English

ระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 ธันวาคม 2557 เรามีโอกาสต้อนรับ Sr.Denise ผู้มีปัญญาลึกล้ำ ละเอียดอ่อน จึงพร้อมสะท้อนปัญหาอันซับซ้อนของผู้คนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และพื้นภูมิ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในอันยิ่งใหญ่ ที่มีผลต่อการสร้างโลกใหม่ร่วมกัน
วันที่ 10-11 ธ.ค. รายการอบรม ที่บ้านพินทุ ลาดพร้าว
วันที่ 11 ธ.ค. รายการบรรยาย ที่บริษัทซีเกต จ.นครราชสีมา
วันที่ 11-13 ธ.ค.

รายการคุณธรรมเพื่อชีวิต ที่จันทน์งาม เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
วันที่ 13 ธ.ค.

รายการบรรยาย ศิลปะในการครองตน
ที่มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ จ.นนทบุรี


Seagate Way Motivational Talk - Attitude & Effect ทัศนคติและผลลัพธ์

11 ธันวาคม 2557 (เวลา บ่าย 3 - 5 โมง) ที่ บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด,นครราชสีมา

“เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่ปรารถนาจะรับใช้และให้คุณประโยชน์ด้านจิตวิญญาณกับเพื่อนร่วมงานชาวซีเกท ในที่สุดสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นด้วย Sr.Denise และซิสเตอร์หล้า ผู้ที่ให้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ"
กล่าวโดยสรุป การบรรยายนี้คือ การเปิดวิสัยทัศน์ทีมงานผู้บริหารของซีเกทด้านจิตวิญญาณ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผลสำรวจ อย่างกระจ่างชัดที่ต้องการจะได้รับฟังมากขึ้น ก่อนการบรรยาย ซิสเตอร์หล้าได้แนะนำบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก เป็นการเปิดเผยภาพลักษณ์ที่ดีมาก และปรับเปลี่ยนความเข้าใจผิดจากข้อมูลระบบ wikipedia ให้กลับมาถูกต้อง และให้คุณประโยชน์

ภายในเวลา 2 ชั่วโมงมีระดับผู้จัดการ /ผู้อำนวยการ และชาวต่างชาติประมาณ 60 ท่านได้เข้าร่วมรายการ และได้แบ่งปันประสบการณ์ดังนี้
  • เป็นไปในทางปฏิบัติมาก และตรงประเด็น ง่ายมากที่จะเข้าใจ
  • ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างความคิด คำพูด และการกระทำที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต ดีมากๆและฉันจะลองที่จะใช้สิ่งที่เรียนรู้นี้
  • เป็นเคล็ดลับที่ดีที่จะพัฒนาชีวิตที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว
  • ประสบการณ์การฝึกจิตที่แนะความคิดโดยSr.Deniseเป็นบางสิ่งที่ฉันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน...ฉันจะฝึกฝนกับตนเองให้มากขึ้น
ตัวอย่างของกรรมและผลกระทบต่อตัวตนภายใน ดวงวิญญาณเป็นอย่างไรนั้นให้ความเข้าใจใหม่ๆแก่ชีวิต แม้ว่าผู้เข้าร่วมฟังครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธก็ตาม ช่วงรายการของการแจกพรและโทลีนั้นเป็นสิ่งใหม่มากๆและเป็นที่ตื่นเต้นของพวกเรา และทุกคนรับพรและอ่านสิ่งนั้นอย่างจริงจังตั้งใจ ซึ่งเป็นการสร้างพฤติกรรมในทางบวกด้วย
ในตอนจบ คุณชานนท์ เทศะวิบูล (Senior Director Thailand Operation Quality) ได้กล่าวว่า.....
“พวกเรามีการจัดการบรรยายมากมายในห้องประชุมนี้ แต่นี่คือครั้งแรกที่เราได้ฟังการบรรยายในด้านจิตวิญญาณที่ให้คุณประโยชน์อย่างมาก”
(Br.Alagesen Manikam –Engineering Director Customer Quality Engineering)


Virtues for Life ‘คุณธรรมเพื่อชีวิต’

11-13 ธันวาคม 2558 -(คืนวันพฤหัสจนกระทั่งเช้าวันเสาร์)
จันทน์งาม เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท จ.นครราชสีมา


เป็นโอกาสที่มหัศจรรย์ของเราที่ได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากดวงวิญญาณซีเนียร์ หลายคนจึงลางานไปอยู่ในรายการรีทรีทที่โคราช กับครอบครัวบราห์มินประมาณ 24 คน เพื่อเข้าสู่ความลึกล้ำและคุณประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
จันทน์งาม เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท มีวิวภูเขาที่สวยงามมาก เต็มไปด้วยความเขียวชอุ่ม สายลมเย็นของฤดูหนาว...
คุณไก่ ราชตี สิงหศิวานนท์ ผู้เป็นเจ้าของได้เชิญเราไปเยี่ยมบ้านส่วนตัวที่อยู่ติดกับรีสอร์ท รายล้อมไปด้วยความงดงามของ ธรรมชาติ หินผา ศิลปะการตกแต่งที่หลากหลาย รูปปั้นเหล่าเทพเทวีของฮินดู และภาพวาดในมุมต่างๆของบ้าน คุณไก่ผู้ที่มีเชื้อสายเป็นลูกครึ่งอินเดีย มีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของเหล่าเทพเทวีต่างๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้ราชาโยคะ ศาสตร์ทางจิตวิญญาณนี้ด้วยเช่นกัน

พี่หล้า ได้บอกถึงเหตุผลที่ตัดสิน ใช้สถานที่นี้จัดรายการพิเศษสำหรับครอบครัวทางจิตเล็กๆครั้งนี้ เนื่องจากการพบปะครั้งแรกในวันที่ไปดูสถานที่ คุณไก่ได้เปิดเผยความงามของจิตใจที่พร้อมจะเอื้ออำนวยอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องใช้เพื่อ อาหารบริสุทธิ์ของเรา
ครั้งนี้ เรามีช่วงเวลาที่เข้าสู่ความลึกล้ำภายใน ‘ตนเองและจิตใจ’ ที่ Sr.Denise ทำลายสิ่งกีดกั้นที่มาจากบรรทัดฐานทางสังคม (ศีลธรรม จรรยา คุณค่าที่มนุษย์ได้กำหนดจารีตประเพณีไว้ซึ่งบางครั้งมีความขัดแย้งกับคุณธรรม หรือ ความดีงามดั้งเดิมของจิตวิญญาณ) และให้หันเข้าสู่การรู้จักแก่นแท้ภายใน ถอดหน้ากากของสังคมออก ทำให้หลายคนถูกปลุกให้ตื่นรู้ขึ้นอีกครั้งและเกิดการตระหนักรู้ว่าบาบากำลังชำระล้างจิตวิญญาณของเราให้กลับมาบริสุทธิ์และสะอาดอย่างไร
บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่เราทั้งหมดได้เรียนรู้ คือการทำหน้าที่ความรับผิดชอบทางโลก ขณะที่ใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณ เมื่อพวกเราได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณแม่น้องนุ๊ก ขณะที่ยังอยู่ในรายการ Sr.Deniseได้ทำให้น้องนุ๊กตระหนักรู้ถึงความสามารถที่จะเป็น ‘ผู้ประทาน’ในสภาพของการเป็นเทวดานางฟ้าที่ละเอียด เป็นตัวแทนของบาบาในการให้คุณประโยชน์กับครอบครัวทางโลกในเวลาที่เป็นทุกข์ (Sr.Karen)

ความสวยงามของชีวิต บังเกิดขึ้นเมื่อเราน้อมรับต่อวิถีแห่งเวลา
การเดินทางของชีวิต มีหลายครั้งเหลือเกินที่สถานการณ์เข้ามาท้าท้าย เพื่อให้เราได้เรียนรู้บางสิ่งอย่างลึกซึ้ง จนเราสามารถที่จะเคารพต่อบทบาทของละครว่า สิ่งที่เคยเกิดขึ้นนั้นดี สิ่งที่กำลังกำลังเกิดขึ้นนั้นดีกว่า และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นดีที่สุด (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

**สิ่งที่ฉันอยากแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่าน วันที่ฉันไปลอยอังคาร ผู้ที่ทำพิธีบอกว่ากระดูกของแม่นั้นสีชมพูสวยงามมาก ท่านไปสบาย สงบและกำลังไปเกิดในที่ที่ดี เค้าถามว่าท่านปฏิบัติธรรม ถือศีล กินเจ ทำบุญ ทำทานใช่หรือไม่ ฉันได้แต่ยิ้มและคิดอยู่ในใจว่าสิ่งที่เราได้ทำไปทั้งหมดนั้นแสดงผ่านวัตถุธาตุเพื่อยืนยันกับเรา นั้นหมายถึงในหนทางการปฏิบัตินั้นไม่เคยสูญเปล่า ฉันรู้สึกขอบคุณในหนทางที่ดำเนินมา ขอบคุณละคร ขอบคุณในการตัดสินใจ ขอบคุณพี่น้องทางจิตที่อยู่ร่วมกันทุกคน ขอบคุณพี่La ผู้นำที่พยายามให้เราได้ดี ขอบคุณ Sr.Denise ที่มาเมืองไทยเพื่อทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ทางจิต
ขอมอบความรู้สึกนี้ให้พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด และ”ดวงวิญญาณแม่วันเพ็ญ จิระภาค”(นุ๊ก)

อ่อนหวาน VS ผืวเผิน
ฉันมีโอกาสใช้คุณธรรม ‘ความอ่อนหวาน’เพื่อพัฒนาตนเองให้ลึกล้ำ เพื่อขจัด ‘การอยู่อย่างผิวเผิน’ ตามวิถีของวัวเจ้าปัญญา ท้าทายการแก้ไขปัญหา ใน Retreat ครั้งนี้ถ้อยคำแห่งปัญญาของ Sr.Denise ให้แรงบันดาลใจกับฉันอย่างมาก จึงขอสรุปมาบางส่วนเพื่อแบ่งปัน....

ความอ่อนหวานมาจากไหน?
มาจากบาบา (พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด) ท่านให้ความอ่อนหวานนี้แก่เราเป็นของขวัญ
ส่วนใหญ่ผู้คนมีความอ่อนหวานที่มีความก้าวร้าวรุนแรงอยู่เบื้องหลัง หากเราเข้ามาสู่ส่วนลึกของสิ่งที่ปกคลุมความอ่อนหวานไว้ ชีวิตของเราทุกคนมีประสบการณ์ของความรุนแรงที่เรารู้สึกไม่ค่อยดี จึงแสดงความอ่อนหวานออกมาให้เห็น เพราะความอ่อนหวานนั้นดูดี ซุ่มเสียงของเราที่อ่อนหวาน ก็มีสิ่งต่างๆมากมายซ่อนอยู่ ความอ่อนหวานเหมือนผิวมะม่วง มีระดับชั้นที่ลึกล้ำลงไปกว่าจะถึงเมล็ดมะม่วง
ศีลธรรม จรรยา คุณค่า (Morality /Ethics /Values) มาจากผู้คน ศาสนา การศึกษา พ่อแม่ โรงเรียนที่สอนเรา แต่คุณธรรม (Virtues)มาจากบาบา ดังนั้น เราจึงแบ่งให้เห็นได้ว่า อะไรคือสิ่งที่บาบาให้กับเรา และสังคมให้กับเรา

ความรุนแรง มาจากไหน?
มาจากโลก เราไม่ได้รับความรุนแรงก้าวร้าวจากบาบาเลย อาจมีประเภทของความรุนแรงทางด้านกิริยา วาจา การเขียนอีเมลล์ที่รุนแรง หรือฉากที่รุนแรงจากข่าว ทีวี หรือการกระทำที่มีความรุนแรงต่อกัน ทุกคนต่างมีประสบการณ์เหล่านั้น เมื่อเราได้เห็น ได้ยิน มีประสบการณ์ และสิ่งเหล่านั้นก็เข้ามาภายใน บาบาได้ให้คำสอนพิเศษกับเรา ‘อย่ารับความทุกข์

อะไรคือความผิวเผินที่เคลือบความอ่อนหวานไว้?
คือสิ่งที่อยู่ข้างบน ปกปิดอยู่ เมื่อเรามีความอ่อนหวานที่เหมือนภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมา ข้างนอกเป็นอย่างหนึ่ง ข้างในเป็นอย่างหนึ่ง ความผิวเผินมีความหมายว่า มันไม่จริง หรือ เป็นเหมือนผิวบางๆข้างนอก แต่ข้างในมีประสบการณ์ของความก้าวร้าวรุนแรงข้างใน ทำให้เราไม่สามารถสอดประสานกับการอยู่กับบาบาได้
ดังนั้นความผิวเผินคือกิเลส เป็นบุคลิกภาพแบบหนึ่ง แต่ความอ่อนหวานเป็นคุณธรรม มาจากบาบา บาบาพูดทุกวัน ลูกๆที่แสนหวาน บาบาคิดว่าอย่างแท้จริง ลูกอ่อนหวาน แต่เราไม่คิดว่าเรานั้นอ่อนหวาน
หาก ทุกสิ่งที่ผู้คนสอนเราที่ เรียกว่า Conventional Morality,Ethics,Values หรือศีลธรรม จรรยา คุณค่าต่างๆ ที่มาจากระดับสติปัญญา (Intellectual) ผู้คนอาจยอมรับ พูดและแสดงออกมา แต่หัวใจไม่สัมผัส สิ่งเหล่านี้ต้องการให้เราคิดเหมือนกันกับที่สอน ยอมรับสิ่งนั้น หากเรามีความคิดที่แตกต่าง ไม่เห็นด้วย เราอาจสอบตกและไม่ได้รับประโยชน์อะไร ดังนั้น เราต้องทำอะไรกับสถานการณ์เช่นนั้น นี่แหละเป็นปัญหาที่มีความขัดแย้งภายใน แต่ถ้าสิ่งใดออกมาจากหัวใจ เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของตนเอง เราย่อมสัมผัสได้มากกว่า

ความอ่อนหวานคือพลังที่จะปฏิเสธความทุกข์ได้อย่างไร?
ทำไมเราจึงรับความทุกข์เข้ามา เพราะเราไม่ได้แข็งแรงเพียงพอที่จะทัดทาน แสดงว่าเราไม่มีพลัง เราต้องพูดว่า ‘เราไม่ต้องการ’ สิ่งนั้น บางคนคิดว่า ควรที่จะพูดโกหกแทนการพูดหยาบคาย แต่คุณธรรมของบาบาให้เราซื่อสัตย์แทนที่เราจะพูดโกหก

ผู้ที่อารมณ์อ่อนไหวง่าย จะรู้สึกเจ็บปวดเสมอ เมื่อเราเจ็บปวดเราก็ร้องไห้หรือมีความโกรธ เรารู้ว่าเราไม่ควรทำสิ่งนั้น แล้วเราคิดว่า เราต้องทำอะไร เราต้องปิดบังอำพรางบางสิ่งบางอย่าง ด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ดูสวยงาม นั่นคือการเสแสร้ง เปรียบเหมือน การเคลือบน้ำตาล (icing)บนหน้าขนมเค้ก คลุมไว้บางๆภายนอก ใครก็สามารถเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดาย เมื่อใครบางคนทำให้เจ็บปวด เราก็ปกปิด เพราะละอายใจที่เจ็บปวดและผิดสัญญาว่าจะไม่รับความทุกข์ เป็นเวลาหลายปีที่เรามีคุณธรรม แต่เราก็มีศีลธรรมจรรยาที่เข้ามาท้าทาย เพราะคุณธรรมของเรานั้นยังผิวเผิน เราจะเข้าถึงคุณธรรมในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อเราเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เราจะมีความจริงแท้ และสามารถเปิดเผยบาบาได้ในที่สุด

เราต้องอาศัยความกล้าหาญเพราะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสามัญสำนึกทั่วไป บาบาก็ให้ของขวัญที่สวยงาม เมื่อลูกก้าวหน้าไป 1 ก้าว บาบาจะช่วยเหลือ 1000 เท่า แน่นอน เพราะเรามีสันสการ์ของการรับความทุกข์ ซึ่งเป็นบาปที่สะสมขึ้นมาด้วย ผู้คนพูดสิ่งที่ไม่ดีกับเรา แต่เราต้องมีพลังที่จะไม่รับความทุกข์ บาบาคือครู พ่อแม่ เพื่อน สัทกูรู ทุกสิ่งของเรา บาบาสัญญาว่า บาบาจะอยู่กับลูกเสมอ เราตระหนักถึงความจริงที่ว่า เมื่อพระเจ้าอยู่กับเรา เราย่อมมีพลังมากกว่าผู้ที่ไม่มีพระเจ้า เราสามารถทำตามศรีมัทด้วยความเข้าใจว่า ชัยชนะหรือ การเติบโตรอเราอยู่ ถ้าคิดว่า เราไม่สามารถทำอะไรได้ เราจะมาลองดูวีดีโอ ที่พ่อแม่ก็บอกให้ลองดู ลองดู

สาระความกล้าหาญจากวีดีโอ
อะไรคือสิ่งที่บาบาต้องการจากเรา คือ การใช้ความกล้าหาญ เราคิดว่า เราเป็นนกเล็กๆ โอเค เพียงแค่กระโดด บาบาอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือเราเสมอ เหมือนนกต้องเรียนรู้ที่จะบิน และเติบโต เราเองก็ต้องเรียนรู้ที่ทำให้ชีวิตอยู่รอด ลูกนกนี้เบามาก ตกลงมาก็ไม่เป็นอะไร นกชนิดพิเศษประเภทนี้จะเรียนรู้ด้วยวิธีนี้เสมอ เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะบินให้ได้ด้วยเช่นกัน ด้วยความกล้าหาญ บาบาก็จะช่วยอีก 1000 เท่า ที่ผ่านมาเราได้รับการหล่อเลี้ยงตามศีลธรรมจรรยาทางโลก แต่ตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของความเป็นจริง


เมื่อนกอยู่ในรัง มีความสบาย น่ารัก แต่โลกไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ฉันจึงพูดว่าขอต้อนรับสู่โลกของความเป็นจริง เราต้องเติบโตจากการถูกกระทบกระแทกเพราะเป็นเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงให้แข็งแกร่งอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ผิวเผิน แกล้งทำดูดี นี่คือการกลับมาแข็งแกร่งด้วยพลังภายในของตนเอง คือการสร้างสภาพที่เข้าไปถึงคุณสมบัติดั้งเดิมของดวงวิญญาณ รู้วิธีการรับแสงจากบาบา สิ่งแรกที่ต้องทำคือการแยกตนเองจากร่างกาย ฉันคือดวงวิญญาณ จุดแห่งแสงที่สุดแสนเล็ก ต้องมีการฝึกฝนเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งอยู่อย่างปราศจากร่าง ไม่รู้สึกถึงร่างกายอีกต่อไป ทั้งโลกเป็นสิ่งอื่น ที่แยกห่างจากชีวิตที่แท้จริงภายใน

และนี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ ‘ความอ่อนหวาน’ ที่ไม่มี ‘ความอ่อนไหวและอ่อนแอ’ ด้วยการจบสิ้นความผิวเผินของการรับความทุกข์จากโลกเก่านี้ และกลับมาเต็มไปด้วยพลังด้วยการเชื่อมโยงกับบาบาพร้อมกับการเคารพตนเอง หรือ การให้เกียรติตนเอง (Swaman) ฉันเปิดโอกาสให้ตนเอง เข้าสู่โลกของความเป็นจริง เหมือนกับนกน้อยที่ออกจากรังเพื่อเรียนรู้การโบยบิน แม้จะล้มลุก พลาดพลั้ง แต่เป็นไปเพื่อเป็นบทเรียนชีวิตที่ทำให้เกิดพละกำลังให้กับตนเองในอนาคต เพียงแต่จดจำไว้ว่า ...ไม่มีเด็กน้อยคนใดที่ฝึกเดินเป็นได้โดยไม่เคยล้มสักครั้งเดียว...(น้องฝน)

Art of Self-Mastery ศิลปะในการครองตน
Sr.Denise บรรยายครั้งสุดท้ายในหัวข้อ 'ศิลปะในการครองตน' สำหรับ 40 ท่าน พร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษ คือกลุ่มผู้ใหญ่ของโรตารี่
พี่บ๊อบบี้ คือผู้เชื่อมสัมพันธ์ด้วยการเป็นตัวอย่างในการนำเอาความรู้ทางจิตวิญญาณของราชาโยคะไปปฏิบัติจริง จนสามารถเป็นนายเหนือตนเอง และฝ่าฟันมรสุมชีวิตในภาวะวิกฤตที่สูญเสียบุตรชายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในอเมริกา ช่วงเวลาของการเป้นนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรตารี่ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

"ผมได้ก้าวข้ามความกังวลและไม่กล้า ที่จะชวนและเชิญชาวโรตารี่ มาสัมผัสและรู้จักกับบาบา เช่นที่ผมได้จากบาบาในการใช้ชีวิตและอยู่กับปัจจุบัน ปล่อยวาง ด้วยความประสงค์ให้ชาวโรตารี่ได้ในสิ่งที่ผมได้ด้วย จากการสูญเสียของลูกชายคนโตที่ทำให้เป็นประโยชน์กับชาวโรตารี่มาก ผมมีความสุขที่ได้ทำงานรับใช้บาบาในงาน Thai Rotary Day ที่สวนลุม เมื่อวันที่ 26ธ.ค.2557 เห็นชาวโรตารี่และชาวบ้านทั่วไปได้มาสัมผัสกับบูธของบราห์มา กุมารี จับบัตรคุณธรรม เล่นงูบันไดคุณธรรม ได้ประโยชน์และข้อคิดมากมาย"(บ้อบบี้)

เด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติของโรตารี่ เล่นเกมบันไดงูอย่างสนุกสนาน พร้อมได้รับ ‘สาสน์’ สำคัญ ‘ฉันคือใคร’ ที่พร้อมจะอยู่เหนือความต่างของภาษา และอารยธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.