ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งด้วยเพลงดอกกุหลาบทางจิต
คลิกที่ชื่อเพื่อดูความคิดเห็นของครอบครัวพินทุ จิตตินันท์ จารุณี รัชนี ดา สุชาติ มาศ หน่อย พรนภา ปรีดา คทา
กิจกรรมสร้างสมคุณธรรม ของทูตวัฒนธรรมสันติภาพ
นักเรียนร้องเพลงประสานเสียง
จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และ ผศ.ประภา (คลิกดูความคิดเห็น)


นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ
ผศ.ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธา
(คลิกดูความคิดเห็น)

นักศึกษา
วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
และ
อาจารย์สุพิน นายอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Sr.Vanaja เป็นทูตวัฒนธรรมสันติภาพ
(คลิกดูความคิดเห็น)

สำหรับชาวคอนโด
Center Point สุขุมวิท 39
และผู้บริหารบริษัท Seagate


Sr.Karen เป็นทูตวัฒนธรรมสันติภาพ
(คลิกดูความคิดเห็น)

สำหรับกลุ่มญาติมิตร และผู้นำองค์กรต่างๆครอบครัวสุขุมวิท

Click for news


ครอบครัวปัตตานี


บัตรหมายเลข 121 ของคุณดิเรก
กำหนดทิศทางให้จบสิ้น 'เหตุผล'
และพบคำตอบ
บัตรหมายเลข 58 ของคุณชัยพร
กำหนดทิศทางให้งานนี้มีความสำเร็จ

บัตรหมายเลข 71 ของคุณศุภพงษ์
กำหนดทิศทางให้ใช้คำพูดจากพลังจิต


ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหว ของสันติภาพภายใน สู่สันติภาพโลก
ด้วยความปราถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
เราหวังว่าบัตร ความปราถนาดี ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง 134 ที่โปรยลงมาจากชั้น 84 ของอาคารใบหยก จำนวนนับหมื่นจะมีผู้โชคดีเก็บรักษาไว้ เพื่อติดต่อเรามา หรือเยี่ยมชม https://www.bkthai.com และ https://www.shantitree.net สำหรับความหมายที่แท้จริงของแต่ละหมายเลข และเกิดตระหนักรู้ในคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้เป็นหนึ่งเดียว สำหรับทุกเชื้อชาติ ศาสนา และอารยธรรม
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.