มกราคม เราจบลงด้วยการจาริกแสวงบุญในการจดจำระลึกถึงบาบา(พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด)และ บราห์มา บาบา(พ่อของมวลมนุษย์)

เพลง 100,000 Angels
ขอขอบคุณสำหรับ ทุกคุณประโยชน์ที่ได้มาจากความเจ็บป่วย ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาได้ช่วยให้เส้นทางการพัฒนาความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณ (Spirituality) เป็นการเรียนรู้ศิลปะของการรักษาดุลในความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว (ทั้งทางโลก-ทางจิต) และต่อโลกซึ่งมีรากฐานมาจาก ความเข้าใจอย่างลึกล้ำในตนเอง,พระเจ้าและกฏแห่งเหตุและผล(กรรม)
 • การรู้จักตนเองสามารถทำให้เราละวางจากปัจจัยภายนอกและสิ่งที่มีขีดจำกัด
 • การรู้จักพระเจ้า สามารถทำให้เราสร้างสัมพันธ์แห่งรักที่ลึกล้ำและดึงเอาคุณสมบัติ คุณธรรมและพลังทั้งหมดมาจากผู้เป็นแหล่ง
 • การเข้าใจปรัชญาแห่งกรรมอย่างลึกล้ำ ย่อมจูงใจให้เราสะสางหนี้กรรมในอดีต และทำกรรมที่สูงส่งในปัจจุบัน… ไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ระทมที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตใจที่เป็นลบ ร่างกายที่เป็นโรคภัย สมบัติ ปัจจัยที่ต้องสูญเสียไป และสายใยความสัมพันธ์ที่ไม่ให้ความสุข

โอม ชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.