5 พฤษภาคม ฉลองครบรอบวันเกิด
'ราชาโยคะ'
ในประเทศไทย... ด้วยทัศนคติที่มีพลัง

"เมื่อเรามีทัศนคติเดียวกัน เมื่อนั้นโลกจะเปลี่ยน"

เพียงแต่มีความคิดสำหรับงานรับใช้โลก
มีคำพูดเพื่อให้คุณประโยชน์โลก
และให้การกระทำเป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก


ขอเชิญร่วมกระจายแสงสว่างของทัศนคติที่ให้คุณประโยชน์โลก
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
(สำหรับผู้ที่จบบทเรียนราชาโยคะแล้วพบกันในเวลาอมฤตและเมอร์ลี)

เราตระหนักรู้จักตนเองในสภาพดั้งเดิมที่เราเคยเป็น เราคือผลผลิตที่บริสุทธิ์ของธรรมชาติที่เป็นแสงแห่งสัจจะ เมื่อเราเห็นความงามในจิตใจ เราก็พร้อมที่จะโปรยทัศนคติเช่นนั้นออกไปสู่โลก ด้วยความคิด คำพูด การกระทำ สายตา ที่มีแต่ความปรารถนาดี ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนสถานที่ที่เราอยู่ ทุกที่ที่เราย่างก้าวไป ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสงบ ความรัก และความสุข จากการหยิบยื่นรอยยิ้มให้แก่กัน การพูดจาด้วยความอ่อนหวานและท่าทีที่อ่อนโยนต่อกัน

 Awareness  
 Attitude  
 Good wishes & Pure feeling  
 State of Being  
 Embodiment 
มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
85/156-8 หมู่บ้านฟ้าหลวงวิลเลจ ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.27 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-573-8242, 086-448-6700 www.bkthai.com www.brahmakumaris.org

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.