เราขอติดตามความเคลื่อนไหวของแสงแห่งรักที่ก่อตัวขึ้นจากการบรรเลงดนตรีชีวิตกับคุณทิมมี่ ครูซ
ในรายการ Symphony of Light เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
ในโอกาสที่ ซิสเตอร์ลีลา ผู้เคยเป็นครูดูแลด้านจิตวิญญาณของคุณทิมมี่ ครูซ กำลังจะเดินทางกลับประเทศฟิลิปปินส์
มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านมาแบ่งปัน 'ความรักกับคุณธรรม' ในกิจกรรมกลุ่ม กับ
ซิสเตอร์ ลีลา พร้อมชมวีดีทัศน์สรุปงาน คอนเสริต์กับทิมมี่ครูซ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
เวลา 16.00-18.00 น.
ณ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะSister Leela from the Philippinesงานอาสาสมัคร
  • ผู้ประสานงานศูนย์ บราห์มา กุมารี
  • อดีตประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิบราห์มา กุมารี
  • อดีตผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ บราห์มา กุมารี
งานอาชีพ
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านสันติศึกษา
  • ที่ปรึกษาด้านการอบรมทีมงานพัฒนา
    การจัดการด้านความขัดแย้ง และด้านยุทธศาสตร์
มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
85/156-8 ม.ฟ้าหลวง ถ.แจ้งวัฒนะ 27 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02-573-8242, 086-448-6700, 085-140-1195
Email: Bangkok@th.brahmakumaris.org www.brahmakumaris.org www.bkthai.com
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.