จากเรื่องราวของบราห์มา บาบา
  • ผู้เล่นบทบาทที่พิเศษสุดใน
    การเพาะต้นอ่อนสำหรับชีวิตใหม่
  • ผู้ใช้ชีวิตอยู่บนหนทางสูงสุด
    ที่พระเจ้ากำหนด
  • ผู้กลายเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองขอเชิญพี่น้องทางจิตที่ได้จบบทเรียน
พื้นฐานราชาโยคะ ใช้เวลากับครอบครัว
บราห์มิน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ละเอียดอ่อนในความสงบเงียบทั้งขณะที่หยุดนิ่งและขณะเคลื่อนไหวด้วยพลังโยคะ

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
เวลาตี 4 ถึง 4 ทุ่ม
ณ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
.
04.00 น.อมฤตเวลา
05.00น.จัดช่วงเวลาสะสมพลังโยคะในห้องบาบา
06.30 น.โยคะรวมในห้องเรียน
07.00 น.ยกมอบอาหารให้พระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์
07.30 น.รับฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ(มูร์ลีพิเศษ)
08.30 น.

'ทำตามพ่อ' ด้วย 25 คุณสมบัติ
แนะนำสถานที่จาริกแสวงบุญ
09.00 น.

อาหารเช้า บริเวณ หอคอยแห่งความสงบ
(Tower of Peace)
10.30 น.เริ่มการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง
11.00 น.ชีวประวัติของ บราห์มา บาบา
11.30 น.พิธีรับพร
12.00 น.อาหารกลางวัน
16.00 น. เดินทางไปริมทะเลสาบ
17.00 น. ผู้จาริกแบ่งปันประสบการณ์
18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. โยคะเย็น ริมทะเลสาบ ท่ามกลางแสงเทียน
20.30 น.

กลับถึงศูนย์ฯ พร้อมรับฟังการถ่ายทอดสด
จากมธุบัน ป่าน้ำผึ้ง

สำหรับทุกท่าน
ในวันสงบจิตเพื่อโลก (World Meditation Day) ทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน
ขอเชิญทุกท่านฉลองการเกิด... เพื่อโลกที่สงบ-สุข ด้วย 'ความรัก' สำหรับผู้เกิดในเดือนมกราคม
อาทิตย์ 17 มกราคม 2559 เวลา 17.30-19.30น.


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.