ความบริสุทธิ์ ให้พลังแก่ชีวิตอย่างไร?
เนื่องจากความบริสุทธิ์ คือรากฐานของพลังโยคะ หรือพลังของการจดจำระลึกถึง สิ่งสูงสุด ผู้ทรงอำนาจ ที่สามารถทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากบ่วงจากบาป และเอาชนะอุปสรรค วัตถุธาตุและกิเลส หรือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมด

บราเตอร์ อตัม ปรากาช ได้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิด เมื่อท่านได้อุทิศชีวิตให้แก่พระเจ้าที่มธุบาน สำนักงานใหญ่ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก รัฐราชสถาน อินเดีย ท่านเลือกทำหน้าที่รับผิดชอบต่อแผนกทำขนมหวานด้วยพลังโยคะ ซึ่งมีผลต่อการชำระจิตใจและสติปัญญาของพี่น้องทั่วโลก

ท่านมีชื่อเสียงในการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับ ‘พลังโยคะ’ การมาเยือนของท่านในประเทศไทย จึงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนกระแสที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้ใดมีความพร้อมที่จะเข้าใจสามารถสัมผัสได้ว่า พลังความคิดที่เป็นบวกของตนเองนั้นยกระดับจิตใจและทำให้บรรยากาศ สะอาด บริสุทธิ์ เกิดการหมุนเวียนกระแสพลังงานไปในทิศทางที่สร้างสรรค์

มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ได้มีโอกาสจัดรายการ 'สื่อสารภาษาใจให้โลกสงบสุข' ที่บริษัท AIS ภายใต้โครงการ '7 พันล้านการทำดี' เพื่ออุทิศให้แก่วันสันติภาพสากล วันจันทร์ 21 กันยายน 2558 ช่วงเวลา 10 โมงถึงเที่ยง บริเวณชั้น 30 สำหรับแขกรับเชิญ 50 ท่าน
พี่เอ๋...ผู้สนับสนุนรายการพา บราเตอร์ อตัม ปรากาช และพี่หล้าไปเยี่ยมชม ห้องทำงาน ที่บริษัท AIS มีรูป ‘แสง’ สูงสุด ประดับอยู่ให้เรามีโยคะร่วมกัน
กิจกรรมของสวนดอกไม้คุณธรรม โดยพี่น้องจากบราห์มา กุมารี บริเวณที่หน้างานทำให้ผู้ร่วมงานสัมผัสกับคุณค่าชีวิต
บรรยากาศในห้องบรรยาย เป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ทำให้เรามีประสบการณ์ของพลังโยคะ ที่ส่งผลกว้างไกล จากทัศนคติของการให้คุณประโยชน์ต่อโลก ในวันสันติภาพโลก
สุดท้าย พร และขนมหวานจากพลังโยคะ ทำให้ได้ยินเสียงอุทาน ‘ไม่เคยทานขนมอะไรที่อร่อยขนาดนี้’
รสชาติ…อาจไม่ดึงดูดมากเท่าพลังอำนาจของโยคะ ที่ติดตรึงในความทรงจำที่แสนหวาน เพียงเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
‘เมื่อท่านเปลี่ยน โลกเปลี่ยน’
เหตุนี้เอง บราเตอร์จึงให้ความสำคัญต่ออาหารที่บริสุทธิ์ “อาหารเป็นเช่นใด จิตใจก็เป็นเช่นนั้น” อาหารที่บริสุทธิ์ย่อมชำระจิตใจ และ ร่างกายให้บริสุทธิ์ได้ อาหารคีอพลังสำหรับชีวิต

สุขภาพและสันติภาพ
การตื่นของจิตวิญญาณทำให้ความไวในอารมณ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของร่างกาย และจิตวิญญาณ ตาแห่งปัญญาจะเปิตเผยสิ่งที่ไม่เคยรู้และรู้สึกมาก่อน พลังงานที่ละเอียดอ่อนของจิตใจจะทำให้ร่างกายไวต่อสารพิษและสารที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

การฝึกจิตแบบราชาโยคะเกี่ยวโยงกับการบริโภคอาหารบริสุทธิ์ (Satwic Food) เพื่อรักษาสมดุลและคุณภาพของชีว็ตที่สงบสุขอย่างแท้จริง

ผู้มีสุขภาพดีต้องรักษาความสะอาดของระบบทางเดินอาหาร โดยไม่มีการตกค้างให้เกิดความหนักหน่วง นั้นคือมีการดูดซึมสารอาหารและขจัดของเสียภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี

การฝึกจิตนั้นเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ทางจิตซึ่งเป็นเช่นอาหารได้ซึมชับเข้าไปในสติปัญญา จนกลายเป็นพลังสมาธิที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ความรู้สึก และนิสัยที่ให้โทษให้ทุกข์ต่อตนเองและผู้อื่น

ดังนั้นอาหารที่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเภท, หน้าตา, รสชาติ, หรือคุณค่าทางโภชนาการที่เราพยายามเลือกสรรมา เพื่อจะให้พลังงานแก่ร่างกาย หากแต่เป็นกระแสจิตอันละเอียดอ่อนและบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณที่แทรกซึมอยู่ในอาหารนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในขบวนการตระเตรียม การปรุงรส การตักแบ่ง ตลอดจนการรับประทาน คือความนิ่งสงบภายในจิตใจ ความสงบภายในจึงเป็นเมล็ดพันธุ์ของสันติภาพโลก


ก่อนบราเตอร์จะบรรยาย เราเริ่มด้วยการแนะนำ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ในแง่มุมของความสงบ

ต่อมา แนะนำโครงการ ‘7 พันล้านการทำดี’

AIS ได้ทำเสื้อยืด เป็นของขวัญ
สำหรับผู้ที่มาร่วมรายการ

ผ้าผืนนี้ เน้นความดีและเสริมสีฟ้าของความสงบ
สาระการบรรยาย ‘สื่อสารภาษาใจ ให้โลกสงบสุข’
ความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตครอบครัว ต้องมีความรักในหัวใจของเราทุกคน โดยมีความรักต่อตนเองเป็นพื้นฐาน ความรักในหัวใจเกิดจากประสบการณ์ของความสงบชีวิต เมื่อเรามีความสงบอย่างแท้จริงในจิตใจเท่านั้น เราจึงสามารถมีความรักต่อทุกคนได้ เมื่อเรามองดูที่ความอ่อนแอของใครก็ตาม ความรักที่เรามีต่อเขาก็จะลดลงไป เมื่อเราได้เฝ้าดูคุณธรรมของบุคคลนั้น ความรักที่เรามีต่อเขาก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อเรามีความรักในหัวใจ เราจะมีความรักต่อตนเองและผู้อื่นและแล้วประสบการณ์ของความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นไปตามธรรมชาติที่เราทำให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนกัน เช่นเดียวกัน เมื่อเรามีความเป็นลบในตนเอง เราก็ไม่มีความรักให้ตนเอง ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ที่จะรู้จักตนเองก่อน ว่าฉันคือใคร...แล้วความรักต่อตนเองและผู้อื่นจะเกิดขึ้น ..การสื่อสารภาษาใจจึงเริ่มต้นขึ้นได้ บราเตอร์ได้ยกตัวอย่าง...การเชื่อมโยงของโทรศัพท์และแบตเตอรี่ การใช้โทรศัพท์พูดหรือการใช้งานโทรศัพท์กับเพื่อนหรือญาติมิตร ก็ทำให้แบตเตอร์รี่ลดลงไป เราก็เริ่มที่จะกระวนกระวายว่าจะชาร์ทได้อย่างไร ถ้าไม่มีไฟในแบตเตอรี่ เราก็จะไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลนี้ไปได้ การทำให้โทรศัพท์มือถือทำงานได้ เราจำเป็นต้องชาร์ทแบตเตอรี่ทุกวัน ในทำนองเดียวกัน ร่างกายนั้นเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือ (Cell phone)และดวงวิญญาณก็เป็นเหมือนแบตเตอรี่เราก็สร้างความคิดมากมายในแต่ละวัน ในแต่ละความคิดที่เราสร้างขึ้น เราสูญเสียพลังงาน ของดวงวิญญาณไปมากมาย เพราะถ้าแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์ท เหมือนดวงวิญญาณไม่ได้รับการชาร์ท เราก็เริ่มจะหมดพลัง คือ เริ่มโกรธง่ายในสถานการณ์เล็กๆน้อยๆหรือมีความตึงเครียด และไม่สามารถคงความสงบได้ ถ้าเราฝึกฝนชาร์ทแบตเตอรี่ที่เชื่อมโยงกับ แหล่งกำเนิดของพลัง-ดวงวิญญาณสูงสุด เราจะได้รับการชาร์ทแบตเตอรี่เข้ามาทำให้เราคงความสงบ คงความสุขเอาไว้ ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสดชื่นแจ่มใส…

บราห์มากุมารี ได้แนะนำวิธีการฝึกจิต ที่สอนเราให้มีความคิดที่เป็นบวก บริสุทธิ์ อ่อนโยน ที่มีผลต่อร่างกายของเรา เราควรฝึกฝนจิตใจทุกวันในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาที แล้วตลอดทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยพลัง...

ดวงดาวนั้นเปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้า แต่เราเป็นดวงดาวที่มีชีวิตบนพื้นโลกนี้ เมื่อเรานำคุณสมบัติที่ดีมาใช้ อย่างแน่นอนจะมีแสงของคุณธรรมที่สูงส่งนั้นออกมาจากดวงดาวทางจิต ยิ่งเราฝึกจิตมากเพียงไร เราก็ยิ่งพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งออกมามากตามนั้น แสงของดวงดาว คือแสงของความรู้ แสงของคุณธรรมที่สูงส่ง ซึ่งจะเปล่งประกายมากขึ้นๆ กระจายออกไปรอบๆที่เราเรียกว่า ออร่า มีประสบการณ์การสื่อสารภาษาของหัวใจในวันสันติภาพสากล…

ขอบคุณสำหรับการบันทึกความรู้สึกดีๆ ไว้ให้เราสานสายใยจากความสงบภายในของจิตใจที่งดงาม
  • สงบ สุข สดใส
  • ได้พบความสว่างทางจิตอีกรูปแบบนึงคะ
  • ได้พบวิธีใหม่ๆ ที่ทำให้ตนเองสงบ สุขุม เยือกเย็น
  • ได้รับทราบถึงอีกมิติในการทำความสงบ
  • ขอบคุณที่ทำให้ได้พบกิจกรรมสู่ความสงบสดใสคะ
  • ได้วิธีฝึกจิต
  • มีความสุข...สุขที่ใจ
"งานนี้เป็นงานที่ถูกกำหนดไว้เป็นข้อสอบของความกังวลที่เกิดขึ้นว่าเราจะคิดลบหรือคิดบวกต่อเหตุการณ์ มากน้อยเพียงไหน มากแค่ที่เรามีความคิดความเป็นเจ้าของงานที่ทำให้เราติดบ่วงความคาดหวัง ในที่สุดผลที่ออกมาก็สวยงาม ที่เรากังวลก็ไม่ได้มี ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เราได้พบดวงดาวที่สวยงามที่มีอิสระที่จะโบยบิน และส่องแสงความงามของตนเอง ความงามของพี่น้องที่มาช่วยงานก็ใสสะอาด วันนั้นหากเราไม่นิ่งสงบ เราคงไม่สามารถสังเกตและสัมผัสกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวะชีวิตนั้นได้ ต่อไปเราต้องไม่กังวลกับเรื่องใดๆ เพียงเตรียมใจตนเองให้พบกับฉากใหม่ๆ ในสายตาของเด็กตัวน้อยว่าวันนี้จะเจออะไร วันนี้ใครจะได้บทพระเอกนางเอก ตอนนี้กำลังรอละครตอนต่อไปอย่างจดจ่อ "
(พี่เอ๋)

"ชอบตรงที่ บอกว่า ทุกคนคือ star ทุกคนมีแสงสว่างที่นำทางในยามมืดมิด แสงสว่างนั้นไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเองเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย เราไม่เคยรู้ว่า นั่้นคือแสงของดวงดาว ไม่เคยรู้ว่าเราคือดวงดาว ทำให้รู้สึกว่า.. อยากทำให้คนอื่นได้รู้ถึงแสงในตัวเอง อยากทำให้คนอื่นได้รับแสงจากเราด้วย นั่นคือ ทุกคนมีความดีอยู่ในตัวของเรา ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสร้างประสบการณ์ในวันนั้นนะคะ"
(พี่หมูออ)

"ในวันนั้นเราได้รับความรู้ว่า แท้จริงแล้วการสื่อสารที่มาจากหัวใจที่ดีงาม ต้องเริ่มต้นจากการมีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณและเชื่อมโยงกับผู้เป็นแหล่งแห่งพลังสูงสุด จึงจะสามารถสื่อสารคุณธรรมความดีงามออกมาจากภายในได้อย่างถูกต้อง และในตอนท้ายเราทุกคนล้วนได้รับประสบการณ์ของความสงบ ก่อนจะกระจายกระแสคุณธรรมออกไปพร้อมกันเป็นเวลา 1 นาที เพื่ออุทิศให้กับวันสันติภาพสากล...เราทุกคนมีส่วนสร้างโลกที่สงบสุข เพราะโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในของเราเอง ขอบคุณบาบา ขอบคุณทุกคน สำหรับกิจกรรมดีๆเช่นนี้ค่ะ"
(พี่ปุ๋ย)

ณ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ นนทบุรี วันอาทิตย์ 20 กันยายน 2558 รายการเริ่ม 5 โมงเย็น ด้วยรำ 4 ภาคต้อนรับบราเตอร์ อตัม ปรากาช ก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งมีการสลับกันมานั่งโต๊ะทำความรู้จักกัน บราเตอร์ อตัม ปรากาชมีโอกาสป้อนองุ่นด้วยความเป็นแม่กับกลุ่มแรก...พูดถึงความสัมพันธ์ที่ยืนยาวจากความหมายของอาหารเส้น(ข้าวซอย) กับกลุ่มที่สอง และพูดถึงความหวานจากไอศกรีมกะทิสด กับกลุ่มสุดท้าย
เราใช้เวลาสำหรับโยคะ 1 ชั่วโมง 6:30-7:30 ก่อนเข้าสู่รายการ ถาม-ตอบ


เริ่มจากบ้านพินทุ วันศุกร์ 18 ก.ย. บ่าย ถึง วันอาทิตย์ 20 ก.ย. 9 โมงเช้า

จบลงที่ศูนย์เชียงใหม่ วันพุธ 23 ถึง วันศุกร์ 25 ก.ย. เช้า
บราเตอร์ อตัม ปรากาชใช้เวลากับครอบครัวเชียงใหม่ 2 วันที่ อ.แม่วาง พี่น้องจากครอบครัวนนทบุรีทั้ง 3 ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาอมฤต - ตี 4 ของการดื่มน้ำทิพย์ที่บริสุทธิ์ของชีวิตบราห์มิน
โอม ชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.