การเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ทางจิตวิญญาณนั้นมีนัยสำคัญ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในและพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกใหม่ ด้วยการรู้แจ้งในช่วงเวลา 100 ปีสุดท้าย ก่อนละครโลกเก่าต้องปิดฉากลง เป็นเวลาที่ผู้แสดงเอกรื้อฟื้นความจำที่ลึกล้ำเกี่ยวกับแสงนำทางไปสู่โลกใหม่ ทำความเข้าใจและยอมรับทุกฉากตอนของละครโลกที่กลับมาซ้ำรอยอย่างถูกต้องแม่นยำ เช่นที่พ่่อสูงสุดกล่าวไว้ "ลูกๆ สามารถจะมารู้จักพ่อ จากพ่อเท่านั้น เขาจึงสามารถล่วงรู้จักทุกสิ่งจากพ่อได้... เขาสามารถเข้าใจละครตั้งแต่ต้นตลอดจนตอนกลางและตอนจบของโลก ไม่ได้มีใครอื่นล่วงรู้สิ่งนี้ เพียงพ่อผู้เดียวคือผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้"

มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ในฐานะข่ายงานในประเทศไทย ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก จึงมีโอกาสฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวทางจิตเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พวกเราจัดงานฉลองในตอนกลางวันของวันที่ 20 ธ.ค. ที่ศูนย์นนทบุรี และไปจัดกันในตอนกลางคืนวันที่ 26 ธ.ค. ที่บ้านพี่แดง จ.เชียงใหม่

เมื่อสัจจะมีไว้สำหรับทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสร้างความสอดคล้องกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งโลก
เทศกาลคริสต์มาสจึงไม่ได้เป็นไปสำหรับชาวคริสต์เท่านั้น หากแต่มีนัยสำคัญทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นสากล ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ว่า การเกิดของพระกุมาร หมายถึง การเกิดของเด็กที่บริสุทธิ์ ด้วยการสร้างสำนึกเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน หลุดพ้นจากสำนึกที่หยาบของรูปกายภายนอก ในตำนานของชาวคริสต์ได้กล่าวถึงพญาสามองค์ หรือนักปราชญ์จากบุรพาทิศ เป็นกษัตริย์จากแดนตะวันออก หรือกลุ่มบุคคลต่างชาติที่สำคัญที่เชื่อกันว่าได้มานมัสการพระเยซูเจ้า หลังจากการบังเกิดของพระองค์ โดยออกเดินทางตามการกำหนดของดวงดาวนำทาง (ดาวแห่งเบธเลแฮม หรือ ดวงดาวทางทิศตะวันออก) ส่วนทางจิตวิญญาณ พญาสามองค์ หมายถึง ผู้มีปัญญาในการเดินตามหนทางการกำหนดของแสงสูงสุด หรือ พระเจ้าผู้เป็นสัจจะ โดยเขาเหล่านั้นมีสามสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของการแสวงหาภาวะสูงสุด คือ การมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ, ความเพียรพยายามทางจิต ฝึกฝนจิตใจ เชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุด ละวางจากทุกสิ่ง, และ โชคลาภทางจิต

พระเจ้า หรือ GOD ย่อมาจาก G = Generator ผู้สร้าง, O = Operator ผู้บำรุงรักษา. D = Destroyer ผู้ทำลาย ซึ่งตรงกันกับศาสนาฮินดูที่มีการพูดถึง “ตรีมูรติ” เทพสมมติทั้งสามผู้ประกาศเกียรติคุณของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
  • คนแรก คือ ราชาแห่งแสง – ท่านเป็นผู้ทำลายความมืดของความไม่รู้ (ผู้ทำลาย)
  • คนที่สอง คือ ผู้มีความขาวบริสุทธิ์ – ท่านนั้นเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เสมอ (ผู้สร้าง)
  • คนที่สาม คือ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง – ท่านเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติที่มีค่าแห่งปัญญา และสมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่ง (ผู้บำรุงรักษา)
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศาสนาใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นการเชื่อมโยงเข้าหาพระเจ้าผู้เป็นสัจจะเสมอ จึงมีการฉลองการพบปะกับผู้เป็นใหญ่สูงสุดที่มวลมนุษย์จดจำและตามหากันมาเป็นเวลานาน

กิจกรรมที่ศูนย์นนทบุรี
พี่หล้า กลุ่มความบริสุทธิ์ เชิญชวนให้กลับมาเป็นเด็ก สนุกสุขสันต์กับเหล่าฮีโร่ (คิงอาเธอร์ ราชาผู้สามารถยกดาบศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยพลังความบริสุทธิ์)

น้องทูนหัว-มารัก นำเต้นเพลง Twinkle little stars
เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่เป็นแสงในครอบครัวดวงดาว
พี่ปุ๋ย กลุ่มสัจจะ เชื่อมโยงเรื่องราวพญาสามองค์ที่เดินตามการกำหนดของแสงสูงสุด

กลุ่มความอดกลั้น ใช้เวลาในความเงียบสงัดเพื่อเขียนจดหมายให้ซานต้า
กลุ่มเป็นผู้ใหญ่ให้นัยสำคัญของต้นคริสต์มาสพร้อมความสนุกสนานของเพลง twelve days of Christmas
และกลุ่มถ่อมตนนำพาพ่อซานต้ามามอบของขวัญพิเศษในเวลากลางวันของคริสต์มาส
กิจกรรมที่เชียงใหม่
งานฉลองกลางคืนของคริสต์มาสทางจิตกับพี่น้องเชียงใหม่ อยู่ในช่วงของการเดินทางกลับสู่สาระด้วยการจดจำระลึกถึง (REMEMBER - The return back to the essence) จดจำสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของตนเอง คือ ความบริสุทธิ์ เช่นพระกุมาร และจดจำพระเจ้า ผู้เป็นสัจจะ หรือดวงดาวบนยอดสุดของต้นคริสต์มาส นี่ไม่ใช่เวลาของการร้องขอหรือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า แต่พระเจ้าผู้เป็นพ่อกำลังร้องเพลงสรรเสริญลูกๆ เพราะท่านทำให้ลูกกลับมามีค่าด้วยของขวัญแห่งปัญญาในการเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุด

ขอบคุณพี่หล้าและทุกท่านที่ทำให้บ้านนี้เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวบราห์มินที่อบอุ่น เป็นบ้านที่สมบูรณ์ ในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัยตามศรีมัท หรือหนทางสูงสุดที่พ่อสูงสุดกำหนดไว้ให้มนุษย์ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตทางจิตวิญญาณ ตั้งแต่เวลาอมฤต รับฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ(มูร์ลี) แต่เช้าตรู่ การปฎิบัติทุกย่างก้าวที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ แดงรู้สึกว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันที่สมบูรณ์แบบเท่าที่แดงได้มีประสบการณ์มาและหวังว่าจะยิ่งดีที่เราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปในทุกๆเดือน ตามบาบาดลใจให้ทุกคนได้มารับสภาพที่เราได้รับครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณบาบาค่ะ
โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.