ร่วมสร้างกระแสความสงบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
วันที่ 2 ธ.ค.59
7.00 น.
ณ ศาลาไทย ABAC สุวรรณภูมิ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.