English

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันโยคะสากล ซึ่งได้มีการจัดงานฉลองกันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียมีการจัดงานฉลองทั่วประเทศในฐานะที่เป็นต้นกำเนิดของโยคะ เช้าของวันที่ 20 มิถุนายน 2558 บราห์มา กุมารี ในเดลลี ได้จัดการชุมนุมใหญ่รวมสมาชิกชุดขาว 5 หมื่นคน บริเวณป้อมเรสฟอร์ด กลางกรุงเดลลี

ราชาโยคีนี ดาดี้แจงกี ผู้นำของบราห์มา กุมารี จากภูเขาอาบู กล่าวปราศรัยกับผู้ฟังและผู้นำสหศรัทธา เพื่อฟื้นฟูปัจเจกบุคคลและโลกให้สงบ สอดคล้องกลมกลืน บริสุทธิ์ สะอาดด้วยการฝึกจิตแบบราชาโยคะเป็นประจำ เป็นการส่งเสริมพลังของจิตวิญญาณที่มีเป้าหมายในการสร้างความเป็นพี่น้องของครอบครัวชาวโลก

ดาดี้ กล่าวว่า “ราชาโยคะ” หมายถึง การร่วมกันของจิตใจและสติปัญญาภายในดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุด ที่ใครๆ ก็สามารถฝึกฝนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด เวลาใดก็ตาม ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ก็ยังคงมีความรับผิดชอบตามปกติ การฝึกจิตแบบราชาโยคะไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมเท่านั้น แต่ยังขจัดกิเลสภายใน ความไม่บริสุทธิ์ และพฤติกรรมหรือนิสัยที่ทำให้เสียสุขภาพออกไป ดังนั้นจึงนำไปสู่การสร้างบุคลิกภาพที่มีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของแต่ละบุคคลด้วย

ราชาโยคีนี ดาดี้ริเดย์ โมฮินี ผู้ร่วมบริหารของบราห์มา กุมารี ให้พรกับผู้เข้าร่วมชุมนุมนี้ กล่าวว่า “ราชาโยคะ” คือวิถีที่เป็นบวกและเป็นธรรมชาติของดวงวิญญาณมนุษย์ที่มีการเชื่อมโยงด้วยความรัก การจดจำระลึกถึงสิ่งสูงสุดในทุกความสัมพันธ์ แม้แต่ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ทางโลกอยู่

ผู้นำศาสนาต่างๆ มีความเห็นว่า “ราชาโยคะ” เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องฝึกฝนและส่งเสริม ด้วยหลักการทางโลกและวิทยาศาสตร์ที่มีการจัดหาคุณประโยชน์ด้านสุขภาวะที่มีผลต่อสันติภาวะของโลกที่สงบและสอดคล้องกลมกลืน
ในประเทศไทย : ณ หอการค้าอินเดีย-ไทย สาทรใต้ กรุงเทพ ระหว่างเวลา 16 .00 ถึง18.00 น. สมาชิกของบราห์มา กุมารีนับร้อยและแขกผู้มีเกียรติอีก 30 ท่าน ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของโยคะในทางปฏิบัติจากการได้สัมผัสบรรยากาศของการชุมนุม

B.K.สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ (ประธานกรรมการ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ) กล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันโยคะสากล 21 มิถุนายน 2558 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ เป็นวันพ่อ วันสงบจิตโลก และ วันครีษมายัน ซึ่งมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนฤดูกาลตามวงจรเวลา

เราไม่สามารถเปลี่ยนเวลา แต่เป็นเวลาที่เราต้องเปลี่ยน ดังนั้น เราจึงต้องระมัดระวังว่า แต่ละคำพูดนั้นมีค่าต่อการเพาะหว่านเมล็ดของการกระทำ

แต่ละวัน แต่ละฤดูกาลเตือนว่าเรามีการจดจำพระเจ้าเพียงไรเพื่อให้การกระทำของเรานั้นสูงส่ง


ประสบการณ์ 'โยคะ' ต่างทัศนะและภาวะ
Miss. Malathi(ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย (ICC)กรุงเทพฯ) "ฉันไป Mount Abu ตอนวัยเด็ก วันนี้คือครั้งที่ 2 ที่พบกับบราห์มา กุมารี ฉันรู้สึกตื้นตันมาก เข้ามาเพียงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองทำให้ฉันมีน้ำตา เป็นวันที่ฉันได้สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียว มีความรู้สึกของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสงบ ฉันจะนำประสบการณ์นี้ติดตัวไป"
B.K.ศุภลักษณ์ ทัดศรี (ผู้บริหารศูนย์พินทุ) – อธิบายคำว่า ‘วิโยค’ (การแยกห่าง) ที่เป็นสาเหตุของการแสวงหา ‘โยคะ’ (การกลับมารวมกัน) หลังจากที่กลุ่มนักเรียนได้แสดงละครเกี่ยวกับการติดกับในโลกวัตถุนิยมและพบความทุกข์ทรมานในการสูญเสียคุณค่าที่แท้จริงของตนเอง

ราชาโยคะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วยสัจจะ

สำหรับการกลับมาเชื่อมโยงอีกครั้งกับผู้เป็นแหล่งแห่งพลังอำนาจ B.K.สไบทิพย์ แนะนำพระเจ้า คือ ‘สัจจะ’ (เน้นคำสอนที่สูงส่งของมาม่า) ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้ร่วมรายการว่ามีค่าต่อการถ่ายทอดให้ลึกล้ำยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น
 • สัจจะคือการรู้จักตัวตนของฉันอย่างแท้จริงจากพระเจ้า ด้วยตัวท่านเอง
 • ฉันได้พบสัจจะ ที่นำฉันไปสู่ความสุข ความสงบ และความรักในวิถีทางที่ไม่มีขีดจำกัดจากผู้เดียว
 • วันนี้ ฉันได้รับพลังที่จะนำสัจจะไปสู่ชีวิตในทางปฏิบัติ สัจจะคือสิ่งที่บาบาสอนเราทุกๆ วัน
 • ในกระแสจิตที่สงบ การอธิบายถึงสัจจะได้ซึมซาบเข้าสู่ภายในทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 • ด้วยการฝึกฝนในรายการนี้ เราเรียนรู้ว่า พระเจ้าคือสัจจะ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านจิตใจ ช่างมหัศจรรย์!
มีคำกล่าวว่า : พระเจ้าคือสัจจะ ดังนั้น อะไรคือสัจจะ? หมายความว่า พระเจ้าท่านเองบอกสัจจะแก่เรา ท่านมีสัจจะ ท่านจึงเรียกว่า มหาสมุทรแห่งความรู้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ มหาสมุทรแห่งปิติ สิ่งใดหรือที่พระเจ้ารู้?ท่านรู้ว่าโลกของเราตกต่ำลงอย่างไร และโลกสามารถกลับมาสูงส่งอย่างไร และทุกสิ่งเกี่ยวกับวงจรนี้ เหตุนี้เองจึงกล่าวกันว่า : พระเจ้ารู้ทุกสิ่ง ดังนั้นเพียงผู้เป็นหนึ่งเดียวผู้ที่รู้ทั้งหมดสามารถรู้สัจจะ เพียงผู้เป็นหนึ่งเดียวผู้มีความรู้ของทุกสิ่งอย่างถูกต้องแม่นยำ จึงให้สิ่งนั้นแก่ทุกคนได้ พวกเราได้รับคุณประโยชน์จากการรู้ของท่าน เหตุนี้เองพวกเราจึงร้องเพลงสรรเสริญคุณสมบัติของท่าน พวกเราตามหาท่าน พวกเราจดจำท่านราวกับว่าท่านได้ทำบางสิ่งให้แก่เราเป็นพิเศษ เรามีความรักสำหรับพระเจ้า จากการที่ท่านได้ช่วยเหลือเราในเวลาที่ถูกต้อง งานของท่านคืองานของโลก
แม้ว่าพระเจ้าไม่มีตัวตน ไม่มีเพศ เราจึงสามารถมีทุกความสัมพันธ์กับท่านในวิถีทางที่ถูกต้อง

B.K.สไบทิพย์ให้ความสำคัญของวันพ่อนี้ ด้วยการบอกถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกพระเจ้าว่า เป็นผู้ทรงอำนาจ เพราะงานที่มีพลังที่สุดของท่านคือการปลดปล่อยดวงวิญญาณมนุษย์ออกจากบ่วงพันธะของมายาและเพาะต้นอ่อนของโลกใหม่ ด้วยเหตุนี้ในภาษาอังกฤษ จึงเรียกท่านว่า ‘พระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ’(Heavenly God,The Father) พระเจ้าคือผู้เดียวที่สร้างสวรรค์ สวรรค์คือโลก สวรรค์ไม่ใช่ศาสนา ดังนั้นท่านคือผู้เดียวที่ก่อตั้งโลกและมีเพียงศาสนาเดียว อาณาจักรเดียวในโลกนั้น

“งานของพ่อแตกต่างจากงานของทุกคนอื่น พ่อไม่ใช่ผู้ก่อตั้งศาสนาที่มีขีดจำกัดใด พ่อคือผู้สร้างโลก ผู้อื่นทั้งหมดคือผู้ก่อตั้งศาสนา”

นอกจากการรู้ถึงสัจจะแรกที่ว่าตัวตนคือดวงวิญญาณ พระเจ้าคือดวงวิญญาณสูงสุด ราชาโยคะยังสอนถึงปรัชญาแห่งกรรมที่ลึกล้ำที่มีผลต่อการเข้าถึงพลังทางจิตวิญญาณ
บัญชีกรรมมีทั้งกรรมดีและไม่ดี และพวกเราเฝ้าแต่ได้รับผลกรรมเหล่านั้น ความสุขชั่วคราวนั้นอยู่บนพื้นฐานของสติปัญญา แต่ประสบการณ์ของความสุขที่ถาวรมาจากความรู้ที่เราได้รับจากพระเจ้า

เหตุนี้เอง พระเจ้าพูดว่า: “พ่อมาด้วยตนเอง และสอนลูกเกี่ยวกับความรู้ของกรรมที่ถูกต้องแม่นยำ และสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นคาร์มาโยคะที่สูงส่ง ไม่มีเรื่องของการสละละทิ้งการกระทำ หรือบ้านและครอบครัว พ่อเพียงให้ความรู้แก่ลูกถึงวิธีที่ลูกสามารถชำระล้างการกระทำของลูกให้บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกต้องทำให้การกระทำของลูกบริสุทธิ์ ลูกไม่ต้องสละละทิ้งสิ่งเหล่านั้น การกระทำเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไป สนามของการกระทำนี้คงอยู่ตลอดไปด้วยเช่นกัน เมื่อมนุษย์มีการกระทำ แต่พ่อมาและสอนลูกว่า ลูกสามารถทำกรรมทำให้กรรมเหล่านั้นสูงส่งอย่างไร และด้วยสิ่งนี้ บัญชีกรรมของลูกจะเป็นกลาง การกระทำที่เป็นกลาง หมายถึง ลูกไม่ได้สะสมสิ่งใดที่ไม่ดีในบัญชีของลูก”

ตลอดสัปดาห์โยคะสากล (21-27มิถุนายน) บราห์มา กุมารี ประเทศไทย ได้จัดรายการสำหรับผู้สนใจ ณ สถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพ และเขตปริมณฑล โดยเน้น 7 คุณสมบัติหลักของผู้เป็นหนึ่งเดียว(The One) สำหรับชีวิตประจำวัน
สัจจะ
20 มิ.ย. (ช่วงทุ่มถึง 3 ทุ่ม)
ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
เราแบ่งปันความรู้ที่เป็นสัจจะสำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นนิรันดร์บนพื้นฐานของการตระหนักรู้จักตนเอง สิ่งสูงสุด ล่วงรู้ถึงความลับของวงจรละครโลก ‘ที่ใดมีสัจจะ ที่นั่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือคติพจน์ที่ใช้เตรียมงานในวันโยคะสากล

โยคะและความเป็นหนึ่งเดียวกัน
21 มิ.ย. (บ่าย 3-5 โมง)
ณ หอการค้าอินเดีย – ไทย สาทรใต้
เราต้อนรับทุกคนด้วย ข้อความเกี่ยวกับสัจจะเพื่อเตรียมการเชื่อมโยงกับผู้เป็นแหล่งแห่งพลังอำนาจ ซึ่งมีส่วนในการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน พลังโยคะของผู้ปฏิบัติจึงเป็นหลักประกันความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความบริสุทธิ์
22 มิ.ย. (เที่ยงถึงบ่าย 2)
ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
เรามีนักเรียนและผู้ร่วมรายการ ประมาณ 100 คน ที่แสดงถึงคุณสมบัติที่ดีงามจากภายในในฐานะที่เป็นดวงดาวอยู่กลางหน้าผาก


ความสงบ
23 มิ.ย. (10 โมง ถึง เที่ยง)
ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
เราเชื่อมโยงผีเสื้อกับความเงียบ ที่อยู่ในรังไหมของการสำรวจตน พร้อมทั้งเรียนรู้ถึง‘ความเงียบสงบของจิตใจ’ สำหรับการใช้ชีวิตในโลกที่พร้อมเผชิญทุกปัญหาด้วยความสงบที่แท้จริง

ความเมตตา
24 มิ.ย. (10 โมง ถึง เที่ยง)
ณ มูลนิธิฯถ.แจ้งวัฒนะ
เรามี 9 ชัคตี ผู้มีพลังของชีวา กำหนดทิศทางชีวิตที่สามารถดึงพลังของความเป็นหญิงจากภายในดวงวิญญาณ มาให้คุณประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงชาวโลกตามตัวอย่างของมาม่า หรือแม่ของชาวโลก ผู้ซึ่งได้รับการกราบไหว้บูชาในฐานะที่เป็น จักกัตตัมบ้า

การให้อภัย
25 มิ.ย. (5โมง ถึง ทุ่มครึ่ง)
ณ ศูนย์นิวโลตัส
เรารวมตัวด้วยหัวใจในการเรียนรู้ การให้อภัย ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการสื่อสารที่เปิดใจ พร้อมรับฟังประสบการณ์ของครอบครัวทางจิตเป็นการพิสูจน์ความยุติธรรมและความรักที่แท้จริง


ความรัก
26 มิ.ย. (4โมง ถึง ทุ่ม)
ณ หมู่บ้านนิชดาธานี นนทบุรี
เราแบ่งปันความรักที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการจัดลำดับความรัก : ความรักทางร่างกาย,ความรักทางจิตใจ,ความรักทางอารมณ์ และความรักทางจิตวิญญาณ

พลังทางจิตวิญญาณ
27 มิ.ย. (10 โมง ถึง เที่ยง) ณ บ้านพินทุ
เราแบ่งปันพลังทางจิตจากประสบการณ์ในชีวิตของครูอาวุโสทั้ง 3 ท่าน :ซิสเตอร์หล้า,บราเตอร์อนิล และ บราเตอร์ป้อม8อัศวินและโล่แห่งชัยชนะ
28 มิ.ย.(10 โมง ถึง เที่ยง)
ณ มูลนิธิฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
เราจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วมคิดร่วมหาทิศทางที่จะเป็นอิสระจากความขัดแย้งและบ่วงพันธะต่างๆ ในที่สุด เราได้พบอัศวินทั้ง 8ภายในที่ปรากฏตัวขึ้นมา เพื่อปกป้องป้อมปราการของชีวิต...ให้ความปลอดภัยแก่ทุกคน

นี่คือ เสียงตอบรับเปรียบเช่นอาหารของความคิดและความรู้สึกของผู้ร่วมงานที่จะเพิ่มพลังโยคะ
 • โยคะดีมากตั้งแต่เข้ามาเตรียมงานจนจบงาน.
 • ในกระแสของความสงบพร้อมกับคำอธิบายสัจจะ จึงเข้าถึงด้วยความเข้าใจง่าย.
 • การได้มาร่วมงานโยคะสากลครั้งนี้ ได้รับความรู้ว่าพระเจ้าเป็นสัจจะที่แท้จริงและพิสูจน์ได้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และภายในจิตใจเราเอง ช่างน่าอัศจรรย์.
 • - มีความสงบเชื่อมโยงกับแสงพลังอมตะ - รู้ว่าฉันคือใคร เป็นของใคร - สัจจะที่จริงแท้ คือ ชีพบาบา ผู้เป็นพ่อ ผู้ให้มรดกแห่งความสงบและรัก ผู้เชื่อมโยงทุกดวงวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน.
 • ได้พบสัจจะ พบความสุข สงบ ความรัก ที่ไม่มีขีดจำกัดจากผู้เป็น หนึ่งเดียว.
 • ขอบคุณเวลาและละคร ที่ทำให้มีโอกาสแบ่งปันกระแสความสงบในวันโยคะโลก เพื่อโลก ในสถานที่ที่ดวงวิญญาณบุญมารวมกัน.
 • รู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้จัดงาน ที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจโยคะในวิธีการของราชาโยคะที่ถูกต้อง.
 • มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ดีใจที่พี่น้องมาร่วมงานหลายคน.
 • ได้ความรู้จากประสบการณ์ของแขกรับเชิญหลายท่าน เป็นสาระของความรู้ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง.
 • ขอบคุณบาบาสำหรับประสบการณ์ และความมหัศจรรย์เกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ บาบาได้ทำให้บางคนทำบางอย่างให้เกิดขึ้น
 • ได้ประสบการณ์ที่เชื่อมวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ ว่าเราสัมผัสกับพลังได้ ทำให้เราเย็นขึ้น.
 • วันนี้ได้พลังที่จะนำสัจจะไปใช้ สัจจะคือความจริงที่บาบาสอนเราอยู่ทุกวัน ขอบคุณ บาบา รักบาบา ค่ะ.
 • ได้รับความรู้ปีที่ 5 ขอบคุณที่ได้เข้าร่วมงาน เป็นครั้งแรกในสถานที่แห่งนี้ รู้สึกดีมาก และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความเห็นด้วยในความร่วมมือของทุกฝ่าย.
 • เมื่ออยู่ในครอบครัวชองพระเจ้า ทำให้เราเป็นโยคีที่ง่ายดาย โดยเริ่มในวันนี้ ขอบคุณ บาบา และลูกๆบาบา ที่ทำให้รู้สึกว่าวันนี้โชคดีที่สุด.
 • ได้รับความสงบและความรู้จากประสบการณ์ของผู้ร่วมรายการหลายท่าน.
 • ได้ความสงบและเข้าใจคำว่าสัจจะมากขึ้น.
 • ประสบการณ์ในงานครั้งนี้ คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องทางจิตที่มีพลังโยคะ และได้รับความรู้สัจจะของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.